Sunteți pe pagina 1din 17

HOTRRE Nr.

1291 din 18 decembrie 2012


pentru modificarea i completarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin
Hotrrea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul i
indemnizaia lunar pentru creterea copilului, aprobate prin Hotrrea Guvernului
nr. 52/2011, i pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaia pentru susinerea familiei,
aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 38/2011, i a Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 61/1993 privind alocaia de stat pentru copii, precum i pentru
reglementarea modalitilor de stabilire i plat a alocaiei de stat pentru copii,
aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 577/2008
EMITENT:
GUVERNUL ROMNIEI
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 897 din 28 decembrie 2012
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. VI din Legea
nr. 166/2012 privind aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 124/2001
pentru modificarea i completarea unor acte normative care reglementeaz
acordarea de beneficii de asisten social,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
ART. I
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 50/2011, publicat
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 76 din 28 ianuarie 2011, cu
modificrile i completrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum
urmeaz:
1. La articolul 17, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 17
(1) La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, dup caz, al persoanei singure
se iau n considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat n luna
anterioar depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurri
sociale de stat, asigurri de omaj, indemnizaii, alocaii i ajutoare cu caracter
permanent, indiferent de bugetul din care se suport, obligaii legale de ntreinere
i alte creane legale, cu excepia alocaiei pentru susinerea familiei prevzute de
Legea nr. 277/2010 privind alocaia pentru susinerea familiei, republicat, a
bugetului personal complementar prevzut de Legea nr. 448/2006 privind protecia
i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate n baza Ordonanei

Guvernului nr. 14/2010 privind msuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor


de stat acordate productorilor agricoli, ncepnd cu anul 2010, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 74/2010, cu completrile ulterioare, a
burselor de studiu i a burselor sociale, precum i a sprijinului financiar prevzut
de Hotrrea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor i a
cuantumului sprijinului financiar ce se acord elevilor n cadrul Programului
naional de protecie social <<Bani de liceu>>, cu modificrile i completrile
ulterioare."
2. La articolul 24, dup alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1),
cu urmtorul cuprins:
"(6^1) Pentru drepturile stabilite anterior, pe data de 5 ale lunii primarul
transmite modificri/suspendri/ncetri ale dreptului cu efect din luna respectiv."
3. La articolul 27 alineatul (1), litera b) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"b) s depun, din 3 n 3 luni, la primria unitii/subdiviziunii administrativteritoriale n a crei raz teritorial i are domiciliul ori reedina, declaraia
prevzut la art. 9 alin. (5)."
4. Articolul 31^1 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 31^1
(1) Pentru meninerea dreptului la ajutorul social, potrivit prevederilor art. 16^1
din lege, familiile i persoanele singure beneficiare, ale cror drepturi sunt stabilite
de cel puin 6 luni, au ndatorirea s i achite obligaiile legale fa de bugetul
local pentru bunurile pe care le dein n proprietate, conform prevederilor Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare.
(2) Obligaiile legale prevzute la alin. (1) sunt cele stabilite potrivit art. 248 lit.
a) - c) din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, i se
datoreaz bugetelor locale ale comunelor, oraelor, municipiilor, respectiv
sectoarelor municipiului Bucureti.
(3) Sunt exceptai de la prevederile alin. (1) beneficiarii ajutorului social definii
la art. 2 alin. (2) din lege.
(4) n situaia n care se constat c obligaia prevzut la alin. (1) nu a fost
ndeplinit n termenul prevzut la art. 16^1 alin. (2) din lege, acordarea ajutorului
social se prelungete cu nc 2 luni, urmnd ca dup acest termen plata ajutorului
social s fie suspendat n condiiile art. 16^1 alin. (4) din lege.
(5) n aplicarea prevederilor art. 16^1 din lege, beneficiarii de ajutor social care
au n proprietate bunuri aflate n alt unitate/subdiviziune administrativ-teritorial
dect cea n care s-a stabilit dreptul la ajutorul social au obligaia ca, pn la data
de 20 ianuarie, respectiv 20 martie a fiecrui an, s prezinte la primria unde s-a
stabilit dreptul la ajutorul social dovada eliberat de organul fiscal competent al
autoritii administraiei publice locale n a crei raz teritorial se afl bunurile

