Sunteți pe pagina 1din 21

Echipamente pentru procese

industriale
- PROIECT Conditionare si Climatizare
Sa se proiecteze instalatia de climatizare ce deseveste o sala de spectacol aflata in zona 4 , in
localitatea Sfantu Gheorghe.
n 4
L 10 2 n
l 20

L 18

h 10

Se considera cunoscute urmatoarele valori termice specifice pentru acest tip de cladire
q i 7.41

q p 23.95

W
3

- aportul de caldura prin insolatii

m h
W
3

- aportul de caldura a constructiei

m h

In sala vor fi un numar de ocupanti :


N 500 10 n
N 540

Pentru temperatura de calcul a aerului exterior se foloseste harta cimatica din SR 1907 .

ZONA 1 : 12 C
ZONA 2 : 15 C
ZONA 3 : 18 C
ZONA 4 : 21 C
Etape de calcul :

1. Ciclul debitului de aer pentru sala 100% plina vara .


1.1. Parametrii aerului exterior
1.2. Parametrii aerului interior
1.3. Caldura degajata de ocupanti
1.4. Umiditatea degajata de ocupanti
1.5. Sarcina termica totala a incaperii
1.6. Raportul de termo-umiditate
1.7. Parametrii aeruluiclimatizat
1.8. Calculul debitului de aer. Calculul numarului de schimburi orare
1.9. Parametrii punctului de amestec
1.10. Parametrii tuturor punctelor ce intervin in procesul de tratare

2. Calculul debitului de aer pentru sala 100% plina iarna


2.1. Parametrii aerului exterior
2.2. Parametrii aerului interior
2.3. Caldura degajata de ocupanti
2.4. Umiditatea degajata de ocupanti
2.5. Sarcina termica totala a incaperii
2.6. Raportul de termo-umiditate
2.7. Parametrii aerului climatizat
2.8. Calculul debitului de aer. Calculul numarului de schimburi orare
2.9. Parametrii punctului de amestec
2.10. Parametrii tuturor punctelor ce intervin in procesul de tratare

3. Calculul debitelor de aer pentru sala 20 % plina vara


4. Calculul debitelor de aer pentru sala 20 % plina iarna
5. Dimensionarea bateriilor de incalzire

1. Calculul debitului de aer pentru sala 100% plina vara


1.1 Parametrii aerului exterior
Tem - temperatura medie zilnica a aerului in iulie
Az amplitudinea oscilatiilor de temperatura
In STAS 6648 teritoriul Romaniei este impartit in 9 zone diferentiale prin temperaturi medii
zilinice si prin oscilatii ( abateri orare diferite ) .
Pentru orasul considerat ( Sfantu Gheorghe ) , in zona 4 :
tem 22.4 C

cA z 7 C

Temperatura aerului exterior de vara se calculeaza cu relatia :


tev tem cA z
t'ev 29.4 C

Parametrii aerului exterior se determina si in functie de continutul de umiditate si aerului


exterior anterior si sunt date in tabelele pentru localitati ( datele sunt extrase si pe plansa
XV ) :
temperatura exterioara vara

tvara 29.4 C
g
xev 10.55
kg

umiditatea absoluta a aerului exterior vara

umiditatea relativa a aerului exterior

ev 42%
kcal
iev 13.5
kg

entalpia aerului exterior vara

( 1 calorie - 4,1855 joule )

1.2 Parametrii aerului interior


Temperatura aerului interior se calculeaza cu o relatie de forma :

tiv

29.4 C 20 C
2

tiv 24.7 C

Umiditatea aerului interior

tiv 24.7 C
g
xiv 9.6
kg
50%

iv 50%

temperatura interioara vara


umiditatea absoluta a aerului interior vara
umiditatea relativa a aerului interior vara

kcal
iiv 11.7
kg

entalpia aerului interior vara

1.3 Caldura degajata de ocupanti


Se calculeaza cu formula:
om 1

N 540

q o 110

n 4
persoane

W
om

- qo caldura totala degajata de un om si se compune din suma caldurii latente ql si caldura sensibila
qs. Din tabele :
4 W
Qo q o N 5.94 10
om

