Sunteți pe pagina 1din 1

MODEL DECLARAIE PE PROPRIE RSPUNDERE PRIN CARE SE ATEST FAPTUL

C ACEL CANDIDAT NU A FOST LUCRTOR / COLABORATOR AL SECURITII

Subsemnatul / Subsemnata ......................................................................,


identificat / identificat cu actul de identitate seria ............, nr. ..................., eliberat de
........... la data de .................., CNP cu
domiciliul n localitatea .................., str. ............. nr.
........... bl. ........, sc.........., ap. ........., sectorul / judeul ............., avnd funcia de
, n cadrul ..

...,
declar pe propria rspundere c nu am fost lucrtor / colaborator al securitii n sensul
articolului 2 al Ordonanei Guvernului 24/2008.
Not: neleg c orice omisiune sau incorectitudine n prezentarea informaiilor este
pedepsit conform legii (Art. 292 privind falsul n declaraii din Codul Penal).
Declar pe propria rspundere c datele i informaiile din prezenta declaraie corespund
realitii.

Numele i prenumele: .
Semntura:
Data: .