Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

SCOALA GIMNAZIALA IOHANISFELD


Loc. Iohanisfeld Jud. Timis
An scolar 2014-2015
D-na Director,
Subsemnatul/a__________________________________ in calitate de parinte al
elevului/elevilor______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
de la Scoala Gimnaziala Iohanisfeld, prin pezenta solicit acordarea de bursa de ajutor social
conform HG 445/1997 pentru anul scolar 2014/2015.
Anexez prezentei declaratie pe propria raspundere privind veniturile familiei,
documente doveditoare din care rezulta acestea si copii din care rezulta numarul membrilor
familiei.
Iohanisfeld,______________

_______________________

Catre Conducerea Scolii Gimnaziale Iohanisfeld


MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
SCOALA GIMNAZIALA IOHANISFELD
Loc. Iohanisfeld Jud. Timis
An scolar 2014-2015
D-na Director,
Subsemnatul/a__________________________________ in calitate de parinte al
elevului/elevilor______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
de la Scoala Gimnaziala Iohanisfeld, prin prezenta solicit acordarea de rechizite scolare
gratuite conform pentru anul scolar 2014/2015.
Anexez prezentei declaratie pe propria raspundere privind veniturile familiei,
documente doveditoare din care rezulta acestea si copii din care rezulta numarul membrilor
familiei.
Iohanisfeld,______________

_______________________

Catre Conducerea Scolii Gimnaziale Iohanisfeld