1.4 Umiditatea degajata de ocupanti


g o 65

g
h om

Go N g o
go

- umiditatea degajata de o persoana

4 g
Go 3.51 10
h

1.5 Sarcina termica totala a incaperii


q i 7.41

V 30 20 10

m h

3 3

V 6 10 m

Qi 4.446 10 W
5

Qt 2.664 10 W

Q.o aportul de caldura totala

Qi q i V

Vo - volumul salii
qi - aportul de calduta prin insolatii, defini la inceputul lucrarii
g o 65

g
h om

1.6 Raportul de termo-umiditate


Qt
go
3

4.179 10

1.7 Parametrii aerului climatizat


tiv 24.7 C
tAC tiv 5.7 C
tAC 19 C

Functie de temperatura aerului de climatizat si cu ajutorul termo-umiditatii , pe diagrama Mollier se


determinta si ceilalti parametrii ai aerului climatizat.

tacv 19 C
g
xacv 8.5
kg

acv 62%

temperatura aerului climatizat vara


umiditatea absoluta a aerului climatizat vara

umiditatea relativa a aerului climatizat vara

1.8 Calculul debitelor de aer


1.8.1 Debitul de aer pentru diminuarea caldurii

Qt 2.664 10 W
kcal
iiv 11.7
kg

kcal
iacv 9.6
kg

Qt
D1
iiv iacv
3

5 m
D1 1.15 10
h

1.8.2 Debitul de aer pentru diminuarea umiditatii


Go
D2
xiv xacv
3

5 m
D2 3.545 10
h

1.8.3 Debitul de aer pentru diminuarea dioxidului de carbon


g CO2 23

ca 2

l
h

l
3

cr 0.5

l
3

l
3
GCO2 g CO2 N 1.242 10 m
m
GCO2

3
3 m

DCO2
8.28 10
ca cr
h

GCO2
g CO2

cantitatea totala de dioxid de carbon degajata de oameni


cantitatea de dioxid de carbon degajata de o singura persoana

ca

concentratia admisibila de CO2

cr

concentratia reziduala de CO2 din aer

1.8.4 Debitul total de aer


3

5 m
D1 1.15 10
h

5 m
D2 3.545 10
h
3

3 m
D3 DCO2 8.28 10
h

Dt D1 D2 D3
3

5 m
Dt 4.778 10
h

1.8.5 Debitul de aer proaspat


DAP DCO2
3
3 m

DAP 8.28 10
h

1.8.6 Debitul de aer recirculat


DR Dt DAP
3
5 m

DR 4.695 10
h

1.8.6 Debitul total de aer


N'

Dt
V

N' 7.963

schimburi
ora

1.9 Parametrii punctului de amestec


Entalpia si umiditatea absoluta a aerului se determina cu ajutorul formulelor, ceilalti parametrii
se vor citi de pe diagrama, in baza unei constructii grafice :

iM

DAP iev DR iiv


DAP DR

kcal
iM 11.731
kg
xM

DAP xev DR xiv


DAP DR

g
xM 9.616
kg

tM 23.9 C
M 47%

1.10 Tabelul cu parametrii tuturor punctelor, ( sala 100% plina vara )

T[C]
29.4
24.7
19
13.9

Ev
Iv
Acv
Mv

[%]
42
50
62
47

l [kcal/kg]

x [g/kg]

13.5
11.7
9.6
11.85

10.55
9.6
8.5
9.67

Ev - exterior vara
Iv - interior vara
Acv - aer climatizat vara
Mv - parametrii punctului de amestec

2. Calculul debitului de aer pentru sala 100% plina iarna


2.1 Parametrii aerului exterior
Temperatura aerului exterior t se adopta confimr standardului STAS 1908 in functie de localitate.

tei 15 C

Parametrii aerului exterior determina continutul de umiditate al aerului exterior ( din STAS
6948 , pagina 15 ) .

