Sunteți pe pagina 1din 92

.

"

BOABE DE GRAU
ANUL IV, N-ruJ 12

REVISTA DE CULTURA

www.dacoromanica.ro

DECEMVR

1933

CUPRINSUL
CABINETUL NUMISMATIC AL ACADEMIEI ROMNE
figuri) d. C. MOISIL

(cu 14

PALATUL CULTURAL DIN TURNUSEVERIN (cu 35 figuri)_ .


. de POMPILIU COSTESCU
IN JUGUL DOMNULUI
(cu

ti

figuri de

B.

(IV)

Sab6)

d. IOSIF NYIR6
din ungure,te de Iii, D4ianu

CRONICA. Cri, conferine, congrese, expoziii: Gnd Romnesc; K6s Karoly;


Lauda negoului Romnesc; Conferinele Pen-c1ubului din Cluj; Parcuri
Zoologice; Iosif Nyir6; Teatru,muzic, cinematograf, radio: Statistica fil
mului. Turism, sport, educaie,/izicd: Crciun n muni; Valea-fr-Iarn
i Coasta-de-Argint.
(Cu 16 figuri).
Plan colorat: Cteva scene din istoria negoului romnesc, pictur mural
(dup o schi), de eealia Cuescu Storck
Redactor: EMANOIL BUCUA

Un exemplar 25 lei
Abonamentul pe

an

80 lei

EDITURA:
M ONITORUL OFICIAL I
REDACIA:

IMPRIM. S TA T U LUI

D I RBCIA BD UCAIEI
P

OP

U L

U I

BU C U R B T I, I I
Sit. G1:neral Berthelot Nr.

ADMINISTRATIA:
IMPRIMERIA NATIONALA.
BUC URETI, V
Calea erban Vodl

www.dacoromanica.ro

133-1;15

Sfntu' Ilie, icoan de

M(m"u Pund ButsCU

www.dacoromanica.ro

Cri, conferine,
ICOANE. - Marcu BEta mi pU$ese zilele trecute pe drumuri ca sli aflu dacl se ntlnete pt la

1860

in iconografia

c.ongrese,

expoziii

Pictorita a indr3git dela incepui albul i negrul i li cultiva! gravura. Primitivismul voil de mijloace a dus-o la pri-

noastd numele unui Matache OriJa"u. A glsi! el o coanli

mitivismul i aproape la lr1nimul de scopuri. Din plien-

semnat.i

ntr'un metoc la Alexandria egiptun3, i vrea

iiniul de linii a l creatoarei, in durate i plinli de putinle,

si tie daci i se cuvine mai mult! sau mai pu!in:lluare aminte.

s'au desluit dela un timp, ca si eodrascli mai apoi, vede-

aa,

Partta ciudatll. a ti este el fondul pe c;l.re e ;I,eullI.


figura sUnlii redli Constantinopolul, cu marile mos
chei la orizont i cu Cornul de Aur plin de

coribii

pe supt ele. Meterul se vede ci a stat in cetatea p.


gin i s'a Ibat furat de

frumuselea i

mlrelia ei.

Numele lui nu spune insi nimic istoricilor


dar chiar prin aceasta crete in insemnltate. Lista att
de ducl a zugravilor ntri sfinli, de ob.il'!iie rom
neasd,
murile

se mrete

cu ind unul, un clUtor pe dru

Rlslritului, dmas

pinl azi

necunoscut.

01

pUlin perdeaua la o parle i intrl intre iconarii ntri,


intre cari pe acea vreme se numlra i Meteru Nicu,
piCiorul Niculae

Grigorescu de mai tlrziu, imri

cu

singura ta icoanl tiutl pe bral, Malache Orilanu dela

1860, ca un erou deplrt;ltde Alicdndrie I Z1mbete nu

mai lui Marcu Seu care te-a descoperit i tea adus


iad aC;l5l dupl ;lppe aptueci i cinci de ani!
Dad odinioarl dintre iconarii mai inzestra\i ieeau
piCtorii romlni de mare vad, inoitori ai artei lor,in
zilele noastre incep d se petreacl lucrurile tocmai dim
potrivi. In trebuin!a de apropiere de ceea ce
adnc al poporului
i s'a oprit

mai

artistul pl;l5tic a intut in biserid

inaimea impodobirii ei colorate. Bitanti

nul l-a c;.lig;ll. Talentele cele mai felurite s'au


pe schele i ca Michel Angelo in Capela Sixtinli

suit
au

visat pe Dumnueu Tatii i pe loIi Sfinii In hainl i


In infliliare nou3. Stoenescu, Tonitta, Demian, Brlescu,
Olga Grecianu i

ailii

peste rari trec, au ngroat rin

durile iconarilor ntri moderni. Zugrav de biserici n'a


mai fost un cudm m3i mult

de

oarl.

Renterea

picturii a cunoscut in Romnia ,i o renatere de ginduri i de motive cu o Intoarcere spre biserid.

Se. Anton, icoanl de

Maria Pani1 Buescu

E inci

o forml a idealismului autohton, mutat dintre literali ntre

niile de iconQ5tas, clte o Maica Domnului indoitl

art4tii plastici. In aceea micare trebue aezatl i

SUntul Prunc

munca

pute

i peste durerile lumii sau cte un SUnt Gheor


vlpaia In balaurul

pentru frumos, ad1ncit3 acum in urml insi numai i nu-

ghe 11n3r, nfipt n ,ciri i repezit cu to.atl.

mai in icoane, a d-nei Maria Panl Buescu.

cu multe capele. Nu era nimic din lipicul tot mai obosit al

www.dacoromanica.ro

BOABB
ErminUJor de oal1, cu dt nc1pea pe mlini m;li puin cre
dincioase i mai mercenare, dar era tot duhul i tO;l putere;l
dinluntcu InoitO;lre. Ca nite ilustraii de vieli ale Sfin\ilor
sau ea nte medalioane de tmplli, chipurile i faptele se
recunOljteau numaidect i aduceau cu to:lte acestea ceva

O poslbirie din timpul Romanilor

DE

GRU

, Nu cunosc o stiliure mai potrivitl, i cu privire 1;1 tradiie


i cu privire 1;1 cerinele anistice cele mai dificile, dedt re
lultatul talentului i al ostenelilor stliruito:lre ale d-nei Panl
Buescu"
Cele douli pilde, pe care. le punem inainte, vor da insii un
temeiu mai bun dedt orice incredinare, spuselor noastre.
SUntul Anton ne privete de supt glug;l lui dnltl i grea,
ca de dincolo de plC;lI, iar SUntul Ilie pleac duduind cu
telegarii lui roii luai de pe perelii Voronelului, prin cerul
podit cu fulgere.

TRADIII NEGUSTORETI. -Oraele trlesc i ele de


viaJa societlii i a J1rii care le-au creat. Mi-aduc aminte de
mirarea mea oolari el o vatr de lumim ca Atena a putut sl
fie prsitii i uitat de propriii ei locuitori, cuAcropolea pe
care Partenonul i Erecteionul s'au pstrat apfOOlpe intregi
p;\nii acum doui sute de ani, i si riim;\nii secole un sat siirac
ntre cele mai siirace sate. Trecerea MareluiApostol i dvna
lui DionisieAreopagitul nu fusuerl deajuns ca sii faci iertat
frumuseea piig1nismului care nidieri nu strllucise de str!
lucirea lui de-aici. Nici astbi in Atena bisericile nu ilbutesc
s3 ia linii i putere de monumente de artii din pricina templelor
i a zeilor cari cutremur:i inel atmosfera i crapi catapetesmele.
Bucuretii aratii ,i ei in mic o desvoltare legatl str;\ns de
istorie.Afarl de dtna biserici, cum e aceea din dealulRadului
Vod sau al lui Mihai Vodii, dldiri de o vechime mai mare
de o sutii de ani nu se mai ntlnesc. S'au dus uliJele de odinioar cu casele i chiar cu numele lor, aa cum s'au dus oamenii. Pornirea eroid dela inceputul secolului trecut, de rupere de tradiia greael i chiriliel i-au Ucut drum, surpiind
i inlocuind peste 101.Oraul stl sub ochii notri, ;lprO;lpe de
ieri, i cu fiecare ti se schimb cu o bucurie tinereasd. Nimic
nu-i ridiel in;linte piedeca unei amintiri vrednice de apiir;lt.
D;lr ceea ce se int;\mpl cu tidurile, se 1ntlmpl:i cu oamenii
i cu indeletnicirile.O comemorare de firm de negustor. ca

nea,teptat i fraged. Genunchii nu se fr:'ingeau totdeaunJ.


pentru rU.,Klciune, tocmai pentrud ochiul, insetat deodat,
voia s vadii i s se desUtne. Cerul cobora cu obraze noui
pe pmnt.O noui iubire umplea inimile. Meteugul Evanghdistului Luca ne diiruise cu un nou ucenic.
Oda aceastii lucrare pentru sine, pen!rU dliv;l prieteni i
pentru Saloanele oficiale de gravutii i desen, incununat cu
obnuitele i poate ud;lrnicele recunO;lteri, d-na Mari
PaniiBuescu ;1 primit apfOOlpe h;lrul i binecuvntarea unui
pas mai departe. Artista a gsit 1n sine pe femeia cretin
i s'a glndit la un mijloc de inmulire a aceluia exemplar,
care s ajute pltrundtrea n toate casele a unei mai bune
icoane i, prin u, a unei noui religiolitli. Sdndurica de teiu
de pe vremuri, care (rebuia gbitii prin (lrgul de lemn do
brogean alBrlilei, Ucea loc orielrei tlblii, aceasta se putea
acoperi cu un mortar i In stratul crud si se imprime de ne
numlrate or ca Intr'o frescii dmbetul unei sfinte sau durerea
unui mucenic. Icoana ii plstra nestricat caracterul de oper
tot pe atiit de credin pe dt de art:i, i 1n schimb preul scdea
'
p;\nl la nivelul oridrei pungi. Pictoria ;1 Ucut mai mult.
Ea i-a imprumutat meteugul Asociaiei Crqtine a Fe
meilor, care ;1 luat asupri-i sarcina rispndirii i afl n
aceastl osteneall un Indoit rost activiiliii ei obnuile.O ex
poliie, pllnuitll pentru lun;l Februarie, V;l arlita tuturor cele
18 sau o de compoziii de pnll acum ale artistei i variaia
la infinit de ton i de impresie, care se aplr;1 de uniformi
%are. Va f i una din cele mai de seaml manifestlri ale artei
mirene pentru nvioraru vielii bisericeti. Dup ce oamenii
de gust i de pricepere. s'au rostit vor putu si-i 3punl cuviintul i oamenii de credinti. Lor mai cu seam trebue si
le vorbeasd, pentru cari au fost gindite i lucrate c u nfrigurare, aceste obiecte de inchinare i de cult intim ortodox.

aceea a postlvliriei Schlesinger, infiinatl la 1858, cu un an


Inainte de Unire;l Principatelor, e ceva cu totul rar. Trebue

D-I N. Iorga, II drui neincredere falii de Inoiri, mai ales


In acest domeniu, e In deobte cunoscut:!, nu s'a sfiit sli aibl
urmiitO;lrea plrere:

si fim recuno:o;c3tori conduc3torilor ei de astiizi, cari s'au


ostenit i au tiut s'o aetc ntr'un cadru aproape cultural.
Dovad:i drticica, priit; al acestor ctev;l r3nduri.

O postlvJrie din secolul trecut

www.dacoromanica.ro

Ca s'o aldtuiasd i-au unit priceperea sau arta scriitori i


colectionari. Doctorul Nicolae Rlsmeri1 schiea:;!

viaa co-

..'

ca o concreie calcad, ca s lumineze o idee fericitl, Stofa i


costumul. O preocupare apro.ape la fel a dus la viscolul de

mercial1 de acum trei sferturi de veac i mai dinainte, cu un

imagini, de judedti i de transpuneri profetice al lui Carlyle

condeiu care, dacl ar fi mai anecdotic, ar izbuti sl aduc1 aminte

In Sartor Resartus. Aici, din cele patru propoziii, mai mult

pe alocuri de Ion Ghica. E vorba de vremea apus3 pe la

de prezentare dedt de tratare, una tie 51 aureolne tn treadt

1850,

a anteriilor de abagu sau de suvaia i a giubeldor de samur,


a bogasiilor colorate, a carmasiului, mohairului, stofdor

de

Orient. de Alep sau de Hios, a postavurilor de Flandra sau


de Frana, Veritres, Elbeuf, Abbeville sau

Sedan.

Piaa

Lipscli nsli se nchidea. Ap1rea Viena i i incepea faima


marfa engle%l. E o enumerare, Intru nimic mai puin strlucit3,
dect a granzilor din Hernani. La

1839

Gheorghe tefan

Coengiopolu, care deschisese un mare magazin de stofe In Lip


scani, col cu elari. aducea abia primii croitori de modl noul,
pe Coulevrin dela Paris, pe Prinian i pe Franke din Vienat.
Parcl vedem pe tineretul romantic al timpului. cu redingote
bine lipite pe trup i cu cravatele largi, lsate in valuri de
mltase sau de dantele. prin aceste intii prlvllii
Figuri iubite. ca Grigore Alexandrescu i Nicolae Bllcescu,
se mbrlcau la fel. Intia revoluie a fost a imbr1c3mintei:
Rlslritul i Apusul s'au deosebit i s'au ciocnit la Inceput
in croitoriile secolului.
latl ca o ncadrare, Hanul Manuk, In gravura din coleclia

Po511vlria Schlesinger In

1933

Olevschi, cu prispele i foioarele lui pe trei laturi i cu drutele de Braov c u coviltir, deshlmate la focurile fumegoase

moda:. Moralitii, lipsii de teme noui la preocup1rile lor de

din curte. E un fel de garl cu intrepozite de mlrluri a vremii.

biblioted, se referl, ca 51 vetejeasc1 moda, adiel circulaia

Abia dacl aezarea de ast1zi, ca loc, in inima Ilrgului, i de

in aspecte noui a decenei, la omul pe,terilor, invelit sumar

zidire, cu un sistem de

slli i

de ogradl intre case, a Hotelului

cu pielea ursului din pldure, pe care cel pUin omul sllbatec

Dacia, mai amintete de Hanul i de forfota. lui de-acum

tia 51-1 prindl i 51-1 doboare . Moraliti atlt de nlbldlii

:f;!.plezeC de

nu tiu s5 existe, dar ciocniru stilistid scaplrl i urmrete.

meditaliei

ani.

Altl gravurl, din aceea. colectie, supune

noastre

pe

baierul

dela

inceputul

secolului al

Ca o ilustrare, un om Ur stomac de astzi i tus in jos de

XIX-lea, pe care l-a mai gsit Kiselev i l-au combltut, cu

nite pantaloni prea lungi i prea largi, se uil1 Ingrozit la

oonjuraii carbonare sau cu zefJemele pariziene, tinerii, copii

strlmii portului din spinare, proiectai schematic din camera

ai lui, ntori bonjurl/ti i revoluionari dela studiile unde-i

obscurl a trecutului. Sunt aici slbatecul cu ghioagl i cu

trimisese i-i ntre\inuse babaca din veniturile moiei mun-

blanil. al d-lui Arghezi, hoplitul grec sau legionarul roman,

cite cu robi sau ale Vistieriei, gospodrile de caftaneJe de tQ;ltt

muschelarul rezemat in muschetJ, dar care i-a plstrat coiful

treptele. I!icul e elt un cozonac moldovenesc, inflorit i re-

cu pan3, armura uiJOarl i danteltle la genunchi, pln11" pan

vlrsat peste forml, iar ciubucul are inlllimea omului. Indlr::ltul

talonarul cadrilat al revoluiei din Iulie 1830.

acestui stllp de Iad, imbllnit i Inmltlsat, se vede simbolic

Firma Schlesinger a reinviat cu aceasl1 drb1torire, astfel


InUiatJ, bunele tradiii ale negustorilor
notri.

DESPRE C/VA ANDREE$T/.


Intre Grigorescu i Luchian

ne-am de

prins dela o vreme d ae%lm tot mai du


i la un loc inalt pe

Andreescu. Studii

i monografii au incercat doi

populari

%e%e viala, prea draci in date sugestive,


i personalitatea, rimad cu toate acestea
destul de tainicl. MU%eele se Ulesc de
la o vreme daci au o p1n%l de el i o
scot l a vedere. O noul

sall

de expoziie

plastic1 in Bucureti a crezut eli nu poate


sl se inaugureze mai potrivit deelt cheun singur fir de porumb pe un orizont pustiu. Nu ne afl3m,

mind publicul la intlia pre:zent"re m"j deplin! a lui An-

in tot cazul, inaintu unui client al postavurilor englezeti

dreescu. Lucrurile au fost poate puin cam amestecate, dar

aduse de intliul Schlesinger

impresia a fost puternieli. E drept ci acest al treilea mare

Poetul Tudor Arghezi i-a imprumutat condeiul du, care

piCior romin mai vechiu n'are nici poezia, nici fr1gezimea

tie sl imbrace orice subiect, siaur i in acela timp horbotat,

lui Grigorescu, precum nu cunoate bucuria culoristid a lui

www.dacoromanica.ro

'"

BOABE

Luchian. Sensibilitatea lui t mai mult durtroas3 i sllpinitl

DE

GRAU

i foarte puin sau de ftl cunoscui. CAteva caturi pe cate

de o probltml a Sliuluj, in care culoarea cobQ;lrl stri de

le tiu. lndreptlesc Mnuiala de existenl

sufltt

neteptatul lot.

mai aproape de u-edrire I!umricl i de meditaie In

delungi dedt de linite i de ula:. Ceilal!i doi puteau s


ajungl populari, Uri

.d

dec;ldl; el deplrfud admir.r.liile fu-

a altora, cu tot

Vreau sl spun un cuvint astlti despre cele trei lucr!ri din


casa brlileanl a d-Iui

Ion Negulescu-Warlam. Subiectele i

factura lor nu sunt propriu

tis

o revelaie, iar dimensiile nu

deplesc mlsura obinuitl a lucr1rilot mici

i mijlocii ale

pictorului. Ele au fost v1zute dnd i dnd de unii artiti i


critici de artl, i asupra unora s'au incercat chiar mici pro
cedee de restaurare. Ceea ce nu le ia insi intru nimic, nici
din valoare, in cuprinsul operei lui Andreescu, i nici din
interes, in mijlocul unei luliri aminte in necontenitl cretere
fall de el. Imi voiu ingldui o mic1 descriere, ajulatl mai
ales de reproduceri, i douli cuvinte despre obrie, aduse
la cuntinll de deinlitor.
D-I

Ion

Negulescu-Warlam i-aduce aminte el lad.l slu,

care a murit in

1902,

aritndu-i in salon doul tablouri, i-a

gare i se p1strea:in singur1ate. Ceva argintat i adinc pune


oarecare rkcaJ i neincredere imre artist i mullime. Auto
portretul lui nsui, atit in forma mai tln3r, dl i in cea de
il doua, mai obosit i mai pleuv3., mlrturisete aceea stare.

Andreescu n'a putut UII n'a vrut s fie tinr. i tocm:Ji acea513 tinerele se rlisfr3nge de obiceiu in toat opera i ctig
pe privitor, Udnd din el un credincios, prin lumina regl
silit pin tktiu in lucr3rile de b3rb3ie i de bltrnee. El il
fost dela inceput Url virstl, ca orice meditativ.
De aceea cred ins!! el figura lui va mai atrage pe cerce
ttori. Nu num3i el cel din urm cuvint despre el n'a fost
spus, dar incerclrile de pin3 acum au avut sfiala i paza cu
rtirilor de teren. Sinteza, care s3 ie seama de intreaga operl
i de noutatea pe care o aducea, teaptl inel. Vor mai fi
descoperiri i mirlri.
Cu toat3 vilva i lucrrile pe care le-am amintit, ne lipsete

Mesteceni de

Andreeseu

pinl acum chiar un inventar mai amlnunit al operei andreetiene. Poate do viitorul nu va fi in stare s3 dea la iveall

amIndoi la Paris, la studii. Unul redli o alee, poate din fai-

pinze necunoscute care sli poatl sta alluri de cele mai bune

moasa pldure dela Fontainebleau, inalt de 24 centimetri i

ale artistului, sau

lat de

si!

le fi innead. Ceea ce e sigur e

sunt case unde se afiS ascuni, din discreia uneori,

el mai
din ne-

,tiina alteori a proprietarilor, Andreeti nepui in circulaie

19,E

un drum piezi, mirginit i Iliat n inltiul plan

din stinga de trunchiul puternic al unui copac, iar de ceataltl lature umbril de loatl revlnarea verde i rlicofoiLSl a

www.dacoromanica.ro

codrului. Plmltufuri de luminl, nite buchete, acoplrincr1ngltura nesfllit. Prin cteva goluri din bolt.
u.u se ghicete cerul. Incolo, nicio zare, dect ticerea inchideri in sine i a naturii netulburate.
AI doilea e u n studiu de copaci, desprini cu voinli dintr'o p1dure care ii jnconjoarli de toate p1rile, inut ins in
tonalitatea mai slab1 i steard de fund decorativ. Doi mesteadru monumentali, Inii din acee3.J tulpin, se despart
i se deprteall treptat, Cu jocul coaiei albe i inflorite, spre
Inllimilc in care se pierd inainte d-i de$vlue tinerelea i
freamtul frunzelor. Mi-am adus aminte de alt studiu de
copac, plin de o adnc mo\hnire, de pe coasta dela Apremont.
Bucile sunt nrudite, tot att ca stare sufleteascl, pe c1t poate

6g,

ARTITII SOARELUI. -Muzeul Toma Su:Jian incepe


muzeu din ar. Dela un timp el ad3postete in fiecare an
o expoziie strliinli. Directorul lui ii continuli sarcina de
odinioar, dela Geneva, lucrlind pe calea artei la apropierea dintre popoare. Francezi, Italieni, Polonezi i-au desUurat in cursul anilor pe dinaintea noastr.l pictura i
desenul care- caracterizeau. E, de altminteri, i o pild
de ceeace sunt in "are d realizeze leglturile create in
lumea de dup rzboiu de cooperarea intelectual. Ne aflm
n fala unei exemplificlri a metodelor Gmevei. 0-1 George
Oprescu le mnuete cu o adev.lrat1 virtuozitate i scoate din
ele, att in str3intate ct i nuntrul hotarelor, un malli-

Car cu boi de Alldreescu


ca loc i timp de crealie. M1rimea tabloului e destul de insem
natl, cu o inllime de 67 de centimetri i cu o lime de 47
AI treilea tablou e mult mai mic i tratat altminteri
(0,06 X 0,(9), E unul din carele cu boi care ne-au umplut
dela o vreme pictura, anat intre rani i lrance care po
puleau drumul i, prin Inirarea lor r1nduitl, ii dau lungime
,i micare. O casl albl in verdeala foarte tarc, imbogllete
cu o greutate cromatid staticl toat clltinarea de lucruri i
de nuanle a unei lucrri tratate gras i tremurltor, in creste
i ",nuri de culoare ca o rcvlrsare.
Brlila, dupl Buzlul unde i-a petrecut anii de profesor
i a avut viziunea de Damasc a menirii lui, e astfel pentru
prietenii arlti lui Andreescu un drum pe care trebue s se
Invele sl meargll:. Lls1nd chiar la o parte existena coleciei
d-nei Alex.iu, s'ar putea glsi acolo i amintiri despre viall
artistului n anii ci cu cele mai pUline tiri i cu cele maiina
riplte nll:dejdi. Dovadll: i puinul implrtlit acum.

mum. In privina aceasta, at, istoria anmintelor pe carc


le-a condus dt i propria biografie din ultimii zece ani
sunt deopotriv.li de pline deinv.limjnte. Diplomalia culturaU,
noul i in afad de diplomaia polticl, i-a glsit In acela,
timp la noi u n domeniu de activitate i un repre:tentant la
inllime. S1-i urm3rim cu mai nou din manifest1r .Ar
titii francezi inspiral de Africa' la muzeul Toma Stclian.
Aceast3 expozilie de dou luni (23 Octomvrie - 25 Oe
cemvrie 1933), care aduce unele strlucite lucrri de pic
turli, sculptur.li i gravurl, a fost organizatli cu Inaltul spri
jin al Guvernmlintului general al Aigeriei. In Catalogul,
nu numai frumos tip3rit i inzestrat cu toate reproducerile
ajutlitoau, dar competent prevlzul cu lmuriri de tot felul.
se poate ur glsi partea bogatl a d-Iui Jun Alazard, pro
fesor universitar la Alger i director al Pinacotecii din acel
ora alb african, precum i contribuia ind a d-lui G.
Oprescu. In cele doullprefee cercettorul int1Ine,te, alturi

www.dacoromanica.ro

BOABE

...
scrua

cu caracltr mai vremelnic il lucrlirilor de prel1tire, diltoril" inilialorului romn, un adevllral studiu despre
'Alsetia i Artele In secolele al XIX-lea i al XX-Ie scris
de oaspele ftanee:. Totul e aproape ca o raml pentru un

de

milrt i hotrtor nume In istoria picturii din secolul trecut,


Eugtne Deb.croix, care la 1832 prin c31loria lui in Maroc,
propriu tis incorpora artei Africa. Cu acel an incepe romamismul plastic. Crl literar, izbucnit In Frana cu revolulia din 1830 a lui Hernani, motenea i ducea mai departe
orientalismul asiatici ceilialt introducea oriemalismul african.
O anel( de expozilie, a drii romantice, face pe vizitator 9
se glndeasd sau vde!e deadreptul aceastl r3spntie de

DE

GRU

Urli In!rerupere i unde femeile i pun liogirile nu ulcioarele i


a.ttapt3 plinl se umplu) I Micarea e apro;ape pb.stid., de
bra gol ridiC<lI deasupra capului, ca s lie o amfot rezemad pe umlit, i cu pAnu e-hud. mprejur in blduri mari.
Se vede o pornire de aezare statuar, care e ca o uimire in
fala unei realiti neateptate. Fat ednd, vh:ulli din fa.
are acea 5tlruin3 In amlnum, care dl mai mulll intimitate
inleriorului i caracter exoticului. Ceva ieratic plutete pute
aceast3 figu"," de solie a Rldritului.E ca o Ind.ntare in
fiecare linie i in fiecare culoare str3vezie de apl.
ht31 pe Fromentin, intr'o singurl bucat3, I Aduclul
din CherchelJ., cu cea poeie de desen i de colori in

Piala Guvern3m3ntului din Alger de


drumuri.

In

tot cazul, pictura a mers mai dparte i mai

adlnc dedt poezia.


Ceea ce trebue s3 atrag3

Friu:

bastru i in pembt, care d3 deod;:;! i ;umosfera locului i


mai cu seam! atmosfera

dela inceput sunt ule nu mai

pUlin de 45 de desene ale lui DeJacroix. Cele mai multe


fac parte din coleciile Luvrului, altele sunt ale MUleulul N.lli
onal de Arte Frumoase din Alger, ale Mueului de Arte Deco
rative sau ale Galeriei Le Garrec; dteva vin din ColeCia

al-

sufletului artistului! Caii focoi

arabi, in repaus sau n cavalcad.l, pun n pinz3 o viali pe


CUt liniile mari ale cl3dirii i mai ales repetiia arcurilor
goale,

de deschidturi ca

nite

ferestre, o

sl3besc i

dep!l.ttead.
ht!l.-l, Ildndu-l deoparte pe Gericaull cu negrul lui mo

Profesorului Cantacuzino, i au putut fi v3zute i laExpo

numental, Ildndu-I i pe Renoi,. cu tot felul de schie i de

zilia desenului francez de acum doi ani. A fost ca o intre

capele de expresie, pe Dufresne cu V1niltorii. aprO<lpe ca

cere de colabor3ri pentruca marele colorist i cap de coall

ricaturali, pe Dufy cu I M.:Iura. din culori de h3rtie

s3 fie Inf3Jiat dot mai vrednic de rostul lui de deschiz3tor

miltase i de z.ahanchi, pe Fries%, palmierat i insorit, iat,5,1

de drum. ht3 femei din Maroc scol"nd apl (poate c3

pe Matisse ntr'una din buc3Je cele mai puternice aleEl(

nu

.scolind., ci luind ap!l., pentruc!l. linia de Untlnil araM care se


dre,te In fund, aratil el trebue .'13 fie vorba de o centa curg1nd

po%iliei,

odalisc3 linut in jocuri de stacojiu! E

de

aici

tO<ltil lenea i toat3 patima femeii de harem, att in eza

www.dacoromanica.ro

Apeductul din Cherchdl

Capete de

de Fromentin

Arabi de

."

(1820-18]6)

Renoir (1841-1919)

www.dacoromanica.ro

\.\U C,,

...

..
"

BOABE

DE

rea rlisturnatl fi de a.,teptare, dt i n culorile focoase, du


supte in sine i cu treptlri ntre <:<Imea godli i plnze i
muselinuri.
Sculptura nu

lipsete. t Tigrul merg;\nd. al luiBarye li

indreaptl p:uul proape de paradl, pe dnd. Capul de Maurl'

GRAU

i de peisagu In burnusuri UIUitOOlre sauin nisipuri inute In


loc de visul unui palmier cu ramurile clzute. Cite un ,Tirg
de

catiri

la BabelKmes I umple deodatli intiiul plan sau

cite un Drum in OOIzli. incurcli i surpli orizonturile. 01


J. Alazard,

eare n rlstimpuri de rigaz a ajuns p;\ni sub


frescele m;\nlstirilor bucovinene , i pe dru
murile medievale

ale Ardealului, nceard

si fie dt mai mult de fai ,i si lege cu un


fir de actulitte amestecul acesta de lumi
i de idealuri.

ROMANII DIN BULGARIA. -

Ro

minii dinBulg.lria au de ce si se bucure.

Dupl muli ani, soarta lor a fost din nou


un obiect de

discuie intre oamenii

litici ai

douli

celor

m.li sigurl
ori

cllte

aCiunea

public

de

multe

lmurire pOOlte

duce la ciocniri, care nu

po

liri. Este <:<Ilea cea

o dulegare. De
sunt

totdeauna

in folosul problemei insi.


Astfel s'a putut merge atai

de

departe

indt din unele cercuri nalionliste de din


colo de Dunlire si se tligduiasc pnli

existena Romanilor dinBulguia. Am cetit


articole de ziare locale, isclilite
publiciti

cunoscui,

absurdl, eliutau

cui,

d lmemeieu

uneori de

dimr'o pornire
acest punct de

vedere. De pildi, Rominii din judeul Vi


dinului n'ar fi dedt Bulgar,i
Un grup compact

de

romniz.li.

sate, Uri infiltr.lii

de nici un fel, lHte

care

au venit

mari

savani strini, ca Weigand, ca si studieze


fenomene specifice de

limb

romneascli,

desfiinate dintr'o trlsltur de condeiu po

remic!

Nu ,tiu ce ar putea si iasli de aici

i dimr'o

intreag aeiune corespunzlitoare,

care se poate uor presupune, dar un spirit


de impeliciune ,i de colaborare ntre dou
popoare vecine, strins legate prin istoria lor
politielii cultural, e cu deslivirire sigur
eli n'are cum
.lsemenea

ias. Cei eari urmruc o

colaborare

hotr/re Impotriva

nu
unor

pot fi dedt

cu

mijloace menite

numai s'o impiedice.


Femei din Muoc sco1nd apl, de

Dducroix.

Romnii din Bulgaria sunt

(1799-1863)

astzi o probleml tot


i de

al lui Pommier privete inm3rmat, ca dintr'ull fund de


Atlantid". Arta se face ind i
firea. Ascunse pe dupli geamuri,
homed Rac:id, pictor al

mai decorativ'-

dedt i e

miniatari ea ale lui Ma

locurilor, _Calif cu legiuni1e sale',

Vnlitoarea _, _ Flota lui Barbarosa t, vorbesc de emaiuri

vie pe

mlIia, pentru vecinii notri.

cit

Atunci

pentru

noi

ndreptitl
din Ro-

dnd se va inelege

acest lucru i peste OUllhe, jumlitate din


nllituratli.

de

suntBulg.lrii

greutate

Atta vreme insli dt acolo se va socoti

va li
sau se

va eliuta din tactic de politieli intern i utemli sI se lase


!li st creadli, intiu, eli o chestiune

a Romnilor din Bul

de porelanuri cu rouri i albastruri arse in cuptoue i vor

g.lria am creat-o noi, ca o contrabalansare, de dnd s'a ri

besc in deosebi de Persia i de C.lligralia artei zugravilor ei.

dicat chestiunea Bulgarilor din Romnia, i,

E ca un fel de rzvrlitire In faa nlivalei colilor


dela Miazlinoapte i o ntoarcere la tradiiile

cretine

cele mai cu

al

doilea

rnd, eli, chiar daeli ar fi putut s1 existe, ea ar fi fost re


zolvatl in intregime, din punctul

de vedere al drepturilor

rate ale Asiei. De niciri vedeniile acestei lumi nu se des

minoritilor, prin legiuiri de o toleranli cum nu cunoate

prind mai adnci i mai subiri ca din gravurile lui VergtSa-

Europa, vom continua s rm1nem baricadai in doul poziii

vrat.Ele se atern in lungul pereilor ca un'mers Cerit de oameni

vrlmae. Legiuirile, de care se amintete, nu se

www.dacoromanica.ro

siml in

urm1rile lor, Statisticile nsele, care se lac

anume

ca

s'o

..,

copii, gltindu-le cu flori durea, Atunci dnd to:at1 lumea

cel pUIin i n ce-i

civiliut1 o drb1torq:te la mplinirea vArstei de aur de 75

prive,te pe RomAni, Pentru o populaie de alt1 limb1 care

de ani, nu se poate ca RomAnia s'o uite, Mai ales d, dacl

s'ar putea apropia de 100.000 fi se glse,le n unele regiuni

oamenii mari, luai de griji, trliesc mai mult cu clipa, copiii

dovedeasc1, dovedesc tocmai contrariul,

clte 35.000- 40.000

,tiu d-,i adud aminte ,i calendarul lor nu cunoOl.te dedt

de suflete, ca in judeul Vidinului, nu exist1 nicio singurA

slrb1tori. Dup1 cum pomul de Crciun ne-a venit din Ilrile

coal romAneasd. colile romlne,ti, care fiinau cu tradiia

reci, ncrcat de dpadl, de lumini i de legende, Ia fel fi cu

n aglomerAri puternice ,i uniu.re de

lor bisericeasd nd de dinaintea liber1ri Bulgariei, au fost

basmele. Lui Andersen, magul cel nou al copiilor, din Dane

inchise sau transformate, dupli un procedeu

marca, ii rlspunde din plimlintul de peste mare, inn'un ve

cunoscut mai

bine dela Turtucaia, unde, in jurul lui 1907, lucrul

a nascut

proteste i disculii diplomatice. Dac1 ,i-a Ucut drum, de o


parte "i de alta, dorinla adevAratA a unei

rezolvlri priete-

mm mai aproape de literaturll., Selma Lagerlof. Vatra focului


se roete, in jurul lui se adunli, n umbra v1n111, ascuh1torii
din veacuri, viscolul n5vllqae pe co i amested scAnleile

neti a celor doul probleme, imr'o stare ast!:z:i deopotriv

:z:pezii cu selnteile p!durii, i basmul ncepe. Sunt dne fi

de nemullumito:are, trebue trecut la bpt, prin

acceptarea

smei de pe vremuri, sunt inllmplri n,lsdrlvane, dar sunt i

lor Intreagl. Arsenalul de argumente, din vremea cind fie-

oameni ca noi, visuri i lupte ale vremii noastre. Copiii mici

cue ncerca mai mult o

amlnare. tre-

bue cu vitejie plrlsit. O cerem mai ales


noi, prietenii unei apropieri intre Ro
mlnia fi Bulgaria. Cei mai buni mijlo
citori intre cele dau! I!ri nu pot fi de
dt

aceia

din comunitatea lor pe cari

voinla istoriei i-a l1sal in teritoriul ce


leilalte. Sli dutlim i unii i allii sli le
asigur!m o viall care sli-i impingli dela
sine sA-i ia acest rOSI, de mijlocitori de
iubire

i de

pace. Trecutul, dinaintea

celor cinciuci de ani din urml, ne aratli


cli lucrul e fo.lrte cu pUlinii fi

d n'ar

fi vorba dedl de o Intoarcere la o

..

star

c re ne-a fost timp de secole fireasc i

comuni.
btll. de ce ne bucurl i ne umple de
nldejde ..cest Inceput de negocieri intre
o.lmenii politici
nu

vor

putea

romlni

i bulg..ri. Ei

porni dect dela

tlli, iar realit!tile, in afarl de

reali

contro

versele de amlnunl sau temporare, sun!


cele scbil..te in r.indurile de mai
A,tep!lm plini de ncredere.

SELMA, SASMU1TOAREA. -co


lile ar trebui si
nele

..
lbe, in

lael o

care

si

Suedie din tufi


nu

se

gaseascl

dect o singur floare ..Ibastrl, in capi


tala gAndului ei de asthi, unde ii pe
trece bltr.inelele m..ru poveslito.lre Selma

L..gerlof,

i SIr.inse n jurul Ilrii inflorite

si citeasd pagini din Legendele lui Isus


Cristos sau din Minunata dlllorie .. lui
Nils Holgersson. Bltrnica ar simli din
locuinl" ei dela minl-noapte i ar zmbi

Fat1 fund, vl:z:utl din f"ll, de

Delacroix

fericitll naintea ..cutei nchinllri copillreti. Prin ..tltea traduceri, incepute cu aceu Ucutl dupl mlndr.. limbl de

viking in care povestitoaru a scris, Legendele

sfinte de Ciotori, din 1911, Selma Lagtrl6f nu numai d nu


ne e strlinli i

el

.. intr;!.t in Iiter..tur.. noastrl, dar a infiorat

..tltea inimi tinere i a fermecat inchipuirea la mii i mii de

ca fi CQpiii mari, cari li sun! plrinli, pot s! stea alluri i si


ia ..minte deopolrivll.
Iatli int;\i chiar povestea povestitoarei! Ea a venit pe lume
n ziua de ..o Noemvrie

1858.

