Sunteți pe pagina 1din 27

Tema proiectului : ABSENTEISMUL SCOALAR

Titlul proiectului : Combaterea absenteismului scolar


Rezumat
Proiectul "Combaterea absenteismului scolar" rezuma problematica actuala impusa pe scena educationala, obiectivata prin frecventa redusa a
prezentei elevilor la scoala. Am inceput prin a prezenta scopul acestui program, care incearca sa descrie cauzele ce determina prevalenta
fenomenului si modalitatile de rezvolvare ale acestora prin activitatile elaborate.
Obiectivele pe care ni le-am propus au menirea de a fi operationalizate, astfel incat sa se observe imbunatatiri calitative si cantitative in planul
comportamental al elevilor care absenteaza, dar si in sustinerea si dezvoltarea unui cadru familial armonios si a unor relatii de colaborare
familie-scoala.
Calendarul proiectului defineste progresia detaliata a activitatilor descrise, incercand, nu sa incarce programul elevilor, ci sa ii orienteze spre
arii care sa le ofere incredere in aptitudinea lor pentru scolaritate si sa le dezvolte sfera sociala.
Fenomenul absenteismului scolar a fost studiat intr-o serie de programe, printre care amintim "Programul Young", pus in practica din anul
2002, pana in anul 2005, proiect cu rezultate deosebite in combaterea absenteismului scolar.
Obiectivul "Programului Young" a fost acela de a elabora, la nivel european, o metodologie integrata cu caracter de noutate pentru combaterea
absenteismului

scolar

si

muncii

copiilor.

Beneficiarii directi ai proiectului YOUNG sunt consilierii si formatorii experti implicati in proiecte destinate promovarii drepturilor si sanselor
tinerilor, in timp ce beneficiarii indirecti sunt tinerii supusi riscului sau cei care sunt deja implicati in proiecte de integrare si reabilitare

Fundamentarea teoretica a proiectului am continuat-o prin compararea formelor de manifestare a absenteismului scolar in 3 tari : Austria,
Franta, respectiv Romania si incercarea de a define cauzele care stau la baza acestuia in tara noastra. Astfel, tabele statistice arata ca rata cea mai
ridicata a absenteismului scoalar este in Austria.
De asemenea, am studiat problematica absenteismului si in Andaluzia, descriere pe care am gasit-o intr-un articol din ziarul "Adevarul", in care
este prezentata situatia anchetelor internationale IALS (International adult literacy study, 1995), care releva faptul ca "in cinci tari din sapte, mai
mult de 60% dintre adultii interogati spun ca au renuntat la scoala din motive care nu aveau legatura cu ei si pe care nu le puteau controla". Acest
proiect incearca egalizarea sanselor la educatie.
De asemenea, proiectul cuprinde si tabelele care sustin motivele de ingrijorare cu privire la absenteismul scoalar, intrucat prezinta rata
absenteismului in scoli, in diferite tari ; informatiile fiind obtinute prin intermediul studiului PISA (realizat in 2000).
In finalul proiectului am incercat sa prezentam avantajele acestui program, dar si limitele sale.

Scopul proiectului
Scopul acestui proiect este sa ofere modele de combatere a fenomenului "cronicizat" al absenteismului scolar, descoperirea cauzelor ce il
determina, constientizarea reactiilor la stres a actorilor implicati in procesul de absentare, consitituirea unei imagini de sine pozitiva, dezvoltarea
capacitatii de apreciere si utilizare a potentialului propriu al elevilor.
Obiective
1

Identificarea surselor de stres scolar


Sa se dezvolte stima de sine a elevilor , sa se construiasca o imagine de sine pozitiva prin autocunoastere si dezvoltare personala

Dezvoltarea asertivitatii

Cresterea motivatiei scolare prin clarificarea scopurilor de lunga durata

Crearea unui context familial propice dezvoltarii intelectuale

Cresterea increderii si a relationarii dintre copii, parinti si scoala

Adaptarea programelor scolare la particularitatile individuale ale elevului.


Argument

Mutatiile din societate si din familia contemporana (problemele economice, problemele de relatio 515h76f nare intre parinti si copii, timp redus
petrecut cu familia, redistribuirea rolurilor, suportul social si emotional redus, supraincarcarea profesionala a parintilor sau munca in strainatate
etc.), determina mai multe probleme emotionale la copii decat in trecut si, astfel, frecventa absenteismului scolar este in crestere.
La acestea se adauga presiunea grupului, riscul consumului de droguri si a altor forme de dependenta, metodele educative slabe, inconstante,
supraincarcarea scolara, disfunctiile in evaluare si notare, frica de examene etc, constituindu-se in adevarati stresori pentru elevi care, din pacate,
uneori evita confruntarea cu ,,problema" prin fuga dela ore. Vazut din aceasta perspectiva, absenteismul devine o problema sociala, un semnal
tardiv al existentei unor probleme, o conduita care reflecta atitudinea structurata a lipsei de interes, motivatie, incredere in educatia scolara.
Din pacate, absenteismul este in crestere, mai ales la nivel liceal, iar ignorarea sau pedeapsa excesiva pot doar contribui la cronicizarea
fenomenului.

