Sunteți pe pagina 1din 26

CODUL MUNCII

DIALOGUL
SOCIAL

TITLUL 7 DIALOGUL
SOCIAL
DISPOZIII GENERALE
SINDICATELE
REPREZENTANII SALARIAILOR
PATRONATUL

DISPOZIII GENERALE

Pentru asigurarea climatului de stabilitate


si

pace

sociala,

prin

lege

sunt

reglementate modalitatile de consultari si


`

dialog permanent intre partenerii sociali.

DISPOZIII GENERALE
Consiliul

institutie

Economic
publica

de

si

Social

interes

este

national,

tripartita, autonoma, constituita in scopul


realizarii dialogului tripartit la nivel national.
`

Organizarea

si

functionarea

Consiliului

Economic si Social se stabilesc prin lege


speciala.

DISPOZIII GENERALE
In cadrul ministerelor si prefecturilor
functioneaza,

in

conditiile

legii,

comisii de dialog social, cu caracter


`

consultativ,

intre

administratia

publica, sindicate si patronat.

SINDICATELE
Sindicatele,
federatiile
si
confederatiile
sindicale, denumite in continuare organizatii
sindicale, sunt constituite de catre salariati pe
baza dreptului de libera asociere, in scopul
promovarii
intereselor
lor
profesionale,
economice si sociale, precum si al apararii
drepturilor individuale si colective ale acestora
prevazute in contractele colective si individuale
de munca sau in acordurile colective de munca
si raporturile de serviciu, precum si in legislatia
nationala, in pactele, tratatele si conventiile
internationale la care Romania este parte.
Constituirea,
organizarea
si
functionarea
sindicatelor se reglementeaza prin lege.
`

SINDICATELE
Sindicatele
participa
prin
reprezentantii proprii, in conditiile
legii, la negocierea si incheierea
contractelor colective de munca, la
tratative sau acorduri cu autoritatile
publice si cu patronatele, precum si
in structurile specifice dialogului
social.
`

SINDICATELE
Sindicatele se pot asocia in mod liber,
in
conditiile
legii,
in
federatii,
confederatii sau uniuni teritoriale.
Exercitiul
dreptului
sindical
al
salariatilor este recunoscut la nivelul
tuturor angajatorilor, cu respectarea
drepturilor si libertatilor garantate prin
Constitutie si in conformitate cu
dispozitiile prezentului cod si ale
legilor speciale.
`

SINDICATELE
Este
interzisa
orice
interventie
a
autoritatilor publice de natura a limita
drepturile sindicale sau a impiedica
exercitarea lor legala.
Este interzis, de asemenea, orice act de
ingerinta al patronilor sau al organizatiilor
patronale, fie direct, fie prin reprezentantii
sau
membrii
lor,
in
constituirea
organizatiilor sindicale sau in exercitarea
drepturilor lor.
`

SINDICATELE

La cererea membrilor lor, sindicatele


pot sa ii reprezinte pe acestia in
cadrul conflictelor de munca, in
conditiile legii.
`

SINDICATELE
Reprezentantilor alesi in organele de conducere
ale sindicatelor li se asigura protectia legii contra
oricaror forme de conditionare, constrangere sau
limitare a exercitarii functiilor lor.
Pe
toata
durata
exercitarii
mandatului,
reprezentantii alesi in organele de conducere ale
sindicatelor nu pot fi concediati pentru motive ce
tin de indeplinirea mandatului pe care l-au primit
de la salariatii din unitate.
Alte masuri de protectie a celor alesi in organele
de conducere ale sindicatelor sunt prevazute in
legi speciale si in contractul colectiv de munca
aplicabil.
`

SINDICATELE legea dialogului


social
Organizaiile sindicale sunt independente
fa de autoritile publice, de partidele
politice i de organizaiile patronale.
Organizaiile sindicale nu pot desfura
activiti cu caracter politic.
`

