Sunteți pe pagina 1din 6

Uzantele prelungirea unei norme; unde legea nu prevede / legea este

incompleta, uzanta va complete


Art.1 NCC ierarhie a surselor dreptului
-

Suprematia absoluta a legii unde exista o norma imperativa, o


uzanta nu poate fi contrara ordinii publice si bunelor moravuri

Uzantele

Normele analogiei normative

Art, 1272 NCC


Acolo unde nu exista o dispozitie cu caracter general, uzantele nu ar fi
aplicabile.
II. in functie de gradul de raspandire
a. Uzantele conventionale identice celor obisnuite
b. Uzantele generale identice celor generale
c. Uzantele standardizate (codificate) se sustine ca standardizarea
confera acestor practici vocatia unei aplicari care ar depasi sfera
uzantelor generale
Categorii de practici contractuale codificate sub denumirea de INCO
terms (= reguli internationale pentru interpretarea clauzelor
comerciale internationale elaborate de Camera Internationala de
Comert Paris)
INCO terms indicatori nominali care, odata preluati in contract,
reprezinta un shortcut catre reguli comerciale

Stabilesc detaliat care sunt obligatiile fiecarei parti


privind transferul proprietatii, predarea, preluarea

Fob INCO terms 2000

DDP (DDV)delivery duty pay(costurile vamale platite de vanzator) &


delivery duty unpaid

RAFTD aceeasi terminologie ca si INCO terms, in principiu (dar


prevede reguli juridice diferite)
1

Complementar regulilor ce se aplica in privinta transferurilor, exista si uzante


standardizate si in alte domenii (de exemplu, in cazul creditului documentar)
Regulile INCO terms se vor aplica atunci cand ele sunt prevazute expres de
parti in contract.
Majoritatea uzantelor standardizate sunt clauze standardizate si nu uzante
propriu-zise.
Simpla codificare a uzantelor nu le descalifica ca si uzante, dar uzantele
standardizate cu un grad mare de raspandire nu pot fi codificate ca uzante,
ci ca si clauze standardizate.

Principiile generale ale dreptului comertului international


Existenta unui drept comun al natiunilor, identificat in urma unui exercitiu de
drept comparat. Se poate constata ca in problemele esentiale, juridice,
solutiile oferite de mai multe sisteme de drept sau majoritatea sistemelor de
drept sunt similare sau identice. (Ph. Fouchard)
Conditiile sunt legate de exigenta neregularitatii lor si de demersul
comparativ care sa duca la identificarea unor asemenea principii.
Art. 7, Conventia Internationala privind Arbitrajul International, Geneva
1971 libertatea partilor de a determina dreptul aplicabil de catre arbitrii,
considerandu-se ca libertatea priveste si libertatea de a trimite la principiile
generale ale dreptului
Art. 7, Conventia de la Viena privind vanzarea internationala de marfuri
Notiunea de principii generale a fost utilizata in mod special in hotararile
arbitrale si cu precadere in litigiile international privitoare la investitiile
straine.

1. Pacta sunt servanda


In dreptul romanesc, acest principiu poate duce la executarea silita in natura
a debitorului, chiar daca executarea ar fi mai costisitoare decat obiectul
contractului.
2

Exceptia o reprezinta situatia in care executarea este imposibila.


2. Principiul raspunderii internationale
C/. Norsolor, 1980 o instanta arbitrala a obligat una din parti la plata de
despagubiri citand notiunea de raspundere contractuala internationala
3. Principiul general al invocarii exceptiei de neexecutare a contractului
4.

Limitarea despagubirilor pentru prejudiciul contractual la acoperirea


prejudiciului previzibil

5. Principiul bunei-credinte
6. Principiul minimizarii prejudiciului
Creditorul nu va fi indreptatit la despagubiri pentru acea parte a prejudiciului
pe care ar fi putut sa o evite prin minimum de diligente.
7. Regula autonomiei clauzei compromisorii in raport cu contractual
principal

Sursele externe
1. Legea nationala vocatia generala de a se aplica unui raport
commercial international, vocatie probata de:
a.

aplicarea indirecta a dreptului internatonal


pe calea regulilor dreptului international
privat

b. Vocatia eronata instantele nationale aplica


regulile nationale din intertie, chiar daca
raportul nu se substituie aplicarii acestor
reguli
c. Norma imperativa nationala are vocatia
directa de a se aplica in raporturile
comerciale internationale (art. 3, parag.3,
Regulamentul Roma I)

Nu se va putea deroga in alegerea legii aplicabile contractului de la


normele imperative, daca toate punctele de legatura ale contractului
sunt situate in tara despre a carei norma imperativa este vorba.
-

Partile au liberatea de a opta pentru legea aplicabile, cu exceptia


situatiei de la parag. 3.

