Sunteți pe pagina 1din 3

UNITATEA:

Produs, lucrare (comanda)

Numar
document
Ziua

Data
Luna

Predator
Anul

Primitor

Nr. Comanda
Cod produs

BON DE CONSUM
(COLECTIV)

UNITATEA:
Numar
document
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

Ziua

Data
Luna

Produs, lucrare (comanda)


Predator

Primitor

Anul

Denumirea materialelor (inclusiv


sort, marca, profil, dimensiune)

Canitatea necesara

Sef compartiment
Data si semnatura

Nr. Comanda
Cod produs

Cod

Gestionar

BON DE CONSUM
(COLECTIV)

U/M

Cantitatea
eliberata

Pretul
unitar

Primitor

Valoarea
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00