SINDICATELE legea dialogului


social
Persoanele ncadrate cu contract individual de munc,
funcionarii publici i funcionarii publici cu statut special
n condiiile legii, membrii cooperatori i agricultorii
ncadrai n munc au dreptul, fr nicio ngrdire sau
autorizare prealabil, s constituie i/sau s adere la un
sindicat.
Pentru constituirea unui sindicat este necesar un numr
de cel puin 15 angajai din aceeai unitate.
Nicio persoan nu poate fi constrns s fac sau s nu
fac parte, s se retrag sau s nu se retrag dintr-o
organizaie sindical.
O persoan poate face parte, n acelai timp, numai
dintr-o singur organizaie sindical la acelai
angajator.
Salariaii minori, de la mplinirea vrstei de 16 ani, pot fi
membri ai unei organizaii sindicale, fr a fi necesar
ncuviinarea prealabil a reprezentanilor lor legali.
`

SINDICATELE legea dialogului


social
Constituirea,
organizarea,
funcionarea,
reorganizarea i ncetarea activitii unei organizaii
sindicale se reglementeaz prin statutul adoptat de
membrii si, cu respectarea prevederilor legale.
Clauzele statutare contrare legilor n vigoare sunt
nule de drept.
Organizaiile sindicale au dreptul de a-i elabora
reglementri
proprii,
de
a-i
alege
liber
reprezentanii, de a-i organiza gestiunea i
activitatea i de a-i formula programe proprii de
aciune, cu respectarea legii.
Este interzis orice intervenie din partea autoritilor
publice, a angajatorilor i a organizaiilor acestora de
natur s limiteze ori s mpiedice exercitarea
drepturilorprivind organizarea sindicatelor
`

SINDICATELE legea dialogului


social
n vederea realizrii scopului pentru
care sunt constituite, organizaiile
sindicale au dreptul s foloseasc
mijloace specifice, cum sunt:
negocierile,
procedurile de soluionare a litigiilor prin
conciliere, mediere, arbitraj, petiie, pichet
de protest, mar, miting i demonstraie
grev, n condiiile prevzute de lege.
`

SINDICATELE legea dialogului


social
Sunt reprezentative la nivel naional, de sector de activitate, de
grup de uniti i de unitate organizaiile sindicale care
ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii:
A. la nivel naional:

a) au statut legal de confederaie sindical;


b) au independen organizatoric i patrimonial;
c) organizaiile sindicale componente cumuleaz un numr de membri de cel puin
5% din efectivul angajailor din economia naional;
d) au structuri teritoriale n cel puin jumtate plus unu dintre judeele Romniei,
inclusiv municipiul Bucureti;

B. la nivel de sector de activitate sau grup de uniti:

a) au statut legal de federaie sindical;


b) au independen organizatoric i patrimonial;
c) organizaiile sindicale componente cumuleaz un numr de membri de cel puin
7% din efectivul angajailor din sectorul de activitate sau grupul de uniti respectiv;

C. la nivel de unitate:

a) au statut legal de sindicat;


b) au independen organizatoric i patrimonial;
c) numrul de membri ai sindicatului reprezint cel puin jumtate plus unu din
numrul angajailor unitii.

REPREZENTANII SALARIAILOR
La angajatorii la care sunt incadrati mai mult de
20 de salariati si la care nu sunt constituite
organizatii sindicale reprezentative conform
legii, interesele salariatilor pot fi promovate si
aparate de reprezentantii lor, alesi si mandatati
special in acest scop.
Reprezentantii salariatilor sunt alesi in cadrul
adunarii generale a salariatilor, cu votul a cel
putin jumatate din numarul total al salariatilor.
Reprezentantii salariatilor nu pot sa desfasoare
activitati ce sunt recunoscute prin lege exclusiv
sindicatelor
`

REPREZENTANII SALARIAILOR
Pot fi alesi ca reprezentanti ai salariatilor
salariatii care au capacitate deplina de
exercitiu.
Numarul
de
reprezentanti
alesi
ai
salariatilor se stabileste de comun acord cu
angajatorul, in raport cu numarul de
salariati ai acestuia.
Durata
mandatului
reprezentantilor
salariatilor nu poate fi mai mare de 2 ani.
`