impozabile sau taxabile, prin care se confirm achitarea obligaiilor legale ctre
bugetele locale pentru anul anterior."
5. La articolul 33 alineatul (1), litera d) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"d) dac nu depune, din 3 n 3 luni, declaraia prevzut la art. 27 alin. (1) lit.
b);".
6. La articolului 33 alineatul (1), dup litera h) se introduce o nou liter, litera
i), cu urmtorul cuprins:
"i) n situaia n care, n urma controlului efectuat de inspectorii sociali sau de
reprezentani ai Curii de Conturi a Romniei s-au constatat date eronate cu privire
la componena familiei ori a veniturilor beneficiarilor."
7. La articolul 33, alineatele (2) i (3) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"(2) Suspendarea dreptului de ajutor social se face prin dispoziie scris a
primarului, ncepnd cu luna urmtoare celei n care s-au constatat de ctre
serviciul sau persoana/persoanele prevzute la art. 15 alin. (3) motivele prevzute
la alin. (1) lit. a) - d) i g), respectiv cu luna aprilie a fiecrui an n situaia
prevzut la lit. h), i se comunic titularului n termen de 15 zile de la data
emiterii acesteia.
(3) Pentru situaiile prevzute la alin. (1) lit. e), f) i i) plata ajutorului social se
suspend prin decizie a directorului ageniei teritoriale, ncepnd cu luna urmtoare
celei n care s-a fcut constatarea, potrivit prevederilor art. 18 alin. (3) din lege."
8. La articolul 34, alineatele (3) - (5) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"(3) n cazul prevzut la art. 33 alin. (1) lit. h), achitarea obligaiilor legale ctre
bugetul local n perioada de suspendare prevzut la art. 16^1 alin. (4) din lege
atrage reluarea plii ajutorului social, prin dispoziia primarului, ncepnd cu luna
urmtoare celei n care s-a achitat obligaia, inclusiv pentru drepturile cuvenite n
perioada suspendrii.
(4) Pe perioada suspendrii dreptului la ajutor social n condiiile prevzute la
art. 16^1 alin. (4) din lege, beneficiarii nu au obligaia de a efectua aciunile sau
lucrrile de interes local prevzute la art. 28 alin. (1).
(5) La reluarea acordrii dreptului conform prevederilor art. 16^1 alin. (5) din
lege, orele aferente aciunilor i lucrrilor de interes local se repartizeaz
proporional de ctre primar, astfel nct efectuarea lor s fie finalizat n termen de
maximum 3 luni de la reluarea plii."
9. La articolul 35 alineatul (1), litera c) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"c) dac n urma verificrii prevzute la art. 18 alin. (3) din lege se constat c
beneficiarul nu mai ndeplinete condiiile prevzute de lege;".
10. Articolul 39 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 39

(1) Ajutoarele de urgen prevzute la art. 37 se acord pentru acoperirea


nevoilor de baz ale familiei sau ale persoanei singure aflate n situaiile prevzute
la art. 28 alin. (1) din lege, n vederea susinerii acestora.
(2) Pentru acordarea ajutoarelor de urgen ageniile teritoriale transmit Ageniei
Naionale pentru Pli i Inspecie Social anchetele sociale efectuate n condiiile
art. 38, pe baz de borderou care cuprinde numele beneficiarului, adresa de
domiciliu/reedin, situaia pentru care se propune ajutorul de urgen i suma
propus cu titlu de ajutor de urgen.
(3) Pe baza borderourilor prevzute la alin. (2) Agenia Naional pentru Pli i
Inspecie Social transmite Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei Sociale
situaia centralizatoare privind propunerile de ajutoare de urgen.
(4) Agenia Naional pentru Pli i Inspecie Social, la solicitarea Ministerului
Muncii, Familiei i Proteciei Sociale, are obligaia de a prezenta acestuia anchetele
sociale."
11. La articolul 50, alineatele (1), (2), (5) i (7) se modific i vor avea
urmtorul cuprins:
"ART. 50
(1) Pentru locuinele aflate n proprietatea familiilor, respectiv persoanelor
singure beneficiare de ajutor social, n condiiile legii, n situaia n care nu este
ncheiat o poli facultativ n baza prevederilor art. 3 alin. (9) din Legea nr.
260/2008, republicat, asigurarea obligatorie mpotriva cutremurelor, alunecrilor
de teren sau inundaiilor se pltete de ctre Agenia Naional pentru Prestaii
Sociale, prin ageniile teritoriale, cu respectarea Normelor privind forma i
clauzele cuprinse n contractul de asigurare obligatorie a locuinelor mpotriva
cutremurelor, alunecrilor de teren i inundaiilor, puse n aplicare prin Ordinul
preedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor nr. 15/2012, cu modificrile
i completrile ulterioare.
(2) Plata primelor de asigurare se face de ctre ageniile teritoriale direct n
contul Societii Comerciale <<Pool-ul de Asigurare mpotriva Dezastrelor
Naturale>> - S.A., care pe baza listei cuprinznd persoanele beneficiare de ajutor
social va emite poliele de asigurare aferente acestora.
..........................................................................
(5) Sumele aferente plii primelor de asigurare vor fi achitate integral de ctre
ageniile teritoriale i vor fi calculate la cursul valutar stabilit de BNR pentru ziua
n care acestea realizeaz fundamentarea de credite bugetare. Fundamentarea de
credite bugetare se efectueaz n aceeai zi de ctre toate ageniile teritoriale.
..........................................................................
(7) Pentru plata asigurrii obligatorii a locuinei, Agenia Naional pentru
Prestaii Sociale, n numele ageniilor teritoriale, ncheie cu PAID protocol n care
vor fi stabilite obligaiile prilor, precum i modalitatea n care se realizeaz

