Sunteți pe pagina 1din 4

APROBAT

DIRECTOR : Ing.

PROGRAM DE INSTRUIRE TESTARE


SECURITATE A MUNCII- ANUL 2014
Nr.
Crt
1

Tematica instruire

Termen
efectuat

Plan de prevenire si protectie pentru anul 2014


IANUARIE
Reguli importante
- intreaba atunci cand ai indoieli
- identifica pericolele inainte sa incepi lucrul!
Reanimarea cardiorespiratorie: faze de interventie primul ajutor
la locul acidentului
Demonstratii practice
O.U.G.nr 195/2002 republicata cu modificarile ulterioare : FEBRUARIE
Regulament de aplicare a O.U.G. nr 195/2002 republicata cu
modificarile ulterioare.
Reguli importante:
- foloseste de fiecare data cand lucrezi la inaltime , sistemele
de protectie impotriva caderii in gol!
Reanimarea cardiorespiratorie: secvente RCR cu un singur
salvator Primul ajutor la locul accidentului
Demonstratii practice
HOTARAREA Nr.971/26.07.2006 privind cerintele minime pentru MARTIE
semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca
Cap II Anexele 1-9
Reguli importante:
- urmeaza regulile de baza si planifica toate operatiunile de

Categoria
Cine face
de personal instruirea
instruit
Dulgheri
Conducatori
loc munca

Dulgheri

Conducatori
loc munca

Dulgheri

Conducatori
loc munca

ridicare
- mentine locul de munca in ordine si curat
Reanimarea cardiorespiratorie:secvente RCR cand existasi un
salvator de rezerva Primul ajutor la locul accidentului
Demonstratii practice
HOTARAREA Nr.1146/30.08.2006 privind cerintele minime de
securitatesi sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori
ai echipamentelor de munca Cap II AnexeleI si II
Reguli importante :
- opreste toate lucrarile , actiunile si conditiile nesigure
- condu in siguranta si respecta regulile de transport rutier
Reanimarea cardiorespiratorie:secvente RCR cand exista 2
salvatori Primul ajutor la locul accidentului
Demonstratii practice
Instructiuni propri pentru dulgheri
Reguli importante
- intreaba atunci cand ai indoieli
- identifica pericolele inainte sa incepi lucrul
Pansamente si bandaje : tipuri de bandaje Primul ajutor la locul
accidentului .
Demonstratii practice
HOTARAREA Nr.300/02.03.2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile
Anexa1-4
Reguli importante.
- intreaba atunci cand ai indoieli
- identifica pericolele inainte sa incepi lucrul
Primul ajutor in caz de fracturi ;reguli generale ; Primul ajutor la
locul accidentului.
Demonstratii practice
HOTARAREA Nr.1146/30.08.2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate pentru manipularea manualaa maselor
care prezinta riscuri pentru lucratori,in special de afectiuni

APRILIE

Dulgheri

Conducatori
loc munca

MAI

Dulgheri

Conducatori
loc munca

IUNIE

Dulgheri

Conducatori
loc munca

IULIE

Dulgheri

Conducatori
loc munca
2

10

11

dorsolombare Cap II Anexele 1.2


Reguli importante:
- urmeaza regulile de baza si planifica toate operatiunile de
ridicare
- mentine locul de munca in ordine si curat
Ingrijirea plagilor: toaleta plagilor- Primul ajutor la locul
accidentului
Demonstratii practice.
Instructiuni propri pentru dulgher
Reguli importante
- opreste toate lucrarile , actiunile si conditiile nesigure
- condu in siguranta si respecta regulile de transport rutier
Tipuri de fracturi- Primul ajutor la locul accidentului
Demonstratii practice.
Legea nr 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca art 22-23;
art 37-44. Reguli importante:
- foloseste de fiecare data cand lucrezi la inaltime , sistemele
de protectie impotriva caderii in gol
Ingrijirea plagilor;Prevenirea infectiilor Primul ajutor la locul
accidentului
Demonstratii practice.
Instructiuni propri pentru dulgher
Reguli importante:
- foloseste de fiecare data cand lucrezi la inaltime , sistemele
de protectie impotriva caderii in gol
Primul ajutor in arsuri electrice Primul ajutor la locul
accidentului
Demonstratii practice.
HOTARAREA.Nr.1091/16.08.2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate pentru locul de munca Cap II Anexele 1si
2
Reguli importante:
- urmeaza regulile de baza si planifica toate operatiunile de

AUGUST

Dulgheri

Conducatori
loc munca

SEPTEMBRI
E

Dulgheri

Conducatori
loc munca

OCTOMBRIE

Dulgheri

Conducatori
loc munca

NOIEMBRIE

Dulgheri

Conducatori
loc munca

12

ridicare
- mentine locul de munca in ordine si curat
Scoatere aacidentatului de sub influenta curentului electric
Primul ajutor la locul acidentului
Demonstratii practice.
HOTARAREA Nr.1425/2006 pentru normele metodologice de DECEMBRIE
aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr
319/2006 modificata si completata de HG 955/2010
Reguli importante
- opreste toate lucrarile , actiunile si conditiile nesigure
- condu in siguranta si respecta regulile de transport rutier
Transportul accidentatilor; principii generale Primul ajutor la
accidentului.
Demonstratii practice.

Dulgheri

Conducatori
loc munca

Intocmit
Inspector SSM