Sunteți pe pagina 1din 3

Anul universitar 2014-2015

APROBAT
Vicerector Studii
Conf. Univ., dr. Viorelia MoldovanBtrnac

__________________ 2015

ORAR CURSURI
Semestrul II

Pentru perioada
23 febr. 06 mart. 2015

Matematica

Grupa

LUNI

Ora

Gr. 1
(rom)

Gr. 2
(rom)

Gr. 3
(rom)

Gr. 4
(rus)

Istoria

Limba
romn

Gr. 1
(rom/rus)

Gr. 1
(rom)

Limba englez

Gr. 1
(rom)

Gr. 2
(rus)

09.35 10.55

308

11.10 12.30

308

Limba
francez
Gr. 1
(rom/rus)

13.00 14.20
14.35 15.55

MIERCURI

MARI

16.10 17.30
09.35 10.55

308

11.10 12.30

308
432

13.00 14.20
14.35 15.55

101 bl.4

16.10 17.30

101 bl.4

432

305

303 bl.3

305

303 bl.3

09.35 10.55

306

11.10 12.30

306

13.00 14.20

306

14.35 15.55

306

16.10 17.30
09.35 10.55

308

11.10 12.30

308

308

432

308

432