regularizrile pentru eventualele diferene de pli sau de curs valutar fa de cursul


prevzut de Legea nr. 260/2008, republicat."
12. La articolul 50, dup alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul
(5^1), cu urmtorul cuprins:
"(5^1) Contractul de asigurare obligatorie a locuinelor este valabil pe o perioad
de 12 luni, cu ncepere de la ora 0,00 a zilei urmtoare celei n care ageniile
teritoriale vireaz sumele n contul PAID."
13. Anexa nr. 4 se modific i se nlocuiete cu anexa care face parte integrant
din prezenta hotrre.
ART. II
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind
alocaia pentru susinerea familiei, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr.
38/2011, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 56 din 21
ianuarie 2011, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific dup cum
urmeaz:
1. La articolul 7, alineatul (3) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(3) Veniturile nete realizate de membrii familiei, nscrise n cererea i declaraia
pe propria rspundere, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurri sociale de
stat, asigurri de omaj, indemnizaii, alocaii i ajutoare cu caracter permanent,
indiferent de bugetul din care se suport, obligaii legale de ntreinere i alte
creane legale, cu excepia ajutorului social prevzut de Legea nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modificrile i completrile ulterioare, a bugetului
personal complementar prevzut de Legea nr. 448/2006 privind protecia i
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate n baza Ordonanei
Guvernului nr. 14/2010 privind msuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor
de stat acordate productorilor agricoli, ncepnd cu anul 2010, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 74/2010, cu completrile ulterioare, a
burselor de studiu i a burselor sociale, precum i a sprijinului financiar prevzut
de Hotrrea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor i a
cuantumului sprijinului financiar ce se acord elevilor n cadrul Programului
naional de protecie social <<Bani de liceu>>, cu modificrile i completrile
ulterioare, se dovedesc, dup caz, prin documentele eliberate de angajator sau de
alte autoriti competente, mandate potale de plat, extrase de cont, decizii de
stabilire i altele asemenea i se verific prin ancheta social prevzut la art. 9."
2. La articolul 8, alineatele (3) i (10) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"(3) Beneficiaz de alocaie i familiile care au n ntreinere copii de vrst
colar, dar care ntrerup temporar frecventarea cursurilor de nvmnt organizate
potrivit legii sau repet anul colar din motive de sntate dovedite cu certificat
medical.

..........................................................................
(10) n situaia n care unul dintre copii finalizeaz cursurile nvmntului
general obligatoriu, conform legii, dar nu a mplinit vrsta de 18 ani sau unul dintre
copii repet anul colar din alte motive dect cele medicale, acesta nu este luat n
calcul la numrul de copii din familia respectiv n vederea stabilirii dreptului de
alocaie, iar alocaia se va acorda corespunztor numrului de copii din familie care
ndeplinesc condiiile prevzute de lege."
3. La articolul 9, alineatul (3) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(3) Ancheta social se efectueaz, n termenul prevzut la art. 15 alin. (2) din
lege, de la data nregistrrii cererii, de ctre personalul serviciului public de
asisten social din subordinea consiliului local sau, dup caz, de ctre personalul
din compartimentul cu atribuii n domeniul asistenei sociale din aparatul de
specialitate al primarului."
4. La articolul 10, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 10
(1) Dreptul la alocaie se stabilete prin dispoziie scris a primarului i se
acord ncepnd cu luna nregistrrii cererii, inclusiv pentru situaiile prevzute la
art. 6 alin. (2) i (3)."
5. La articolul 13, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 13
(1) Dup stabilirea dreptului la alocaie, titularul acesteia are obligaia de a
depune, la termenul prevzut la art. 24 alin. (1) din lege, la primria comunei,
oraului, municipiului sau, dup caz, a sectorului municipiului Bucureti, n a crui
raz teritorial i are domiciliul sau reedina familia acestuia, o declaraie pe
propria rspundere privind componena familiei i veniturile realizate de membrii
acesteia. Modelul declaraiei este prevzut n anexa nr. 1."
6. La articolul 14, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 14
(1) n vederea urmririi respectrii condiiilor de acordare a dreptului la alocaie,
primarii dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de cte ori
este nevoie."
7. Articolul 14^1 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 14^1
(1) Pentru meninerea dreptului la alocaie, n condiiile art. 29 din lege, familiile
beneficiare, cu drepturi stabilite de cel puin 6 luni, au ndatorirea s i achite
obligaiile legale fa de bugetul local pentru bunurile pe care le dein n
proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare.
(2) Obligaiile legale prevzute la alin. (1) sunt cele stabilite potrivit art. 248 lit.
a) - c) din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, i se