Astlzi, la ..ceastli vreme tlrzie

din noapte, cnd perdelele luminoase ale aurorelor boreale

www.dacoromanica.ro

BOABE

coboarl Incet spre miauu peste plaiurile suedeze de st<lnci

DE

GRU

i al Copenhagei. Avea 3 de ani dnd a luat parle la un con-

de fier ,i de cascade vii :lioase, un clopot foarte Inalt va bate

curs literar cu dteva capitole din jtaBerling. Nu numai

In inima vl%duhului ora de amintire. Jar din at<ltea clri,

d a d;tigat premiul ntli, dar a ajuns dintr'o xi intr'alta

care au umplut plm<lntul, in toate limbile vorbite, din Japonia

cea mai cititl scriitoare suedeu, intr'o arl n care luptele

cu scrisul In noduri de mltasc pSnl in republicile sudameri-

literare adunl poporul intreg. Suedia se Iluda cu un nou


scriitor, care pornea numaidedt, ca

un

Gu

stav Adolf sau Carol XII, d cucereasdEurop..


i, mai fericit dedt ei, lngenunchia nu numai
acest continent rfid, dar i

dteva din cele

lalte, Mica dlsclli de Il

primu fcuse

o clas de coal din toatl lumea, in

c..re

se

ascultau invlturi adSnci ;i poveti

frumoase

pentru via, nu din blnci

in

ute

amfi

teatru, ci din toate locurile unde omenirea se


bucuri i sufere. Cartea a aplrut In
lume

In

I8g1.

doul vo

Traducerea rom;ineasd n'ue

nume de traducJtor ;i nu amintqte originalul.

Ea a plrlsit de multe ori textul i nu numai d


a stins din fladra at<ltor expresii, dar de multe
ori a prescurtat i a Ibat la o parte, Nidieri
lucrul nu rlsare mai vldit i nu doare mai mult
dedt in sfrit, in vestitul episod al
retei Celsing, al1t

de

vorbitor

Marga

pentru arta ;i

nlelegerea vieii la Selma Lagerlof. Imi


lu.. voi.. s-I traduc din nou in pagina

voiu

ju

mtate dela urm. In traducerea romlneasd e


de nerecunoscut:
leri,

pentru

rlimasului

,Vai, bunilor

mine

bun

noaptea cea din

domni

cava

de uemenea amlrlCiunea

apasl

peste

aceast

c1ipl!

urml, in care am veghial m

preun. N'am d mai aud rbetele'vesele i dn


tecele voioase. Trebue s1 mli despart de voi i
de toi ceilali oameni de via de pe malurile
lacului LOv.
Iubii btr.ini! M'ai Indrcat cu

daruri

in

:.ilele de odinioar. Voi venii la cei ce tresc


in singurtate cu solia

intlmpllrilor minunate

..le lumii. V'am vl2:ut lncle;tlndu-vl in vaj


Maur3 de

Du/y

nite lupte de R a g n a r o c i

la rmii lacului

c o p i l l r i e i melc.

v'am dat eu in

Dar ce

schimb
cane, iruri-iruri se vor desprinde eroii lor, cavaleri ai inchi

Poate .. re s1 v aducli

bucurie d numele voastre

au d

puirii, apostoli din locurile sfinte, crduri de g;ite slbatice

fie rostite Jmpreunl cu numele iubiilor stliplni. Dacli u cJdea

i lumea aevea va fi inlocuit.!!, Jrentru rstimpul dt clipete

toati stdlucirca, care s'a revlrsat peste viaa voastrl, asupra

oda! Oumnueu din pleoape, de aceastl lume licliritoare i

pimlntului unde v'ai dus viaa 1 Se line ind Borg, mai eSle

aburoas de vis. Selma LagerlOf s'a n35cut la Marbacke in

Bjorne, se mai afli Ekeby Ungi lacul Lov, Incununate mire

Vermland, in inuturi bogate n datini. D micl ea a adunat

de torent ;i de api, de parc ;i de pocne plduroase pline de

toatl acentl vialli localli, ca s'o povesteasd mai t1r2:iu ntregii

dmhct ,i, dad stai pe largile balcoane, legendele te impre

lumi candinave la incepul, i, curlnd dupl aceea, intregii

soari ca albinele verii.

lumi culte.

Aici

se petrec intlmplirile Int;iiei ei dri , GOsta

Dar, penuud tOI vorbim de albine, Ilisali-ml

.d vl

po

unor

vestesc o mid Int1mplare. Micul Ruster, care a mers ca to

t cavaleri'. oameni rmai fr3 rost i eliplituii la un conac

bO$ar In fruntca armatei suede2:e c!nd ea a pltruns In Germania

Berling Sasa', Povestea lui G&ta


original, cu o maioreasli

Berling, isprlivile

care a pltruns intre marile figuri

la 1813, nu mai contenea istorisind despre ara n,hdrlivan

ale literaturii, toate n jurul anului 1830, Povestirea e cum

de acolo, dela miawi.OJmenii ar fi fost mari ca turnurile

nu se poate mai vioaie, oamenii tiai dintr'o lespede de viali,

de biserid, rSndunicile ca vulturii, albinele ca gltele,

scrisul limpede, cald, legn3tor. E cartea care i-a deschis

- Dar cum erau atunci stupii?

scriitoarei porile faimei, care nu s'au mai inchis de-atunci.

-3tupii erau ca toi stupii.

Invliase la .JCOiIla normaa din Stockholm i dpltase o caledr

- i cum puteau s:t intre in ei albinele?

In Landskroma, aproape in vli2:ul, peste Sund, al Seelandei

Ei, asta era treaba lor, rlspundea atunci miculRuster.

www.dacoromanica.ro

Iubite cititorule, DU mi-eng3duits3spUDi eu lafe1 ? Ne-au


mpresurat aici, de ani ,i ani, uriaele albine ale Inchipuirii,

...

vreunul din cei doi ,crutori din faptul ci sunt aiJeui 0111turi.

dar cum au d intre n stupul vieJii aevea - ei, asta nu poate

Scriitoarea, dup1 ce a tiprit in 1894 , Nev1zute leg3turi t,

fi dect treaba lort_

a fost in stare, Im;ep.5.nd din anul urmtor, d se inchine numai

Chiar Dum;li aceast3 de-;I-dreptul int():lrcere dtre cititor,


ne aduce aminte, de n'ar fi atltea alte tr3dturilnrudite, de un

scrisului i s nu mai fie roaba unei indeletniciri lu1toare de

mare b1smuitor propriu, om de coal i el, stilut flr1 pereche


pe ct se poate, i povestind posne i intlmpUri minunate,
care sunt cu mult mai mult scrise pentru noi, vlrstnicii medi
taiei, dect pentru copiii haihui. Ion Creang3 rbare n chip
firesc aUturi, dnd vorbim de Selma Lagul5f, mai ales dnd
vrem s ne apropiem de a[t1 mare povestire a ei, tNilsHol-

timp i de puteri_ Datorit dsunetului gbit de literatura ei,


pretutindeni, acas i in str3ini, Stima Lagtrltsf a fost In
stare s cumpere casa i loul unde se nbc:use i copi
l rise_
A fot ca o Intoarcere la izvoare. Acolo s'a aeut i Ir3iete
i astliti, n Vermland, la Marbacke ! Scrierile ei sunt in parte
i un dar al acestor locuri. Ecoul autobiografic, $un.5. din ele
att de adnc i de cald pentrud se ncheag i se plimbl

Odalisc3 de

Matine

gemon underbara resat, CUtoria minunat3 a lui Nils Hol-

intre vile, plidurile i satele acelui col fericit de !afl, ajuns

gersson. Creangli n'a avut rlgaul s se desfac de folklorullui

n acda

timp, mulumill operei ei, patria

i d-i intrebuinleze darurile spiritului de observalie, vioiciunea

c;lre au indrligit-o. Fotografiile, pe

umoruluii ndemnarca nesfritl astilului, dincolo de hOlareie

strllbl.5.re le

acestui folklor. De attea ori Caragiale nsui e intrecut Url

atltor suflete

care dte un reporter

aduce din aceast.5. rettag!re de meditaie ,i

de poezie, ne-o arat alb3 i dmbitoare In ndperile largi

nicio si
l inl i glumind, ntr'o ascuitl descriere de situaie

cu mult1 slicl1 i mult1 natur3 la toate ferestrele. Scri


itO;lrea

sau analiu de personaj. Kir Ianulea putea fi scris foarte bine,

se uitl drept la noi, cu ochi mari, i zJmbete.

Un UlUit

chiar fr ajutorul Jui Machiavel, de Ion Creangl, i numai

neateptat bale pste acoperi. E una din pas3n[e c3UtoaR

de el In toatl literatura romn. Pentru rezonanla cuvintelor

ale Suediei, care ien tocmai la acel ceas poate din stuUriul

i ndrsneala Iiric1 a oritontului, aducei-v aminte de olcele

lcului, do1r poate, ,i mai de creut, dintr'o carle a Selmei bh

pe

muitoarea.Nuvread lipseasc3 nic iu delalntlnire . E u o ,tem

vrful unui deal nalt i plin de tihri f, ni se ar;ltl 'vestita

rnduri

din Amintiri In COIR

tde-asupra

Condrenilor,

a rii i e ca o steml a operei uneia din cele mai iubite scrii

Cetate a Neamului, ngrJdit cu pustiu, acoperitl cu fulgere t.

toate ale ei. Inlia ei c11.5.torie, Col d vadl lumea i d'1i Imba-

Nu tiu muli scri


itori de-ai notri cari ar fi putut gb! mai

gleasc1 ochiul, a fost

spre ispita omului de miaunoapte,

bine i mai adlnc. Le spun toate acestea, cum a avea i atltea

Italia. In cartea din 1897, pe COIR a adus-o ca dar de drum,

altele de amintit, ca sl nu b3nue nimeni vreo scdere pentru

Minunile lui Anticrist t, povestete Int;lmpllri din Sicilia.

www.dacoromanica.ro

B O A B E

D E

G R U

.oupl ..
Ite dou dri de legende istorice, Selma La.getlof

Nobtl, Intii.. femeie dreia i se Ucea aceast cinste, pentrud

face lunga ei dlltorie 'pre So<trele Rsritului fi spre locu-

dup ea a venit Gratia Oeledd.., i..r in 1914 ajungea membr

riie p..timii crqtine de unde au iqit cele dou volume ' lero-

a Academiei Suedeu, cu acela merit, Ind rmas de

ulim', in 190J-J902 i Legendele lui Cristos ln 1904. Fapte

aCUta unic, de Indietate. Scri


itoarea a avut parte In vial

,uedue fi contimporane se amestec in cea dint!i, o micare

de toate

cununile.O oper de iubire

rindul

i de mare artl nea-

btut.5 dela ,copurile ei inalte, era cum nu se poate


mai indrept1it.5. Suedia regal ne

dl

,i acustl.

lec1ie, evanghelid i ea, de r,plltire a

binelui ,i

de fr moarte a cuvintului lui Dumneuu, coborit


in lume printr'un condeiu frumos.
I Cliitoria minunatl a lui Nils Holgersso n , e

o carte de copii. Mi se pare chiar d ndiul ei


g;\nd a lost d inf1tieu o geografie a Suediei,
Ucut nui mult dedtdin r;\uri fi munli, din viala
de

demult a locurilor i din credinla ..proape

religiOa!'lll falI de plm;\ntul unde ne-am nlscut


i au trlil secol dup secol, Inconjur;\ndu-se de
faple fi de amintiri, Slrlmoii. Ceva dintr'un
Hanp-Alb, mai pUlin eroicomic ,i epopeic, se
glsete i aci. In lot cazul, nicieri cei doi scrii
lori nu stau mai apropiai, dacI e ingduit d-i
punem alturi, dec1t in acute dou scrieri ale
lor. Creang miel pe un plm;\nt locuit ind de
uriai, in care minunea e starea obinuit, nite
nlzdrlvani, veniti poa.te tot dela miazlnoapte,
pentrud apar ca nite oaspe!i noui i necu
noscu!i in folklorul nOSIW; iar Selma Lagerltlf
plimbl pespatele unei gtede curle luatiim'un
stol de gte dlbatice un copil, fcut printr'o
vin a lui pitic, dela un capit la altul

al lrii

creind o lume in care pinl atunctochiul n'ajun


gea d ptrundl. Orae scufundate care la un
cuvAnt de vra;l ies iar la iveal, intlmpllri cu
Laponi sau indrzieri de-asupr.. aerului infllidrat
de orae uzine, loall duioia unui popor cu un
atil deinclrcat trecut, lumea leluritl ,ineastAm
prat, tcerea inlinderilor inghelate ,i tovl!i:ia
stelelor in nlllimile pline numai de trecerea no
ri
l or fi a c1rdurilor de pslri clltoare, umplu
foaie dupl fGa.it aceastl carte, care e una din
cele mai frumoase din clte un scriitor .. dlruit
omenirii, i in deosebi omenirii mici.

IIi vine

sl zici sUflind-o : Ferice de copilul suedez, c


are la ndemlrtI o asemenea carte 1 Muli copii
....-.

ar putea dori sl se fi nscut suedezi numai c.l

_ ....::.....-

51 aibl pe Nils Holgers.son concetlean

,i tovar

de rtlciri primr'o Iar minunatl.

Foae de propagand a I Alnrei basarabene '

In romlnqte 'Olltoria minunat a lui Nils Holgersson I a fost tradus de Florica Nill. O moarte
repede a cules-o, din mijlocul copiilor pe cari tre-

religioas3 in Dalecarlia care a dus la o emigrare in Palestina,


i tot felul de amintiri din propria copillrie in cu de a doua.

bue sloi fi iubit dac3 s'a oprit asupra g;1ndului slle dlruiasc
pllaniile

micului Suedez, a cules-o de curlnd

,i nainte

de

Cele doul mari izvGa.re ale tradiliei literare nordice curg aici

vreme. Poate d traducerea a fost flcut dup un text francez

puternice i hrnuc din belug scrisul povestitoarei : legendele

i timpul unei mai deaproape lefuiri a lipsit. O a doua ediie

plglnltllii epice sau ale istoriei eroice i crqtinismul, cu toatl

ar fi putut aduce multe Indrepllri. In schimb cartea a fost

poezia ,i asprimea lui moraU reformat. Cele dou volume

Insl citit. Ea nu se mai glsqte astlzi. E cu m..i statornid

ale lui Nils Holgersson au ieit in 1906-'907. Cele mai noui

amintire, pe care, Ur s-i dea seama, aceast aleas femeie

volume de care tim sunt Charlotte LtSbenskOld din 19:15 i clic-

a Ilsat-o dup sine. Aka de Kebnekais, btrlna dUu:tli din

lile ei

autobiografice. In '909 Selma LagerlOf lua premiul

capul stolului,

trece pe deasupra mrilor nordice, cu zlpadl

www.dacoromanica.ro

,..

EXPOZIII BRANCOVENETI. - De c1iva ani avem

pe aripi, chemind din dnd in cind pentru ca seatele rbleite


d gbeucl drumul prin negurl i vifor. Un suflet o urmlirete
i del.a noi i a plec.at c.a sli Intllneascl lumea pe c.are a fkuto
d trliascl in litet:r.tun. copiilor din Romini.a, cu odrdi.a con
deiului ei de profesoarl dupl scrisul altei profesoare geni...
le.
Astliti, dnd se implinuc aptettci i cinci de ani ai marei
scriitoare dela miuJnoapte i dnd de pe tot plmintul se

in Bucureti, sau foarte apro.ape de el, un nou loc.al de inchinare


pentru Brincoveanu, mult m.ai vorbitor sufletului dec1t .ar
ltele .anume ridicate in .acut scop. Ml
fi putut d ...jungli ...
glndesc l.a P.alatul dtla Mogoo;aia al Principesei Marta Bibescu. In linitea lui de foioare cu flori i vulturi de piatrl,
rbfrinte in ape pline de plute i de rs1rituri i apusuri de

Indreaptli flori i ginduri spre casa albl unde ii adpostete


virsta i visurile, ii punem i noi inainte, nu numai toi aceti

soare, e ca o cucernic i mare ateptare. Dacli se mai poate


intoarce pe undeva, ca d-i aducl aminte de vial, duhul

Expozi3 brincoveneascli dela Arhivele Statului


mici cititori, cari au fremltat pe paginile ei, dar i pe scriitorii
Romini, in viall s...u plecai din ea, cari ...u scos din tronurile
vechi cu podoabe ale limbii tot ce era mai de pre ca s imbraee textul suedez in veminte intlese i primite pe malurile
Dunlrii i pe plaiurile insemnate de trecerea lui Creangl.
DeI;a BIblia lui Ulfi
l ;a. intiiul text got, plstn.t pe foi de argint
la Upsala i tilmlcit din elinete In imprejurimile Siistrei,
l
prin
veacul al patrulea, plini la Clilton;a Minun...tl .sau la Legendeie lui Cristos i 1... scriitorii romini de azi cari leau tradus,
e mult, e adincul Urli fund al altor civiliuii, Dar n ele se
vede o leglturl ca.re nu s'a rupt, cu acea lume tainic1 dtla
mia:z:linoapte, i ne p.are bine c1 putem glndi l;a ea, sllnd
de depute inaintu Sdmei L.agerlof indrcat1 de ani i de
daruri,

Domnitorului mucenic, numai pe aici l putem intilni. O


rud de dnge prin minunate legturi i o scriitoare cu si.mlul
infricoatelor simboluri i-a preglitit acest loc. Ea e ca o preo
tead a amintirii, pe care mulli au au::it-o i eu n'am sli uit
niciod.at eli m'am aflat de c1teva ori printre ei, chemind din
trecutul de mlrire i de suferinll Uptura iubitului Voevod,
Inainte ca frumoasa castelanl de astlti, d se hotlraseli d
restaureze casa domneascl dela inceputul veacului al optspre
zectlea, cu sf.at de c1ri de art i de nvai i meteri priee
pui, mi-aduc .aminte el prim1vat:r., conacul din fal1, unde
locuia pe...tunci familia Bibtscu, se acoperia de sus pin.li jos
de perde.au.a unor trandafiri aglltori, n;"ii In luna Mai ca.
o draperie de purpur. Dincolo ruina, cu singurele couri
Inalte italiene ieite din aooperi. dnta ca din nite tulnice

www.dacoromanica.ro

B O A B E

,.,

D E

G R A U

ale pustiului. Am avut totdeauna fiori inaintea acestei revr-

'
minunea sl adud. n Iad pe strmoul ei, care ateptase in

slri de dnge, i n plimbrile mele studeneti pe un drum

mnstirea iustinianii de unde Moise adusese Tablele Legii,

bltut pe llIcele vremuri, de dinainte de riizboiu, de cltre foarte

peste 2;15 de

llIni.

El are acea triisiiturii gnditoare i

pUin

puini. Dupii ce Palatul S'llI Inllllt In vethea stdludre, a fost

trist, care pard. intrtvede, cu douzed i opt de ani mai

ca o ran are s'a Jnthis i trandafirii roii n'llIu mai nflorit.

de vreme, sfritul fiir ndejde pentru el i ai sili. Dad. va

Ei s'au schimbat polite in porumbeii cari se rotesc peste turle,

fi riditat intr'adevr vreodat in rndul sfinli1or, chipul care


va trebui invenidt i Ucut iCo;ln va trebui s fie, nu cel

gungurind prerafaelit In cerul Inalt.


Anul acnta aedmintele br1ntoveneti, intre tare se plis-

de Domn in putere i mrire, d acesta. E un chip care a su-

tre;au viu numele Domnilei Blap, au avut gindul frumos

ferit i va fi in stare alminteri dec1t oricare altele sii asculte

Const;an!n Brncovunu i spia lui


al unei upozilii de llImintire. Mulli colecionari s'au griibit

si

conlucrue. Sudn;a aezrii a fost incredinat rvnei i

suferinllll i s'o duel pe umeri, pentru clpltarea mingiierii


pnii la Jeul Celui Prea-Inalt.

iscusinei tinere ;a d-lui Emil Vrtosu. Ceea te a izbutit d-sa s1I

Intr'o vitrin se gsete jurnalul Jui Constantin BrncO'-

Infiripeze i arate, timp de o lunil, unui Bucureti uimit, e

veanu, scris de mna lui. Ioan Romnul traducea pe la 16B

vrednic de cea

recunoatere. Sala cea mue a Arhi-

dn
i italienqte alendare cu prevederi ale astrologilor, potri-

velor Statului s'a 1mbogliit de artl i de motive brncove-

vite pentru !rile noastre. Domnul le lua cu sine i fltea in-

neti.

semniir pe foile albe despre tot ce i se prea vrednic sl fie

mai bun

In fund i urmrind pe oaspe dela intrare, regal in rama


lui de aur, intmpinl lnsui

pstrat. Manuscrisul cel Ur pre se gsete astl!zi in stp-

Domnitorul dela 1700. Tabloul

nirea Principelui C. Basarab-Br;lncoveanu. Insemnrile de

e (1 copie, destul de bunl, dup portretul ducoperit anul

aici au mai folosit odat cronitarilor contimporani, ca s-i

trecut de Marcu Beu la Muntele Sinai i aplrui pentru in-

scrie cronicile lor. Asllizi SIlim inaintea lor, cu obrazul lipit

t;lia oar In colori In , Bo;Ibe de gr;lu 1. O reproducere fotO'-

de geam i cu ochii aburii Urli pricinli, ca s buchisim scrisul

grafiat;l, n mrime aprpe n;atural, a fost dilruitl de re-

vi1I1

Academiei Rom;lne. Principesa Marta. Bibescu a fcut

cel frumos i ferit uneori in criptograme tainice.

Viaa de

atunci ;apare de-avalma, cu mruniuriie de fiecare zi sau cu

www.dacoromanica.ro

episoade care deschid ri temute. Iatl eiteva pilde din

1695,

""

lIi cu daruri,

la

Moldov:., la nunt:. lu boc:udea Dumitraco.

cu un an nainte ca un meter, poate tnnsilvlnean, tiutor

Tot Intr'aceastli zi au venit Vtlisari de la Odriu "" Adria-

de latinete, sli-i fi lucrat portretul amintit:

nopol t.

_ Mai 1 zile, am luat iarb de curlilenie; i

In alt vitrin e semnul puteri


i plim5.nteti, vestita sabie

Mai 4 zile, Joi, am Ibat slnge.


Mai 8 zile, Luni, am purces
Mai

din

de Damasc, impodobit cu rubine i peruzele. Apoi icoane,


Bucureti la Obileti; i

:tile, Mafii, am ajunsu.

cristal

cum e tripticul pictat pe

i care insole:. pe

ca un paradis n toate dllitorii


l e lui, sfenice

Domn

,i dscuri,
i
chivote

Chivote (Mlinlstiru Hurui), leglturi de clrti, discuri, potire brlincoveneti


Mai 13 zile, Slimblitli, am luat la Obilqti seama oilor. i
.
am scos i o mbea despre stinga.
M:.I.i 20 ule, Smblitl, au venit sol de la Moldova pohtin-

timp Academia Romnli, la acela:J

venesc.

du-ne la nunta lu Dumitru bocudea (cripeognml).

Mai 2:'

lIi crli, odoare de tot felul i mireazm brncoveneascli. In


a:ela:J

Din amlindoul

Constantin Brlincoveanu se ml:.

Inaintea oamenilor de astlzi ca un mare Voevod,

riie, :.m purces la Bucurqti, ,i am :.juns,

al

Mai 23 u
l e, Marii.

atlI i incepltor

Mai

g.lndului i a gustului romnesc.

:15

indemn, Intocmise

o expoziie proprie, in loc:.l.lul ei, de scris i tipar brnco

riie, Joi, :.I.m trimis pe Ianache Vldrescul aga, sol,

titor de

unei vremi de inflorire Ind neajunsl a

Turi sm, sport, educaie fjzic


CU UNDIA. - Aa se chiam noua carte a d-Iui

1. AI.

ca s

fie

ct

mai

intuitive. Cuprinsul a iqit astfel m:.

Britescu-Voineti. (_Cartea Romneasclit, 46 lei). E un mic

inchis in sine i mai temeinic. Poate mai mult inel. O Ia

tratat de pescuit i l-am deschis cu oare!!arefior. Putea sli fie

turl polemic i apologctici aprinde telltul de clildura unei

pentru literatura noastrli un alt Psevdok.inegetikos. E intr'o


privin mai mult

Intr'o privinlli mai

puin,

dar nici

credinle. Scriitorul discret, care !rebuia

se

ascundi in

vum"-ntul cine tie crui erou nedreptit de nuvel

ca s1

poatli rsufla impotriva unei proaste deprinderi sociale, aici

odatl acela lucru.

E mai mult, pentrucI, spre deosebire de Odobescu, d_1

atad dtadreptul i cu undia in mnl are vitejii neateptate.

pri

Avem ca o blnuial ci am pierdut n el un propagandist i

ettn, unde erudiia ,i arta scriitorului ar putea inglidui acele

un reformator pe care literatura l-a acoperit sub vlluri le

Britescu-Voine,ti nu scrie o prefa la vreo carte de

liberti Cafe ne-au dliruit cu una din cele mai cuacteris

ciorelnice, latl o

pild.

Dac n'a spune

cirticele de

150

tice creaii ale literaturii romline. D-I Brlttscu-Voineti nu

tncheierea

dli un fals tratat,

cliteva Intorslturi cunoscute, anevoe

ci

nsui tratatul. Ceva

din

usclciunea

atestei

ci e luat din

de pagini i n'ar avea


ar

putea

creadl

didacticI a genului nu putea lipsi. Sunt pgini intregi care

cineva, din violena tonului, c e vorba de o scriere a lui

Itebuiau s fie simple lectii, ajulate chiar cu figuri,

Brlitescu-Voineti:

) i b),

www.dacoromanica.ro

B O A B E

D E

G R A U

de Maiorescu adt la edinele ' Junimei . dt i la leci


ile

, AlUnci ce e de Ucut ?
Nu :ftiu ce vei face dumneavoastd. Dar eu n ateptaru
legii, a adopt3rij mburilor propuse i mai ales a modific3rii
moravurilor noastre, am s3 fac singurul lucru care mi st3

de fi
l osofie dela universitate ?
' Cu undia , e mai pUlin dedt Psevdokinegetikos prin
insl aeeastl aproape excrescenl1 tehnic a

lucdrii. Pescu

in putin3 : am 51 prescriu sanciuni morale impotriva ace

itul trebue s1 aibl i ceva in sine, care, Udndu-I mai puin

lora cari,

eroic dedt v;lnatul, li ia In acelaJ timp din putinlde unei

dupl toate cele ce am arltat pinl acum, vor

continua sl ajute opera de secltuire a apflor noastre.

insufletiri

ap1, pentru prinderea pe,tilor, sunt nite


Militarul, preotul,

prducrlri poetice, atlt de dese dincolo. Ca o

dovadl stranie stl faptul el In aceste pagini despre vnatuJ

Ala dar:
Acei cari Intrebuinuu explosibile, otrlvuri, abateri

banditi

de

ordinari.

cu undila cde mai frumoase pasagii sunt cu amintiri din


v1natul cu puu. Ascultai p nu credeti cl

daC m opresc

invlltorul, omul politic, jandarmul,

anume acolo unde ml opresc urmresc vreun efect. E numai

funcionarul de orice categorie, care, cnd i se oferl p3strlvi

ca s1 adt eSt de m;ut poate fi robia literatului fai de a

nu se internud de modul cum au fost pescuili, e o sd


turd; iar dad ii primete In tot

timpul cnd

pescuitul e

ceasll patimA a apei, dac scapl uneori i apropierile care

mir1:

f A m gustatfrumuselea cadrului in ure se petrece v;l

inchis, sau cu toate d tie cl :au fost pescuip cu mijloace

nto;>.rea, cu rbrituri trandafirii, cu apusuri ns;\ngerate, cu

prohibite i nu ia mburi contra braconierului, e un /ied/os.

cntecul greerilor ,i pulberea argintie din nopile cu lun3

Judedtorul, care adnd de judecat pe un braconier, care


a pescuit In timp prohibit, sau cu mijloace nepermise, nu-i

aplic3 o pedeapd aspr, e o stcdturd; iar dad. blndelea lui

se datorete faplUlui c braconierul

ii procurl

din c;lnd in

c;lnd peti, e o canalie


E bine d se incheie aci, att nirarea probabil a vino
vailor elt i pagina. Ne ingrozim unde ar fi putut altminteri
ajunge marele reprezentant al bunlt3!ii in literatura rom;ln3.
i ne g;lndim, noi cari nu suntem pescari i trec;lnd

in

susul unei ape de munte ne-am bucurat numai de sv;lc


niru argintie a phtr3vilor peste pietre, Url s-i tratm cu
mute t sau cu alte momeli de prins, ce-ar fi

fost dad

toat1 aceastA indignare moral1 ar fi plecat, nu din interesul ca


apele d nu fie sedtuile ,i pescarul, indigen sau internaional,
atras pentru propaganda n strllin3late a frumuselei prive
Iitilor i a omeniei locuitorilor 11rii, d-i gbeasd prada pof
titA, ci numai din dragO$tu fall de nite vieti snguralice
i
i
strline cu totul nou3-"dragO$IU dl'sinteresatl proplvduit1

plinA. tiu ce prilejuri ili ofer1 vn1toarea de a vedea pei


sagii de neuitat, colluri Indntltoare de naturl cu variatele
ei vestminte dupl anotimpuri. Da, vlnltoarea e de netglduit
un bogat hvor de plcere ; dar farmecele pescuitului plstdvulu cu musca sunt mult mai mari 1.
Sunt paugii preioase, mai mult dedt pentru subiect in
sine, pentru descoperirea unor date bio i bibliografice, pe
care istoricii literaturii le vor transcrie cu indntare pe fi
de lor. Iatl, ca o pildl, BeneU

povestirii

Cliltorului fi

ade bine cu drumul., Sunt pasagii de entusiasm i de re


voll1, cum s'a vlzut din citate. i sunt

mai

ales )ntenlile

i cuprinsul drtii, pe care o aJez intre pUinele de drume!ie


practic1, In11at deodatl prin prutigiul de mare scriitor al
autorului. Ea aduce un capitol, de aer proaspl! ,i de izvoare
de munte, din acea Carte a Apelor pe care ne-o dorim
a clrei lipsl

o sim1im mai ain dup Cartea Munlilor de

Bucura Dumbuv3,

www.dacoromanica.ro

S t i m a t e D o m n u l e A b o n at.
Cu numrul 12, revista lunar

BOABE DE GRU

i ncheie patru

ani de apari1ie neintrerupt.


Ca orice publica1ie de cultur, revista noastr are de l u ptat cu greuta1i
materiale nenum rate, datarite pe de o parte dorinjei neschimbate de
a pune la indemna cetitorilor o publica1ie cu

material

bine

ales i

prezintat in conditiuni tipografice cu totul deosebite i pe de alt parte


din cauza n u meroaselor abonamente din trecut care au rmas neach itate.
Din aceast

cauz

suntem

nevoiti a v anunta,

c ncepnd dela

N-rul 1 / 1 934 revista nu va mai fi expediat dect persoanelor care


pn la 1 M artie cor. i vor fi achitat toate datoriile

din

trecut i

abonamentul pe anul care incepe.

;'

Abonamentele se fac numai pe u n an ntreg sau pe iumta c de a n


(1 - 6 sau 7 - 1 2), i a r costul lor rmne c a i in trecut :

In
. . lei 280

Pe u n an
Pe ase l u n i

. . . . . . . . lei 140

strintate

Pe un an

. . . . . . . . . . 480

Pe ase l u n i .

. . . . . 240

i se achit anticipat prin mandat potal pe adresa :


CASIERUL

I MPRIMERIEI

NAIONALE

Calea erban-Vod Nr. 133, Bucureti V


pe cuponul mandatului fcndu-se menjiunea abonament la BOABE
DE GRU pe anul .

:t ,

cu artarea clar a numelui i adresei.

incredintati c veti binevoi a acorda i

pe viitor sprij i n u l O-voastr

pretios acestei reviste, prin reinoirea abonamentului pe 1 934, v rugm


s primiti. Stimate Domnule Abonat, multumirile noastre cele mai alese.
C u

toat sti m a

BOABE D E

C. 3:1021 . M.
www.dacoromanica.ro
o . , Intprhncr!a Nailon_Ii .

GRU

Sesteq dela Traian, rellers Podul peste Dunre

Sesteq cela Tuian, rnltr,S Victorie incoronind un trofeu

CABINETUL NUMISMATIC AL ACADEMIEI ROMNE


Primele colecii numismatice la noi. Dei Romnia
este una dintre rile cele mai bogate n monete
antice i medievale, colecionarea acestor monumente culturale ale trecutului n'a nceput la noi
dect foarte trziu. in apropierea anului 1830.
Aceasta pare cu att mai curios, cu ct in toate
timpurile poporul nostru - indiferent de clas sooal - a manifestat un fel de interes mistic fa de
banii vechi, ntrebuinndu-i n special ca exvoturi,
n form de salbe, ce se atrnau Ia icoanele Maicii
Domnului sau ale altor personagii sfinte.
.
De asemenea, utilizarea monetelor vechi
ca podoabe a fost totdeauna obinuit la noi.
Afar de cercei i brl!.ri, se fceau din ele
colane, iar piesele mai
frumoase. de aur ori
de argint, se prindeau
in rarne de aur, mpodobite cu p i e t r e
scumpe, i serveau ca
o
br

astzi. Monetriile imperiului roman i ale celui


bizantin au btut n diferite rnduri monete mari
de aur i de argint. pe care mpraii le distri
buiau la ocazii solemne personagiilor importante.
Aceste monete de mrimi neobinuite nu cir
culau in comer, ci se purtau ca podoabe, prinse
n rarne bogate de aur sau avnd numai toarte
din acest metal. Astfel de medalioane antice s'au
gsit i la noi; un tezaur unic compus din 14
piese de aur, din cele mai mari ce s'au btut
vreodat, s'a descoperit n 1797 la imleul Silvaniei i au fost depuse
n Muzeul imperial din
Viena l) . Ccnform tratatului de pace deja
Saint Germain (1919)
ele ar fi trtbuit s
t r e a c n posesiunea
noastr, dar pn asdlzi
n'am reuit s le recuperm.
In timpurile m a i
noui, ncepnd cu vea Ia
'
u
te
nete vechi ncrustate n
centrul i apusul Eupereii vaselor sau paropei piese mari de
argint de cte 2, 3, 4,
harelor de metal, ori
intercalate n coliere
6 i 10 taleri i piese
mari de aur de cte
scumpei foarteadeseori
se confecionau din ast2, 5 i 10 ducai, care
fel de monete butoni
de asemenea nu cirde manete. De altfel
culau n c o m e r , ci
erau btute n m o d
i astzi monetele vechi
special spre a fi ntreadeseori
mpodobesc
buinate ca podoabe.
a c e l e de cravat sau
lanurile ceasornicelor
La noi, de asemenea,
piesele de aur de 25 i
de buzunar ; cele de
aur i de argint sunt
de 50 lei, btute cu 0a
i
i
e1
j i
Medalion de aur dela impliratul Valtns (i mItuI Silvaniei)
t c
i t
re
a l
state in cmpul monetei i servesc ca bijuterii.
amintirea incoronrii regelui Ferdinand 1 i a reginei
De alt parte, n toate timpurile s'au btut mo1) Const. Moisil, Comori arheologice din Romania Mare in
nete de tipuri i mrimi speciale, spre a servi ca
obiecte de podoab i obiceiul acesta persist i Cronica Numismatic3 i arheologicl l III (1922) p. I urm.

0 :r ;1 :;

i; i

; :

) i

www.dacoromanica.ro

B O A B E

D E

G R U

1927),

Odat cu ocupaia militar ruseasc din 1828Maria (emise in


sunt Itree i subiri i din
tr'un aur foarte galben, spre a putea servi ca podoabe.
1834 cercul colecionarilor din Bucureti s'a mrit
cu civa ofieri rui, cari erau i ei pasionai pentru
In acela scop au servit mult timp la Romni mone
tele austriace de aur de 5 sau 10 ducai, numite flefi., monetele vechi. Astfel era Vladimir de Blarenberg,
sau cele ruseti de 10 i chiar 30 de roble, ca i cele fiul unui mare arheolog i cumnat al marelui ban
M. Ghica ; Karneef, care ct timp a stat n ar i-a
turceti asemntoare ca form i mrime. O specie
strns o frumoas colecie de manete antIce, mai
de monete de aur i de argint, fabricate in mod spe
ales din vechea aezare roman dela Celei i cu
cial spre a servi ca podoabe i care s'au intrebuinat
concursul marelui vornic
Filipescu; n sfrit
mult la noi, au fost cele cu Sf. Gheorghe, patronul
Nic. Mavrw, directorul general al carantinelor,
clreilor (S. Georgius equitum patronus), btute
care, fiind obligat prin atribuiile acestei funciuni
in monetriile ungureti i austriace.
Inceputurile colecionrii de monete vechi n
s viziteze foarte adeseori localitile de pe amn
dou malurile Du
scop tiinific apar
n acela t i m p in
nrii, a putut s-i
formeze n s c u r t
toate inuturile ro
mneti. Ele se da
timp cea mai bogat
i
t o r e s c puternicii
micri de renatere
c
s
t
din toat ara
cultural, care s' a
manifestat la noi n
i catalogul colec
ieI lui Mavrus ni
primele decade ale
veacului al
s'a pstrat; el poart
titlul Catalogul me
In ara Rom
neasc c e l dintiu
daliilor Mavrus i
colecionar mai in
are trei p r i : 1.
semnat a fost ma
Monete din diferite
rele ban M i h a i l
ri (Attica, Egina,
G h i c a, care n
regi i orae-din Ma
preajma anului 1830
cedonia, regi din Si
era unul dintre cei
ria, orae din Iliria,
regi din Egipt). 2.
mai pasionai ama
tori de antichiti de
Familiile romane. 3.
aci. EI ii formase
Impraii romani 1) .
o colecie de mo
Dar Mavrus n'a
nete antice, com
desfurat numai o
pus mai ales din
activitate de colec
piese btute de ora
ionar. Stabilindu-se
ele vechi greceti
definitiv n a r ,
de pe rmul Mrii
dup plecarea Rui
Negre. Catalogul a
lor, el a devenit un
cestei colecii ni s' a
m a r e ndrumtor,
p1\strat ; el poart in
Medalion de aur dela COMtan\iu II (Simleul Silvaniei)
att in arheologie,
teresantul titlu : Mes
ct i n numisma
loisirs ou amusemens numismatiques, ou de<;cription tic. Ioan Ghica ni-l arat consacrnd o zi pe spt
d'une serie de medailles antiques grecques el co mn spre a lucra cu prietenii si arheologi i numis
loniales romaines. Cuprindea in t o t a I 556 de mai. Primii si colaboratori au fost Aug. Treb.
piese 1).
Laurian i Cezar Bolliac ; mai trziu D. Berindei,
In acela timp cu banul Ghica se indeletniceau
D.
Sturdza, M. C. Sutzu i Alex. Odobescu a).
Dintre acetia s'au ocupat n mod special cu nu
cu adunarea monetelor antice amatori ca doctorul
Ioan Rasti, care-i formase o colecie de vreo 200 mismatica BoIliac, Sturdza i Sutzu.
de piese greceti; marele vornic Alex. Filipescu,
m
r
g
vornicul Alex. Nenciulescu i un Geanoglu, despre
de
n
r t
s
care nu avem informaii mai precise 2).
teroic pentru promovarea studiilor de numismatic.

