Sunteți pe pagina 1din 2

LIMBA I LITERATURA ROMN LIMB I LITERATUR STRIN

ANUL II, SERIA 1


ORAR SEMESTRUL 2
ANUL UNIVERSITAR 2014-2015
ZI

OR

GRUPA 1

GRUPA 2

8-10

LUNI

10-12
12-14

18-20

MIERCURI

MAR
I

8-16
16-20

Pragmatic (s.) - M. Constantinescu


118
Lit. romn (s.) - t. Firic 305

Didactic (s.) M. Pralea 408

Didactic (s.) M. Pralea 204

Pragmatic (s.) - M. Constantinescu


120

LITERATUR ROMN (curs) - Rzvan Voncu 408


G. Mihilescu M 420
M. Bucur 312 A. Ghi M 419
El. Ionescu 118
I. Fruntelat 311
R. Voncu M 417 A. Ichim Cat. Limb M. Rdu Cat. Literatur A. tefnescu 315 L. Ofrim M 415
B
A+B

B
A+B

B
A+B

ETNOLOGIE (curs) Silviu Angelescu - Amf. Odobescu

10-12

C. Ciotlo 211
S. V. Popa 204
A. Soare 117
P. Cernat 208
C. Stan 307
V. Guruianu 205
LITERATUR COMPARAT (curs) - Elena Ionescu 118

14-16

GRUPA 5

Lit. romn (s.) - t. Firic 307

8-10

12-14

GRUPA 4

Pragmatic (s.) - M.
Constantinescu 211

14-16
16-18

GRUPA 3

Literatur comparat (s.) -M. erban


305

B
A+B

B. Tnase 118
M. Rdu 312

Lit. comparat (s.) M. erban 408

B
A+B

R. Iordache 311

Lit. comparat (s.) - M. erban 408

VINERI

JOI

16-18
18-20

A+B

A+B

A+B

A+B

A+B

8-14

A+B

A+B

A+B

A+B

A+B

14-20
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
18-20

B
B
Didactic (s.) I. Gean 118

B
B
Lit. romn (s.) Cosmin Ciotlo
305
DIDACTIC (curs) - Florentina Smihian Amf. Blcescu
PRAGMATIC (curs) - Ariadna tefnescu Amf. Blcescu

LIMBA I LITERATURA ROMN LIMB I LITERATUR STRIN


ANUL II, SERIA 2
ORAR SEMESTRUL 2
ANUL UNIVERSITAR 2014-2015
ZI

OR
8-10

GRUPA 6
GRUPA 7
Literatur comparat (s.) -M. erban 118

LUNI

10-12 Didactic (s.) H. Oprea 305

12-14

GRUPA 8

GRUPA 9

GRUPA 10
Lit. romn (s.) - t.
Firic 307

Literatur comparat (s.) -M. erban


120

Lit. comparat (s.)


M. erban 120

PRAGMATIC (curs) - Andra Vasilescu Amf. Odobescu

14-16 LITERATUR COMPARAT (curs) - Ruxandra Iordache Amf. Odobescu


ETNOLOGIE (curs) Nicolae Constantinescu Amf. Odobescu

MA

16-18 G. Mihilescu M 420


M. Bucur 312 A. Ghi M 419
El. Ionescu 118
I. Fruntelat 311
R. Voncu M 417 A. Ichim Cat. Limb M. Rdu Cat. Literatur A. tefnescu 315
L. Ofrim M 415
18-20
8-16

16-20

A+B

A+B

A+B

A+B

A+B

MIERCURI

8-10

Lit. romn (s.) - t. Firic 305

10-12 C. Ciotlo 211


P. Cernat 208
12-14
14-16

S. V. Popa 204
C. Stan 307

B. Tnase 118
M. Rdu 312

LITERATUR ROMN (curs) - Ioana Prvulescu Amf. Blcescu


Pragmatic (s.) - M. Constantinescu 117

16-18

JOI

A. Soare 117
V. Guruianu 205

Pragmatic (s.) - M.
Constantinescu 307
R. Iordache 311

18-20
8-14

A+B
A+B

A+B
A+B

14-20

Lit. romn (s.) - t. Firic 120


Pragmatic (s.) - M. Constantinescu
305
A+B
A+B
A+B
A+B
B

VINERI

8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
18-20

Didactic (s.) - H. Oprea Amf. Odobescu


DIDACTIC (curs) - Liviu Groza Amf. Odobescu

A+B
A+B
B