Aceasta schimbare in atitudine nu apare in mod brusc. Exista intotdeauna indici relevanti ai aparitiei ei. Orice esec care nu este observat la timp
poate antrena un proces de inadaptare. Elevul se resemneaza sau renunta, devenind indiferent fata de scoala sau se revolta impotriva insucceselor
pe care nu reuseste sa le invinga, incearca anumite compensari prin care vrea sa dovedeasca pentru el insusi ca poate sa reuseasca in unele
lucruri, ceea ce uneori duce la fapte de indisciplina sau la evitarea anumitor ore.
Elevul incearca sa evite insuccesul preferand sa isi petreaca timpul intr-un mediu in care, crede el, se poate remarca. Din pacate, de cele mai
multe ori acest mediu il reprezinta strada. Prevenirea acestor acte de inadaptare constituie premisele pentru o dezvoltare armonioasa a intregii
personalitati.
Acest proiect se doreste a fi un suport pentru intreaga societate care se confrunta cu problema absenteismului, prin personalizarea programelor
de prevenire la nevoilor diverse ale elevilor.
Fundamentarea teoretica
1. Management si comunicare
Publicul vizat : dirigintii, consilierii educative, cadrele didactice
Justificare : necesitatea invatarii unor strategii si tehnici de cunoastere sa personalitatii elevului
Durata : 24 ore: 8 ore curs, 12 ore aplicatii, 4 ore evaluare
Obiective :
Intelegerea relatiei de parteneriat elev - cadru didactic

Imbunatatirea modalitatilor de comunicare

Scopul acestei activitati este de crestere a competenetlor de comunicare si cunoasterea personalitatii elevului si a colectivului de elevi.
Atingerea scopului se realizeaza prin cursuri interactive, aplicatii practice, monitorizare, evaluare.

Activitati : Cursuri interactive, aplicatii practice (exemplu: cursuri interactive in cadrul carora elevii sa fie liberi sa se aseze cum vor ei in
banci; formarea catorva echipe alcatuite din 4, 5 elevi si schimbarea locurilor alternative astfel incat fiecare elev sa fi facut parte din toate
grupurile formate).
Rezultate: Ameliorarea competentelor de comunicare.
Calendarul programului: semestru II
Modalitati de aplicare si evaluare: portofolii cu aplicatii si eseuri.
2. Managementul calitatii evaluarii in unitatile de invatamant de stat si particulare - se adreseaza directorilor si a coordonatorilor CEAC
din scoli.
Publicul tinta vizat : profesorii
Scopul activitatii este de a asigura calitatea evaluarii in educatie, in vederea asigurarii stabilitatii sistemului de invatamant prin implicarea
personalului in atingerea de obiective comune. De asemenea, programul isi propune consilierea coordonatorilor CEAC din unitatile scolare,
instruirea lor pentru realizarea unei evaluari eficiente.
Programul propriu zis: cursuri, seminarii, activitati practice, studii de caz, autoformare asistata.
Justificare : evaluarea corecta a elevilor, prin personalizare
metodelor de predare-invatare si , implicit, pe cele de evaluare,
tinandu-se cont de posibilitatile fiecarui elev.
Obiective:
- sa se dezvolte elevilor increderea in propriile posibilitati intelectuale
- sa se scada gradul de violenta si frustrare a elevilor, rezultat din diferentele dintre rezultatele acestora la invatatura.
Activitati : evaluare individuala prin metode noi (prin prezentari in power point, convorbiri, metode proiective etc)

Rezultate : prezenta mai mare la orele de curs, crearea unei personalitati armonioase a elevilor, dezvoltarea increderii in sine si cadrul
educational.
Calendarul programului : decemembrie - martie
Modalitati de aplicare si evaluare : chestionare, teste, portofolii, analiza rezultetelor elevilor la invatara
Cursurile vor fi tinute de formatorii specializati in managementul calitatii din cadrul inspectoratului scolar si de experti in asigurarea calitatii.
3. Consilierea cadrelor didactice in vederea personalizarii metodelor de predare-invatare-evaluare, pentru elevii care absenteaza .
Publicul tinta vizat: cadrele didactice
Scopul activitatii : cresterea eficientei discursului didactic, prin valorificarea sistematica a relatiilor dintre potentialul elevului si material de
predate.
Utilitatea: dezvoltarea stimei de sine a elevului si evitarea conflictelor dintre educati si educatori
Obiective :
-

Studiul analitic al relatiilor structurale dintre profesori si elevi (cunoasterea potentialului individual al elevilor si valorificarea lui)

Crearea unei imagini de sine positive, dezvoltarea increderii in propriile abilitati

Formarea abilitatilor de cunoastere si autocunoastere in actul de evaluare

Calendarul activitatii : semestrul I


Modalitati de evaluare : portofolii cu aplicatii si eseuri (descrierea relatiilor pre/post consiliere), proiectia relatiilor prin desen, literature etc.
4. Personalizarea curriculei tinandu-se cont de potentialul elevului
Publicul tinta vizat : elevii