g
xei 0.8
kg

Restul valorilor se iau din diagrama Mollier pentru aer umed, zona -30 C
10 C,pentru iarna .
tei 15 C

temperatura exterioara iarna

g
xei 0.8
kg

umiditatea absoluta a aerului exterior iarna

ei 75%

umiditatea relativa a aerului exterior iarna

kcal
iei 3.6
kg

entalpia aerului exterior iarna ( kilogram de aer uscat )

2.2 Parametrii aerului interior


Temperatura si umiditatea aerului interior iarna se adopta : celelalte valori se extrag de pe
plansa 15;
tii 20 C

temperatura interioara iarna

g
xii 7.3
kg

umiditatea relativa a aerului interior iarna

ii 50%
kcal
iii 9.3
kg

umiditatea relativa a aerului interior iarna


entalpia aerului exterior iarna

2.3 Caldura degajata de ocupanti


Caldura degajata de ocupanti se calculeaza cu formula :
Qo q o N
Qo - caldura totala degajata de om, determinata experimental.Se compune din suma caldurii
lantente si a caldurii sinsibile degajata de un om .

q oi 122

W
om

N 540
4

Qoi q oi N 6.588 10 W

Persoane

2.4 Umiditatea degajata de ocupanti


g oi 35

g
h om

4 g
Goi N g o 3.51 10
h

2.5 Sarcina termica totala a incaperii


Qp q p V
4

Qp 1.437 10 W
Qtv Qo Qp

+ - pentru vara

Qti Qo Qp

- - pentru iarna

2.6 Raportul de termo-umiditate


Definitia teoretica :

i
x
Qt
Go

1664

kcal
kg

In diagrama i-x raportul de umiditate este exprimat prin coeficientul


unghiurilor al dreptei AB care reprezinta schimarea starii aerului. Pe scara marginala a
diagramei i-x sunt trasate pentru o gama larga de valor, directia proceselor de
schimbare a starii aerului corespunzator acestora.
Aceste directii (raze) ale proceselor sunt capetele extreme ale unor drepte ce
converg in punctul 0, caracterizat prin i=0 , x=0 , t=0 al diagramei.
Daca se cunoaste valoare , procesul respectiv poate fi trasat pe diagrama
printr-o dreapta paralela cu directia din scara marginala, dreapta ce trece prin unul
din punctele de stare ale aerului ( starea finala sau initiala ) .

2.7 Parametrii aerului climatizat

Se calculeaza cu ajutorul formulelor de mai jos sau se citesc din diagrame in baza unei constructii
grafice.

max D1 D2 D3

Dt

5 m
Dt 4.778 10
h

taci 27.2 C

temperatura aerului climatizat iarna

g
xaci 2.153
kg
aci 29%

umiditatea absoluta a aerului climatizat iarna

umiditatea relativa a aerului climatizat iarna

kcal
iaci 12.9
kg

entalpia aerului climatizat iarna

2.8 Calculul debitelor de aer


Pentru dimensionarea agregatelor din centrala de climatizare se impun debitele de aer din
timpul verii.

max D1 D2 D3

Dt
DAP

DCO2

Debitul de aer recalculat:


3

5 m
DR Dt DAP 4.695 10
h

2.9 Parametrii aerului preincalzit


Se impun parametrii :
tp 5 C

g
xp 0.8
kg

Din diagrama se determina si ceilalti parametrii (plansa 15)

kcal
ip 1.8
kg

p 15%

2.10 Parametrii punctului de amestec


Se determina cu ajutorul formulelor si se citesc din diagrama si celelalte puncte :
kcal
iM 11.731
kg

xm

DAP xp DR xii
DAP DR

7.187

g
kg

tM 23.9 C
M 47 %

2.11 Parametrii tuturor punctelor ( sala 100 % plina iarna )

Ei
Ii
Aci
Mi
1
2

t [C]
-15
20
27.2
23.9
21.6
19

[%]
75
50
29
47
36
47

i [kcal/kg]

x [g/kg]

