Sunteți pe pagina 1din 57

Comisia comun a Camerei Deputailor i Senatului pentru

elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei


Deputailor i a Senatului, a Preedintelui Romniei, alegerile
autoritilor administraiei publice locale, finanarea
campaniilor electorale i alegerea europarlamentarilor

Nr.
Anexa Amendamente admise

Propunere legislativ pentru modificarea i completarea


Legii nr.334/2006 privind finanarea activitii partidelor politice i a campaniilor electorale (Plx 95/2014)
Nr.

Legea nr. 334/2006


privind finanarea activitii partidelor politice
i a campaniilor electorale, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare

1.

CAPITOLUL I
Dispoziii generale

2.

Art. 1 -

(1) Prezenta lege are drept scop


asigurarea egalitii de anse n competiia
politic i a transparenei n finanarea
activitii partidelor politice i a campaniilor
electorale.
(2) Finanarea public sau privat
nu poate urmri limitarea independenei
partidelor politice.
(3) Finanarea activitii partidelor
politice se realizeaz numai n condiiile legii.

Propunere legislativ pentru


modificarea i completarea
Legii nr.334/2006 privind finanarea
activitii partidelor politice i a
campaniilor electorale (Pl x 95/2014)

Text amendament

Art.
1
(1)
Prezenta
lege
reglementeaz finanarea activitii
partidelor politice i a campaniilor
electorale, precum i controlul
finanrii activitii partidelor politice i
a campaniilor electorale.
(2)
Principiile
finanrii
activitii partidelor politice i a
campaniilor
electorale
sunt
urmtoarele:
a) principiul legalitii;
b) principiul egalitii de
anse;
c) principiul transparenei
veniturilor i a cheltuielilor;
d) principiul independenei
partidelor politice i a candidailor;
e)
principiul
integritii
competiiei politice i electorale.

Observaii

Camera
Decizional

Amendament
adoptat n edina
din 05.03 de ctre
membrii Comisiei
comune.

Camera
Deputailor

3.

4.

Art. 2. Partidele politice pot deine,


n condiiile legii, bunuri mobile i imobile
care sunt necesare realizrii activitii
specifice.
Art. 3. (1) Sursele de finanare a
activitii unui partid politic sunt:
a) cotizaii ale membrilor de partid;
b) donaii, legate i alte liberaliti;
c) venituri provenite din activiti
proprii, conform art. 12;
d) subvenii de la bugetul de stat.

Camera
Deputailor

Dup alineatul (1) al


articolului 3 se introduc dou noi
alineate alin. (11) i (12) cu urmtorul
cuprins:
(11) Partidele politice pot ncheia
mprumuturi numai prin acte autentice
notariale, sub sanciunea nulitii
absolute.
(2) Partidele politice nu pot avea i
(12) mprumuturile al cror
folosi alte surse de finanare dect cele obiect are o valoare mai mare de 400
prevzute la alin. (1).
de salarii de baz minime brute pe
ar se supun condiiilor de publicitate
prevzute la art. 9.

Amendament
e) mprumuturi n bani de la persoane adoptat n edina
fizice i juridice.
din 05.03 de ctre
membrii Comisiei
(11) Partidele politice pot contracta comune.
mprumuturi n bani numai prin acte
autentice notariale, sub sanciunea
nulitii
absolute,
nsoite
de
documente de predare-primire, n
contract prevzndu-se modul i
termenul de restituire al acestora.
(12) mprumuturile care au o valoare
mai mare de 100 de salarii de baz
minime brute pe ar se supun
Alineatele (3) i (4) ale condiiilor de publicitate prevzute la
articolului 3 se modific i vor avea art. 9.
urmtorul cuprins:
(13) Acordarea de mprumuturi de
ctre partide politice, aliane politice
sau
electorale
i
candidai
ndependeni ctre persoane fizice sau
juridice este interzis.

(3) Partidele politice au obligaia de


a-i organiza contabilitate proprie, conform
reglementrilor contabile n vigoare.
(4) Operaiunile de ncasri i pli
ale partidelor politice se efectueaz prin
conturi bancare, n lei i n valut, deschise
la bnci cu sediul n Romnia, potrivit legii.
(3) Partidele politice i
(5) Veniturile realizate din activitile organizaiile teritoriale ale acestora au
prevzute la alin. (1) lit. c) sunt scutite de obligaia de a-i organiza contabilitate
impozite i taxe.
proprie, conform reglementrilor
contabile aplicabile.
(4) Operaiunile de ncasri i
pli ale partidelor politice i ale
organizaiilor teritoriale ale acestora se
efectueaz prin conturi bancare, n lei
i n valut, deschise la bnci cu
sediul n Romnia i n numerar
potrivit legii.

Camera
Deputailor

(3) Partidele politice i organizaiile


teritoriale ale acestora, inclusiv cele
constituite la nivelul sectoarelor
municipiului Bucureti, au obligaia de
a-i organiza contabilitate proprie,
conform reglementrilor contabile
aplicabile.
(4) Operaiunile de ncasri i pli ale
partidelor politice i ale organizaiilor
teritoriale ale acestora se efectueaz
prin conturi bancare, n lei i n valut,
deschise la bnci cu sediul n
2

Romnia i n numerar potrivit legii.


(5) Veniturile realizate din
activitile prevzute la alin. (1) lit. c)
de ctre partidele care primesc
subvenii de la bugetul de stat sunt
scutite de impozite i taxe.
Art. 31. Eficiena i oportunitatea
cheltuielilor
partidelor
politice,
alianelor politice i ale organizaiilor
cetenilor aparinnd minoritilor
naionale se hotrsc de ctre
organele de conducere ale acestora,
potrivit statutului lor.

5.

6.

CAPITOLUL II
Finanarea privat

7.

SECIUNEA 1
Cotizaii
Alineatele (4) i (5) ale articolului 4
se modific i vor avea urmtorul
cuprins:

8.
Art. 4. (1) Cuantumul cotizaiilor,
repartizarea i utilizarea acestora se
stabilesc prin hotrri ale partidului politic,
potrivit statutului propriu.
(2) Veniturile totale provenite din
cotizaii sunt neplafonate.
(3) Suma cotizaiilor pltite ntr-un
an de un membru de partid nu poate depi
48 de salarii minime brute pe ar. Salariul
de baz minim brut pe ar luat ca referin
este cel existent la data de 1 ianuarie a
anului respectiv.
(4) Partidele politice au obligaia de
a publica n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, cuantumul total al veniturilor din
cotizaii pn la data de 31 martie a anului
urmtor, precum i lista membrilor de partid
care au pltit ntr-un an cotizaii a cror

(4) Partidele politice au obligaia de a


publica n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, pn la data de 30
aprilie a anului urmtor, cuantumul
total al veniturilor din cotizaii obinute
n anul fiscal precedent, precum i
lista membrilor de partid care au pltit
n anul fiscal precedent cotizaii a
cror valoare nsumat depete 10

Amendament
adoptat n edina
din 05.03 de ctre
membrii Comisiei
comune.

Camera
Deputailor

Amendament
adoptat n edina
din 05.03 de ctre
membrii Comisiei
comune.

Camera
Deputailor

(4) Partidele politice au obligaia de


publica n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, pn la data de 30
aprilie a anului urmtor, cuantumul
total al veniturilor din cotizaii obinute
n anul fiscal precedent, precum i
lista membrilor de partid care au pltit
n anul fiscal precedent cotizaii a
cror valoare nsumat depete 10
3

valoare nsumat depete 10 salarii


minime brute pe ar.
(5) Lista prevzut la alin. (4)
trebuie s cuprind urmtoarele elemente:
numele i prenumele membrului de partid,
cetenia, codul numeric personal,
valoarea i data la care a fost pltit
cotizaia.
SECIUNEA a 2-a
Donaii

salarii minime brute pe ar.


(5) Lista prevzut la alin. (4)
trebuie s cuprind urmtoarele
elemente: numele i prenumele
membrului de partid, cetenia,
valoarea i data la care a fost pltit
cotizaia.

salarii minime brute pe ar.


(5) Lista prevzut la alin. (4) trebuie
s cuprind urmtoarele elemente:
numele i prenumele membrului de
partid, cetenia, valoarea i data la
care a fost pltit cotizaia.

Alineatele (4), (6), (7) i (8) ale


Art. 5. (1) Donaiile primite de un articolului 5 se modific i vor avea
partid politic ntr-un an fiscal nu pot depi urmtorul cuprins:
0,025% din veniturile prevzute n bugetul
de stat pe anul respectiv.
(2) n anul fiscal n care au loc
Alineatul (2) al art. 5 se abrog.
alegeri generale locale, parlamentare, pentru
Parlamentul European sau alegerea
Preedintelui Romniei, plafonul va fi de
0,050% din veniturile prevzute n bugetul
de stat pe anul respectiv.
(3) Donaiile primite de la o
persoan fizic ntr-un an pot fi de pn la
200 de salarii de baz minime brute pe ar,
la valoarea existent la data de 1 ianuarie a
anului respectiv.
(4) n anul fiscal n care au loc mai (4) n anul fiscal n care au loc mai Alineatul (4) al art. 5 se abrog.
multe scrutine, donaiile primite de la o multe alegeri generale i/sau
persoan fizic pot fi de pn la 400 de referendumuri naionale, donaiile
salarii de baz minime brute pe ar, la primite de la o persoan fizic pot fi de
valoarea de la data de 1 ianuarie a anului pn la 400 de salarii de baz minime
respectiv, pentru fiecare campanie electoral brute pe ar, la valoarea de la data de
sau campanie pentru referendum, cu 1 ianuarie a anului respectiv, pentru
respectarea dispoziiilor alin. (2).
fiecare campanie electoral sau
(5) Donaiile primite de la o campanie pentru referendum, cu
persoan juridic ntr-un an pot fi de pn la respectarea dispoziiilor alin. (2).
500 de salarii de baz minime brute pe ar,
la valoarea existent la data de 1 ianuarie a
anului respectiv.

Camera
Amendament
adoptat n edina Deputailor
din 05.03 de ctre
membrii Comisiei
comune.

(6) n anul fiscal n care au loc mai


multe scrutine, donaiile primite de la o
persoan juridic ntr-un an pot fi de pn la
1.000 de salarii de baz minime brute pe
ar, la valoarea de la data de 1 ianuarie a
anului respectiv, pentru fiecare campanie
electoral sau campanie pentru referendum,
cu respectarea dispoziiilor alin. (2).

(7) Suma total a donaiilor fcute


de persoanele juridice controlate direct sau
indirect de o alt persoan ori de un grup de
persoane fizice sau juridice nu poate depi
limitele prevzute la alin. (3) i (5).
(8) Valoarea just a bunurilor mobile
i imobile donate partidului, precum i a
serviciilor prestate acestuia cu titlu gratuit se
include n valoarea donaiilor, n limitele
prevzute la alin. (1)-(5).
(9) Se interzice persoanelor juridice
care, la data efecturii donaiei, au datorii
exigibile mai vechi de 60 de zile la bugetul
de stat, bugetul asigurrilor sociale sau la
bugetele locale s fac donaii partidelor
politice, cu excepia situaiei cnd au de
recuperat sume mai mari dect datoria
proprie.
(10) La efectuarea donaiei, partidul
politic are obligaia de a solicita persoanei
juridice donatoare prezentarea unei
declaraii pe propria rspundere privind
respectarea condiiei prevzute la alin. (9).
(11) Este interzis acceptarea sub
orice form, direct sau indirect, de ctre
partidele politice, a donaiilor de bunuri

(6) n anul fiscal n care au loc mai Alineatul (6) al art. 5 se abrog.
multe alegeri generale i/sau
referendumuri naionale, donaiile
primite de la o persoan juridic ntrun an pot fi de pn la 1.000 de salarii
de baz minime brute pe ar, la
valoarea de la data de 1 ianuarie a
anului respectiv, pentru fiecare
campanie electoral sau campanie
pentru referendum, cu respectarea
dispoziiilor alin. (2).
(7) Suma total a donaiilor fcute de
persoanele juridice controlate direct
sau indirect de o alt persoan ori de
un grup de persoane fizice sau juridice
nu poate depi limitele prevzute la
alin. (3) - (6).
(8) Valoarea just a bunurilor
mobile i imobile donate partidului,
precum i a serviciilor prestate
acestuia cu titlu gratuit se include n
valoarea donaiilor, n limitele
prevzute la alin. (1) - (7).

(8) Valoarea de pia a bunurilor


mobile i imobile donate partidului,
precum i a serviciilor prestate
acestuia cu titlu gratuit se include n
valoarea donaiilor, n limitele
prevzute la alin. (1, (3) i (5).

Dup alineatul (8) al


articolului 5 se introduce un nou
alineat, alin. (81) cu urmtorul
cuprins:
(81) Evaluarea bunurilor i
serviciilor prevzute la alin. (8) se
efectueaz de ctre o comisie intern
a partidului politic a crei modalitate
de nfiinare i funcionare se
stabilete prin hotrre a Guvernului.

(81) Evaluarea bunurilor i serviciilor


prevzute la alin. (8) se efectueaz de
ctre evaluatori autorizai potrivit
Ordonanei Guvernului nr. 24/2011
privind unele msuri n domeniul
evalurii bunurilor.

materiale ori sume de bani sau prestarea de


servicii gratuite fcute cu scopul evident de a
obine un avantaj economic ori politic sau cu
nclcarea dispoziiilor alin. (10).
Dup articolul 5 se introduce un
nou articol, art. 51 cu urmtorul
cuprins:
Art. 51. (1) - Donaiile materiale care
au ca obiect cldiri cu destinaia de
sediu al partidului politic sunt
exceptate de la condiiile prevzute la
art. 5 alin. (1) (8).
(2). Donaiile financiare care au ca
obiect achiziia de cldiri cu destinaia
de sediu al partidului politic sunt
exceptate de la condiiile prevzute la
art. 5 alin. (1) (8), scopul donaiei
fiind indicat cu precizie n contractul de
donaie.

Art. 51. (1) Sumele de bani care fac


obiectul mprumuturilor primite de
ctre un partid politic ntr-un an fiscal
nu pot depi 0,025% din veniturile
prevzute n bugetul de stat pe anul
respectiv.
(2) Sumele de bani care fac obiectul
mprumuturilor primite de ctre un
partid politic de la o persoan fizic
ntr-un an pot fi de pn la 200 de
salarii de baz minime brute pe ar,
la valoarea existent la data de 1
ianuarie a anului respectiv.
(3) Sumele de bani care fac obiectul
mprumuturilor primite de ctre un
partid politic la o persoan juridic ntrun an pot fi de pn la 500 de salarii
de baz minime brute pe ar, la
valoarea existent la data de 1
ianuarie a anului respectiv.
(4) Valoarea total a sumelor de bani
care fac obiectul mprumuturilor
acordate partidelor politice de ctre
persoanele juridice controlate direct
sau indirect de o alt persoan ori de
un grup de persoane fizice sau juridice
nu poate depi limitele prevzute la
alin. (1) - (3).
(5) Prevederile art. 5 alin. (9) (11),
precum i ale art. 10 alin. (1) (3) se
aplic n mod corespunztor.
Art. 52. (1) Donaiile care au ca
obiect imobile cu destinaia de sedii
ale partidelor politice sunt exceptate
de la condiiile prevzute la art. 5 alin.

Camera
Amendament
adoptat n edina Deputailor
din 05.03 de ctre
membrii Comisiei
comune.

Camera
Amendament
adoptat n edina Deputailor
din 05.03 de ctre
membrii Comisiei
6

(3), (5), (7) i (8).