Justificare : invatarea bazata pe proiecte presupune o abordare integrata a curriculumului, personalizat pe posibilitatile fiecarui elev.
Scop : descoperirea/dezvolarea propriilor abilitati/competente
Obiective :
- organizarea de situatii de invatare specifice diferitelor comportamente ale elevilor
-

Imbunatatirea competentelor profesionale ale profesorilor

- Optimizarea procesului de invatare


Calendarul activitatii : permanent
Modalitati de evaluare : chestionare, portofolii, proiecte aplicative.
5. Managementul conflictelor in unitatile de invatamant

Public tinta-vizat: cadrele didactice si elevii;


Justificare: Programul este cerut de practica pedagogica, dar si de cea sociala. Presupune rezolvarea conflictelor dintre profesor-profesor,
profesor-elev, elev-elev.
Durata: 24 ore: 8 ore de curs, 12 ore de aplicatii, 4 ore de evaluare.
Scop: Rezolvarea conflictelor dintre participantii la educatie.
Obiective:
. dezvoltarea deprinderilor de cunoastere si de autocunoastere;
. dezvoltarea deprinderilor de asertivitate;
. dezvoltarea abilitatilor de relationare;

. dezvoltarea abilitatilor de management al conflictelor de comunicare.


Activitati: Dezbateri, analize, activitati aplicative, proiecte de grup, portofolii.
Calendarul programului: pe tot parcursul programului
Rezultate: Eseuri, proiecte, relationari.
Modalitati de evaluare: Chestionare, proiecte si demonstratii aplicative
6. Curriculum scolar interdisciplinar :
Public tinta vizat: Institutori, profesori.
Justificare: Nevoia de unitate este o trasatura definitorie a procesului cunoasterii in lumea contemporana. Interdisciplinaritatea devine o
directie prioritara de modernizare a procesului de predare-invatare.
Durata: 24 de ore
Scopul: dezvoltarea capacitatii de proiectare, desfasurare si evaluare a unor demersuri didactice de tip interdisciplinar in procesul de instruire
si educare.
Obiective generale:
.

Dezvoltarea capacitarii de abordare sistemica a curriculum-ului scolar;

Dezvoltarea capacitatii de proiectare, desfasurare si evaluare a unor demersuri didactice de tip interdisciplinar;

Dezvoltarea abilitatilor de comunicare si de lucru in echipa.

Activitati: cursuri, activitati aplicative, proiecte tematice.


Rezultate: implicarea participantilor in activitati practice in cadrul carora sa valorifice metode si strategii prin valorificarea propriei experiente didactice.
Calendarul programului: permanent

Modalitati de evaluare: proiecte didactice interdisciplinare, chestionare, fise individuale.


7. Antrenarea parintilor in activitatea de informare si formare educationala :
Public tinta vizat - parintii si profesorii
Justificare : Nevoia de unitate intre mediul familial si cel educational, crearea unui habitat propice dezvoltarii armonioase a personalitatii elevului.
Durata : pe tot parcusul programului

Scopul : imbunatatirea relatiilor intre scoala si familie si dezvoltarea stimei de sine pe baza reciprocitatii afective si sustinerea familiei
Obiective :
Antrenarea parintilor in activitatea de informare si formare educational
Colaborarea intre toti actorii implicati in procesul de invatare al copilului
( profesori/consilieri scolari ).
Activitati : intalniri atat in cadrul formal, cat si in cel informal, desfasurarea de activitati ludice concomitent cu cele stiintifice, jocuri sperciale intre elevi si
parinti, discutii intre parinti si consilieri scoalri/psihologi/profesori, desfasurarea de programe individuale pentru fiecare familie (in functie de personalitatea
si contextual familial individual).
Ruzultate : implicarea participantilor in practice si psihice, in cadrul carora sa valorifice comunicarea intre membrii familiei, intre familie si scoala,
dezvoltarea increderii in sine si in cadrele didactice, dezvoltarea propriilor abilitati.
Calendarul programului: o data pe saptamana, activitatile desfasurandu-se in diverse locatii
Modalitati de evaluare: chestionare, discutii libere, activitati proiective.

8. Introducerea de activitati individualizate care sa le ofere satisfactii elevilor


Publicul tinta vizat : elevii
Justificarea : nevoia elevilor de a se simti valorizati, prin activitati care le fac placere.