Alex.

f! : i: i;
1).

XIX-lea.

A.

r: i; ir:! ! j i 'X

1)

Odobescu, Open complete, Il! (ed. 1908), p. 2I?; Moisil

1)

Ghica Ioan, Scrisori, III (Ed. 1914), p. 383; Moisil Const.,

Const., Coluia de manete a marelui ban Mihail Ghica in

D. A. SWrdza li nllmismatica romneascd in

Cronica Numismatic

Num. Rom_ t, XI (1914), p. 42 um.

Arheologic 1, VII (1927), p. ') 1 .

t") Virtosu Em., Glod numismaticd in Bulelinul Soc. Num.

Rom.', XXI (1926), p. 19.

') Se afl in
') Ghita,

f.

hi

2r

c.

t Buletinul Soc

va d-lui prof. Dr. 1. Cantacuzno.

www.dacoromanica.ro

CONST. MOISIL: CABINETUL NUMISMATIC

AL

ACADEMIEI ROMNE

77

Moldova primul colecionar de monete vechi


a fost profesorul G. Seu/eseu. i el a dat atenie
nu numai monetelor, dar i celorlalte monumente
antice. Se pare chiar c este cel dintiu care a
fcut spturi arheologice n Moldova.
Colecia sa de monete cuprindea monete antice

plane separate sau anexate la studiile lui Seu


lescu 1).
Un alt amator numismat moldovean contimporan
a fost G. Beldiman, a crui activitate ns nu o
cunoatem de ajuns. Tot astfel nu avem informaii
suficiente nici despre colonelul Ba4 din Galai,
care de asemenea se ocupa atunci cu adunarea
de monete antice.
i la Romnii din Ardeal i din Banat apar

Medalion de aur dela Graian

Medalion de aur dela Maximian Hercule

In

(imleul Silvaniei)

(imleul Silvaniei)

i medievale ce au circulat n aceast ar1i i pe care


el lea grupat n urmtoarele categorii: Monete
daciene (provincia Dacia, romane republicane, mo
nete pontice: Istria, Callatia, Tomis). 2. Monete

primii colecionari de monete vechi tot in preajma


anului 183' O colecie mai mare reuise s1i strng
protopopul Nicolae Stoica din Mehadia, despre
care un contimporan spune c (1 s'a srguit din
tinereele sale a aduna bani vechi, mai vrtos
romaneti (romani), de cari atia au i adunat,
spai n inutul Mehadiei, ci nime dintre Romni

1.

BrOljI cu medalia de aur a lui Brincovunu

BtoP CII medalia de argint a lui BrinCQveanu

(Coleqia Aedmi
ntelor Br1ncovene"ti)

(Colecia Principuei Marta Bibescu)

romane proprii (adic ale mprailor romani). 3. nici are, nici va avea ocasion s adune . 2). De sigur
Monete romano-bizantine. 4. Monete moldo-ro
mne (moldoveneti i ale ocupaiei ruseti dintre ') eL Dtseriert iuoricd I'Irajic6 a cdd/ii Capul BoviJ
I7I774)
(t837).
i t Albina . din Iai acela an.
O parte din monetele sale au fost publicate n
,) Bojincil, Antiede Romani/or,
198 n.
V.

p.

www.dacoromanica.ro

7""

B O A B E

ns c i in alte regiuni din Ardeal i Banat, unde


au fost centre antice importante. existau colecii
de monete, dei poate nu att de bogate ca cea a
protopopului din Mehadia.

D E

G R U

rndurile intelectualilor notri ptrunsese ne


legerea i intereul pen,tru monetele vec i i ,c
ele ncepuser a fI apreciate cu oarecare Simpatie.
Dar pentru numismatica romneasc importana
capital a avut-o micarea pe care
au provocat-o coJecionarii i a
matorii din Bucureti, deoarece
acetia au reuit nu numai s
creeze colecii mari, ci i s im
prime indeletnicirii lor un ca
racter tiinific.

Colecia Statului i colecia Aca


demiei Romne. Printr'un act de
donaie datat din Bucureti 24
Ianuarie 1862 - ziua cnd s'a n

trunit sub Cuza Vod primul Par


lament al R:>mniei - generalul
Nic. Mavrus druia Statului n
treag colecia de obiecte arheo
logice i de monete antice, pe
Pied venelanil de 10 techini aur (Gurit pentru salb}
care i-o formase pn atunci. Prin
De asemenea, unele muzee, ca de pild Muzeul aceasla el punea bazele actualului Muzeu Naio
Brukenthal din Sibiu, i unii nobili strini, posedau nal de Antichillii, care, dup ce s'a completat cu
i ei astfel de colecii, unele destul de importante, coleciile mai vechi ce se pstrau la Colegiul Sf.

Brllar de monete de argint - dinari - romane


publicane (Cala)

Br1larl de monete de argint - dinari - romane


republicane (reversul)

dar ele n'au avut nicio influen asupra micrii


Sava, a fost organizat n 1864 ca o instituie deose
numismatice romneti.
bitli i instalat apoi n localul Universitii de cuIn schimb, unui intelectual romn
din Banat i se datoJrete prima lucrare
de sintezl asupra numismaticei i me
trologiei antice. In cartea lui Damaschin
T. Bojinc intitulat Anticele Romani
lor . i publicat la Buda in 1832, se
afl capitole ntregi consacrate acestor
discipline tiinifice i care sunt primele
expuneri de acest fel n limba rom
neasc 1).
Aceste manifestri ce le constatm
n toate inuturile romneti n ju
rul anului 1830 fa de monumentele
"Left" austriac dela Leopold 1 (10 ducap aur)
monetare, sunt dovezi evidente c n
rnd construit. Ind dela nceput ns coleqia de
') Moisil Const., Din IncepuWrile numilmaticei romneti in
manete a fost separat de obiectele arheologice
_Buletinul Soc. Num. Rom., XXV-XXVI(l93G-1931), p. 12.
i a fost ngrijit i mai departe de Mavrus, aju-

www.dacoromanica.ro

CONST. MOISIL: CABINETUL NUMISMATIC AL ACADEMIEI ROMNE

709

tat de colaboratorul s3.u D. A. Sturdza, care-i num3.r de piese din cele mai bune, era depozitat
devenise i mai apropiat n urma c3.s3.toriei sale ntr'o cas de fier special, aezat3. in cabinetul
cu o nepoat3. a generalului.
directorului muzeului. Cheile acestei case de fier
nu le inea directorul, ci un rnd il avea D. A.
Sturdza, cellalt rnd M. C. Sutzu. Monetele ce se
trimiteau muzeului din descoperirile ntmpl3.toare
fcute n ar sau din cumprturi, se ad3.ugau
c.,)leciei. Insu D. A. Sturdza a imbog3.it-o cu
colecia sa proprie de monete antice i a inceput
s3.-i redacteze catalogul. Acesta purta numele de
Catalogul Cabinetului de Medalii ceea ce arat
d intenia lui Sturdza era s intemeieze pe lng
Muzeul Naional de Antichiti un cabinet numis
matic, dup modelul institutelor de acest fel din
rile apusene.
li

t,

Brol cu o piesi de argint aurit Sf.


Gheorghe (Ceqia d-nei Alex. Florescu)

Cnd n 1868 Mavrus moare, D. A. Sturdza


i ia ca tovad pe tnrul i priceputul numismat
M. C. Sutzu, care se cstorise cu alt nepoat a
generalului, i de acuma ngrijesc mpreun de
colecia de monete a Statului.
Este interesant de urmrit cum s'au ocupat cei
doi elevi ai lui Mavrus de aceast colecie i cum
o considerau ei n cadrul Muzeului Naional de
Antichiti.

Medalion cu portretele Implra!ilor germani (reversul)

Anumite mprejudri au fcut ns ca aceast


intene s nu se poat realiza dect mult mai
trziu i in cadrul Academiei Romne.
De altfel, dup moartea lui Mavrus numismatica
antic a fost acaparat de un alt elev i colaborator
al su, Cezar Bolliac, care devenise membru al
comitetului arheologic Brbat foarte inteligent,
dar superficial, politicianrafinat i nu prea scrupulos,
Bolliac nu era bine vzut de dtre cei doi conserva
tori ai coleciei monetare a Statului, iar studiile i
cercetrile ce fcea n domeniul numismaticei i le
publica in ziarul su . Trompeta Carpailor., n..1
le inspira acestora destul ncredere 1 ). De alt.

Medalion cu portretele Implrailor germani


(ColeCie parliculad)

(fata)

Colecia de monete, care cu ocazia ocupaiei


militare austriace din 1854 fusese despuiat3. de un

1)

Articolele lui Bolliac cu privire la numismatid S'3U

publicat n ' Trompeta CarpaliJor . din anii 1869-187l. Tot

www.dacoromanica.ro

7'.

B O A B E

parte, comerul ce fcea Balliac cu monetele vechi,


ce le aduna din toate prile rii i de peste
Dunre. i nemulumia, deoarece, dup prerea
lor, acele monete trebuiau s intre n colecia
Statului. De aceea att D. A. Sturdza ct i M. C.
Sutzu s'au inut tot timpul n rezerv fa de acti-

D E

G R A U

de piese i donatorul susinea di. (1 ntrece prin


avuia ei pe toate cele cunoscute pn acum .
Iar secretarul general al societii, G. Sion, accentua
c prin darul su D. A. Sturdza a lrgit cercul
importanei societ1i.ii prin nestimata coleciune a
monetelor i medaliilor romne ; aceast frumoas
achiiune deschide o poart nou pentru seCiunea
istoric, pe care d-I Sturdza a ilustrat-o, i un
fericit inceput de muzeu arheologic, care va aduga
importana societii . t ).
Sion probeaz c
Aprecierea ultim a lui
existau academicieni, cari nu-i ddeau destul de
bine seaml de intenia lui D. A. Sturdza. Cci
o colecie de monete i medalii romneti nu putea
forma baza unui muzeu arheologic, ci numai a
unui cabinet numismatic, pe care donatorul de
mult urmlria s-I nfiineze.
In orice caz D. A. Sturdza a format o nou mare
colecie numismatic in Bucureti, pe lng cea
mai nalt instituie cultural a rii, Academia
Romnl. Aceast colecie de monete i medalii
romneti era o demn1\; tovar a coleciei de
monete antice pe care o dlduse Statului generalul
M
r s
t
t
Ol
a t

asemln1i.toare : a Academiei Romne se imbogl


ete mereu prin cumprturi fcute de D. A.

G.

C'::J : 1 : !iV

Nicolae Mavru$

vitatea lui Balliac i n'au manifestat niciun fel de


simpatie fali de achiziiile, destul de reduse. ce
Ucea acesta pentru colecia Statului.
Poate i din aceast caut D. A. Sturdza a p
rsit cu totul numismatica antic i s'a consacrat
de acum inainte numai coleqionrii i studiului
monetelor vechi romneti. TOl pentru motivele
acestea, dup ce a fost ales in 1871 membru al
Societii Academice Romne, s'a devotat cu tot
sufletul acestei societi i s'a hotrt s organizeze
n cadrul ei cabinetul de medalii ce-l proiectase.
Inc mai de muie D. A. Sturdza i formase pe
lng colecia sa de monete antice, pe care a druit-o
Muzeului Naional de Antichiti, i o colecie de
monete vechi romneti. Pe baza acestei colecii a
publicat el in 1872. studiul ntitulat Uebersicht der

Miinzen und Medaillen des Fiirstentums Romanien

(Moldau und Walachei) n revista te Numisma


tische Zeitschrift . din Viena 1).
Completnd aceast colecie prin numeroase piese
strnse ulterior, D. A. Sturdza o druiete n 1876
Societlii Academice, devenitl civa ani n urml
Academia Romnl. Colecia cuprindea atunci 450
aici insi ;u;:est membru al comitetului arheolo!:ic li publicat doi
coleCiei sale numisma
tice, pentru care tiplri.se o serie de 10 plarqe cu titlul : f Cabinet

ani de-arlndul un lInUn\ de v;\nure a

')

de medalii Bolliac .
Aplruti iin ediie Sf:paut!l. la 1874.

CenT Bolliac

Sturdza, de administraia Academiei i prin donaii


de tot felul; a Statului prin achiziiile fcute de M.
C. Sutzu i de directorii Muzeului Naional de

*) Cf.
P 75

I Analele Academiei

www.dacoromanica.ro

Romne-DEsbatcri t,

IX (1876),

CONST. MOISIL: CABINETUL NUMISMATIC AL ACADEMIEI ROMNE

Antichiti. In privina achiziiilor s'a stabilit o


inelegere ntre cele dou instituii care pstrau
coleciile: Academia Romn trimitea Muzeului
toate monetele antice pe care le achiziiona, iar
Muzeul la rndul lui trimitea Academiei monetele
i medaliile romneti ce obinea.
Dar cele dou colecii aveau i o alt not co
mun: erau nite colecii nchise, al cror material
nu era pus la dispoziia cercettorilor sau amatorilor,
ci putea fi utili2:at numai de conservatorii coleciilor.
De aceea, mult vreme acest material numismatic,
att de important i de valoros, n'a putut contribui
la propirea tiinei noastre numismatice, dect
in msura n care a fost utilizat de ctre D. A.
Sturd2:a i M. C. Sutzu pentru studiile lor 1).
Este adevrat c aceti doi numismai au desvoltat
o activitate tiinific destul de ntins, dar ea n'a
putut fi continu. Cci D. A. Sturdu devenind
un mare om politic i ocupnd n diferite rnduri
demnitile cele mal nalte n Stat, nu s'a mai
putut ocupa dect prea puin de numismatic i
s'a mulumit s mbogeasc necontenit colecia
Academiei. Publicaiile sale numismatice, att de
apreciate, se opresc n 18g3, dar achiziiile de
monete i medalii pentru colecia Academiei con
tinu cu att mai mare srguin ct autoritatea
i prestigiul su deveniau mai preponderente. Nu
numai ministerele i celelalte autoriti ale Starului

7"

nerele i medaliiJe ce se emiteau ori se descoperiau,


dar i persoanele particulare din toate regiunile
rii i din inuturile romneti subjugate se gr
br s contribuie la mbogirea ei.
D. A. Srurdza a creiat la Academia Romn i o
bibliotec numismatic. Inc in 18n i 1878 Ioan

cu

M. C. Sutzu

Ghica druise n acest scop mai multe opere fun


damentale (Mionet, Eckel, Cohen, etc.). Numrul
lor a fost completat de Sturdza prin alte lucrri de
specialitate i prin procurarea revistelor mai n
semnate numismatice.
La rndul su M. C. Sutzu a nceput s desvolte
dela 1884 .,) foarte bogat activitate tiinific, pu
blicnd, mai ales n revistele strine de specialitate,
studii foarte apreciate asupra numismaticii i me
trologiei antice. Dei a ocupat i el situaii nalte,
ca cea de director general al patelor sau de gu
vernator al Bncii Naionale, a avut timp destul
In , Convorbir Lilerare I dn 1678; Bibliografia numismatic"
romne in . ADualtie Sociellii Academice . tom. XI (1879);
Nau dexopen'ri numismarice romnqri in I Analele Academiei
Roman e . tom. VIII (1885) i privirea general" asupra mo
netelor Domnilor moldoveni i munteni n I Etymologicum

D. A . Sturdu

se ntrec s trimit pentru colecia Academiei mo1)

Lucr1ri
l e ce a mai publicat D. A. Sturdu in domeniul

numismaticei sune: Memariu asupra numismalicei ramne in


Columna lui Traian . din 1877 i in , Analele Societii
Academice . tom. X

(1878); Numismatica Romn, conferin",

magnum Romaniae ., cudntul ban (III, 1893, col. :1428 urm.).


Primele publicaii ale lui M. C. Sut%U au fost: ttalaM
pondtrau)( primitifs el lingou manetairu n Revita pentru
istorie, arheologie i filologie . II (1884); Introduction d I'tlude
dn monnaies d! fItalie alllique in Rtvue Numismatique .
din 1887 i 188g; Noullelles ruherche': Jur les on'fines el les
rapports de quelqU!S poidl antiquu (idem 1895); trude sur
les monnaies impinales romaines (idem 1899); Poid$ el man
naiu de Tomis in I Mtmoires du Congres interna\. de nu
mismatique ' 1900.

www.dacoromanica.ro

,,,

B O A B E

s nu-i ntrerup activitatea numismatic. Colecia


Statulu
i... al crei conservator era, nu s'a mbogit
ns att de mult ca a Academiei Romne, deoarece
nu dispunea de un fond pentru achiziii, iar desco
peririle ntmpltoare de monete ce se trimiteau

D E

G R A U

numeroi cari se pun n legtur cu Academia


Romn i cu Muzeul Naional de Antichiti 1).
Acest curent favorabil numismaticii l-a utilizat
un inimos amator i colecionar, Al. G. Cantacuzino,
n scopul de a grupa ntr'o societate pe toi cei ce se
ocupau la noi cu colecfionarea ,i studierea monetelor
vechi. Datorit strumelor
tactului acestui om
de bine au aderat la aceast ideie nu numai un mare
numr de colecionari i amatori din Bucureti
i din restul rii, dar i cei doi numismai recu
noscui, D. A. Sturdza ,i M. C. Sutzu, cum i
directorul Muzeului Naional de Antichiti, ar-

Stattr de aur dela Filip Il

Muzeului de Antichitii nu se adugau totdeaun3


la colectia Statului.
Cei doi erudii au ncercat i s popularizeze
cunotinele numismatice, n care scop au inceput
Stater de aur dela Alexandru cel Mare

heologul Gr. Tocilescu. Astfel, prin concursul tu


turor s'au putut pune bazele Societii Numisma
tice Romne la
Decemvrie 1903.
Infiinarea acestei societ3i constituia, de sigur,

28

Startr de aur dela Filip II

s in conferine publice la Ateneul Romn in


anul 1878, dar aceste conferine n'au avut dect
un rezultat mediocru i nu s'au continuat n anii
urmtori.
Stater de argint dela Alexandru cel Mare

un foarte preios sprijin pentru proprea tiine


numismatice, cci n primul rnd se crelau legtun
mai strnse ntre cei ce se interesau de monumen
tele monetare, iar de alt parte se inlesnia rspnStaler de argint delil Filip I I

Societatea Numismatic Roman. Articolele cu

subiecte numismatice publicate de Bolliac, studiile


i conferinele numismatice ale lui D. A. Sturdza

Stater de argint dela Alexandru cel Mare

Stater de aur dela Alexandru cel Mare

i M. C. Suezu au provocat n publicul nostru


intelectual un interes tot mai mare fa de monetele
vechi i preocupri fa de problemele numismatice.
Dup rzboiul pentru neatrnare i dup pro
clamarea regatului aceste preocupri se accentuiaz
mai mult i apar coleqionari i amatori tot mai

direa cunotinelor numismatice n cercuri mai


largi.
De aceea, ideea lui Al.
Cantacuzino de a se
publica cu ncepere dela 1 Ianuarie 1904 un (l Bu
letin ,. lunar al societii, care s cuprind studii

G.

') In ;uhiva Academiei Romne i a Muuului de Anlichitli


se po4Ite urmlri creterea continu3, intre anii

r878-Igoo, a

trimiterilor de monele vechi i a ofertelor de cumprare, de


asemenea cererile 101 mai numeroase de informalii numismatice.

www.dacoromanica.ro

CONST. MOISIL: CABINETUL NUMISMATIC AL ACADEMIEI ROMNE

i informaii numismatice, a fost bine primit i


a atras dela nceput colaborarea unui numr destul
de mare de numismai i colecionari (M. C. Sutzu,
Gr. Tocilescu, W. Knechtel, Dr. G. Severeanu,
locot.-colonel G. Iordnescu, D. Panku, cpitan
G. Manolescu).
Prezidenia societii a fost oferit dela 1 Ianuarie
1904 lui M. C. Sutzu care a pstrat-o apoi timp de
30 de ani, iar redactarea Buletinului . a fost
ncredinat n primul an lui Al. G. Cantacuzino,
iar dela 1905 d-Iui Dr. G. Severeanu, care a condus
revista pn la 1909.

7"

ei ns s'a desfurat ntr'un cerc prea restrns i


din aceast cauz n 1909 s'a produs o eclips, care
i-a intrerupt activitatea, i societatea era pe punctul
de a se desfiina. t: Buletinul t a ncetat de a mai

Monet dac (tip arddean)

apare, intrunirile membrilor nu s'au mai inut,


cotizaiile nu s'au mai pltit; frumoasa desvoltare
ce o luase societatea s'a oprit. Se prea el nuStattr de aur dela Lysimac

Pe lng publicarea Buletinului , societatea a


organizat n primul an i conferine numismatice
pentru membrii ei. Dar din lipsa unui local po-

Monet dac1 (tip moldovean)

mismatica nu mai poate interesa pe crturarii notri


i c monetele vechi nu mai prezint nici o atracie
i nici un interes pentru ei. Din fericire prerea
Tetradrahm1 dela Lysimac

trivit, ele nu s'au putut ine dect intr'un numr


redus i n anii urmtori au fost prsite.
De asemenea, societatea a cutat s ncurajeze
arta noastr medalistic prin baterea de medalii

Monet daeJ (tip ollean)

aceasta nu era conform cu realitatea i viitorul


acestei tiine era mai igur dect se prea.

InJiinarea Cabinetului Numismatic al Academiei


Romne. Micarea tiinific provocat de Societatea
Tetradrahm3 din Thasos

comemorative pentru Domnitorii romni mai n


semnai, pentru societi i pentru persoane distinse.
Aceste medalii ns au fost comandate n strintate
i executate de ctre artiti strini, din care cauz
arta medalistic romneasc n'a tras mare folos
pe
o
O
m
cietatea Numismatiel Romn a luat
un avnt destul de mare n primii ase ani dela
nfiinare i a dat putina s se manifesteze n domeniul numismaticii multor specialiti. Activitatea

i S

Monet1 dae1 (tip muntean)

Numismatic Romn in primii ani ai activitii


ei a rscolit n sufletul lui D. A. Sturdza vechiul
proiect al unui cabinet numismatic i i-a evideniat

www.dacoromanica.ro

B O A B E

7'4

posibilitatea nfiinrii lui. Traducerea in fapt a


acestui proiect in cadrul Academiei Romne era
acum, la 1910, cu mult mai lesnicioas, deoarece n
primul rnd Academia Romn poseda o colecie
foarte bogat de monete vechi romneti i de

D E

G R U

Romne, profesorul I. Bianu, de a pune n serviciul


tiinei bogatul material numismatic ce se gsia
depus n colecia acestei institu{ii i care, dei se
completa mereu prin achiziii noui, nu era studiat
de mult vreme nici mcar de ntemeietorul coleciei.
De altfel, d-I I. Bianu se lupta de mult s creieze
in legtur cu Academia Romn o serie de insti
tute tiinifice, care s adune i s3 cerceteze toate
izvoarele necesare pentru studiul limbii i istoriei
n
b c
e i ae
:tci ne :?& ij; :: :

Monetl dad (tip muntean)

monete medievale strine, cum i o colecie com


plet a medaliilor romneti. De alt parte, acum
existau un numr destul de mare de specialiti,
dintre cari se putea recruta att personalul de conStater de aur

KOEDN

(tipul

dinarului lui Iunius Bru(us)

Monet barbarl (tip Thasos)

catiile romneti; a adunat i organizat minunata


colecie de manuscrise i documente romneti i
a dat cel mai devotat concurs lui D. A. Sturdza
pentru mbogirea preioasei coleqii de monete
romneti. i dup cum biblioteca i colecia de
manuscrise i documente erau puse de mult la
dispoziia cercettorilor i contribuiser1i. la- publi-

ducete al viitorului cabinet numismatic, ct i


cercettorii cari s studieze materialul monetar.
In sfrit, D. A. Sturdza ajunsese la o vrst foarte
naintat - se apropia de 80 de ani (nscut la
Drahml de argint din Histria (Istria)

carea unor lucrri de cea mai mare importan


pentru cunoaterea limbii i istoriei noastre, tot
astfel doria s deschid ct mai curnd i colectia
Monct barbar (tip cu capul lui Ianus)

1833) - i inea' s-i realizeze proiectul ct mai


era n via. La rndul su, M. C. SUfZU devenise
n 19o9 membru al Academiei Romne i, cum
renunase la orice alte situaii, putea s-i rezerve.
Monet de bron:: din HiJtria (Islri)
numismatic, spre a da putin specialitilor s
utilizeze i monumentele monetare pentru l
murirea mai deplin a vieii i culturii poporului
nostru in trecut.
Monet barbar (tip Larisu)
Toate aceste motive au determinat pe conduc
tat puterea sa de munc pentru propirea ca torii Academiei Romne s decid3 nfptuirea ca
binetului numismatic proiectat.
binetului numismatic n anul 1910.
La toate acestea se aduga marele interes cultural Dar, fiindc pentru studiul intregii evoluii mone
ce-I urmria directorul i bibliotecarul Academiei tare dela noi nu erau suficiente monetele b-

www.dacoromanica.ro

CONST. MOISIL: CABIN


ETUL NUMISMATIC AL ACAD
EMI
EI ROMN
E

tute de Domnii rii Romneti i ai Moldovei i


cele ce au circulat la noi n timpurile moderne, s'a
u
i
t i
a:: aS z;rr&foar dOIAic[:; !'i
cuprindea n special monete antice.
In urma interveniei lui D. A. Sturdza pe lng
Ministrul Instruciei, Spiru C. Haret, acesta din
urm a dispus ca ntreag colecia numismatic a
Statului s fie depus la Academia Romn, iar
cu supravegherea tran"sportului a fost nsrcinat
nsu conservatorul coleciei, M. C. Sutzu.
In m"dul acesta s'au concentrat la Academia

Drahml de argint din Callatia (Mangalia)

Romn, n primvara anului 1910, cele dou co


lecii mai vechi i mai mari din ara noastr i
Cabinetul Numismatic ce lua fiin dispunea acuma
de un material enorm, care atepta numai s fie
inventariat i catalogat spre a putea fi pus la dispo
ziia cercettorilor.

7"

Pe lng piese izolate, unele foarte rari i pre


ioase, se gsiau, mai ales n colecia de monete
romneti, mai multe tezaure monetare de cea mai
mare valoare numismatic i istoric pentru noi.
Se nelege c cei doi mari numismati cari reali
zaser nfiinarea Cabinetului Numismatic al Aca-

Drahml de argint din Tyras (Cetatea Alb1)

demiei Romne, aveau absolut nevoie pentru orga


nizarea i administrarea lui de un personal de spe
cialiti, mai ales c amndoi erau foarte inaintai
n varst: D. A. Sturdza avea 77 de ani, iar M. C.
Sutzu 69 de ani.
Deocamaat s'a hotrt numirea unui numismat-

Monet1 de

bron

dela regele scit Canites

:le a:, lnn;sl:mi!erirA::rd

Strine i cunoscut ca erudit cercettor al numisma


ticii romneti. Docan druise n anul 1906 colecia
Moned de bron= din Tomis (Constana)

Acest material cuprindea monete antice greceti,


i
s
t o
i s
e,
ia!: ! bi:e :tOi:ar!
mneti i de ale rilor vecine, monete moderne
strine care au circulat n ara noastr i romneti

Monetl de bronz dela regele scit Canites

sa de monete romneti (930 piese) Academiei


Romne 1) i publicase apoi o lucrare asupra mo
netelor lui Petru Muat i alta asupra numismaticii
rii Romneti 2).

Monetl de bron= din Dionysopolis (Balcic)

dela Cuza Vod i Carol I. Apoi o bogat colecie


de medalii romneti - aproape toate cte s'au
btut - i de medahi strine privitoare la Romni.
In sfrit, o colecie de sigilii vechi romneti i
alta de decoraii romnE:jti, ncepnd cu medaha
Pentru destoinicie i osardie a lui tirbei Vod
(1851), cu (( Steaua Romniei nfiinat de Cuza
Vod (1864) i pn la ordinul Regele Carol I
l)

('906).

Bron

dela regele scit Canites

') Colecia a fost d1ruit cu condifia ca sl rlm11\1 In pose


siunea lui Docan p;ll\l o va completa cu toate tipurile monetare.
Dar n CUfllul rzboiului din 1915--19IB s'a pierdut i Aca
demia nu a mai putut-o recupera.

1) Noti6. de1pre monetele lui Petru Muat (n Analele Acad.

Rom., XXX (IgoB) i Studii privitoare la numijmatica

Rumnqti

(n Analele

Acad. Rom., XXXII (I9JO).

www.dacoromanica.ro

Tdrii

",

B O A B E

D E

G R A U

Dar n ultimul moment, din cauza unei nen s'au btut ori au circulat n cursul vremurilor pe
elegeri cu D. A. Sturdza, el n'a mai putut s pri intreg teritoriul locuit de Romni. Este adevrat c
measc postul de numismat-ajutor i din cauza cele dou colecii mari, a Statului i a Academiei
aceasta deschiderea Cabinetului Numismatic a tre
buit s fie amnat.
Atunci conducrorii lui s'au adresat scriitorului
acestor rnduri, Const. Moisi/, profesor la liceul
din Tulcea. care le era cunoscut de o parte printr'o
serie de studii despre antichitile din Dobrogea )
1 ,

SeSler (bron:) dela Traian; n implratul clilare doboarl un Dac

Monetl de bron:;: del;l regele eit Acrosandru

de alt parte prin achiziionarea pentru Academia


Romn a unui mare tezaur de manete romneti
gsit in localitatea Bdila din judeul Tulcea, in
sfrit prin trei studii asupra monetelor vechi ro
mneti ) Noul numismat-ajutor lundu-i postul
n primire n ziua de 1 Ianuarie 1911, Cabinetul
Numismatic al Academiei Romne a inceput s
2 .

Monetl de bron% dela regele scit Acrosandru

funcioneze dela aceast dat, realizndu-se astfel


intenia urmrit timp de 40 de ani de ctre D. A.
Sturdza.
Activitatea Cabinetului Numismatic pn la rz
boiul pentru ntregirea Romniei. Inc din mo
mentul cnd s'a hotrt n mod definitiv nfiinarea
Cabinetului Numismatic, s'a fixat n mod precis

Romne, care au' fost nglobate n Cabinetul Nu


mismatic, cuprindeau numeroase serii monetare,
ce intrau n cadrul institutului, dar cu toate acestea
nu erau reprezentate absolut toate epocile istorie!
noastre i multe serii se prezentau incomplete. DeCI
prima grij a conductorilor era s c.:>mpleteze
aceste lipsuri i de aceea s'au fixat de acum nainte

Sestefl (bron:) dela Traian; rs Dac n atitudine tristl lng


un trofeu

n bugetul Academiei Romne fonduri anuale n


acest scop.
De alt parte, Cabinetul Numismatic avea me
nirea s pun materialul numismatic ce-l poseda
la dispoziia cercettorilor, spre a-l utiliza pentru
lucrrile lor. Pentru aceasta ns monetele trebuiau
determinate, inventariate, catalogate i clasate spre
a putea fi cercetate cu ct mai mare uurin.

Bron: dela regele scit Acrosandru

scopul acestui institut tiinific. El trebuia n primul


rnd s colecioneze toate speciile de monete, care
') Publicate n , Buletinul Comisiunii Monumentelor Isto
Sester dela Traian; r$ Victorie ncoroneaz un trofeu

rice., II (Igog) i III (1910) in' Convorbiri Literare f, XXXIX


(1905), XL (1906) i XLII (1908).

1)

Monete lJechi romdnfIri gsite in Dobrogea. n ' Convorbiri

Literare 1, XL (1906) ; Cele mai vechi monele muntene i Mone


Ide

lui Mircea cel Mare (Ibidem, XLII (19Q() .

In sfrit, Cabinetul Numismatic avea caracterul


unui institut de studii i cercetri numismatice,
menirea de a contribui la promovarea acestei
cu

www.dacoromanica.ro

CONST. MOISIL: CABINETUL NUMISMATIC AL ACADEMIEI ROMNE

tiine i de a ndruma ntreag activitatea ce se


desfura la noi n domeniul ei.
Conceput pe o baz att de larg, Cabinetul

7'7

nimeni nu tia precis ce conine. Inventariarea


acestei coleCii a durat pn n 1913, cci din cauza
altor lucrri, ea nu s'a putut face dect cu ntre
ruperi. S'a constatat atunci c se gsiau ntr'insa
5435 monete romneti medievale i moderne,

Monet de argint (ducat) dela Vladislav I


Basarab (tipul cu cruce, legenda
Sesterl deJa Traian: rs Vicforia Dadca

Numismatic i-a inceput activitatea sub condu


cerea lui D. A. Sturdza, care a luat parte la lucrri
n mod efectiv in cursul anilor 191I i 1912. In
anul urmtor mbolnvinduse, a fost inlocuit de
M. C. Sutzu, care dup moartea lui Sturdza (8
Oct. 1914) a rmas singur conductorul acestui
institut, pe care l-a ndrumat apoi cu ajutorul lui
Const. Moisil, timp de 20 de ani.

latinii)

1873 monete strine (ungureti, srbeti, bulgreiti)


1041 medalii romneti sau privitoare la Romani
i 167 sigilii.
Colecia Statului n'a nceput s fie inventariat

Ducat de argnt dela Vladislav 1 B.lsarab


(tipul cu cruce, legenda latin)

dect in 1916, cci M. C. Sutzu lipsind din ad


cte 4-5 luni in fiecare an, a preferat s se ocupe
de alte lucrri tiinifice n timpul cnd se afla
n Bcureti. Din aceast cauz n momentul cnd

Sesterl dela Traian; rs Roma Victorioad

Se nelege c prima activitate desfurat n


Cabinetul Numismatic a fost determinarea i in
ventariarea pieselor din cele dou colecii mari, cci
nici colecia Statului, nici a Academiei Romne
nu aveau inventarii. S'a inceput nc sub condu
cerea lui D. A. Sturdza cu inventariarea coleciei
Academiei Romne i a fost o adevrat surpriz
pentru ntreag instituia faptul c btrnul Sturdza

Ducat de argint dela VlaJislav I Basarab


(tipul cu acvilaconturnatl, legendaslad)

Romnia a intrat n rzboiul mondial (14 Aug.


19I6) colecia aceasta nu era dect n parte inven
tariat. In schimb M. C. Sutzu a druit nc in
primul an Cabinetului Numismatic 959 de manete
antice din oraele noastre pontice (Istria, Callatia,

Ducat de argint dela Vladislav

1 Ba

sarab (tip comun, cu legenda slavii)


Sesterl dela Traian; n Provincia Dacia

a ncredinat fr nicio formalitate ajutoruluinu


mismat cheile coleciei, care pn atunci nu putuse
fi vzut dect de Sturdza i de d1
Bianu i

I.