(2) Donaiile n bani cu sarcina de a
achiziiona cldiri cu destinaia de
sediu al partidului politic sunt
exceptate de la condiiile prevzute la
art. 5 alin. (3), (5), (7) i (8).
(3) Partidul politic are obligaia de a
ndeplini sarcina prevzut la alin. (2)
n termenul i condiiile prevzute de
contractul de donaie.
Art. 53. - Donaiile n bani a cror
valoare depete zece salarii de
baz minime brute pe ar se vor
efectua numai prin conturi bancare.
Art. 6. Reducerile de pre care
depesc 20% din valoarea bunurilor sau
serviciilor oferite partidelor politice i
candidailor independeni se vor considera
donaii i se vor nregistra distinct n
contabilitatea proprie a partidului ori a
candidatului independent, conform normelor
emise de Ministerul Finanelor Publice.
Art. 7. (1) La primirea donaiei
sunt obligatorii verificarea i nregistrarea
identitii donatorului, indiferent de caracterul
public sau confidenial al acesteia.
(2) La solicitarea scris a
donatorului,
identitatea
sa
rmne
confidenial, n situaia n care donaia se
situeaz n limita sumei anuale de 10 salarii
de baz minime brute pe ar.
(3) Suma total primit de un partid
politic ca donaii confideniale nu poate
depi echivalentul a 0,006% din veniturile
prevzute n bugetul de stat pe anul
respectiv.
Art. 8. (1) Toate donaiile vor fi Alineatele (1) i (2) ale articolului 8
evideniate n mod corespunztor n se modific i vor avea urmtorul
documentele contabile, cu menionarea datei cuprins:

comune.

Amendament adoptat Camera


n edina din 05.03 Deputailor
de ctre membrii
Comisiei comune.

Camera
Amendament
adoptat n edina Deputailor
din 05.03 de ctre
7

la care au fost fcute i a altor informaii care


(1) Toate donaiile, inclusiv cele
s permit identificarea surselor de confideniale, vor fi nregistrate i
finanare.
evideniate n mod corespunztor n
documentele
contabile,
cu
menionarea datei la care au fost
(2) Donaiile de bunuri i servicii fcute i a altor informaii care s
prestate cu titlu gratuit vor fi reflectate n permit identificarea surselor de
contabilitate la valoarea just i stabilit n finanare i a donatorilor.
condiiile legii.
(2) Donaiile de bunuri i
(3) Nu sunt considerate donaii serviciile prestate cu titlu gratuit vor fi
activitile prestate pe baz de voluntariat n reflectate n contabilitate la valoarea
condiiile legii.
just.
Art. 9. (1) Partidele politice au Articolul 9 se modific i va avea
obligaia de a publica n Monitorul Oficial al urmtorul cuprins:
Romniei, Partea I, lista persoanelor fizice i
Art. 9. - (1) Partidele politice au
juridice care au fcut ntr-un an fiscal donaii obligaia de a publica n Monitorul
a cror valoare cumulat depete 10 Oficial al Romniei, Partea I, lista
salarii de baz minime brute pe ar, precum persoanelor fizice i juridice care au
i suma total a donaiilor confideniale fcut ntr-un an fiscal donaii a cror
primite pn la data de 31 martie a anului valoare cumulat depete 10 salarii
urmtor.
de baz minime brute pe ar, precum
i suma total a donaiilor
confideniale primite pn la data de
30 aprilie a anului urmtor.
(2) Lista prevzut la alin. (1)
(2) Lista prevzut la alin. (1)
trebuie s conin urmtoarele elemente:
trebuie s conin urmtoarele
a) pentru persoanele fizice: numele elemente:
i prenumele donatorului, codul numeric
a) pentru persoanele fizice:
personal, cetenia, valoarea, felul donaiei numele i prenumele donatorului,
i data la care a fost efectuat;
cetenia, valoarea, felul donaiei i
b) pentru persoanele juridice: data la care a fost efectuat;
denumirea, sediul, naionalitatea, codul unic
b) pentru persoanele juridice:
de nregistrare, valoarea, felul donaiei i denumirea, sediul, naionalitatea,
data la care a fost efectuat donaia.
codul unic de nregistrare, valoarea,
felul donaiei i data la care a fost
efectuat donaia.

(1) Toate donaiile, inclusiv cele


confideniale, vor fi nregistrate i
evideniate n mod corespunztor n
documentele
contabile,
cu
menionarea datei la care au fost
fcute i a altor informaii care s
permit identificarea surselor de
finanare i a donatorilor.
(2) Donaiile de bunuri i servicii
prestate cu titlu gratuit vor fi reflectate
n contabilitate la valoarea de pia de
la momentul donaiei.
Art. 9. - (1) Partidele politice au
obligaia de a publica n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, lista
persoanelor fizice i juridice care au
fcut n anul fiscal precedent donaii a
cror valoare cumulat depete 10
salarii de baz minime brute pe ar,
lista persoanelor fizice i juridice care
au acordat mprumuturi a cror
valoare depete 100 de salarii de
baz minime brute de ar, precum i
suma total a donaiilor confideniale,
respectiv suma total a mprumuturilor
cu o valoare de sub 100 de salarii de
baz minime pe ar primite, pn la
data de 30 aprilie a anului urmtor.
(2) Lista prevzut la alin. (1)
trebuie s conin urmtoarele
elemente:
a) pentru persoanele fizice:
numele i prenumele donatorului,
cetenia, valoarea, felul donaiei i
data la care a fost efectuat;
b) pentru persoanele juridice:
denumirea, sediul, naionalitatea,
codul unic de nregistrare, valoarea,
felul donaiei i data la care a fost

membrii
comune.

Comisiei

Camera
Amendament
adoptat n edina Deputailor
din 05.03 de ctre
membrii Comisiei
comune.

efectuat donaia.
Art. 10. (1) Este interzis folosirea
resurselor financiare, umane i tehnice
aparinnd instituiilor publice, regiilor
autonome, companiilor naionale, societilor
comerciale sau societilor bancare la care
sunt acionari majoritari statul ori uniti
administrativ-teritoriale, pentru sprijinirea
activitii partidelor politice sau a campaniei
electorale a acestora, altfel dect n
condiiile stabilite de legile electorale.
(2) Partidele politice nu pot accepta
donaii sau servicii prestate cu titlu gratuit de
la o autoritate ori instituie public, de la o
regie autonom, de la o companie naional,
societate comercial sau societate bancar
cu capital integral ori majoritar de stat.
(3) Este interzis acceptarea
donaiilor din partea unui sindicat sau a unui
cult religios, indiferent de natura acestora.
(4) Sumele primite cu nclcarea
prevederilor alin. (2) i (3) se confisc i se
fac venit la bugetul de stat.
(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplic
n mod corespunztor alianelor politice,
alianelor electorale, precum i candidailor
independeni.
Art. 11.
Alineatul (1) al articolului 11 se
modific i va avea urmtorul
(1) Acceptarea donaiilor din partea cuprins:
altor state ori a organizaiilor din strintate,
(1) Acceptarea donaiilor din
precum i din partea persoanelor fizice sau partea altor state ori a organizaiilor
juridice strine este interzis.
din strintate, precum i din partea
(2) Fac excepie de la prevederile persoanelor fizice care nu au cetenia
alin. (1) donaiile constnd n bunuri romn sau de ctre persoane juridice
materiale necesare activitii politice, dar de alt naionalitate dect cea romn
care nu sunt materiale de propagand este interzis.
electoral, primite de la organizaii politice
internaionale la care partidul politic

Camera
Amendament
adoptat n edina Deputailor
din 05.03 de ctre
membrii Comisiei
comune.

(3) Este interzis acceptarea donaiilor


din partea sindicatelor, cultelor
religioase, asociaiilor i fundaiilor,
indiferent de natura acestora.
(5) Prevederile alin. (1) - (4) se aplic
n mod corespunztor alianelor
politice, alianelor electorale, precum
i candidailor.
(6) Prevederile alin. (1) - (4) se aplic
n mod corespunztor i organizaiilor
cetenilor aparinnd minoritilor
naionale,
pentru
finanarea
campaniilor electorale.
Camera
Amendament
adoptat n edina Deputailor
din 05.03 de ctre
(1) Acceptarea donaiilor din partea membrii Comisiei
altor state ori a organizaiilor din comune.
strintate, precum i din partea
persoanelor fizice care nu au cetenia
romn sau de ctre persoane juridice
de alt naionalitate dect cea romn
este interzis, cu excepia celor
primite de la cetenii statelor membre
ale Uniunii Europene care au
9

respectiv este afiliat sau de la partide politice


ori formaiuni politice aflate n relaii de
colaborare politic. Pot fi primite i materiale
de propagand care se folosesc numai n
cadrul campaniei electorale pentru alegerea
reprezentanilor Romniei n Parlamentul
European.
(3) Donaiile prevzute la alin. (2) se public
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
pn la data de 31 martie a anului urmtor.
(4) Donaiile prevzute la alin. (2)
sunt scutite de plata taxelor vamale, cu
excepia mijloacelor de transport.
(5) Sumele primite cu nclcarea
prevederilor alin. (1) se confisc i se fac
venit la bugetul de stat.
SECIUNEA a 3-a
Alte surse de venituri
Art. 12. (1) Partidele politice nu pot
desfura activiti specifice societilor
comerciale. Fac excepie urmtoarele
activiti din care partidele politice pot obine
venituri:
a) editarea, realizarea i difuzarea
publicaiilor ori a altor materiale de
propagand i cultur politic proprii;
b) organizarea de ntruniri i
seminarii cu tematic politic, economic
sau social;
c) aciunile culturale, sportive i
distractive;
d) serviciile interne;
e) nchirierea spaiilor aflate n
patrimoniul propriu pentru conferine sau
aciuni social-culturale i pentru organizarea
birourilor parlamentare;

domiciliul n Romnia i dein calitatea


de membru al partidului politic cruia ia acordat donaia.

(3) Pn la data de 30 aprilie a fiecrui


an, partidele politice au obligaia de a
publica n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, cuantumul total al
donaiilor prevzute la alin. (2)
obinute n anul fiscal precedent.
.

Camera
Amendament
adoptat n edina Deputailor
din 05.03 de ctre
membrii Comisiei
comune.

La alineatul (1) al articolului 12,


literele b), c) i d) se modific i vor
avea urmtorul cuprins:

b) venituri obinute din vnzarea


biletelor, din taxele de participare sau
altele asemenea la aciuni culturale,
sportive i distractive, precum i la
ntruniri i seminarii cu tematic
politic, economic sau social;
c) venituri obinute din vnzarea
materialelor
promoionale
cu
nsemnele partidului politic;
d) servicii oferite ctre membrii
partidului pentru organizarea
evenimentelor prevzute la lit. b)

b) vnzarea de bilete, taxe de


participare sau alte asemenea la
aciuni culturale, sportive, precum i la
ntruniri i seminarii cu tematic
politic, economic sau social;
c) vnzarea materialelor tiprite cu
nsemnele partidului politic;
d) servicii oferite ctre membrii
partidului
pentru
organizarea
evenimentelor prevzute la lit. b);

10

f) nstrinarea terenurilor i cldirilor


din patrimoniu, dar numai dup cel puin 10
ani de la nregistrarea n patrimoniu, cu
excepia partidelor politice aflate n curs de
dizolvare. Termenul de 10 ani nu se aplic n
situaia bunurilor imobiliare motenite;
g) nstrinarea bunurilor mobile din
patrimoniu, numai dac nu reprezint acte
de comer;
h) subnchirierea spaiilor primite
conform prevederilor art. 21 alin. (1) (3),
pentru organizarea birourilor parlamentare,
fr ca valoarea chiriei lunare prevzute n
contractul de subnchiriere s depeasc
valoarea chiriei lunare prevzute n
contractul de nchiriere ncheiat cu
autoritile locale. Cheltuielile de ntreinere
aferente spaiului subnchiriat revin biroului
parlamentar, conform contractului ncheiat.
(2) Partidele politice pot obine
venituri din dobnzi bancare.
(3) Partidele politice au obligaia de
a publica n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, cuantumul total al veniturilor
provenite din alte surse, pn la data de 31
martie a anului urmtor.
Art. 13. (1) Dac un partid este
asociat, conform legii, cu o formaiune
nepolitic, aportul financiar al acesteia din
urm la forma respectiv de asociere nu
poate depi ntr-un an fiscal valoarea de
500 de salarii de baz minime brute pe ar,
la data de 1 ianuarie a anului respectiv.
(2) Aportul financiar total n forme de
asociere cu formaiuni nepolitice nu poate
avea ntr-un an o valoare mai mare dect
echivalentul a 0,006% din veniturile
prevzute n bugetul de stat pe anul
respectiv.

i) emiterea carnetelor/legitimaiilor de
membru al partidului politic;
(2) Partidele politice pot obine venituri
din dobnzi bancare i diferene de
curs valutar.
(3) Pn la data de 30 aprilie 2014 a
fiecrui an, partidele politice au
obligaia de a publica n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I,
cuantumurile totale ale veniturilor
obinute n anul fiscal precedent din
activitile prevzute la alin. (1) i din
sursele prevzute la alin. (2), defalcate
pe fiecare tip de activitate i surs.
Camera
Deputailor

11

(3) Sumele primite cu nclcarea


prevederilor alin. (1) i (2) se confisc i se
fac venit la bugetul de stat.
(4) Partidele politice au obligaia de
a publica n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, cuantumul total al sumelor ce fac
obiectul alin. (1), pn la data de 31 martie a
anului urmtor.
CAPITOLUL III
Finanarea public
Subvenii de la bugetul de stat
Alineatele (3) i (4) al articolului 14
Art. 14. (1) Partidele politice se modific i vor avea urmtorul
primesc anual subvenie de la bugetul de cuprins:
stat, n condiiile legii.
(2) Suma alocat anual partidelor
politice nu poate fi mai mare de 0,04% din
veniturile prevzute n bugetul de stat.
Pentru partidele politice care promoveaz
femei pe listele electorale, pe locuri eligibile,
suma alocat de la bugetul de stat va fi
majorat
proporional
cu
numrul
mandatelor obinute n alegeri de candidaii
femei.
(3) Subvenia de la bugetul de stat
(3) Subvenia de la bugetul de
se acord n funcie de urmtoarele criterii:
stat se acord n funcie de
a) numrul de voturi primite n urmtoarele criterii:
alegerile parlamentare;
a) numrul de voturi primite la
b) numrul de voturi primite n alegerile generale pentru Camera
alegerile locale.
Deputailor i Senat;
(4) n cazul alianelor politice sau
b) numrul de voturi primite la
electorale, subvenia se va mpri, potrivit alegerile generale pentru autoritile
nelegerii, ntre membrii alianei sau, n lipsa administraiei publice locale.
unei nelegeri, dup numrul de mandate
(4) n cazul alianelor politice
obinute.
sau electorale, subvenia se va mpri
ntre membrii alianei dup numrul de
mandate obinute.

Camera
Amendament
adoptat n edina Deputailor
din 05.03 de ctre
membrii Comisiei
comune.

(3) Subvenia de la bugetul de stat se


acord n funcie de urmtoarele
criterii:
a) numrul de voturi primite la
alegerile generale pentru Camera
Deputailor i Senat;
b) numrul de voturi primite la
alegerile generale pentru autoritile
administraiei publice locale.
(4) n cazul alianelor politice sau
electorale, subvenia se va mpri
ntre membrii alianei dup numrul de
mandate obinute.

Art. 15. 75% din bugetul anual


12

acordat partidelor politice vor fi mprite


partidelor politice, proporional cu numrul
de voturi primite la alegerile parlamentare,
respectiv media voturilor valabil exprimate
pentru Camera Deputailor i Senat, dac au
realizat pragul electoral.
Art. 16. 25% din bugetul anual .
acordat partidelor politice vor fi mprite
partidelor politice, proporional cu numrul
de voturi valabil exprimate, primite la
alegerile locale pentru alegerea consilierilor
judeeni i consilierilor din cadrul municipiului
Bucureti, dac au obinut cel puin 50 de
mandate de consilier judeean i de consilier
din cadrul municipiului Bucureti.
Dup articolul 16 se introduce un
nou articol, art. 161, cu urmtorul
cuprins :
Art. 161. La solicitarea
Autoritii Electorale Permanente,
Biroul Electoral Central are obligaia
s comunice numrul de voturi
obinute de partidele politice, alianele
politice i alianele electorale la
alegerile parlamentare generale,
numrul de candidai declarai alei,
pe partide i/sau aliane i
sexe,numrul de voturi obinute de
partidele politice, alianele politice i
alianele electorale la alegerile
generale pentru consilierii judeeni i
consilierii municipiului Bucureti,
precum i numrul de candidai
declarai alei la aceste alegeri pe
partide i/sau aliane i sexe
Art. 17. Formaiunile politice i
alianele politice sau electorale primesc
anual subvenii de la bugetul de stat n
condiiile legii.