Durata : pe parcursul unui an scolar


Scopul : scaderea gradului de introvertie a elevilor, cresterea gradului de socializare, crearea unei stime si imagini de sine pozivita
Obiective :
- Dezvoltarea increderii in sine a elevilor
- Dezvoltarea abilitatilor
- Crearea unei imagini de sine positive
- Crearea in cadrul scolii a unui mediu securizat si securizant
Activitati : competitii sportive, artistice, cercuri de literatura, arte
(pictura, muzica), crearea uneo cabinet pentru aceste activitati.
Rezultate : implicarea elevilor in activitati artistice, cresterea gradului de incredere in sine, dezvoltarea abilitatilor.
Calendarul programului: o ora pe saptamana, pe tot parcursul programului
Modalitati de evaluare : obiectivarea activitatiilor sub forma unui portofoliu propriu cu diplome, planse etc.
9. Constituirea de cabinete pentru consilierea elevilor si parintilor
Public tina vizat : elevii, parintii si cadrele didactice
Justificarea : necesitatea cabinetelor de consiliere in cadrul institutiilor de invatamant.
Durata : permanenta
Scop : Crearea unui cadru securizat pentru elevi si parintii acestora, cadru in care se pot desfasura sesiuni de comunicari si activitati terapeutice prin joc
(psihodrame, metode psihometrice etc).
Obiective :
- sa existente in fiecare scoala cel putin un cabinet de consiliere, un psiholog, un psihopedagog si un mentor, care sa ofere sprijin si sa le orienteze
permanent activitatea elevilor, prin programe specializate.
Activitati : consiliere, discutii libere, teste
Rezultate : prezenta cabinetelor de consiliere si orinetare in fiecare institutie scoalara.
Calendarul programului : existenta permanenta a acestor cabinete in interiorul scolii
Modalitati de evaluare : analiza frecventei cu care elevii merg la aceste cabinete si a rezultatelor celor care apeleaza la orele de consiliere.
10. Organizarea unor programe de voluntariat (in azile de batrani , orfelinate) in care elevii sa se simta implicati fizic in activitati care sa le dea

satisfactii.
Public tinta vizat : elevii
Justificare: necesitatea elevilor de a se implica fizic si emotional in activitati care sa le ofere satisfactii si sa ii motiveze
Durata: pe tot parcursul programului
Scop: Implicarea activa a elevilor in activitati care sa le dezvolte aptitudinea de comunicare, altruismul, increderea in sine.
Obiective:

Sa se imbunatateasca capacitatile de relationare ale elevilor

Cresterea coeziunii sociale a elevilor

Ocuparea timpului liber al elevilor cu activitati sociale, care sa le creasca stima si increderea in sine

Activitati:

ore

de

dans,

de

picture,

de

discutii,

plimbari

in

parc

cu

persoanele

din

centrele

sociale.

Rezultate: imbunatatirea capacitatilor de comunicare, de relationare, dezvoltarea unor noi domenii de interes pentru elevi, dezvoltarea reciprocitatii
afective.
Calendarul programului: 4 ore pe saptamana, 2 ore in zilele de luni si 2 ore in zilele de joi
Modalitati de evaluare: planse, filmari, desene.
Fundamentarea teoretica
Prezentarea proiectului 'YOUNG'
Gama larga de materiale adunate in aceasta lucrare este rezultatul celor trei ani de derulare a proiectului pilot "Actiuni integrate de combatere a
absenteismului

scolar

si

muncii

copiilor

YOUNG",

co-finantat

de

Comisia

Europeana

prin

programul

Leonardo

da

Vinci.

Proiectul, prezentat Agentiei Nationale Leonardo da Vinci (ISFOL) de catre Fundatia IDIS - Citt della Scienza, in urma apelului pentru depunerea de
proiecte cu termen limita 18 ianuarie 2002, fiind unul dintre cele 22 de proiecte aprobate pe 18 septembrie 2002, dintr-un total de 188 de proiecte prezentate.
Obiectivul proiectului YOUNG, demarat oficial pe 20 decembrie 2002 si programat sa se incheie pe 19 decembrie 2005, a fost acela de a elabora, la nivel
european,

metodologie

integrata

cu

caracter

de

noutate

pentru

combaterea

absenteismului

scolar

si

muncii

copiilor.

Beneficiarii directi ai proiectului YOUNG sunt consilierii si formatorii experti implicati in proiecte destinate promovarii drepturilor si sanselor tinerilor, in timp
ce beneficiarii indirecti sunt tinerii supusi riscului sau cei care sunt deja implicati in proiecte de integrare si reabilitare.
Planul de actiune este structurat in trei pasi:
Pasul 1 - Cercetarea, analiza si prezentarea datelor statistice si a altor proiecte importante referitoare la absenteismul scolar si munca copiilor in Franta, Italia,
Austria, Romania si Marea Britanie
Pasul 2 - Crearea unui nou model integrat de combatere a absenteismului scolar si muncii copiilor in Europa
Pasul 3 - Testarea modelului si diseminarea informatiilor referitoare la rezultatele proiectului la nivel national si european
De asemenea, in interesul prezentului proiect, Comisia Europeana a fost solicitata si a acceptat initierea in cadrul proiectului YOUNG a unui parteneriat cu
noua organizatii, fiecare dintre acestea avand roluri si sarcini specifice.
Tabelul urmator prezinta rata absenteismului in scoli, in diferite tari ; informatiile s-au obtinut prin intermediul studiului PISA (realizat in 2000)

niciodata

O data sau de 2 De 3 sau 4 ori

De 5 ori sau mai

ori

mult

Germania

73

22

Luxemburg

73

21

Belgia

71

21

Elvetia

68

25

Austria

63

32

Suedia

62

29

Irlanda

57

34

Finlanda

57

33

Danemarca

50

34

Italia

44

42

N : "*" =lipsit de importanta statistica


Astfel, se observa cu usurinta valorile crescute in ceea ce priveste absenteismul in Italia - mai mult de jumatate dintre cei chestionati au absentat macar o data
in ultimele 2 saptamani.
In Austria se observa rata cea mai scazuta a absenteismului.

