Sunteți pe pagina 1din 9

http://www.utgjiu.ro/revista/jur/pdf/2013-04/8_Rodica%20Peptan,%20Diana%20Dijmarescu.

pdf

INTRODUCERE 4
Capitolul I. ANALIZA REGIMULUI COMUNITII DE BUNURI 7
Seciunea I. Consideraii generale privind regimul matrimonial 7
1. Scurt istoric al reglementrii regimului matrimonial 7
2. Regimul matrimonial n reglementarea Noului Cod Civil 8
3. Regimul primar imperativ 9
Seciunea a II-a. Regimul comunitii legale 10
1. Reglementarea comunitii de bunuri n Codul Familiei 10
2. Comunitatea legal n Noul Cod Civil 11
3. Categoria de bunuri comune 11
4. Categoria de bunuri proprii 17
5. Pasivul matrimonial 20
Seciunea a III-a. Regimul comunitii convenionale 21
1. Clauze referitoare la compoziia comunitii 24
2. Clauze de modificare a gestiunii bunurilor 26
Seciunea a IV-a. ncetarea i lichidarea regimului matrimonial la ncetarea cstoriei 27
1. ncetarea regimului matrimonial 27
2. Lichidarea regimului comunitii legale la ncetarea cstoriei 28
3. Lichidarea regimului comunitii convenionale la ncetarea cstoriei 29
Capitolul II. CONSIDERAII TEORETICE PRIVIND DREPTURILE SOULUI SUPRAVIEUITOR 32
Seciunea I. Condiiile calitii de so supravieuitor 33
1. Capacitatea succesoral i vocaia succesoral 33
2. Nedemnitatea succesoral 34
3. Calitatea de so la data deschiderii succesiunii 37
Seciunea a II-a. Dreptul la motenire al soului supravieuitor 39
1. Dreptul de motenire n concurs cu oricare dintre clasele de motenitori legali sau n lipsa rudelor din cele patru clase 39
2. Caracterele juridice ale dreptului la motenire al soului supravieuitor 41
Seciunea a III-a. Drepturile succesorale speciale ale soului supravieuitor 43
1. Dreptul de abitaie 43
2. Dreptul special de motenire al soului supravieuitor 45
Seciunea a IV-a. Drepturile soului supravieuitor n condiiile motenirii testamentare 47
1. Soul supravieuitor este legatar 47
2. Legatarul este un motenitor din clasa I 49
3. Legatarul este un motenitor din clasa a II-a 51
4. Legatarul este un motenitor din clasa a III-a sau a IV-a 52
5. Legatarul este o persoan strin de clasele de motenitori legali 52
6. Situaia motenitorului legal exheredat 52
Capitolul III. ASPECTE PRACTICE PRIVIND LICHIDAREA REGIMULUI MATRIMONIAL N CADRUL PROCEDURII SUCCESORALE
NOTARIALE 54
Seciunea I. Consideraii teoretice despre procedura succesoral notarial 54
1. Competena succesoral notarial 54
2. Sesizarea biroului notarial i deschiderea procedurii succesorale 55
3. Legea aplicabil succesiunii 56
4. Desfurarea procedurii succesorale 56
5. Certificatul de motenitor 60
6. Certificatul european de motenitor 61
Seciunea a II-a. Aspecte practice privind lichidarea regimului matrimonial pe cale notarial 62
1. Legea aplicabil lichidrii regimului matrimonial 62
2. Analiza drepturilor soului supravieuitor n cazul regimului comunitii de bunuri 63
3. Analiza drepturilor soului supravieuitor n cazul regimului comunitii convenionale 67

1.Introducere
2.Cadru juridic
3.Drepturile succesorale ale sotului supravietuitor al defunctului
4.Rezerva succesorala a sotului supravietuitor
5.Cotitatea disponibila speciala
6.Studiu de caz