REPREZENTANII SALARIAILOR
Reprezentantii
principale:

salariatilor

au

urmatoarele

atributii

a)sa urmareasca respectarea drepturilor salariatilor, in


conformitate cu legislatia in vigoare, cu contractul colectiv de
munca aplicabil, cu contractele individuale de munca si cu
regulamentul intern;
b)sa participe la elaborarea regulamentului intern;
c)sa promoveze interesele salariatilor referitoare la salariu,
conditii de munca, timp de munca si timp de odihna, stabilitate
in munca, precum si orice alte interese profesionale, economice
si sociale legate de relatiile de munca;
d)sa sesizeze inspectoratul de munca cu privire la
nerespectarea dispozitiilor legale si ale contractului colectiv de
munca aplicabil;
e)sa negocieze contractul colectiv de munca, in conditiile legii.
`

REPREZENTANII SALARIAILOR
Atributiile reprezentantilor salariatilor, modul de
indeplinire a acestora, precum si durata si limitele
mandatului lor se stabilesc in cadrul adunarii
generale a salariatilor, in conditiile legii.
Numarul de ore in cadrul programului normal de
lucru pentru reprezentantii salariatilor destinat in
vederea indeplinirii mandatului pe care l-au primit
se stabileste prin contractul colectiv de munca
aplicabil sau, in lipsa acestuia, prin negociere
directa cu conducerea unitatii.
`

REPREZENTANII SALARIAILOR

Pe toata durata exercitarii mandatului,


reprezentantii
salariatilor nu
pot fi
concediati pentru motive ce tin de
indeplinirea mandatului pe care l-au primit
de la salariati.
`

PATRONATUL
Patronatele,
Patronatele denumite si organizatii
de angajatori, constituite in conditiile
legii, sunt organizatii ale angajatorilor,
autonome,
fara
caracter
politic,
infiintate ca persoane juridice de
drept privat, fara scop patrimonial.
Angajatorii se pot asocia in federatii
si/sau confederatii ori alte structuri
asociative, conform legii.
`

PATRONATUL

Constituirea,
organizarea
si
functionarea patronatelor, precum si
exercitarea drepturilor si obligatiilor
acestora sunt reglementate prin lege
speciala.
`

PATRONATUL Legea dialogului


social

Organizaiile patronale sunt independente


fa de autoritile publice, de partidele
politice i de sindicate.
Organizaiile patronale se constituie prin
asociere liber, pe sectoare de activitate,
teritorial sau la nivel naional, dup cum
urmeaz:
a) patronii se pot asocia pentru constituirea
unei organizaii patronale;
b) dou sau mai multe organizaii patronale
pot constitui o federaie patronal;
c) dou sau mai multe federaii patronale
pot constitui o confederaie patronal.
`

PATRONATUL Legea dialogului


social
O organizaie patronal nu se poate afilia dect
la o singur organizaie patronal de rang
superior.
Organizaiile patronale constituite la nivel
naional trebuie s aib n componen structuri
teritoriale n cel puin jumtate plus unu dintre
judee, inclusiv n municipiul Bucureti.
Organizaiile patronale i desfoar activitatea
n baza statutelor i regulamentelor proprii,
potrivit prevederilor prezentei legi.
Organizaiile patronale nu pot desfura
activiti cu caracter politic.
`

PATRONATUL Legea dialogului


social
Sunt reprezentative la nivel naional sau de sector de
activitate organizaiile patronale care ndeplinesc
cumulativ urmtoarele condiii:
A. la nivel naional:

a) au statut legal de confederaie patronal;


b) au independen organizatoric i patrimonial;
c) au ca membri patroni ale cror uniti cuprind cel puin 7% din
angajaii din economia d) au structuri teritoriale n cel puin jumtate
plus unu din judeele Romniei, inclusiv n municipiul Bucureti;

B. la nivel de sector de activitate:

a) au statut legal de federaie patronal;


b) au independen organizatoric i patrimonial;
c) au ca membri patroni ale cror uniti cuprind cel puin 10% din
efectivul angajailor
sectorului de activitate, cu excepia angajailor din sectorul bugetar;

C. la nivel de unitate, reprezentativ de drept este angajatorul.