Sunteți pe pagina 1din 6

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL
HOTRRE
privind aprobarea Normelor locale privind determinarea numrului locurilor de parcare pentru orice
tip de construcie n Municipiul Iai
Consiliul Local al MunicipiuluiIai ;
Avndnvedere:
- iniiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prinexpunerea de motive la proiectul de hotrre;
- referatul de specialitate al DirecieiTehnice nr.77295 din18.10.2007 ;
- raportul de avizarentocmit de Comisiaeconomico - financiar a Consiliului Local Municipal Iai ;
- raportul de avizarentocmit de Comisiajuridici de disciplin a Consiliului Local Municipal Iai ;
- Legea nr.50/1991 - privindautorizareaexecutriilucrrilor de construcii, republicat, Ordinul nr.1430/2005
pentruaprobareaNormelormetodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, modificat, H.G. nr.525/1996
pentruaprobareaRegulamentului general de urbanism, republicat, Normativul P132/93 pentruproiectareaparcajelor
de autoturismnlocalitatiurbane, reglementrile PlanuluiUrbanistic General al Municipiului Iai, aprobatprin
H.C.L. nr.163/09.08.1999 ;
Avndnvedereamendamenteleformulateivotatecaresuntconsemnatenprocesul verbal al edinei ordinare
din data de 29 octombrie2007 ;
- Art.36 i art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privindadministraiapubliclocal, republicat;
HOTRTE:
Art. 1 - Se aprob Normele locale privind determinarea numrului locurilor de parcare pentru orice tip de
construcii, prevzute n Anexa 1 ce face parte integrant din prezenta hotrre.
Art.2 - Prezentahotrre va fi comunicat:
- InstituieiPrefectuluiJudeului Iai;
- PrimaruluiMunicipiului Iai;
- DirectieiTehnice;
- DirectieiDezvoltareUrban ;

- Centrului de InformaiiCeteni - pentruaducere la cunotinpublicprin publicarenmass-medialocal.


CONTRASEMNEAZ
PREEDINTE DE EDIN,
SECRETAR,
cons.VasileDumitriu
cons.jr.LcrmioaraVernic
Nr.425
din 29 octombrie 2007
Anexa 1
la Hotrarea privind aprobarea Normelor locale privind determinarea numrului locurilor de parcare pentru orice tip de construcie n
Municipiul Iai
Norme locale privind determinarea numrului locurilor de parcare pentru orice tip de construcie
Pentru orice tip de construcie va trebui s se asigure posibilitatea realizrii locurilor necesare de parcare pentru autoturisme, conform
tabelului de mai sus:
Nr.
Dotri social culturale, Raportat
la
Dar nu mai Nr. minim Spor
Observaii
crt.
categorii i capaciti
numrul de
putin de 1 loc parcaje
%
parcare
1 loc parcare
nr.
salariai,
vizitatori,
clieni, locuri
0
1.
2.

3.

1
2
Sedii
administrative,
construcii publice
salariati

mp ADC
4

1/10

1/60

Sedii firme, birouri

1/5
1/7
1/10
1/15
1/10

Construcii

salariati sub 10
10-30
30-100
peste 100
financiar- salariai

1/50
1/50

30

1
2
5
10
2

100
75
50
25
75

7
Se adauga 1-2 autocare la
construciile care contin
sli de conferinte
Se adauga 1-2 autocare la
construciile care contin
sli de conferinte
Se adauga 1-2 autocare la

bancare
4.

Constructii comerciale, mp ADC


depozite en-gros si en
detail sub 400 mp ADC
400-600 mp ADC

1/100

600-2000 mp ADC

1/50

Peste 2000 mp ADC

1/40

1/75

5.

Restaurante, baruri
lux, categ. I, categ. II,
categ. III

locuri

1/5

6.

Constructii de cult
biserici si cimitire
Constructii culturale
a) Teatre - vorbit

locuri

1/100

7.

