Sunteți pe pagina 1din 3

Protectia drepturilor omului in cadrul unor orgnizatii internationale si regionale

1.Protectia drepturilor omului prin mecanisme ale ONU


2.Protectia drepturilor omului prin organizatii ergionale
3.Rolul organizatiilor militare in asigurarea respectarii drepturilor omului
I.ONU a fost creata la data de 24.10.1945 in componenta ei intrand 51 de state, care au cazut de acord sa-si uneasca
eforturile pentru a mentine pacea printr-o aparare internationala si securitate coloectiva. RM a aderat la ONU la 2
martie 1992. Obiectivele primordiale ale ONU conform Cartei sunt de a promova drepturile fundamentale ale
omului, a preintimpina declanasarea conflictelor violente, a garanta respectul pentru dreptul international precum si
de a ameliora standardele de viata la nivel global.
Actualmente organizatia cuprinde 193 de state membre care participa la aprobarea problemelor globale intr-un cadru
international unic.
O data ce statele devin membre ale organizatiei el cad de acord sa accepte obligatiile prevazute in Carta ONU, si
tratale care stau la baza principiilor relatiilor internationale.
Statele membre ale ONU sunt state independente. ONU nu este un guvern mondial si nu adopta legi. ONU
promoveaza metode care ajuta la solutionarea conflictelor internationale si formuleaza politici privind problemele
care ne afecteaza pe noi toti.
Statele membre indiferent de marimea lor, de potentialul economic, viziunile politice, sistemul social au un singur
vot.
ONU este alcatuit din 6 organe principale:
1.adunarea generala
2.consiliul de securitate
3.consiliul economic si social
4.consiliul de tutela
5.secretariatul
6.Curtea Internationala de justitie (sediul la Haga )
Adunarea generala- consta din toti membri acesteia, fiecare dispunand de un singur vot in cele mai dese cazuri
problema drepturilor omului sunt incluse in ordinea de zi. Adunarea generala a adoptat o serie de conventii si
declaratii referitoare la drepturile omului, in mare parte ele se refera la fapte precum genocidul, descriminalizarea
rasiala, persoana fara cetatenie, drepturile femeii si a copilului lupta impotriva torturii.
Adunarea generala alege cei 10 membri nepermanenti al consiliului de securitate. Impreuna cu acest consiliu, dar
votand independent alege membrii curtii internationale de justitie, de asemenea numeste secretariatul general al
ONU la recomandarea consiliului de securitate, aproba bugetul organizarii mondiale.
Adunarea generala isi desfasoara activitatea in cadrul sesiunilor plenare anuale, care se deschid formal in prima
marti a lunii septembrie a fiecarui an. Sesiunile se organizeaza in sediul ONU din New York.
Sesiuni speciale pot fi organizate la cererea secretariatului general sau la cererea statelor membre. Sesiuni de urgenta
pot fi organizate in 24 de ore in baza unei cereri primite de secretariatul general din partea consiliului de securitate.
Cosniliul de securitate- are responsabilitati primordiale pentru mentinerea pacii si securitatii, el poate fi convocat la
orice ora zi sau noapte. Consiliul are in componenta sa 15 membri, dintre care 5 puteri mari: China, Federatia Rusa,
SUA, Franta, Marea Britanie sunt membri permanenti cu drept de veto. Celelalte 10 state sunt alese de catre
adunarea generala pentru o perioada de 2 ani. Deciziile consiliului se aproba cu un numar de 9 voturi. Toate statele
sunt obliagte sa indeplineasca deciziile consiliului, el deasemenea poate lua masuri de impunere intru executarea
deciziilor prin anumite mijloace cum ar fi sanctiuni economice, embargo (interzicerea) pentru livrarea armelor.
In afara de aceasta, consiliul face recomandari pentru adunarea generala privind desemnareaunui nou secretar
general si admiterea unor noi state membre.
Consiliul de securitate are ca responsabilitate fundamentala mentinerea pacii si securitatii internationale, prin
solutionarea pasnica a disputelor si prin intreprinderea de actiuni inpotriva amenintarilor la adresa pacii si securitatii.
Consiliul economic si social este compus din 61 de state membre. Deciziile sunt adoptate prin majoritatea simpla.
Sesiunile Consiliului economic si social sunt organizate in fiecare an in luna iulie, alternativ la Geneva si la New
York.
In subordinea Consiliului economic si social se afla diverse comisii sau comitete specializate cu o componenta
limitata cum ar fi: comisia ONU pentru drepturile ONU, comisia pentru statistica, comisia pentru populatie, comisia
privind combaterea traficului, consumului si abuzului de stupefiante, comitetul pentru resursele naturale.
Consiliul economic si social initiaza studii si analize privind economia mondiala, problematica, sociala, culturala,
educatia si sanatatea la nivel internationalsi face recomandari in legatura cu aceste probleme adunarii generale.
Consiliul de tutela- a fost suspendat la 1 octombrie 1994
Curtea internationala de justitie a fost creata in 1946. Toate statele membre ale natiunilor unite sunt si parti ale curtii
internationale de justitie. Curtea este formata din 15 membri pentru un mandat de 9 ani. Ei pot fi realesi si sunt alesi