Tomis), de o conservare foarte bun i reprezentnd


tipurile cele mai interesante.
Paralel cu inventarierea vechilor colecii, Cabi
netul Numismatic a urmrit i achiziionarea de
piese care s le completeze. Astfel, nc din primul

www.dacoromanica.ro

B O A B E

7.8

D E

an s'au cumprat 1827 monete romneti (cele mai


multe din tezaurul dela Bdila) i antice i s'au
primit in dar 1313 piese diferite. In acela timp
a inceput s se urmreasc i descoperirile de
tezaure monetare i s'a reuit a se achiziiona

Ducat de argint dela Radu

Ducat de argint dela Radu

G R A U

mismatic a ajuns n foarte scurt timp ndrum


torul intregii activiti de colecionare i de studiu
n domeniul numismaticii, stimulnd orice eforturi
se fceau n vederea rspndirii cunotinelor nu
mismatice n ara noastr.
In sfrit, Cabinetul Numismatic a desvoltat nc
din primii ani i o activitate de publicitate tiin
ific. M. C. Sutzu a publicat ntre 1911-1916

Basarab (tipul cu cavaler,

Basarab (tip comun, legen

legenda latin3)

da Jatin3)

pri mai mari sau mai mici din diferite tezaure de monete dace, romane, medievale, romneti ce s'au gsit n acest timp. Unele din mai multe studii privitoare la monetele orat'lor
a
:re r t
o , m a1:s j:irJtii noastre pontice, la monetele regilor scii i la meGrOlj de argnt dela Petru r Muat

Ducat de argint dela Mir

Ducat de argint dela Mir

cea cel Btrn (Domnul cu

cea cel B!l.tdo (Domnul cu

lanCi!)

bu:dugan)

mneti, ori au contribuit la lmurirea diferitelor


probleme de istorie economic i cultural a rii
noastre.
De alt parte, Cabinetul Numismatic a pus la
a c ii
t il
i
;( Crbl;! etalit e Oi_ ir!:
In chipul acesta toi cei ce se ocupau cu probleme
numismatice sau cu probleme istorice .n legtur

Gro de argint dela Bogdan II al Moldovei

teologia antic 1) ; iar Const. Moisil a dat la iveal


studii i cercetri privitoare la monetele vechi ro-

GrOlj de argint dela lIia al Moldovei

mneti 1). Toate aceste publicaii s'au fcut pe

') Principalele lucrtri ale lui M. C. Sut:u : 1912, Manete


inedite din oratlt noalUt pomict ( Analele Acad. Rom. "
XXXV); 1913, Pcmduri inedite din Tomis li KalIatis (. Bule
tinul Soc. Num. Rom. ,) ; '9r4, C;:omribulii la Jwdiul pondurilor
anti din oratlt noaslft pontict (Ide.m) ;
Ponduri li
monttt inedite din orajele nOflJtrt pontict (Idem); Contribulia
numumaticri la istoria Romaniei trarudundrene ( Ana\. Acad.
Rdm. , XXXVIII).
Principalele lucrri ale lui Const. Moisi1: 19rI-1916, Ca
binetul Numismatic (f Creterea Co!eC\ii!or Acad. Rom. ')i
1913-1916, Manete i ltaure monttare (1 Buletinul Soc.
Num. Rom. 'l; 1913, COlUideraiuni asupra monettlor lui Mircea
ctl Bd/rn (Idem) ; 19'4, Medaliile lui Constantin Br'ncaveanu;
li
u
;b:'ii ,::'::= ::=:::.;(:n!aII5lJa:
Vodd; E/igiile monetare ale Domnilor romani; Numismatit;a
anticd i monetele regilar scii (toate in Buletin .); Monete vechi
romdnqti (. Analele Acad. Rom ); 19,6, Montte i podoabe
dt/a s/drlitul vtacului XV (. Buletin .).
f

1915,
f

Duc.ai dela Mircea cel

, Ba n , de argnt dela

B1r5n (tip comun)

Mircea cel mtr5n

cu numismatica au nceput s viziteze acest institut


s
l :!alit[o:ciaie r:: ';:nv:
n scris spre a li se determina sau valorifica monetele ori medaliije ce posedau, primiau toate informaiile necesare dela conservatorul sau numismatul institutului. In felul acesta Cabinetul Nu-

www.dacoromanica.ro

CONST. MOISIL: CABINETUL NUMISMATIC AL ACADEMIEI ROMNE

baza materialului monetar din coleciile Cabine


tului Numismatic.
Activitatea depus de Cabinetul Numismatic
pentru realizarea scopului su a fost mult ajutat
i de colaborarea ce s'a putut stabili cu Societatea
Numismatic Romn. Aceast societate suferise,
cum am vzut mai sus, o eclips In desvoltarea
sa i era ameninat s se desfiineze. AI. G.
Cantacuzino a cutat s o salveze reuind cu aju

Dinu de argint dela

Dinar de ugnt dela tefan

tefan cel Mare

cel Mare

torul lui W. Knechtel i a col. G. Iordnescu s


fadi. s apar {J Buletinul . n anii 19II i 1912. Dar
se prea c aceast refacere nu va putea dinui i
atunci el s'a adresat lui M. C. Sutzu ca si dea
sprijinul Cabinetului Numismatic.
M. C. Sutzu, care era nc din I904 preedintele
societii, a primit propunerea i mpreun cu
numismatul Cabinetului au inceput s lucreze la
aezarea societii pe baze noui.
In adunarea general dela 2 Iunie 1913, inut
n casele lui Al.
Cantacuzino, s'a ales un nou '
comitet din care fcea parte intreg personalul Cabinetului Numismatic: D. A. Sturdza ca preedinte
de onoare, M. C. Sutzu ca preedinte activ i Const.
Moisil ca secretar, nsrcinat i cu redactarea Bu
letinului .
Efectele s'au vzut imediat. Buletinul . a aprut
complet reformati s'a nceput inerea de intruniri
lunare la care au fost invitai nu numai membrii
societii, dar i ali intelectuali cari se interesau
de tiina numismaric i de arta medalistic; s'a

G.

Pies de 5' sutimi dela Cuza Vod (prob)

amiaz trist, cnd a putut obine concediu dela


regimentul la care era mobilizat. Ele au fost trimise
mpreun cu alte obiecte scumpe ale Academiei
Romne (documente, manuscrise, obiecte de mu
zeu, cri rare) la Iai, iar de acolo in vara anului
1917 au fost transportate la Moscova. Prin aceasta
munca de un veac a attor coleCionari i numismai,
plini de rvn i de pasiune pentru strngerea
monumentelor de cultur ale trecutului nostru, era
distrus i redobndirea nepreruitelor obiecte era

Aur jubiliar de 35' lei dela Carol

Pies de ::; p;lrale dela Cuta Vodi (probl)

fixat ca local de ntrunire a comitetului i a mem


brilor sala Cabinetului Numismatic. In acela timp
s'a cutat a se atrage ct mai muli membrI noui;
s'a format cu ajutorul lui Vania Paspaui, membru
fondator, un fond pentru publicarea Buletinului .i
n sfrit, prin struina lui C. Smntnescu, mem
bru activ, societatea devine persoan moral i ju
ridic printr'o lege special votat de Parlament.
Intreaga aceast activitate a Cabinetului Nu
mismatic, pornit cu atta entuziasm i dttoare de
attea sperane, s'a curmat brusc la 14 August 1916,

7"

odat cu izbucnirea rzboiului pentru ntregirea


.
Romniei.
Dar mai grav dect aceast intrerupere a fost
hotrrea ce s'a luat n luna Octomvrie de a se
evacua toate coleCiile Cabinetului Numismatic la
Iai, spre a fi ferite de prdciunile armatelor
dumane, care ameninau s intre in ar.
Cu nespus regret i cu sufletul plin de cele
mai rele presimiri, scriitorul acestor rnduri s'a
supus deciziei luate de guvern i de Academia
Romn, de a scoate din dulapuri i din casele de
fier preioasele monete, medalii, sigilii i decora
iuni i de a le mpacheta in grab, ntr'o dup

(1906)

lsat in voia celor mai capricioase i mai nesigure


evenimente, cci nici pn astzi coleqiile trimise
la Moscova n'au putut fi aduse n ar . . .
Dezastrul era cu att mai mare, cu ct ntre
191I-1916 materialul coleciilor aproape se du
blase ca numr de piese, iar ca valoare numis
matic i cultural-istoric ntrecea cu mult orice
preuire.
Dup rzooiu. Cnd in toamna anului 1918 rz
boiul s'a terminat CU crearea Romniei intregire,
probleme noui se puneau Cabinetului Numismatic.
In cursul rzbOtului coleqiile sale fuseser trans
portate la Moscova spre a fi puse la adpost i acum
guvernul sovietic nu se arta dispus s le restituie.
Trebuia deci s se incerce toate mijloacele pentru

www.dacoromanica.ro

7'0

B O A B E

D E

G R A U

recptarea lor, iar n caz contrar urmau s fie


refcute. tiina nurriismatic romneasc avea
absolut nevoie de un material de studiu ct mai
bogat, care s reprezinte toate fazele evoluiei
monetare din ara noastr, s fie organizat siste
matic i s poat fi pus cu uurin la dispoziia
cercettorilor.

lului monetar, ca i cea de publicaii tiinifice,


ntrerupt in cursul rzboiului.
Refacerea coleciilor Cabinetului Numismatic s'a
putut realiza n primul rnd mulumit generozi
tii lui M. C. Suuu, care ntre 1919-1922 a
druit pentru acest institut toate monetele sale
greceti, barbare, romane, bizantine i medievale,
cum i pondurile sale antice: greceti, egiptene,
romane i bizantine, bulele de plumb i obiectele
arheologice strnse n cursul vieii sale. Tot el
a druit mai trziu i o mare colecie de monete
greceti din oraele de pe coasta ruseasc i asia
tic a Mrii Negre i care fcuser parte din coleqia
fostului mare duce Alexe Mihailovici. In total
donaia lui M. C. Sutzu se cifreaz la 2986 monete,
156 ponduri, 240 bule de plumb i 354 obiecte
arheologice.
Inc in 1916 Cabinetul Numismatic primise
Aur jubiliar de 50 lei dela Carol I (r906)
colecia profesorului N. Coscescu, compus din
greceti, romane i bizantine.
De alt parte, descoperirile continue de monete 107O piese
alt colecie important a fost druit n 1927
vechi ce se fceau in tot cuprinsul rii, trebuiau
urmrite i ndrumate spre Capital i spre cen de Ministerul Cultelor i Artelor. Este colecia de
trele culturale romneti, spre a nu se nstrina,
cum se ntmpla inainte de rzboiu n provinciile
pe atunci subjugate. Amatorii i coleqionarii din
inuturile alipite trebuiau incadrati in micarea nu
mismatic naional pentru ca tiin{a romneasc
s poat profita de roadele activitii lor pe acest
teren. Prin urmare era o necesitate nu numai
tiinific, dar i naional, ca institutul, care nainte
de rzboiu avea rolul de ndrumtor al micrii
numismatice, s-i renceap activitatea.
Aur jubiliar de 100 lei dela Ferdi
i 10 adevr activitatea Cabinetului Numismatic
nand 1 (1922), emis in 1927.
s'a putut relua mai curnd dect ne-am fi ateptat,
cci de o parte i-a refcut repede coleCiile prin monete romane republicane i imperiale a defunc
diferite donaii i cumprturi importante de ma- tului Al. Rosetti-Solescu, compus din 4242 piese.
In 1929 Cabinetul Numismatic a primit o nou
donaie de mare valoare din partea lui M. S.
Ascher, cuprinznd 260 monete de aur, argint i
bronz de ale mpratului Traian.
In sfrit, o interesant colecie de monete bra
ziliene, n numr de 543 piese, i-a fost druit n
1925 de ctre d-J A. Wraubeck, iar n 1931 d-l
Pericle Papahagi i-a trimis 638 monete vechi
bulgare dintr'un mare tezaur gsit la Silistra.
Se nelege c pe lng aceste donaii mari,
Cabinetul numismatic a primit i numeroase do
Aur jubiliar de 50 lei dela Ferdinaii mai mici, care toate au ntregit seriile mone
nand 1 (1922), emis in 1927tare ce- lipseau. Astfel Comisia Monumentelor
terial monetar, de alt parte' att colecionarii ct Istorice, n diferite rnduri, 324 piesei d-na Elena
i cercettorii specialiti -cari i unii i alii erau DemetriadeStefanidi 128 piesei d-I Romulus
cu mult mai numeroi acum - au nceput s se Voinescu 67 piesei d-l Ing. C. Orghidan 66
adreseze din nou acestui institut pentru toate piese, d. 1. Bianu 104 piese etc.
\
in
t i
De asemenea, din fondurile ce i-au fost puse la
n fiecare an in bugetul Academiei
te :t\ecedptc:{eaf 1 i:t dispoziie
M. C. Sutzu ct i Const. Moisil i-au reluat Romne, s'au achiziionat tot felul de monete i
serviciul la Cabinetul Numismatic i au continuat medalii ce intrau n cadrul Cabinetului Numis
activitatea de colecionare i studiere a materia- matic i nu se gseau n coleciile existente.

www.dacoromanica.ro

f:l

CONST. MOlSIL: CAB1NETUL NUMISMATIC AL ACAbEMIEI ROMA E

Pentru numismatica antic s'a dat preferin


monetelor greceti, care au circulat n Dacia;
monete1or barbare, n special celor btute de Daci,
i monetelor mpratului Traian.
Pentru numismatica medieval3 i modern3 s'au
avut in vedere n primul rnd monetele vechi ale
Domnilor rii Romneti i Moldovei, monetele
strine care au circulat in aceste epoci la noi i
monetele metalice i de hrtie ale regilor Carol 1,
Ferdinand i Carol
cu toate emisiunile i va
riantele lor.
In amndou domeniile de mai sus s'a urm3rit
in mod special achiziionarea tezaurelor monetare.
In ce privete colecia medalistic s'a urmrit re
constituirea unei colecii complete a medaliilor
romneti i a celor strine privitoare la Romni.
Iar ct privete metrologia s'a dutat completarea
coleciilor de ponduri antice - mai ales din oraele
noastre pontice i cele romane - donate de M.
C. Sutzu.

'"

vitoare la probleme de numismatic romneasc-'i


antic, la medalistic i la sigilografie 1).
De altfel i redactarea Buletinului Societii Nua
I
i
a

fs::t A r ;!! ;;

II,

Pond de plumb din Tomis (ConSlana)

acestei reviste continund in mod regulat pn


astzi.
In anul 1928 organizndu-se la Constana o
expoziie arheologic pentru comemorarea semi
centenarului stpnirii romneti in Dobrogea,
Cabinetul Numismatic a expus acolo monetele sale

Pond de plumb din Tomis (Coru;tan\a)

De sigur c i dup rzboiu Cabinetul Numis


matic a st;lt n mod permanent la dispoziia cerce
ttorilor i publicului, dndu-le tot felul de infor
maii i ndrumri i punndu-Ie la ndemn co
leciile i biblioteca. Aceast;l din urm s'a mbo
git i ea n mod continuu, parte prin O serie de
cri druite de M. C. Sutzu (cum este de pild
colecia marelui catalog al Muzeului Britanic),
parte prin opere i reviste moderne cumprate de
Biblioteca Academiei Romne.
i seria publicaiilor numismatice a fost reluat
cu toat ardoarea. M. C. Sutzu a dat la iveal
aproape n fiecare an, ncepnd dela 1919 i pn
n 1932, lucrri de metrologie sau numismatic
antic l), iar Const. Moisil a publicat de asemenea
n fiecare an studii, comunicri i informaii pri') Publicate parte In Bul/etin historiquc d. I'Acadimie

Roumaint, parte in revista Artthu.le i pane in Buletinul

Soc. Num. Rom.

Pond de plumb din Himia (Istria)

pontice. Iar n toamna anului 1933 Societatea


Numismatic Romn srbtorindu-i jubileul de
30 de ani printr'un congres numismatic i o expo
'1 Publicate In Bult/inul Soc. Num. Rom., In Arhive/.

Olteniei, etc.

www.dacoromanica.ro

B O A B E

".

D E

ziie de monete, medalii i obiecte arheologice,


Cabinetul Numismatic a participat n mod efectiv
j la congres i la expoziie.
Dar cu acest prilej institutul nostru a fost repre
zentat numai prin numismatul su, cci M. C.
Sutzu prsise aceast lume n ziua de 3 Iulie, n
vrst de 93 de ani.

Pond de

plumb

din C;l.U;l.tia (Manplia)

privire ge
neral asupra materialului afltor in Cabinetul
Numismatic al Academiei Romne, va lmuri i
mai bine importana i valoarea tiinific a acestui
institut.
Conform cu scopul ce urmrete Cabinetul
Numismatic, acest material-este grupat in urmtoarele secii:
1. Secia numismatic, n care intr monetele de
toate speciile care intereseaz Cabinetul.
2. Secia medalistic, cuprinznd medaliile si
'
insignele.
3 Secia metrologic, n care se cuprind pon
durile.

G R U

Astfel, n secia numismatic se d cea mai mare


atenie monetelor care s'au btut i au circulat la
noi din cele mai vechi timpuri i pn n prezent,
iar celelalte trec pe planul al doilea.
In seCia medalistic se au n vedere n primul
rnd medaliile romneti, apoi cele strine privi
toare la Romni i numai n al treilea rnd cele
strine fr nici o legtur cu noi.
In secia metrologic se strng pondurile an
tice sau moderne care s'au ntrebuinat n ara
noastr i apoi cele strine care pot servi pentru
comparaie.
Tot astfel n secia sigilografic locul ntiu l
ocup sigiliile romneti i apoi vin cele strine.
Sec1ia numislllatieii. Materialul acestei secii este
grupat in trei clase: monete antice, monete
romneti, monete strine.
1. Monetele antice se grupeaz la rndul lor in
urmtoarele:
1. Monete greceti de mare circulaie n Dacia,
reprezentate n mod cronologic prin:
.
a) Cyzicenii de electru (aur alb), care au Circulat
n Dacia n veacurile al V-lea i al IV-lea n. d. Cr.

Materialul Cabinetului Numismatic. O

Pond de

plumb

din Calutia (M;l.ngali;l.)

Ei au forma mai mult oval dect rotund i re


prezint pe fa un cap de divinitate sau de mu
ritor, un satir, un sfinx, un leu, o chimer, un bou,
un berbec, etc., dar totdeauna nsoite de figura
unei lacherde (ton), care este simbolul acestui
ora. Pe revers nu se gsete nici figur, ci numai
un ptrat incus.
b) Staterii de aur i de argint ai regelui macedo
nean Filip II (359-336), cari sunt cele dinti
monete care au avut o circulaie mai intens n
Dacia. Staterii de aur reprezint pe fa capul lui
Apollon, iar pe revers un car cu doi cai (big) i
numele regelui (/)lAlllllO Y.
Staterii de argint au pe fa capul lui Zeus, iar pe
revers un clre n galop i numele regelui
<I>/AiIlJlOY.
a
i
e
a
u
s'a t:e: er: i ::i:; d!
aceea gsim pe reversul lor sigle, care indic ate
lierul sau gravorul.
O

Pond de

plumb

din C.lbtia (Mang;l.lia)

Secia sigilografic, in care intr sigiliile.


Pentru fiecare secie s'a cutat i se caut a se
coleciona i clasa n primul rnd materialul care
poate reprezenta evoluia monumentelor respec
tive n ara noastr i numai in al doilea rnd cel
referitor la rile strine.
4.

www.dacoromanica.ro

CONST. MOISIL: CABINETUL NUMISMATIC AL ACADEMIEI ROMNE

c) Stateri de aur i de argint dela Alexandru cel tice, care se aliaser cu Mithradate contra Roma
Mare (336-323), cari s'au introdus n comerul nilor.
Daciei, n urma expansiunii extraordinare a comer- e) Tetradrahmele din Thasos au avut o circulaie
1 :co-macedonean din timpul acestui mare f:tr rfe ne: ;i;I: :l !il:a l
tl
t Jr
.J
c
i .
Staterii de aur reprezint pe fa capul Pallas sudestice. Ele aveau pe fa capul zeului Dionysos,
Atenei, iar pe revers o Victorie innd n mna cu coroan de ieder i flori de vi, iar pe revers
dreapt o coroan, n stnga un semn de biruin. figura lui Hercule, stnd n picioare rezemat n
Cei de argint au pe fa capul lui Heracle, aco- mciuc i cu blana leului nemean pe braul stng.
perit pe cretet i pe ceaHi. cu blana leului nemean; Legenda: RPAKAEOY1: 1: DTRP01: 8AIIQN.
reversul lor reprezint pe Zeus, eznd pe scaun Din cauza marelui numr de monete emise, se
i innd n dreapta o acvil, n stnga sceptrul gsesc i astzi o mare mulime de variante.
(Zeus Aetophoros). Legenda: AAEEAN.dPOY f) Drahmele din Dyrrachium sunt ultimele monete greceti, care au circulat n Dacia n cantitate
sau BA1:IAED1: AAEEAN.dPOY.
Monetele 1 u i Alemai mare. Epoca lor
este veacul 1 n. d. Cr.
xandru cel Mare s'au
Reprezint pe fa o
btut n cantiti cu
vac cu viel sugnd,
mult mai mari dect
pe revers un ptrat cu
ale lui Filip, n nenudou desprituri nmrate a t e l i ere din
stelate.
Europa, Asia i Egipt.
2. Monete greceti diDe aceea siglele de pe
ferite. In aceasta grup
ace s t e monete sunt
intr toate monetele
foarte variate.
greceti care au circuDe alt parte, monelat n Dacia n m o d
t e l e acestui suveran
sporadic sau nu au cirrspndindu-se a t t
culat de loc Ia noi. Ele
de mult, au pus stsunt clasate dup sispnire pe toate pieele
temui geografic obigreceti i de a c e e a
nuit n numismatic.
dup moartea lui Ale3. Monete pontice.
xandru au continuat
Dei sunt tot monete
s se bat n foarte
greceti, dar fiindc au
multe regiuni monete
fost emise de oraele
de aur i argint cu tigreceti de pe coasta
purile pieselor s a I e.
dacic a Mrii Negre,
Chiar i oraele greceti
formeaz pentru noi
de pe rmul dacic al
o categorie separat.
Mrii N e g r e, ca de
Ele sunt piesele btute
pild Callatia (Manga)
i d:ssdei a: BuU de aur dela Alenndru II Domnul jru Romline,tl (1568-15n) : ra: it i:
t
tl ( n
nete pn n veacul al II-lea tn. d. Cr. i poate i mis (Constana), Dionysopolis {Baleic) I Tyras
(Cetatea Alb), att n epocile calld acestea erau
mai trziu.
d) Staterii de aur i tetradrahmele de argint dela compleet autonome, ct i n timpul ct au fost
Lysimac, regele Traciei (323-28I), care au circulat supuse imperiului roman.n I
!t are num3r n Dacia, chiar i dup moartea ;::aref r;e% di C'::f1!!:c
a
Staterii de aur reprezint pe fa capul divini- Tot n aceast categorie intr3 monetele btute
zat al lui Alexandru, iar pe revers pe Pallas de4eO abc:eidistb3u popoarele
n
tea i pe ;al i
i din rile vecine. Ele se im
,j c!ri rJ lal i:hOs e;;d autohtoneedin Dacia
e
ca
u ::
BA1:IAED1: A I'1:IMAXO}'.
:
d ifit ;ibri3:c f dc tiH!
Tetradrahmele de argint au aceleai tipuri i staterilor de argint ai lui Filip II al Macedoniei,
aceea legend.
ai lui Alexandru cel Mare i ale tetradrahmelor
i monetele lui Lysimac au continuat s se bat din Thasos, sau alte tipuri hibride; 2. monetele
mult vreme dup moartea luii ele au fost imitate barbarilor vecini, ca Pannonii, Boii etc. 3. imi
chiar n veacul 1 n. d. Cr. de oraele noastre pon- taiile barbare din anchititate_

www.dacoromanica.ro

'"

B O A B E

D E

G R U

Clasarea monetelor dace este fcut, pe ct a XVII-lea (Mihnea-Vod Radul, Dabija-Vod) ; in


fost posibil, dup triburi i ea d o idee precis sfrit emisiunile moderne romneti, ncepnd
att despre evoluia monetriei la poporul dac, ct dela ncercrile lui Cuza-Vod i pn astzi.
Pentru monetria romneasc veche este necesar
i despre 31 ta gravurii la cei mai vechi strmoi ai
s fie reprezentate nu numai toate tipurile, dar i
notri.
5. Manete romane. In aceast grup intr de o ct mai multe variante i n acela timp tezaure
parte monelele republicane, care s'au gsit n sau pri de tezaure. Din aceste puncte de vedere
mare numr n Dacia, de alt parte mODetele im Cabinetul Numismatic era foarte bine aprovizionat
periale, care de asemenea au circulat aici cel puin nainte de a-i trimite coleCiile n Rusia. Astzi
dela Domiian i pn la sfritul imperiului roman. numrul monetelor vechi romneti este mult mai
Dintre monetele republicane, acelea care au cir redus, iar dintre tezaure nu sunt reprezentate dect
culat la noi sunt dinarii de argint; bronzurile re puine. In schimb monetele moderne romneti le
publicane intr n aceast3 categorie numai inciden posed in toate emisiunile.
Se nelege c n clasa monetelor romneti
tal, ca modele ale monetriei republicane. Mone
intr i bancnotele ce
tele imperiale (aurei,
dinari, sesteri, ai i
s'au emis la noi, nce
pnd cu biletele ipo
diviziunile lor) pre
zint importanl!; n pri
tecare (1877) i pn
astzi.
mul rnd pentru nu
mrul mare al pieselor
De asemenea,'diferi
tele ncercri i probe
care au circulat in Da
cia pn la sfritul
monetare din cursul
veacului al IV-lea d.
timpului, cum i mo
nelele obsidionale, me
Cr., apoi pentru ico
nografia mprailor i,
talice i de hrtie.
in sfrit, pentru sce
III. Monete strine
care au circulat n Ro
nele i alegoriile refe
mnia. Categoria acea
ritoare la luptele Daci
sta cuprinde toate mo
lor cu R o m a n i i, la
cucerirea Daciei i la
netele strine, metalice
situaia ei ca provincie
i de hrtie, care au
roman.
circulat n evul mediu
i n timpurile moderne
In aceast categorie
mai intr i seria mo
n rile ce constitue
netelor speciale a l e
Romnia actual.
provinciei Dacia, b
Ele sunt reprezen
tute n monetria pro
tate mai ntiu prin
vinciei n timpul lui Fi
monetele regilor un
lip Arabul i al ctorva
guri din dinastia ar
urmai ai si, cum i
padian, d i n a r i i de
monetele contorniate Bulii de aur deJa Petru Cercei, Domnul Tiirii RomSne,li (1583-1585) Friesach i dinarii ba
care se refer la mp
nali sloveni, care toate
raii romani stpnitori ai Daciei.
au circulat mai ales n Ardeal prin veacurile al
6. Monete bizantine. Dei nu sunt destul de pre XII-lea i XIII-lea.
uite, au avut la noi o circulaie destul de intens
Urmeaz florenii (ughii), groii i dinarii regilor
pn trziu in veacul al XIII-lea. Ele dovedesc angevini ai Ungariei, groii regilor Boemiei i ai
c relaiile comerciale cu imperiul n'au ncetat n ducilor Galiiei, zechinii veneieni (galbenii tt
timpul nvlirilor barbare i c t perperii de aur reti) i perperii bizantini, cari toi au circulat in
bizantini serveau nc n veacul al XIV-lea ca mo veacul al XIV-lea alturea de monetele bulgreti
nete de cont n ara Romneasc.
i srbeti din acel timp.
O raritate caracteristic constitue o cantitate mare
Dup cderea Constantinopolului sub Turci
de monete bizantine din timpul Comnenilor, tiate (1453) apar asprii turceti, cari inund toate rile
in buci mici, i al cror rost nu l-am putut preciza romneti; n acela timp dispar cu totul monetele
pn acum. Proveniena lor este Oltenia.
bulgreti, srbeti i bizantine.
II. Monete romneti. In clasa acestor monete
Odat cu nceputul veacului al XVI-lea ncep s
intr n primul rnd piesele btute de Domnii se introduc taierii germani, austriaci, olandezi (leii),
rii-Romneti i ai Moldovei n tot timpul ct iar florenii ungureti nceteaz odat cu cucerirea
a durat monetria veche romneasc (s. XIV-XVI); Ungariei de Turci (1526).
monetele btute incidental in cursul veacului al
Pe la sfritul acestui veac i in tot cursul celui

www.dacoromanica.ro

CONST. MOISIL: CABINETUL NUMISMATIC

AL ACADEMIEI

ROMNE

1'5

nimente au fost comemorate in acest chip in cursul


urmtor monetele polone : taleri, ori, groie, po
tronici i ilingii suedezi (alii) cuceresc toate timpului. Pentru istoria artei medalistice romneti
n'au dect o valoare relativ, de oarece numai pu
pieele noastre, iar florenii ungureti sunt nlocuii
cu galbenii austriaci i cu pUinii taleri i galbeni
ine au fost concepute i executate de artiti ro
mni i mai pUine au fost btute n ar.
btui de principii Transilvaniei.
Succesele militare ale Austriacilor contra Tur
Dintre numeroasele exemplare interesante men
cilor contribue, ca in tot veacul al XVIIIlea mo ionm in mod special medalia de aur btut
netele de aur.. argint i de aram btute de mp
pentru Ioan 1. C. Br3tianu cu prilejul implinirii
vrstei de 60 ani
i care are gravat3 pe
raii austriaci, s pun stpnire pe pieele Ardea
lului, Moldovei i rii-Romneti i numai spre
muche inscripia: Aur din Ardealul ce ai des
rabit. A fost executat de sculptorul Cristescu i
sfritul acestui veac ele ncep s fie ooncurate de
monetele ruseti i prea puin de cele turceti.
druit de d-na Eliza Br3tianu.
Aceste trei categorii de monete continu s cir
In Cabinetul Numismatic se gsesc i stanele tutu
cule concomitent i n veacul al XIX-lea pn cnd
ror medaliilor ce s'au btut in Monetria Statului.
reforma monetar a lui
2. Medaliile strine
Carol I
rtinfiin
privitoare la Romni
{eau monetria naio
sunt c e l e btute din
nal.
iniiativa u n o r per
De sigur c i dup
soane, instituii s a u
aceasta au circulat la
societi din strintate
noi monete s t r i n e,
pentru comemorarea
unor personaliti,
att n rile subju
gate, ct i n Romnia
fapte sau evenimente
liber, dar numrul lor
romneti. Sunt de re
gul executate de ar
e mult mai redus.
i in clasa aceasta
titi strini i numai
de monete intr bile
prin motivul ce come
moreaz in de meda
tele de hrtie, care s'au
intrebuinat 1 a n o i
listica noastr.
3. Medalii din ri
nainte de emisiunile
strine sunt cele ce co
biletelor naionale, i
memoreaz persoane,
cele uzitate in pro
vinciile subjugate pn
fapte sau evenimente
din alte ri. Ele pre
la intregirea Romniei.
Natural c din ne
zint pentru noi im
portan mai mult ca
numratele specii mo
opere de art.
netare din a c e a s t
In seCia aceasta intr
clas nu t o a t e sunt
i insignele (de socie
reprezentate n Cabi
d.i i de congrese i
netul Numismatic. Ele
BuI1 de aur dela Petru chiopul, Domnul Moldovei (1575)
intruniri). Ele f i i n d
insli se colecioneaz
.
trimise n cursul rzboiului l a Moscova n'au mai
treptat i se clasead n ordine geografic i crono
fost coleeionate ulterior, dect n numr redus.
logic.
O clasificare separat a tuturor speciilor mone
Sectia metrologiclL De oarece monetele au strnse
tare, dup numele ce le-au purtat n cursul timpului,
legturi cu pondurile - dup teoria lui M. C. Sutzu
este n pregtire.
primele monete au fost ponduri tampilate - s'a
1. Sectia medalistie. Se grupeaz de asemenea in format in Cabinetul Numismatic al Academiei
Romne i o secie metrologic. Ea cuprinde pon
trei clase : medalii romneti, medalii strine privi
duri antice i ponduri romneti.
toare la Romni ; medalii din ri strine.
1. Pondurile antice sunt de trei categorii:
1. Medaliile romneti ncep cu medalia lui Mihai
a) Ponduri din oraele noastre pontice, lucrate
Viteazul
i se continu cu toate cele btute
din plumb i avnd diferite tipuri i inscripii.
din iniiativa romneasc i pentru personagii,
instituii i evenimente romneti pn astzi. Ele Pn acum nu se cunosc dect din Istria, Callatia
i Tomis. Colecionarea lor este foarte anevoioas,
sunt clasate n mod cronologic fr a se face deo
de oarece neavnd nici o valoare artistic nu de
sebire ntre medalii i plachete i indiferent dac
teapt nici un interes, iar de alt parte fiind de
au fost executate n ar sau in strintate.
plumb, se distrug foarte uor.
Importana lor constli mai mult n faptul c ne
b) Ponduri greceti, din diferite orae greceti,
permit s cunoatem care persoane, fapte i eve-

(r924)

(r867)

(1600)

www.dacoromanica.ro

B O A B E

7"

D E

G R A U

Intemeiat de cei mai mari numismai


ai notri, D. A. Sturdza i M. C. Sutzu, Cabinetul
Numismatic al Academiei Romne a adus servicii
imense tiinei numismatice romneti i a de
venit un institut indispensabil pentru propirea ei.
Rezultatele activitii sale ies in eviden mai ales
fcnd comparaie intre situaia acestei tiine in
momentul nfiinrii lui i cea de astzi.
. In preajma anului 1910 interesul pentru numismatic era cu totul redus. n ara noastr. D. A
Sturdza incetase de mult de a mai scrie, M. C.
Sutzu publica numai in revistele strine care nu
prea ajungeau la noi, Societatea Numismatic
Romn era pe punctul de a se desfiina, coleciile
cele mari, a Statului i a Academiei Romne, erau
nchise, colecii particulare erau pUine, o bibliotec
public special lipsea cu totul.
Astlzi exist o mare colecie public la dispoziia
Inelul sigilar de aur al Doamnei Todosca, soia lui Vasile Lupu
cercettorilor, nsoit de o bibliotec de speciali
2. Ponduri romneti, n special din veacul al tate pus de asemenea la ndemna publicului;
XIX-lea. Sunt reprezentate:
numrul coleeionarilor a crescut foarle mult i cei
a) prin aa numitele pietre blanc . ce se ntre mai muli au o directiv tiinific; Societatea
buinau intre anii 183-1--1849 pentru cntrirea Numismatic ine regulat ntruniri publice nsoite
diferitelor monete de aur care circulau la noi.
de conferine i comunicri de specialitate; in
b) prin greuti de cntar de diferite forme i Buletinul acestei societi i n cealalt revist a ei:
mrimi uzitate la Doi inainte de introducerea siste Cronica Numismatic i Arheologic . se public
mului actual.
studii i informaii importante privitoare la aceast
Sectia sigilografici1.. i sigiliile au legturi strnse
tiin; la Academia Romn se fac comunicri nu
cu monetele, de aceea Cabinetul Numismatic a mismatice i n Analele i Buletinul ei francez s'au
organizat nc dela nceput o astfel de secie. Ea publicat numeroase studii referitoare la aceast
cuprinde:
tiin; legturi tiinifice cu specialitii din strin
a) Tipare de sigilii romneti, executate n tate i cu societile savante strine se ntrein
metal, i provenind dela autoriti, instituii, socie- mereu, in sfrit un congres numismatic i o mare
ai importante din veacul al expoziie de monete i medalii s'a putut organiza
tIlleile
de curnd.
b) Reproduceri (fotografii i mulaje) de sigilii
vechi moldoveneti provenind din colecia lui
C.Sturdza-cheianu i desigilii muntene i ardelene.
In materialul sigilografic ce a fot trimis n
Rusia cu ocazia ultimului rzboiu se gseau, pe
lng tipare de sigilii mai vechi, i patru bule sigi
Iare de aur dela Domnii rii-Romneti i ai
Moldovei! (Alexandru II, Petru Cercel, Matel
Basarab i Petru chiopul), cum i cteva sigilii Inelul sigilar de aur al lui Ioan Voda, fiul lui Vasile Lupu
de cearli puse n capsule de argint. De asemenea
inele sigilare de aur i de argint, ntre care me i toat aceast activitate bogat s'a desvoltat i
rit a fi menionate ale Doamnei Todosca, soia se desvolt n legtur cu Cabinetul NumismatiC
lui Vasile Lupu i a lui Ioan Vod, fiul acestuia. al Academiei Romne i n mare parte sub imboldul
c) Bule de plumb bizantine, ce serviau la:sigi i cu concursul acestui institut.
larea corespondenei i actelor, provenind cea mai Dac mai inem seam de faptul c acest cabinet
pregtete publicarea unui Corpus al monetelor
mare parte din Constana.
Inainte de rzboiul pentru intregirea Romniei romneti, o ediie a monetelor pontice, un stu
exista in Cabinetul Numismatic i o seCie a deco diu complet asupra monetelor dace i asupra
raiilor, dar materialul acestei secii fiind trimis n descoperirilor monetare fcute pe intreg teritoriul
Romniei, ne dm seama i mai bine nu numai
Rusia, nu s'a mai putut reface.
de activitatea ce el a depus pn acum, dar i de
e
r u
a
i
m s ril u :1IC:i;:t! Ji!: rolul ce-I va avea i de acum nainte n evoluia
matic cuprinde 15.868 monete, 475 medalii, 177 tiinei numismatice romneti.
ponduri i 384 sigilii.
CONST. MOISIL
europene i asiatice. Ele sunt cele mai multe de
plumb i numai puine de bronz.
c) Ponduri romane i bizantine, de plumb i de
bronz.
d) Ponduri egiptene, colecionate din ruinele ora
elor antice din Egipt. Sunt de piatr, de mrimi i
greuti foarte diferite i de forme caracteristice.

Incheiere.

www.dacoromanica.ro

Palatul cultural

din

Turnu-Scverin

PALATUL CULTURAL DIN TURNU.. SEVERIN


Prin aezarea lui geografic, oraul Turnu-Se
verin era menit s joace un rol de frunte in epoca
dinaintea marelui rzboiu, cnd fraii de peste
hotare veneau aici spre a-i spune psurile i a
primi un sfat i un cuvnt de mbrbtare.
Inc din anul 1909, un grup de profesori ai
liceului 4: Traian t, in frunte cu d-l Teodor Costescu,
au dat ideea construirii unui local de ntlnire a
tuturor Romnilor din ar i de peste hotare, n
acest ora de grani, care s fie ca un far dttor
de n1idejdi n vremuri mai bune.
In noianul de suferine morale i mpiBiri de tot
felul, ce fraii notri aveau de suferit pe vremea
aceea, nfptuirea acestui gnd a fost un imbold
puternic de primenire sufleteasc i de o nou
aezare a vieii culturale.
Propunerea pornit din cancelaria liceului 4: Tra
ian . n 1909, a prins a lua form abia in 1913,
dar in loc de o sal de conferine i spectacole,
cum se proiectase la nceput, Societatea Cultural
Teatrul Oraului T.-Severin, a pus temelia unui

mre Palat Cultural, care i-a putut ncepe rodnica


sa activitate n anul 1924 i n scurt timp a reuit
s imprime oraului i judeului o via nou.
Palatul Cultural, proprietate a Societii Cultu
rale Teatrul Oraului T.-Severin, nu este i nici
nu putea fi opera unui singur om i nici a unei
organizaii oarecare, deoarece la nfptuirea lui au
contribuit toi oamenii de bine din oraul Severin
i din judeul Mehedini, fr deosebire de avere,
poziie social sau credine politice.
Au contribuit de asemenea toate guvernele, unele
mai m:Jlt, altele mai puin, dup cum le-au n
gduit mprejurrile; la fel, Prefectura i Primria.
Un concurs material, fr de care nus'ar fi putut
realiza Palatul Cultural de astzi, este acela pe
care l-a dat in special Banca Naional a Romniei,
apoi Centrala Cooperativelor Steti i a Bncilor
Populare, toate instituiile financiare din T.-Se
verin, cum i fotii elevi ai liceului Traian .
La nfptuirea acestui ideal a contribuit n bun
parte i munca cinstit i dezinteresat a Consiliului

www.dacoromanica.ro

,,'

B O A B E

D E

G R A U

de administraie, compus la inceput numai din Fericit a fost ziua de 30 Noemvrie 1924, cnd
trei membri: rposatul Tache Bbeanu, d-l dr. s'a inaugurat Palatul Cultural, parial terminat,
C. Gruescu i d-l Teodor Costescu, care s'ar putea n prezena Romnilor venii din toate unghiurile

BiblioteCiI

1. G.

BibicUCll, hnpodobitl pentru primirea

M. S.

Regelui Carol II

(.2S

Octomvrie 1933)

numi cu drept cuvnt, Consiliul de munc, abne ru, in special din inuturile alipite i de peste
gaie i sacrificiu.
hotare, unde aceast instituie, dei tnrll., incepuse
s-i arunce razele bineBcltoare ale culturii, prin
infiinare de biblioteci steti.
Mreul edificiu al Palatului Cultural din T,.
Severin, opera defunctului arhitect Grigore Cer
chez, are un plan cu totul deosebit ,i cuprinde
apte dli mari, dup cum urmeaz: trel sli supra
puse, formnd aripa de ds3rit, n care sunt instalate

;tI'ale;,; t!b!fi:c feICneof::;ai


aripa de apus, n care se afl Muzeul c Dr. C. 1,
Istrati., Salonul de festiviti i Sala ajuttoare;
iar a aptea, la mijloc ntre cele dou aripi adtate
mai sus, este marea Sal de teatru, care din cauza
imprejurrilor vitrege prin care trece ara noastr
a rmas neterminat.
Biblioteca c 1. G. Bibicescu In aripa de rsrit
a Palatului Cultural, la etaj, avnd vedere spre
grdina public a oraului i spre cursul de jos al
Dunrii, s'a instalat n anul 1925 vasta biblioted
druit n anul 1920 de marele fiu al judeului
La 192 mai intr n Consiliu d-nii Tilid. Mehedini Ion G. Bibicescu, fostul guvernator al
Ioanid i Pompiliu Bbeanu, iar ca membri de Bncii Naionale.
drept prefectul, primarul i comandantul diviziei Intr'o sal mare (de 25/14 metri) i alte trei mai
din localitate.
mici, dar destul de spaioase, s'au aezat n dulapuri
.

