Sunteți pe pagina 1din 2

LEGEND :DEPART.

- CATEDR

EXAMENELE NCEP LA ORA 800

PLANIFICAREA EXAMENELOR
21.01.2015 10.02.2015
ANUL IV

DATA

SERIA
543 A

DISCIPLINA
INGINERIA PROCESELOR FIZICO CHIMICE

EXAMINATORUL

SALA

JINESCU C.

CB 107

II ORA 10.00

Miercuri
21.01.

Joi
22.01.

Vineri
23.01.

541 C

INFORMATICA MEDICAL ORA 9.00

UDREA C.

CH 401

541 D

MANAGEMENTUL PRODUCIEI ORA 9.00

RDULESCU I.

CB 104

541 E

DESIGNUL AMBALAJELOR ORA 9.00

TEFNESCU M.

CH 013

541 B

ROBOTIC

GRMESCU B./AVRAM M.

CB 102

542 A

ACIONRI I COMENZI HIDR.I PNEUM. I

CLINOIU C.

ELA 118

541 A

TURBINE CU ABUR I GAZE II ORA 13.00

OPREA I.

CD 001

544 A

MICRO I NANOTEHNOLOGII

IONACU G.

CD 005

541 C

OPTOMETRIE PEDIATRIC ORA 9.00

RIZESCU D.

CH 204

541 D

DEZVOLTAREA DURABIL A MEDIULUI

PRISECARU M.

DEPART.

Smbt
24.01.

Duminic
25.01.

Luni
26.01.

ORA 8.30
543 A

ECHIPAMENTE PT.PROCESE INDUSTR. II

JINESCU V.

CH 013

542 A

POMPE,VENTIL.,SUFL.I COMPRESOARE II

CIOCNEA A.

ELA 016

Mari

541 E

INGINERIA FABR.ASIST.DE CALCULATOR

RDULESCU AL.

DEPART.

27.01.

541 A

GENERATOARE DE ABUR II ORA 9.00

P I.

CD 006

544 A

TEHNOLOGIA MECANICII FINE

IONACU G.

CD 005

Miercuri
28.01.
Joi
29.01.

Vineri

541 B

ACIONRI ELECTRICE ORA 10.00

SPNU A.

CB 013

541 C

LENTILE DE CONTACT ORA 9.00

RIZESCU D.

CH 204

541 D

SIST.FRIGORIFICE I DE CLIMATIZARE

VASILESCU E.

DEPART.

ORA 9.00

30.01.
541 E

DESIGN I ESTETIC INDUSTRIAL I

STOICA G.

CB 103

543 A

MAINI I INSTAL.PT.PRELUCRAREA

TEFNESCU M.

CH 013

MATERIALELOR PLASTICE
Smbt

541 A

COMPRESOARE ORA 9.00

FUIORESCU D.

CG 102

542 A

DINAMICA FLUIDELOR POLIFAZATE

ROBESCU D.

ELA 024

541 C

CONTABILITATE ORA 9.00

IONESCU M.

CB 101

544 A

APARATE I SISTEME DE MSURARE

BOGATU L./BUCAN C.

CD 006

541 E

TEHNICI DE ANIMAIE ORA 10.00

ENACHE C.

BN 301

543 A

ECHIP.I INSTAL.PT.PROD.DE SINTEZ

TEODORESCU N.

CH 013

31.01.
Duminic
01.02.
Luni
02.02.

Mari
03.02.

Miercuri

CHIM.,PT.PETROCH.I RAFINRII ORA 9.00

541 B

PROIECTAREA SIST.MECATRONICE

NIU C./GRMESCU B.

CH 201

541 D

M.A.I. TEORIE I MANAGEMENT ORA

CERNAT AL.

DEPART.

04.02.

9.00

Joi

541 A

TRANSFER DE CLDUR I MAS

STANCIU D.

CD 001

05.02.

544 A

METROLOGIE

CIOCRLEA A.

DEPART.

542 A

TURBINE HIDR.I TURBOTRANSMISII II

DRAGOMIRESCU A.

ELA 218 a

ORA 9.00

Vineri
06.02.

541 C

VEDERE SUBNORMAL ORA 9.00

RIZESCU D.

CH 204

543 A

MENTENAN GENERAL ORA 9.00

SIMA T.

DEPART.

541 C

MANAGEMENTUL PRODUCIEI ORA 9.00

RDULESCU I.

CG 022

541 D

ECHIPAMENTE DE PROCES ORA 9.00

SIMA T.

DEPART.

541 E

ANALIZA STRUCT.A FORMELOR

LAURIAN T.

CG 120

Smbt
07.02.
Duminic
08.02.

Luni
09.02.

Mari

COMPLEXE ORA 9.00


541 A

MOTOARE CU ARDERE INTERN II

RADU B.

CG 102

543 A

INGINERIA FABRICRII E.P. I ORA 11.00

SIMA T.

DEPART.

541 B

MICRO I NANOTEHNOLOGII

IONACU G.

CD 005

542 A

STAII DE POMPARE I CENTRALE

NISTORAN GOGOAE

ELA 218 a

HIDROELECTRICE

D.

ROBOTIC

GRMESCU B.

10.02.
544 A

CB 013