Camera
Amendament
adoptat n edina Deputailor
din 05.03 de ctre
1
Art. 16 . La solicitarea Autoritii membrii Comisiei
Electorale
Permanente,
Biroul comune.
Electoral Central are obligaia s
comunice numrul de voturi obinute
de partidele politice, alianele politice
i alianele electorale la alegerile
parlamentare generale, numrul de
candidai declarai alei, pe partide
i/sau aliane i sexe,numrul de
voturi obinute de partidele politice,
alianele politice i alianele electorale
la alegerile generale pentru consilierii
judeeni i consilierii municipiului
Bucureti, precum i numrul de
candidai declarai alei la aceste
alegeri pe partide i/sau aliane i
sexe.

13

Art. 18.
(1) Subvenia de la bugetul de stat
se vars lunar n contul fiecrui partid politic,
prin
bugetul
Autoritii
Electorale
Permanente, i se reflect distinct n
evidena contabil a partidelor politice.
(2) La nivelul Autoritii Electorale
Permanente se constituie un compartiment
specializat pentru alocarea subveniei de la
bugetul de stat.

Art. 19. (1) Acordarea subveniei


de la bugetul de stat poate fi suspendat
temporar, prin decizie a Autoritii Electorale
Permanente, pentru nclcarea dispoziiilor
prevzute la art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (4),
art. 9, art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (1), art. 13
alin. (4), art. 39 i art. 40 alin. (2), pn la
ndeplinirea cerinelor legale.
(2)
Autoritatea
Electoral
Permanent notific n prealabil partidului
politic neregulile constatate i termenul de
remediere a acestora.
(3) Termenul acordat partidelor
politice pentru remedierea neregulilor
constatate nu poate fi mai mare de 15 zile.
(4) Decizia de suspendare
temporar a acordrii tranelor lunare de la
bugetul de stat poate fi contestat n termen
de 15 zile de la comunicare, la instana de
contencios administrativ competent, care
trebuie s se pronune n termen de 15 zile

Articolul 18 se modific i va avea


urmtorul cuprins:
(1) Subvenia de la bugetul de
stat se vars lunar, prin bugetul
Autoritii Electorale Permanente, ntrun cont special deschis de ctre
fiecare partid politic. Veniturile din
subvenii de la bugetul de stat se
reflect distinct n evidena contabil a
partidelor politice.
(2) La nivelul Autoritii
Electorale Permanente se constituie
un compartiment specializat pentru
alocarea subveniei de la bugetul de
stat.
(3) Subveniile de la bugetul de stat
acordate partidelor politice nu sunt
supuse executrii silite prin poprire.
Alineatul (1) al articolului 19
se modific i va avea urmtorul
cuprins:
(1) Acordarea subveniei de la
bugetul de stat poate fi suspendat
temporar, prin decizie a Autoritii
Electorale
Permanente,
pentru
nclcarea dispoziiilor prevzute la
art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (4), art. 9, art.
11 alin. (3), art. 12 alin. (1), art. 13 alin.
(4), art. 20 alin. (11) i (2), art. 39 i art.
40 alin. (2), pn la ndeplinirea
cerinelor legale.

Art. 18
(1) Subvenia de la bugetul de stat se
vars lunar, prin bugetul Autoritii
Electorale Permanente, ntr-un cont
special deschis de ctre fiecare partid
politic. Veniturile din subvenii de la
bugetul de stat se reflect distinct n
evidena contabil a partidelor politice.

(3) Subveniile de la bugetul de stat


acordate partidelor politice nu sunt
supuse executrii silite prin poprire.
Art. 19 - (1) Acordarea subveniei de
la bugetul de stat poate fi suspendat
temporar, prin decizie a Autoritii
Electorale
Permanente,
pentru
nclcarea dispoziiilor prevzute la
art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (4), art. 9, art.
11 alin. (3), art. 12 alin. (1), art. 13 alin.
(4), art. 20 alin. (2) art. 39 i art. 40
alin. (2), pn la data ndeplinirii
cerinelor legale

Camera
Amendament
adoptat n edina Deputailor
din 05.03 de ctre
membrii Comisiei
comune.

Camera
Amendament
adoptat n edina Deputailor
din 05.03 de ctre
membrii Comisiei
comune.

14

de la sesizare. Hotrrea instanei este


definitiv i irevocabil*).
(5) Pe durata suspendrii temporare
a subveniei, aceasta este pstrat de ctre
Autoritatea Electoral Permanent n sume
de mandat, pn la pronunarea definitiv a
instanei, acestea nefcnd obiectul
rambursrii la sfritul anului la bugetul de
stat.
(6) n termen de 10 zile de la
notificarea scris a partidului politic
referitoare la remedierea neregulilor
constatate,
Autoritatea
Electoral
Permanent se pronun asupra ridicrii
suspendrii tranelor lunare.
Art. 20. (1) Veniturile care provin La alineatul (1) al articolului 20
din subvenii de la bugetul de stat pot avea dup litera l) se adaug o nou
urmtoarele destinaii:
liter, lit. m) cu urmtorul cuprins:
a) cheltuieli materiale pentru
ntreinerea i funcionarea sediilor;
b) cheltuieli de personal;
c) cheltuieli pentru pres i
propagand;
d) cheltuieli privind organizarea de
activiti cu caracter politic;
e) cheltuieli de deplasare n ar i
n strintate;
f) cheltuieli pentru telecomunicaii;
g) cheltuieli cu delegaiile din
strintate;
h) cheltuieli cu cotizaiile datorate
organizaiilor politice internaionale la care
este afiliat partidul politic;
i) investiii n bunuri mobile i
imobile, necesare activitii partidelor
respective;
j) cheltuieli de protocol;
Lit. l) de la alin. (1) al art. 20 se

Camera
Amendament
adoptat n edina Deputailor
din 05.03 de ctre
membrii Comisiei
comune.

*)

A se vedea Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedur civil, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 545 din 3 august 2012, cu modificrile i
completrile ulterioare.

15

k) cheltuieli de birotic;
l) cheltuieli pentru campania
electoral.
(2) Este interzis folosirea veniturilor m) cheltuieli cu comisioane bancare.
provenite din subvenii de la bugetul de stat
pentru oricare alte destinaii dect cele
prevzute la alin. (1).
(3) Eficiena i oportunitatea acestor
cheltuieli se hotrsc de organele de
conducere ale partidelor politice, potrivit
statutului lor i dispoziiilor legale.
Art. 21. (1) Autoritile
administraiei publice centrale i locale
asigur cu prioritate, n termen de cel mult
90 de zile de la solicitare, spaii pentru
sediile centrale i locale ale partidelor
politice, precum i terenurile aferente, la
cererea motivat a acestora.
(2) Partidele politice pot primi cel
mult cte un sediu pe unitate administrativteritorial.
(3) nchirierea de ctre autoritile
locale a spaiilor destinate sediilor partidelor
politice urmeaz regimul juridic prevzut
pentru nchirierea spaiilor cu destinaie de
locuin.
(4) Partidele politice care i
nceteaz activitatea ca urmare a
reorganizrii, autodizolvrii sau dizolvrii
pronunate prin hotrri definitive ale
instanelor judectoreti sunt obligate s
predea autoritilor administraiei publice
locale, n termen de 30 de zile, spaiile pe
care le-au deinut cu contract de nchiriere
ncheiat cu acestea. Spaiile deinute n
proprietate vor fi transmise n condiiile legii.
(5) n termen de 30 de zile,
Tribunalul
Bucureti
va
comunica
Ministerului Dezvoltrii Regionale i

abrog.
m) cheltuieli cu comisioane bancare;
n) cheltuieli cu chiriile i utilitile
sediilor;
o) cheltuieli de ntreinere i reparaii
auto;
p) cheltuieli cu prime de asigurare;
r) cheltuieli de transport;
s) cheltuieli cu combustibili i
carburani
Art. 21 - (1) Autoritile administraiei
publice centrale i locale pot asigura
spaii pentru sediile centrale i locale
ale partidelor politice, precum i
terenurile aferente, la cererea motivat
a acestora.

Camera
Amendament
adoptat n edina Deputailor
din 05.03 de ctre
membrii Comisiei
comune.

16

Administraiei Publice i Autoritii Electorale


Permanente ncetarea activitii partidului
politic.
(6) n termen de 15 zile de la
primirea comunicrii, Ministerul Dezvoltrii
Regionale i Administraiei Publice va
transmite respectivele hotrri ctre instituia
prefectului din toate judeele i din municipiul
Bucureti, n vederea prelurii sediilor
nchiriate de autoritile publice, prin
executorii judectoreti, dac nu au fost
predate n termenul legal.
Art. 22. Plata tuturor cheltuielilor
legate de telecomunicaii, energie electric i
termic, gaze, ap, canal etc. ale unui partid
cade n sarcina exclusiv a acestuia i se
face la tariful spaiilor cu destinaie de
locuin.
CAPITOLUL IV
Finanarea n timpul campaniilor
electorale
SECIUNEA 1
Contribuiile pentru campania electoral
Art. 23. (1) Donaiile i legatele
primite dup deschiderea campaniilor
electorale de la persoanele fizice sau juridice
trebuie declarate Autoritii Electorale
Permanente de ctre mandatarul financiar,
n termen de 5 zile lucrtoare de la primire.
(2) Donaiile i legatele primite dup
deschiderea campaniilor electorale pot fi
folosite pentru campania electoral numai
dup declararea lor la Autoritatea Electoral
Permanent.

Camera
Deputailor

Dup alineatul (2) al articolului 23


se introduce un nou alineat, alin.
(21) cu urmtorul cuprins:
Art. 23. (21) Fondurile obinute
de ctre partidul politic n afara
campaniei electorale care au fost
transferate n conturile de campanie
trebuie declarate la Autoritatea
Electoral Permanent de ctre
mandatarul financiar, n termen de 5
zile de la data efecturii transferului.

Art. 23. - (1) Pn cel mai trziu la


data nceperii campaniei electorale,
partidul politic, aliana politic i
candidaii independeni, prin mandatar
financiar, deschid cte un cont bancar
la nivelul fiecrui jude, un cont bancar
la nivelul fiecrui sector al municipiului
Bucureti sau la nivelul municipiului
Bucureti, dup caz, precum i un
cont bancar la nivel central.
(2) La alegerile pentru Camera
Deputailor i Senat, organizaiile
cetenilor
romni
aparinnd
minoritilor naionale, care propun
candidai numai la nivel naional,
deschid un cont bancar la nivel

Camera
Amendament
adoptat n edina Deputailor
din 05.03 de ctre
membrii Comisiei
comune.

17

central.
(3) Contribuiile pentru campania
electoral se depun sau se vireaz n
conturile prevzute la alin. (1) numai
de ctre candidai, sau de ctre
mandatarul financiar, la mputernicirea
acestora.
(4) Fondurile obinute de ctre
partidul politic n afara campaniei
electorale care au fost transferate n
conturile bancare de campanie
deschise la nivel central trebuie
declarate la Autoritatea Electoral
Permanent, de ctre mandatarul
financiar coordonator, n termen de 5
zile de la data efecturii transferului.
(5) Aportul financiar prevzut la
art. 13 alin. (1) nu poate face obiectul
transferului n conturile bancare pentru
campania electoral.
(6) Limitele maxime ale
contribuiilor
pentru
campania
electoral care pot fi depuse de ctre
candidai sau mandatar financiar sunt
urmtoarele:
a) 60 de salarii de baz minime
brute pe ar pentru fiecare candidat la
funcia de deputat sau de senator;
b) 1 salariu de baz minim brut
pe ar pentru fiecare list de
candidai la consiliul local al comunei;
c) 3 salarii de baz minime
brute pe ar pentru fiecare list de
candidai la consiliul local al oraului;
d) 5 salarii de baz minime
brute pe ar pentru fiecare list de
candidai la consiliul local al
municipiului;
e) 30 salarii de baz minime
18

brute pe ar pentru fiecare list de


candidai la consiliul local al
municipiului reedin de jude;
e) 50 salarii de baz minime
brute pe ar pentru fiecare list de
candidai la consiliul de sector al
municipiului Bucureti;
f) 500 de salarii de baz
minime brute pe ar pentru fiecare
list de candidai la Consiliul General
al municipiului Bucureti;
g) 100 de salarii de baz
minime brute pe ar pentru fiecare
list de candidai la consiliul judeean;
h) 5 salarii de baz minime
brute pe ar pentru fiecare candidat la
funcia de primar al comunei;
i) 7 salarii de baz minime
brute pe ar pentru fiecare candidat la
funcia de primar al oraului;
j) 10 salarii de baz minime
brute pe ar pentru fiecare candidat la
funcia de primar al municipiului;
k) 50 salarii de baz minime
brute pe ar pentru fiecare candidat la
funcia de primar al municipiului
reedin de jude;
k) 150 salarii de baz minime
brute pe ar pentru fiecare candidat la
funcia de primar de sector al
municipiului Bucureti;
l) 100 de salarii de baz
minime brute pe ar pentru fiecare
candidat la funcia de primar al
municipiului Bucureti;
m) 750 de salarii de baz
minime brute pe ar pentru fiecare
candidat la funcia de parlamentar
european;
19

n) 20.000 de salarii de baz


minime brute pe ar pentru candidatul
la funcia de Preedinte al Romniei.
(6) n cazul alegerilor locale
contribuiile prevzute la alin. (6)
precum i sumele transferate de la
nivel central conform art. 23 alin.(4)
se cumuleaz la nivelul circumscripiei
electorale judeene i pot fi
redistribuite pentru cheltuieli n
circumscripiile electorale locale,
respectiv cele judeene prin decizie a
partidelor politice, ale partidelor sau
organizaiilor cetenilor aparinnd
minoritilor naionale de la nivel
judeean.
(7) Contribuiile pentru
campania electoral care pot fi depuse
de ctre candidai sau mandatarul
financiar pot proveni numai din donaii
primite de candidai de la persoane
fizice, din venituri proprii sau din
mprumuturi de la persoane fizice sau
contractate cu instituii bancare.
(8) n cel mult 48 de ore de la
data depunerii unei sume ntr-unul din
conturile prevzute la alin. (1)
candidatul are obligaia de a preda
mandatarului financiar judeean o
declaraie cu indicarea sursei
contribuiei.
(9) Contribuiile pentru
campania electoral trebuie declarate
Autoritii Electorale Permanente de
ctre mandatarul financiar.
(10) Contribuiile pentru
campania electoral pot fi folosite
numai dup data declarrii acestora la
Autoritatea Electoral Permanent.
20

Dup articolul 23 se introduc un


nou articol, art. 231, cu urmtorul
cuprins:
Art. 231 - (1) Primirea
materialelor de propagand electoral
ca donaii este interzis, cu excepia
celor prevzute la art. 11 alin. (2).