Ion G. Bibictscu

www.dacoromanica.ro

POMPILJU COSTESCU: PALATUL CULTURAL DIN TURNU-SEVERIN

7"

artistic executate, care acopr pereii, crile adunate Ea numiir n prezent 40.000 volume, cuprinse
o via ntreag cu mult trudii i mari sacrificii n I9 cataloage, pe specialit{i, i cercetate dupii
de marele donator, fiu de stean din corn. Cernei cum se poate vedea n statistica ce urmeaz.
(jud. Mehedinti).
Aceast bibliotec. numr multe cri vechi,

Octoihul slavooesc, tiplrt de Dlaconul Cerui Ia Brv,

I,.n:

Aceste sli sunt n suprafa total de peste 500 exemplare foarte rare, din care voiu aminti numai
m. P'I toate parchetate, cu calorifer i instalaie cteva.
electric, asemntor marilor bibliotecI din Capi Cea mai veche tipritur din cuprinsul rii
tala rii.
Romneti, ce posedii aceast bibliotec, este Oct:

Carte rom1neascl de lnv;!.\oIituIi, 1643

Dela infiinarea ei i pn n prezent, s'a mbo


git cu crile provenite din diferite donaii, cum
i cu volumele cumprate - dup posibihtate,
cutnd s fie la curent, n special cu literatura
romneasc.

toihul Slavonesc partea II-a, glasul 5-8, tiprit


de Diaconul Coresi la Braov, n anul 7083 (I575).
Este a I8-a tipritur n ordine cronologic. Ii
lipsete nceputul. E",legat n scoare de lemn
acoperit cu piele neagr foarte bine pstrat.
t,

www.dacoromanica.ro

73

B O A B E

D E

Carte Romneasc de Invtur, tlmcit din


limba slavoneasc de Varlam Mitropolitul, cu zisa
i cu toat cheltuiala lui Vasilie Voevod n Tipo
grafia Domneasc din Mnsrirea Trei Sfetitele t,

G R U

exemplar unic n ar. A mai existat unul n


Biblioteca Public din Petersburg.
fi. Psaltirea ce se zice dntarea a fericitului prooroc
i mprat David f, tiprit n Blgrad n anu1 7159

Psahia liplritli, cu cheltuiala lui George Racoi, Craiul Ardealului, la 1651

Iai, in anul 7151 (I3) . Este foarte bine pstrad. .


E a 45-a tipritud.
fi. Psaltirea Slavon a lui Matei Basarab 'J tiprit
la Cmpulung n Tipografia Prea Cuviosului P-

(1651), cu cheltuiala lui Georgie RakoiKraiuLArdea1u1ui. A 6o-a tipritur. Foarte frumos legat n lemn
acoperit cu piele, lipsindu-i cteva foi la nceput.
e Sfnta i Dumnezeiasca Evanghelie tiprit cu

SUnia i dumnezeiasca Evanghelie elineascl i romlineasd a lui


Constantin Basarab Voevocl, 1693

rinte Kir. Melhisedek 1eromonahul la anul 7158


(1650), Dionisie Eclesiarhul fiind corector. Ii lipsete nceputul. Este legat n lemn acoperit cu
piele neagr i se numr a 58-a tipritur, fiind

porunca i cheltuiala lui 10 erban K. Voevod,


adev3ratul nepot prea bunului btrn erban Ba
sarab Voevod t. Frumos legat n piele i tiprit
la Bucureti n 168::=, fiind a 74-a carte.

www.dacoromanica.ro

POMPILIU COSTESCU: PALATUL CULTURAL DIN TURNU-SEVERIN

Sfnta i Dumnezeiasca Evanghelie Elineasc corum, Hispaniae, Hierosolymorum, Neapolis, Un


i Romneasc a lui Ioan Costandin Basarab Voe- gariae t. Basileae, 1517.
vad " tiprit3. 1a Bucureti n 1693.,
t "
Exemplar foarte frumos tiprit i'
elegant legat n piele roie cu
podoabe aurite. Este a 95-a tip
ritur.
Evanghelia lui Constandin B.
Voevod t, tiprit la Snagov la
anul 16g3 t de smeritul ntru Ero
monahi A n t i m Ivireanul t. A
lo3-a carte.
Cea mai veche tipritur ce po
sed Biblioteca Bibicescu t este
o lucrare din 1496, in grecete,
cu 270 pagini despre gramatica
greac, dialecte, retoric, etc. Nu
arat unde este tiprit.
Din istoria universal se gsete
de asemenea un nsemnat numr
de volume, din care citez numai
urmtoarele :
Mathias de Myechow, {( Tra
Aceea Evanghelie a lui Constandin Basarab din 169;J, In3unlru
ctatus de duabus Sarmatiis, asiana
Philippo Loniceco, Chronica Turcica t, etc. Val.
et europeana, et de contentis in eis t. Aug. Vinde
II i III. Francofurti, 1584.
licorum 1517.
M. T. Cicero t In L. Catilinam t, etc. Prima
ediie. Basileae, 1547.
M. T. Cicero t: Philosophicorum volumen se
cundum . Prima ediie. Argemorati, 1541.
Publius V. Maro, Opera quae quidem extant
omnia cornent. Trib. Donatus, Servius Honoratus,
Georgius Fabricius . Text grec i latin. Basileae,
1561.
Dionisii Cassii, . Romanorum historiarum t, 1591.
Localitatea tipririi nu se gsete.
Chonrad Peutinger, Inscriptiones vetustate,
roman. et eorum fragmenta t in Augusta Vinde
licorum, 1520.
Biblioteca posed i multe manuscrise:
Unul din cele mai interesante este {( Pomelnicul
Mnstirii Dealul . din anul 1761, cuprinznd pe
toi Domnitorii rii Romneti ctitori ai Sfintei
Mnstiri, precum i daniile fcute de fiecare pentru
aceast1i Mnstire.
Este legat n piele roie i are foarte frumos pictat
sfntul discos, pentru ritualul Sfintei Curninecturi.
Altul i cel mai frumos este t: A lui Teofilact
Arhiepiscopul Bulgariei. TIcuire din Evanghelia lui
Matei. Predoslollie . Legtura pare a fi din secolul
al XVII-lea. Are 447 pagini format mare, scris cu
negru, iar capitolele cu rou. Este legat n piele cu
chenare auri te.
Tot in aceast bibliotec se gsesc din operele
lui Dimitrie Cantemir urmtoarele:
t Histoire de I'Empire Ottoman t, traduite par
M. de Jonquieres. Paris, 1747. Dou volume.
Pomelnicul Mn.btirii Dealu, I76I
Aceea lucrare, tradus n limba german din
Michaelis Ritii Neapolitani, De Jegibus Fran- englezete i tiprit la Hamburg, 1745. Foarte

www.dacoromanica.ro

'"

B O A B E:

frumos volum, format mare, cu 852 pagini, avnd


portretul suhanilor.

D E

G R U

Beschreibung der Moldau 1, tiprit la Frank


furt in 177I n 341 pagini, frumos legaU.,
t: Scrisoarea Moldovei f, tiprit la Mnstirea
Neamul, 1825.
STATISTICA CETITORILOR DUP PROFESIE I
FELUL CRTILOR CONSULTATE IN ANII 1930-1932

KgEbHTfHHniH
rTi cfHmimITtw:

li

Profes

Profesori
5IUdeni
Elevi . . . .
Comerciani .
Magistrali
Militari
FunCionari .
Meseriai .
Preoi :
Avocai .
Ingineri
Medici . . .
Profesii libere

Total .

1.112
. 2.666
. 33.114
58
119
504
1.101
1.017
134
223
27
.
39
. 1.483

Felul drlilor consultate

Biblioteca Copiilor
Scrieri Militare .
Inv31mnt ,i Educaie
Diverse .
Sporturi . . .
Ane frumoase
Agric., Ind. ,i Comer .
LiteraturA Bisericeasc3
Istoria Romnilor
Drept ,i Econ. Politic3
Matematici
LiteralUr3 Stliin3
LiteralUr3 Romn3 .
Medicin
Geografie
Fi
l osofie . . . . .
Istorie Uni'iersal3 . . .
t. Nat. i Fi:dco-Chimicr
Reviste
TOlal .

. 41.647
Recapitulare
Cetitori .
Cetitoare

Total . . . 41.647

SITUATIE PE 12 ANI DELA INFIINTAREA BIBLIO


TECII . I. G. BIBICESCU . DIN TURNU-SEVERIN
PN LA 1 IANUARIE 193:J
Observaii

19:n
1922
1923
19:14
1925
1926
19:17
1928
19:19
193
1931
'932

4995 Deschid numai 6 1uni


7' 2496 19:11
210 1-495 192:1 27989
480 I1376 1923 20.856
825 15.113 19:14 15938
'" 5943 19:15 '400 A fO!'lt deschid numai
652 14.196 19:16 25:156 3 1uni din c:auza mu1.150 15606 19:17 3319 tlrii In Palatul Cul884 14.466 1928 28.146 turaL
1.833 20447 1929 47646
144 13847 1930 21,93'
1.656 1:1.361 '931 2395
'.333 1 1 .46 '932 26249

Tota

SflDlul

Discos

dm

Pomdnicul deb Dealu

28:1684

Dar Biblioteca t: 1. G. Bibicescu ' nu s'a mr


ginit la o activitate local, ci a mprtiat binefacerile
culturii, nu numai n judeul Mehedini, dar i
in toate inuturile alipite, nfiinnd biblioteci fl-

www.dacoromanica.ro

'"

POMplLIU COSTESCU: PALAl'UL CULTURAL DIN l'URNU-$EVERIN

liale, alctuite mai toate din cte 400 volume, de


cuprins moral i instructiv, bine alese.
Totodat fiecare bibliotec a primit un dulap
de stejar, artistic lucrat, avnd pe frontispiciu in
scripia Donaia Bibliotecii r. G. Bibicescu., cum
i fotografia donatorului (Bibicescu).
Pn n prezent s'au nfiinat 250 biblioteci fi
liale: Mehedinri 1 18, Banat 36, Basarabia 17, Ar
deal 12, Bucovma 3, Dobrogea 3, Vechiul Regat n
diferite locuri 7, iar 54 la Romnii de peste hotare
(20 n America).
La 7 Ianuarie de Sfntul Ion, se oficiaz in
fiecare an att n T.-Severin, de ctre Central,
ct i de toate filialele - amintite mai sus, - cte
uniparastas pentru pomenirea marelui donator Ion
G. Bibicescu.
Numrul acestor filiale este destul de insemnat,
umai zece ani de activitate ai acestei
io:ct

la parter i a fost terminat i inaugurat la 15


Octomvrie 1924, cu filmul romnesc igncua
dela Iatac
Odat nceputul fcut, s'a pus mult grij n
angajarea unei serii de filme din cele mai alese i,
avndu-se n vedere marea important i marele
rol educator al cinematografului, s'a cutat s
se fac accesibil oricui, organizndu-se chiar mati
neuri speciale pentru elevele i elevii colilor din
Turnu-Severin, cu pre de intrare 5 lei de persoan.
Cum aceast sal cuprinde 45 locuri i o scen
destul de ncl!.ptoare (12/5 m), tot aici au loc i
reprezentaiile teatrale, pn la terminarea slii
propriu zise de teatru,
Prima reprezentaie a avut loc la 30 Noemvrie
1924, cnd trupa Teatrului Naional din Bucureti

1).

C. I. l5wti

A lui Teofilact, nhiepiscopu1 Bulgariei TUcu.irca Evangheliei lui Matei, Predoslavie

Dar dorina Consiliului de administraie este de


a nfiina cte o bibliotec popular in fiecare
comun i ctun din judeul MehedinJi, spre a
pune in minile celor tineri sau btrm, cri pe
inelesul tuturor, pentru cunoaterea rii noastre
i pentru ntrirea ndejdei n puterile neamului,
ai crui fii buni trebue s fim.
Sala de Cinematograf. Prima chestiune pe care
i-a pus-o Consiliul de administraie, dup ce lu
crrile ajunseser aproape de terminare, a fost s
asigure un izvor de venituri pentru societate, ve
nituri care s poat acoperi cheltuielile de admi
nistrare i ntreinere, ale acestui mre edificiu.
Pentru ajungerea acestui scop, toate strduinele
Consiliului s'au ndreptat ctre sala de cinematograf,
care a fost instalat tot n aripa de rsrit a cldirii,

n frunte cu artitii mehedineni Victor Antonescu


i)on Srbul, au jucat . Npasta . de I. L. Caragiale
i Legea Iertrii
De atunci toate trupele teatrale se opresc n
Turnu-Severin, reprezentaiile lor avnd loc numai
in Palatul Cultural, unde au tot confortul: cabine
mari, calorifer, lumin electric, etc.
Universitatea Popular. Tot in sala de cinemato
graf, ncepnd din a doua jumtate a lunii Octom
vrie pn la finele lui Martie, n fiecare Smbt,
la ora 6,30 d, a., au loc Conferinele Universitii
Populare.
Pentru a imprima ct mai bine caracterul pur
t
r
if's:ir::\:i :il
din apropiere, s asculte cuvntul plin de inelep

www.dacoromanica.ro

734

B O A B E

Preislorie,

D E

G R U

antichitli clasice, istorie

Salonul artistic

www.dacoromanica.ro

POMPILtU eOSTEseu: PALATUL CULTURAL DIN TURNU-SEVERIN

ciune al oamenilor ce ii nchin activitatea lor


operelor culturale, Consiliul de administraie cu
sprijinul tuturor fruntailor judeului Mehedini,

Timp de zece ani, Universitatea Popular a fcut


ca de pe tribuna ei s se aud glasul autorizat al
marilor maetri ai cuvntului din ara noastr i

Sania lui Cu%a, cnd ra ispravnic d Covurlui

nsufleit de cel mai curat sentiment de dragoste


pentru cultura poporului romnesc, a hotrt nfiintarea Universitii Populare, n toamna anului

mulumirea a fost mare c publicul a dat dela


nceput toat importana cuvenit acestui focar de
cultur i a urmrit cu regularitate toate conferinele.

Trsura cu car a cltorit Domnitorul Carol, dla TurnuSeverin

I924, cu un ciclu de minimum 12 conferine anual.


La 30 Noemvrie acela an, s'a inaugurat ciclul
de conferine, de d-l N. N. Sveanu, Ministrul
Sn3tii Publice de atunci.

Ia

Bucureti in 1866

Iat un ndemn de a lucra cu mai mult rvn,


n aceast direcie.

Restaurantul. Tot in aripa de r1s3rit a Palatului

www.dacoromanica.ro

B O ABE

DE

G R A U

Cuhura!, la subsol s'ar prea la prima vedere, dar Singur restaurantul nu se exploateaz n regie.
la parter, cnd vii din Grdina Public, este EI a fost inaugurat n Iulie 1925, de cnd funcio
instalat aa numitul . Restaurantul Teatrului t.
neaz n continuu.
EI este un local de mna nti, de o rar frumu
see prin elegana sa, prin stilul curat al arcadelor,
Muzeul Dr. C. 1. Istrati.. Ca i partea de

Intia

prtd tipografic

oltean

al oolonadelor i prin picturile murale cu gust r1srit, aripa de apus a Palatului Cultural cuprinde
alte 3 saloane suprapuse:
aezate.
Restauramul are de asemenea o teras n faa sa, La etajul 1 spre minunatul ((Parc al Trandafirilort,
pe care se ntind mesele - de primvara pn se afl instalat Muzeul . Dr. C. 1. Istrati
.

Preistorie general a

toamna - sub umbra rcoritoare a arborilor seculari, ce o ap3:r3: de aria soarelui.


Aici elita severinean3: i d3: ntlnire i se recreaz puin ntr'o atmosfern pIcut3:. ascultnd
o mw;ic aleasli.

rii

Romneti

Este un muzeu generalal 3:rii Romneti Vechiul-Regat - i, prin bogia colecriilor, dovedete marea dragoste ce acest suflet distms - D-rul
. C. I. Istrati - a avut pentru ara i Neamul
nostru.

www.dacoromanica.ro

POMPILIU eOSTESeU: PALATUL eULTURAL DIN TURNU-SEVERIN

El a strns zi de zi, obiect cu obiect, dela cel mai


mic pn la cel mai mare, pltind ultimul ban
pentru mbogirea muzeuiili su, cu o pasiune
pentru definirea creia cuvintele sunt prea slabe.
Aceast pasiune el a motenit-o dela mama sa,
Maria Istrati-Capa, care a nceput s achiziioneze,
nc din prima jumtate a secolului al XIX-lea,
punnd astfel bazele muzeului.
Pe aceast temelie a cldit spornic D-rul C.
Istrati.
Muzeul a fost inaugurat formal, la Cmpina,
n anul 18g7.
EI a fost prezentat, de asemenea la expoziia din
1906 din Parcul Carol I, organizat i rnduit tot

Ministerul Cultelor i Artelor a oferit acest


muzeu Funda\iei Culturale Principele Carol t,
Academiei Romne i Muzeului de Antichiti.
Din cauz ns c niCI una din aceste instituii nu
s'a grbit s-I ia in primire, muzeul a rmas expus
intemperiilor.

I.

Atunci d-I Teodor Costescu, preedintele Soc.


Cult. Teatrul Oraului Turnu-Severin t, a inaintat
un memoriu Ministerului, in care a artat starea
de rea intreinere a obiectelor de mare pre din
acest muzeu i a solicitat ca ntreaga colecie adu
nat de Dr. C.
Istrati, fostul su profesor, s fie
cedat oraului T.-Severin, cu obligaia c ea va
fi adpostit in saloanele mari i spaioase ale Pa
latului Cultural.
Dup renunarea instituiilor amintite, i prin
struina d-nei Dr. Istrati, la 16 Martie 1923 Mi
nisterul Cultelor i Artelor comunic mbucur
toarea veste c intervenia a fost ncununat de
succes i c aprob cedarea muzeului.
O mare parte din obiectele coleCiei dinainte de

I.

Prestorie olteanl

de marele romn Dr. C. I. Istrati, in calitate de


Comisa!' al Guvernului.
Dup moartea lui, muzeul a fost cumprat dela
motenitori de ctre Ministerul Cultelor i Artelor,
in anul 1921, i s'a depozitat ntr'o barac ru
acoperit din curtea Laboratorului de Chimie or
ganic, de pe cheiul Dmboviei.

www.dacoromanica.ro

7 38

B O A B E

rzboiu, au fost luate de ctre trupele de ocupaie


din Bucureti, iar o alt parte fiind expus ploilor
n baraca de pe cheiul Dmboviei, 3U fost n mare
msur deteriorare.

D E

G R U

Muzeul n'a rmas sub forma lui ini{ial, ci se


mrete mereu prin cumprturi i donaii ce prj
mete destul de des.
De primvara i pn toamna (Aprilie-Oerom-

Opai cretin sec. IV

Totu acest muzeu, prin bogia i varietatea


coleciilor, prezint o foarte mare valoare i im
portan, din punct de vedere tiinific, Istoric,
etnografic i artistic.
EI a fost adus din Bucureti i instalat in grab

vrie), muli vizitatori din toate unghiurile 3rii,


cum i din strintate, chiar i din America, au
vizitat Muzeul . DT. C. 1. Istrati i.
Bogata colecie se mparte in cinci grupe i
grupele in secii, dup cum urmeaz:

Pergament dda udan cel Mare

la inaugurarea Palatului Cultural din 30 Noemvrie


1924, pstrndu-se numai estetica, i a rmas astfel
pn la 1 Mai 1932, cnd a fost reorganizat de
actualul director al Soc. Cult. Teatrul Oraului
T.-Severin .

Grupa 1 tiinIfic. Secii: I. Geologie; 2. Mine


ralogie; 3. Paleontologie.
Grupa 11 Artistic. Secii : I. Sculptur ; 2. Pic
tur; 3. Caricatur; 4. Desen.
Grupa 111 Preistorie, Arheologie Clasic. i Istorie.

www.dacoromanica.ro

POMPILJU COSTESCU: PALATUL CULTURAL DIN TURNU-SEVERIN

Secii: Preistorie; Arheologie clasic; 3.


Istorie; 4. Fotografic.
Grupa IV Etnografic. Secii: I. Podoabe; 2.
Obiecte de art; 3. Industrie casnic; 4. Ou
ncondeiate; 5. Ceramic; 6. Uniti de msur;
7. Unelte agricole.
Grupa V Bisericeasc. Secii: I. Obiecte de cult;
Fotografii.
Voiu ncerca s art pe scurt mprirea mate
rialului existent pe saloane i cteva din obiectele
mai de seam ale acestui muzeu.
Intrarea. La parter se gsesc: Sania Domnito
rului Alex. Cuza pe cnd era ispravnic de Covurlui;
Trsura cu care Domnitorul Carol 1 a parcurs
drumul dela T.-Severin la Bucureti n anul 1866,
nsoit de 1. C. Brtianu; Prima pres tipografic
olteneasc, adus la Craiova de d-nii Macinca i
Samitca la 1850. Mutat la sucursala din T.
Severin, a acelorai proprietari, la 1868, i trecut
apoi lui Nicu D. Miloescu din Trgu-Jiu, la
1880, etc.
Pe scri: tablouri istorice in ordine cronologic.
Dela Venirea Romanilor in Dacia pn la Ro
mnia Liber 1877-1878 Apoi tabloul alegoric
n crbune 40 Ani de Domnie glorioas a Regelui
Carol 1 1866-1906 . originalul de Ghika, dup
care s'a fcut entetul diplomelor expoziiei din
anul 1906.
Grupa I tiinific. In primul salon se afl
aceast grup ce cuprinde:
Secia Geologie, format din diferite feluri de
roci.
r.

2.

'39

dela animale preistorice. Bogat colecie de fosile,


cum i coarne de zimbru, cerb, etc.
Grupa lI-a Artistic (Salonul 2). Secia Sculp
tur, cu operele sculptorilor: Paciurea, G. Tudor,
Burc, 1. Georgescu, G. Teodorovici, K. Kiss,
N. C. Hegel, Savargin, G. Jelnai, 1. Rigos, etc.
I

2.

fi,

t:

CibeJ ghid. Ia ROll111la

De remarcat bustul Maria Istrati-Capa, mama


D-rului C. 1. Istrati, care a pus bazele acestui
muzeu. Este executat de G, Tudor, autorul su
gestivei lucrri din mijlocul salonului , Masa mun
citorului
Secia
Pictur cuprinde picturi in ulei i
aquarele de G. Ioanid (1864), Henia (1868), Miu
Pop (1860), G. 1. Pompilian (18g2), R. Rossi
(1892), Ttrscu, Luncanu, Kimon Loghi, Jiquidi,
incu, Severin, Foltzer, D. Marinescu, G. Teodo
rescu-Romanai, H. Dimitriu, 1. Voinescu, Scor
eanu, Becheru, Colonel D. Rdulescu, Maior
Chirvasiu, 1. Doboariu, Diodore Dure, Bzvan,
D. Ghia-Invalid, etc.
Se mai afl un tablou biblic pictat de G. Asaki
i Matei Millo de N. Iliescu (1871).
Asemenea, Templu Sicilian. acuarel de Pinelli
Bartolomeo, celebru pictor italian (1781-1835);
Napoli . de Georg. M. (1810) i Peisaj de
Biagiu (1853).
Secia 1 Caricaturi are multe buci de N. Pe
trescu, D. Murnu, B'Arg, Aurel C., Ary M., etc.,
in majoritate reprezentnd pe Dr. C. I. Istrati.
Secia 4 Desen, de Stoenescu, foarte multe lucdri
de Jiquidi, de Michele Kesso.
Grupa III-a (Salonul 3). Preistorie, Arheologie
Clasic i Istorie. Secia Preistorie, este aezat in
trei vitrine. Prima conine obiecte preistorice gsite
numai n Oltenia ca: vase de lut lucrate cu mna
.

Iconil din Cultul Cabirilor

conine toate varietile de


linit i rbuni de piatr din ar, cum i diferite
miOereUrl.
Secia 1 Paleontologie are, ntre altele, partea
superioar dela femurul unui mamut, msele dela
acela animal; msele i diferite oase petrificate
Secia

Mineralogie

www.dacoromanica.ro

&

74'

B O A B E

D E

toporae de silex, altele de bronz, tipare de turnat


securile de bronz, percutoare de piatr, fragmente
i mnui de vase, gsite la Brabova, Segarcea,
Locusteni, Cetate, Goeti, Negoeti.Amaradia, C
ciulata, Murgau.Amaradia, Coovenii de sus, Cra
iova, Cert, Selitea Crucii, Desa, CIrai, Ma

BancnOI fiprit In America in 19t7

glavit din iudo Doli; Casa Veche i Coteana jud.


Olt; Crbuneti, Urdarii de sus, Borscu, Brb
tti.Scu! G.orgovei, etretii de js i Logretii
BtrOlCl dm Jud. GorJ i Romula, Jud. Romanai;
Hinova, Meuii din dos, Priscea, Slao ma, Pdina
Mic, R o g o v a, Ostrovul Corbului,
Strmina i T.Severin din jud. Me
hedini.
A doua vitrin cuprinde preistorie
C
t
; el: ofeulgit: tOlt
nia, avnd in plus o frumoas colecie
de cuite de silex (cremene), vase i
idoli de lut pentru cult, etc., din cu
noscutele centre MguraJilava, Pleseti
Suceava, otrilePrahova, NazruBu
zu, etc., etc.
A treia vitrin este numai cu obiecte
neolitice dela Cucuteni, jud. Iai.
Sectia Arheologie Clasic este ae
zat m apte vitrine cuprinznd cera
mic, obiecte de bronz i marmor din
epoca GrecoRoman.
Dou vitrine sunt cu obiecte g
site numai la Romula.Reca, jud. Ro
manai. Una din ele numai cu vase,
ornamente i opaie de lut, iar a doua - pri
mele dou rafturi - sunt ocupate cu ornamente,
chei, fragmente de statui i statuete de bronz. Tot
aci n raftul 2 sunt dou iconie din cultul Cabirilor,
cult cate dateaz dela Frigieni, cu patru secole
inainte de Hristos.

G R A U

Tot in aceast vitrin, rafturile 3 i 4 sunt


ocupate de ornamente i inscripii pe marmor.
A treia vitrin are obiecte din diferite localiti
din Oltenia, iar restul sunt tot cu obiecte greco
romane, provenite din Dobrogea, Serbia, Bulgaria
si. de origine necunoscut.
De remarcat patru amfore greceti,
un Hermes de marmor necomplet,
un opai de bronz in form de pete
cu crucea pe el, semnul cretinesc,
cum i o Cibela, numai capul, g
sit la Romula RecaRomanai. E
probabil c a existat acolo o statue
mare a acestei zeie, probabil protec
toarea oraului, grandios lucrat iu
decnd dup proporiile piesei g
sit, din sec. al IV-Vlea p. Cr.
Secia 3 Istorie. a) DtJcumente di
ferite referitoare la trecutul istoric
al neamului nostru. Dou pergamente
dela tefan cel Mare, dou dela Ale
xandru cel Bun cu pecei Domneti
de cear legate cu nur de mtase.
Zapise, acte i pitace de boerie, ma
nuscrise, chitante i altele.
b) Numismatica reprezentat prin
tr'un mare numr de monete vechi
romane, - ntre care se remarc aceea a oraului
Roma, avnd pe o parte lupoaica Iptnd pe Re
mus i Romulus (pies mic de bronz), cum i aceea
cu bustul lui Traian, iar pe revers cu podul peste
Dunre (pies de bronz mare), - i o mare co

Reversul acelee bancnote

leCie de bancnote i monete romneti din cele


mai vechi dela Mircea cel Mare, adunate i donate
de Ion G. Bibicescu.
Se remarc unele bancnote proectate, care ns
n'au circulat. Dintre acestea foarte interesant este
colecia, unic n ar, de bancnote de lei 2000, 200,

www.dacoromanica.ro

POMPILlU eOSTESCU: PALATUL eULTURAL DIN TURNU-SEVERIN

50 i 10, tiprite n America de Ministerul Finan


elor n 1917, i nepuse n circulaie.
Muzeul mai posed o bogat colecie de medalii
din timpul Regelui Carol 1. Diferite alte medalii i
stampile personale i de Stat. Remarc medaha
punerii pietrii fundamentare a liceului Traian
din T.Severin.
Tot n vitrina medaliilor se afl i Hrisovul
Domnului Mihai Grigore Sturza, prin care se
fixeaz mrcile judeelor Moldovei i sigiliile Sta
tului ;
c) Reltcve. Vitrina Regal cuprinde multe obiecte
dintre care amintesc cteva : Cmaa Domnitorului
Carol dela 1866, lsat n casa n care a g1'izduit n

Multe fotografii cu vizitele familiilor domnitoare


din alte ri i altele.
In jurul Vitrinei Regale: Masa pe care Domni
torul a semnat proclamaia ; cuvertura cu care s'a
acoperit n prima cltorie in Moldova la 1867;
Drapelul cu stema rii care a fluturat pe Palatul

Etnografie: Vitrina podoabelor

1,

Vitrina regal

T.-Severin atunci, azi proprietatea d-Iui Teodor


Costescu, unde a semnat i prima proclamaie ctre
ar; chipiul din rzboiul 1877-1878 i plapuma
dela Poradim; climara-de pe lachtul Regal; Cartea
de vizit a lui Osman Paa, dela capitulare, cu
autograful scris cu litere latine ; etc., etc.

Regal pn la incetarea din via a Regelui Carol


i originalul actului de fundaia expoziiei dela
1906, semnat de Carol
Principele motenitor
Ferdinand i Principele Carol cum i intreaga fa
milie Regal, membrii Guvernului de atunci i
oamenii proeminenti ai rii.
Vitrina lui Cuza Vod, cu una din sbiile lui; o
garnitur de metal de pus la gt; decoraii, matrie,
un pahar, un buzunar cu monograma Doamnei
Elena Cuza, fotografii, anuntul mortii Domni
torului, etc.
In jurul vitrinei 6 scaune din mobila ntrebuin
at cnd era ispravnic de Covurlui.
Urmeaz apoi un mare numr de vitrine care
cuprind obiecte, acte, lucd.ri i fotografii, car

www.dacoromanica.ro

B O A B E

74'

amintesc de: Gheorghe Asaki, Dr. Carol Davila,


George Tocilescu, Prof. N. Densuianu, Bogdan
Petriceicu Hadeu i fiica sa Iulia, Dr. C. I. Istrati
i pictorul N. Grigorescu.
In alte vitrine se vd: ornamente de teracot
smluit i nesmluit; embleme de judee tot din

D E

G R A U

oamenilor de seam ai rii, cari au disprut, vederi


i fotografii de costume naionale pe regiuni.
Grupa IV-a Etnografie (Salonul 5). Secia
Podoabe. Obiecte vechi, podoabe, ornamente din
bronz, argint, aur, sidef, pietre scumpe, camee,
etc., se gsesc ntr'o vitrin bine nzestrat.
De remarcat colecia de" paftale de sidef gravate
foarte frumos, cum i dou perechi de paftale
Domneti din metal, purtnd cte o aquil pe ele
i un inel cu piatr roie tot cu aquil.
i i
ct a
e
art f :ect tet ; np[ Ir e
ca: statuete, vase ornamentale, ceasornice i pendule
multe i variate, etc.
Secia 3 Industria Casnic cuprinde un bogat
matenal de custuri, esturi, covoare, vestminte i
obiecte casnice mprite pe regiuni.
Secia 4 Ou incondeiate. Este foarte impresio
nant prin numrul exemplarelor i arta cu care
sunt incondeiate oule, fcnd marea admiraie a
strinilor.
Secia 5 Ceramic cuprinde multe piese din
diferite regiuni ale rii, unele foarte rare, spre ex.:
un vas de pmnt n form de sticl, colorat pe
pri. Aceast secie abund n strachini, cane,
cnue, castroane, urcioare, smluite i nesml
uite. Unele din ele cu motive foarte interesante.
Secia 6 Uniti de msur. Aici se pOate vedea
vechea msur pentru lungimi . Cotul . i . Stn
jenul t. Cntare dela micile balane farmaceutice
pn la cele foarte mari romane. Uniti de msurat
lichide, unele din timpul lui Cuza, etc. etc.
Secia 7 Unelte agricole. In jurul unei gospodrii
de ar improvizat, cu csua n miniatur1!., cu
portalul sculptat ca n p1!.rile de sub poalele mun
telui Olteniei, cu masa joas pe 3 picioare, sunt
expuse uneltele agricole, ncepnd cu plugul de
lemn, vrtejul de ridicat carul, jugul, raria, lopata,
furca, sapa, etc.
Grupa V-a Bisericeasc (Salonul 6). Secia
Obiecte de Cult. Pentru a fi mai e10cvent aceast
secie, s'a improvizat un mic altar cu 3 comparti
mente. In mijloc s'a aezat masa acoperit cu o
mbrcminte de mtase. In mijloc este un antmis
i un epitrahir. Se mai af1o cruce de metal argintat,
potir cu nvelitoare brodat, un Evangheliar tiprit
n timpul lui Mavrocordat, un Liturghier tiprit
la 1748 i un chivot, o biseric zidit de tefan cel
Mare, azi disprut. Mai sunt sfenice, cdelnie,
etc., etc.
In compartimentele laterale sunt 2 icoane. Una
dela 1629, alta dela IB48. Candelabre 3 de lemn,
unul de metal, fiecare cu 6 brae pentru lumnri,
cdelnie i candele vechi, iar altarul este mbr3cat
n antimise, unele scrise in grecete, iar 2 in ro
mnete dela 1851.
In Jurul altarului sunt 5 chivoturi:
1. Cel mai mic - din fa - este de lemn din
anul 1836 ce a aparinut bisericii Lespe2:i-Suceava.
I

Obiecte biseriati

teracot, cum i dela sobele bisericilor vechi;


pistoale vechi cu cremene i caps; arme diferite
i
g
i
n:gf) ba!: ie6: ;: de [;
(medievale) ; accesorii de harnaament: zbale,
scri de ea, pinteni, etc. .
Mai este apoi o vitrin cu amintiri din rzboiul
mondial 1914-1920 cu proectile, schije, chivr
german, table de frontier i diferite fotografii
din 1918 cu intrarea trupelor romne in Timioara.
Secia 4 Fotografic (Salonul 4). Aci se gsesc
tablourile Domnitorilor i eroilor Neamului pn
la Vod Cuza. Apoi fotografiile lui Cuza i a Dom
niei Elena, Carol I i Elisabeta, Ferdinand i
Maria, Mihai i Carol II. Urmea:cl apoi galena

www.dacoromanica.ro

POMPILIU COSTESCU: PALATUL CULTURAL DIN TURNU-SEVERIN

2. Tot de lemn dela biserica Poiana-Roman,


1830
3. Idem, vopsit rou, galben i albastru, dela
Armatori-Muscel (nu se tie data).

743

Se mai gsesc cruci artistic sculptate, chiar i


icoane mici, altele lucrate n sidef, iar unele de me
tal. Asemenea, odjdii, cingtoare, nabedernie, etc.
Secia 2 Fotografii. Aceast secie este repre2:en-

Sala de cinematograf

4. Idem, vopsit rou, dela biserica La2:na-Doro


hoiu, 1832.
5 Idem, a aparinut bisericii Bdeui, zidit de
tefan cel Mare, la anul 1487-

tat prin multe fotografii cu vederi generale i


interioare de mnstiri i biserici din Moldova,
Muntenia i Oltenia, cum i de diferite troie mi
nunat executate.

Salonul de festiviti

Pereii sunt acoperii cu un mare numr de


icoane din secolul al XVII-lea i pn n prezent.
Unele sunt pictate direct pe lemn, altele pe lemn
ghipsat, iar o alt parte pe pnz. Sunt cteva
mbrcate n argint. Triptice diferite.