datoreaz bugetelor locale ale municipiilor, oraelor, comunelor, respectiv


sectoarelor municipiului Bucureti.
(3) Sunt exceptai de la prevederile alin. (1) beneficiarii alocaiei definii la art. 3
din lege.
(4) n situaia n care se constat c obligaia prevzut la alin. (1) nu a fost
ndeplinit n termenul prevzut la art. 29 alin. (2) din lege, acordarea alocaiei se
prelungete cu nc dou luni, urmnd ca dup acest termen plata alocaiei s fie
suspendat n condiiile art. 29 alin. (4) din lege.
(5) Beneficiarii de alocaie care au n proprietate bunuri aflate n alt
unitate/subdiviziune administrativ-teritorial dect cea n care s-a stabilit dreptul la
alocaie au obligaia ca, pn la data de 20 ianuarie, respectiv 20 martie a fiecrui
an, s prezinte la autoritatea public local unde s-a stabilit dreptul la alocaie
copia certificatului de atestare fiscal eliberat de organul fiscal competent al
autoritii administraiei publice locale n a crei raz teritorial se afl bunurile
impozabile sau taxabile, prin care se face dovada achitrii obligaiilor legale ctre
bugetele locale pentru anul anterior."
ART. III
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 111/2010 privind concediul i indemnizaia lunar pentru creterea
copiilor, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 52/2011, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2011, cu modificrile i
completrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum urmeaz:
1. La articolul 1 alineatul (1), literele a) i b) se modific i vor avea urmtorul
cuprins:
"a) oricare dintre prinii fireti ai copilului/copiilor;
b) oricare dintre soii crora li s-a/s-au ncredinat copilul/copiii n vederea
adopiei sau au adoptat copilul/copiii;".
2. La articolul 1, dup alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu
urmtorul cuprins:
"(3) n situaia n care prinii copilului nu sunt cstorii, dar copilul a fost
recunoscut, ndeplinirea condiiilor prevzute la alin. (2) se demonstreaz pe baza
anchetei sociale efectuate de autoritatea tutelar."
3. La articolul 2, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 2
(1) Drepturile prevzute la art. 2 alin. (1) - (3), art. 5, art. 6 alin. (1), art. 7 alin.
(1) i (2), art. 8 alin. (4) i art. 9 alin. (4) i (5) din ordonana de urgen se cuvin
pentru fiecare natere sau, dup caz, pentru fiecare situaie prevzut la art. 8 alin.
(2) din ordonana de urgen."
4. Articolul 3 se abrog.

5. La articolul 4^1, alineatele (5), (6) i (8) se modific i vor avea urmtorul
cuprins:
"(5) n situaia n care persoana ndreptit opteaz potrivit alin. (2) la concediul
fr plat, cererea pentru acordarea acestuia se depune i se nregistreaz la
angajator, pe aceast perioad aplicndu-se corespunztor prevederile art. 21 alin.
(3) i art. 22 din ordonana de urgen.
(6) Prevederile alin. (1) - (5) nu se aplic n situaia n care persoana ndreptit
solicit numai acordarea stimulentului de inserie sau acesta este solicitat cu cel
puin 3 luni nainte de mplinirea de ctre copil a vrstei de un an ori cu 6 luni
nainte de mplinirea de ctre copil a vrstei de 2 ani, respectiv 3 ani, n cazul
copilului cu handicap.
..........................................................................
(8) n situaia n care persoana ndreptit prevzut la alin. (1) nu solicit
dreptul la concediul propriu de cel puin o lun, aceasta are obligaia de a anuna n
scris agenia pentru pli i inspecie social judeean, respectiv a municipiului
Bucureti, denumit n continuare agenie teritorial, cu cel puin 60 de zile nainte
de mplinirea de ctre copil a vrstei de un an, 2 ani, respectiv 3 ani, n cazul
copilului cu handicap, dac nu se nregistreaz situaia prevzut la alin. (6)."
6. La articolul 7, alineatele (1) i (2) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"ART. 7
(1) Concediul pentru creterea copilului, prevzut la art. 2 alin. (1), art. 6 i 11
din ordonana de urgen, se acord pe baz de cerere aprobat de ctre angajatorul
la care i desfoar activitatea persoana ndreptit.
(2) n situaia persoanelor ndreptite care realizeaz venituri din activiti
independente sau agricole i care nu lucreaz n baza unui contract individual de
munc, concediul reprezint ntreruperea/suspendarea activitii pe perioada de
pn la mplinirea de ctre copil a vrstei de un an sau 2 ani, respectiv 3 ani, n
cazul copilului cu handicap, n situaia solicitrii drepturilor prevzute la art. 2 alin.
(1), art. 11, respectiv art. 31 alin. (1) din ordonana de urgen."
7. La articolul 8, alineatele (5) i (7) - (9) se abrog.
8. Articolul 11 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 11
Concediul fr plata indemnizaiei pentru creterea copilului prevzut la art. 6
din ordonana de urgen se acord de ctre angajator pe baz de cerere, nsoit de
copia livretului de familie sau a certificatului de natere al copilului i, dup caz,
de actele doveditoare privind situaia juridic a copilului fa de persoana
ndreptit."
9. La articolul 12, alineatele (1) i (3) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"ART. 12

