Sunteți pe pagina 1din 18

ALDEHIDE I CETONE

Definiie, clasificare, nomenclatur (denumire)


Metode de obinere:
1.Oxidarea metanului
CH4 + O2 CH2=O + H2O
2. Oxidarea energic a alchenelor
R2C=CH2 +[O] R2C=O + CO2 + H2O; [O] = K2Cr2O7/H+
3. Oxidarea alchinelor
R-CC-R + KMnO4 + H2O R-CO-CO-R;
excepie acetilena
4. Reacia Kucerov
R-CCH + HOH [R-C(OH)=CH2] R-CO-CH3
5. Acilarea Friedel-Crafts a arenelor
Ar-H + R-COCl Ar-CO-R + HCl; AlCl3 anhidr
6. Autooxidarea cumenului (izopropilbenzenului)
7. Deshidratarea glicerinei acroleina (aldehida acrilica, propenal)

8. Hidroliza bazic a derivailor dihalogenai geminali


9. Oxidarea alcoolilor
Primari aldehide
R-CH2-OH + [O] R-CH=O + H2O;
[O] = K2Cr2O7/H+
Secundari cetone
R2CH-OH + [O] R2C=O + H2O;
[O] = K2Cr2O7/H+
C1-OH - C4-OH prin nclzire n prezen de Cu, Ag, CuO
aldehide/cetone
Aldehide i cetone, proprieti fizice i chimice

Grupa carbonil este o grup funcional polar, care imprim polaritate i


reactivitate aldehidelor i cetonelor
Legturi dipol-dipol constante fizice inferioare celor ale alcoolilor corespunztori.

Cu solvenii protici (ap, etanol etc.) formeaz legturi de hidrogen.

Reacii chimice:
1. Reducerea - este o reacie de adiie;
R-CH=O + H2 R-CH2-OH; (alcooli primari)
n prezena Ni sau cu Na+etanol sau hidruri metalice;
R2C=O + H2 R2CH-OH; (alcooli secundari)
n prezena Ni sau cu Na + etanol sau cu hidruri metalice;
2. Oxidare aldehide
R-CH=O + [O] R-COOH
[O]=KMnO4/H2O; KMnO4/OH; KMnO4/H+; K2Cr2O7/H+; Tollens,
Fehling etc.

3. Aditii
Aditia HCN cianhidrine sau -hidroxinitrili
R-CH=O + HCN R-CH(OH)-CN

4.Condensare; debuteaz ca o reacie de adiie;


-Aldolica hidroxi aldehide; hidroxicetone
-Crotonica aldehide/cetone nesaturate
Aldehidele sunt mai reactive dect cetonele.

O
OH
cat.
H3C CH + H3C CH=O
H3C CH CH2 CH=O
3-hidroxi-butanal

OH
cat, t
H3C CH CH2 CH=O
H3C CH=CH CH=O + H2O
2-butenal
(aldehida crotonica)
O
O
OH
O
cat.
H3C C + H3C C CH3
H3C C CH2 C CH3
CH3
CH3

4-hidroxi-4-metil-pentan-2-ona
OH
O
O
cat, t
H3C C CH2 C CH3
H3C C=CH C CH3
CH3
CH3

4-metil-3-penten-2-ona
(izopropiliden-acetona)

ACIZI CARBOXILICI, R-COOH


Definiie, clasificare, denumire
Metode de obinere:
1. Oxidarea energica a alchenelor
R-CH=CH2 + [O] R-COOH + CO2 + H2O;
[O]= K2Cr2O7/H+; KMnO4/H+
2. Oxidarea alchinelor cu tripla legatura marginala
R-CCH + [O] R-CO-COOH; [O]=KMnO4/H2O
alfa-cetoacizi
HCCH + [O] HOOC-COOH; [O]=KMnO4/H2O
Acid etandioic (oxalic)
caracter reducator
3. Hidroliza bazica a derivatilor trihalogenati geminali
4. Hidroliza esterilor
R-COOR + NaOH R-COONa + R-OH;
R-COONa + H+ R-COOH + Na+

