Sunteți pe pagina 1din 6

Facultatea de Economie i Administrarea Afacerilor

Iai
2012

Amortizarea capitalului imobilizat in


active corporale si necorporale

Coordonator: Prof. Dumitru Bucataru

Amortizarea capitalului imobilizat in


active corporale si necorporale

Investitia privita ca un plasament semnifica din punct de vedere al circulatiei valorii o


imobilizare

pe

diferite

termene.Aceste

imobilizari

pot

avea

urmatoarele

forme:

corporale,necorporale sau financiare.Imobilizarile corporale pot fi definite ca fiind acele active


care sunt detinute de o intreprindere pentru a fi utilizate in productia de bunuri sau prestarea de
servicii,pentru a fi inchiriate tertilor sau poate a fi folosite in scopuri administrative. Este posibil
a fi utilizate pe parcursul mai multor perioade.
Activele imobilizate corporale se deosebesc prin faptul ca au valoarea incorporate in continutul
lor material , in timp ce valoarea activelor necorporale este concretizata in cheltuielile facute
pentru obtinerea acestora.Pe parcursul activitatilor economice la care participa, activele
imobilizate sufera un proces de uzura, datorita actiunii factorilor fizici,chimici,economici,tehnici.
Uzura este un process complex concretizat in scaderea treptata a utilitatii activelor
imobilizate nu doar urmare a folosirii ci si datorita nefolosirii lor sau a aparitiei de active mai
ieftine sau cu parametrii tehnico-functionali superiori . Uzura activelor imobilizate imbraca doua
forme: uzura fizica sau materiala si uzura morala.
Capitalul imobilizat supus amortizarii este reflectat n patrimoniul agentilor economici
prin bunurile si valorile destinate sa deserveasca activitatea pe o perioada mai mare de un an si
care se consuma treptat.
Activele corporale aferente capitalului imobilizat sunt:
terenurile, inclusiv investitiile pentru amenajarea acestora;
mijloacele fixe.
In categoria mijloacelor fixe supuse amortizarii sunt incluse si:
investitiile efectuate la mijloacele fixe luate cu chirie;

capacitatile puse n functiune partial, pentru care nu s-au ntocmit formele de


nregistrare ca mijloace fixe. Acestea se cuprind n grupele n care urmeaza a se
nregistra, la valoarea rezultata prin nsumarea cheltuielilor efective ocazionate de
realizarea lor;
investitiile efectuate pentru descoperta, n vederea valorificarii de substante minerale
utile, cu carbuni i alte zacaminte ce se exploateaza la suprafaa, precum si cele pentru
realizarea lucrarilor miniere subterane de deschidere a zacamintelor;
investitiile efectuate la mijloacele fixe, n scopul mbunatatirii parametrilor tehnici
initiali, prin majorarea valorii de intrare a mijlocului fix.
Sunt considerate active corporale, dar nu se supun amortizarii: mijloacele fixe aflate n
proprietatea publica, lacurile, baltile, iazurile, care nu sunt rezultatul unei investitii, precum i
terenurile, inclusiv cele mpadurite.
Activele necorporale aferente capitalului imobilizat cuprind:
cheltuielile de constituire: taxele si alte cheltuieli de nscriere si nmatriculare,
cheltuielile privind emiterea si vanzarea de actiuni, cheltuielile de prospectare a pietei si
de publicitate si alte cheltuieli de aceasta natura legate de nfiintarea si dezvoltarea
activitatii unitatii patrimoniale;
cheltuielile de cercetare-dezvoltare;
cheltuielile cu descoperirea rezervelor de substante minerale utile, neconcretizate n
mijloace fixe, la zacamintele puse n exploatare
alte imobilizari necorporale, inclusiv programe informatice create de agentii economici
sau achizitionate de la terti.