7.Dreptul la mostenire al sotului supravietuitor in unele legislatii straine


8.Propuneri de lege ferenda
9.Concluzii personale

PLAN DE LUCRARE
CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE PRIVITOARE LA MOSTENIRE 1
Seciunea I Motenirea i felurile ei 1
Seciunea II Motenirea legal 3
CAPITOLUL II DREPTURILE SUCCESORALE ALE SOTULUI SUPRAVIETUITOR 6
Subcapitolul I Consideraii Generale 6
Seciunea I Sediul materiei 6
Seciunea II Condiiile cerute soului supravieuitor pentru a putea moteni 9
Seciunea III Corelaia dintre dreptul de motenire al soului supravieuitor i comunitatea de bunuri
a soilor 15
Seciunea IV Enumerarea drepturilor succesorale ale soului supravieuitor 17
Subcapitolul II Dreptul la motenire al soului supravieuitor n concurs cu oricare dintre clasele de
motenitori legali sau n lipsa rudelor din cele patru clase 18
Seciunea I Ctimea dreptului la motenire al soului supravieuitor 18
Seciunea II Imputarea cotei soului supravieuitor asupra masei succesorale i micorarea, n mod
corespunztor, a prilor cuvenite tuturor celorlali motenitori 23
Seciunea III Caractere juridice ale dreptului la motenire al soului supravieuitor 25
Subcapitolul III Dreptul special la motenire al soului supravieuitor asupra mobilelor i obiectelor
aparinnd gospodriei casnice i asupra darurilor de nunt 32
Seciunea I Mobilierul i obiectele aparinnd gospodriei casnice 32
Seciunea II Darurile de nunt 43
Subcapitolul IV Dreptul de abitaie al soului supravieuitor 45
Seciunea I Noiune i condiii 45
Seciunea II Caractere juridice 46
Seciunea III Corelaia dintre dreptul de abitaie i legislaia locativ 47
Subcapitolul V Reglementarea rezervei soului supravieuitor n dreptul civil romn 49
Seciunea I Aspecte generale, reglementare i particulariti 49
Seciunea II Imputarea rezervei soului supravieuitor 52
Seciunea III Corelaia dintre prevederile art. 939 cod civil i legea 319/1944 55
CAPITOLUL III - CONSIDERATIUNI FINALE 62
BIBLIOGRAFIE 67

CUPRINS
INTRODUCERE
CAPITOLUL I. Dreptul la motenire drept patrimonial civil al
persoanei
1. Noiunea motenirii i caracterele juridice ale transmisiunii
2.

Condiii

3.

Clasele

generale
de

ale

motenitori

dreptului
i

la motenire

cota

1.3.1. Clasa I de motenitori legali

succesorale

lor succesoral

descendenii defunctului

1.3.2. Clasa II de motenitori legali

ascendenii privilegia i colateralii privilegiai

1.3.3. Clasa III de motenitori legali ascendenii ordinari.


1.3.4. Clasa IV de motenitori legali
1.4.
CAPITOLUL
2.1.

Practica
II.

colateralii ordinari

juridiciar

Soul

supraveuitor

domeniu

motenitor

legal

Generaliti

2.4.

2.2.

Evoluia

istoric

2.3.

Condiii

pentru

ntinderea
2.5.

drepturilor

succesorale

Practica

reglementrii
moteni.

ale

juridiciar

soului

supraveuitor

domeniu

CAPITOLUL III. Drepturile succesorale ale soului supraveuitor


3.1.

Reglementarea

legal

3.2. Condiiile speciale cerute de lege soului supravieuitor pentru a putea

moteni

3.3. Corelaia dintre dreptul de motenire al soului supravieuitor i comunitatea de bunuri a soilor.
3.4. Drepturile conferite de lege

soului

supravieuitor

3.4.1.Drepturile de motenitor ale soului supravieuitor


3.5.

Rezerva

succesoral

3.5.1.ntinderea
acesteia.

rezervei

3.5.2.Cotitatea

soului

succesorale

disponibil

concurs

cu

fiecare

clas

supravieuitor

modul

de

Practica

CAPITOLUL IV. Drepturile


4.1.

Dreptul

4.2.

Mobilierul

special

soului
a

4.3.

Darurile

4.4

Practica

judiciar
speciale

ale

de

habitaie

obiectele

soului

soului

aparinnd

de
judiciar

motenitori

supravieuitor

domeniu.

supraveuitor

gospodriei

nunt
n

calcul

al

supravieuitor n concurs cu copiii dintr-o cstorie

anterioar
3.6.