- muzical
- opera
b) Cinematografe, case de
cultura

8.

c) Expozitii
- t^rguri
- muzee
- galerii de art
Constructii nvatam^nt

locuri
peste 700
500-700
sub 500
peste 600
sub 600
peste 800
peste 600 locuri
650 locuri
500 locuri
350 locuri
250 locuri
mp expunere

construciile care contin


sli de conferinte
Se adauga 1 loc/5
angajati

Se adauga
angajati
Se adauga
angajati
Se adauga
angajati

loc/5

loc/5

loc/5

Se adauga
angajati

loc/2

5
Conform Normativ P132/93
tabel 3 coloana 2, la care se
adauga 1 -2 locuri autocare

1/15
1/10
1/10
1/10
1/15
1/20
1/25
1/30
1/30
1/25
1/15

1/100
1/50
1/50

Gimnazial, liceal
Universitar

9.

10.

11.

12.

13.

Constructii pentru sanatate


a) Spitale judetene
Spitale municipale, clinici
b) Cabinete medicale,
farmacii
Constructii sportive

Constructii si amenajari
de agrement
Constructii de agrement
cluburi
Constructii de turism
Hotel
Motel
Pensiuni

cadre didactice
elevi
cadre didactice
studenti
camine studentesti
camine studentesti
in campus

1/4
1/50
1/3
1/10
1/5
1/20

Se adauga 1 loc autocar

paturi

1/5
1/10

Se adauga 1 loc la 2 angajati


Se adauga 1 loc la 2 angajati
Se adauga 1 loc la 2 angajati

mp ADC

Se adauga 3 locuri autocare

1/30

spectatori

persoane, clienti
membri
locuri de cazare
locuri de cazare
locuri de cazare
locuri de cazare

Constructii de locuinte
apartamente
Locuinte unifamiliale cu apartamente
lot propriu

Locuinte semicolective apartamente


cu acces propriu si lot
comun

Conform normativ P132/93


tabel 3 col.2 la care se
adauga 3 locuri autocar

1/10
1/5

30
Conform
normativ
P132/93 tabel 3 col.2,
la care se adauga 1
loc/2angajati si 1 loc
autocar

1/3
1/2
1/2
1/1

1/1

1/100

Conform
normativ
P132/93 tabel 3 col.2
la vile si case la curte se
adauga 1 loc pentru
vizitatori

Locuinte colective

14.

15.

16.

apartamente cu 1/1
2-3 camere
apartamente cu 4 2/1
camere
Constuctii
industriale mp ADC
productive-servicii
industriale
10-100 mp ADC
100-1000 mp ADC
peste 1000 mp ADC
Constructii
care
nglobeaza spatii cu
destinatii diferite
Spatii
distributie pompe
carburanti
Autoservice
mp hal
Spalatorii auto
boxe splare

1/75
1/75

1/25
1/100
1/75

50%

Conf. HG 525/ 1996 pct


5.13 - se nsumeaz
necesarul de parcari
pentru fiecare functiune
in parte

3/1
1/30
3/1

Nota:
1. La categoria de dotripentru care se prevad nome diferite de dimensionare a parcajelor, pecoloanele 3 i 4, vor fi
luatenconsiderarecele care prevadnumarulcel mai mare de locuri de paracre (rezultatprinaplicareacoeficientuluidincoloana 3
saudincoloana 4), la care se nsumeazsporulprevazut la coloanele 6 i 7.
2. Numarul
de
parcaje
nu
poate
fi
mai
micdec^tcelprecizat
la
coloana
5,
indiferent
de
celrezultatdincalcululdimensionriinumrului de locuri de parcare.
3. Staionareavehiculelorcorespunztoarerezultatedinaplicareaprezentelor norme, trebuie sa fie asigurat in afaraspatiilorpublice,
peparcelapentru care se solicitaautorizatia de construire sauavizul de schimbare a destinatiei, precum si
ncazulnstrinriiimobilelor.
nmodexcepional
se
accepta
amenajareaparcajelor
care
lipsesc,
pe
un
altterencuacceptulproprietaruluiacestuia, terensituat la celmult 100 m de primul.
4. n zona centrala, la constructiile de orice tip, se vor amenajaobligatoriulocuri de parcare.

S-ar putea să vă placă și