(1) Stimulentul de inserie prevzut la art. 7 alin. (1) din ordonana de urgen se
acord lunar persoanelor ndreptite care au optat pentru acordarea concediului
pentru creterea copilului i a indemnizaiei lunare prevzute la art. 2 alin. (1) din
ordonana de urgen, dac acestea realizeaz venituri supuse impozitului, dup
cum urmeaz:
a) nainte de mplinirea de ctre copil a vrstei de un an, n situaia prevzut la
art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonana de urgen;
b) dup mplinirea de ctre copil a vrstei de un an, n situaia prevzut la art. 2
alin (1) lit. b) din ordonana de urgen.
..........................................................................
(3) Dac persoana ndreptit care a optat pentru concediul prevzut la art. 2
alin. (1) lit. a) din ordonana de urgen, n perioada n care beneficiaz de
stimulentul de inserie, solicit acordarea concediului fr plat prevzut la art. 6
din ordonana de urgen, nu mai beneficiaz de stimulentul de inserie la reluarea
realizrii de venituri supuse impozitului."
10. La articolul 12, dup alineatul (4) se introduc patru noi alineate, alineatele
(5), (6), (7) i (8), cu urmtorul cuprins:
"(5) n situaia prevzut la art. 4^1 alin. (1) i (2), dac solicitarea concediului
de cel puin o lun se produce n ultima lun nainte de mplinirea de ctre copil a
vrstei de 2 ani, stimulentul de inserie nu se mai acord.
(6) n cazul n care persoana ndreptit care a solicitat concediul prevzut la
art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonana de urgen realizeaz venituri profesionale
nainte de mplinirea de ctre copil a vrstei de un an, stimulentul de inserie se va
acorda numai dup mplinirea de ctre copil a vrstei de un an.
(7) n situaia n care unul dintre prini se afl n plata stimulentului de inserie
acordat n condiiile alin. (1) lit. a) i cellalt printe se afl ntr-o situaie de natur
a genera un nou concediu pentru creterea copilului, stimulentul de inserie se
acord pn la mplinirea de ctre copilul anterior a vrstei de 2 ani.
(8) n situaia n care unul dintre prini se afl n plata stimulentului de inserie
acordat n condiiile alin. (1) lit. b) i cellalt printe se afl ntr-o situaie de natur
a genera un nou concediu pentru creterea copilului, plata stimulentului de inserie
se suspend i se acord indemnizaia pentru creterea copilului, cu respectarea
prevederilor art. 8, majorat cu suma prevzut la art. 9 alin. (4) din ordonana de
urgen."
11. La articolul 13, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(2) n situaia stabilirii dreptului la stimulentul de inserie pentru persoana care
beneficiaz de concediul pentru creterea copilului i indemnizaia lunar
prevzut la art. 2 alin. (1) din ordonana de urgen, cererea de acordare va fi
nsoit numai de documentele prevzute la alin. (1)."
12. La articolul 18, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:

"(2) Majorarea prevzut la art. 9 alin. (4) din ordonana de urgen se acord de
la data naterii copilului, la solicitarea scris a persoanei ndreptite, nsoit de
copia certificatului de natere al copilului, depus la primrie sau la agenia
teritorial n a crei raz domiciliaz, nu mai trziu de data la care primul copil
mplinete vrsta legal de ncetare a concediului."
13. La articolul 21, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(2) Cuantumul indemnizaiei pentru creterea copilului se calculeaz prin
aplicarea cotei de 85% asupra bazei de calcul stabilite potrivit alin. (1)."
14. La articolul 22, dup alineatul (4) se introduc dou noi alineate, alineatele
(5) i (6), cu urmtorul cuprins:
"(5) n vederea verificrii veniturilor din activiti independente sau agricole,
agenia teritorial poate solicita direciei generale a finanelor publice din jude,
respectiv municipiul Bucureti situaia privind veniturile realizate efectiv de
persoanele beneficiare ale indemnizaiei prevzute la art. 2 din ordonana de
urgen.
(6) n situaia n care persoana beneficiar nu transmite n termenul prevzut la
alin. (2) dovada prevzut la alin. (1), pe baza situaiei transmise de direcia
general a finanelor publice, agenia teritorial este ndreptit s modifice
cuantumul indemnizaiei."
15. La articolul 24, litera b) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"b) de la data naterii copilului, dac cererea este depus n termen de 60 de zile
lucrtoare de la acea dat, n cazul persoanelor care nu ndeplinesc condiiile,
conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate i a indemnizaiei
aferente, cu excepia persoanelor prevzute la art. 7 alin. (2) lit. b) din ordonana de
urgen;".
16. La articolului 26, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 26
(1) Plata indemnizaiei lunare pentru creterea copilului, a stimulentului de
inserie i a drepturilor prevzute la art. 31 alin. (2) i art. 32 alin. (1) lit. c) i d) i
alin. (2) din ordonana de urgen se efectueaz ncepnd cu luna urmtoare
aprobrii cererii prin decizie a directorului executiv al ageniei teritoriale."
17. Articolul 31 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 31
n cazul n care persoana beneficiar de drepturile prevzute la art. 2 alin. (1),
art. 7, 31 i art. 32 alin. (1) lit. c) i d) i alin. (2) din ordonana de urgen i
schimb domiciliul ori, dup caz, reedina n alt unitate/subdiviziune
administrativ-teritorial dect cea de domiciliu sau de reedin, agenia teritorial
pltitoare a acestor drepturi, la solicitarea acesteia, are obligaia de a transfera
cererea i actele doveditoare care au stat la baza deschiderii dreptului, nsoite de
situaia privind data pn la care s-a efectuat plata drepturilor i sumele restante,

