Sunteți pe pagina 1din 2

CEREREA DE OFERTA

Scrisoare prin care se cere unuia sau mai multor intreprinzatori sa-si ofere produsele in vederea
cumpararii/distributiei.

MODEL
Catre ......................................................................................... Str. ...................... nr. ......................,
bloc .............., scara ............., etaj ............, apartament ............, localitatea ................................
Judetul/Sectorul .................. Codul postal ...............
Va rugam a dispune sa ni se trimita pana la data de ......................... o oferta detaliata
pentru urmatoarele produse:
1. ..............................................................................................................................;
2. ..........................................................................................................................; etc.
In oferta va rugam sa se specifice cantitatea, calitatea si preturile produselor, termenele de livrare,
precum si eventualele reduceri de preturi pentru comenzile de loturi mari.
Societatea noastra ..............................................................................................
............................................................................................................................ . Intrucat clientii societatii
noastre solicita produsele dvs., va ramanem profund recunoscatori pentru solicitudine.

Cu deosebita consideratie
...........................................................................
(semnatura)
................................................................................................
(numele si prenumele n clar, precum si functia n cadrul societatii)

1.Scrisoare circular
A g e n i a d e T u r i s m Tess-Tour
Str. G.Vieru 12, MD- 2016, or. Chi inu
Republica Moldova
Tel: (+373) 247-25487, fax: (+373) 247-265664
e-mail:tesstour@gmail.com
Kirman Gloria, director
Nr. 12 din 21.11.2010

Str. Umbrele 21, MD-2014,


or. Balti, Republica Moldova
Dl Bogdan Munteanu, director
Stimate domnule Munteanu, A d o r i s v a d u c l a c u n o t i n c , n c e p n d c u
1 f e b r u a r i e c u r e n t , u r m e a z s preiau conducerea afacerilor domnului Moscalu, patronul meu
actual, al carui c o l a b o r a t o r s u n t d e 1 0 a n i , p r e l u n d f u n c i a d e d i r e c t o r g e n e r a l a l
a g e n ie i d e turism Tess-Tour.
.i n s v a s i g u r d e d o r i n a m e a c e a m a i v i e d e a c o n t i n u a c u d v s b u n e l e r e l a i i
pe care le-ai avut cu predecesorul meu, precum i de faptul c toate eforturile
mele vor fi ndreptate ctre pstrarea bunului renume de care se bucur firmanoastr n prezent.
Cu cele mai sincere salutri
Kirman Gloria