(11) Contribuiile pentru


campania electoral pot fi depuse n
conturile prevzute la alin. (1) numai
pn la data ncheierii campaniei
electorale.
(12) Contribuiile pentru
campania electoral care nu respect
prevederile prezentului articol se
confisc i se fac venit la bugetul de
stat.
Art. 231. Primirea altor materiale de
propagand electoral dect cele
prevzute la art. 11 alin. (2) de ctre
partidele politice, alianele politice,
alianele electorale i candidaii
independeni este interzis
Art. 232. (1) La nivel central,
suplimentar fa de contribuiile pentru
campania electoral prevzute la art.
23, partidul politic poate depune sume
reprezentnd
contribuii
pentru
campania electoral proprie ntr-un
cont deschis la nivel central, prin
mandatarul financiar coordonator.
(2) Limitele maxime ale
contribuiilor
pentru
campania
electoral care pot fi depuse de ctre
partidul politic n contul prevzut la
alin. (1) sunt urmtoarele:
a) 10 de salarii de baz
minime brute pe ar pentru fiecare
candidat la funcia de deputat sau de
senator;
b) 50 de salarii de baz minime
brute pe ar pentru fiecare list de
candidai la consiliul judeean i
Consiliul General al Municipiului
Bucureti.

Camera
Amendament
adoptat n edina Deputailor
din 05.03 de ctre
membrii Comisiei
comune.

Camera
Amendament
adoptat n edina Deputailor
din 05.03 de ctre
membrii Comisiei
comune.

21

(3)
Contribuiile
pentru
campania electoral care pot fi depuse
de ctre partidul politic pot proveni
numai din transferuri ale fondurilor
provenite din afara campaniei
electorale.
(4) Partidul politic, prin
mandatarul financiar coordonator
poate transfera sume de bani din
contul deschis la nivel central n
conturile deschise la nivel judeean, al
municipiului Bucureti sau la nivelul
sectoarelor acestuia, cu respectarea
limitelor prevzute la art. 23 i art. 23 2.
(5) Prevederile art. 23 se
aplic
n mod corespunztor
contribuiilor
pentru
campania
electoral care pot fi depuse de ctre
partidul politic.
(6) Prin derogare de la prevederile
alin. (1), n cazul campaniei electorale
pentru Camera Deputailor i Senat,
pot fi depuse i sume de bani de ctre
candidaii la funcia de deputat i de
senator n circumscripia electoral a
romnilor cu domiciliul sau reedina
n strintate.
Art. 233. (1) n cel mult 5 zile de la
data nceperii campaniei pentru
referendum, partidul politic, prin
mandatar financiar, deschide cte un
cont bancar la nivel naional n cazul
referendumului naional sau la nivel
judeean/ al municipiului Bucureti n
cazul referendumului local.
(2)
Contribuiile
destinate
campaniei pentru referendum care
sunt depuse de ctre partidul politic
pot proveni numai din transferuri ale

Camera
Amendament
adoptat n edina Deputailor
din 05.03 de ctre
membrii Comisiei
comune.

22

fondurilor provenite din afara


campaniei electorale.
(3) Limitele maxime ale
contribuiilor destinate campaniei
pentru referendum sunt urmtoarele:
a) 5 salarii de baz minime
brute pe ar pentru referendumul
pentru demiterea consiliului local sau
a primarului comunei;
c) 7 salarii de baz minime
brute pe ar pentru referendumul
pentru demiterea consiliului local sau
a primarului oraului;
d) 10 salarii de baz minime
brute pe ar pentru referendumul
pentru demiterea consiliului local sau
a primarului municipiului;
e) 30 salarii de baz minime
brute pe ar pentru referendumul
pentru demiterea consiliului local sau
a primarului municipiului reedin de
jude/sectorului municipiului Bucureti;
f) 100 de salarii de baz
minime brute pe ar pentru
referendumul
pentru
demiterea
Consiliului General sau a primarului
general al municipiului Bucureti;
g) 100 de salarii de baz
minime brute pe ar pentru
referendumul
pentru
demiterea
consiliului judeean;
h) 20.000 de salarii de baz
minime brute pe ar pentru
referendumul
pentru
demiterea
Preedintelui
Romniei,
pentru
referendumul pentru probleme de
interes
naional
sau
pentru
referendumul
pentru
revizuirea
Constituiei.
23

Art. 24. (1) Este interzis


finanarea campaniei electorale, n mod
direct sau indirect, de ctre persoane fizice
ori juridice strine.
(2) Sumele astfel primite se confisc
i se fac venit la bugetul de stat.

Alineatul (1) al articolului 24 se


modific i va avea urmtorul
cuprins:
(1) Este interzis finanarea
campaniei electorale, n mod direct
sau indirect, de ctre persoane fizice
care nu au cetenia romn sau de
ctre persoane juridice de alt
naionalitate dect cea romn.

Art. 25. (1) Se interzice finanarea


n orice mod a campaniei electorale a unui
partid, a unei aliane a acestora sau a unui
candidat independent de ctre o autoritate
public, instituie public, regie autonom,
companie naional, societate comercial ori
societate bancar, la care sunt acionari
majoritari statul sau uniti administrativteritoriale, ori de ctre societi comerciale
care desfoar activiti finanate din
fonduri publice. Interdicia se aplic n cazul
societilor comerciale care, cu 12 luni
nainte de nceperea campaniei electorale,
au desfurat activiti finanate din fonduri
publice.
(2) Se interzice finanarea n orice
mod a campaniei electorale a unui partid, a
unei aliane a acestora sau a unui candidat
independent de ctre sindicate, culte
religioase, asociaii ori fundaii din
strintate.
(3) Sumele primite cu nclcarea
alin. (1) i (2) se confisc i se fac venit la

Alineatul (2) al articolului 25 se


modific i va avea urmtorul
cuprins:

(2) Se interzice finanarea n


orice mod a campaniei electorale a
unui partid, a unei aliane a acestora
sau a unui candidat independent de
ctre sindicate, culte religioase,
asociaii ori fundaii de alt
naionalitate dect cea romn.

(4) Prevederile art. 23 se


aplic
n mod corespunztor
contribuiilor destinate campaniei
pentru referendum.
Art. 24 - (1) Este interzis finanarea
campaniei electorale, n mod direct
sau indirect, de ctre persoane fizice
care nu au cetenia romn sau de
ctre persoane juridice de alt
naionalitate dect cea romn, cu
excepia finanrii de ctre cetenii
statelor membre ale Uniunii Europene
care au domiciliul n Romnia i dein
calitatea de membru al partidului
politic la a crui campanie electoral
contribuie financiar.

Camera
Amendament
adoptat n edina Deputailor
din 05.03 de ctre
membrii Comisiei
comune.

2) Se interzice finanarea n orice mod


a campaniei electorale a unui partid
politic, a unei aliane sau a unui
candidat independent de ctre
sindicate, culte religioase, asociaii ori
fundaii de alt naionalitate dect cea
romn.
24

bugetul de stat.
SECIUNEA a 2-a
Mandatarul financiar
Art. 26. (1) Primirea donaiilor sau a
legatelor de la persoane fizice ori juridice se
face numai printr-un mandatar financiar,
desemnat n acest scop de conducerea
partidului.
(2) n cazul alegerilor pentru
Camera Deputailor i Senat, donaiile i
legatele destinate unui candidat sau partid,
primite dup anunarea oficial a datei
alegerilor, pot fi fcute doar prin intermediul
unui mandatar financiar personal sau al
mandatarului financiar al partidului. Acesta
poate fi numit de conducerea partidelor
politice, alianelor politice, alianelor
electorale, organizaiilor cetenilor romni
aparinnd minoritilor naionale, pentru
candidaii acestora, sau poate fi ales
personal de ctre fiecare candidat.
(3) Mandatarul financiar este obligat
s in evidena operaiunilor financiare,
dup cum urmeaz:
a) la nivel naional, n cazul
alegerilor pentru funcia de Preedinte al
Romniei i pentru alegerea reprezentanilor
Romniei n Parlamentul European;
b) pentru fiecare colegiu electoral, n
cazul alegerilor pentru Camera Deputailor
i, respectiv, pentru Senat;
c) pentru fiecare circumscripie
electoral judeean, n cazul alegerilor
pentru funciile de consilieri judeeni i
funcia de preedinte al consiliului judeean;
d) pentru fiecare circumscripie
electoral local, n cazul candidailor pentru
funciile de primar i consilieri locali.

Alineatele (2) - (4) i (12) ale


articolului 26 se modific i vor
avea urmtorul cuprins:
(2) Donaiile i legatele
destinate unui candidat sau partid,
primite dup anunarea oficial a datei
alegerilor, pot fi fcute doar prin
intermediul unui mandatar financiar.
Acesta poate fi numit de conducerea
partidelor politice, alianelor politice,
alianelor electorale, organizaiilor
cetenilor
romni
aparinnd
minoritilor
naionale,
pentru
candidaii acestora, sau poate fi ales
personal de ctre fiecare candidat.
(3) Mandatarul financiar este
obligat s in evidena operaiunilor
financiare, dup cum urmeaz:
a) la nivel naional, n cazul
alegerilor pentru funcia de Preedinte
al Romniei, al alegerilor pentru
reprezentanii
Romniei
n
Parlamentul
European
i
al
referendumului naional;
b) pentru fiecare colegiu
uninominal, n cazul alegerilor pentru
Camera Deputailor, respectiv, pentru
Senat;
c) pentru fiecare circumscripie
electoral judeean, n cazul
alegerilor pentru funciile de consilieri
judeeni i funcia de preedinte al
consiliului judeean, precum i al
referendumului local;

Art. 26. (1) Evidena contribuiilor i


a cheltuielilor pentru campania
electoral aparinnd partidelor politice
i candidailor independeni este
organizat exclusiv de ctre mandatari
financiari.
(2)
Eficiena
i
oportunitatea
cheltuielilor
pentru campania
electoral se hotrsc de ctre
organele de conducere ale partidelor
politice, potrivit statutului lor, respectiv
de ctre candidaii independeni.
(3) Mandatarul financiar este
numit de conducerea partidelor
politice,
alianelor
politice,
organizaiilor
cetenilor
romni
aparinnd minoritilor naionale sau
de ctre candidaii independeni.
(4) Un partid politic, o alian
politic sau o organizaie a cetenilor
aparinnd minoritilor naionale va
avea un singur mandatar financiar
coordonator la nivel central, respectiv
cte un mandatar financiar desemnat
la nivelul fiecrui jude, sector al
municipiului Bucureti i la nivelul
municipiului Bucureti.
(5) Mandatarul financiar
coodonator are urmtoarele atribuii:
a) asigur evidena operaiunilor
financiare, la nivel naional, n cazul
alegerilor pentru funcia de Preedinte
al Romniei, al alegerilor pentru
reprezentanii
Romniei
n
Parlamentul
European
i
al
referendumului naional;

Camera
Amendament
adoptat n edina Deputailor
din 05.03 de ctre
membrii Comisiei
comune.

25

(4) Mandatarul financiar are


urmtoarele atribuii:
a) organizeaz evidena veniturilor
primite pentru campania electoral, a
transferurilor altor fonduri provenite din
veniturile obinute n afara perioadei
electorale i a cheltuielilor efectuate pentru
campania electoral;
b) verific legalitatea operaiunilor
financiare efectuate n campania electoral,
respectarea prevederilor privind donaiile
nregistrate n perioada dintre aducerea la
cunotin a datei alegerilor i finalizarea
campaniei electorale;
c) nainteaz Autoritii Electorale
Permanente raportul privind respectarea
condiiilor legale privind finanarea partidelor
politice pe perioada campaniei electorale.
(5) Mandatarul financiar rspunde
solidar cu partidul care l-a desemnat de
legalitatea operaiunilor financiare efectuate
n perioada campaniei electorale i de
respectarea prevederilor art. 23-25.
(6) Mandatarul financiar poate fi o
persoan fizic sau juridic.
(7) Un partid poate avea mai muli
mandatari financiari, la nivel central, pentru
filiale sau pentru candidai; n acest caz se
vor delimita mputernicirile acestora i se va
desemna un mandatar financiar coordonator.
(8) Mandatarul financiar coordonator
reprezint partidul n relaia cu Autoritatea
Electoral Permanent.
(9) n campaniile electorale pentru

d) pentru fiecare circumscripie


electoral local, n cazul candidailor
pentru funciile de primar i consilieri
locali, precum i al referendumului
local.
(4) Mandatarul financiar are
urmtoarele atribuii:
a)
organizeaz
evidena
veniturilor primite pentru campania
electoral, a transferurilor altor fonduri
provenite din veniturile obinute n
afara perioadei electorale i a
cheltuielilor efectuate pentru campania
electoral;
b)
verific
legalitatea
operaiunilor financiare efectuate n
perioada electoral i respectarea
prevederilor
privind
donaiile
nregistrate;
c) nainteaz Autoritii Electorale
Permanente documentele prevzute la
art. 38 alin. (1).

b) supervizeaz activitatea
celorlali mandatari financiari ai
partidului politic i centralizeaz
evidenele acestora;
c) asigur evidena operaiunilor
financiare,
derulate prin conturile
prevzute la art. 232 n cazul alegerilor
locale i parlamentare;
d) reprezint partidul politic n
relaia cu Autoritatea Electoral
Permanent;
e) transmite Autoritii Electorale
Permanente,
documentele
i
rapoartele prevzute de prezenta lege,
n scris i n format electronic;
f) asigur evidena operaiunilor
financiare
pentru
circumscripia
electoral a romnilor cu domiciliul
sau reedina n strintate, n cazul
alegerilor pentru Camera Deputailor i
Senat;
g) depune la Autoritatea
Electoral Permanent cererea de
rambursare a cheltuielilor aferente
campaniei electorale, lista candidailor
ctre care urmeaz s se fac
restituirea contribuiilor ncasate
pentru campania electoral, vizat de
conducerea partidului politic la nivel
judeean sau la nivel central, dup
caz.
(6) Mandatarul financiar
desemnat la nivel judeean, al
municipiului Bucureti sau la nivelul
sectorului municipiului Bucureti
ndeplinete urmtoarele atribuii:
a) organizeaz evidena
operaiunilor financiare efectuate n
campania electoral i verific
26

alegerea Camerei Deputailor i a Senatului,


operaiunile financiare ale fiecrui candidat
sunt inute n eviden de ctre un mandatar
financiar personal, care poate fi acelai
pentru mai muli candidai. Mandatarii
financiari ai candidailor trimit rapoartele
prevzute de lege ctre Autoritatea
Electoral Permanent, prin intermediul
mandatarului financiar coordonator.
(10)
Autoritatea
Electoral
Permanent poate solicita, n cazul n care
este necesar, documente suplimentare sau
explicaii
mandatarilor
financiari
ai
candidailor.
(11) Mai multe partide nu pot folosi
serviciile aceluiai mandatar, cu excepia
situaiei n care partidele fac parte din
aceeai alian politic sau electoral.
(12) Calitatea de mandatar financiar
se dobndete numai dup nregistrarea sa
oficial
la
Autoritatea
Electoral
Permanent. nregistrarea mandatarului
financiar se realizeaz n intervalul dintre
momentul aducerii la cunotin public a
datei alegerilor i nceperea campaniei
electorale, fcndu-se public n pres sau
pe pagina de internet a partidului.
(13) Candidaii nu pot fi mandatari
financiari.