ageniei teritoriale n a crei raz beneficiarul i-a stabilit noul domiciliu ori, dup
caz, reedina."
18. La articolul 32, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 32
(1) Suspendarea plii/ncetarea drepturilor/Reluarea plii
drepturilor/Modificarea cuantumului drepturilor prevzute la art. 2 alin. (1), art. 7,
31 i art. 32 alin. (1) lit. c) i d) i alin. (2) din ordonana de urgen se face prin
decizie scris a directorului executiv al ageniei teritoriale, care se comunic
beneficiarului n termen de 15 zile lucrtoare. Modelele deciziilor se aprob prin
decizie a directorului general al Ageniei."
19. La articolul 38, dup alineatul (4) se introduc dou noi alineate, alineatele
(5) i (6), cu urmtorul cuprins:
"(5) Instituiile din sectorul de aprare, ordine public i siguran naional au
obligaia s transmit trimestrial Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei Sociale
situaia privind numrul de beneficiari i sumele pltite cu acest titlu.
(6) Situaia prevzut la alin. (5) se va trimite pn la data de 15 a lunii
urmtoare celei n care s-a ncheiat trimestrul."
20. La articolul 38^1, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 38^1
(1) Pentru meninerea dreptului la indemnizaie, stimulent de inserie sau a celor
prevzute la art. 31 alin. (1) i (2) i art. 32 alin. (1) lit. c) i d) din ordonana de
urgen, n condiiile art. 38 din ordonana de urgen, beneficiarii cu drepturi
stabilite de cel puin 6 luni au ndatorirea s i achite obligaiile legale fa de
bugetul local pentru bunurile pe care le dein n proprietate, conform prevederilor
Codului fiscal."
21. La articolul 38^1, dup alineatul (2) se introduc dou noi alineate, alineatele
(2^1) i (2^2), cu urmtorul cuprins:
"(2^1) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) persoanele singure care au n
ngrijire i n cretere copii i care beneficiaz de drepturile prevzute la art. 2, 7,
31 i 32 din ordonana de urgen.
(2^2) n situaia n care se constat c obligaia prevzut la alin. (1) nu a fost
ndeplinit n termenul prevzut la art. 38 alin. (3) din ordonana de urgen,
acordarea indemnizaiei se prelungete cu nc dou luni, urmnd ca dup acest
termen plata s fie suspendat n condiiile art. 38 alin. (6) din ordonana de
urgen."
ART. IV
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind
alocaia de stat pentru copii, precum i pentru reglementarea modalitilor de
stabilire i plat a alocaiei de stat pentru copii, aprobate prin Hotrrea Guvernului