Acceptiuni asupra absenteismului in diferite tari :


Austria
Prezenta sau absenta elevilor in sistemul de invatamant austriac este reglementata prin articolul 43 al Legii Educatiei : "Elevii trebuie sa mearga la scoala
in mod regulat si punctual in timpul perioadei legal stabilite pentru scoala."
Articolul 45 prezinta situatiile in care este justificata absenta elevilor de la scoala :

Imbolnavirea elevului

Boli contagioase ale celor care locuiesc in aceeasi resedinta cu elevul

Imbolnavirea parintilor sau a altor membri ai familiei care necesita ajutorul elevului

Evenimente extraordinare in viata elevului sau a familiei sale (de exemplu evenimente de familie care nu survin annual precum botezul, casatoria ,
moartea unui membru al familiei , etc.)

Drum spre scoala impracticabil sau conditii meteo care pun in pericol sanatatea elevului.
Cauzele absenteismului scolar in Austria

In Austria, absenteismul nu reprezinta o problema scolara majora si de aceea nu exista initiative sau programe oficiale care sa actioneze in aceasta directie.
Totusi, absenteismul scolar este considerat premergator unor probleme psihologice, de aceea serviciile de consiliere si alte organizatii de sprijin abordeaza
aceasta situatie din perspective e nevoilor parintilor de a face fata dificultatilor scolare ale copiilor.
O brosura cu informatii a "Serviciului pentru Tineri si Familie" al Consiliului Local din Viena identifica urmatoarele forme de absenteism scolar:

Absenteism scolar tipic, in majoritatea cazurilor fara consimtamantul sau informarea parintilor.

In unele cazuri, absenta de la scoala este tolerate de catre parinti, deoarece elevul trebuie sa ii ajute in gospodarie, mai ales in ingrijirea fratilor
mai mici.

Parintii sunt uneori implicate in asa numita "strategie pentru absenta scolara" : elevului ii este permis sa absenteze din cauza unui test scolar care
trebuie sustinut sau pentru a se putea pregati mai bine pentru o alta examinare, cea de la care se absenteaza fiind considerata de importanta
minora (de ex.: cursuri de dupa-amiaza etc.)

O alta forma de refuz a scolii o constituie fobia de scoala, adesea insotita de reactii fizice (voma, greata, paloare, astm, tulburari de somn,
agitatie, etc). In contrast cu absenteismul "normal ", acei copii care au fobii de scoala nu actioneaza in grup , ci pur si simplu refuza sa plece de
acasa.

In general, absenteismul scolar debuteaza numai dupa ce parintii isi obliga copiii sa mearga la scoala. Elevii doresc sa evite situatii neplacute si
adesea formeaza grupuri care hoinaresc prin magazine, baruri, etc. Similar studiilor asupra satisfactiei la locul de munca, acest comportament
este un bun indicator asupra atractivitatii scazute a sistemului de educatie, a modului de predare-invatare, a atmosferei scolare etc.

Atat copiii care au fobie de scoala , cat si cei incadrati in categoria absenteismului "normal", considera ca imaginea de sine le este afectata de scoala:
- unii reactioneaza cu teama
- altii protesteaza prin neinvatare si cauta mai multa satisfactie in afara scolii.
Ei adopta un comportament care influenteaza negativ viitoarea lor cariera si de aceea, parintilor le sunt oferite consiliere si suport psihologic. Pentru aceste
activitati, sistemul de invatamant austriac include profesori de consiliere si consilieri pe probleme pedagogice. Ei coopereaza cu profesorii, parintii si institutiile

psihosociale si medicale. In general, procesul de consiliere este structurat astfel:

Evaluarea situatiei curente si diagnoza pedagogica

Planificarea procesului de consiliere si stabilirea obiectivelor

Interventie si control

Reflectie si evaluare
Absenteismul scolar in Franta

Este foarte dificil sa vorbesti despre absenteism scolar sau abandon timpuriu in Franta pentru ca nu exista statistici credibile. Frecventarea cursurilor
invatamantului obligatoriu priveste elevii cu varste intre 6 si 16 ani , dar si toti tnerii care sunt inregistrati la scoala. Limita legala a absentelor este de 4 zile si
jumatate pe luna timp de 3 luni sau de 10 zile fara justificare. Inspectorii regionali in Franta inteleg si interpreteaza in mod diferit legea.
Motivele legale de absente sunt:

Boala copilului

Boli contagioase in familie

Sarbatori in familie

Imposibilitatea frecventarii scolii din cauza perturbarii transportului

Absenta temporara a persoanei in a carei responsabilitate se afla si pe care elevul trebuie sa o urmeze

Cauzele absenteismului scolar in Franta


Dintr-un raport cu privire la abandonul scolar realizat in ianuarie 2003 la cererea ministrilor educatiei nationale si cercetarii Luc Ferry si Xavier Darcos,
reiese ca poblematica absenteismului scolar nu e noua si trebuie tratata cu seriozitate deoarece prea multi tineri abandoneaza scoala fara nici o calificare
(aproximativ 7% dintre elevi, ceea ce corespunde unui numar de 60.000 elevi pe an).
Un alt motiv pentru a rezolva aceasta problem ail constituie politica de securitate a noului Guvern , care apreciaza ca absenteismul scolar contribuie la
cresterea delincventei juvenile si considera oportuna pedepsirea parintilor care nu isi trimit copiii la scoala. Acest raport ilustreaza faptul ca rata absenteismului
in scolile profesionale este de 2 ori mai mare decat cea din scolile obisnuite.
Rolul factorilor sociali si al familiei este important, lucru demonstrat de faptul ca rata absenteismului se dubleaza atunci cand:
- parintii sunt someri
- resedinta este in suburbia
- in famlii monoparentale (indiferent de provenienta sociala)
Rata absenteismului depinde, de asemenea , de decesul unuia dintre parinti si de numarul de frati si surori.Rolul colegilor de aceeasi varsta este mai important
decat cel al fratilor si surorilor.
Motivele pentru abandon scolar sunt multiple si trebuie analizate ca un proces complex , nu ca variabile cumulative.
In general , cauze diferite pot explica absenteismul scolar :
-

Aspecte culturale sau religioase ( in comunitatea rroma , fetele revin in tara de origine pentru a se casatori si nu se mai intorc)

Probleme familiale sau personale profunde, copiii pot fi in pericol (ex.:parintii sufera de depresie si tin copiii cu ei acasa)

Situatii limita : copii care urmeaza cursuri prin corespondenta din cauza starii de sanatate foarte proasta sau pentru ca au fobie de scoala, tulburari de
personalitate sau de comportament

Ingrijirea sau cresterea fratilor mai mici nu permit urmarea studiilor

Unii copii cred ca sunt in pericol ( din cauza gastilor sau grupurilor rivale)

Locuri de munca ilegale , deci interes mai mare pentru aspectele financiare decat pentru cele scolare

Implicarea copiilor in retele clandestine cu ajutorul carora obtin venituri

Pe langa aceste probleme sociale si psihologice , trebuie analizate si relatiile dintre tineri si institutia scolara. Unii elevi renunta la scoala atunci cand nu se
simt interesati sau implicati in activitatile de invatare, motivatia fiind diversa : nu pot indeplini sarcinile scolare pentru ca nu apreciaza anumiti profesori, nu
pun pret pe invatare, activitatile de invatare nu au sens sau finalitate pentru ei, constientizeaza ca nu au un plan profesional sau de viitor realist.
Romania
Acceptiuni asupra absenteismului in Romania
Absenteismul poate fi definit ca lipsa de la scoalaa elevilor care urmeaza invatamantul formal sau non-formal unde prezenta este obligatorie. Un elev care
lipseste o ora din programul scolar comite o absenta. In sistemul de invatamant obligatoriu , institutiile scolare si familia sunt responsabile pentru prezenta
elevilor la scoala.
In primii ani de tranzitie (1990-1995), rata de cuprindere a elevilor in invatamantul obligatoriu a fost de 90 - 91%. Au urmat eforturi pentru incurajarea

scolarizarii, cu intentia de a reduce rata abandonului scolar si a altor probleme scolare cum ar fi absenteismul.
Un bun exemplu il constituie garantarea alocatiei de stat pentru copii tuturor celor care frecventeaza invatamantul obligatoriu (o masura de protectie sociala a
copiilor cu varste intre 0-16/18 ani). Masura a condus, intr-adevar la cresterea ratei celor cuprinsi in invatamantul obligatoriu pana la aproximativ 97%( cu
usoare fluctuatii).
Din pacate, efectele acestei masuri sociale asupra prezentei scolare nu au fost monitorizate suficient si sistematic.
In Romania, absentele motivate si nemotivate de la ore sunt inregistrate intr-un document scolar numi catalog. Tot acolo sunt trecute si notele/calificativele pe
care elevii le obtin in urma evaluarilor.
Absentele motivate sunt asociate conceptului de absenteism. Se considera ca o absenta este justificata in urmatoarele conditii:
-

elevul se imbolnaveste ,iar motivul absentei este explicat printr-un certificat medical

diferite boli (temporare sau permanente) care impiedica elevul sa urmeze orele de Educatie fizica ; elevii sunt scuiti de participarea la aceste ore pe
baza unui certificat medical

evenimente sau situatii de familie exceptionale ; in aceste cazuri absentele sunt inregistrate de catre invatator ( la ciclul primar) sau diriginte (la
gimnaziu si liceu)