legalitatea acestora, la nivelul la care


a fost desemnat;
b) ndeplinete n mod
corespunztor atribuiile mandatarului
financiar coordonator, n cazul
candidailor independeni i al
organizaiilor cetenilor aparinnd
minoritilor naionale care propun
candidaturi numai la nivel naional.
(7) Mandatarul financiar rspunde
solidar cu partidul politic care l-a
desemnat de legalitatea operaiunilor
financiare efectuate n perioada
campaniei electorale i de respectarea
prevederilor art. 23 - 25.
(8) Pot fi desemnate ca
mandatari financiari coordonatori
numai persoanele fizice care au
calitatea de expert contabil sau
contabil autorizat, respectiv numai
persoanele juridice care ofer servicii
specializate de contabilitate.
(9) Partidele politice, alianele
politice i candidaii independeni care
au desemnat mandatari financiari care
nu au calitatea de expert contabil sau
contabil autorizat au obligaia de a
ncheia contract de asisten de
specialitate cu persoane fizice
autorizate sau persoane juridice,
specializate n oferirea de servicii de
contabilitate.
(10) Autoritatea Electoral
Permanent poate solicita, n cazul n
care este necesar, documente
suplimentare
sau
explicaii
mandatarilor financiari.
(11) Mai multe partide nu pot
folosi serviciile aceluiai mandatar, cu
27

excepia situaiei n care partidele fac


parte din aceeai alian politic sau
electoral.
(12) Calitatea de mandatar
financiar se dobndete numai dup
nregistrarea oficial la Autoritatea
Electoral Permanent, pe baza
mputernicirii partidului politic i a
acceptului acestuia. nregistrarea
mandatarului financiar se realizeaz n
intervalul dintre momentul aducerii la
cunotin public a datei alegerilor i
nceperea campaniei electorale,
fcndu-se public n pres sau pe
pagina de internet a partidului.
(13) La data nregistrrii
oficiale, mandatarul financiar primete
de
la
Autoritatea
Electoral
Permanent un cod unic de
identificare al partidului politic sau al
candidatului independent care va fi
imprimat pe toate materialele de
propagand electoral aparinnd
partidului politic sau candidatului
independent pe care l reprezint.
(14) Candidaii nu pot fi
mandatari financiari.
Art. 27. Prevederile art. 26 se
aplic n mod corespunztor i candidailor
independeni.
Art. 28. Cheltuielile legate de
organizarea i desfurarea operaiunilor
electorale se suport de la bugetul de stat
ori, dup caz, de la bugetele locale sau
judeene, potrivit dispoziiilor legilor
electorale.
Art. 29. (1) Accesul la serviciile
publice de radio i de televiziune n cadrul
campaniei electorale, precum i la locurile

Art. 29. (1) n campania Amendament


electoral, candidaii, partidele politice, adoptat n edina
alianele politice, alianele electorale, din 05.03 de ctre

Camera
Deputailor

28

speciale de afiaj electoral este garantat i


se asigur potrivit dispoziiilor legilor
electorale.
(2) Partidele i alianele politice,
precum i candidaii independeni au
obligaia de a imprima pe toate materialele
de propagand electoral urmtoarele date:
a) numele candidatului independent,
denumirea partidului politic sau a alianei
politice ori electorale care le-a comandat,
dup caz;
b) denumirea operatorului economic
care le-a realizat.
(3) Cheltuielile privitoare la
realizarea materialelor de propagand
electoral sunt suportate exclusiv de
beneficiarii
acestora

candidai
independeni, partide politice sau aliane
politice ori electorale.
(4) Partidele i alianele politice,
precum i candidaii independeni sunt
obligai s declare Autoritii Electorale
Permanente, prin mandatar financiar,
numrul de materiale de propagand
electorale produse, defalcat pe categorii.
(5) Este considerat material de
propagand electoral orice material scris,
audio sau video, care ndeplinete
urmtoarele condiii:
a) se refer la un candidat sau
partid clar identificat;
b) este utilizat n perioada
campaniei electorale, stabilit potrivit legilor
privitoare la organizarea alegerilor;
c) are obiectiv electoral i se
adreseaz publicului larg;
d) depete limitele activitii
jurnalistice de informare a publicului.
(6) Materialele scrise, audio sau

organizaiile cetenilor aparinnd membrii Comisiei


minoritilor naionale, ct i cetenii comune.
cu drept de vot au dreptul s-i
exprime opiniile n mod liber i fr
nicio discriminare, prin mitinguri,
adunri, comunicarea direct cu
alegtorii,
utilizarea
televiziunii,
radioului, presei scrise, a mijloacelor
electronice i a celorlalte mijloace de
informare n mas.
(2) n campania electoral pot fi
utilizate numai urmtoarele tipuri de
materiale de propagand electoral:
a)
afie electorale cu
dimensiunile de cel mult 500
mm o latur i 350 mm
cealalt
latur;
afiele
electorale prin care se
convoac
o
reuniune
electoral, vor avea 400 mm o
latur i 250 mm cealalt
latur care vor fi amplasate n
locurile speciale pentru afiaj;
b)
materiale de propagand
electoral audio sau video,
difuzate de mass-media
audiovizual;
c) publicitate n presa scris;
d) materiale de propagand
electoral online;
e)
brouri, pliante i alte
materiale tiprite.
(3) Partidele i alianele politice,
precum i candidaii independeni au
obligaia de a imprima pe toate
materialele de propagand electoral
urmtoarele date:
a)
numele
candidatului
independent, denumirea partidului
29

video folosite n alegerea organelor de


conducere ale partidelor politice nu pot fi
utilizate cu nclcarea prevederilor alin. (5)
lit. b)-d).

politic sau a alianei politice care le-a


comandat, dup caz;
b) denumirea operatorului
economic care le-a realizat;
c) codul unic de identificare
prevzut la art. 26 alin. (13);
d) tirajul, unde este cazul.
(4) Cheltuielile privitoare la realizarea
materialelor de propagand electoral
sunt suportate exclusiv de beneficiarii
acestora - candidai independeni,
partide politice sau aliane politice.
(5) Producerea i difuzarea de
materiale de propagand electoral n
alte condiii dect cele prevzute de
prezenta lege este interzis.
(6) Partidele i alianele
politice,
precum
i
candidaii
independeni sunt obligai s declare
Autoritii Electorale Permanente, prin
mandatar financiar, numrul de
materiale de propagand electorale
produse i utilizate, defalcat pe
categorii, n cel mult 15 zile de la data
alegerilor sau a referendumului.
(7) Este considerat material
de propagand electoral orice
material scris, audio sau video, care
ndeplinete urmtoarele condiii:
a) se refer n mod direct la
un candidat sau partid politic care
particip la alegeri sau referendum,
clar identificat;
b) este utilizat n perioada
campaniei electorale, stabilit potrivit
legilor privitoare la organizarea
alegerilor;
c) are obiectiv electoral i se
adreseaz publicului larg;
30

d) depete limitele activitii


jurnalistice de informare a publicului.
SECIUNEA a 3-a
Limitele maxime ale cheltuielilor
Alineatul (2) al articolului 30 Art. 30. Limitele maxime ale
Art. 30. (1) Limita maxim a se modific i va avea urmtorul cheltuielilor care pot fi efectuate n
cheltuielilor care pot fi efectuate de un partid cuprins:
campania electoral sau pentru
politic sau alian politic ori electoral n
referendum
n
circumscripie
fiecare campanie electoral se calculeaz (2) La nivel central, suplimentar fa electoral naional sau ntr-o
prin nsumarea valorilor maxime permise de limitele maxime admise prevzute circumscripie electoral judeean/a
prin lege pentru fiecare candidat propus la alin. (3) lit. a), b), d) i k), partidul municipiului Bucureti/extern, dup
pentru alegeri.
politic poate cheltui o sum de caz, trebuie s se ncadreze n limitele
(2) La nivel central, suplimentar fa maximum 50 de salarii de baz maxime ale contribuiilor pentru
de limitele maxime admise pentru fiecare minime brute pe ar pentru fiecare campania electoral sau pentru
candidat, partidul poate cheltui o sum de candidat la funcia de deputat sau referendum, prevzute la art. 23-23 2
maximum 50 de salarii de baz minime brute senator, respectiv pentru fiecare pentru
circumscripia
electoral
pe ar pentru fiecare candidat.
candidat la funcia de consilier respectiv.
(3) Valorile maxime permise pentru judeean, preedinte al consiliului
fiecare candidat sunt stabilite n funcie de judeean, primar de municipiu
salariul de baz minim brut pe ar, existent reedin de jude, primar de
la data de 1 ianuarie a anului electoral, dup municipiu sau primar de sector al
cum urmeaz:
municipiului Bucureti .
a) 350 de salarii de baz minime
brute pe ar, pentru fiecare candidat la
funcia de deputat;
b) 500 de salarii de baz minime
brute pe ar, pentru fiecare candidat la
funcia de senator;
c) 2.500 de salarii de baz minime
brute pe ar, pentru fiecare candidat pentru
postul de reprezentant al Romniei n
Parlamentul European;
d) 50 de salarii de baz minime
brute pe ar, pentru fiecare candidat la
funcia de consilier judeean sau consilier
local n Consiliul General al Municipiului
Bucureti;
e) 30 de salarii de baz minime
brute pe ar, pentru fiecare candidat la

Camera
Amendament
adoptat n edina Deputailor
din 05.03 de ctre
membrii Comisiei
comune.

31

funcia de consilier local n consiliile


municipiilor reedin de jude i n consiliile
sectoarelor municipiului Bucureti;
f) 25 de salarii minime brute pe ar,
pentru fiecare candidat la funcia de consilier
local n consiliile municipiilor i oraelor;
g) 20 de salarii minime brute pe
ar, pentru fiecare candidat la funcia de
consilier local n consiliile comunale;
h) 10.000 de salarii de baz minime
brute pe ar, pentru fiecare candidat la
funcia de primar general al municipiului
Bucureti;
i) 2.500 de salarii de baz minime
brute pe ar, pentru fiecare candidat la
funcia de primar al unui sector al
municipiului Bucureti ori al unui municipiu
sau ora;
j) 30 de salarii de baz minime brute
pe ar, pentru fiecare candidat la funcia de
primar al unei comune;
k) 3.500 de salarii de baz minime
brute pe ar, pentru fiecare candidat la
funcia de preedinte al consiliului judeean.
(4) Limitele maxime ale cheltuielilor
prevzute la alin. (3) se aplic i candidailor
independeni.
Art. 31. (1) Candidaii propui
pentru alegeri de un partid politic pot finana
activiti de propagand electoral doar prin
intermediul partidului politic.
(2) n cazul campaniei electorale
pentru alegerea Camerei Deputailor i,
respectiv, pentru alegerea Senatului, la
nivelul circumscripiilor electorale judeene,
fiecare partid va deschide, dup caz, cte un
cont al partidului ori cte un cont sau
subcont pentru fiecare candidat la funcia de
deputat sau senator.

Alineatele (2) i (3) ale articolului 31


se modific i vor avea urmtorul
cuprins:
(2) La alegerile prezideniale,
alegerile pentru Parlamentul European
i la alegerile generale pentru
autoritile administraiei publice
locale, partidele politice deschid
conturi pentru campania electoral, la
nivel central i la nivel judeean,
separate de cele prin intermediul
crora i desfoar activitatea n

Art. 31. (1) Cheltuielile aferente


campaniei electorale pot fi efectuate
numai prin intermediul conturilor
prevzute la art. 23 i 232.
(2)
Contribuiile
pentru
campania electoral pot avea numai
urmtoarele destinaii:
a) cheltuieli pentru producia i
difuzarea materialelor de
propagand electoral la
radio, televiziune i n presa
scris n cuantum de

Camera
Amendament
adoptat n edina Deputailor
din 05.03 de ctre
membrii Comisiei
comune.

32

(3) Activitile de propagand


electoral ale fiecrui candidat, precum i
donaiile i legatele primite de fiecare
candidat n numele partidului se desfoar
doar prin intermediul conturilor sau
subconturilor prevzute la alin. (2).
(4) Sumele de bani primite de la
candidaii propui pentru alegeri de un partid
politic sunt considerate donaii i li se aplic
n mod corespunztor prevederile prezentei
legi.
(5) Dispoziiile prezentei legi nu se
aplic depozitelor constituite n vederea
depunerii candidaturilor pentru funcia de
deputat sau senator, prevzute la art. 29
alin. (5)-(7) din Legea nr. 35/2008 pentru
alegerea Camerei Deputailor i a Senatului
i pentru modificarea i completarea Legii nr.
67/2004 pentru alegerea autoritilor
administraiei publice locale, a Legii
administraiei publice locale nr. 215/2001 i a
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleilor
locali, cu modificrile i completrile
ulterioare.

mod curent, prin care deruleaz


operaiunile
financiare
aferente
campaniei electorale.
(3) La alegerile parlamentare,
partidele politice deschid conturi
pentru campania electoral, la nivel
central i pentru fiecare candidat.
Dup alineatul (3) al
articolului 31 se introduc dou noi
alineate, alin. (31) i (32) cu
urmtorul cuprins:
(31) Operaiunile financiare
aferente
campaniei
electorale
efectuate de partidele politice se
desfoar numai prin intermediul
conturilor prevzute la alin. (2) i (3).
(32) Candidaii independeni
pot efectua operaiuni financiare
privind campania electoral numai prin
conturi special deschise n acest
sens.

b)

c)

d)

e)

f)

maximum 40% din totalul


cheltuielilor care pot fi
efectuate
n
campania
electoral;
cheltuieli pentru producia i
difuzarea materialelor de
propagand electoral online,
n cuantum de maximum 30%
din totalul cheltuielilor care pot
fi efectuate n campania
electoral;
cheltuieli
pentru
cercetri sociologice,
n
cuantum de maximum 30%
din totalul cheltuielilor care pot
fi efectuate n campania
electoral;
cheltuieli pentru afie
electorale, n cuantum de
maximum 20% din totalul
cheltuielilor care pot fi
efectuate
n
campania
electoral;
cheltuieli pentru brouri,
pliante i alte materiale de
propagand electoral tiprite,
n cuantum de maximum 50%
din totalul cheltuielilor care pot
fi efectuate n campania
electoral;
cheltuieli pentru nchirierea
de spaii i echipamente i
cheltuieli de protocol destinate
organizrii de evenimente cu
tematic politic, economic,
cultural sau social, pentru
transport i cazare, pentru
asisten juridic i alte tipuri
de consultan, precum i
33

Art. 32. (1) Pn la validarea


mandatelor, conducerea partidului, a
organizaiei judeene, candidaii la funcia de
deputat ori senator sau, dup caz,
candidatul independent vor depune la
Autoritatea Electoral Permanent o
declaraie privind respectarea plafoanelor
prevzute la art. 30 alin. (3).
(2) Sumele ce depesc plafoanele
prevzute la art. 30 alin. (3) se fac venit la
bugetul de stat.
Art. 33. (1) Limita maxim a
cheltuielilor care pot fi efectuate de un partid,
o alian politic sau de un candidat
independent n campania electoral pentru
alegerea Preedintelui Romniei este de
25.000 de salarii de baz minime brute pe
ar.
(2) Prevederile art. 23-29, ale art.
32, 39, 42 i 47 se aplic n mod
corespunztor.
(3) n cazul n care alegerile pentru
Preedintele Romniei au loc n acelai timp
cu alegerile pentru Camera Deputailor i
Senat, partidele care propun un candidat la
funcia de Preedinte al Romniei vor

Alineatul (1) al articolului 32


se modific i va avea urmtorul
cuprins:
(1) n termen de 15 zile de la
data
desfurrii
alegerilor,
conducerea partidului, a organizaiei
judeene, candidaii la funcia de
deputat ori senator sau, dup caz,
candidatul independent vor depune la
Autoritatea Electoral Permanent o
declaraie
privind
respectarea
plafoanelor prevzute la art. 30 alin.
(3).

pentru
plata
serviciilor
mandatarilor financiari, n
cuantum de maximum 30%
din totalul cheltuielilor care pot
fi efectuate n campania
electoral;
g) cheltuieli pentru comisioane
bancare.
(3) Prevederile alin. (1) (2) se aplic
n mod corespunztor campaniei
pentru referendum.
Art. 32. - (1) n termen de 15 zile de la
data desfurrii alegerilor, partidele
politice, alianele politice i candidaii
independeni vor depune la Autoritatea
Electoral Permanent o declaraie
privind
respectarea
plafoanelor
prevzute la art. 30.
(2)
Sumele
ce
depesc plafoanele prevzute la art.
30 se confisc i se fac venit la
bugetul de stat.
Articolul 33 se abrog.

Camera
Amendament
adoptat n edina Deputailor
din 05.03 de ctre
membrii Comisiei
comune.

Camera
Amendament
adoptat n edina Deputailor
din 05.03 de ctre
membrii Comisiei
comune.

