Sunteți pe pagina 1din 2

Investitii 2

Criteriile de clasificare pt investitii:


1) In functie de modului de finantare:
Daca finantarea se face la nivel macroeconomic, se va pleca de la PIB. `
PIB= PIN + CM (ch mat)
PIN= IN(investitia neta) + CP (consumul populatiei)
CM= A + ACM(alte ch mat)
IB=IN+A
IT(investitie totala) = IB + CE(creditele externe)
La nivel macro, investitiile se impart in investitii nete, brute si totale. La nivel micro:
It (investitia totala) = Sp(surse proprii) + Sa(surse atrase)
Sp = Pk (profitul capitalizat) + A (amortizarea)
Sa = Ci (credite interne) + CE (credite externe) + ENA(emiterea de noi actiuni)
La nivel micro, investitiile se materializeaza in mijloace fixe, denumite in literatura de
specialitate fonduri fixe, capitaluri fixe sau imobilizari corporale si necorporale.
Mijloacele fixe sunt acele mijloace de munca ale omului care indeplinesc simultan 2
conditii: au o durata de serviciu mai mare de un an si o val unitara de minim 2500 de lei.
Acele mijloace care nu indeplinesc simultan conditiile se numesc obiecte de inventar.
Mijloacele fixe se includ treptat in costuri prin intermediul amortizarii in timp ce
obiectele de inventar se includ in costuri in momentul achizitionarii.
Mijloacele fixe se caracterizeaza prin:
participarea la mai multe cicluri de productie
pastrarea formei pe toata durata de serviciu
se uzeaza treptat la fiecare ciclu, transferandu-si o parte din val asupra noului
produs creat.
2) In functie de gradul de risc:
investitii cu risc scazut (sunt investitiile de mentinere)
investitii cu risc mediu (sunt investitiile de modernizare)
inevstitii cu risc ridicat (sunt investitiile de expansiune si diversificare)
investitiile cu risc alb (sunt acele investitii din sfera cercetarii-dezvoltarii-inovarii in
activitati noi si obiective, care au impact relativ pe termen scurt si efecte greu de
comensurat)
investitiile cu risc impus (sunt acele investitii legate de cerintele investitorului in
functie de reglementarile in vigoare legate de protectia mediului sau securitatea si
protectia muncii)
3) In functie de sursa de finantare:
~ din resurse proprii (capital propriu, profit, fond de amortizare)
~ din surse atrase (credite bancare, aocatii dela bugetul statului, leasing, fonduri
nerambursabile obtinute prin programe SAPARD sau PHARE).
4) In functie de legatura pe care investitiile o au cu obiectivul creat sunt
inevstitii directe, colaterale si conexe.
Investitiile directe sunt acele cheltuieli care se fac pentru obiectivele de baza,
respectiv constructia de cladiri si achizitionarea de utilaje. Investitiile directe se
calculeaza pe baza de devize intocmite pe categorii de lucrari, pe obiective sau pe

intreaga investitie. Cand vb de calcul pe intreaga investitie devizul poarta denumirea de


deviz general.
Investitiile colaterale sunt investitiile care asigura utilitatile obiectivului de baza,
adica: conducte de apa, gaze, cai de acces si sunt stabilite prin devize special elaborate.
Investitiile conexe sunt inv finalizate in alte obiective, care au ca scop asigurarea
cu materii prime necesare procesului de productie al viitorului obiectiv, sau crearea cailor
de comunicatii si a reetelelor de distributie.
5) In functie de modul de executie al lucrarii lor:
investitii executate in antrepriza cu externalizare integrala sau partiala a unor
lucrari realizate de specialisti in domeniu
investitii in regie proprie, atunci cand lucrarile sunt executate in cadrul organizatiei
investitii in regim mixt, care presupun o colaborare intre forma antrepriza si inv in
regie proprie