Doar absentele motivate nu influenteaza primirea alocatiei pentru copii. Daca un elev depaseste 40 de absente nemotivate pe luna, conform reglementarilor
legale, nu va mai avea dreptul la alocatia pentru copii pe luna respectiva. Din aceasta cauza , multe familii sarace, cu precadere cele de rromi, desi isi trimit
copiii la munca, au grija ca acestia sa nu depaseasca numarul legal admis de absente pentru a putea beneficia de alocatie.
In invatamantul secundar , conform acelorasi reglementari, depasirea unui numar de 40 de absente nemotivate in cursul unui an scolar conduce la

exmatricularea elevului ; o notificare este trimisa parintilor dupa 20 de astfel de absente. De asemea , elevul poate fi exmatriculat daca numarul absentelor
depaseste 20 % din numarul total de ore alocate unei materii in curriculum-ul scolar. In acest caz , notificarea este trimisa parintilor atunci cand numarul
absentelor depaseste 10%.
Pe baza unor argumente serioase, parintii pot solicita scolii informarea cu privire la absentele copiilor, pentru a preveni astfel exmatricularea.
Unele institutii scolare pot adopta masuri (incluse in planul scolar)de prevenire si combatere a absenteismului, precum si instituirea unor reglementari interne
pentru ameliorarea prezentei scolare. Conform opiniei generale a corpului profesoral, exista o legatura directa intre numarul absentelor si rezultatele scolare.
Absenteismul este, de asemenea asociat cu munca copiilor (impusa de catre familie sau la initiativa copilului ) si cu riscul includerii elevului in grupuri predelincvente.
Date statistice si informatii stiintifice despre legaturile dintre absenteismul scolar si alti factori semnificativi, precum :

Rata repetentiei in primul an al invatamantului post-obligatoriu

Rata repetentiei in primul an al liceului sau scolilor de arte si meserii in perioada 1995 - 2001 s-a mentinut constanta , dupa cum indica datele urmatoare:
Rata repetentiei in primul an al liceului
1995/96

1996/97

1997/98

1998/99

1999/00

2000/01

2001/02

2,3%

2,3%

2,3%

1,6%

1,3%

1,1%

0,9%

Rata repetentiei in primul an al scolilor de arte si meserii


1995/96

1996/97

1997/98

1998/99

1999/00

2000/01

2001/02

4,1%

3,9%

4,0%

3,8%

2,7%

2,4%

2,2%

Young - " Actiuni integrate pentru combaterea absenteismului scolar si muncii copiilor"
Un proiect cu privire la combaterea absenteismului scolar in randul imigrantilor fost demarat si in Andaluzia : "Se va porni de la experienta acumulata de
cativa ani, prin derularea unui program asemanator, adresat insa tiganilor spanioli. Alarmate de rata extrem de ridicata a absenteismului scolar printre minorii
imigranti, 18% dintre ei fiind de nationalitate romana, autoritatile au solicitat Consiliului Director al comunitatii Andaluzia fonduri pentru punerea in aplicare a
acestui

plan.

Cei vizati sunt parintii, copiii si profesorii. Dupa cum afirma consilierul Directiei de Egalitate si Bunastare Sociala, Fuensanta Lima, subventia solicitata, de
115.000 de euro, va sustine financiar activitatile de prevenire si combatere a absenteismului, intervenindu-se, individualizat, atat in mediul scolar, cat si in cel
familial.
Echipa desemnata pentru derularea programului va cuprinde un pedagog social, trei profesori indrumatori, un reprezentant al Serviciilor Sociale si Directia
pentru ocrotirea familiei."
Sursa : Ziarul "Adevarul" 25 aprilie 2008
Atunci cand sunt intrebati despre principalele motive pentru care unii tineri parasesc sistemul de invatamant, datele anchetelor internationale IALS
(International adult literacy study, 1995) arata ca, in cinci tari din sapte, mai mult de 60% dintre adultii interogati spun ca au renuntat la scoala din motive care
nu aveau legatura cu ei si pe care nu le puteau controla.
In 1996, 67% dintre cadrele didactice din invatamantul secundar din Franta erau de parere ca "sistemul educative ar trebui sa faca ceva in favoarea egalitatii
de sanse" la educatie.
In 1994, 45% dintre elevii din anul al treilea al colegiilor publice franceze considerau fals si 37% total fals, enuntul "in colegiu, profesorii sunt corecti cu

elevii" (Denis Meuret," La notion de justice dans les systmes ducatifs et la gestion de l'hterognit")
O analiza pe baza datelor din Barometrul de Opinie Publica (editia mai 2003) a perceptiei populatiei din Romania asupra sistemului de invatamant pune in
evidenta aspecte aproximativ identice. (Ovidiu Voicu, "Perceptii asupra sistemului romanesc de invatamant", mai 2004, www.osf.ro.)
Tabelul nr. 1
Credeti ca scolile din Romania ofera sanse

egale tuturor copiilor sau


exista copii care sunt defavorizati?
Ofera sanse egale tuturor copiilor

37,4

Exista copii care sunt defavorizati

55,1

Nu stiu / Nu raspund

7,5
Tabelul nr. 2

Dar credeti ca sunt copii care sunt favorizati in

scoala?
Da

63,1

Nu

23,8

Nu stiu / Nu raspund

13,1

Potrivit acestor date, concluzia este mai mult decat evidenta: sistemul de invatamant romanesc, in opinia populatiei, nu ofera sanse egale tuturor elevilor.
Tabelul nr. 3
Care sunt acesti copii?

