Sunteți pe pagina 1din 4

coalaPrimaraDulbanu

Stiimaimulte,sfiimaibun!

15aprilie2013
Programulactivitatilorextracurriculare

Denumirea
activitii
Ziuapsrilor

Obiectiveurmrite

sidentificepsrilecare
ierneaznar
sidentificepsrile
cltoarecaresentorcn
arlanceputulluniiaprilie
smodelezepsridin
plastilin
sconfecionezepsridin
hrtie,folosindtehnica
origami
silustrezelecturilecitite

Modalitide

Grup

realizare
modelajpsridinplastilin

int
Clasaa
IIII

psridinhrtiefolosind
tehnicaorigami
machetdinlucrrileelevilor
lecturaunorlegende
ilustrareaunorsecvenedin
lecturilecitite

Data

Evaluare

Materiale/persoane
implicate
plastilin,pene,
hrtiecolorat,carton,

1apr.2013

Expoziie
lucrri
Turul
galeriilor

carioca,blocdesen
jetoanecupsri
textesuport:Legenda
rndunicii,
Legendaciocrliei,

Confecionareaunorhrnitoare
pentrupsridinpeturisau
cutiidecarton,agtarealorpe
arboriidinjurulcolii\

scunoascspeciilede
psriprotejatedinjude
sconfecioneze,,csue
sau,,hrnitoarepentru
psri
socroteascpsrile

Lecturaunuiarticoldespre
ZiuaPclelii

articolZiuaPclelii

scunoascsemnificaia
ZileiPclelilor

Ziuapcleilor
Lunapdurii
15martie15
aprilie
,,Uncopac,o
floarepentru
Terra

sdovedeascun
comportamentcivic

Invatatori

machetpdureadefoioase

2aprilie
2013

Machetpdureadeconifere
splantezepuieidetei/
floringrdinacolii
sformulezepreriproprii
despreimportanapdurii
sgseascmetodede
protejareapdurii
sparticipecuplcerela
activiti

poze
expoziie
lucrri,turul
galeriilor

plantaredepuiei/gardviun
grdinacolii

carton,cutiidecarton
,peturi,pastdelipit,
reviste,tempera,
pensule
pentrupostere:Coli
mari,carioca,reviste

plantareaunorrsaduride
floringrdinacolii

Pentrupliante:
cartoanereciclatedin
ambalaje,carioca

posterCumprotejmpdurea
confecionareaunorpliante,,
Decetrebuieprotejat
pdureacaresfiedistribuite
ncartierulundelocuiescelevii
ialtorelevidincoal

35puieidearar
rsadurideflori,gard
viu
articoldespreLuna
Pdurii

lecturareaunuiarticoldespre
Lunapdurii

Invatatori

Ceeste
dreptatea?

Sanalizezediferite
situaiidinperspectiva

,,Cndtimpultreceprea
repede

Clasele
IIV

3apr.2013

fiecarecopil
povesteten

Textsuport,,Cnd
timpultreceprea

ABCulmicului
cetean

anseloroferitepersoanelor
implicate
Spovesteascntmplri
ncareeinisiauavut
anseegalecucelelalte
persoaneimplicate.

Cartea,lumina
sufletului

Activitatecomun

repede
Colipentrupostere,
carioca,diverse
materialepreferatede
elevi

Realizareaunorpostere

Sstabileascrelaiide
colaborare,comunicarei
nelegerecucolegiidela
coalapartener

Jocderol

scontientizezerolulcrii
ialbibliotecii

prezentareacreaiilorproprii

Sciteasccorect,expresiv

faaclaseio
ntmplare
trit
asemanatoare
cuceadin
text

temdediscuie:
comportamentulnsocietate

Invatatoriiscolii

Clasele
IIV

4apr.
2013

nscrierealabibliotecacelor
carenuafinc

Creaiiproprii
Poze

fiedelectur
suplimentar

portofolii
Sptmna
criiia
bibliotecii

sparticipecuplcerela
activiti

prezentarealecturilor
suplimentare,acrilor
preferate
Cripentrudonaii

invatatoriiscolii

Cumacionmn

Sidentificepericolelen

Activitideeducaierutier,

Clasaa

5apr.2013

Expoziiecu

materialenecesare

cazdepericol?

cazulcirculaieiincorecte
Sidentificepericolelen
cazdecutremur,inundaii,
incendiu
Srecunoascaciunile
corectecaretrebuiesc
intreprinsencazdepericol

PSI,ncazdecutremuri
inundaii

IVa

lucrri

pentrudesene,colaje

poze

Textesuport

exdecitireaunortexte
nonliterarecareprezint
cazuriconcrete
desene/colajecuexemplede
circulaiecorect
desene/colajecuaciuni
corectencazdeincendiu,
cutremur,inundaii

Tipuriledeactivitaticarepotfiorganizateincadrulprogramului"Sastiimaimulte,safiimaibun!",potinclude:

activitaticulturale
activitatitehnicostiintifice
activitatisportive
activitatideeducatiepentrucetateniedemocratica,pentrupromovareavalorilorumanitare(inclusivvoluntariat,
caritate,implicareactivainsocietate,responsabilitatesociala,relatiisicomunicareetc.)
activitatideeducatiepentrusanatatesistildeviatasanatos(inclusivreferitoareladependentadecalculator,
sigurantapeinternetetc.)
activitatideeducatieecologicasideprotectieamediului(inclusivcolectareselectiva,economisireaenergiei,energie
alternativaetc.)
activitatideeducatierutiera,PSI,educatiepentrureactiicorecteinsituatiideurgentaetc.
Activitatilevorfiorganizateinfiecarezilucratoareasaptamaniimentionate,acoperindcelputinnumaruldeoreprevazutin
orarulobisnuitalscolii,atatpentruelevi,catsipentrucadreledidactice.