Sunteți pe pagina 1din 17

Programul Operaional Regional

2014-2020

PROGRAMUL OPERAIONAL REGIONAL 2014-2020


Obiective Tematice (OT)

Axa prioritar

OT1consolidareacercetrii,dezvoltriitehnologiceiainovrii

AP1 Transfertehnologic

OT3 mbuntireacompetitivitiintreprinderilormiciimijlocii,a
sectoruluiagricol,pescuituluiiacvaculturii

AP2 CompetitivitateIMM

OT4 sprijinireatranziieictreoeconomiecuemisiisczutededioxid
decarbonntoatesectoarele

AP3 Eficienenergeticncldiri
publice

Buget OT
(mil euro)
165
700
300

AP4Dezvoltareurban

2.654

OT6 proteciamediuluiipromovareautilizriieficientearesurselor

AP4Dezvoltareurban
AP5 Patrimoniucultural

300

OT7 promovareasistemelordetransportdurabileieliminarea
blocajelordincadrulinfrastructurilorreelelormajore

AP6Infrastructurdetransport
rutier

900

OT8 promovareaocupriiforeidemuncsustenabileide
calitateisprijinireamobilitiiforeidemunc

AP7 Turism

OT9 promovareaincluziuniisocialeicombatereasrciei

AP8Infrastructursanitarisocial

400

AP9Comunitimarginalizate(CLLD)

90

OT10 investiiileneducaie,competeneinvarepetotparcursul
vieii

AP10 Infrastructuraeducaional

OT11consolidareacapacitiiinstituionaleioadministraiepublic
eficient

AP11 Cadastru

FrOT

AP12 Asistentehnic

TotalPOR

Alocarea pentru OT 1 4 trebuie s fie de minim 50% din alocarea naional FEDR

95

340
250
104
6.298

Axa Prioritar 1 - Promovarea transferului tehnologic


Valoare alocat 165 mil euro FEDR
Tipuri de activiti
crearea, modernizarea i extinderea infrastructurilor de inovare i
transfertehnologic,inclusivdotare

Poteniali beneficiari
Entiti juridic constituite care desfoar sau i creeaz o
infrastructurcuroldetransfertehnologic

Axa Prioritar 2 Imbuntirea competitivitii IMM-urilor


Valoare alocat 700 mil euro FEDR
Tipuri de activiti
construcia/ modernizarea i extinderea spaiului de producie/servicii
IMM, inclusiv dotare cu instalaii, echipamente (inclusiv sisteme IT),
utilaje,maini,inclusivnoitehnologii
crearea/ modernizare/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de
afaceri,inclusivdezvoltareaserviciiloraferente

Poteniali beneficiari
IMM - uri

Axa Prioritar 3 Eficien energetic n cldiri publice


Valoare alocat 300 mil euro FEDR
Tipuri de activiti
eficienenergeticacldirilorpublice,inclusivmsurideconsolidarea
acestora

Poteniali beneficiari
autoriti publice centrale i locale

Axa Prioritar 4 Sprijinirea dezvoltrii urbane


Valoare alocat 2.654 mil euro FEDR
Tipuri de activiti
eficien energetic a cldirilor rezideniale, inclusiv msuri de
consolidareaacestora
investiiiniluminatulpublic
msuripentrutransporturban(ciderulare/pistedebicicliti/achiziie
mijloacedetransportecologice/electrice,etc.)
regenerareairevitalizareazonelorurbane(modernizarespaiipublice,
reabilitarecldiri/terenuriabandonate,centreistorice,etc)

Poteniali beneficiari
autoriti publice locale mediul urban
6

DEZVOLTARE URBAN DURABIL INTEGRAT

Categoriideoraefinanate:
9 polidecrestere 7
9 polidedezvoltareurban municipiireedindejude 33
9 centrededezvoltarezonal orae imunicipii 271

Abordarediferitpecategoriideorae:
9 polidecretere abordarefuncional(municipiul izonafuncional)
9 poli de dezvoltare urban opional abordare funcional (municipiul i zona
funcional)
9 centrededezvoltarezonal oraeimunicipii,inclusivsateleaparintoare

DEZVOLTARE URBAN DURABIL INTEGRAT

Finanarea unor proiecte integrate pe baza unor strategii


integratededezvoltareurban;
Lista de proiecte din cadrul strategiei integrate se va realiza de
ctre autoritile publice locale, cu respectarea regulilor de
eligibilitatealePOR;
Promovarea unei abordri integrate reale prioritizarea la
finanare n celelalte programe operaionale a proiectelor care
suntparteastrategiilorintegratededezvoltareurban.