34

desemna un mandatar special pentru


campania electoral a candidatului n cauz.
Art. 34. Atunci cnd un candidat
este propus pentru mai multe funcii ntr-o
campanie electoral, limita maxim a
cheltuielilor ce pot fi efectuate se stabilete
la valoarea cea mai mare, potrivit art. 30 sau
33, dup caz.
Dup articolul 34 se introduc patru
noi articole, art. 341, art. 342 i art.
343 i art. 344 cu urmtorul cuprins:
Art. 341. (1) Dispoziiile art.
23-29, art. 31 alin. (2) i (3 1), art. 342,
art. 343, art. 344 alin. (1) i (4), art. 34 5
art. 346, i art. 38 alin. (1) i (2) se
aplic n mod corespunztor n cazul
campaniei pentru referendum.
(2) Limitele maxime ale
cheltuielilor care pot fi efectuate n
campania pentru referendum sunt
stabilite n funcie de salariul de baz
minim brut pe ar, existent la data de
1 ianuarie a anului n care are loc
referendumul, dup cum urmeaz:
a) 25.000 de salarii de baz
minime brute pe ar pentru fiecare
partid politic sau alian politic la
referendumul naional;
b) 25.000 de salarii de baz
minime brute pe ar pentru
Preedintele suspendat al Romniei la
referendumul
naional
pentru
demiterea Preedintelui Romniei;
c) 10.000 de salarii de baz
minime brute pe ar, pentru fiecare
partid politic sau alian politic la
referendumul local organizat la nivelul
municipiului Bucureti;
d) 10.000 de salarii minime

Art. 34. - Atunci cnd un candidat este


propus pentru mai multe funcii ntr-o
campanie electoral, limita maxim a
cheltuielilor ce pot fi efectuate se
stabilete la valoarea cea mai mare,
potrivit art. 30.
Art. 341. - Veniturile i cheltuielile
alianelor electorale se ncaseaz,
respectiv se efectueaz numai de
ctre partidele politice, alianele
politice sau organizaiile cetenilor
aparinnd minoritilor naionale care
le compun.

Camera
Amendament
adoptat n edina Deputailor
din 05.03 de ctre
membrii Comisiei
comune.
Camera
Amendament
adoptat n edina Deputailor
din 05.03 de ctre
membrii Comisiei
comune.

35

brute pe ar, pentru primarul general


al municipiului Bucureti fr
apartenen politic a crui demitere
face obiectul referendumului local;
e) 3.500 de salarii de baz
minime brute pe ar pentru fiecare
partid politic sau alian politic la
referendumul local organizat la nivelul
unui jude;
f) 3500 de salarii de baz
minime brute pe ar pentru
preedintele consiliului judeean fr
apartenen politic a crui demitere
face obiectul referendumului local;
g) 2.500 de salarii de baz
minime brute pe ar, pentru fiecare
partid politic sau alian politic la
referendumul local organizat la nivelul
unui sector al municipiului Bucureti
ori al unui municipiu sau ora;
h) 2.500 de salarii de baz
minime brute pe ar, pentru primarul
fr apartenen politic a crui
demitere face obiectul referendumului
local organizat la nivelul unui sector al
municipiului Bucureti ori al unui
municipiu sau ora;
i) 30 de salarii de baz minime
brute pe ar, pentru fiecare partid
politic sau alian politic la
referendumul local organizat la nivelul
unei comune;
j) 30 de salarii de baz minime
brute pe ar, pentru primarul fr
apartenen politic a crui demitere
face obiectul referendumului local
organizat la nivelul unei comune.
Art. 342. - Veniturile obinute
pentru campania electoral i
36

cheltuielile efectuate n perioada


electoral
pentru
alegerile
prezideniale, pentru Parlamentul
European, pentru alegerile generale
parlamentare,
pentru
alegerile
generale ale administraiei publice
locale i pentru referendumul
organizat la nivel naional i local sunt
evideniate distinct n documentele
contabile ale partidelor politice.
Art. 343. - (1) Candidaii
independeni au obligaia de a utiliza
donaiile i legatele primite pentru
campania electoral pentru a efectua
plata cheltuielilor angajate n perioada
electoral
pn
la
expirarea
termenului
pentru
depunerea
raportului de venituri i cheltuieli
prevzut la art. 38 alin. (1).
(2)
Sumele necheltuite
prevzute la alin. (1) se fac venit la
bugetul de stat.
Art. 344. Sunt interzise
cheltuielile pentru cadouri ctre
alegtori, cu excepia materialelor
promoionale cu nsemnele partidului
sau a materialelor de propagand
electoral.
CAPITOLUL V
Controlul finanrii partidelor politice i a
campaniilor electorale
Art. 35. (1) Autoritatea Electoral
Permanent este autoritatea public abilitat
s controleze respectarea prevederilor
legale privind finanarea partidelor politice, a
alianelor politice sau electorale, a
candidailor independeni i a campaniilor
electorale.
(2) Controlul privind subveniile de la

Alineatul (1) al articolului 35 se


modific i va avea urmtorul
cuprins:
(1) Autoritatea Electoral
Permanent este abilitat s
controleze respectarea prevederilor
legale privind veniturile i cheltuielile
partidelor politice, ale alianelor politice

Art. 35 - (1) Autoritatea Electoral


Permanent este abilitat s
controleze respectarea prevederilor
legale privind veniturile i cheltuielile
partidelor politice, ale alianelor politice
sau electorale, ale candidailor
independeni, precum i legalitatea
finanrii campaniilor electorale.

Camera
Amendament
adoptat n edina Deputailor
din 05.03 de ctre
membrii Comisiei
comune.

37

bugetul de stat va fi efectuat n mod simultan


i de Curtea de Conturi, conform dispoziiilor
Legii nr. 94/1992 privind organizarea i
funcionarea Curii de Conturi, republicat,
cu modificrile ulterioare.
(3) n cadrul Autoritii Electorale
Permanente se nfiineaz, n termen de 60
de zile de la data intrrii n vigoare a
prezentei legi, Departamentul de control al
finanrii partidelor politice i a campaniilor
electorale, prin suplimentarea schemei de
personal existente.
(4) Departamentul de control al
finanrii partidelor politice i a campaniilor
electorale este condus de un director
general, numit n termen de 90 de zile de la
intrarea n vigoare a prezentei legi.
(5) Poate fi numit director general al
Departamentului de control al finanrii
partidelor politice i a campaniilor electorale
orice persoan care ndeplinete cumulativ
urmtoarele condiii:
a) poate ocupa o funcie, n
condiiile stabilite la art. 12 alin. (1) lit. a)-h)
din Legea nr. 7/2006 privind statutul
funcionarului
public
parlamentar,
republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare;
b) are studii superioare n domeniul
tiinelor economice sau juridice;
c) nu a fost membru al unui partid
politic n ultimii 5 ani.
(6) Concursul pentru ocuparea
funciei prevzute la alin. (4) este organizat
de o comisie special, format din 7 membri,
numit n termen de 30 de zile de la intrarea
n vigoare a prezentei legi, prin ordin al
preedintelui
Autoritii
Electorale
Permanente, alctuit din cadre didactice cu

sau electorale, ale candidailor


independeni, precum i legalitatea
finanrii campaniilor electorale.
Alineatul (2) al articolului 35
se abrog
Alineatul (2) se abrog.
(31) Personalul Autoritii Electorale
Permanente cu atribuii n materia
finanrii partidelor politice i a
campaniilor electorale, conform fiei
postului, beneficiaz de un spor de
30% din salariul de baz.
(32) n exercitarea atribuiilor de
serviciu, personalul cu atribuii de
control din cadrul Departamentului de
control al finanrii partidelor politice i
a campaniilor electorale este nvestit
cu exerciiul autoritii publice i
beneficiaz de protecie potrivit legii.

38

pregtire economic sau juridic.


(7) Comisia prevzut la alin. (6) va
stabili regulamentul de concurs i va
desemna
candidatul
ctigtor
al
concursului, care va fi numit n funcie de
ctre preedintele Autoritii Electorale
Permanente, n termen de 15 zile de la
desemnare.
(8)
Directorul
general
al
Departamentului de control al finanrii
partidelor politice i a campaniilor electorale
are urmtoarele atribuii exclusive:
a) organizeaz activitatea de control
al finanrii partidelor politice;
b)
coordoneaz
activitatea
personalului din subordine;
c) propune preedintelui Autoritii
Electorale Permanente aplicarea sanciunilor
prevzute de prezenta lege.
Dup articolul 35 se introduce un
nou articol, art. 351 cu urmtorul
cuprins:
Art. 351. - (1) Pentru a verifica
legalitatea veniturilor i cheltuielilor
partidelor
politice,
Autoritatea
Electoral Permanent poate solicita
documente i informaii de la
persoanele fizice i juridice care au
prestat servicii, gratuit sau contra cost
partidelor politice.
(2) Persoanele fizice i juridice
prevzute la alin. (1) au obligaia s
pun la dispoziia reprezentanilor
Autoritii Electorale Permanente
documentele i informaiile solicitate.
(3) Partidele politice au obligaia
de a permite accesul organelor de
control ale Autoritii Electorale
Permanente n sediile lor.

Camera
Amendament
adoptat n edina Deputailor
1
Art. 35 . - (1) Pentru a verifica din 05.03 de ctre
legalitatea veniturilor i cheltuielilor membrii Comisiei
partidelor
politice,
Autoritatea comune.
Electoral Permanent poate solicita
documente i informaii de la
persoanele fizice i juridice care au
prestat servicii, gratuit sau contra cost
partidelor politice, precum i de la
orice instituie public.
(2) Persoanele fizice i juridice
prevzute la alin. (1) au obligaia s
pun la dispoziia reprezentanilor
Autoritii Electorale Permanente
documentele i informaiile solicitate.
(3) Partidele politice au
obligaia de a permite accesul
organelor de control ale Autoritii
Electorale Permanente n sediile lor.
39

Art. 36.
(1) Anual i ori de cte ori este
sesizat, Autoritatea Electoral Permanent
verific pentru fiecare partid respectarea
prevederilor legale referitoare la finanarea
partidelor politice.
(2)
Autoritatea
Electoral
Permanent poate fi sesizat de ctre orice
persoan care prezint dovezi cu privire la
nerespectarea prevederilor legale referitoare
la finanarea partidelor politice.
(3) Raportul anual se public n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, i pe
pagina de internet a Autoritii Electorale
Permanente, pn la data de 31 martie a
anului urmtor.
(4)
Autoritatea
Electoral
Permanent poate controla respectarea
prevederilor legale referitoare la finanarea
partidelor politice i atunci cnd exist
suspiciuni de nclcare a prevederilor legale
privitoare la finanarea partidelor, la
sesizarea oricror persoane interesate sau
din oficiu.
(5) Rezultatele fiecrui control
efectuat se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, i pe pagina de internet
a Autoritii Electorale Permanente, n
termen de 15 zile de la efectuare.

(4)
Partidele politice i
persoanele prevzute la alin. (1) au
obligaia de a prezenta Autoritii
Electorale
Permanente
toate
documentele i informaiile solicitate n
termen de cel mult 30 zile de la
solicitare.
Alineatele (1), (2) i (4) ale
articolului 36 se modific i vor
avea urmtorul cuprins:
(1) Anual i ori de cte ori este
sesizat,
Autoritatea
Electoral
Permanent verific pentru fiecare
partid respectarea prevederilor legale
referitoare la veniturile i cheltuielile
partidelor politice.
(2)
Autoritatea
Electoral
Permanent poate fi sesizat de ctre
orice persoan care prezint dovezi cu
privire la nerespectarea prevederilor
legale referitoare la finanarea
partidelor politice i a campaniilor
electorale.

(4) n cazul n care n cadrul


controlului
efectuat
de
ctre
Autoritatea Electoral Permanent
privind respectarea prevederilor legale
referitoare la finanarea partidelor
politice i a campaniilor electorale
apar suspiciuni privind svrirea unor
fapte de natur penal, Autoritatea
Electoral Permanent sesizeaz
organele de urmrire penal.

(4)
Partidele politice i
persoanele prevzute la alin. (1) au
obligaia de a prezenta Autoritii
Electorale
Permanente
toate
documentele i informaiile solicitate n
termen de cel mult 15 zile de la data
solicitrii.
Art. 36 .- (1) Anual i ori de cte ori
este sesizat, Autoritatea Electoral
Permanent verific pentru fiecare
partid respectarea prevederilor legale
referitoare la veniturile i cheltuielile
partidelor politice.

Camera
Amendament
adoptat n edina Deputailor
din 05.03 de ctre
membrii Comisiei
comune.

(2) Autoritatea Electoral Permanent


poate fi sesizat de ctre orice
persoan care prezint dovezi cu
privire la nerespectarea prevederilor
legale referitoare la finanarea
partidelor politice i a campaniilor
electorale.
.......
(5) n cazul n care n cadrul
controlului
efectuat
de
ctre
Autoritatea Electoral Permanent
privind respectarea prevederilor legale
referitoare la finanarea partidelor
politice i a campaniilor electorale
apar suspiciuni privind svrirea unor
fapte de natur penal, Autoritatea
Electoral Permanent sesizeaz
organele de urmrire penal.
(6) Rezultatele fiecrui control efectuat
se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, i pe pagina de
internet a Autoritii Electorale
Permanente, n termen de 45 zile de
la efectuare.
40

Art. 37. Autoritile publice au


obligaia de a sprijini Autoritatea Electoral
Permanent n efectuarea controlului
finanrii partidelor politice.
Art. 38. (1) n termen de 15 zile de la data
desfurrii alegerilor, mandatarul financiar
este obligat s depun la Autoritatea
Electoral Permanent un raport detaliat al
veniturilor i cheltuielilor electorale pentru
fiecare partid politic, alian politic, alian
electoral, organizaie a cetenilor romni
aparinnd minoritilor naionale sau
candidat independent.
(2) Dup expirarea termenului
prevzut la alin. (1), Autoritatea Electoral
Permanent asigur aducerea la cunotin
public a listei partidelor politice, alianelor
politice, alianelor electorale, organizaiilor
cetenilor romni aparinnd minoritilor
naionale i a candidailor independeni care
au depus rapoartele detaliate ale veniturilor
i cheltuielilor electorale, pe msur ce
acestea sunt depuse, prin publicri
succesive n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I.
(3) Rapoartele se public de
Autoritatea Electoral Permanent n

Art. 361. (1) Situaiile financiare


anuale ntocmite de partidele politice
care primesc subvenii de la bugetul
de stat sunt supuse auditului statutar,
care se efectueaz de ctre auditorii
statutari, persoane fizice sau juridice
autorizate, n condiiile legii.
(2) n cel mult 60 de zile de la
data efecturii auditului, partidele
politice prevzute la alin. (1) transmit
Autoritii Electorale Permanente, o
copie a raportului de audit.

Camera
Amendament
adoptat n edina Deputailor
din 05.03 de ctre
membrii Comisiei
comune.

Art. 38. - (1) n termen de 15 zile de la


data desfurrii alegerilor, mandatarii
financiari coordonatori sunt obligai s
depun la Autoritatea Electoral
Permanent rapoartele detaliate ale
veniturilor i cheltuielilor electorale ale
partidelor politice, alianelor politice,
alianelor electorale, organizaiile
cetenilor
romni
aparinnd
minoritilor
naionale
i
ale
candidailor independeni, precum i
cuantumul datoriilor nregistrate ca
urmare a campaniei, insotite de
declaratiile prevazute la art. 23
alineatul (8).
(2) Autoritatea Electoral
Permanent asigur aducerea la
cunotin public a listei partidelor
politice, alianelor politice, alianelor
electorale, organizaiilor cetenilor
romni
aparinnd
minoritilor
naionale
i
a
candidailor
independeni care au depus rapoartele

Camera
Amendament
adoptat n edina Deputailor
din 05.03 de ctre
membrii Comisiei
comune.

41

Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, n


termen de 30 de zile de la publicarea
rezultatului alegerilor.
(4) Candidailor declarai alei nu li
se pot valida mandatele dac raportul
detaliat al veniturilor i cheltuielilor electorale
pentru fiecare partid politic sau candidat
independent nu a fost depus n condiiile
legii.