Acizi carboxilici, proprieti fizice


polaritatea grupei carboxil polaritatea
moleculei;
legturi de hidrogen constante fizice
ridicate;
legturi de hidrogen solubilitate n
solveni protici polari.
H O
O
C R
R C
O
O H

O
R C
O H
O
R C
O H

O
C R
H O

Acizi carboxilici, caracterul acid proprietate general a


acizilor organici i anorganici
Ionizare solutie apoasa
R-COOH + H2O R-COO + H3O+; Ka
Reactia cu baze (organice, anorganice)
R-COOH + NH3 R-COO + NH4+
R-COOH + R-NH2 R-COO + R-NH3+;
la fel cu amine secundare i teriare
R-COOH + Ar-NH2 R-COO + Ar-NH3+
Reactia cu metale
R-COOH + Na R-COONa + 1/2 H2
2R-COOH + Zn (R-COO)2Zn + H2
R-COOH + Na R-COONa + 1/2 H2

Reactia cu oxizi metalici


2R-COOH + Na2O 2R-COONa + H2O
2R-COOH + CaO (R-COO)2Ca + H2O
Reactia cu baze anorganice
R-COOH + NaOH R-COONa + H2O
2R-COOH + Ca(OH)2 (R-COO)2Ca + 2H2O
3R-COOH + Al(OH)3 (R-COO)3Al + 3H2O
Comportarea fata de indicatori acido-bazici
Reactii de deplasare
R-COOH + R-ONa R-COONa + R-OH
R-COOH + Ar-ONa R-COONa + Ar-OH
R-COOH + NaHCO3 R-COONa + CO2 + H2O
R-COOH + NaCl
R-COOH + NaHSO4
HCOOH > CH3-COOH > CH3CH2-COOH etc.

Acizi carboxilici, alte proprieti chimice

1. Esterificare
R-COOH + R-OH R-COO-R + H2O
R-COOH + Ar-OH
2. Obtinerea clorurilor de acid
R-COOH + PCl5 R-COCl + POCl3 + HCl
3. Obtinerea amidelor
R-COOH + NH3 R-CONH2 + H2O
R-COOH + R-NH2 R-CO-NH-R + H2O
R-COOH + (R)2NH R-CO-N(R)2 + H2O
Comportarea la nclzire:
a. Decarboxilare
R-COOH R-H + CO2
CH3-CO-CH2-COOHCH3-CO-CH3+CO2
HOOC-CH2-COOH CH3-COOH + CO2
b. Deshidratarea anhidride
H2C COOH
H2C COOH

H2C CO
O + H2O
H2C CO

Derivai funcionali ai acizilor carboxilici


Definiie: compui care prin hidroliz formeaz acizi
carboxilici
Cloruri de acizi/de acil: R-CO-Cl (R-CO-X);
Anhidride de acizi: (R-CO)2O;
Esteri carboxilici: carboxilai de alchil, R-COOR;
carboxilai de aril, R-COOAr;

Lactone = esteri ciclici;


Amide: R-CONH2; R-CO-NHR; R-CON(R)2
Lactame = amide ciclice;
Nitrili: R-CN;
etc.

Cloruri de acil, R-COCl


Definiie, denumire, exemple
Preparare:
R-COOH + PCl5 R-COCl + POCl3 + HCl
Proprieti chimice:
Hidroliza
R-COCl + H2O R-COOH + HCl
R-COCl + 2NaOH R-COONa + NaCl + H2O
Esterificare (alcooli, fenoli)
R-COCl + ROH R-COOR + HCl
R-COCl+Ar-OH (Ar-ONa)R-COOAr+HCl (NaCl)
Transformare in amide
R-COCl + NH3 R-CONH2 + HCl
R-COCl + 2NH3 R-CONH2 + NH4Cl
R-COCl + R-NH2 R-CONH-R + HCl
R-COCl + (R)2NH R-CON(R)2 + HCl
Acilare Friedel-Crafts
C6H6 + R-COCl C6H5-CO-R + HCl/ AlCl3 anhidr

