Sunteți pe pagina 1din 1

PROCUR

Subsemnatul .......................................................................... cetean .......................................,


nscut la data de ..................................., n localitatea ........................................, de sex ..................,
cstorit/necstorit, domiciliat n .........................................., str. ....................................................... nr.
..................., bloc ........, scar ........, etaj ........, apart. ........., sector/jude ....................................., posesor
al .................................., seria ............... nr. ..................... eliberat de .................................... la data de
.............................................., cod numeric personal .........................................................., mputernicesc
prin prezenta pe ................................................................ cetean ............................, nscut la data de
..................................., n localitatea ........................................., de sex ................., cstorit/necstorit,
domiciliat n ........................................., str. ........................................................ nr. ..................., bloc ........,
scar ........, etaj ........, apart. ........., sector/jude ....................................., posesor al ........................, seria
............... nr. ............................... eliberat de ................................... la data de ..........................................,
cod numeric personal ............................................................., ca n numele meu i pentru mine s
cumpere, la libera sa apreciere i cu preul care va fi necesar, dar nu pgubitor pentru mine, un
apartament n .................................., compus din ............................... .
n acest scop, mandatarul meu va negocia clauzele vnzrii, va ndeplini toate formalitile
necesare perfectrii contractului de vnzare-cumprare, va semna contractul de vnzare-cumprare n
form autentic i va plti preul stabilit.
Dup ncheierea contractului de vnzare-cumprare, mandatarul meu va ndeplini toate
formalitile necesare pentru efectuarea operaiunilor de publicitate imobiliar i de nscriere a imobilului n
evidenele fiscale i n Cartea funciar.
Menionez c sunt cstorit.
Pentru aducerea la ndeplinire a prezentului mandat, mandatarul meu va semna n numele meu i
pentru mine, oriunde va fi necesar, n limitele prezentului mandat, semntura sa fiindu-mi pe deplin
opozabil.
Redactat i editat/dactilografiat n .......... exemplare, la ..............., astzi, data autentificrii.
S-au eliberat prilor ................. exemplare.
MANDANT