Dup articolul 38 se introduce un


nou articol, art. 381 cu urmtorul
cuprins:
Art. 381. (1) Anual, pn la
data de 30 aprilie, partidele politice au
obligaia de a depune la Autoritatea
Electoral Permanent un raport
detaliat al veniturilor i cheltuielilor
realizate n anul precedent.
(2) Rapoartele prevzute la alin.
(1) vor include i detalieri ale

detaliate ale veniturilor i cheltuielilor


electorale, pe msur ce acestea sunt
depuse, prin publicri succesive n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
(3) Rapoartele prevzute la
alin. (1) i (2), precum i cuantumul
datoriilor nregistrate ca urmare a
campaniei electorale, se public de
Autoritatea Electoral Permanent n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
n termen de 60 de zile de la
publicarea rezultatului alegerilor.
(4) n situaia n care la data
depunerii raportului detaliat de venituri
i cheltuieli electorale, candidaii
independeni sau partidele politice
nregistreaz datorii, acetia au
obligaia s raporteze trimestrial
Autoritii Electorale Permanente
stadiul achitrii datoriilor nregistrate n
campania electoral pn la data
achitrii integrale a acestora.
(5) Candidailor declarai alei
nu li se pot valida mandatele dac
raportul detaliat al veniturilor i
cheltuielilor electorale pentru fiecare
partid politic sau candidat independent
nu a fost depus n condiiile legii.
Art. 381. - (1) n cel mult 90 de zile de
la data alegerilor pentru Camera
Deputailor i Senat, Autoritatea
Electoral Permanent ramburseaz
partidelor politice, alianelor politice i
organizaiilor cetenilor aparinnd
minoritilor naionale, pe baza
documentelor justificative furnizate de
mandatarul financiar n cel mult 30 de
zile de la data alegerilor, sumele
aferente cheltuielilor efectuate n toate

Camera
Amendament
adoptat n edina Deputailor
din 05.03 de ctre
membrii Comisiei
comune.

42

veniturilor i cheltuielilor structurilor


interne ale partidelor politice prevzute
la art. 4 alin. (4) din Legea partidelor
politice nr. 14/2003, cu modificrile i
completrile ulterioare, ale veniturilor
i cheltuielilor persoanelor aflate n
legtur direct sau indirect cu
partidul politic, precum i ale formelor
de asociere prevzute la art. 13 din
prezenta lege.
(3)
Autoritatea
Electoral
Permanent va publica pe pagina
proprie de internet, rapoartele
prevzute la alin. (1), situaiile
financiare anuale, precum i variante
rezumate ale acestora, n termen de 5
zile de la depunerea acestora.
(4) Contabilitatea partidelor
politice se organizeaz i se conduce,
la nivel naional i judeean, conform
prevederilor Legii contabilitii nr.
82/1991, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare.

circumscripiile electorale, precum si


cele efectuate la nivel central, n cazul
n care partidul politic, aliana politic,
aliana electoral sau organizaia
cetenilor aparinnd minoritilor
naionale a obinut minimum 3% din
voturile valabil exprimate la nivel
naional, pentru fiecare dintre cele
dou camere ale Parlamentului.
(2) n cazul n care partidul politic,
aliana politic, organizaia cetenilor
aparinnd minoritilor naionale care
particip la alegerile pentru Camera
Deputailor sau pentru Senat, nu a
obinut minimum 3% din voturile
valabil exprimate la nivel naional,
Autoritatea Electoral Permanent
ramburseaz acestora, pe baza
documentelor justificative furnizate de
mandatarul financiar, numai sumele
aferente cheltuielilor efectuate la
nivelul circumscripiei electorale n
care acesta a obinut minimum 3% din
voturile valabil exprimate.
(3) n cel mult 90 de zile de la data
alegerilor pentru pentru Parlamentul
European i Preedintele Romniei,
Autoritatea Electoral Permanent
ramburseaz
partidelor
politice,
alianelor
politice,
organizaiilor
cetenilor aparinnd minoritilor
naionale,
respectiv
candidailor
independeni, pe baza documentelor
justificative furnizate de mandatarul
financiar n cel mult 30 de zile de la
data alegerilor, sumele aferente
cheltuielilor efectuate la nivel naional
n cazul n care partidul politic, aliana
politic, aliana electoral, organizaia
43

cetenilor aparinnd minoritilor


naionale,
respectiv
candidatul
independent a obinut minimum 3%
din voturile valabil exprimate la nivel
naional.
(4) n cel mult 90 de zile de la data
alegerilor locale, Autoritatea Electoral
Permanent ramburseaz partidelor
politice,
alianelor
politice,
organizaiilor cetenilor aparinnd
minoritilor naionale pe baza
documentelor justificative furnizate de
mandatarul financiar n cel mult 30 de
zile de la data alegerilor, sumele
aferente cheltuielilor efectuate n toate
circumscripiile electorale, precum si
cele efectuate la nivel central, n cazul
n care partidul politic, aliana politic,
aliana electoral sau organizaia
cetenilor aparinnd minoritilor
naionale a obinut minimum 3% din
voturile valabil exprimate prin
cumularea voturilor exprimate pentru
toate consiliile locale si de sector ale
Municipiului
Bucureti,
consiliile
judeene, consiliul general al
Municipiului Bucureti, precum si toate
candidaturile de primar, respectiv
primar general al Municipiului
Bucureti.
n cazul n care partidul politic, aliana
politic,
organizaia cetenilor
aparinnd minoritilor naionale care
particip la alegerile locale nu a
obinut minimum 3% din voturile
valabil exprimate prevzute la
alineatul (4) la nivel naional,
Autoritatea Electoral Permanent
ramburseaz acestora, pe baza
44

documentelor justificative furnizate de


mandatarul financiar, numai sumele
aferente cheltuielilor efectuate la
nivelul
circumscripiei
electorale
judeene, de sector sau a municipiului
Bucureti, n care acesta a obinut
minimum 3% din voturile respective,
dupa caz.
(5) Sumele cheltuite suplimentar, la
nivel central, de ctre partidul politic,
aliana
politic
i
organizaia
cetenilor aparinnd minoritilor
naionale se ramburseaz numai n
cazul n care acestea au obinut
minimum 3% din voturile valabil
exprimate la nivel naional.
(6) n cel mult 90 de zile de la data
alegerilor pentru Camera Deputailor i
Senat,
Autoritatea
Electoral
Permanent ramburseaz candidailor
independeni, pe baza documentelor
justificative furnizate de mandatarul
financiar n cel mult 30 de zile de la
data alegerilor, sumele aferente
cheltuielilor de campanie, dac au
obinut minimum 3% din voturile
valabil
exprimate
la
nivelul
circumcripiei electorale n care au
candidat.
(7) n cazul alegerilor locale,
cheltuielile
efectuate
ntr-o
circumscripie electoral de ctre un
candidat independent se ramburseaz
numai dac acesta a obinut minimum
3% din voturile valabil exprimate
pentru funcia la care a candidat.
(8) n cel mult 90 de zile de la data
alegerilor pentru Camera Deputailor,
Autoritatea Electoral Permanent
45

ramburseaz
sumele
aferente
cheltuielilor de campanie organizaiei
cetenilor aparinnd minoritilor
naionale care a obinut un mandat de
deputat, la nivel naional, pe baza
documentelor justificative furnizate de
mandatarul financiar n cel mult 30 de
zile de la data alegerilor.
(9) Partidele politice, prin intermediul
mandatarilor financiari, au obligaia de
a restitui candidailor, n termen de
120 de zile de la data alegerilor,
sumele rambursate i/sau sumele
necheltuite conform contribuiilor pe
care acetia le-au depus.
(10) Sumele cheltuite pentru campania
electoral nu se ramburseaz n
urmtoarele situaii:
a) n cazul depirii plafoanelor
stabilite conform art. 30;
b) n situaia utilizrii pentru campania
electoral a altor surse de finanare
dect cele prevzute de prezenta
lege;
c) n cazul utilizrii contribuiilor pentru
campania electoral cu nclcarea
prevederilor art. 31 alin. (2).
Art. 382 - (1) Anual, pn la data
de 30 aprilie, partidele politice au
obligaia de a depune la Autoritatea
Electoral Permanent un raport
detaliat al veniturilor i cheltuielilor
realizate n anul precedent.
(2) Rapoartele prevzute la
alin. (1) vor include i detalieri ale
veniturilor i cheltuielilor structurilor
interne ale partidelor politice prevzute
la art. 4 alin. (4) din Legea partidelor
politice nr. 14/2003, cu modificrile i

Camera
Amendament
adoptat n edina Deputailor
din 05.03 de ctre
membrii Comisiei
comune.

46

Art. 39. (1) Pentru verificarea


legalitii ncasrilor i a plilor efectuate de
partidele politice, Autoritatea Electoral
Permanent poate solicita declaraii i
documentele suplimentare pe care le
consider necesare.
(2) Partidele politice au obligaia de
a prezenta n termen de 15 zile
reprezentanilor
Autoritii
Electorale
Permanente documentele solicitate.
(3) n termen de 30 de zile de la
primirea raportului sau, dup caz, a
documentelor
suplimentare
solicitate,
Autoritatea Electoral Permanent se va

completrile ulterioare, ale veniturilor


i cheltuielilor persoanelor aflate n
legtur direct sau indirect cu
partidul politic, precum i ale formelor
de asociere prevzute la art. 13 din
prezenta lege.
(3) Partidele politice au
obligaia de a depune la Autoritatea
Electoral
Permanent
situaiile
financiare anuale n cel mult 15 zile
de la nregistrarea la organul fiscal
competent.
(4) Autoritatea Electoral
Permanent va publica pe pagina
proprie de internet, rapoartele
prevzute la alin. (1), situaiile
financiare anuale, precum i variante
rezumate ale acestora, n termen de 5
zile de la data depunerii acestora.
(5) Contabilitatea partidelor
politice se organizeaz i se conduce,
la nivel naional i judeean, conform
prevederilor Legii contabilitii nr.
82/1991, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare.
Art. 39. - (1) Pentru verificarea
legalitii ncasrilor i a plilor
efectuate de partidele politice i
candidaii independeni n campania
electoral, Autoritatea Electoral
Permanent poate solicita declaraii i
documentele suplimentare pe care le
consider necesare.
(2) Partidele politice i
candidaii independeni au obligaia de
a prezenta n termen de 15 zile
reprezentanilor Autoritii Electorale
Permanente documentele solicitate,
conform alin. (1).

Camera
Amendament
adoptat n edina Deputailor
din 05.03 de ctre
membrii Comisiei
comune.

47

pronuna, prin hotrre, asupra corectitudinii


evidenelor contabile electorale i asupra
legalitii plilor fcute.
(4) Dac se constat nereguli, se
vor aplica sanciunile prevzute de prezenta
lege.
(5) Hotrrea pronunat potrivit
alin. (3) poate fi atacat la instana
competent n condiiile legii.

(3) Dac se constat nereguli,


se vor aplica sanciunile prevzute de
prezenta lege.
(4) Organizaiile cetenilor
aparinnd minoritilor naionale care
particip la alegeri fac subiectul
controlului
Autoritii
Electorale
Permanente numai n ceea ce privete
perioada electoral i numai n
legtur cu aceasta.
Camera
Deputailor

Art. 40. (1) Autoritatea Electoral


Permanent are obligaia de a publica pe
pagina de internet proprie toate raportrile
obligatorii a fi publicate n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, conform art. 4 alin. (4),
art. 9 alin. (1) i (2), art. 11 alin. (3), art. 12
alin. (3), art. 13 alin. (4) i art. 38 alin. (3),
precum i declaraiile prevzute la art. 23.
(2) Partidele politice au obligaia s
furnizeze n format electronic datele
prevzute la alin. (1).
CAPITOLUL VI
Sanciuni
Art. 41. (1) Constituie contravenii i
se sancioneaz cu amend de la 5.000 lei
la 25.000 lei nclcarea dispoziiilor
prevzute la: art. 3 alin. (2) i (3), art. 4 alin.
(3) i (4), art. 5, 6, 7, 8, 9, art. 10 alin. (2) i
(3), art. 11 alin. (1) i (3), art. 12 alin. (1) i
(3),
art. 13 alin. (1) i (2), art. 20 alin. (2), art. 23,
art. 24 alin. (1), art. 25 alin. (1) i (2), art. 26
alin. (1), (3), (4), (11) i (13), art. 29 alin. (2)(4) i (6), art. 30 alin. (3) i (4), art. 31, 38 i
art. 39 alin. (2).

Articolul 41 se modific i va avea


urmtorul cuprins:
(1) Constituie contravenii i se
sancioneaz cu amend de la 5000
de lei la 25.000 de lei nclcarea
dispoziiilor prevzute la art. 4 alin. (3)
- (5), art. 5, art. 51 , art. 6, art. 7, art. 8,
art. 9, art. 10 alin. (2) i (3), art. 11
alin. (1) i (3), art. 12 alin. (1) i (3),
art. 13 alin. (1), (2) i (4), art. 24 alin.
(1), art. 25 alin. (1) i (2), art. 26 alin.
(1)-(4) i alin. (11)-(13), art. 29 alin. (2)
- (4), (6), art. 32 alin (1) i art. 49 alin.
(2).

Art. 41. - (1) Constituie contravenii,


dac nu au fost svrite n astfel de
condiii nct s fie considerate, potrivit
legii penale, infraciuni, i se
sancioneaz cu amend de la 10.000
lei la 25.000 lei nclcarea dispoziiilor
prevzute la art. 4 alin. (3) - (5), art. 5,
art. 51 , art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art.
10 alin. (2) i (3), art. 11 alin. (1) i (3),
art. 12 alin. (1) i (3), art. 24 alin. (1),
art. 25 alin. (1) i (2), art. 26 alin. (1)(4) i alin. (11)-(13), art. 29 alin. (2) (4), (6), art. 32 alin (1) i art. 49 alin.
(2).
(2) Constituie contravenii,

Camera
Amendament
adoptat n edina Deputailor
din 05.03 de ctre
membrii Comisiei
comune.

48

(2) Sanciunile se pot aplica, dup


caz,
partidului
politic,
candidatului
independent, mandatarului financiar i/sau
donatorului care a nclcat dispoziiile
prevzute la alin. (1).

(2) Constituie contravenii i se


sancioneaz cu amend de la 7.500
de lei la 35.000 de lei nclcarea
dispoziiilor prevzute la art. 3 alin. (2)(5), art. 20 alin. (2), art. 23, art. 23 1,
art. 30 alin.(2)-(4), art. 31, art. 33 alin.
(1), art. 341, art. 342, art. 343, art. 344,
art. 351 alin. (2) -(4), 38 alin (1), (2),
art. 381 alin. (1)-(3) i (5), art. 39 alin.
(2).
(3) Sanciunile se pot aplica, dup caz,
partidului
politic,
candidatului
independent, persoanelor prevzute la
art. 381 alin. (5), mandatarului
financiar, i/sau donatorului care a
nclcat dispoziiile prevzute la alin.
(1) i (2).
(4) Aplicarea sanciunilor prevzute la
alin. (1) i (2) se prescrie n termen de
2 ani de la data svririi faptelor.
(5) n cazul contraveniilor continue
termenul prevzut la alin. (4) curge de
la data constatrii faptei.