-3.6
9.3
12.9
1.8
11.7
8.6

0.8
7.3
2.1
0.8
5.5
6.68

Ei - exterior iarna
Ii - interior iarna
Aci - aer climatizat iarna
Mi - parametrii punctului de amestec iarna

3. Calculul debitului de aer sala plina 20 % vara


3.1 Parametrii aerului exterior
Parametrii aerului exterior sunt aceeasi ca la sala 100 % plina vara :

tev 29.4 C
g
xev 10.55
kg

ev 42 %
kcal
iev 13.5
kg

3.2 Parametrii aerului interior


tiv 24.7 C
g
xiv 9.6
kg
50 %
kcal
iiv 11.7
kg

3.3 Caldura degajata de ocupanti :


N20% N 20% 108
q o 110

persoane

W
om
4

Qov q o N20% 1.188 10 W

3.4 Umiditatea degajata de ocupanti :


g o 65

g
h om

3 g
Go g o N20% 7.02 10
h

3.5 Sarcina termica totala a incaperii


q p 23.95

W
3

pentru constructii de genul salii de spectacol

m h
4

Qpv q p V 1.437 10 W

Qtv Qo Qp 7.377 10 W

3.6 Raportul de termo-umiditate


t

Qt
Go

t 69.65

3.7 Parametrii aerului climatizat


tAC 19 C

In functie de temperatura aerului climatizat si cu ajutorul raportului de tero-umiditate se


efectueaza o constructie grafica cu ajutorul careia se determina si ceilalti parametrii ai aerului
climatizat.
Aerul climatizat vara :
tacv 19 C
g
xacv 8.5
kg
acv 62 %
kcal
iacv 9.6
kg

3.8 Calculul debitului de aer


3.8.1 Debitul de aer pentru diminuarea caldurii
Qt
D1v
iiv iacv
kg
D1v 3.029 10
h

Debitele trebuie masurate in m3/h pentru dimensionarea ulterioara a echipamentului de


aerisire. m= *v/ aer = 1,189 .
Facand calculele, pentru a converti debitele din kg/h in m3/h , debitele trebuie impartite la
densitatea aerului, deci cu 1,189.
kg
aer 1.189
3
m
3
D1v
m
D11
25.475
aer
h

3.8.2 Debitul de aer pentru diminuarea umiditatii


Go
D2v
xiv xacv
3 kg
D2v 6.382 10
h
3
D2v
3 m
D'2v
5.367 10
aer
h

3.8.3 Debitul de aer pentru diminuarea dioxidului de carbon


GCO2
D3v
ca cr
3

3 m
D3v 8.28 10
h

3.8.4 Debitul total de aer

max D1v D2v D3v

D3v

3.8.5 Debitul de aer proaspat


3
3 m

DCO2 8.28 10
h

3.8.6 Debitul de aer recirculat


Dt D11 D'2v D3v
3

3 m
DR Dt DAP 5.393 10
h

3.8.7 Numarul de schimburi orare


Dt
Nso
V

Nso 15.2

schimburi

3.9 Parametrii punctului de amestec


iMv

DAP iev DR iiv


DAP DR

xMv

12.79

DAP xev DR xiv


DAP DR

tM 23.9 C

kcal
kg

10.175

g
kg

( din diagrama )

M 47 %

3.10 Parametrii tuturor punctelor ( sala 20% plina vara )

Sala 20%
Ev
Iv
Acv
Mv

t[C]
29.4
24.7
19
23.9

[%]
42
50
62
47

i[kcal/kg]

x[g/kg]