Amortizarea reprezinta o reducere ireversibila , repartizata pe o perioada determinate a


valorii anumitor posture de bilant. Amortizarea semnifica pe langa recuperarea valorii activelor
imobilizate si stingerea treptata a unui imprumut pe calea rambursarii sumei contractate in
perioada de timp convenita cu imprumutatorul.
Amortizarea poate fi privita sub trei aspect:

ca process care inseamna o detasare si transmitere de valoare din activele imobilizate

asupra productiei
ca o cheltuiala - care urmeaza a se include in costuri;cu mentiunea ca amortizarea este

de o natura diferita diferita fata de celelalte elemente de cheltuieli.


ca o resursa financiara care trebuie sa asigure recuperarea valorii activelor imobilizate
si finantarea inlocuirii acestora
Unii autori definesc in mod sintetic amortizarea ca fiind expresia baneasca a uzurii.
Elementele cu ajutorul carora se determina amortizarea mijloacelor fixe sunt:
valoarea de amortizat este costul activului sau o alta valoare substituita costului
in situatiile financiare ,din care s-a scazut valoarea reziduala.
durata de amortizare- exprima perioada medie de timp in care mijloacele fixe ar
putea sa functioneze.
norma de amortizare- exprima marimea amortizarii , de regula, in procente fata de
valoarea de intrare a mijloacelor fixe. Normele de amortizare au un character
mediu si pot fi stabilite pe fiecare fel , grupe omogene ,categorii mari si total
mijloace fixe.

Daca avem in vedere ritmul de amortizare sistemele de calcul se pot clasifica in:

liniare
degresive
progresive

Sistemul liniar amortizarea este de marime constanta pe toata durata normala si se stabileste
prin aplicarea normei liniare la valoarea de amortizat.
Valoarea de amortizat este reprezentata de valoarea medie anuala a mijloacelor fixe programate
sa functioneze in intreprindere in perioada respective. Folosirea unei marimi medii in calculul

amortizarii este justificata de faptul ca normele sunt la randul lor marimi medii anuale; si
valoarea mijloacelor fixe exploatare de firma.
Sistemele degresive presupun ca marimea valorii recuperate a mijloacelor fixe descreste de la
an la an, pe masura parcurgerii duratei normale.
Sistemul degresiv are doua variante:

cu valoare de amortizat degresiva si norma constanta


cu valoare de amortizat constanta si norme anuale degresive

Sistemul progresiv amortizarea trebuie sa creasca de la an la an odata cu evolutia uzurii


mijloacelor fixe.
Calcularea amortizarii in tara noastra se poate realiza prin sistem liniar,degresiv sau accelerat.
Amortizarea liniara- includerea uniforma in cheltuielile de exploatare a unor sume
fixe,stabilite proportional cu numarul de ani ai duratei normale de utilizare a mijlocului fix.
Calculul se face prin aplicarea cotei anuale de amortizare la valoarea de intrare a mijlocului fix.
Amortizarea degresiva - este o varianta a sistemului cu norma constanta si valoare de
amortizat descrescatoare. In tara noastra, presupune doua variante determinate de momentul de
intrare in functiune a mijloacelor fixe:
pentru mijloacele fixe intrate in functiune inainte de 31.12.1993
pentru mijloace fixe intrate in funciune dupa 31.12.1993
Stabilirea normei constant folosita in calculul degresiv prin multiplicarea normei liniare cu unul
din urmatorii coeficienti(k):
a) 1,5, dac durata normal de utilizare a mijlocului fix de amortizat este ntre 2 i 5 ani;
b) 2,0, dac durata normal de utilizare a mijlocului fix de amortizat este ntre 5 i 10 ani;
c) 2,5, dac durata normal de utilizare a mijlocului fix de amortizat este mai mare de 10 ani.
Aceti coeficieni pot fi modificati numai prin hotrre a Guvernului, la propunerea Ministerului
Finanelor.

Amortizarea accelerata consta n includerea, n primul an de funcionare, n cheltuielile


de exploatare a unei amortizri de pana la 50% din valoarea de intrare a mijlocului fix respectiv.
Amortizrile anuale pentru exerciiile urmtoare sunt calculate la valoarea rmas de amortizat,
dup regimul liniar, prin raportare la numrul de ani de utilizare rmai.
Scoaterea

din

funciune

mijloacelor

fixe

Scoaterea din funciune a mijloacelor fixe se face cu aprobarea consiliului de administratie al


agentului economic, respectiv a responsabilului cu gestiunea patrimoniului, n cazul persoanelor
juridice fara scop lucrative.
La scoaterea din functiune a mijloacelor fixe apartinand agentilor economici la care statul detine
peste 50% din capitalul social se va urmari valorificarea la maximum a ansamblurilor,
subansamblurilor si pieselor componente prin executarea unor mijloace fixe noi, ca piese de
schimb n cadrul unitii respective sau prin vanzare, pe baza de licitatie publica, organizata
potrivit legii.