Axa Prioritar 5 Conservarea, protecia i valorificarea


durabil a patrimoniului cultural
Valoare alocat 300 mil euro FEDR
Tipuri de activiti
restaurarea,proteciaivalorificareapatrimoniuluicultural

Poteniali beneficiari

autoritipublicelocale
autoritipublicecentrale
ONGuri
unitidecult
parteneriate

Axa Prioritar 6 mbuntirea infrastructurii rutiere de


importan regional i local

Valoare alocat 900 mil euro FEDR


Tipuri de activiti
reabilitarea i modernizarea reelei de drumuri judeene care asigura
conectivitatea,directasauindirectacureteauaTENT
construcia/reabilitarea/modernizareaoselelordecenturcustatut
dedrumjudeeanaflatepetraseuldrumuluijudeteanrespectiv

Poteniali beneficiari
autoritipublicelocale(CJ)

10

Axa Prioritar 7 Diversificarea economiilor locale prin


dezvoltarea durabil a turismului

Valoare alocat 95 mil euro FEDR


Tipuri de activiti
valorificareaeconomicapotenialuluituristicbalnear
valorificareaeconomicapotenialuluituristiccuspecificlocal
infrastructurturisticpublicdeagrement

Poteniali beneficiari
autoritipublicelocale
parteneriate

11

Axa Prioritar 8 Dezvoltarea infrastructurii de sntate i


sociale
Valoare alocat 400 mil euro FEDR
Tipuri de activiti
construciadespitaleregionale
reabilitarea/modernizarea/ dotarea cu echipamente a spitalelor judeene
deurgen
reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii
medicale(ambulatorii,unitideprimiriurgene)
construirea/reabilitarea/modernizarea/ dotarea centrelor comunitare de
intervenieintegrat
reabilitare/ modernizarea/ dotarea infrastructurii de servicii sociale fr
componentrezidenial
construcie/reabilitare de locuine de tip familial, apartamente de tip
familial,locuineprotejateetc.

Poteniali beneficiari
autoritipublicelocale
furnizorideserviciisocialededreptpubliciprivat,acreditaiconformlegii
parteneriate
12

Axa Prioritar 9 Sprijinirea regenerrii economice i sociale


a comunitilor defavorizate din mediul urban
Valoare alocat 90 mil euro FEDR
Tipuri de activiti
Aciuniintegrateprin:

Construirea/reabilitare/modernizarelocuinelorsociale
Investiiininfrastructuradesntate, educaie iserviciisociale
Stimulareaocupriiactivitideeconomiesocial
Activiti de dezvoltare comunitar integrat activiti de informare,
consiliere

Poteniali beneficiari
Parteneriate(grupdeaciunelocal)ntre:
Unitiadministrativteritoriale(APL)
Furnizoriideserviciisocialededreptpublicsauprivat,acreditaiconformlegii;
ONGuri,
13

Axa Prioritar 10 Dezvoltarea infrastructurii educaionale


Valoare alocat 340 mil euro FEDR
Tipuri de activiti
construcia/ reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii
educaionale anteprecolare (cree), precolare (gradinie) i a celei
pentrunvmntulgeneralobligatoriu(coliI VIII)
reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii colilor
profesionale, liceelortehnologice
reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii
educaionaleuniversitare

Poteniali beneficiari
unitiadministrativteritoriale(APL)
instituiidenvmntsuperiordestat
14

Axa Prioritar 11 mbuntirea activitii cadastrale


Valoare alocat 250 mil euro FEDR
Tipuri de activiti
Proiect major elaboratpentruoimplementareintreifaze:
Integrarea datelor existente i extinderea nregistrrii sistematice in zonele
ruralealeRomniei;
Serviciimbuntitedenregistrarecadastral;
Management,StrategieiTactici;

Poteniali beneficiari
ANCPI

15

Axa Prioritar 12 Asisten tehnic


Valoare alocat 104 mil euro FEDR
Tipuri de activiti
sprijinirea Autoritii de Management i a Organismelor Intermediare
pentruimplementareadiferiteloretapealePOR;
activitidepublicitateiinformarespecificePOR

Poteniali beneficiari
autoritateademanagementPOR
organismeintermediarePOR

16

MINISTERUL DEZVOLTRII REGIONALE I ADMINISTRAIEI PUBLICE


Autoritatea de Management pentru POR
Tel: 0372 111 412, Fax: 0372 111 630
email: programareregionala@mdrap.ro

17