nr. 577/2008, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 442 din 12
iunie 2008, se modific dup cum urmeaz:
1. La articolul 6, alineatul (2) va avea urmtorul cuprins:
"(2) Cererea prevzut la alin. (1) se depune i se nregistreaz la agenia pentru
pli i inspecie social judeean, respectiv a municipiului Bucureti, denumit n
continuare agenie teritorial, pn pe data de 5 a fiecrei luni i cuprinde, att
pentru serviciile publice, ct i pentru cele private, listele cu numele i codul
numeric personal ale copiilor, numrul i data emiterii hotrrii comisiei pentru
protecia copilului judeene, respectiv a sectorului municipiului Bucureti sau ale
instanelor judectoreti, prin care s-a stabilit msura de protecie special, datele
privind reprezentantul legal i contul deschis n numele copilului de ctre direcia
general. Cererea este nsoit de extrasele de cont pentru conturile n care vor fi
virate sumele cu titlu de alocaie de stat pentru copii."
2. La articolul 7, alineatul (1) va avea urmtorul cuprins:
"ART. 7
(1) Primarii au obligaia de a transmite lunar ageniilor teritoriale, pn la data
de 5 a fiecrei luni, cererile nregistrate n luna anterioar, potrivit prevederilor art.
3, precum i documentele justificative. Acestea sunt nsoite de un tabel
centralizator, ntocmit potrivit modelului prevzut n anexa nr. 4."
ART. V
(1) Persoanele care au optat pentru concediu pentru creterea copilului, potrivit
prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b) din Ordonana de urgen a Guvernului nr.
111/2010 privind concediul i indemnizaia lunar pentru creterea copiilor,
aprobat cu modificri prin Legea nr. 132/2011, cu modificrile i completrile
ulterioare, aflate n plata indemnizaiei pentru creterea copilului sau care
realizeaz venituri profesionale la data intrrii n vigoare a Legii nr. 166/2012
privind aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 124/2011 pentru
modificarea i completarea unor acte normative care reglementeaz acordarea de
beneficii de asisten social, beneficiaz de stimulentul de inserie n condiiile
legii, dac cererea este depus n termen de 30 de zile de la data intrrii n vigoare
a prezentei hotrri.
(2) Dac cererea este depus dup termenul prevzut la alin. (1), stimulentul de
inserie se acord de la data depunerii cererii.
ART. VI
(1) Calcularea noilor cuantumuri potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificrile i completrile
ulterioare, i ale art. 13 din Legea nr. 277/2010 privind alocaia pentru susinerea
familiei, republicat, se face cu respectarea termenului de verificare prevzut la art.
14^1 alin. (1) din Legea nr. 416/2001, cu modificrile i completrile ulterioare,

respectiv ale art. 24 din Legea nr. 277/2010, republicat, dar nu mai trziu de data
de 31 ianuarie 2013.
(2) Aplicarea "Listei bunurilor care conduc la excluderea acordrii ajutorului
social" conform anexei nr. 4 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotrrea
Guvernului nr. 50/2011, cu modificrile i completrile ulterioare, se face ncepnd
cu data de 1 ianuarie 2013. Pentru drepturile stabilite pn la aceast dat,
aplicarea se face de la data la care se mplinete termenul de 3 luni prevzut la art.
14^1 alin. (1) din Legea nr. 416/2001, cu modificrile i completrile ulterioare,
respectiv art. 24 din Legea nr. 277/2010, republicat.
ART. VII
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 50/2011, publicat
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 76 din 28 ianuarie 2011, cu
modificrile i completrile ulterioare, Normele metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaia pentru susinerea familiei,
aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 38/2011, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 56 din 21 ianuarie 2011, cu modificrile i completrile
ulterioare, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen
a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul i indemnizaia lunar pentru
creterea copilului, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 52/2011, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2011, cu
modificrile i completrile ulterioare, precum i Normele metodologice de
aplicare a Legii nr. 61/1993 privind alocaia de stat pentru copii, precum i pentru
reglementarea modalitilor de stabilire i de plat a alocaiei de stat pentru copii,
aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 577/2008, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 442 din 12 iunie 2008, cu modificrile i completrile aduse
prin prezenta hotrre, se vor republica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
dndu-se textelor o nou numerotare.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemneaz:
Ministrul muncii, familiei i
proteciei sociale,
Mariana Cmpeanu
Ministrul administraiei i internelor,
Mircea Dua

Ministrul aprrii naionale,


Corneliu Dobrioiu
Ministrul delegat pentru administraie,
Radu Stroe
Viceprim-ministru,
ministrul finanelor publice,
Florin Georgescu
Bucureti, 18 decembrie 2012.
Nr. 1.291.
ANEXA 1
(Anexa nr. 4 la normele metodologice)
LISTA
bunurilor ce conduc la excluderea acordrii ajutorului social
_____________________________________________________________________________
_
| Bunuri imobile
|
|____________________________________________________________________________
__|
| 1. | Cldiri sau alte spaii locative n afara locuinei de domiciliu i a
|
|
| anexelor gospodreti (case de vacan, piscine, saune i altele) sau
|
|
| alte imobile aflate n una dintre urmtoarele forme de deinere:
|
|
| proprietate, nchiriere, concesiune, comodat .a.
|
|____|_______________________________________________________________________
__|
_____________________________________________________________________________
_
| Bunuri mobile
|
|____________________________________________________________________________
__|
| 1. | Motociclete, motorete, scutere i autoturisme cu o vechime mai mic de
|
|
| 10 ani, cu excepia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau
|
|
| destinate transportului acestora ori persoanelor dependente, precum i
|