separat de catre consiliul de securitate si adunarea genrala. Potrivit art. 2 din statut. Curtea este un corp de magistrati
independenti selectionati, fara a se tine seama de nationalitatea lor.
Membrii Curtii internationale de justitie se bucura de aceleasi imunitati ca cele acordate agentiilor diplomatice.
Secretariatul general al ONU este compus din functionari recrutati pe plan international care activeaza la sediul din
New York si in lumea intreaga.
Secretariatul este condus de secretarul genral ales de catre adunarea generala la recomandarea consiliului de
securitate pentru o durata de 5 ani care poate fi reinnoita.
Secretariatul numara in randurile sale peste 14.000 de persoane provenite din aproximativ 170 de state.
Secretarul general este asistat in problemele referitoare la drepturile omului de inaltul comisar ONU pentru
drepturile ONU care are rangul de secretar general adjunct.
II. Consiliul Europei
In 1949, 10 state ( Belgia, Danemarca, Franta, Irlanda, Italia, Luxemburg, Norvegia, Olanda, Regatul Unit si Suedia)
au pus baza consiliului europei, care este o organizatie politica.
Scopul consiliului este realizarea unei uniuni mai stranse intre membrii sai, in scopul apararii si promovarii
idealurilor si principiilor care constituie patrimoniul lor comun si favorizeaza progresul economic si social.
RM a devenit membra al consiliului Europei la 14 iulie 1995. Programul de lucru al consiliului cuprinde:
-drepturile omului
-mijlaoce de informare in masa
-cooperare juridica
-probleme sociale si economice
-sanatate
-invatamant
-cultura
-patrimoniu
-sport
-tineret
-mediul inconjurator
Consiliul Europei este finantat de guvernele statelor membre in mod proportional cu numarul populatiei si bogatia
lor.
Organizatia a fost dotata cu 2 organe:
un comitet al ministrilor si o adunare consultativa.
Comitetul de ministri este organul de decizie al consiliului si este compus din ministri de externe a tarilor membre.
El stabileste activitatile organizatiei, studiaza si da curs recomandarilor adunarii parlamentare. Tot comitetul adopta
programul de activitate precum si bugetul consiliului.
Deciziile adoptate de comitetul de ministri sunt transmise guvernelor statelor membre sub forma de recomandari de
conventii sau acorduri.
Conventiile si acordurile spre deosebire de recomandari au caracter obligatoriu. In afara de aceasta comitetul adopta
declaratii si rezolutii asupra problemelor politice de actualitate. Documentele elaborate sunt adoptate cu o majoritate
de 2/3 din voturile exprimate.
Pentru problemele de procedura este necesara o majoritate simpla. Adunarea parlamentara al Consiliului Europei
este un forum in care pluralismul politic din tarile continentului nostru se exprima in libertate. Aici sunt dezbatute
problemele publice de interes european, se iau initiative de a promova cooperarea europeana. Adunarea este un
organ consultativ lipsit de putere legislativa care isi concretizeaza rezultatele dezbaterilor prin recomandari pe care
le adreseaza comitetului de ministri.
Adunarea parlamentara este formata din reprezentantii desemnati de parlamentele nationale, numarul acestor
parlamentari fiind in functie de numarul populatiei, intre 2 si 18. In acelasi timp parlamentarii nationali trebuie sa
reprezinte marele optiuni politice din parlamentele lor.
Adunarea este constituita din 5 grupe politice:
1.grupul socialist
2.grupul partidului popular european
3.grupul democratilor europeni
4.grupul liberal democrat
5.grupul pentru stanga unitara europeana
Exista si parlamentari care nu fac parte din nici un grup politic
Comisiile care pregatesc lucrarile adunarii sunt specializate in urmatoarele domenii:
1.problemele politice
2.probleme juridice si de drepturi ale omului
3.probleme sociale de sanatate si familie
4.probleme de cultura si educatie
5.probleme de stiinta si tehnologie
6. agricultura mediu, probleme economice