Prima optiune

A doua optiune

Total

Cei saraci

63,2

10,9

74,2

Din mediul rural

9,5

3,9

13,4

Romii

4,2

4,7

11,9

Orfanii

5,3

3,8

9,1

Bolnavii , cei cu

4,8

1,8

1,2

1,3

2,8

(defavorizati)

handicap
Cei slabi la invatatura
Din familii

1,5

dezorganizate
Din minoritati etnice

0,9

0,8

1,6

Altcineva

4,1

4,9

Nu stiu / Nu raspund

4,4

63,7

68,1
Tabelul nr. 4

Care sunt acesti copii?

Prima optiune

A doua optiune

Total

72,6

10,5

83,1

8,6

16,4

25

7,5

9,5

17

2,9

7,3

10,2

Altcineva

1,2

3,2

Nu stiu / nu raspund

6,4

55,2

61,6

(favorizati)
Copiii persoanelor cu
bani
Copiii / rudele
profesorilor
Copiii persoanelor
influente
Copiii inteligenti / cei
care invata bine

Resursele material-financiare sunt, dupa cum se observa, principalul criteriu in functie de care sunt diferentiati elevii: cei care sunt saraci sunt defavorizati,
iar copiii care provin din medii sociofamiliale favorizate (copiii persoanelor cu bani) sunt favorizati in sistemul de invatamant romanesc, in opinia populatiei.

Avantajele proiectului :
Reducerea frecventei absenteismului scolar
Dezvoltarea unei persoanalitati armonioase a elevilor, manifestata prin comportamente sociale, vocabular elaborat si incredere in propriile capacitati
Intarirea relatiilor dintre parinti-copii si cadre didactice
Imbunatatirea calitatii profesionale a cadrelor didactice
Optimizarea procesului de predare-invatare-evaluare
Dezavantajele proiectului :
Buget ridicat
Pozitia refractara a elevilor fata de programele de consiliere educationala.
Lipsa de colaborare a parintilor cu actorii implicate in procesul de dezvoltare a copilului.
Aplicabilitate restransa ( in mediul rural, proiectul ar putea sa nu fie primit cu aceeasi deschidere, in comparatie cu mediul urban, atat de profesori, cat
si de parinti ).

Bibliografie
1. Michel Dure, L'impact du chmage des parents sur le devenir scolaire des enfants, Document de travail, www.insse.fr.
2. Denis Meuret, La notion de justice dans les systmes ducatifs et la gestion de l'htrognit, www.unige.ch.
3. G. Neagu, L. Stoica, Factori de risc privind accesul la educatie al copiilor din familii sarace. Studiu de caz, Revista de Asistenta
Sociala, nr. 2-3/2004.

4. L. Urse, Ana-Maria Preotesei, L. Stoica, G. Neagu, Diagnoza sistemului de invatamant din Romania, raport de cercetare in cadrul
proiectului de cercetare Polarizarea accesului la serviciile de sanatate si educatie ca sursa a saracirii in viitor (coord. prof. dr. Ioan
Marginean).
5. L. Vlasceanu (coord.), Scoala la rascruce. Schimbare si continuitate in curriculumul invatamantului obligatoriu. Studiu de impact,
Editura Polirom, Iasi, 2002.
6. Romania - Propuneri de politica educationala - sinteze din Raportul Bancii Mondiale, 2002, www.edu.ro.
7. Inegalits sociales l'cole et politiques ducatives, www.unesco.org/iiep.
8. "Young : actiuni integrate pt combaterea absenteismului scolar si muncii copiilor", colaborator Mihai Jiganu si Speranta Tiban,
Bucuresti,Institutul de stiinte ale educatiei 2005 (www.progettoyoung.org)
9. Ziarul "Adevarul", 25 aprilie 2008, "Program de combatere a absenteismului scoalar in Andaluzia"
10. Cristina Nemtu, "Devianta Scoalara, Ghid de interventie in cazul problemelor de comportament al elevilor", Editura Polirom,
2002, Iasi
11. "Jurnal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry"
12. "Consiliere si orientare. Ghidul Profesorului", Editura Humanitas, Bucuresti, 2002
13. "Programe de interventie individualizata in cadrul familiei si scolii", Consiliul de Egalitate si Bunastare Sociala.
14. Revista "Calitatea Vietii", Academia Romana, Institutul National de Cercetare a calitatii.

15. http://portal.edu.ro/index.php/articles/mediacover/6159