Sunteți pe pagina 1din 7

INTRODUCERE

Grupurile etnice sunt minoritati etnice sociale cu tradiii culturale comune i care se
identifica ca fiind parte diferita fata de societatea dominanta. Aceste grupuri sunt alctuite din
membri ce sunt unii prin aceleai trasaturi culturale specifice, precum limba, religie, tradi ii
folclorice, comportament sau mod de viaa.

Romania are cea mai mare comunitatea roma din regiune, comunitate caracterizata de un
nivel foarte sczut al educatiei, somaj ridicat, discriminare, excluziune sociala i srcie extrema.
Populatia de etnie Roma este una dintre cele mai srace si mai vulnerabile din Romania.
Romii sunt sraci nu doar in termeni legati de nivelul consumului privat ci si in termeni legati de
consumul de bunuri si servicii/utilitti publice.

Potrivit Barometrului Incluziunii Romilor, efectuat de Fundatia pentru o Societate Deschis


in anul 2007, gradul de intoleranta al populatiei majoritate fata de romi a sczut foarte mult in
perioada de dup 1990. Dac in 1993 peste 70% dintre romani refuzau sa aib vecini romi, in 2006
ponderea acestora s-a redus la jumtate, numai 36% afirmand acest lucru.1

Cu toate acestea, romii continua s fie subiect de discriminare in ceea ce prive te accesul la
serviciile publice, piaa muncii i prezentarea in mass-media
Odat cu intrarea Romaniei in Uniunea Europeana, incluziunea sociala a persoanelor de
etnie roma a devenit o problem ce necesita adoptarea de msuri care sa introduca bunele practici
din diverse tari europene drept exemple pentru viitoarele politici publice de incluziune sociala a
romilor din Romania.

Problematica incluziunii sociale a romilor a devenit una europeana mai ales dup 2007,
cand tot mai multe persoane de etnie roma din noile tari UE au emigrat in alte tari membre cu un
nivel de trai mai ridicat.
Termenul de incluziune social a fost elaborat in conformitate cu Carta Drepturilor
Fundamentale ale UE i prezentat in Raportul Comun privind Incluziunea Social (2003) al
Comisiei Europene ca fiind un proces care asigur faptul c cei expusi riscului de srcie si
excluziune social obtin oportunittile si resursele necesare pentru a participa pe deplin la viata
economic, social si cultural si a se bucura de un standard de viat si bunstare, considerat normal
in societatea in care triesc. Se asigur o participare sporit la luarea deciziilor care le afecteaz
viata si acces la drepturile lor fundamentale .2
1
2

Barometrul Incluziunii Romilor (BIR), editat de FSD, Bucuresti, 2006


Comunicarea Comisiei ctre Consiliu, Parlament European, Comitetul Economic i Social European i Comitetul

La sfarsitul anilor 80 si inceputul anilor 90 termenul a fost preluat la nivelul Uniunii


Europene. Daca la inceput conceptul a fost promovat prin intermediul programelor pentru
combaterea saraciei, in prima parte a anilor 90 excluziunea si incluziunea sociala devin parte
integranta a tuturor politicilor UE (Tratatul de la Maastricht, obiectivele Fondului Social European,
documentele Parlamentului European si Programele de Actiune Sociala ale Comisiei Europene).

In cazul unei definitii sociologice incluziunea sociala este considerata ca fiind ,,acordarea
unor drepturi tuturor persoanelor si grupurilor din societate, cum ar fi ocuparea fortei de munca,
locuinta adecvata, asistenta medicala, educatie si formare etc.3 O alta definitie reda incluziunea
sociala ca fiind procesul prin care persoanele cu risc crescut de saracie si excluziune sociala obtin
acces la oportunitatile si resursele necesare participarii depline in viata economica, sociala si
culturala si beneficiaza de un nivel de viata considerat normal in societatea in care traiesc.4

Astfel, politicile publice de incluziune a romilor in societate presupun implicare acestora


mai activa in procesul de luare a deciziilor care le afecteaza via a, precum i dreptul fiecarui individ
de a se realiza in viaa indiferent de identitatea pe care o are sau de grupul de care apar ine. In
consecinta, in practica incluziunea sociala inseamn absenta discriminarii pe baza etnica, rasiala i
de gen.

Regiunilor, Raportul Coumun privind Incluziunea Social- rezumand rezultatele examinrii planurilor na ionale de
aciune pentru Incluziune Social (2003-2005), Bruxelles, 12.12.2003, COM(2003)773 final, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0133:ro:NOT (Accesat la 08.01.2015)
3
4

Collins English Dictionary, 2003


,,Ghidului de bune practici in implementarea politicilor publice locale (M. Caluoer, I. Dezso, D. Pop, M.
Salagean, I. Szabo, EDRC oi CENPO, 2008, pag. 48.