Art. 42. (1) n situaiile prevzute


Alineatul (1) al articolului 42
la art. 41 alin. (1), contravenientul vars la se modific i va avea urmtorul
bugetul de stat sumele de bani i/sau cuprins:
contravaloarea bunurilor i serviciilor care au
(1) n situaiile prevzute la art.
constituit obiectul contraveniei, pe baza 41 alin. (1) i alin. (2), contravenientul

dac nu au fost svrite n astfel de


condiii nct s fie considerate, potrivit
legii penale, infraciuni, i se
sancioneaz cu amend de la 15.000
lei la 50.000 lei nclcarea dispoziiilor
prevzute la art. 3 alin. (2)-(5), art. 20
alin. (2), art. 23, art. 231, art. 232, art.
30, art. 31, art. 35 1 alin. (2) -(4), art.
361, 38 alin (1), (2) i (5), art. 38 2 alin.
(1), (2), (3) i (5) i art. 39 alin. (2).
(3) Constituie contravenie, dac
nu au fost svrite n astfel de
condiii nct s fie considerate, potrivit
legii penale, infraciuni, i se
sancioneaz cu amend de la
100.000 lei la 200.000 lei nclcarea
dispoziiilor prevzute la art. 5 2 alin.
(3).
(4) Sanciunile se pot aplica,
dup caz, partidului politic, alianei
politice,
organizaiei
cetenilor
aparinnd minoritilor naionale,
candidatului
independent,
mandatarului
financiar
i/sau
donatorului care a nclcat dispoziiile
prevzute la alin. (1) i (2).
(5) Aplicarea sanciunilor
prevzute la alin. (1) i (2) se prescrie
n termen de 3 ani de la data svririi
faptelor.
(6) n cazul contraveniilor
continue termenul prevzut la alin. (4)
curge de la data ncetrii svririi
faptei.
Art. 42 - (1) n situaiile prevzute la
art. 41 alin. (1) i alin. (2),
contravenientul vars la bugetul de
stat sumele de bani i/sau
contravaloarea n bani a bunurilor i

Camera
Amendament
adoptat n edina Deputailor
din 05.03 de ctre
membrii Comisiei
comune.
49

hotrrii Autoritii Electorale Permanente.


(2) n acelai mod se fac venit la
bugetul de stat donaiile acceptate de un
partid politic n curs de dizolvare sau de un
partid politic care acioneaz n baza
statutului modificat, dei modificrile nu au
fost comunicate Tribunalului Bucureti,
conform prevederilor legale, sau instana a
respins cererea de ncuviinare a modificrii
statutului.
Art. 43. (1) Contraveniile
prevzute la art. 41 se constat de ctre
reprezentanii
Autoritii
Electorale
Permanente, iar sanciunea se aplic prin
decizie a Autoritii Electorale Permanente.
(2) Decizia Autoritii Electorale
Permanente poate fi atacat la instana
competent, n condiiile legii.

vars la bugetul de stat sumele de serviciilor care au constituit obiectul


bani i/sau contravaloarea n bani a contraveniei,
pe baza hotrrii
bunurilor i serviciilor care au constituit Autoritii Electorale Permanente.
obiectul contraveniei, pe baza
hotrrii
Autoritii
Electorale
Permanente.

Camera
Deputailor

Art. 44. Prevederile art. 41 i 43


se completeaz cu dispoziiile Ordonanei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic
al contraveniilor, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 180/2002, cu
modificrile i completrile ulterioare.

Camera
Deputailor

Art. 45. (1) n termen de 30 de zile


de la data rmnerii definitive i irevocabile *)
a hotrrii judectoreti pronunate asupra
procesului-verbal
de
constatare
a
contraveniei sau, dup caz, de la expirarea
termenului de contestare a procesului-verbal
de constatare a contraveniei, sumele
echivalente amenzilor neachitate se pot
reine din tranele lunare ce urmeaz a fi
achitate cu titlu de finanare public, cu

Camera
Deputailor

) A se vedea Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedur civil, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 545 din 3 august
2012, cu modificrile i completrile ulterioare.
50

aplicarea n mod corespunztor a procedurii


privind executarea silit prin poprire,
prevzut de Ordonana Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedur fiscal,
republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare.
(2) Ministerul Finanelor Publice,
prin organele sale abilitate, informeaz
Autoritatea Electoral Permanent despre
neachitarea n termenul prevzut la alin. (1)
a amenzilor aplicate de Autoritatea
Electoral Permanent.
Art. 46. (1) n cazul n care, prin
hotrre judectoreasc definitiv, unul sau
mai muli candidai declarai alei ai unui
partid politic au fost condamnai pentru o
infraciune n legtur cu finanarea
partidului politic ori, dup caz, a campaniei
electorale, acetia devin incompatibili cu
statutul de parlamentar sau de ales local
pentru mandatul obinut, care este anulat.
(2)**) Prin hotrri ale Camerelor
Parlamentului ori, dup caz, ale consiliului
judeean sau local, se constat starea de
incompatibilitate, iar locurile de deputai,
senatori ori consilieri devenite vacante vor fi
ocupate de supleanii de pe lista partidului
politic respectiv.
(3)**) Dispoziiile alin. (1) i (2) se
aplic i alianelor politice, alianelor
electorale i candidailor independeni, n
acest caz locul devenit vacant urmnd a fi
ocupat de supleantul de pe lista partidului
*

*) A se vedea Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputailor i a Senatului i pentru modificarea i completarea Legii nr. 67/2004 pentru
alegerea autoritilor administraiei publice locale, a Legii administraiei publice locale nr. 215/2001 i a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleilor
locali, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 196 din 13 martie 2008, cu modificrile i completrile ulterioare.
51

politic ori alianei electorale care a obinut cel


mai mare numr de voturi valabil exprimate.
Art. 47**). Prin regulamentele
Camerelor Parlamentului, precum i prin
regulamentele consiliilor judeene i locale
se va reglementa procedura de aplicare a
msurilor prevzute la art. 46.
CAPITOLUL VII
Dispoziii tranzitorii i finale
Art. 48. Dispoziiile prezentei legi
se aplic n mod corespunztor i
organizaiilor
cetenilor
aparinnd
minoritilor naionale care sunt asimilate
partidelor politice, alianelor politice,
alianelor
electorale
i
candidailor
independeni, n condiiile legii electorale.

Art. 49. (1) Autoritatea Electoral


Permanent pstreaz un registru fiscal al
partidelor politice, al alianelor politice i al
candidailor independeni, n care vor fi
trecute toate datele referitoare la activitatea
financiar a acestora, precum i la
sanciunile aplicate.

Articolul 49 se modific i va avea


urmtorul cuprins:
Art. 49. - (1) Autoritatea
Electoral Permanent pstreaz un
registru fiscal al partidelor politice n
care vor fi trecute urmtoarele:
a)
numele i prenumele,

Art. 48. (1) Dispoziiile prezentei legi


se aplic n mod corespunztor
organizaiilor cetenilor aparinnd
minoritilor naionale care au obinut
mandate n alegeri sau care propun
candidai.
(2) Organizaiilor cetenilor
aparinnd minoritilor naionale care
au obinut cte un singur mandat de
deputat, n condiiile legii electorale,
respectiv cte un singur mandat de
consilier
ntr-o
circumscripie
electoral, li se aplic numai
prevederile legale privind finanarea
campaniei electorale
(3) Dispoziiile prezentei legi
se aplic n mod corespunztor
candidailor independeni.
Art. 49. - (1) Autoritatea Electoral
Permanent pstreaz un registru
fiscal al partidelor politice n care vor fi
trecute urmtoarele:
a)
numele i prenumele,
codurile
numerice
personale,
domiciliile i datele de contact ale

Camera
Amendament
adoptat n edina Deputailor
din 05.03 de ctre
membrii Comisiei
comune.

Camera
Amendament
adoptat n edina Deputailor
din 05.03 de ctre
membrii Comisiei
comune.

52

(2) n termen de 120 de zile de la


intrarea n vigoare a prezentei legi,
Autoritatea Electoral Permanent va prelua
pe baz de proces-verbal de predare-primire
registrul fiscal de la Curtea de Conturi.

codurile
numerice
personale,
domiciliile i datele de contact ale
persoanelor
responsabile
de
administrarea fondurilor partidului
politic, la nivel naional i judeean;
b)
adresele
sediilor
centrale, ale organizaiilor teritoriale i
ale structurilor interne ale partidelor
politice prevzute la art. 4 alin. (4) din
Legea partidelor politice nr. 14/2003,
cu modificrile i completrile
ulterioare;
c) numele i prenumele, codurile
numerice personale, domiciliile i
datele de contact ale persoanelor
ndreptite s reprezinte partidele
politice la nivel central i judeean;
d)
datele referitoare la activitatea
financiar a partidelor politice;
e) sanciunile aplicate;
(2) Autoritatea Electoral
Permanent pstreaz un registru
fiscal al candidailor independeni n
care vor fi trecute numele i
prenumele,
codurile
numerice
personale, domiciliile i datele de
contact ale acestora, datele referitoare
la activitatea financiar desfurat n
campaniile electorale i sanciunile
aplicate.
(3) Partidele politice au obligaia de
a aduce la cunotina Autoritii
Electorale
Permanente
orice
modificare a datelor prevzute la alin.
(1), n cel mult 30 de zile de la
producerea acestora.
Dup articolul 49, se
introduce un nou articol, art. 491, cu
urmtorul cuprins:

persoanelor
responsabile
de
administrarea fondurilor partidului
politic, la nivel naional i judeean;
b)
adresele
sediilor
centrale, ale organizaiilor teritoriale i
ale structurilor interne ale partidelor
politice prevzute la art. 4 alin. (4) din
Legea partidelor politice nr. 14/2003,
cu modificrile i completrile
ulterioare;
c)
numele i prenumele,
codurile
numerice
personale,
domiciliile i datele de contact ale
persoanelor ndreptite s reprezinte
partidele politice la nivel central i
local;
d)
datele referitoare la
activitatea financiar a acestora;
e)
sanciunile aplicate.
(2) Autoritatea Electoral Permanent
pstreaz un registru fiscal al
candidailor independeni n care vor fi
trecute numele i prenumele, codurile
numerice personale, domiciliile i
datele de contact ale acestora, datele
referitoare la activitatea financiar
desfurat n campaniile electorale i
sanciunile aplicate.
(3) Partidele politice au
obligaia de a aduce la cunotina
Autoritii Electorale Permanente orice
modificare a datelor prevzute la alin.
(1), n cel mult 45 de zile de la data
producerii acestora.
Camera
Amendament
adoptat n edina Deputailor
din 05.03 de ctre
53

Art. 491. - Datele cu caracter


personal prelucrate de Autoritatea
Electoral Permanent sunt protejate
de legea special i nu pot fi utilizate
n alte scopuri dect cele prevzute de
aceasta.

Art. 491. - Datele cu caracter personal membrii


prelucrate de Autoritatea Electoral comune.
Permanent sunt protejate de legea
special i nu pot fi utilizate n alte
scopuri dect cele prevzute de
aceasta.

Comisiei

Art. 50. Legea nr. 373/2004*)


pentru alegerea Camerei Deputailor i a
Senatului, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 887 din 29
septembrie 2004, cu modificrile i
completrile ulterioare, se modific dup
cum urmeaz:
1. La articolul 28, alineatul (2) va
avea urmtorul cuprins:
(2) Organizarea i funcionarea
aparatului propriu al Autoritii Electorale
Permanente, numrul de posturi, statutul
personalului, atribuiile acestuia i structura
organizatoric se stabilesc prin regulamentul
de organizare i funcionare, aprobat prin
hotrre a birourilor permanente ale celor
dou Camere ale Parlamentului, la
propunerea
Autoritii
Electorale
Permanente. Personalul Autoritii Electorale
Permanente are acelai statut cu personalul
din aparatul celor dou Camere ale
Parlamentului.
La
organizarea
i
funcionarea aparatului propriu nu se aplic
prevederile
art. XVI din titlul III al crii a II - a din Legea
nr. 161/2003 privind unele msuri pentru
asigurarea transparenei n exercitarea
demnitilor publice, a funciilor publice i n
mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea
*

) Abrogat prin Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputailor i a Senatului i pentru modificarea i completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritilor
administraiei publice locale, a Legii administraiei publice locale nr. 215/2001 i a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleilor locali, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 196 din 13 martie 2008, cu modificrile i completrile ulterioare.

54

corupiei, cu modificrile i completrile


ulterioare.
2. La articolul 29, alineatul (4) va
avea urmtorul cuprins:
(4) n ndeplinirea atribuiilor sale,
Autoritatea Electoral Permanent adopt
decizii, hotrri i instruciuni, care se
semneaz
de
preedinte
i
se
contrasemneaz
de
vicepreedini.
Hotrrile Autoritii Electorale Permanente
se public n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, i sunt obligatorii pentru toate
organismele i autoritile cu atribuii
electorale.
Art. 51. Prin hotrre a birourilor
permanente ale celor dou Camere ale
Parlamentului se aprob noua structur
organizatoric a Autoritii Electorale
Permanente,
n
vederea
asigurrii
funcionrii Departamentului de control al
finanrii partidelor politice i a campaniilor
electorale i a compartimentului specializat
pentru alocarea subveniei de la bugetul de
stat.
Art. 52. (1) n termen de 90 de zile
de la intrarea n vigoare a prezentei legi se
vor elabora i supune aprobrii, prin
hotrre a Guvernului, la propunerea
Autoritii Electorale Permanente, normele
metodologice de aplicare a prevederilor
prezentei legi**).
(2) Normele metodologice vor
*

Camera
Amendament
adoptat n edina Deputailor
din 05.03 de ctre
membrii Comisiei
comune.

(2)
Normele
metodologice
reglementeaz n mod obligatoriu:

*) A se vedea Hotrrea Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanarea
activitii partidelor politice i a campaniilor electorale, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 493 din 24 iulie 2007, cu modificrile
ulterioare.
55

reglementa obligatoriu:
a) contabilitatea curent a partidelor
politice;
b) modalitile i formatul de
nregistrare, eviden i publicitate a
donaiilor, cotizaiilor i veniturilor proprii ale
partidelor politice;
c) acordarea i utilizarea subveniilor
de la bugetul de stat;
d) modalitile i formatul specifice
de nregistrare a veniturilor i cheltuielilor n
campania electoral;
e) atribuiile mandatarului financiar;
f) procedura i metodologia
controlului.

a) modalitile i formatul de
nregistrare, eviden i publicitate a
donaiilor, cotizaiilor, mprumuturilor i
veniturilor proprii, precum i a
cheltuielilor partidelor politice;
b) acordarea i utilizarea
subveniilor de la bugetul de stat;
c) modalitile i formatul
specifice de nregistrare, eviden i
publicitate a veniturilor i cheltuielilor
n campania electoral;
d) nregistrarea i atribuiile
mandatarului financiar;
e) procedura i metodologia
controlului;
f) categoriile de documente
justificative i metodologia de
rambursare a sumelor cheltuite pentru
campania electoral.
II. - n cel mult 60 de zile de la data
intrrii n vigoare a prezentei legi,
partidele politice au obligaia de a
furniza
Autoritii
Electorale
Permanente datele prevzute la art.
49 alin. (1).
III.
Legea nr. 334/2006 privind
finanarea activitii partidelor politice
i a campaniilor electorale, republicat
n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 510 din 22 iulie 2010, cu
modificrile i completrile ulterioare,
precum i cu modificrile i
completrile aduse prin prezenta lege,
se va republica n termen de 45 de
zile, dndu-se textelor o nou
numerotare.

Camera
Amendament
adoptat n edina Deputailor
din 05.03 de ctre
membrii Comisiei
comune.
Camera
Amendament
adoptat n edina Deputailor
din 05.03 de ctre
membrii Comisiei
comune.

Art. 53. (1) Prezenta lege intr n vigoare


la 30 de zile de la publicarea n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, cu excepia urmtoarelor

56

dispoziii, care intr n vigoare la data de 1 iulie 2007,


referitoare la:
a) acordarea subveniilor de la bugetul de
stat;
b) Autoritatea Electoral Permanent, cu
excepia art. 35 alin. (3)-(8).
(2) La data intrrii n vigoare a prezentei
legi, Legea nr. 43/2003 privind finanarea activitii
partidelor politice i a campaniilor electorale,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.
54 din 30 ianuarie 2003, cu modificrile ulterioare, se
abrog, cu excepia dispoziiilor referitoare la
acordarea subveniilor de la bugetul de stat i la
Curtea de Conturi, care se abrog la data de 1 iulie
2007.

57

S-ar putea să vă placă și