Anhidride de acizi, (R-CO)2O


Definiie, denumire, anhidride aciclice (simetrice i mixte),
anhidride ciclice
Exemple
Metode de obinere:
R-COOH + Cl-OC-R R-CO-O-OC-R + HCl
R-COONa+Cl-OC-R R-CO-O-OC-R +NaCl
+ 9/2 O2

V2O5/t HC CO
O
-2CO2 HC CO
-2H2O

+ 9/2 O2

V2O5/t

CO

-2CO2
-2H2O

CO

Anhidride de acizi, proprieti chimice


Hidroliza
(R-CO)2O + H2O 2R-COOH
(R-CO)2O + 2NaOH 2R-COONa + H2O
Esterificare (alcooli, fenoli)
(R-CO)2O + R-OH R-COOR + R-COOH
(R-CO)2O + Ar-OH R-COOAr + R-COOH
Transformare in amide
(R-CO)2O + NH3 R-CONH2 + R-COOH
(R-CO)2O + R-NH2 R-CONH-R + R-COOH
(R-CO)2O + (R)2NH R-CON(R)2 + R-COOH

Esteri carboxilici, R-COOR

Definiie, denumire, clasificare, exemple


Metode de obinere:
R-COOH + R-OH R-COOR + H2O
R-COCl + ROH R-COOR + HCl
R-COCl + Ar-OH (Ar-ONa) R-COOAr + HCl (NaCl)
Exemplu: obinerea acidului acetilsalicilic
(R-CO)2O + R-OH R-COOR + R-COOH
(R-CO)2O + Ar-OH R-COOAr + R-COOH
Exemplu; obinerea acidului acetilsalicilic
Trans-esterificarea:
R-COOR + R-OH R-COOR + R-OH

Esteri carboxilici, proprieti chimice


Hidroliza n cataliz acid:
R-COOR + H2O R-COOH + ROH
R-COOAr + H2O R-COOH + Ar-OH
Hidroliza n cataliz bazic (saponificare):
R-COOR + NaOH R-COONa + R-OH
R-COOAr + 2NaOH R-COONa + Ar-ONa + H2O
Trans-esterificarea:
R-COOR + R-OH R-COOR + R-OH
Reacia cu amoniacul, cu aminele primare i secundare
R-COOR + NH3 R-CONH2 + R-OH

AMIDE
Definiie, clasificare, denumire, exemple
Lactame
Anilide
Metode de obinere:
Acilarea
R-COOH + NH3; R-NH2; (R)2NH la nclzire
R-COCl + NH3; R-NH2; (R)2NH la nclzire
(R-CO)2O + NH3; R-NH2; (R)2NH la nclzire
R-COOR + NH3 R-CONH2 + R-OH
Hidroliza nitrililor
R-CN + H2O R-CONH2

Amide, Proprieti chimice


Hidroliza
R-CONH2 + H2O R-COOH + NH3
R-CONH-R + H2O R-COOH + R-NH2
R-CON(R)2 + H2O R-COOH + (R)2NH
Reducere
R-CONH2 + 2H2 R-CH2-NH2 + H2O;
Ni; Na+etanol, hidruri metalice
Degradarea Hoffman amine cu un C in minus (la cald)
R-CONH2 + Br2 + 2NaOH R-NH2 + 2NaBr + H2O + CO2
Obtinerea nitrililor
R-CONH2 + P2O5 R-CN + H3PO4

Nitrili, R-CN
Definiie, denumire, exemple
Metode de obinere:
R-X + NaCN R-CN + NaX
R-CONH2 + P2O5 R-CN + H3PO4
R-CH=O + HCN R-CH(OH)-CN
HCCH + HCN H2C=CH- CN
Proprieti chimice:
Hidroliza
R-CN + H2O R-CONH2
R-CN + 2H2O R-COOH + NH3
Reducere
R-CN + 2H2 R-CH2-NH2; Ni
Na+etanol, hidruri metalice