In ultimul moment, Muzeul fi Dr. C. 1. Istrati *


s'a mbogit cu pretioasa colecie a d-Iui Avocat
Marius Vorvoreanu, ce a format . Expoziia retros
pectiv a oraului T.-Severin 1833-1933 . Ea a
fost deschis cu ocazia centenarului din anul acesta

www.dacoromanica.ro

744

B O A B E

D E

i in urm donatl cu mult generozitate Palatului


Cultural.

Salonul de fesliuiti. La parter, tot in aripa de

G R U

severinean la balurile i festivit3{ile ce au loc aci,


in sezonul de. iarn.
In subsol este a 6-a sal tot aa de ncptoare,
n care se instaleaz de obiceiu bufetul i restau-

Terau

apus a Palatului Cultural, se afl salonul de festiviti, de dans, de concerte, etc.


EI este frumos parchetat, iluminat i bine ntreinut, avnd n spre Parcul Trandafirilor I o

rantul slii de dans, la baluri i diferite festivi


ti.

Sala de teatru. Din descrierea de mai sus s'a

Cinem;ltograful in grdin

teras mare cu o perspectiv minunat. Suprafaa


salonului este de 25/14 metri.
Este singurul salon -afar de acela al Cercului
Militar - unde se ntrunete toat intelectualitatea

putut vedea c Palatul Cultural din Turnu-Severin


se compune din dou aripi, una de rsrit i alta
de apus, avnd fiecare cte 3 saloane mari
suprapuse i drept anexe, alte sli mai mici.

www.dacoromanica.ro

POMPILIU COSTESCU: PALATUL CULTURAL DIN TURNU-SEVERIN

Mijlocul - ntre cele dou aripi - l ocup sala


mare de teatru.
Este singura rmas neterminat, fiind cldit
numai de rou.
Cum spectacolele teatrale au loc, pentru moment,
in sala de cinematograf, Consiliul de administraie
a hotrt s nu se mai continue lucrrile, pn ce
nu se vor achita mai ntiu datoriile f3cute pn n
prezent.
Achitarea lor, se spera s se fac mult mai de
vreme, dar speranele au fost spulberate de vre
murile de criz prin care trece ara. Aa c astzi
cu o datorie de cteva milioane, trebue s se stea
n ateptarea unor vremuri mai bune.
Aceast sal va cuprinde:
Trei rnduri de loji, partere i balcoane, cu un
numr de 876 locuri; iar scena va fi una din cele
mai mari din provincie, avnd o lime de 22 i o
adncime de 14 metri.
In spatele scenei vor fi slile decorurilor i re
cuzitei, cum i cabinele artitilor, modern aezate.
Grdina de Cinematograf. Dac Palatul Cultural
a atras admiraia tuturor vizitatorilor, nu mai pUin
a fost admirat frumoasa Grdin de cinematograf.
Inc d in toamna anului 1924, Consiliul de admi
nistraie intenionnd s transforme locul viran ce
era n spatele teatrului, a dat depline puteri Pre
edintelui u s se ocupe i s rezolve aceast
chestiune.
In Aprilie 1925 s'a dat n antrepriz i au n
ceput lucrrile.
La 15 Mai acela an, a fost gata; iar la 14 Iunie
1925 s'a fcut inaugurarea.
Prin gustul ales cu care este ntocmit, cu sutele
de lumini electrice - unele colorate ascunse prin
iarb, - ce-i dau un aspect feeric, aceast grdin
este o nou podoab a oraului T.-Severin. Ea are
800 locuri i 14 loji.
Aci vine publicul nu numai pentru reprezentaiile

745

cinematografice, dar i pentru a se recreia de


munca zilei, pentru a-i odihni ochiul pe un tapet de
verdea i pentru a respira un aer curat, mbl
smat de parfumul florilor, cu risip presrate n
toate colioareJe.
Acesta este Palatul Cultural proprietatea Soc.
Cult. Teatrul Oraului T.-Severin - aa cum
am mai spuso - realizat de un Consiliu de admi
nistraie - mn de fier - al crui preedinte este
d-I Profesor Teodor Costescu.
Incheiu aceste rnduri, cu ndejdea neclintit
c in cel mai scurt timp, severinenii vor avea
fericitul prilej s inaugureze sala cea mare de teatru,
care va fi i ultima verig a lanului de munc
nchinat acestei neperitoare opere.
Imi d dreptul la aceasta, faptul c la mplinirea
a 20 ani dela punerea pietrei fundamentale a m
reului edificiu M. S. Regele Carol II, Voievodul
Culturii romneti, a inut s participe prezidnd
Adunarea general a Soc. Cult. Teatrul Oraului
T.-Severin i Bibliotecii 1. G. Bibicescu ce a
avut loc la 25 Octomvrie 1933.
Dar mai mult, M. S. Regele impresionat de cele
vzute i de faptul c iniiativa particular - bine
condus - a reuit s nfptuiasc lucruri aa de
minunate, in uimirea i admiraia tuturor seve
rinenilar, a deschis o list de subscripie pentru
terminarea slii de teatru " scris de Insui Suve
ranul.
In fruntea ei a subscris suma de lei 200.000.
Gestul Majestii Sale a produs un cald entu
siasm i ovaii nesfrite.
In mai puin de o or participanii la banchetul
regal au subscris peste I.700.ooo lei.
Palatul Cultural i-a git astfel cel mai mare
ocrotitor; soarta lui e de acum la adpost.
POMPILlU COSTESCU
8

Motiv floral din grJdina cinematografuluI

www.dacoromanica.ro

t:

t,

t:

Dirlorul Palatului Cultural


T.Stl"Tln

IN JUGUL DOMN ULUI

VII!
Nici nu se mplinise un an. Nici nu m ncl ureaz multe cazuri de congestii, ca s-i ctige
zisem in locul cel nou i-mi veni scrisoare dela nume bun!
Episcopie c bl!itrnul meu preot e greu bolnav Btrnul preot ns se inu de cuvnt. Cnd
i vrea s-i dea n grija mea credincioii. Indat sosii eu, era n groap.
ce voiu fi isprvit cu examenele elevilor, s m - A rs odat i a murit, - spuneau ai lui.
gdibesc s iau in seam parohia. Prea-Sfinia Sa La orice ne gndeam, numai la moarte nu. Doar
Episcopul ine s mplineasc ceea ce vrednicul ii era mai bine ca inainte, i doftorul spunea c
preot nsui a cerut, ca o ultim graie, care nu a trecut peste cri.
poate fi respins.
- Era copt de secere, sracul, - spuneau cu
Peste cteva zile primii i scrisoarea tremurat duioie. Adevrat c era om bun, cu toate toanele
a btrnului. M ruga umilit, s3-i mplinesc lui.
aceast ultim rugminte. S m grbesc, c are Dimineaa urmtoare am fcut liturghie cu pa
de vorbit lucruri nsemnate i serioase, cci simte rastas pentru el i in altar mi-a czut n mn
c moartea il mpresoar, c naintea privirilor lui pomelnicul lui. Il frunzream pe gnduri, pn
ameite munii se clatin i din cer i se coboar trecu tragerea clopotelor. Cu drag privii la nsem
brul rou. II mngiai cu acel3j umor, fg nrile lui tremurate i, pe ultima pagin, unde pa
melnicul nir preOii rposai ai Eparhiei, ddui
duindu-i c sptmna viitoare VOIU pleca.
Atunci voiu fi eu mai curnd la tine. Fiecare de urmtoarele cuvinte:
Josephus Delne, parochus, obdormivit in D-no
zi e o ntrziere,- imi scria el prin dascl. Acesta
aduga i el c parohul e n slab stare. Fierbin die la-a Junii A. 1914
eal nu prea are, minile sbrcite i-s mai mult i-a nscris data morii sale i n'a greit-o dect
reci, dar se pare c numai capul nu-i chiar lim cu zile. Am nglbenit n faa tainei omeneti,
pede, cci necontenit spune c el trebue s plece, care m privia din scrisul incurcat. Imi aminteam
pentruc nu vrea s ajung marea primejdie, care c voia s-mi ncredineze lucruri mari. M neli
va cdea asupra noastr. In zadar ntrebm de ce nitea i rsul lui din urm. Oare ce voia s-mi
primejdie vorbete, c numai clatin din cap. Deu spun i de ce a rs? Am cercetat toate nsem
nzi totu a scpat vorb, c vor cdea oamenii, nrile lui, dar n'am gsit nimic ce-ar fi putut
ca n timp de holer. Nu l-am luat n seam, d'ici deslega enigma.
btrnu1 totdeauna obinuia s proroceasc. Ni Stenii nu-i prea bteau capul cu el. Omul
meni nu credea n profeiile lui; ba i el le lua srac i fimnd nu are timp s se ocupe de mori.
in glum cteodat.
Numai eu 'mai umblam n cimitir, printre flo
Vei vedea voi, c aa va fi. Nu sunt eu pro rile care cresc din rna morilor. Da, zu, i
fet, ci numai ft, dar inei seama, ce v'am spus! cimitirul a srcit. Crucile roii de lemn s'au ne
Nu-i luarm in serios nici ameninarea, c va grit i s'au rsturnat, de se aeaz ciorile pe ele.
muri. Avea o congestie uoar la plmni, una Tbliele lor cu versuri au czut n iarb. Clopo
de acelea pe care orice doftor ct de puin pri tarul, care mi-a artat mormntul, se grbi la
ceput o vindec. Doftorilor nceptori doar li se lucrul su.

www.dacoromanica.ro

IOSIF NYIRO: IN JUGUL DOMNULUI

- Aici am putea sta destul, se scud. Roag-te


i pentru noi, c noi n'avem vreme. Nou nici
nu ne pltesc pentru asta. Ei, uor li-e domnilor !
Mli jignete isbucnirea. Observam de cteva zile
c poporul s'a schimbat. Nici urm nu mai g
sesc de frumuseile omeneti de mai nainte. S'au
schimbat de tot. Sunt plini de ur, de sudalme,
de revolt i amar.
- Ce s'a ntmplat cu voi? ntreb pe omuleul
zdrenos, slbit.
- Ei, multe au dat peste noi. i cine a pr
sit oamenii a fost nebun ! . . . Am ajuns ceretori,
tii d-neata ?
- Nici pn acum nu v prea mbulzeau banii ...
- Drept. Da' tot nu ne mncau pduchii, ca
acum. Nici haina de pe noi nu-i a noastr.
- Da' cum se poate !
Omul se aaz pe mormntul preotului i,
in lrna mortilor, povestete necazul viilor.
- Noi suntem de acum arvunii iadului ... Pri
mvara trecut apa a potopit totul. In Iulie i
August veni seceta. S'a uscat i ce-a mai rmas.
Ovzul a plit, cucuruzul a rmas necopt, cartofii
s'au stricat n pmnt. i oamenii i vitele au
flmnzit toat iarna . . . Comunitatea a vndut
ovreiului o mare parte de pdure. Inc ne bucu
ram, pentruc dup lucrul din pdure, dac nu
curge, picur. Lemnele trebuiau transportate la
staie. Cruia era bine pltit. Am schimbat vi
tele pe cai. Dar cailor le trebuia ovz, fn, i nu
era. In jur nici nu se putea cumpra. Zpada a
czut de vreme. Iar calul nu-i capr, s mnnce
muguri, aa dar au inceput a pieri. Nu era zi l
sat de Dumnezeu, s nu cad unul ori doi, pe
cale. Unde cdeau, elcvlo i Isam cinilor. Din
munte pn la tren, tot cai rsturnai.
- Proti suntei, zise jidanul. De ce nu mi-ai
spus mie. Cui i trebue fn sau ovz, s se scrie
la mine. Cine n'are bani, va lucra.
Ne-a i cytigat cu pre piperat, ca s-i rmie
cruia n cUlste, ba s mai ctige ceva. Ne-am
inglodat n datorii pn dup urechi. De dimi
neaa pn seara cram povara cea grea, numai
s ne pltim. In zadar aveam cai noui i ovz scump.
Iar cdeau i vite i oameni. Dup anu' nou,
domnul Friedmann a oprit orice credit.
- Sunt bani n banc, aa zicea.
Acolo, e drept, erau bani. Ne i ddur pe
ntabulare, cu camt mare. Pn primvara am
isprvit cu banii. Fusese cumplit iarna, i n c
rtora cea mare s'au rupt hainele de pe noi. Am
ingheat, dei domnul Friedmann ne-a fcut crm
i n pdure. Prin postul mare cei mai muli br
bai czur la pat. Dup boala cailor, veni boala
oamenilor, doctor i leacuri. Atunci se pornir fe
meile i ficioraii la pdure . .
Nu-i mirare c
n'am mai rmas dect cu pielea i oasele. Muli
au ajuns sub glie. Btrnul preot zilnic ngropa.
Aa a czut i el la pat i in mormnt . . .

747

. . . Cu asta nu s'a isprvit. Neavnd vite albe,


ca s facem artura de primvar, trebui s cum
prm. La ce-i banca ? ne gndeam. Dar n zadar
ne iscleam numele pe cambie, c nu ne ddea.
Banca zicea c n'are bani pentru noi, c nici do
bnzile nu le pltim, cum nici rndunica nu-i
mai face cuib sub streaina noastr, c se teme
c o licitead i pe ea. De pierit, nu puteam pieri.
Jumtate din steni, fete, feciori s'au pornit la
Romnia, s slujeasc. Ctigul era bun. Care cum
aduna ceva bani, trecea n Moldova i-i cum
pra vite. Aci sunt mai ieftine. Le treceam pe
r

veau copilai.

s
d
u
- Dar cum rmne cu coala? Facei pcat
strigtor la cer mpotriva copiilor.
- coala- coal, dar dac nu-i cine s mearg
inaintea vacilor, la plug, apoi putem sufla coala,
ca o bic . . .
- E grozav ca atia copii s creasc fr carte,
ca slbatecii.
- S i se rup mna celui ce-a !"codit scri
soarea ! Pui mna pe butuc i-mi taiu degetul,
cu care am apsat pe cruce la cambie. N'a avea
atta datorie, dac nu puneam degetul.
- Vorbeti prostii, dota.
- D-voastr spunei destule lucruri cumini,
dar, de ajutat, nu ne putei ajuta. colile cele
multe sunt bune numai ca s despoaie pe om de
tot ce are. . . Dar las' c vor mai tremura n
dragii pe domni ! .
Numai c eu am mult de lucru,
trebue s m duc. D-ta cnt numai frumos celor
mori . . i lu rmas bun clopotarul.
Am rmas singur, turburat de necazul omului
i de multele adevruri crude, ce-a spus. Stora
le pot tot predica eu, c Dumnezeu i ajut!
Zile intregi stau neputincios printre ei. Sunt ca
o pdure umed i ntunecat. Patimile ucigae
ale sngelui de munte lucreaz in ei. In fiecare zi
se ntmpl cte ceva. Vestea trece apoi repede
prin valea dintre muni i adeseori n zori de zi
m scoal femeile, ca s le mntuesc. Astzi a
trebuit s scap din crm pe Petre Oinar, care
de trei zile bea amrt. Mine s m ocup de
Mihai Cnod, care a primit scrisoare c i s'a fixat
licitaie pentru cas. De trei zile Mihai st numai
i privete. Nimeni nu cutead s-I turbure. Ne
vasta i copiii tremur de fric. Brbatul nu-i
bag n seam, ca i cnd n'ar fi pe lume. Fnul
i putrezete pe jos, vitele pot pieri la iesle ; nici
nu se uit ntr'acolo. EI ateapt numai s treac
zilele. Noaptea din urm nu doarme, numai st
cu capul n palme i se gndete. Cnd se crap
de ziu, omul se ridic. E palid la fa i aa
strnge pumnii, de parc scnteiaz. Cinele i se
gudur n prag, dar l arunc mnios cu piciorul.
- Astzi e licitaia, - strig ntunecat i prive e l g a
podar, cu rnduial. Oalele smIu
u

;f l :l ! J

b :

www.dacoromanica.ro

..

B O A B E

uite din cuier au prins rou, pe ua deschis a


poieii ies aburi n dimineaa asta r1koroas de
munte. Negura, care incepuse s se ridice, e prin
fundul grdinii.
- La ceasurile zece vin, - geme Mihai.
La zece vor veni i la unsprezece Mihai poate
merge unde va vrea, cu familia lui. Va rmnea
gol, ca degetul. Niciun sprijin de niceri. Parc
aude de pe acum pe ajutorul primarului cum va
striga :
- O mie de fiorini odat . .
O mie de fiorini
a doua oar .
Nu-i n stare s rosteasc: A treia oar .
Orict e de tare i de ndrjit, totu, gndindu-se,
i vin lacrimile n ochi.
Cele dinti raze se ridic de dup pdure, dar
Mihai nu vede cu ochii sufleteti dect mulimea
venit la licitaie. Se mpiedic, parc'ar fi beat.
Impinge apoi ua camerei i ia barda cea Iat
de-o palm, cu care lucreaz in pdure. Ii n
cearc ascuiul cu degetul, apoi intrl!. n umbra
casei. Se uit ntr'un col, cum sunt ncletate
grinzile. Din fereastr caut la el cteva fire de
mucat nflorit.
- O mie de fiorini ntia oar . . . - zice r
guit Mihai,- i ridic securea. Oelul lucitor ful
ger n aer. Ca un fulger, isbete att de crncen
in cas nct se cutremur ntreag i vrbiua,
ce se sarea pe vrful ei, sboar speriat.
- O mie de fiorini a doua oar, - url grozav
omul i cad loviturile asupra casei.
Soia sa ntr'o cmu alb sare pe u.
- Ce faci, sufletul meu, Mihai ? Vai, Doamne
Dumnezeule ! . . .
- Licitez ! - hri Mihai,- i brnele sar din
peretele casei pocnind. Toat cldirea se clatin.
Copiii, plng n pat, vecinii sar i alearg s-I
prind.
- S nu se apropie cui i-e drag viaa ! - ame
nin hotrt la orice Mihai.
- Ai nebunit ? - strig aprini cei mai b
trni.
- Trage-i, Mihai, praznicu' ei,- l incurajaz
unul n aceea situaie ca i el.
- Mai bine o aprind, dar nu-mi las casa s
mi-a batjocureasc ! . . .
- Bine faci, Mihai ! Aprinde-o, s nu rmn
nici cenue!
Nite femei inimoase scot copiii din cas i trec
cu ei prin curte. La loviturile cele noui, se cotro
pete cldirea, coperiul nalt se apleac nainte,
ca un animal czut, cruia i-au ciuntit picioarele
dinainte. indrilele sar pocnind, cpriorii scr
ie, pulberea se ridic n form de nor. Muli
mea se trage napoi.
- Bgai de seam c v lovete !
Mihai nu vede, n'aude.
- O mie de fiorini! . . . Cine d mai mult ? ! . . .
Femeile se crucesc cu spaim.

D E

G R U

- Fugii dup popa! - i vine cuiva n minte.


Vine cineva gfind i-mi spune isprava lui
Mihai.
- Venii, drag printe, de-I potolii!
Imi mbrac reverenda. N'am vreme s o n
cheiu. Mulimea imi face drum. O clip m cu
tropete i pe mine patima distrugerii. Sunt i eu
un Mihai Cinod, care are dreptate.
- Bine fac e ! - mi vine vorba pe buze la ve
derea loviturilor . . . Dar eu nu-s om, eu sunt

lt 1
i
c
o in

i r
i
Ig s
i
n
arunc departe. Mihai se retrage, pe frunte i r
sare sudoarea, ochii i se umplu de snge, buzele
i se invineesc, faa e ca cenua i l cuprind fri
gurile.
- Dar, omul sta e greu bolnav,- zic, mbr
indu-l i-l duc in pat. - Unde-i soia lui? Alii
o mping inainte. - Mic-te, Iulia.
- Trimite dup doftor ! o sftuesc eu.
Femeea se uit mirat Ia mine.
- Cu ce? - i-i acopere faa cu palmele.
- Aici trebue fcut ceva,- zic, intorcndu-m
ctre brbai.
- Ar trebui . . . - ncuviineaz i ei intune
cai.
Ar trebui, dar ce? i eu sunt un om trudit,
neputincios, srac . . .
- Aici nu-i iertat s se in azi licitaie, - zic
pornit i m uit aspru la brbai. Nu poate fi
cineva att de nemernic nct s cuteze s ofere
un ban pentru casa lovit de necaz. Ai neles?
Nu rspund, dar iubirea i cinstea ii lumineaz
la fa.
- M duc acum la notaruI, s vM ce se poate
face.
- In bun loc mergi,- observ cineva ironic.
tiu c notarul e in raporturi ncordate cu satul,
dar am ncredere n mine.
In faa primriei ateptau civa oameni neCjii.
- In cancelarie e d-I notar ?
- Acum sosi.
Notarul e ru dispus. Strig la un om dinaintea lui:
- Ateapt afar!
Omul iei afar nspimntat.
- In ce treab umbli ? - intreb el, poftindu
orghi, ar trebui s facem ceva n
cauza lui Mihai, ai auzit ce s'a ntmplat. . .
- Am auzit,- rspunde mnios. Piar putu
rosul de prost . . . M amenina c m scoate din
sat . . . treang in gtui lui!
- Nu trebue s iei lucrurile aa, incerc eu s-I
mbunez. Trebue s inelegi soarta poporului. Ei,
sracii, nu-s de vin . . .
- Dac i-ai cunoate, cum i cunosc eu, nu
i-ai apra. Sunt nemernici, ticloi . . dar am s
le art eu . . . cine e domn in sat!

\ t : :e d ; i

f 6:

www.dacoromanica.ro

IOSIF NYIR6, IN JUGUL DOMNULUI

Mnia l scoate din sine, att de mult nct


fiecare cuvnt mai mult stric dect folosete.
- Cu un cuvnt, nu ajui ? - ncheiu eu vorba.
- Nici lui Dumnezeu ! d cu pumnul n mas.
Licitaia o inem, chiar de-ai trage toate trei clo
potele ntr'o dung.
- V,:,m vedea ! - isbucnesc nflcrat,- i re
gret c-s preot pentruc de nu m'ar mpiedeca
haina altfel a rosti eu licitaia aceasta. Aa, tre
bue s'o nghit. M deprtez trist i mi bat capul
ce s'ar putea face. Pretoml sau subprefectul ar
putea ajuta, dar n sat telefon nu este. S trimit
curier, e trziu. Abia seara s'ar putea ntoarce.
Ruinat, neputincios i nervos m plimb prin ca
mera mea. Nu m pot mpca cu faptul ca un
preot nici atta putere s n'aib, s-i mntue
un credincios . . . Totu sper ntr'o schimbare ne
prevzut. Poate n Dumnezeu. Aproape atept :
s vedem, va ingdui bunul Dumnezeu s se n
tmple o aa tragedie ? Din fereastra mea vd c
sosesc avocatul i autoritile. La primrie se dau
jos din trsur. Ar mai fi o jumtate de ceas,
pn gust ceva i laud uica de prune a nota
rului, dar ce s fac ? Nu-mi vine nicio idee mn
tuitoare, stau numai observator palid la fereastr.
Ara ceva nu m'au nvat la teologie. . . . In cazui
stlca de mai multe volume, nu-i niciun sfat, cum
s'ar putea mntui humba unui anonim ca acest
om . .
Un jurat se duce la crcium dup un
nou rnd de sticle de bere. D-nii au vreme. Pe
ei nu-i intereseaz ce va face mine nenorocitul
om bolnav.
Peste o jumtate de ceas avocatul zice plictisit:
- S isprvim i cu licitaia ! Pornesc cu mare
autoritate la casa drmat. Mulimea curiqilor
se adunase dinainte. Mli grbesc i eu dup ei.
- Ce s'a ntmplat aici? - ntreb avocatul,
cercetnd.
I se povestete.
- Asta-i fapt pedepsit de codul penal.
voiu
ntemnia, amenin el.
momentul acela sosesc eu.
- D-Ie avocat, te rog, un cuvnt.
Politicos, cu oarecare afabilitate, ntreb:
- Ce dorii, v rog? . .

Il

In

- Vreau s v rog, dac e cu putin, s binevoii a amna licitaia aceasta . .


- Cum v putei inchipui asta? - intreb cam
indignat.
Incerc totul ca s-I aduc la alt convingere, s
cedeze puin, dar avocatul se mpotrivete eapn.
- Regret foarte mult, Prea-Cinstite, dar eu tre
bue s apr interesele bncii. Pcat c v'ai ames
tecat n chestie. Putem ncepe, d-Ie notar !
Se bate toba. Notaru! citete sentina i incepe
licitaia.
- Preul de strigare: 700 coroane ! .
mai mult?

Cine d5

"9

Oamenii tac, mui, dar fierb mocnit.


- apte sute i zece ! . . . - strig un chip de
domn strin.
- Cine-i acela ? - ntreab toi, dar nimeni nu-I
cunoate.
Am neles, e un om al avocatului, care lici
tea7. i ap;)i i vinde lui. Din asta trete.
ia oar . . .
ec
e u
r
n
-- A doua oar.
Nimeni nu d mai mult ?

Ni1 eulJ :

c un

fulger, izbqte aflt de crincen In casl Indl 5t cu


lfemurl ntrugl

Inc O clip i s3rmana cas3 a lui Mihai schimb


stpnul. Preul nu acopere nici datoria. Dac
n'am putut mpiedica licitaia, nu rmne dect
s ridic ct mai sus preul. Roesc tot, cnd strig:
- apte sute douzeci! . . .
Surprini toi se uit la mine. Poporul se scanda
lizeaz, doar eu am zis, c e nemernic cine liciteaz3.
Un murmur nbuit se ndreapt ctd mine.
- apte sute dou32:eci ! ntia oar, zice tobaa , dar i se fac semne. Avocatul se apropie de
mlOe.
- Sfinia Ta. vrei s !icitezi ?
- Firete ! - rspund.
- Bine. Ai drept, dar te rugm s depui garania de zece la sut din preul de strigare. Asta-i
condiia legal.

:u1

www.dacoromanica.ro

75'

B O A B E

D E

- Zece la sut'? intreb. Asta-' aptezeci de co


roane. De unde s iau eu aptezeci de coroane?
Intreaga mea leaf lunar1i. abia face mai muh.
- N'am atia bani 1.:1 mine, - mrturisesc,
dar . . .
- Atunci, nu poi lua parte, - declar categoric
avocatul. Notarul dmbete rece i strig:
- Cele apte sute douzeci nu se iau n seam,
Ioane, numai: apte sute zece!
- Da, stimate dumnule notar, a popii n'are
valoare.
Abia m pot stpni. M apropiu de un grup de
oameni:
- Azi diminea am zis, dragii mei, ci nemer
nic, cine Jiciteaz. Dup C..Im ai vzut, eu totus
am ncercat. Am crezut c pot mpiedeca aceast
blstmie. N'am putut-o. Nu era alt chip de
ajutor pentru nenorocit. De aceea am licitat. . .
i numai att aveam de spus.
Cu un singur semn a putea face ca poporul s
sfie pe domni. Mustile tremur de indignare,
dinii scrnesc. Intr'o clip ar isprvi cu ei. Pn
mi-a da seam, ar fi ntini pe poarta urii, ca
nite lilieci. M cuprinde i pe mine pofta uciderii
i abia mi pot stpni nervii. Ce-ar mai fi, dac eu,
preotul, mi-a ridica mai ntiu mna spre lovire !...
- S nu facei vr'un ru, oameni buni! - zic cu
team. S mergem frumos acas.
Ies grbit pe poart. Mulimea dup mine. Nu
vorbete niciunul. In mnia lor neputincioas se uit
n pmnt. Abia mergem douzeci de pai i glasul
cobitor strig triumfnd:
- apte sute i zece! a treia oar!.
Toba sun prelung.
Pe Mihai lau executat.
Oamenii au inlemnit o clip n drum.
Incolo nu s'a ntmplat nimic.
Soarele sta tare pe cer.
Dup amiazi mi-a venit veste c Mihai e bolnav.
Grbesc la el. Noroc c a sosit i doftorul.
- Febr de nervi,-zice linitit. La noapte vei
avea de furc cu el. Femeia alearg prin sat, s
cear imprumut, ca s plteasc doftorului. Multe
pori trebui s deschid, pn s adune cele cteva
coroane. Medicul se grbete.
- Ct e onorarul, d"mnule doctor? - intreb
eu lund n mn pungulia srac.
Doctorul nvluie n sfaturi bune confuzia, dar
pune bine banii i se urc in trsur.
- Doftoriile le voiu trimite prin cru. Necon
tenit s fie cineva lng bolnav. Niciun moment s
nu-I lsai singur.
S nu v speriai, dac aiureaz. Aai boala. Dac
o duce pn dimineaa, scap cu via.
Doftorul pleac. Femeia vine fuga cu banii.
- Punei-i bine, luli; doftorul dela tine nu pri
mete nimica.
- Ce om al lui Dumnezeul - exclam mul
mit.

G R U

t b
b a r
ai s ;ie: ji t:!
ceas, trimit dup mine. Imi spun c Mihai a fugit
n curte numai cu cmaa pe el.
- I-a venit nebunia,-spun. Acum e linitit,
dar are fierbineli.
Stau la cptiul patului i rostesc o rugciune
de domolire. Femeia ia copiii de mn i-i duce la
picioarele tatlui lor, s ngenuncheze.
Bolnavul horcie greu cte odat. Atunci femeia
face cruci mari i exclam speriat:
- O! Maica Precista dela umuleu, vindec
mi-l!
Cu glas de jumtate fac rugciuni:
S se scoale Dumnezeu i s se risipeasc du
manii lui! . . . S piar dela faa Lui, toi cei ce-l
ursc pe el. . . ca fumul s piar. . . cum se topete
ceara dela faa focului, aa s piar dumanii lui.
Iar drepii s se veseleasc
E sear. Toat lumea i bolnavul se linitesc.
Capra venit din turm se aude prin curte, sare la
fereastr i se anun. Biata femee ia un vas i se
duce s'o mulg. Lampa, ce atrn de un fir de
srm, o aprind. Intre muni nceteaz viaa. Se
aude numai corul deprtat al cinilor. Bolnavul se
uit pierdut la grinda afumat. Dela sine imi vine
in minte capitolul al 17-lea al evangheliei lui Ioan,
i ncep a m ruga:
. . . Ridicndu-i ochii si spre cer, a zis: Printe.
. t
as ,
e
f
ri ; 5:t i::1 1 i."ai !. t::
sfrit
In vrful picioarelor intr femeia n cas cu
u
t e
i , i
a
:d d 1ci f uIi: 1: 1e:is
celor amri. In fiecare zi pare c e ultima cin.
Nu pot privI. Trebue s ies, s-mi rcoresc fruntea
infierbntat. M aez sub m:1rul dinaintea uii.
Printre frunze adie un pic de boare i lucete o
lumin dela stele. M cuprinde o ameeaI, nepu
tina pmntului mi atrage trupul ostenit, pomul
se jeluete de-asupra mea. E rcoare. S'a rcit
inima oamenilor.
Patul bolnavului scrie i-o sudalm frnt
cade de pe buzele lui. Sa infiorat. Mihai se ridic n
pat i pe frunte i curg sudor. Cu ochii holbai i
bate pieptul:
-. . . Eu o fac, d-nule notar! Mai ntiu spnzur
femeea. . . , ap:>i copiii i n urm pe mine . .
Vom sta spnzurai, ca slnina n pod. O fac,
z:1u, dar mai nainte i sting lumnarea dumitale . .
- Mihai, dragul meu, ce i-e, scumpul meu I se dina neputincioasa femee. Culc-te, sufletul
meu. . . E aici i printele cel tnr . . .
Bolnavul e furios. Faa i se schimonosete. Sare din
pat i sbiar: - Lupchilor! Unde mi-e securea, s-i
fac tocan, pe domni. . . tlharii! . . . de domni! . .
Cu buna nu-I putem aeza. n pat. Se lupt cu
mine cu o putere uimitoare. Muchii ca oelul.

t.

...

www.dacoromanica.ro

IOSIF NYIRCi: IN JUGUL DOMNULUI

Sunt destul de tnr i tare i abia*l pot dovedi.


li prie oasele n bra\ele mele *mi sufl n fa
o suflare bolnav cu miasme. Trec minute pn ce
scade atacul i trupul obosit se moleete. Sunt
galben de moarte i tremur de ncordare: aa ceva
n'am vzut n viaa mea. Doamne, de ce e aa

Must3le Iremurl de indignan:, din1ii scr1nesc. . .


de grozav omul! Cnd va veni vremea, ca mielul
s fie mpreun cu lupul i iedul cu leul? De ce
oare nu putem fi noi oamenii toi frai iubitori ? .
Dup miezul nopii se linitete cufundat ntr'un
somn ntliritor. A trecut peste primejdie.
- Acum pot merge acas i eu, - zic ctre cei
ce privegheaz dormitnd. - Dac totu s'ar in*
tmpla ceva, venii dup mine.
Ochii mi ard de rugciune, de oboseal i merg
aproape dormind ctre cas.
Sunt dou dup miezul nopii, dar satul se tre
zete. Umbre mari se cufund n ntunerec. Care
nevzute scrie pe drum. Merg la cmp. Incepe
o nou zi, o nou mizerie . .

Abia trece o sptmn i vine n sat un nou


executor. Trebue deci s fac ceva pentru popor.
Nu pot ngdui s fac ce'1etori din cteva mii
de oameni. Unii au i fugit Moldova dinaintea
necazurilor. Jumtate satul se pregtete s emi
greze. M gtesc s merg n ora.
10

".