de

domeniu

CONCLUZII

PROPUNERI

BIBLIOGRAFIE

INTRODUCERE 4
Capitolul I. ANALIZA REGIMULUI COMUNITATII DE BUNURI 7

Sectiunea I. Consideratii generale privind regimul matrimonial 7


1. Scurt istoric al reglementarii regimului matrimonial 7
2. Regimul matrimonial in reglementarea Noului Cod Civil 8
3. Regimul primar imperativ 9
Sectiunea a II-a. Regimul comunitatii legale 10
1. Reglementarea comunitatii de bunuri in Codul Familiei 10
2. Comunitatea legala in Noul Cod Civil 11
3. Categoria de bunuri comune 11
4. Categoria de bunuri proprii 17
5. Pasivul matrimonial 20
Sectiunea a III-a. Regimul comunitatii conventionale 21
1. Clauze referitoare la compozitia comunitatii 24
2. Clauze de modificare a gestiunii bunurilor 26
Sectiunea a IV-a. Incetarea si lichidarea regimului matrimonial la incetarea casatoriei 27
1. Incetarea regimului matrimonial 27
2. Lichidarea regimului comunitatii legale la incetarea casatoriei 28
3. Lichidarea regimului comunitatii conventionale la incetarea casatoriei 29
Capitolul II. CONSIDERATII TEORETICE PRIVIND DREPTURILE SOTULUI SUPRAVIETUITOR 32
Sectiunea I. Conditiile calitatii de sot supravietuitor 33
1. Capacitatea succesorala si vocatia succesorala 33
2. Nedemnitatea succesorala 34
3. Calitatea de sot la data deschiderii succesiunii 37
Sectiunea a II-a. Dreptul la mostenire al sotului supravietuitor 39
1. Dreptul de mostenire in concurs cu oricare dintre clasele de mostenitori legali sau in lipsa rudelor din
cele patru clase 39
2. Caracterele juridice ale dreptului la mostenire al sotului supravietuitor 41
Sectiunea a III-a. Drepturile succesorale speciale ale sotului supravietuitor 43
1. Dreptul de abitatie 43
2. Dreptul special de mostenire al sotului supravietuitor 45

Sectiunea a IV-a. Drepturile sotului supravietuitor in conditiile mostenirii testamentare 47


1. Sotul supravietuitor este legatar 47
2. Legatarul este un mostenitor din clasa I 49
3. Legatarul este un mostenitor din clasa a II-a 51
4. Legatarul este un mostenitor din clasa a III-a sau a IV-a 52
5. Legatarul este o persoana straina de clasele de mostenitori legali 52
6. Situatia mostenitorului legal exheredat 52
Capitolul III. ASPECTE PRACTICE PRIVIND LICHIDAREA REGIMULUI MATRIMONIAL IN CADRUL
PROCEDURII SUCCESORALE NOTARIALE 54
Sectiunea I. Consideratii teoretice despre procedura succesorala notariala 54
1. Competenta succesorala notariala 54
2. Sesizarea biroului notarial si deschiderea procedurii succesorale 55
3. Legea aplicabila succesiunii 56
4. Desfasurarea procedurii succesorale 56
5. Certificatul de mostenitor 60
6. Certificatul european de mostenitor 61
Sectiunea a II-a. Aspecte practice privind lichidarea regimului matrimonial pe cale notariala 62
1. Legea aplicabila lichidarii regimului matrimonial 62
2. Analiza drepturilor sotului supravietuitor in cazul regimului comunitatii de bunuri 63
3. Analiza drepturilor sotului supravietuitor in cazul regimului comunitatii conventionale 67
CONCLUZII 71
BIBLIOGRAFIE 72