13.5
11.7
9.6
11.7

10.55
9.6
8.5
9.6

4. Calculul debitului de aer pentru sala 20% iarna


4.1 Parametrii aerului exterior
Parametrii aerului exterior sunt aceeasi ca la sala 100% plina iarna :
tei 15 C
g
xei 0.8
kg

ei 75 %
kcal
iei 3.6
kg

4.2 Parametrii aerului interior


tii 20 C
g
xii 7.3
kg

ii 50 %
kcal
iii 9.3
kg

4.3 Caldura degajata de ocupanti


Ni20% N 20% 108
q o 110

persoane

W
om
4

Qoi q o N20% 1.188 10 W

4.4 Umiditatea degajata de ocupanti


g o 65

g
h om

3 g
Go g o Ni20% 7.02 10
h

4.5 Sarcina termica totala a incaperii


q p 23.95

W
3

pentru constructii de genul salii de spectacol

m h
4

Qp q p V 1.437 10 W
3

Qt Qoi Qp 2.49 10 W

4.6 Raportul de termo-umiditate


iarna

Qt
Go

iarna 1.53

4.7 Parametrii aerului climatizat


Sa se calculeze cu ajutorul formulelor, iar restul citesc din diagrama in baza unei constructii
grafice.

taci 27.2 C
3

5 m
Dt D2 3.545 10
h

g
xaci 2.153
kg

aci 29 %
kcal
iaci 12.9
kg

4.8 Calculul debitului de aer


Pentru dimensionarea agregatelor din centrala de climatizare se impun debitele de aer din timpul
verii 100 % plina .
4.8.1 Debitul total de aer
Dt

max D1 D2 D3

D2

4.8.2 Debitul de aer proaspat


DAP

DCO2

D3
3

3 m
DAP 8.28 10
h

4.8.3 Debitul de aer recirculat


3

3 m
DR 5.393 10
h

4.9 Parametrii aerului preincalzit


tp 5 C deg
g
xp 0.8
kg

p 15 %
kcal
ip 1.8
kg

4.10 Parametrii punctului de amestec


iMiarna

DAP ip DR iiv

xMiarna

DAP DR

5.705

DAP xp DR xiv
DAP DR

kcal
kg

4.271

g
kg

tM 23.9 C deg
M 47 %

4.11 Parametrii tuturor punctelor ( sala 20 % iarna )

Sala 20% iarna

t [C]
-15
20
27.2
23.9

Ei
Ii
Aci
Mi

[%]
75
50
29
47

i[kcal/kg]

x[g/kg]

-3.6
9.3
12.9
5.7

0.8
7.3
2.1
4.27

5. Dimensionarea bateriei de preincalzire


Se cunosc datele de proiectare :
3

3 m
DAP 8.28 10
h

t1 15deg

t2 5deg

T1 95deg

T2 75deg

tc

tp

T1, T2 - temperatura initiala,respectiv finala a apei in caloriferele de preincalzire, din STAS,


privind calitatea apei fierbinti pentru incalzirea la iesirea din punctul termic.

5.1 Debitul caloric al bateriei


Qb

DAP t2 t1
3.6

Qb 8.029 10 L
Qb

debitul bateriei de incalzire

5.2 Calculul debitului caloric de agent primar


Qb
Ga
c a T1 T2

kg
Ga 6.389 l
h

5.3 Calculul diferentei medie de temperatura


Se alege o baterie de preincalzire a aerului in contracurent cu apa calda de parametru 9575.

Formula generala:

tmad

t max t min
t max

ln

t min

Pentru anumite conditii intre tmax si tmin diferenta medie de temperatura se poate
aproxima cu relatii mai simple.
Pentru tmax < 1,4 * tmin

t med

T1 T2
2

t1 t 2
2

t med 90 deg
t max 95 5 90 deg
t min 75 15 90

deg

5.4 Calculul numarului de circuite

Pentru calculul numarului de circuite se adopta urmatoarele valori pentru viteza apei.
0.7 l

se alege

w l

m
s

Pentru viteza gravitmetrica a aerului:


v 4

kg

apa 965

m s

kg
3

Alegem conducte cu diametrul exterior ext = 16 mm si diametrul interior int = 14 mm ,


teava pentru schimbarea de caldura cu pereti subtiri.

d a 0.014m
N

4 Ga
3600 w apa d a

circuite