Sunteți pe pagina 1din 3
Clasa a TV. Cangurul = concursul la care nu este (ne)voie sd copiez! Problemele de la I la 5 valoreazi cate 3 puncte, cele de la 6 la 15 cate 4 puncte, iar cele de 20 ciite $ puncte. Se acorda 30 de puncte din oficiu, Chiar si numai 10 rispunsuri coreete demonstreazi buna pregitire a unui lev! Daca ai bifat un rispuns gresit si ai observat gresea fa ccrculetele corespunzitoare Hispunsurilor gresite si Kisa nebifat aumai cercule(ul corespunziitor riispunsului bun, Acesta va fi considerat rispunsul indicat de tine. Pentru ca sd primesti in mod personal, pe Internet, analiza in detaliu a lucrarii, te rugdm si comple- tezi pe foaia de rspuns, in spatiul previizut, o parol. Dupi concurs, vei putea intra pe site-ul www.cangurul.ro si selectiind / completind cimpurile specificate, vei putea accesa aceasti analiza, 1, Jacky vrea si insereze cifra 3 in numarul 2014. Unde ar trebui inserata, astfel incit numarul de 5 cifre ‘objinut sa fie cel mai mic posibil? A)in fata cifrei2 BY inte 2 si 0 C)intre 0 §i1 D) intre 1 si E) dupa cifra 4 2. In desenul aliturat, in dreptul fiecirui punct este scrisi cite o scidere. Maria. = 2-2 « ao ‘efectueaza corect toate calculele, obtinind ca rezultate toate numerele de la 0 la 3. Ea uneste punctele, in ordinea crescatoare a rezultatelor objinute. Ce figura objine S60 ells . * + . fi oo. - Lo : 13-9 17-12 Ay * Co De E B)e—+ E)e—* 3. Adama construit mai pufine casicle de nisip decit Martin, dar mai multe decat Susan, Lucy-a construit mai multe castcle decat Martin, Dana a construil mai multe castele decat Martin, dar mai pufine decat Lucy. Cate dintreei a construit cele mai multe castele? A) Martin B)Adam © Susan, D) Dana E) Lucy 4. Paula trage cu arcul la int’. Daca sigeata se infige in finti, ea obfine atftea puncte dite sunt scrise in sectorul respectiv. Dacii sigeata nu se infige, ea obtine 0 puncte. Care / 30 dinire urmitoarele numere nu poate fi punetajul obtinut de ea dupa doud trageri? \ A) 60 B) 70 ©) 80 Dy 90 E) 100 a luat jumitate din cele rimase. In final, in borcan au mai rimas 6 acadele, Cate acadele au fost initial Ay IZ B) 18 ©) 20 D) 24 E) 48 6, Cate puncte sunt in imagines alituraté? AyISO BY ISI ©) 182 Dy 183 E) 265 cit suprafata de faianta alba si suprafata de faianta gri sa fie egale? 4’ ot sll om oo) oh = 8, Cu piesele aldturate, flird si le suprapund, Ana poate s woes ll pA totalitatc una dintre suprafejcle urmitoarc. Unde se va afla piesa ck, dh fo OF D 9, Mary areacelasi numar de bile din fiecare fel: albe, gri, dungate. Ea a folosit uncle intreele pentru a realiza construetia alaturata (in imagine sunt vizibile toate bilele folosite), mas 5 bile nefolosite. Cate bile gri a avut la inceput? B)o o7 Dy Is E)18 10. lepurasul Borya minancd in fiecare zi fie 9 morcovi, fie 2 verze, Saptimana Borya.a mani verze a maneat in acca saplamani? Ayo B)7 D)9 E)10 11. Constructia aliturata este realizati din 8 cuburi identice. Cum se vede constructia privita de sus? a A) B) Co) D) » ee 12, Ada a pictat pe geam modelul cu flori aliturat, Ce imagine se vede pe cealalta parte a geamului? +e PF 13. Pe plancta Cangurul, fiecare a -cangur are 20 de lu 1 varza si 