Incerc mai intiu la banc. Directorul general


m primete prietenos.
- M bucur foarte mult, zice accentuat i zm
bete fin de sfiala mea. M Ias s spun tot ce am
de spus. M avnt ntr'o expunere plin de idea
lism i suflet, n care adesea se amintesc interesul
rii, aprarea poporului, ideea social, puncte de
vedere mai nsemnate dect finanele, nlimea
etic la care a dori s se ridice banca.
- Excelent orator ai s3 fii,- m laud direc
torul. - Pcat c eu nu-i pot spune prin cuvinte
att de frumoase, c nu pot face nimica. Eu sunt
un simplu bancher, rspunztor centrului. Banca
a dat sume mari n sat i e foarte natural c se
asigur. i aa va avea pierderi. Se ridid la mai
multe mii conturile dubioase, pe care, probabil, va
trebui s le tergem din registre.
- Nu s'ar putea, v rog, s dai bietului popor
timp de zece ani, s amortizeze, cu dobnd echi*
tabiHi?
- Exclus. v rog! Am periclita mobilitatea

Incepe o noul zi, o noul mizerie . .

bncii. Noi am eshauriat creditul nostru de reescont.


i pe noi ne strng alii.
. . . Ai binevoit a pomeni de dobnzi. Acelea
sunt nimica toat. Nici nu vin n socotin. In
tr'adevr, am mers pn la extrema limit cu satul
dumneavoastr. De altfel totul e prea trziu. Cam-

www.dacoromanica.ro

'"

8 0 A B E

D E

biile cele mai multe sunt protestate. Justiia are


cuvntul. Noi nu ne mai putem amesteca.
- Le-ai protestat? - ntreb eu speriat.
- Da, vr'o cteva. Spune-mi, domnule Gross,
precis, cte.
- Patruzeci, m rog, - spune d-l Gross, precis.
- Da, da, - ia act d-l general - credeam c
cincizeci. . . Merci, domnule Gross !. Abia m
pot retrage tr-grpi, din banca cu sentina de
moarte a nc 40 de familii. Ce s fac ? Cui s m
adresez? . . Poate autoritile ar trebui s fac
ceva. M grbesc la subprefect. Aud c e un om
eminent. A pus rnduial la jude. Dac el nu
face ceva, nu mai face nimeni. Toi l laud.
i
t al episcopului.
n
e
u
i
a
M primete msurat i plin de demnitate, sub
prefectul. E un seminobilmagnat, din familie vestit.
- M rog, numai scurt, i se uit la ceas.
Ochii mi scnteiaz de indignare vznd aceast
ngmfare manierat i a doua oar mi pare ru
di sunt n reverend, dar inghit i m umilesc rugnd
foarte struitor pe acest boier pomdat, care se
ine ca un armsar.
-. . . Statul nu poate ngdui ca patruzeci de
familii deodat s porneasc la cerit. . . Asta ar
fi un alt siculicidium, dec1am eu, fcnd aluzie la
cazul dela Madefalu. Dac nu-i alt chip de scpare
fac relaiune la guvern. Faa marelui domn se ntu
nec. Se ridic fr un cuvnt i-mi intinde mna.
- Mulumesc c mi-ai atras atenia. Voiu vedea,
ce pot face. In tot cazul, Dumneavoastr, preoii,
suntei de vin c ai llisat s ajung lucrurile pn
ntr'atta. ranul e prost. D-voastr ar fi trebuit
sI luminai s nu se arunce n prpastie . .
- Abia de dou sptmni sunt n comun.
m scuz, dar i regret.
- Cum i-e numele? - Ah, da, Harghita. Sunt
chiar la mine actele referitoare la O-ta.
- Actele referitoare la mine? - ntreb eu cu
mirare.
Subprefectul, nebgnd seam, continu rece :
- . c D-ta atunci i atunci ai agitat poporul
i cu ameninri ai voit s mpiedici autoritile la
o licitaie, i aa mai departe. Dac n'ar fi vorba de
un preot catolic, lipsit nc de experien, cauza
ar fi de mult la parchet. Te fac atent, tinere . . .
Fr nici un cuvnt i ntorc spatele i-I las acolo.
M gndesc s nu m mai duc ndrt n sat, ci s-i
scriu episcopului ce s'a ntmplat i s-i cer scut
i aprare. Doar biserica nu poate lsa s piar un
sat curat catolic, ca acesta ! Dar mai ntiu fac
raport protopopului. In drum m abat pe la el.
E om btrn, cu experien. Se bucur cnd m
vede i m ascult cu rbdare.
- Nu aa trebuia s .ncepi chestiunea, scumpul
meu! Treaba asta ai greit-o, ai greito de tot.
- Cum, adic '?
- Nu tii nc, ctlm trebue s procedezi cu

i :cif :!ii :=vli

G R U

domnii tia mari. N'ar fi trebuit nici cu un cuvnt


s-i spui, ce vrei, ci s faci pur i simplu vizita ta
de prezentare, dec1arndu-i c i-ai inut de prima
datorie s-i aduci omagiile. Doar dmnul sub
prefect este azi unul dintre primii fruntai ai rii,
de care i poporul de rnd pomenete cu incntare !
Cnd ai fost acum n urm la Budapesta i ai avut
ocazie s schimbi cteva cuvinte cu domnul Mi
nistru de interne, Excelena Sa, ndat ce a aflat c
eti din Ciuc, te-a ntrebat: ce face amicul meu,
subprefectul ? . .
- Dar eu n'am fost niciodat la Pesta i n'am
vorbit cu nici un fel de Ministru . . .
- N'are a face ! Subprefectul crede, pentruc
lui i place, iar tu continui c: Regret, Excelen,
c n'am putut spune, dect opiniile altora, pentruc
n'am avut ocazie s v cunosc personal . . . dar
poporul il ine drept printele su. . . om de rare
caliti . . . funcionarii sunt incntai i se mir
pur i simplu, ct de mult face pentru ridicarea
economic a poporului. Domnul Ministru se in
teresa de detalii, dar informaii mai de aproape n'am
putut servi . . . .
Dup asta subprefectul te invit la o gustare, tu
te scuzi, dar n fine primeti, cu condiia c ai fi
fericit, dac, cu- toate multele ocupaii, s'ar gndi
odat s ias la o vntoare n munte i atunci
nu i-ar ncunjura nici modesta ta cas. _
- Nu-i exclus, - ar zice Mria-Sa cednd st
ruinei tale.
Tu l-ai mai unge cu cteva cuvinte frumoase i
lui i-ar veni n minte c procurorul tocmai se
pregtete de vntoare i, dac ii permit mpreju
rrile, se ataeaz i el. POi fi sigur atunci, c
Duminec vor fi la voi. Pui nite ramuri verzi pe
t

i a
t
d
l
ngrijeti ca s fie ci mai muli, cari i iau c
ciulile naintea lui, iar acas nu crui purceii, nici
vinul . .
Intr'aceea, ei ntreab graios, cum te
simi aci dup spatele lui Dumnezeu i ce noutate
n sat? Modest le povesteti, ca o anecdot, cazul
Scuiului, care i-a drmat casa, i cu respect
observi c e de priceput, c doar ei stau aa i pe
dincolo. Cum auzi, sunt 50 de licitaii publicate n
sat. Subprefectul se va indigna de ce nu i*ai amintit
de rndul trecut, procurorul va afla i el i - dei
amndoi sunt membri n consiliul bncii - vor
promite c vor aranja lucrurile.
Inainte s se urce n trsur, aezi pe furi civa
pstrvi in lada trsurii i, rou de ndrsneal, spui
ct ai fi de fericit, dac i-ar da dimpreun cu s
rutri de mn Doamnei, rugnd-o s nu soco
teasc prea mare sumeie atenia unui preot dela
ar.
- Nu trebuia s te osteneti, - vor zice zmbind
i mulmindu-i foarte. Te vor invita repetat s
mai mergi pe la ei i, ndat ce vor fi ieit din sat,
vor constata unanim, ce om inteligent eti, nct

: i ; : r !:

www.dacoromanica.ro

IOSIF NYIR(5: IN JUGUL DOMNULUI

ar trebui s te rein in jude. c, in caz de


m vor pensiona, de pild, ai putea smi ocupi
parohia, - zise rznd cu blnd tristee btrnul
protopop. Aa ins? . . Nu vei fi niciodat om,
ftul meu. Aa nu te vei ferici n via, , ,
- Nici nu vreau s m fericesc aa,-rspund
pornit.
- Vorbe de dad,- fcu protopopul,- vino s
ne spIm necazul cu un pahar de vin cu borviz . . .
Stenii m ateptau cu nerbdare. Numai n
mine se ncred i ar vrea smi ceteasc de pe
obraz, ce am isprvit. M i ntreab:
- Pututa printele s ndrepte ceva n necazul
nostru?
- Nu mult, trebue s recunosc. Prea trziu
v'ai trezit. Polifele sunt protestate. Domnul sub
prefect regret destul c nu iam vorbit mai cu
rnd. Mia i fgduit una-alta, dar n'are mare
nlidejde . . . Nu rmne altceva dect s ctigm
de undeva bani ieftini, ca s pltim banca. M'am
gndit s scriu Inalt Preasfiniei Sale, Episcopului,
n pricina dumneavoastr, s-I rog s v ajute cumva.
- Bine ar fi, zu, aia, zic oamenii cuprini de
o nou ndejde.
Scriu i trimit scrisoarea.
Tremur de ateptare i ndejde, dar in jurul
ochilor li se vede cearcnul morfii. Fiecare, mi se
pare, e o invinuire vie ii incunjur, ca s nu-i vd.
In zadar fug dinaintea lor pe cmp, unde pn aci
adiau ne mai vzute mirezme in aer i din ramurile
rupte curgeau pe pmnt sucuri dulci, i frunzele
optitoare se sdldau ntr'o cald fericire, iar intre
piscurile de munte lucia lacul negurilor. Acum m
sperie i strigtul vulturului, florile pn la rdcin
sunt ptrunse de durere, psrile sunt zbr1ite i
obosite, n ureche mi ssaie. ca o limb de arpe
fin i tremurtor. Nu mai este rs vesel, ci numai
plns cu sughiuri . . . Soarta oamenilor a mnjit
armonia universal. Ochii nvlii de snge scn
teiaz i oamenii umbl ca nite umbre ntunecate.
In fiecare zi se ntmpl cte ceva cu ei i eu
trebue s m uit neputincios.
In fiecare zi m ntreab, dad n'a venit rspuns
dela vldicie ?
In asta se ncred. Pentru ei vldica nu e un om,
ci Biserica, puternica, binevoitoarea, atotdestoinica,
adevrata trie care nu-i poate prsi: doar ei sunt
fii buni i credincioi J De scrisoarea vldicului
atrn toat credina ce au n Dumnezeu, n lumea
cealalt, n ordinea moral a lumii i, dac s'ar
nela, asta ar nsemna o apostazie luntric. Din
ce o ateapt mai mult, din ce m rog lui Dumnezeu
s nu soseasc. Doar tiu dinainte c nu vor fi in
ea dect unele sfatUrI bune i cteva ndemnuri
alese, spuse cu onciune printeasc! Va fi o pa
storal despre ndurarea umil a loviturilor sorii,
pespre ncrederea n hotrrile nelepte ale lui

'"

Dumnezeu, i o admoniie cum s1I. ntoarcem ispi


tiriie spre binele nostru sufletesc. Eu va trebui s
o citesc n biseric, de pe amvon, i va trebui s m
refer la cuvintele Scripturii, ca s strngem comori,
a

i
n
ii s p
n
i

e
vostru cel ceresc i mbrac i i hrnl7te. Venii
dar la el, toi cei ostenii i mpovrai, i v va
uura pe voi. Va trebui sli;i amenin cu chinurile
venice ale iadului, ca s nu se revolte n contra
iadului de acum. Din jugul vieii va trebui s
prind n jugul lui Dumnezeu pe aceti oameni,
vite slbite, zdrobite, desperate i istovite . . . Ct
de alt fel ar fi rezultatul, dac a putea zice c
episcopia s'a adresat guvernului, care a suspendat
telegrafic licitaiile! C deocamdat le d imprumut
fr camt i a fcut s li se trimeat bucate Ud
plat i smn ieftin, pn cnd vor izbuti s
se ntreasc economicete. " Asta a fcut-o pentru
voi, iubiii mei in Cristos, Biserica voastr! . . .
Miar picura de pe amvon pe oameni lacrimile
i a cobori la ei, cei nsufleii, ca i extaziat la
ceretorii cei proslvii.
Dar aa? . . Trebue s m ascund, ca s nu
aud necontenit:
- Scrisa d-l Episcop ? I
Spre norocul nostru, s'a nceput seceriul. Toi,
pn la cel mai mic, au alergat la holde, ca sli
adune srmanele spice, s-i mntuie pinea de
alte noui nenorociri. Satul a rmas iar gol. In
crederea nvie n oameni. Recolta se arat bun.
- Nea binecuvntat Dumnezeu munca mi
nilor,- o spun toi.
- Scumpul meu popor culegtor de spice ! - e.x.
dam privindu-i emoionat. Ca i orfanul care, pen
tru o jucrie strlucit, uit moartea mamei sale,
i ei, s',au I!lbt,at d ,cnteCJfI holdelor aurii
I parc stng dm el fenctta reahtate:
- Vine gru!! Vine acas grul !
M mai linitesc i eu pUin, dar nici mie numi
trece prin minte c nu vine acas grul, pentruc
nici un grunte nu mai e al lor . . . Seceriul lor
e ca un vis trector, pentruca treurea s le fie
cu att mai amar. Mi-e i fric s le binecuvntez
recolta i s le salut prga, urndu-Ie, ca de obi
ceiu, ca s fie pinea dulce, alb, ca pielia lui
Cristos, i psrile cerului s nsoeasc rugndu-se
carul, care merge scrind sub povara ei . . . Zic,
- mie fric s le spun t')ate acetea, pentruc
pinea m va desmini, ii va prsi cu necredin
i se va duce, in chip de bani n banc, n buzu
narul ovreiului. . .
Totu m nseninez i eu n optimismul fr
temeiu al intei linitiri. Dar, dad m nel? . .
Dar, dadi scrisoarea episcopului va lua de pe ei
crucea pieirii? Pe un domn aa de mare nu-l
cost dect un cuvnt . . . Incep s atept i eu
cu incredere rspunsul i-mi fac singur mustr3ri
pentruc am fost pUin credincios. Cmpul, p

r ::i t 1 J; r:; l

www.dacoromanica.ro

B O A B E

durea, toate se coloreaz iar. Totu e frumoas


.
viaa ! .
Oamenii nu-i mai bat capul cu mine. Secer,
i iar secer . . .
ApOI vine executorul i le sechestreaz grul a
patruzeci de gospodari.

D E

G R A U

Iubite Fiule . !
. . . Zelul tu, altfel ludabil, te-a mpins l a exa
gerri. Dup informaiile ce am, ai folosit sensi
bilitatea trupeasc i sufleteasc a poporului lovit
de nenorociri, cum i neexperiena lui i autori
tatea situaiei tale, ca s-I a\i contra organelor
Statului i s subminezi autoritatea, cnd pentru
cursul neturburat al vieii de Stat i fericirea rii
e att de important. Fanteziile tale sociale exa
gerate se mic pe frontiera agitaiilor. Dup
ce att credincioii, ct i interesul Bisericii n
mprejurrile grele de acolo, pretind mai mult
pondere, maturitate, experien i cumptare, dect
e
v
a
t
s
i a
z r
caliti n cercul nsemnat de activitate al educa
iei tmerimii, in care ai artat aa de frumoase
nceputuri, spre mrirea lui Dumnezeu i spre bi
nele Sfintei noastre Biserici . . . Ingrijirea mai de
parte a parohiei am recomandat-o in deosebita
pa a Protopopului districtual. . . t.
Ameiam, scrisoarea mi tremura n mn. B
trnul Protopop ntors spre fereastr1i se cufunda
in ceaslovul su. Fcui civa pai nesiguri i cu
capul plecat mi luai geamantanul s1i. arunc in el
cele cteva boarfe s1irccioase ce aveam.
- Ia stai niel! zise btrnul preot. Nu trebue
s3 le pui aa tare la inim . . . Trebue s mai d
mi cteva zile, cel puin pn3 voiu trimite pe
capelanul meu . . .

inJ f: rti

In

aceea noaple, fpluitori necunosculi prind

101

gdul

In aceea noapte, fptuitori necunoscu\i aprind


tot gru!. Abia s'a putut mntui ceva.
Duminec, nainte de liturghie, veni protopopul
pe neateptae i aduse scrisoarea episcopului.
- Amndoi ne-am primit leeia,- zice cu bln
dee. Asta- a ta, asta-i a mea.
Schimbnd fee, cetesc:

! /! r: i !l;

In ziua urm3toare veni vestea d pe moteni


torul tronului i soia sa i-au omort la Seraievo.
Cea din urm fapt a mea n comun a fost d
am pus s trag1i clopotele pentru ei.
Oamenii s'au cutremurat i pe toate cmpurile
a rsunat sinistru grozava ' strigare 1, nfiodtoa
rea realitate:
- Vai. . . ! Vai . . . A isbucnit rzboiul ! . . . Vai !
Vai !
IOSIF NYIRO
(urmeaz)
din ungurele de Iii. Ddianu
cu desene de B. Szabd

www.dacoromanica.ro

C r i, conferin e, congrese, expozi i i

GAND ROMANESC . - Una

din durerile Afdtului

;ltAtu amintiri i cu drumuri trase odaI! pentru totduun;l.

romAnesc, n malerie culturalA, este lipu. unei reviste repre-

Sunt i aedmintt care au murit de mult i nimeni nu bagi

untative. Autori singuratici, scriind pentru sufletul lor li

de staml. Intre noi nu se mai pbtrea:t1 decit tiparul

pentru un cerc de titori, cari li au:apd


, in rhtimpul uneori

niru lor, pentrucl datoria i-au implinit-o in alte timpuri i

lung dela o c2rte la alta, plmntul de istorici, de cntAreti i de

nu ,'au priceput s se inmlldieze dup cele schimbate de

ginditori economici sau religioi dintre muni, ne dlruqtt

ull:ti. Una din Incerclrile de Innoire ale ' Astrei 1, po,alt cu

ca i in trecut i mai mult decit atunci, cu prisosin:!. Ei nu

? mte

mai indr:!snea:!, este experiena ei c1ujan, din care . Gbd

pot ind Inlocui o publicaie periodic:!, dei ea ii presupune.

romlnesc I nu e dedt o ramud nfloritl de Mai. I Transil-

TOilt fierberea de gnduri i de nhuine dela zi la zi, in care

vania "

sunt toate putinlele, cele ce sunt chemate d ia fiinll, precum

putut d iad anul acesta dect ntr'un singur numlr, mai

i cele ce sunt mpiedecate i ateapt:! Imprejudri mai priel-

mul!

nice, lupta de plreri i inmnuncherea in grup de aciune

revista dela Sibiu, care e cnlalt , Asir:! f, n'a mai

cu fOSwl de dare de staml de activitate anuall. Clujul,

care e mult mai puin bisericesc, avocalial i bancar, cu ru-

a celor asemenn, limpezirn pornirilor unei generaii i a

pectul vIrstei aezate i al ierarhiei cu ani de stagiu, e stl-

bunurilor sufleteti de o valoare statomid nu-i pot ghi

pnit in schimb de tineretul universitat. Cadrele profesorale

rostire dect in foile vioaie ale unei reviste. Lucrul acesta

e att de adevlrat, cel pUlin pentru cultura romlneud din

umple in cele din urm de puterile lor nvalnice. Nu en vorba

ultimul secol, hOllritor in attea privine, indt momentele

numai de o contribuie a tinerilor, care e firnsd i s'a Intlm-

doctorale ale seciilor literare i tiinifice, trebuiau d se

ei de dpetenie sunt insemnate nu de o carle, ci de cte o

plat in toate timpurile, ci de o conlucrare cu drepturi egale,

revi
st. S amintim numai de , Convorbiri litenre I

i chiar de mai mult.

i de

' Slmnltorul" Trebuin!a unei asemenea publica!ii in Ardea-

Tineretul ardelenesc de astzi li trecut ind prin alt .coal

lui de dup:! Unirn cu Iara era atIt de simitllndt a dq;teptat

i are alte idealuri. Nu vrnu d le schilez. Fac numai recenzia

iniiativa chiarn scriitori pe cui el ii adpostea numai intlm-

unei noui publicaii periodice. Dar nici nu e ncvoie,pentrucl

plltor. ' GIndirea f a ap:!rutintlila Cluj. CInd intemeietorii au

ele se oglindesc destul de limpede, a;a cum era i de atept;at,

plecat au luat insi cu ei i acest steag desflunt i potrivit

in paginile alei publicaii.

pentru alte dmpuri de lupt. Ardealul ;a rlmas d-i caute

' Gnd romlntsc I mlrturisete chiar prin titlu o solidari-

singur publicaia care d-l reprezinte. O vreme el i noi am

zare rspicatl cu tot trecutul nostru cultural. Oricare u fi

crezut

preocuplrile i visurile Ardnlului contimporan, el nu e un

el n

e ' Societatn de miine "

legati mai cu snml de

problemelc sociale. Astlzi o alt revist, veche abia de o jumtate

produs de generalie spontani, cu an de na,tere

1918. Uniua

de an i care s'a intors la problemele tradilionale ;ale Ardu-

sufleleascl e mult mai veche. Cu politid n'a fost c;aud, ci

lului, de caracter mai mult literar i general cultural, ' GSnd

m;ai curSnd urm;are a celei dintii. Ceea ce e nou e ins el

romlnuc t, lupti penltu ;acela loc. S Incerelm 51 deosebim,

Aniulul ii recunoate o nfIre proprie, pe care nu mai

cu drepturi, m;ai ales

el avem la indemlnl

destule elemente

cauti d i-o drug i s i-o schimbe dupl un prototip cen-

t G1nd romlnesc t incurd del;a inceput s imp;ace dou

in rindul celorlalte inltuplri ale sufletului romlnesc. Analiu

mari contraziceri, mai vdite dincolo de munli dect la noi.

i introspeclia, al:1t pentru fiinla individuali inzestrati ct i

trai, ca pe vremuri, ci s'o adnceascl i s'o aeze ;armonie

In cele apte numere ieite plnl acum.

E drept d ;acu,st;a ii dl un program ideologic, d;ar nu-i pune

pentru strile colective, merg min in min cu trebuinele

mai puin Oilrecare plumb in avnt. Revista e scoas d e ' Astra 1.

de ,intezl ,i de popasul cu perspective largi. Putem d intilnim

Asociaia nu poate i nu trebue Ins1 51-,i uite cei peste

de

aci un Ardeal neateptat, rupt de inruririle i de vlelile pe

cu

c;are i le cudeam ind pentru muli ani aezate ca un jug pe

70

ani de vial. Ea e m;ai cu seaml Ardealul de odinio;arl

www.dacoromanica.ro

B O A B E

",

grumat. Ne temeam de o atmoslErl mai mult grea, germanid,


i iatl-ne intre subiecte i un stil cunoscuI. Redactorii au tiut
sl iad din lolklorul i lirlinismul neprelucrat i sl ne dud
pe marile drumuri ale literaturii i spirilUalitlilii europene.
Incepem sl bliglm de seaml cl Ardealul se glsete, nu numai
geografic, mai la Apus dect noi. Transilvanismul helvetic,

D E

G R A U

preant in fiecare cJipl. li dorim sl ajungl revista unde se


aduni i poate li IntIlnit Ardealul de astlizi, cu tinerelea lui
pietroasl i hOtlrlll, c1utind la cel mai bogat cer cu stele
care i s'a boltit vreodatl pete cretetul iubit. Ea, sau acea
publicalie pe care o ateptlm de acolo, singud, va fi in stare,
nu numai sli ne fie o clilliu%il la cealaltl lume, mai Inchisl i
mai puin cunoscuti, a Ardealului, dar sl-i deschidi i ei
porile cltre no; ale unei Inlelegeri i conlucdri.

KOS KAROL Y. - Revista scriitorilor din Ardeal strini


in societatea cu acela nume, I Erd\!lyi He1ikon ., slrbAtorete
in numArul ei din Decemvrie pe arhitectul i scriitorul Carol
K6s. Contribuii, care sunt mai mult decit omagii ocazionale,
pun In luminli, in ala timp cu personalitatea slrb1toritului,
diferite aspecte din cultura transilvanl. Rom"nii nu lipsesc
nici ei, Pictorul Demian ne-a inf1tiat cu toatl cinstea, atit
prin rinduri
l e scrise cit i prin portretul, de o siguri, nobill i
frumoas1 factud. 0110 Folberth, scri
itorul i noul director al
liului slsesc din Media, a schiat o dIAtorie la casa artistului,
pe drumuri de ari, la Stna, in inutul Cll1elelor. Cei mai de
seamA conaionali s'au grlbit sl fie de falA la Implinirea a 50
de ani ai celui mai iubit dintre ei. Ilustraii, cu aspecte din
felurita activitate a lui K6s, clldiri de case de locuini, de
biserici sau de multe, desene pentru drp de poezie sau de
prod, originale i Indrlsnee, Impodobesc paginile. Artistul
e printre noi, nu numai n imagina rlsfrinti din sufletul
prietenilor i admiratorilor, dar i in opera insl.
L-am cunoscut nt.;].ia O:Ir1 la o adunare anuali a societlii.
K6s Kroly
descoperit mai mult ca lormull politid dedt culturall, atit
de concet3enii notri Unguri i Sai, dt i de oameni politiCi
de peste hotare, se aratl cu totul ahceva decit se gindeau
do poate sl iasl din el vinturltori
i lui. c Gind romines c . e
cea mai luminoad dovadl. Revista aceasta, care incerd, Url
sl vrea, sl lichide:te trecutul, aa cum ar incerea i au d ln
cerce tO:lte concentrlrile de puteri, In orice domeniu s'ar orga
niza ele In Ardeal, dl la iveall un adevlr, valabil in aceea
mburl i pentru ceilalp, dei pentru ei In inleles negativ.
Cultura romioeasc1 e n c1utarea marei ei unit3li. Silinele
locale sau regionale cu cit sunt mai vii i vor sl ia cuoQtml1 de
sioe i sl se ntrupue In creaii de o valO:lre generall, au
mereu Inainte dmpul ntreg de lucru. Ele capltl putere dela
el, in acela timp i in aceea rnlsurl in care il cruc i-i
dau Imprumut dinpocIO:Ibe.Legltura prea urmlritl programatC
a literaturii i vieii sufleteti il Sailor i Ungurilor din Ardeal
cu literatura i viaa 5ufleteuci a Germaniei i Ungariei nu
putea decit sl ajute din parte-i, unirea intr'un singur trun
chiu a formelor noastre de gindire i il visului de artl de pe
cele douli povirniuri romlneti ale Carpali1or. Izolarea, care
trebuia realizatI numai dintr'o lature i spre paguba vicii
unitarc romineti, se pdbuea dela sinc. Cei cari o propovl
duiau i o menineau,li simeau, pe de alt1 parte, tO:ltl apl
sarea, i au s1 i-o simti tot mai dureros. Ndirescul se rll:
buni totdeauna.
Gind rominesc I ne intimpin1 incrctltO:lre, cu tot acest
fund de probleme, pe care il vedem numai noi sau ii este i ci

K K.;].roly, desen de D'mian


Ne poftise n castelul lui de deasupra Mureului, baronul
Kem\!ny. E acela castel, luat ca sternl pentru societatea
literar, Infiinat, acum c1pva ani intre zidurile lui b1trine,
i pentru revistl, care il poart1 falnici pe piept. Se vorbea de
probleme scriitoriceti sau de viDltoare. Daci n'ar fi fost
rindurile frlmntate ale scriitorilor %iarti i proletari, te-ai fi

www.dacoromanica.ro

PUIUl crede, in cadruL acela de !reCUI, de panoplii, de sulmgi


mrei In cadre, de blrbai i de femei subliri, de argintlrii,
loalele de seari i englerism, nlre nljle magnai nu lorzi

De acolo am urcat pe Mure plin'" 101. izvoare i am trecut

diletiln de literalurl. Poate d. omul tilte te-u fi mpiedecat

eaua de piatd dintre cele dou rluri gemene, merglnd cu

mai mult sl cazi nlr'o asemenea grtall era tocmai Carol

Oltul slcuesc plin In

K".

cel1lalt meteug, de constructor, al lui K6s. Poate el inel din

EI Slltea Inlre ceilali mai multtlcut. Capul inalt, cu mustal'"


bllae CIZUlli, cu ochii venii de departe, are o blirbie inaintat

Tua Blrsei, cu

popasuri, ca s1 dau de

satul Castelului, boleut de noi cu numele destul de st!liin


locurilor, de Br3ncoveneti, am inuat intr'o c::l1dire de c::oal3

i mare, ca un laelt. Ceva inchis i tare plutete peste buntatea

ridicat dup1 planurile lui. Niciodat1 pe aici piatra i lemnul

liniilor i a purtrii. Cnd i se cerea sli vorbeasel, focul dinuntru

n'au a3cultat de o mai gingae prelucrare dedt aceasta, la care

li Ucea loc. Acolo, de unde vine gindul, ai zice d. nu e nici

le-a supus inchipuirea bogatli i cu puternice leg1turi n reali

odatl linite. Stlpinul lumii acesteia ascunse o ,tie, i de aceea

tate a arhitectului nostru. Biseriti cu foioare i contrafor,i

se ferte sl se arate. M'am nlors sl-I ascult. Cuvintele erau

ascuni ca nite bUboane Ioc::uite, muzee, cum e c::el s1c::uesc:: din

ca de rbcoall. Intelegeam numai din dnd n dnd i mi

Sflntu Gheorghe, cu profil de celate tu turnuri i mbrid.minte

temeam i atunci sl nu greesc. M'am l:isat de aceea purut

de iederl sau de vit1 slilbatieli, Ioc::uine cu poduri inalte i cu

numai de muzicalitatea de munte, cu ecouri i cldui, a vorbi

pridvoare c::u stllpi i c::osoroabe inflorite au acoperit cu deose

torului nlvalnic. N'a inut insi mult. Ca ,i cum s'ar fi speriat

bire acest inut ,i se intilnesc lot mai dese In toat1 Tramilvania,

singur de atlta activitate sonorl, s'a oprit deodal. Se poate s1

pe unde sunt aezai Unguri. Eu nu tiu pt altcineva, dintre

fi fost chiar In mijlocul unei propoziii.

concetenii notri Unguri, care s

Apoi am cercetat, cine era. St1team cu 11muritorul meu pe

fi

Ucut mai mult pentru

ap3rarea i Inllarea prin art1 a acestei populaii dect fiul ei,

puntea castelului, pe sub care nu ma; trece ap1 i nu se mai


ridid. nicio piedec1 pentru dl1tor, ,i au:eam povtlitea unei viei
frume. Pe pajitea de pe mal se plimbau cte doi i clte
trei, peii. Numai K6s rimsese singur, Ilngl band., pri
vind n deprtate pe valea Mureului, bolov3nil3 de nori

jai.

Era ca o i
l ustraie a cuvintelor noutre i ca o evOtiire din storia
i
culturali a Ungurilor din Transilvania. Sus In biblioted am
risfoit elirli ilustrate de el, versurile lui Aprily pe care il cu
noscusem i care a plecat s facli o mai bun carier !irieli 101.
Budapesta, Uri si aibli prea multe pricini $li fie mulumit, i
propria lui lucrare, atunci abia

aplirut1, despre Clil1lele.

Cad de K6s K:iroly

Mi-aduc aminte c1 i-am cerut s1 scrie ceva i penlru noi despre


atit de inesltat cu insuiri de minte ,i de inim1, Carol K6s.
E cea mai de pre rec::unoatere cart i se poate aduce la pragul
c::elor

50

de ani de via!I, at3t de armonie i de harnic trlitli.

Mueul unguresc, infiinat zilele trecute la Huedin, unde se


vars1 administrativ i etnografic linutul Cll1delor, e fapta cea
mai noul i o adev1ratl incununare de ac::tivitate a lui K6s.
Noi nu-i putem slrbtori aniversarea dedt cu vorbe, calde
i din inim1, dar nu mai puin vorbe; ti i-a drbtorit-o cu
ind o c::reaie.

LAUDA NEGOULUI ROMANESC. - Ac::ademia de


Inalte Studii Comerciale i Industriale era, pln1 anul trecut,
c1nd 01. Implinit 20 de ani dela nfiinare, una din cldirile
Buc::uretiului care putea fi aritatli c::a un model de arhitec
turi colari monumenuli i artistid.. Doi arhileC::i, rlpo
satul Cerchez i Van Saanen, i uniserli, unul ti
ina lui
c1asid, de catedrl i de antier, iar celllalt trebuina de sti
l
i patima vertic::alei, ca s dea intr'un semicerc frint de piall,
K6s K:iroly, desen de

Bila S:abd

mai mult neprielnic, ac::est palat c::u indoit caraC::ler: In tal


coloane antic::e i c::upole de Renatere, iar indlrt turnuri
de beton, st1plnirea liniei orizontale In faad i avlntul

acest inut at3t de carac::terislic i mai ales 01.111 de indrgit de

liniei verticale n c::orp. Privitorul care dll ocol cJ1dirii sau

artist, Atept Inc1! F1r1 51-1 fi pUlUt intllni i cunoate, pe

o c::erceteazl de departe va rimlne totdeauna uimit de aceastli

dnd lucram pentru Monografia Transilvaniei, la zece ani dela

impreunare. Arhitecii n'au deslegat nd ati o problem a

prin prietenul Ion Chinezu $li c::ontribue c::u

lor, ci m1i problema de astlizi a arhitec::turii, dornieli, pe

un studiu despre Plutica ungureasd ardelean. Avusesem, tot

de o parte, de inoirile aduse mai cu seam1 de tehnic", sim

prin mijlocitori, un ftl de slabl Ug1duial5. In c::ele din urml

plificatoare i neputind, pe de alt parte, sl uite secolii crea-

Unire,

ti rugasem

www.dacoromanica.ro

",

B O A B E

D E

tori dt stil li dt armonie. Dela sf1t'}itul anului uecut Academia dt Inalte Studii Comtrcialt i Industriale a inctput

G R U

trebue urnit i cu ajutorul umerilor, cu 5Qlii cai mindri,


cu tirgurilt cu drtpt dt Magdeburg, cu Domnul allturi

d aibl ,i o valout dt munu de ariI plastici. Ea s'a Impo-

dt Doamnl i de Curte, primind daruri dt vaml ,i ctrett1nd

dobit cu cu mai mare picturI mural cart o art pnl

mrfuri. St simtt cum st intorc, ndrtul acestor Intimpllri,

acum au. Numai bisericilt minbtirilor din Bucovina, cu

pagini de cronici sau foi dt scritri

mai

noui desprt domnia

tot txttriorul lor, dela sueqinl pini la faa plmJntului,

i drumurilt dt nego alt lui Alexandru ctl Bun. Alaiul st

acoptrit de fresct multicolare, pot punt al1turi ceva aseml-

m1re,te, Inct d ne fit cunoscut, nt nconjurI cu Insl!j:i

nitor ca Intindert.

lumea noastm, cheiuri dt porturi modtrne, vagoane dt tren,


turnuri dt sondl dt petrol, schelett dt oel dt eltvatoart
de ctrule, vapoare venitt din toatl lumu, negu.stori
mali, marinari ,i vierit sau cusltoart de pnzt

,i

ha

i vtlint.

Sunt vreo sutl de rsoant, Ind intr'un cadru atit de fe


lurit i de bogat inct par UrJ numJr i rsfr;1ng n sint n
tr'adedr

icoana

unei

vremi

intrtgi.

laII istoria tlrii ro

mineti i a poporului ei, COl producltor i negociator de


bunuri, scrid intr'o .singurI p2ginl, e drept el de o sutl de
metri pltrai, du ca[dl

n tonuri i sugutid

In

imagini

mai mult decit orice arhivl ,i biblioteel.


Acutt t d
.teva sa:ne din istoria negoului romnesc ' au
acoperit marele ptrete OII aulei, de o concOlvitate dt peste
doi metri adncime pe o inllime de

J3, printr'o incordatl

muncl de noul luni puse in studii i schite, i de trei luni,


intr'o vacantI, in fala uriqului tvalet. E o picturI In ulei,
terpentin ,i cearl, pe O tencuiall dt ipsos lucrat de d-nii
Becktr ,i Gusti, cue inseamnJ in Intiul rnd o gru pro
biemi tehnici plastici. Aa InsI cum schelele au elzut i
a dmas numai aceastl drbltoare de culori, tot Ct a premers
lucraru treCt: pe al doilu plOln, ca o preocupare numai de
specialiti. Noi d pltrundem in sall, mpreunI cu tot au
ditorul unui curs sau al unei conferine. In lumina unor mici
faruri, privelitea aceasta neateptat ni se arat ca venind
de foarte departe, prin cristalul unui aquariu. Albastrul ,i
portouliul, care sunl mai puternic din orhestraia cromatiel
a marei compoziii, mingle i umplu de bucurie ochiul.
Toatl sala cue priVeljte se incadrud, intregete i continuI
Ilustralie de K6s Klroly pentru un volum dt versuri al lui
Lajos prily

visul de utl al piclorilei. Aru .se impletete cu viaa i-,i


schimbI darurile, confundlndu-Ie. Suntem numai un episod
dt actualitate, incl o ,Ctnl de istorie, care St va noi cu fie-

Am urmlrit lucuru d-nei Cecilia CUjC3CU Storck, deb. intlile schile i mai dinainte, din zilele meditaiei i ale rlsco-

care rind de martori ,i privitori, oridt le vor pllcea si st


urmezt anii i deceniile.

lirii prin biblioteci. M'am urcat cu artista pt schele, cart


se inllau in cinci etaje, cu sciri ,i cu trtceri de echilibrist.

CONFERINELE PENCLUBULUI DIN CLU]. - ln

n tot golul aulei celei mari. Am vzut cum se desface ca dintr'o

fiin\area unei .subseclii a PEN-Clubului Rom1niei cu scriitori

ceajl ,i prinde trup treput toad aceastl lume care spune

maghiari la Cluj a stIrnit oarecare nedumerire. Ca un fel de

povestea negOului romlnuc din cde mai vechi timpuri pinJ

rispuns i ca o Implinire de punct de program, colegii notri

a.stlzi. E o iirare

Iini,titl

i UrI ,UI1it de fapte

,i de oa

au pus

b.

cale un ciclu de conferin1e duprt leglturile literare

meni, lIljezali in straturi, caft sunt de perspectivl i sunt

dintre Romlni i Unguri. Ele trebuiau .sI se ie inel din Mai,

i de storie,
i
cruc treptat din fundul secolilor, ajung plni

dar s'au amnat pentru toamn. De n'ar fi fost decIt aceste

la noi i se duc mai departe. Acest mers cu bUle indrcate

conferine, i indreptllirea i folosul subsectiei ar fi fost dove

de produse alt pJmlntului, mai mult dedt parlea episodici,

dite. Un lucru care nu s'a mai incercat niciodatl i plrea ind

dl micare, vial i tineree firi bltrinele intregului.

ntru multi vreme cu neputinll, organizarea unei aCIuni

Cerul de pantocrator al boljii e tiat de muchia albastrA


a Mlrii Negrt. Pe valurile care bat picioarele de piatrl ale

de cunoqtere i prin urmare de apropiere intre reprezentanii


celor doul naiun cu cu mai mare nrlurirt asupu opiniei

Chiliei ,i Cetllii Albe se leaglnl purtate de pInze pline de

publice, se incerc;!. i i=butea acum. A zice chiar ci nctrearta

vlnt corAbii dela incepulul plutirii pe apl in aceste locuri :

era cu atIt mai va[oroasl cu dt pornea, nu dela noi, ci de

un catarg fenician, visle subliri greceljti, fregate veneiene,

dincolo. Momentul e aproapt istoric i meritul, indiferent

cu leul de aur al lui San Marco, i genovee, cu Maica Dom

daci intenlia .s'a putut realiza chiar cum mijue

nului aplecati peste SUntul Prunc, plnzare iUli moldove

inaintea ochilor sau mai pUin, rlmlne in ntregime colegilor

ne,ti. Apoi se aratA Iara cu drumurilt ei vechi, unde carul

notri unguri. Intrtprinderta poate fi rduat ,i Imbunltlitl.

www.dacoromanica.ro

la

inceput

Cteva scene din istoria negoulu romnesc,


pcturI muraU (dupl o schi3), de Ceci/ia CUIeseu

Storck

www.dacoromanica.ro

Scri
itorii romini sunt datori, n tot cazul, un rbpuns, cu at.t
mai mult cu dot el ar incuraja ,i ar cere o continuare a faptei
dint1i Intre aceia unde s'a nlscut ,i ar fi ur in primejdie
$li se opreasc1.
Int1i conferinl, dlui Arpd Bity, despre legllUriie
dintre Romlni i Unguri, a dunt In sala de intruniri a dubului ziari,tilor din Cluj, cel pUin 100 de ascultltori alei,
seriitori ,i redactori ai ziarelor i rnistelor ungureti din capitaia Ardealului. Dintre scriitorii romini erau de fal redactorul

75.

preglltitll a dat o pllrere putemicl despre Eminescu i Vero


nica Mic;:le. In introducere ap.:d. pe Eminescu intre marii
poei ai omenirii, pe aceea linie cu Goethe ,i Pet6fi. Relevl
cl i se contestll purismul rasei, i in acea5t se asum5nl cu
Pet6!i, al tirui ttl, Pttrovid, era de obl'1ie Slrb, ceea ce
nu poate rbturn eli fost i rlmlne cel mai repre1;entativ
poet al neamului du. Dovadl ti nu rasa, nu singele este
elementul determinant in a1cltuirea contiinei naionale a
omului, mai ales a omului superior. Bunl cunosdtoare a limbii

Planul Parcului Zoologic dela Stellingen-Hamburg


revistei ' GJnd rominesc ,i tcetlltorul pretuit al literalUri
maghiare ardelene, d-I Ion ChinC1;u , p5rintele Ilie Dlianu ,i
Ion Brenu, dela Muzeul limbii romlne. Eu venisem anume
dela Buc:ure,ti ,i reprezentam P.E.N.-Clubul Rominiei, sec:ia
c:entrall. Conduc:ea preedintele subseC:iei, baronul N. Bilnffy,
care a inut o c:uvinute inttoductivl, cu un rlspuns din partea
ddegatului romln. Conferina a lost plinl de documente i
vrednicl atit de prilej dl i de vau de cercetltor a conferen
{iarului.
Dau despre conferinele celelalte c:uvintele cuiva care le-a
urmlrit de aproape i era c:um nu se poate mai pregltit $li le
preuiasti in t<ntl nsemnlutea lor, al1t de manifestare dot
i de fapte, plrintele Ilie Dlinu;
, Dupl c:onferina de deschidere a d-Iui Biuy Arpad, care
a arltat un noian de date asupra leglturilor ungaro-rom.nqti
din treculUl mai deplrtat, au urmat cteva c:onferine cu
subiect mai preds, din timpul mai apropiat de noi.
D-I Lupu Gyalui, fostul bibliotecar al Universitlii din
Cluj, a vorbit despre Caragiale. Publicist de mard mai veche,
dq;i ,tie ceva rominte ,i ar fi putut adlnci spiritul lui
Caragiale, confereniarul, oridt recensent dramatic i este
tidn, nu :II reuit sl-I facll atrlgltor pentru publicul du ascul
tltor. In biografie relevezl origina greceascll familiei, de
unde li deduce spiritul fin de observaie. In firul scrierilor
dramatice Inceard a d o ic<nnl a stlrilor sociale i culturale
rominq;ti din veacul trecut, Url sl accentueze destul cl figu
rile lui Caragiale sunt caricaturi create anume pentru critica
unei sacietli in prefacere grlbitl.
Mult mai reuitl a fost conferinl:ll d-oarei profesoare Ema
Kapdeb6, care anunue conferina sa cu acest titlu sugestiv;
' Eminescu musdja., adiel Muu lui Eminescu.
Impun.lil<nre prin t<nll apariia sa, proft$(l:ll!a dela T.rgu
Murq; vorbit liber, dei avea manuscrisul inainte, i bine

noaslte, conferenliara citeazl in rostire Url grq; versuri sonote din Eminescu pe care apoi le dl ,i In traducere, dupl
KJ.dilr, Berde Maria i Kibedi. Atilia au tradus dintre concetlenii unguri pe Eminescu !
In partea a doua vorbete delicat i discret despre Veronica

Carol HageDbeck (1!l44-ltjlI3)


Micle,

Ud d tie eli

tefan Micle, SOul ei, era din Fe!eacul


Clujului i cl se cununa.se cu fosta sa elevi in biserica unil,
din apropierea localului de conferinll, in str. Iorga.
F5rl sl anticipe, pot constata el aceasti conferinl a fost
a mai buni, i ca forml, ,i ca fond, poate pentrud a fost
cea mai caJdi ,i mai francl.
Foarte nleresant.li prin oonPlie a fost conferina d-Iui

www.dacoromanica.ro

B O A B E

7'"

profesor d liCEU Dt. Iancs6 Elemir despre poetul Ady In


reflexele lui fal cu Romlni. Ar merita s!i fie cunoscutl de
ambele plrli in Intregime. In rezumat se constatli el Ady
avu. puternici convingtrea despre nece.sitatu. irnprietenirii
celor doul popoare vecine ,i aviUle unul la altul. De aceea
a avut de suferit, nu numai dela alii deUimliri, ci il suferit

D E

G R A U

ziarele.

