Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE NCHIRIERE

ncheiat astzi
ntre subsemnaii:
1. ......................................................................................................domiciliat() n ....................................
........................................................................................................................................................................
posesor a B.I/C.I. seria ......... nr. .......................... eliberat de .......................................................... la data
de ................................................. n calitate de proprietar a imobilului situat la
adresa ..............................................................................................................................................................
............................................................................. compus din.......................camere plus dependine.
2. ................................................................................................... domiciliat() n .......................................
..........................................................................................................................................................................
posesor a B.I./C.I. seria................nr. ........... eliberat de................................la data de .................................
n calitate de chiria.
3. ................................................................................................... domiciliat() n .......................................
..........................................................................................................................................................................
posesor a B.I./C.I. seria................nr. ........... eliberat de................................la data de .................................
n calitate de chiria.
Primul n calitate de proprietar nchiriez, iar al doilea i al treilea n calitate de chiriai iau n chirie
imobilul situat la adresa ____________________________________ compus din _________________
camere plus dependine, nemobilate / mobilate conform listei de inventar ce se va ntocmi de ctre pri la
data intrrii n imobil.
1. Termenul de nchiriere este de la data de ____________ pn la data de ______________ cu
posibilitate de prelungire prin acordul ambelor pri fr modificarea condiiilor din prezentul contract.
2. Chiria lunara este de ________________________ Plata se face ____________________________
3. Prile au convenit astfel: chiriaul sa plteasc proprietarului suma de ______________ cu titlul de
garanie pentru plata cheltuielilor ce cad n sarcina chiriaului i care privesc imobilul ce face obiectul
prezentului contract. Proprietarul se oblig ca la ncetarea raporturilor dintre pri, raporturi ce rezult
sau sunt consecina prezentului contract de nchiriere, s restituie chiriaului aceasta suma de bani.
4. n momentul ncheierii contractului s-a pltit de ctre chiria suma de_______________________
reprezentnd_______________________________________________________________
5. Rezilierea contractului se face prin acordul ambelor pri nainte de termen sau cu un preaviz de 30
zile calendaristice. n situaia n care oricare din pri nu respect aceste condiii va plti celeilalte pri
despgubiri n valoare de____________________________________________________________.
6. OBLIGAIILE CHIRIAULUI:
- chiriaul se oblig s foloseasc bunul nchiriat conform destinaiei sale, sa nu tulbure linitea
proprietilor vecini prin folosina sa;
- va preda imobilul la finalul perioadei de locaiune n condiiile iniiale prelurii lui;
- nu va subinchiria imobilul;
- s plteasc la timp cheltuielile de folosina a imobilului (apa, gaz, electricitate, etc);
- s respecte normele de prevenire a incendiilor, i s ntrein bunurile n folosin exclusiv,
(instalaii de apa, gaz metan, mobilier- frigider i dulap);
- s pstreze curenia i s respecte normele de igiena n interiorul imobilului;
- s restituie imobilul la data expirrii contractului sau la rezilierea acestuia nainte de termen n
condiiile prezentului contract;
- s despgubeasc proprietarul de eventualele daune produse imobilului sau a bunurilor din interiorul
Pagina 1 din 2

acestuia din folosina sa;


- s nu schimbe destinaia imobilului din destinaia de locuina.
7. OBLIGAIILE PROPRIETARULUI:
- proprietarul se oblig s predea imobilul la data stabilita n contract n stare de folosina;
- proprietarul se oblig s asigure locatorului imobilul potrivit destinaiei pentru care a fost nchiriat;
- garanteaz chiriaului mpotriva viciilor ascunse ale imobilului;
- garanteaz pentru evictiune.
Predarea imobilului ctre chiria se va face cel mai trziu la data de______________________________.
Prezentul contract conine dou pagini i s-a ncheiat n _______ exemplare,
astzi_________________________, fiecare parte intrnd n posesia unui exemplar din contract.
La preluarea imobilului, aparatele de msura aveau urmtoarele indexuri:
Index contor ap cald__________________
Index contor ap rece___________________
Index energie electric__________________
La data nchirierii la asociaia de proprietari era de plata suma de ____________________ .
PROPRIETAR

CHIRIA
1.
2.

Pagina 2 din 2