|
| pentru uzul persoanelor aflate n zone greu accesibile
|
|____|_______________________________________________________________________
__|
| 2. | Autovehicule*): autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fr
|
|
| remorci, rulote, autobuze, microbuze
|
|____|_______________________________________________________________________
__|
| 3. | alupe, brci cu motor, scutere de ap, iahturi, cu excepia brcilor
|
|
| necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc n Rezervaia Biosferei
|
|
| "Delta Dunrii"
|
|____|_______________________________________________________________________
__|
| 4. | Utilaje agricole*): tractor, combin autopropulsat
|
|____|_______________________________________________________________________
__|
| 5. | Utilaje de prelucrare agricol*): pres de ulei, moar de cereale
|
|____|_______________________________________________________________________
__|
| 6. | Utilaje de prelucrat lemnul*): gater sau alte utilaje de prelucrat
|
|
| lemnul acionate hidraulic, mecanic sau electric
|
|____|_______________________________________________________________________
__|
| 7. | Obiecte de art, bijuterii i metale preioase peste 100 grame,
obiecte |
|
| de cristal i porelan de mare valoare, blnuri de valoare mare,
obiecte|
|
| de colecie, n stare vandabil
|
|____|_______________________________________________________________________
__|
| 8. | Aparatur electronic*): camere video, amplificatoare audio,
copiatoare |
|____|_______________________________________________________________________
__|
| 9. | Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei
|
|____|_______________________________________________________________________
__|

*) Aflate n stare de funcionare

_____________________________________________________________________________
_
| Terenuri/Cursuri de ap
|

|____________________________________________________________________________
__|
|
|
TERENURI/CURSURI DE AP
| FAMILII CU
| FAMILII CU
|
|
|
| 1 - 3 PERSOANE | PESTE 3
PERSOANE |
|____|_____________________________________|________________|________________
__|
| 1. | Terenuri n intravilan arabile sau cu potenial de construcii ori
|
|
| vnzare, cu o suprafa total mai mare de 1.000 mp n zona urban i
|
|
| 2.000 mp n zona rural, cu excepia terenului pe care sunt construite
|
|
| locuina i anexele
|
|____|_______________________________________________________________________
__|
| 2. | Terenuri extravilane n zona
| 1,5 ha/familie | 2 ha/familie
|
|
| colinar, de es i de munte, cu
|
|
|
|
| potenial productiv
|
|
|
|
| (exploatabile)*1)
|
|
|
|____|_____________________________________|________________|________________
__|

*1) Se refer la terenurile cuprinse n clasele I - III de calitate n condiiile


prevzute de Ordinul ministrului agriculturii i alimentaiei nr. 26/1994 pentru
aprobarea Normelor metodologice orientative de calcul al arendei, cu modificrile
ulterioare, respectiv n Ordinul ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale nr.
278/2011 privind aprobarea Programului naional privind realizarea Sistemului
naional de monitorizare sol-teren pentru agricultur, a Normelor de coninut
pentru studiile pedologice i agrochimice elaborate n vederea realizrii i
reactualizrii periodice a Sistemului judeean de monitorizare sol-teren pentru
agricultur i a realizrii Sistemului naional de monitoring al calitii solului n
reeaua de profile 8 x 8 km i bazele de date aferente, a Metodologiei privind
realizarea i reactualizarea Sistemului judeean de monitorizare sol-teren pentru
agricultur i a Sistemului naional de monitoring al calitii solului n reeaua de
profile 8 x 8 km i a bazelor de date aferente, a Normelor de coninut privind
realizarea Sistemului naional de monitoring al calitii solului n reeaua de profile
8 x 8 km i a Bazei de date aferente reelei de profile 8 x 8 km, precum i
realizarea bazei de date la nivel naional aferente Sistemului judeean de
monitorizare sol-teren pentru agricultur i a Modului de finanare a Sistemului
judeean de monitorizare sol-teren pentru agricultur, a Sistemului naional de
monitoring al calitii solului n reeaua de profile 8 x 8 km, precum i a bazelor de
date aferente.

_____________________________________________________________________________
_
| Categorii de animale/psri
|
|____________________________________________________________________________
__|
| 1. | peste dou bovine
|
|____|_______________________________________________________________________
__|
| 2. | peste o cabalin
|
|____|_______________________________________________________________________
__|
| 3. | peste 3 porcine
|
|____|_______________________________________________________________________
__|
| 4. | peste 5 ovine/caprine
|
|____|_______________________________________________________________________
__|
| 5. | peste 5 familii de albine
|
|____|_______________________________________________________________________
__|
| 6. | peste 10 capete de iepuri de cas
|
|____|_______________________________________________________________________
__|
| 7. | peste 25 de capete de psri
|
|____|_______________________________________________________________________
__|
| 8. | cresctorii a cror producie se comercializeaz
|
|____|_______________________________________________________________________
__|

NOT:
Deinerea unuia dintre bunurile menionate conduce la excluderea acordrii
ajutorului social.
---------------