!ou.h:

de atunci

sala

vechiului teatru naional ungurnc

din str. Cogllnicunu de. a:::i, era suprainghesuitl, dqi erau


temeri el in %.5.duful din Iulie lumea nu se va duce la teatru.
Intre ascultltori fOlrte mulli Unguri de suml. Millo Insui
s'a declarat foarte mulumit de calda prietenie cu cau a fon
indmpinat din toate plrlile. Totu, au fost, se vede, i drcotai. Dintr'o declaraie publicati In ziare
de directorul teatrului, FejervariJosd, se
vede d Cusue b"nuit de a fi incasat
sume mari pentru conct:sionarea

dlii, In

timpul dnd erau de flcul repara[Orile


in vederea nouei su.giuni i In contra
leg"mlnlului cart-I avlta a dogm.i tltatrul
maghiar din Cluj,

d nu

permit" niciunei

alte limbi d rbune pe scena lui afad de


cea maghiarli. Fejervari dedad neted d
n'a ct:rut ,i n'a primit nicio sum" de
bani pentru sali ,i a fcut aceastl unid
u:cepie, de a permite unei trupe de ah"

limb" d j03ce, numai din pur" prietenie


pentru ara vecini de unde a venit.

V a s l zicl: acee dificuhate de tot


deauna. Au fost ,i sunt de am"ndou"
plri1e oameni cu suflet dornic de pace,
care numai pe temeiu de bun"voire I;e
poate d"di i susine, dar sunt i t1)n
trari. Aa tn trecut, a i acum. Se
Stinclria

glsesc muli cari vor s" lucrue pen

principali

irU buna inlelegere, pe bau cunoaterii


In intimitatea sufletului du. Cu intuiia proprie unor poti

reciproce i a comunit"lii de interese. Dar nu au loatl liber

simtea d, dad nu I;e apropie prin buni inelegere, urmead

tatea de atJiune, bll de mediul lnconjur"tor. S'a simit i In

tragicul inevitabil, care a venit. EI i-a strigat acest cuget

conferinele aCt$tea d, dei mulli le aprob" i asculdndu-Ie

adinc, a fulgerat, a mustral i a implorat pe toate coardele

le g"sesc la locul lor, totu propagand3 nu li se face. Dei se

Infrltirea, dar ca o Casandrl a plins in %adar pe ruinele unei

anunla In ziare linerea lor i dei aveau loc in clubul ziari,tilor,

iluzii tn cursul dzboiului. Acesta a fost i tragicul lui personal.

ba ascult"torii erau aproape toi,

C3 d

nu zic exclusiv ziariti,

Din acest motiv a dutat el prietenia lui Goga, druia i-a scris

to[O

In temnia din Seghedin i i-a dedicat versuri. Spune cum

ocupau de ele i nu scriau nicio dare de seam". Parc'ar fi fost

s'au cunoscut cei doi poti mai drziu in sanatoriul Doctorului


Cosmula din capitala ungarl, i cum s'au imbdti,at, in pre
.tenla mai multor scriilOri ,i arti. Citeau sguduitoare con
Cesiuni fcute de Ady intr'o conferin!! asupra raporturilor
ce ar trebui sl fie intre Unguri i Romlni. Constatl conferen
tiarul d tlranii in satele amestecate, se inleleg foarte bine,

dup" conferinele aplaudate aceialj ziariti nu I;e mai

un cuvint de ordine dat.


Relev acest fapt H semnalez, confirm"ndu-l cu semn1
tura mea t . - lIie

Ddianu.

PARCURI ZOOLOGICE. - Cind s'a scris aci despre


Muzeul de tiine Naturale din Bucure,ti, alItl% Muzeul Dr.

numai alj-a numitii intelectuali nu ajung att de uJOr de acord.

Gr. Antipa, s'a amintit i de unele inceputuri de grlidinl

Crede el operele de cunOaljltre reciprocl ar trebui sistemati

zoologicli. Vi%tatorii Parcului Carol dela intemeere, din J906,

ute, ca s1 poatl produce ,i aprecierea reciprod.

i plnl in preajma rlzboiului celui mare, li aduc aminte

al

A cincea conferintli a avut loc la 9 Decemvrie n aeelalj local

de frum03sele colecii de animale, i In deosebi de p1s1retul

clubului %arq:tilor dela hotel NewYork, vorbind d1 Dr.

de balti i de Dunlire, care nviorau malurile lacului, parte


in cuti i parte in libertate, Mu%Cul el lnsu,i a avut In sub

Kovcs Iose! despre I Matei Millo n Cluj


Tlnlrul 'Ziarist, cu frumoasl preglitire, face un storic
i
al

solul lui un Aquariu, plin de innotul cotit i sdnteetor al pe

miclirii teatrale romineti In ArdEal, Incepind cu primele

,tilor. Apoi aceastli lature a organiurii noastre culturale a

Inceputuri de pe vremea vlldicului Grigorie Maior dela Blaj.

fost surpat1 de vremuri,

Ajunge apoi a t1)ostata d la 1870 a fosl ,i Matei Millo in

Tirziu dupl aceea, acum doi ani la Constanta i anul trecut

Cluj, cu o trupli de r6 persoane. A g15it n biblioteca liceului

in Bucureti, s'au au'Zit propuneri venite s'o reinvie. In oraljul

reformat de aci un placat prin are se anuna ia doua repre

de Mare era vorba de un Aquariu, iar n Capitala t1rii, de

zentatie, ce se dldea drept multumitl pentru buna primire


a celei dintii din 16 Iulie. Redactat in doul limbi paralele,
placatul dli programul pieselor mlrunte ce aveau sli se pre
zinte. Iorgu dela Sadagura, Cimpoerul ,i Kira Nastasia. Dupl

o mare grldin1 zoologicli. Alte griji au am"nat din nou m1


surile practice de realizare. DI R.

1.

C1linescu, un specialist

i un p1timalj al ideii, ne dl, cu un gind tot pe atlt de infor


mare generalli dt i de propagandl, expunerea de mai jos

www.dacoromanica.ro

C
despre unul din cele

mai

Hagenbeck, dela Hamburg.


I In %iua de

frumoase parcuri oologice, al lui

7 Mai 1932,

Parcul Zoologic Cari Hagenbed

dela Sle\lingen-Hamburg ,i-a serbat jubileul unui sfert de


veac de tltulen}.

Se tie el acesl parc este prima grldinl oologic din lume

In care animalele nu sunt nchise in cu,ti,

Animillele sunt expuse pe spiltii largi, cu perspective bine

sludiilte, grupate pe medii biologice, cu apauni de libtrtilte.

De fapt att intre ele elt i spre public, gpele de ani

miile sunt imlilte prin nuri mascate de vegetilie, car nu

se vid din afaril.

Unele medii sune previzute cu st.1ndrii artificiale, con-

ci lbate s:lse mite in voie, n spaii verzi

ingr3dite de anuri mascate, metodil nouil

introdud de Cari Hagenbeck care a im


primat o directivl foarte instructivl or
ganizlrii grldini
l or oologice.

Parcul Zoologic dela Stellingen este o

instituie particularii fondati de comer

ciantul de animale Cari Hagenbeck pen


tru

u:punerea provimrie

animalelor

exotice cu care filcea negol


Cari Hagenbeck, celebru nu numai

prin spiriltll silu excepional de negustor


de animale, dar i prin excelenltll

de Imblilntitor de fiare, s'a nbcui

tact

la

Hamburg in anul 1844i a murit In par

eul siu dela Stellingen, la


J913, adid cu

20

J4 Aprilie

de ani in urm.

Tatii siu Gottfried, de mtlierie pescar,

Incepuse la

Hamburg

prin

expunerea

unor fece cumpirate ntmplitor dela un

Panorama nordid - Reni

marinar (1848).

Cari, fiul acestuia, luase parte la to,ate intreprinderile de

struite de sculptorul elveiiln Urs Eglen5chwiler i care de

n 1866 a motenit modesta men3gerie p3rinteasd pc care a

Aceste st.1ncirii ce constituesc caracterul cel mai specific

acest soi ale taUlui du indt avea o temeinici preg3dre dnd

deplrte dilu impresia unor adcvirai mun1i.

al parcului, sunt astfel aranjate inc.1t de

la restaurantul principal se pot privi in


ordine ascendenti tmpreunl cu mediile

lor: lacul pbirilor exotice, savana afri

cani, panorama

polari, grota

leilor ,i

tigrilor, etc. Ele coboarl spu rutaurant


in amfiteatru,

constituind o expunere

model a animalelor, ce se copiati a%i de

to,ate grldinile oologice moderne (Detroit,

Paris, Praga, Oxford, Toledo, Roma, etc.).

' Panorama Mlrii Ingheate. se com

pune

din

mai

multe

desplrituri. La

dreapta se afli, inere blocuri mari de gra

nit, platoul renilor, dedesubtul acestuia

afll

un bin mai mic pentru

pblri

aquatice; la stnga se intinde grota ur

filot albi, la nivelul platoului renilor fi

desplqiti de aceasta printr'un d de

stnci. Allturi, lil un nivel mai scund,


dtlipirit de grota uflilor printr'un an,
adilnc, se intinde un buin mare pentru

Grota leilor i a tiid


l or
transformat-o intr'un timp relativ SCUf! In gigantica intre-

prindere de ili care numlri peste

200

de functionari att

in Europa dt ,i in }rile exotice, ocupali cu fumitarea promptl


a animalelor, ceea ce face din firma Hagenbeck una dintre
cele mai importante

din

lume, daci nu unica.

Parcul Zoologic dela SleUingen ate o suprafal de

23

ha.

fece. an,ul de desplflire este masCa! ilci

intr'un mod foarte ndemnatec, indt spectatorul

presia ci uqii albi tau la olaltl cu focele.

are im

Panorama I Polului Sud . pretinti dtevil elemente aduse


cu multi greutate prin zona ecuatotall : elefanlii de milre i
diferitii pinguini sudici.

Sepilrati de stnca oi
l or sllbatice prinlr'un lac cu insul1

www.dacoromanica.ro

,6,

B O A B E

japond, se ridic stinca maimUtlor, o capodoper de construcie pentru inerea in captivilat a animalelor.
Printre acte difrite stinclrii se afl i untl dldiri:
grajdul tldanilor, sala de dresur3, casa carnivorelor i a
copitatelor (antilope, cai slbatici, etc.), voliertle pslrilor i
casa reptildor.
Parcul Zoologic Hagenbeck ne mai avind loc in vechiul
slu teren a trbuit sl se intind i dincolo de strada din spa
tele du. LegJtun o face un pod suspendat.

Lacul psrilor
In pOriunea de dincolo de pod se afl o mare stindrie
pentru maimule (paradisul maimultlor), un mne spaliu
pentru animalele de stepJ, o cas5 de maimUe antropoide,
una pntru insecte, etc.
Aci este i locul reurvat expoziliilor de popoare, un hi
podrom exotic, o mare .!Ial3 de dresur i o casl r3neasc
saxon5 und se cresc pl.dri de curte i ponei Shetland,
care stau la dispoziJia copiilor, atit pentru cl.lrit dt i pentru
inhJmat la diferite mici trsurtle.
Dtla restaurantul de var.li privirea se intinde peste un lac
mare i frumos, impodobit la margine cu o ruin3 de templu
birman.
La coada acestui lac este construit din ciment t Lumea
geologicli ' unde se am, in mrime naturaI.li, imitaiile dife
ritelor reptile me2:o:zoice uriae printre care umblli uriae
broate estoase vii, dnd parc vial i celor dintii.
Vegetaia parcului este de asemenea foarte ngrijit i adap
tatJ cerinelor faunei.
In ceea ce privete consumaia de hran3 a parcului s'a con
stataI, dup3 statistica linutl riguros de instituie, c intr'un
sfert de secol numai ffuld s'a consumat in cantitate de 4 milio;lne kgr. adic3 :;00 camio;lne pline !
In acest intrval de timp s'au perindat prin instalaiile
parcului, inainte de a fi v;indute, mai multe mii de animale
exotice : 600 elefani. sute de lei, tigri, uri; de ctre expe
dilii1e acestui celebru parc 2:oologic ,'au prins pentru prima
dat hipopotamii pitici n Liberia (Africa), caii slbatici in
A,ia i - mai tirziu - elefanii gigantici de mare din Antar
cticaj apoi cantit.lili uriae de pinguini dela Poli.

D E

G R U

Tot Parcul Zoologic dela Stellingen a fOllt primul care


a inaugur.r.t expoziiil de popoare exotice.
Am vJzut mai sus ce cantitJi mni dintr'un singur ali
ment s'au consumat la Stellingen in 2S de ani.
De altfel i anual se con5um foaT'e multe alimente acolo
ca de pildl: carne, 90.000 kg.; pqte, 116.000 kg; Un, 3SO.OOO
kg; ovz, 7S.000 kg; pline, 6S.000 kg; 1kile, so.ooo kg;
porumb, 7.000 kg; griu, 7.000 kg; IS'ooo ou; alune amri
cane 10.000 kg; 7.000 portocale; IS.ooo kg morcovi; lapte,
:1:1.:160 kg; 2S.ooo kg curmale; S.OOO kg
seminle de flo;lrea soardui; 13.000 kg
orz; :13.000 kg crabi; :I.Soo kg smo
chine; 2:;.000 kg ghind; 2:;0 kg larve
de furnici. Cheltuielile anuale pentru aceste
alimente se ridic la respectabila sum de '
8 milioane lei, la care .!le mai adaug
inc 3 milio;lne cheltuieli pentru hrana
animalelor circului Hagenbeck, ceea ce
face In total I I milio;lne.
Nu mai vorbim de c3rbunii necesari (3.000
chintale), paiele (3000 chintale) i turba
1000 chintale) de cne e nevoie pentru
cudit i cu care se chltuiete pest 3
milio;lne lei ca i d ldurile funqionarilor
(18.000.000 lei). Fapt est el sefurile Par
cului Zoologic dela Stellingen vars ..nual
economiei germane suma respectabil de
33 milio;lne lei, afar de diferitele dri
i impozite la care este supus ca orice in
treprindere comercial i particular.
Dac facem acum socoteala cheltuielilor generale atit ale
Parcului Zoologic dela Stellingen dt i al Circului Ha
genbecll: (pe cele 7 luni dt lucrellU), ajungem la formidabila
suml de ItO milioane lei anual !
TOi aceti bani cari se rulea2;l in aceast vestit gddinl
2;oologic sunt bani muncili cu greu intr'o intreprindere pur
particulari i niciun singur leu nu vine dela Stat!
Aceast srbltorire a intreprinderii Hagenbeck cade Intr'o
epod de mare criu economic i financiarJ dreia Parcul
Zoologic dela Stellingen li line onorabil piept !
Cu atll mai muh se cuvine s ftlicitlm cu ocazia jubileului
parcului pe d-ni Heinrich i Lorenz Hagenbeck, fiii lui
Cari Hagenbeck, cari au tiut s fael fal timpului i s men
lin3 lnflorito;lre i cu prestigiul absolut intact aceast.li ve
stit instituie rlmas dela celebrul lor tatJ., R. 1. Cdlillcscu
IOSIF NYIRO. - Fapta pe care o implinim prin tradu
cerea romanului In jugul Domnului, de scriitorul ungur din
Ardeal Iosif Nyiro, nu e ntimpllitoare. Ea nte urmarea
unei convingeri i nseamn numai un punct dintr'un program intreg.
In Rominia se desvoltl, allituri de literatura noastr, nc
dou literaturi, nu numai cu limb, dar i cu nriare apute.
Ele ne vin amindoul de dincolo de munli. Ceea ce trebue
s ne atr.r.g in deosebi e nu numai puterea lor, ca numAr de
opere i ca adincime de crealie, dar inflorirea neateptatl
i prin urmare dreptul la fiinl proprie n sinul chiar al li
teraturii popoarelor din care au dmas asthi fragmnte rb
lele, abia de-a douni dup.li intrarea in cuprillSul Rom;\niei.

www.dacoromanica.ro

,6,

fapta cultural1 a in

tulbure i inconsistent la inceput, revrs;indu-se in supli

jghebrii unei liteuturi ungureti i germane transilvnene

mentele darelor, in numeroasele reviste de scurcl durat,


in modeste brouri (multe din aceste editate de autori), in

Fapta politicl a intregirii rii a dus

de sine stttoart. De cincispretece ani ea nu face dect d


imbrace tot mai str.ilucite inUihi.

care dela inceput se anun ideea

transilvanismului,

a acelui

Nu e ingduit s trim aUturi de aceast via nou Ur

spirit local adiel - desprins din reminiscene istorice, din

s'o cunoatem i sI ne bucurm de ea. Ca n hrile vechi,


sunt i in sufletul unei ri pete albe de inuturi nec1!cate, care

consideraii geografice i sociale - prin care aceast litera


tur ine s se defineasel.

trebue s1 strneascl ind totdeauna nerbdarea i indriisneala


exploratorilor. Credem c este o datorie s ajutm trecerea
dtla unii la alii a valorilor literare, care, dac nu sum toate

Din

aceast vegetaie literar inclcit a nti!or ani de

dup Unire, crescut in temperatura unei critici sentimen


tale, vremea a tiat ce era de aruncat i a pus in luminii ce

romneti, sunt toate ale Romniei i au dreptul la un sistem

era de pbtrat. Opera de limpetire s'a Ucut mai ales prin

de liber circulaie iniiuntrul hotarelor. Ajungem pe aceast

revista clujan
(Heliconul Ardelean), cr
muit n cei ase ani de existen a ei de pn acum de con

cale i la un fel de Incorporare i nalionaliu.re intr'un ineles


mai inalt a lor.

Erdtlyi Helikon

tele Nicolae Banffi, fost ministru de externe al Ungariei


imediat dupll rzboiu, de poetul
(ai profesor

romnete n ungurete i nemete, pentru concetenii notri

Ludovic Aprily
Aladar Kuncz, venit dela Budapesta, i de multi
lateralul Carol K6s, arhitect, desenator, gravor, critic de art

cari nu ne pot ati, din noui


l e pm;inturi. Biblioteca din urm

i romancier.

Lucrul nu se poate face dect printr'o bibliotec de tra


duceri, pe de o parte din limbile ungarii i german, pentru

la Budapesta), de romancierul i criticul de solid coal

literatura ardelean in limba romn, i pe de alt parte, din

francul

ar avea i folosul unei legturi cu cetitorii de Iimb german

Nu e de prisos s se tie el N. Bnffi a renunat la o si

i ungar din rile lor de origin. Nu e vorba ins numai

tuaie de mare suprafa in Ungaria, nu numai in politic,

de o intreprindere de bunvoin sau de curiotitate trec1toare,


ci de una programatic i statornic1. Aceast bibliotec de
traduceri n'o poate incepe dect sau Statul sau, mai bine,
Fundaiile Culturale Regale.
0-1 Ion Chinuu, un cunosctor dintre cei mai harnici
i mai iubitori ai literaturii ungare ardelene, s'a invoit, in

suflelit de aceea, convingere, d schiete starea problemei


i locul siu inuntrul ei a romancierului. Nu tim un al doilea
care ar fi putut s'o fael mai bine i mai ales cu o egal in
dreptlire.
IOSIF NYIR6
S'ar prea un p..udox i nu este dect o realitate ce se
poate verifica la fiecare pas: viaa literar maghiar din Ar
dealul de dup rboiu se desUoar intrun ritm neasemnat
mai vioi dect cea de dinainte de 1918. O accentuat i pro
gramatic tendin de autonomie fa de scrisul din Ungaria
Ur sacrificarea bine intles, a legturilor eseniale, subte
rane, ci limit
..t doar la o mai atent

explorare a peisajului

i tradiiilor ardelene - a creat o literatur ungureasc nou,


littraeurd

ardtltand.

Termenul e nou; ntrebuinarea lui,

inainte de rlzboiu, ar fi fost socotit drept o erezie - nu


numai n Ungaria, ci i in Ardeal. Cci n el se cuprinde afir
marea unui spirit regional care ar fi fost energic detestat
n anii aceia stpnii de obsesia unificrii, cu orice pre i
in toate domeniile vieii, cnd un ministru al instruqiei pu
blice a gbit de cuviin , s impuie colilor, printr'un ordin
confidenial ca numirea de Tunsilvania (- cu o veche i
concret rezonan i pentru Unguri -) s fie inlocuit prin
aceea de

Platoul Sud-Estic, iar sub raport politic Ardealul


inutul de dincolo de Piatra Craiului ' .

s pOarte numele de
)
Cu atit mai interesant este procesul ce se desvoit sub

ochii no,tri de 15 ani ncoace. Semnalul de reculegere de


dup detorientarea int1ielor momente a fost dat tocmai prin

literatur. O literatur de indemnuri, copleit de lirism,


') Revista Erdelyi Helikon (Heliconul Ardelean), 3. 1928,

P 57

Iosif Nyiro
dari in viala literar i artistiel a llrii (a fost, ani de-a-rnduJ,
directorul general al Teatrului Naional i al Operei din Buda
pesta i a avut insemnate succese literare acolo), pentru li
veni s vegheze la destinele acestei noui literaturi ardelene,
iar fecundul animator, omul de gust i de iniiativ, K6s,
dei invitat cu struin i in repelite rnduri la O caltdr

www.dacoromanica.ro

B O A B E
dela Politehnica din capitala Ungariei, a preferat sI rlmlnl
In Ardul, In acela, scop . .
Concentcarea aceasta de forle pe , frontul ardelun f, n'ol
Int1rt..iat !.li-,i du rcdele. Vom arlta numai una din ruli

urile acesteipolitici culturale: editun ' Stpmives dh f (Breasla

artelor frumoase), Intemeiati tot In jurul revistei amintite

D E

G R U

viste1e coltolice din Budapesta, Eiel ,i Kafholiku$ Sztm/e


(Revista Catolici). In pericda de dibuire a literaturi
i arde
lene Nyiro aduce, astfel, un nume cunOSCUI. CJteva premii
obfinute la concursuri literare atrag fi mai mult atenia asupra
lui, iar Intliullui volum de nuvele, Ji:wfarag6 tmbu (Cioplito
rul de (foie), olplrut In 1924, se bucurl de o excelentl primire.
In 1928 publicl romanul istoric Sibdi b6Uny (Zimbrul dela
Jibllu), In editura t Sdpmivu cth f (Breasla artelor frumoase),
Insemnata editurl la a clrei intemeiere Nyir6 ol ostenit i
el din r3sputeri dupll ce, mai inainte, prin 1925, a redactat
dtva timp revista Pdsttortii: (Foc cioblnesc). Tot

la Sztp

mives cth . olpare, In 1930, In jugul Domnului. Am1ndoul


aceste romane au fost editate i de casa budapestanll Athr
natum i olU fost bine primite i de publicul din Ungaria.
Volumul de nuvele Kopjafdk (Cruci), publicolt n 1933 la
Cluj, s'a epuizat n dteva luni. i pentru a completa aCUte
informaii bibliografice, sli amintim ci tOI n cursul anului
trecut Nyir6 a compus o tragedie inspiratll de balada sl
cuiasel Frumoosa Iulia, reprezentatI, cu remarcabil succes,
la Cluj i n alte orae ardelene. Ultima lui lucrare, micul

Manuscris al lui Iosif NyirlS


,i care a ibutit sl tiplreascl plnl acum, n condilii tehnice
ce nu IasI nimic de dOril, 82 de volume de literaturl, desti
Cute toate, printr'un sstem
i
ingenios i asiduu de colporta;.
Privit, la nceput, cu neincredere de unele cercuri din Un
garia - Academia in cap cu prtledintele ei, Adalberl

Br,

rrl'iczy fi octogenarul publicist Eugen Rdkosi au vlut, n


accentuaru specificului ardelun, primejdia rupturi
i unitIii
spirituale ungureti, iar episcopul reformat Ladislau Ravos,

roman, UzBtnt:r, a ieit de sub tipolr de dteva %i


l e.
De trei ani, Nyirci a pIr3sit Clujul, a Incercat sl lael agri-

NYlR6'JOZSEF

ISTEN'GAJABAN
II.EC.EM-

pleut din Ardul abia n 1921, a aruncat n discuie cuvinte

de alarml, pomenind de , schismi litenrl f, de o ' literaturl


rupti 'n doul f - acest transilvanism este astl%i nu numai
oldmis i cultivat cu asiduitate, ci i deviat - uneori - spre
scopuri Slrline de lileraturl.
Autorul romanului [n jugul Domnului a fost de fal la toate
aceste faze de evolulie ale literaturii ardelene pe ure el a
Imboglit-o cu doul elemente impozante: notol plmintului
slcuiec i experiena catoliel.
Iosif Nyird s'a nbcut n 1889, n comuna Jimbor (judeul
Odorheiu), dintr'o veche familie slcuiascl

1).

lntruga

co

pilllrie i-o petrece in acusd. larl slcuiasci pe care, mai


drziu o va descrie cu allta nostalgie. Terminind liceul din
Odorheiu, tinlrul incercat de griji familiare (tatii slu mu
rise pe cind el rra in clasa I-a de liceu), se nscrie la Semi
narul Collolic din Alba Iulia ,i dupl absolviru acesteia este
trimis la Viena pentru studii supericre de teologie. Hiroto
nisit In 1912, reuete sl fie numit profesor, in toamna aceluia
an, la Sibiu, de unde, in 1914, se transferI la Bistria. In
anul urmltor Insl cere i obline parohia satului Chidea (jud.
Cluj) pe care o plstorete pinl in Noemvrie 1919, dnd, pl
rlsind preOia, se elsltortlte, se mutI la Cluj i intrl ln re
daeia :tiarului ' Keleti Ujug f (Cueta Orienwlui) la care
colaboreau plnl in ziua de azi.
Intlii pai in literatur ii incurci avind cilluzl pe pri
ceputul redolClor, Iosif Andor, u swdent in teologir, in re-

1)

Datele biografice mi-au fost comunicate de d-I Nyiro

Insui.

CLUJ -KOLOZSV"' 1 j) ; O
Coperta romanului In jugul Domnului (voi.

1)

culturl in Racoul de jos, - Uri prea mari rezultate, pro


babil, de vreme ce dupl un an de zile, 11 vedem stabilindu-se
In Odorheiul copill.riei, bizuindu-se numai pe condeiu. ' Amarl
piine, n'o recomand nim5nui ,.
Originea slcuiasel a scriitorului e decisivll pentru a.rta lui.

www.dacoromanica.ro

Existi in adevlr trbitur sufleteti spt:cifice care deosebesc


pt: Sicui de Ungurul din Pusti i chiar de tipul general

al

76,

stea ddtoa.re a poporului tlu orfan, dispreuit, strlin in ara


lui, netiutor, barbar, asiatic, tu pt:cete mUll a bu:telor pl

Ungurului din Ardeal. Un fond de tristee ce se sbate des

rinilor nOlltri; V'o incredinle:t voul pls1ri ale dmpului ,i

nidijduiti in atltea vechi balade imbibate de gustul morp


i,

fiare din pduri . .

se lmpletete, in acest suflet slcuiesc, cu o iretenie venic

s'o uitl m . .

la plndi, cu o ghiduie mereu treatil pentru a pune la cale

ca oda!1 - cine tie cnd ( si ni le puteli inapoia 1 . .

o pldleal1 sucitli. Oameni de munte, aeui in judeele Trei

Grbii-vl s'o invlai inainte ClI noi

Culegei toate dulcile noaslte cuvinte risipite

Scaune, Ciuc i Odorheiu, i:tolai de restul maghiarimi


i prin

In jugul Domnului inseamnl, UrI indoial, momentul cul

Intinse valuri de romnism, Slicuii au plstrat, pe de altli parte,

minant In cariera literarI a lui Nyirl). Plribind predileCia

un graiu arhaic, cu accentul clntat, cu inversiuni capricioase

pentru acei falduri decorativi de {rau solemne care fac din


, Zimbrul de la Jiblu ' mai degrabl o serie de romantice

,i construcii eliptice.
In nuvelele sale, Nyim se dovede,te un cunosclotor ca ni

panouri

istorice, in ultimul du roman, Nyiro ne dl toate

meni altul al ciudatei lumi dela poalele Harghitei pt: care o

peripeiile Indtlungatei lupte ce se petrr In sufletul unui dnlir

pre:tint1 rapsodic, ntr'un stil indrcat de reminiscenele graiului

preot calolic, - intre teribi


l a porunc1 a renun.:irii pe care

scuiesc. O pitimali iubire de neam i de plimlntul natal

imensa putere a Bisericii i-o impune - fi intre chem.lri


le

aldtuete suportul acestor nuvele, - balade in pro:t1, sau

vieii care colcliie in pieptul Inlrului prrot Iibatar. Liric

vagi evoclri mai de grabI declt adevlrate construcii epice.

i aici _ dar de un lirism justificat mai mult dedt oriclnd,

Conturul acpunii se pierde, se absoarbe In atmosfera invl

fiindd romanul e urzit din fire de autobiografie, Nyir6

luitoare, stlplniti de nu ,tiu ce straniu duh al pidurilor.

butete si construiascli, de data aceasta, un roman robust,

In aceastli atmosferli de magie oameni i Intlmpl1ri de rlnd

de rar armonie.
Din momentul n Cafe poa.tla bltrlnului seminar se inchide

capitl accepiuni de legendli, de vis.


Acest subiectivism in interpretarea naturii i a sufletului
popular nu e scutit totdeauna de abu:: de metafore, de pompi
barocl i de exagetiri ale mlndriei de

ras,

tOIU? el a Imbo

gllit cu o culoare noul stilul unguresc de astl::i.


Stilist inainte de toate, migllitor pasionat de imagini, Nyiro
consacri un roman intreg dragostei de limbi. Romanul istoric

ca o lespede de mormint dupl Inlrul intrat aici, silit de


sirlcie,

imollndu-i

toate

visurile adolescenei - moment

ce amintete i:tbitor pe Jocelyn al lui Lamartine, - ,i plnl

la plrlsirea, In plini virstl birbliteaseli, i dupl un dramatic


:tbucium, a hainei preoeti pentru o dragoste curatli, pe di
nntea noastri defileau loate momentele extrem de inte

Zimbrul dt/a jibdu, in care implratul 10JiI al IIlea i baronul


Nicolae WemUny sunt pui fal 'n lal - cel dindiu, ' poetul

resante

domniei , repruentind ideea unui grandios imperiu abso

minaristului de inaltl distincie eticl i intelectuall, chinuit

lutist lntemeiat pe fora centralismului i pe o adSncli iubire

de Indoieli, ajungnd, prin meditalii adnci ,i mortificare,

de oameni, dar distrugnd orice veleitate de independenI

la realizarea impldrii cretineti, la identificarea cu subli

, expt:riene catolice 1 care, cum spuneam, e aportul

cel mai de pret al lui Nyiro in literatura ardeleanl. Viaa se

,i patriotismul local a ciror expresie el le vede in cultul limbii

mele idealuri ale religiei, la integrarea In marea disciplin5.


.
catolici, apoi preoli
a la sate, cu dureroasele datorii de doctor

maghiare - nu este altceva decit o fastuoa51 ,i retoricl apo

sufletesc pentru atltea rini care toa.le teaptl alinarea dela

teoure a limbii ungureti. Sunt semnificative, i nu numai

miraculoasa putere sacerdotall: iatl punctele culminante ale

nalionall, - cel de al doilea, baronul, Intruplnd orgoliul feudal

penlru tlleul lor istoric, ei i pentru Inelesul lor de actuali

graficului acestui roman ardelenesc, care, pentru adlncimea

tate - cuvintele pe care baronul ungur le rostete la adunarra

explorri
l or in domeniul catolicismului trebue pus aUturi de

judeeanl din Zlilau, atunci clnd se vestete eli impliratul

un alt roman semnificativ - acesta al protestantismului

a decretat ca unicI limbl oficialli a Statului, limba germanl:

romanul CtIrua Dra,ului de episcopul rrformat al Ardea-

' Adio, prrasUntli, oc1ritl, scumpi limbi ungureasd . . . , tu

lului, Alexandru Makkai.

Ion Chilltru

Teatru, muzic , radio, cinematograf


STATISTICA FILMULUI. - Anul 1933 a fost pentru

cu acei""i artiti, producii foa.rte pUlin deosebite

una de

cinematograf un an de durere. In intliul rind, din pricini

aha. Am cunoscut astfel filmul poliist, filmul de groa:t1,

11untrice, care s'au simpt in acel""

filmul cu tenori, n nenumlrate exemplare, care saturl

timp In toa.te locurile

'i

de producie a filmului. Arta cea noul, dupi biruina Ur

Indeplrtea:t1 publicul. Poa.te d in niciun an timpul de rulare

asemlnare dela Inceput, nu se putea si nu se intllneasd ,i

a unui film n'a fost mai scurt, spre desnldejdea cinemato

cu

aceastl

cri::l

de

cretere. Cea mai grea dintre treptele

Mai

grafitilor, deelt acum. E semnul cel mai vidit.

Mi

se pare

sunt insi i altele. Cine

eli un singur film sau cel mult doul au i::butit si timlnl pe

matograful nu cunoate desvoltarea IiniJtill a teatrului, cu

afi, doul slptlmni, i aceasta in Bucureti, la cele mai cer

de evolulie a fost filmul sonor.

coli sau cu epoci lungi de adlncire i de prelucrare, tragedie,

cetate ,i mai bune cinematografe. Filmul e ca moneta :

dram3, teatru c:Iasic:, teatru romantic. EI e Intr'o necontenitl

elt e mai slab cu att se miJd mai repede.

dutare. Marele procent de tthnicl pe care il cuprinde ii dl


un caracter propriu, simpt i in latura lui spirituaU. Dato

cu

In al doilea rlnd, cinematograful a avut de suferit i din


pricini din afara lui. Anul trecut s'a votat o nou5. lege de im

ritli unei trebuine de organiure comerciall, am fost n1vl

punere a spt:ctaoolelor. In locul impuneri


i globale pe due

liti de pildli, de filmul in serie. Acee"" Casl fabrici, aproapt:

de localuri ,i categorii de or""e, Impotriva dreia einemato-

www.dacoromanica.ro

B O A B E

graqtii
f
prottstau el Impov1r1toare ,i nedreapt1, s'a
impo%itul asupra fiec1rui

bi
l et de

;LJtUt

intrare. Protestul a fost

numaidecit mai puternic decit cel vechiu. Ne lipsesc pin1

D E

G R U

tot atunci cu ;lmeriC;lni

573.520): produc!i;l fr;lncezli

filme cu 127.79' metri.


ScAduu, care se atepta, d;ltoritl mprejurlirilor politice,

acum daltlepentru intiile noul luni de aplicare a legii, dar

a fi
l mului germ;ln, n'a avut loc. EI se apropie

din ce ,tim dela Miniterul de Finane ele au

de filmul ;lmerican.

insemne

un simit plus de incasliri fa de trecut. Dac3, in ciuda crizei


de public, proprietarii de cinematografe au trebuit sli plli

Uri incet;lre

Totalul filmelor intr;lte in circul;lli;l cinem;ltogr;lficl ;1 Coot


n cursul anului 1933, 679 cu un metraj de 830.036 metri. (In

teasel sume m;li mari, stnea lor de asti%i apare, n tot ca%ul,

1930, 1.035890, in 1931, 938,450 i in 1931, 709.309). E

ca ngreuiati fali de st;lrea din 1932, oriC;lre ar fi fost atunci

vorba de un uor spor fa1 de anul trecut. Au fost respinse de

cap;lcitatea lor de plali. O ah1 urmare a apicirii


l
nouei legi e cA

cenzuri 8 filme in lungime de 17.5"39, cua ce ar ridica nu

acu cotli parlt din ncasri care