4 morcovi. intro ? -angur si fiecare lund-cangur are 6 siptamani= cangut. Cite siptémani-cangur sunt intr-un sfert de an-cangur? Ayo B) 30 ©) 60 D) 90 E) 120 14. Sapte copii s-au asezat in cerc, astfel incit si nu existe doi baieti care si stea cc unul lingé altul gi si nu existe 3 fete care si stea una langd alta. Care afirmajic este g ® adewarata? ~ A)incere suntexact 3 fete. BY in cere sunt exact 2 fete. Q 9 Cin cere sunt exact 4 fete. DD) In cere sunt exact 5 fete: D E) Numirul fetelor din cere este mai mic decat al baietilor, 15. Andra consiruiesie 0 secventi de forme triunghiulare 1 2 a formate din romburi albe i negre. Ficcare form hiulara + are cite un rand in plus fata de forma anterioara; in fiecare MU ators forma triung! nai ultimul rand contine dowd romburi ) albe, la exterior. Din cate romburi negre este formati figura 6? Ayo B)21 C) 26 D) 28 E)34 16. Eve are cardurile cu litere din imagine. Lao mutare, ea schimba olla R| GIolNIkla ‘intre ele dowa carduri, Care este numarul minim de mutiri necesare pentru ¢a Eve si serie cuviintul KANGAROO? Ay? B)3 oa bys E)6 17. Cangurul Hamish a cumparat cdteva dintre jucariile et din vitrina, El a platit 150 de lei imit rest 20 de lei. Ge ey 2 oe S-a rizgindit insi, si a inlocuit una dintre jucdriile 5 eS tei cumpirate cu alta, ca urmare a mai primit rest inca 5 lei ‘ai tail Ce juedrii a cumpirat Hamish? A) trasura si avionul B) trisura si autobuzul C) trdsura si tramvaiul D) motocicleta si tramvaiul is| E) autobuzul, motocicleta si tramvaiul 18. Scrie fiecare dintre cifrele 0, 1,2, 3,4, 5, 6 in patrajelelealaturate, astfel incat + Be adunarea si fie corecti. Ce cifra va fi serisi in pltrajelul gri? Ay2 B)3 o4 bys E)6 —— OW = 19. Care este numarul maxim de patrafele ce pot fi colorate in desenul aliturat, astfel incat sd nu existe niciun patrat 2 ¥ 2 format din 4 patrajele colorate ( a AY IS B19 ©)20 D)21 E) 22 20. Nick scrie in careul 3 * 3 aliturat toate cifrele de fa I 1a 9-(in fiecare patrajel serie cate fri). Dowd cifre sunt considerate “vecine” daca se aflé in pitrafele care au o latura comut ‘Nick observa ci suma vecinilor lui S este 13, si tot 13. Ce numar este seris in patratelul gri? AyS B)6 o7 bys E)9 Suma vecinilor lui 6 Urmiatoarele trei intrebari nu se puneteaza, Alege variantele pe care le doresti (poti alege una sau maj multe variante). 1, Cum vi s-au plirut intrebarile? HL Ce parere aveti despre Concursul International de A) Foarte grele B) Usoare, dar prea multe Matematicl Aplicatd Cangurul? ©) Interesante: ‘D) Nu au fost grele A) Este util, deoarece aflu lucruri noi si interesante E) Nu am putut si réspund la toate intrebarile. B) Este greu, deoarece timpul este scurt C) Particip cu plicere in ficeare an, deoarece este diferit IL Ce snume ati schimba la Concursul International de ceca ce studicm la scoala, de Matematici Aplicati Cangurul? D) imi place s& particip, deoarcee contine aplicatii ale A) Numiirul de intrebari. BY Tipul de itemi matematieii in diverse domenii C) Numfirul de variante de raspuns. E) Nu imi place, deoarece intrebarile depiigese nivelul D) Data desfiigurarii concursului, —_E) Nimic, de cunostinte. 6

S-ar putea să vă placă și