1. Politici de incluziune sociala a romilor implementate la nivel naional

Romii sunt o minoritate etnica foarte controversata in prezent, ce constituie subiectul mai
multor politici publice implementate la nivel naional de ctre institutii de specialitate, dar i la nivel
internaional de ctre Comisia Europeana.
Problematica legat de comunitatea romilor reprezint un domeniu aparte i necesita atat
eforturi pe plan intern, in toate domeniile, cat i eforturi europene de eliminare a decalajelor in
societate.Politica Guvernului Romaniei de incluziune sociala a romilor are drept scop creterea
standardului de viaa, fiind focalizata i pe msuri din domeniul educatiei, sntii i muncii.
La sfarsitul anului 2004, s-a infiintat Agentia Nationala pentru Romi (ANR), organ de
specialitate al administratiei publice centrale, a carui principala responsabilitate este coordonarea
politicilor publice pentru romi.
Toate programele i strategiile naionale sunt menite sa asigure imbunatatirea substantiala a
situaiei romilor prin:
- accesul pe piaa muncii
- accesul la servicii medicale
- reducerea abandonului scolar
- crearea unor programe de educatie civic
- prevenirea infractionalitatii
- ajutor in rezolvarea problemelor legate de reabilitarea locuintelor detinute de romi, asigurarea
energiei electrice, a apei potabile i a gazului metan.
Principalul document de politica publica in domeniul incluziunii sociale a romilor adoptat
de ctre Guvernul Romaniei a fost Strategia de imbunatatire a situa iei romilor". 5 Printre
documentele programatice naionale in care este amintita problema incluziunii romilor amintim:
1. 1 Strategia Guvernului pentru imbunatatirea situaiei romilor 2001-2010 reprezint un
angajament luat de ctre Guvern cu scopul de a facilita aderarea la Uniunea Europeana, intrucat era
nevoie ca Romania sa indeplineasc aa-numitele Criterii de la Copenhaga i anume, se dorea o
armonizare legislativ in materia drepturilor omului i ameliorarea situaiei minoritatilor rii.
Scopul Strategiei era de a crete participarea romilor in viaa economica, sociala, educationala,
culturala i politica a societii romanesti. Strategia s-a axat pe urmatoarele domenii: educatie,
sntate, securitate sociala, economie, justiie, ocuparea forei de munca, dezvoltare comunitara,
protecia copilului, comunicare i implicare civic.

5 Aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 430, 25 aprilie 2001, publicata in Monitorul oficial nr. 252, 16
mai 2001.

1.2. Planul naional anti-saracie i promovare a incluziunii sociale 6 are drept obiectiv
crearea unei societati active din punct de vedere economic, social i politic, cu un nivel ridicat de
responsabilitate colectiva i individuala.Acest document complex se constituie ca un program de
constructie sociala in directia realizarii unei societati europene, ca obiectiv comun al intregului
continent si are la baza o serie de principii, printre care: solidaritate sociala, activizare,
responsabilizare, economie sociala, suport social ca instrument al incluziunii sociale,
parteneriat/participare etc.
1.3. Memorandumul comun in domeniul incluziunii sociale este un document care
abordeaza problematica inegalitatii sociale si a saraciei si mai putin problematica discriminarii.
Astfel, prioritile memorandului sunt: rezolvarea problemei actelor de identitate, asigurarea
participarii ocolare extinse, stimularea ocuparii profesionale, accesul la servicii de asistena sociala
oi medicala, dezvoltarea infrastructurii comunitare, accesul la locuine moderne etc.
1.4. Deceniul de Incluziune a Romilor 2005-2015 reprezinta un efort international fara
precedent de combatere a discriminarii si de eliminare a diferentelor dintre nivelul de bunastare si
conditiile de trai ale romilor si ne-romilor, cu scopul de a rupe cercul vicios al saraciei si excluderii.
Acest program urmrete sporirea calitatii educatiei pentru etnia roma, condi ii de viaa mai bune,
locuri de munca i ingrijirea sntii romilor i nu in ultimul rand combaterea excluziunii sociale
prin acordarea posibilitatii romilor de a-si exprima opiniile privind incluziunea lor.

1.5. Fondul de educatie pentru romi iniiat in anul 2005 va contribui la eliminarea
prapastiei existente in ceea ce priveste educatia romilor si a neromilor i va contribui la asigurarea
accesului egal la educatie de calitate.
Analizand politicile publice implementate de Romania cu privire la problematica romilor
putem observa ca romii au constituit un subiect important pe agenda na ionala a institutiilor de
specialitate, dar i in plan internaional, pentru Comisia Europeana.

Aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 829/2002

2. Politici de incluziune a romilor initiate de ctre Uniunea Europeana


Strategia Europa 2020 urmrete o cretere durabila i favorabila incluziunii prin ocuparea
forei de munca, inovarea, educaia i incluziunea sociala care urmeaz s fie indeplinite pana in
2020. Din punct de vedere social, Strategia ii propune reducerea cu 20 de milioane a numarului de
cetateni europeni expusi riscului saraciei i sprijinirea categoriilor supuse riscului de excluziune
sociala.

Referinte

Foszt Lszl, Colecie de studii despre romii din Romania, Editura Institutului pentru Studierea
Problemelor Minoritatilor Naionale Editura Kriterion, Cluj- Napoca, 2009.
Incluziunea romilor din Romania: politici, institutii, experiente 2012 Fundatia Soros Romania,
disponibil pe http://www.fundatia.ro/sites/default/files/ro_123_studiu_ro.pdf

http://www.anr.gov.ro/docs/MO6bis.pdf

http://www.anr.gov.ro/docs/Publicatii/Politici_publice_pentru_romi.pdf

http://www.edrc.ro/docs/docs/cercetari/Barometrul-incluziunii-romilor.pdf

http://www.fundatia.ro/sites/default/files/Raport%20de%20tara_0.pdf