Notiunea de norma produs norma mai adecvata intereselor


partilor

2. Normele europene:
a. dreptul material european acquis-ul european; cu vocatia de a
se aplica unor raporturi de comert international
b. dreptul international privat european Regulamentul Roma I,
Regulamentul Bruxelles I, Regulamentul Roma II etc.
- si in cazul normelor europene putem vorbi de vocatia directa a
normelor europene imperative (art.3 parag.4, Regulamentul Roma I)
Partile nu pot deroga in alegerea legii aplicabile de la dispozitiile
dreptului european de la care nu este permisa derogarea, in
conditiile in care toate punctele de legatura ale contractului trimit la
norma europeana.

3. Dreptul conventiilor internationale


-

Include suma regulilor de drept prezente in conventiile internationale


cu caracter, in principiu, uniform. Aceste reguli substituie normele
concurente din dreptul national. In principiu, aceasta substituire se
produce datorita ratificarii conventiei.

Ex: Conventia de la Viena, adoptata de Romania printr-o lege din 1991,


cu intrare in vigoare in 1992. In momentul ratificarii ei in dreptul
roman, ea a substituit normele concurente din dreptul national.

Conventiile ajung sa fie aplicabile fie prin ratificarea lor (includerea lor
in dreptul national), fie prin aplicarea regulilor de drept international.
4

4. Dreptul transnational
-

Normele sunt rezultatul unei ordini juridice internationale si al creatiei


unor organisme internationale

Normele pot sa imbrace un caracter privat, fiind adoptate cu valoarea


de model, propuneri legislative transnationale (Ex: legile model ale
ONU privitoare la comertul international), norme transnationale cu
caracter public.

Lex mercatoria
-

pretinsa lege, partial nescrisa si, ceva mai recent, partial codificata,
care reuneste principii si reguli general respectate in cadrul raporturilor
comerciale internationale.

Astazi, unii autori considera ca lex mercatoria este un concept prea


vag si lipsit de previzibilitate si care, datorita acestui motiv, ar face
ineficienta o posibila alegere a sa ca posibila lege aplicabila
contractului.

Istoric: Scoala de la Dijon societas mercatorum, suficient de omogena


datorita practicii economice care o anima si a intereselor economice
comune. Aceasta societate recunoaste implicit, gratie unei constiinte
comune care include pacta sunt servanda, o serie de reguli uniform
aplicabile a caror valoare este general acceptata. Aceasta acceptare
generala face din lex mercatoria o suma de reguli coerente si
autonome care asigura o ordine comerciala. In conceptia acestei scoli,
lex mercatoria are calitatea de a auto-reglementa comertul
international, ea nefiind produsul unor legi nationale, ci rezultatul
exigentelor comunitatii de afaceri.

Juridicitatea lex mercatoria pentru ca aceasta sa aiba un caracter


juridic, ea trebuie sa fie recunoscuta de cei care aplica dreptul. 1980,
Curtea de Apel Paris a refuzat sa admita ca o hotarare care invoca lex
marcatoria ar trebui asimilata unei hotarari pronuntata in echitate
(hotarare neexecutorie in dreptul francez). In 1991, Curtea de Casatie
5

Franceza a pronuntat o hotarare pilot pentru recunoasterea lex


mercatoria, Decizia Valenciana. In speta, hotararea prevedea
recunoasterea unei hotarari aribitrare, pronuntata in baza principiilor
dreptului international. Curtea de Casatie a retinut in confirmarea
hotararii arbitrare ca aceasta a fost pronuntata in baza unor reguli de
drept distincte, si anume, lex mercatoria, reguli care constituie un
fundament juridic suficient pentru pronuntarea hotararii judecatoresti.
-

Juridicitatea lex mercatoria este adesea afirmata de hotararile arbitrale


care suprapun frecvent notiunile de principii generale si lex mercatoria.
Lex mercatoria include si principiile, unele uzante, unele reguli noi etc.