CEDO Curtea Europeana a Drepturilor Omului


A fost instituita prin conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale (Conventia
europeana) semnata la Roma la 4 noiembrie 1950 si intrat in vigoare la 3 septembrie 1953.
In marea majoritate a cazurilor Curtea isi desfasoara activitatea in camera de 7 judecatori. Numai in cazuri
exceptionale, functionand ca marea camera compusa din 17 judecatori se va pronunta asupra celor mai importante
probleme.
Curtea europeana este alcatuita din 45 judecatori. Nu exista nici o restrictie in ceea ce priveste numarul de judecatori
de aceeasi nationalitate. Judecatorii sunt alesi de adunarea parlamentara a consiliului europei pentru un termen de 6
ani.
Judecatorii isi exercita functiile la curte in nume propriu si nu reprezinta nici un stat. Ei nu se pot angaja in nici o
activitate incompatibila. Mandatul lor expira la aingerea varstei de 70 de ani.
Limbile oficiale ale curtii sunt franceza si engleza, dar cererile pot fi redactate in una din limbile oficiale ale statelor
contractante. Indata ce solicitarea a fost declarat admisibila, trebuie utilizata una din limbile oficiale ale curtii, daca
presedintele camerei nu autorizeaza folosirea in continuare a limbii folosite incerere.
Curtea poate fi sesizata printr-o cerere de catre orice persoana fizica, organizatii neguvernamentala sau de orice grup
de particulari care se pretind victima a unei incalcari, din partea unui stat cu partea la conventie.
Conditiile de admisibilitate ce tin de procedurile
Epuizarea cailor
-Respectarea termenului de 6 luni de la data deciziei interne definitive
-Cererea sa nu fie anonima
-Cererea sa nu fie in mod esential aceiasi cu o cerere examinata anterior de curte sau deja supuse alte instante
internationale de ancheta.
Conditiile de admisibilitate ce tin de fondul cauzei sunt:
-cererea sa nu fie incompatibila cu dispozitiile conventiei
-cererea sa nu fie in mod vadit nefondata
-cererea sa nu fie abuziva
Nerespectarea acestor conditii, curtea va declara cererea ca fiind inadmisibila si va fi respinsa. Mai mult de 90% din
cererile examinate de catre curte sunt declarate inadmisibile pentru nerespectarea uneia din conditiile de
admisibilitate.
Organizatia pentru securitate si cooperare in Europa (OSCE) a fost creata la inceputul anilor 70 initiativa convocarii
a avut-o guvernul Finlandei la 25 noiembrie 1970, sub numele de conferinta pentru securitate si cooperare in Europa
cu menirea sa asigure in conditii de deplina egalitate, contactele si cooperarea dintre tarile europene. Conferinta
tarilor europene (33 de state la care au participat SUA si Canada 1973-1975 s-a incheiat prin semnarea la 1 august
1975 a documentului cunoscut sub numele de actul final al conferintei pentru securitate si cooperare in Europa de
la Helsinki sau sub numele de Acordurile Helsinki.
Documentul a stabilit un ansamblu de principii care guverneaza relatiile reciproce dintre statele participante pentru
edificarea unui sistem trainic de securitate si cooperare in Europa.
Astfel sunt consacrate si dezvoltate principii cum sunt: egalitatea si respectarea drepturilor suveranitatii,
nerecurgerea la forta sau la amenintarea cu forta, inviolabilitatea frontierelor, integritatea teritoriala.
III.NATO- este o alianta politico-militara stabilita in 1949 prin tratatul atlanticului de nord semnat in Washnigton la
4 aprilie 1949. Actualmente cuprinde 19 state din Europa si America de Nord. Pe langa aceasta 19 noi fac parte si 27
de tari au statut de parteneri care au semnat actul privind parteneriatul pentru pace CRM 16.03.94
Alianta s-a format din state independente interesate de mentinere pacii si apararea propriei independente prin
solidaritate politica si printr-o forta militara defensiva corespunzatoare, capabila sa descurajeze si daca ar fi necesar
sa raspunda tuturor formelor probabile de agresiune indreptata impotriva ei sau a statelor membre. Statele parti la
acest tratat au convenit a trai in pace cu toate popoarele, sa apere libertatea popoarelor lor, mostenirea comuna.

S-ar putea să vă placă și