Extras din licenta

INTRODUCERE
In dreptul roman, institutia mostenirii a cunoscut cel putin trei reglementari (precum cea a Legii celor
Douasprezece Table , a dreptului pretorian si a dreptului imperial ), sub guvernarea carora, dreptul la
mostenire al sotului supravietuitor a prins cu greu contur, avand de obicei caracter teoretic si rareori
practic. Daca in vechiul jus civilae, femeia casatorita cum manu putea veni la mostenirea sotului sau
impreuna cu copiii acestuia, avand dreptul la o parte de copil sau la intreaga mostenire, daca defunctul nu
avea descendenti, iar sotia casatorita sine manu nu avea niciun drept la mostenirea sotului, fiind
considerata straina de acesta din punct de vedere civil, prin reformele pretoriene a fost instituit dreptul
reciproc de mostenire al sotilor casatoriti sine manu, dar numai in lipsa rudelor civile sau de sange a
sotului decedat. Mai tarziu, legislatia Justiniana a recunoscut anumite drepturi si vaduvei sarace.
In ceea ce priveste teritoriul de astazi al Romaniei, in lipsa dreptului scris, s-a considerat ca obiceiurile
populatiei din spatiul carpato-danubiano-pontic cu privire la mostenire erau inspirate si puternic influentate
de cele ale populatiilor vecine. Ulterior, in dreptul scris, reglementarile anterioare Codului Civil de la 1864 ,
cat si acest act normativ, nu recunosteau sotului supravietuitor drepturi succesorale echitabile, acesta
putand veni la mostenire doar dupa rudele defunctului. Doar mai tarziu, Legea nr. 319/1944 , a instituit un
regim juridic favorabil sotului supravietuitor, recunoscandu-i acestuia atat un drept la mostenire in concurs
cu oricare dintre rudele defunctului, cat si doua drepturi speciale (dreptul de abitatie asupra locuintei
comune si dreptul special asupra bunurilor apartinand gospodariei casnice). Aceasta reglementare nu
distinge in functie de existenta sau inexistenta rudelor sotului decedat si nu conditioneaza nasterea
dreptului la mostenire al sotului supravietuitor de un anumit statut material al acestuia. Deasemenea,
Legea nr. 319/1944 reafirma principiul egalitatii intre barbat si femeie, oferind aceleasi drepturi sotului
supravietuitor, indiferent de sex.
Peste decenii, Noul Cod Civil , intrat in vigoare la data de 1 octombrie 2011, a pastrat configuratia
drepturilor succesorale ale sotului supravietuitor instituita de Legea nr. 319/1944, aducand doar cateva
modificari minore in ceea ce priveste dreptul de abitatie, sezina, etc. Necesita o atentie deosebita insa,
corelatia dintre regimul matrimonial al sotilor si dreptul la mostenire al sotului supravietuitor, noua
reglementare oferind sotilor posibilitatea de a alege regimul matrimonial care sa le guverneze relatiile
patrimoniale, atat in timpul casatoriei, cat si la incetarea acesteia prin decesul unuia dintre ei. Anterior sau
ulterior casatoriei, sotii pot alege ca regim matrimonial comunitatea legala, comunitatea conventionala sau
separatia de bunuri. Din cauza spatiului restrans al lucrarii, ne-am propus sa ne concentram atentia
asupra intinderii drepturilor succesorale ale sotului supravietuitor in conditiile primelor doua regimuri, cele
comunitare.

PLANUL LUCRRII
DREPTURILE SUCCESORALE ALE SOULUI SUPRAVIEUITOR

CAPITOLUL I: CONSIDERAII INTRODUCTIVE


SECIUNEA I: SCURT ISTORIC
SECIUNEA II: NOIUNEA I FELURILE MOTENIRII
SECIUNEA III: PERSOANA CARE LAS MOTENIREA I PERSOANELE CARE DOBNDESC MOTENIREA
SECIUNEA IV: NOIUNEA DE MAS SUCCESORAL
CAPITOLUL II: CONDIII PENTRU A PUTEA MOTENI
SECIUNEA I: CAPACITATEA SUCCESORAL
SECIUNEA II: VOCAIA SUCCESORAL
SECIUNEA III: NEDEMNITATEA SUCCESORAL
SECIUNEA IV: CALITATEA DE SO
CAPITOLUL III: DREPTURILE SUCCESORALE ALE SOULUI SUPRAVIEUITOR
SECIUNEA I: DREPTUL LA MOTENIRE AL SOULUI SUPRAVIEUITOR N CONCURS CU ORICARE DINTRE
CLASELE DE MOTENITORI LEGALI SAU N LIPSA MOTENITORILOR DIN CELE PATRU CLASE
SECIUNEA II: DREPTUL LA MOTENIRE AL SOULUI SUPRAVIEUITOR ASUPRA OBIECTELOR APARINND
GOSPODRIEI CASNICE I ASUPRA DARURILOR DE NUNT
SECIUNEA III: DREPTUL DE ABITAIE AL SOULUI SUPRAVIEUITOR
CAPITOLUL IV: REZERVA SUCCESORAL A SOULUI SUPRAVIEUITOR
SECIUNEA I: CUANTUMUL REZERVEI SUCCESORALE A SOULUI SUPRAVIEUITOR
SECIUNEA II: IMPUTAREA REZERVEI SUCCESORALE A SOULUI SUPRAVIEUITOR
SECIUNEA III: COTITATEA DISPONIBIL N CONCURS CU COPIII DINTR-O CSTORIE ANTERIOAR A
DEFUNCTULUI
SECIUNEA IV: DETERMINAREA COTITII DISPONIBILE SPECIALE I COTITATEA ORDINAR
CAPITOLUL V: CONCLUZII