Sunteți pe pagina 1din 2

Memoriu tehnic

1.Date generale:
Denumirea lucrarii: tronson de drum ce leaga doua drumuri judetene.
Faza : Proiectarea drumului
Beneficiar: Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Proiectant: stud. Bora Andrei
Amplasament: in cadrul acestui proiect se trateaza proiectarea tronsonului de drum intre doua localitati
Cluj- Napoca si Gilau, pe un plan de situatie dat sc 1:1000. Clasa tehnica a drumului este III si se
clasifica ca fiind drum judetean
Situatia de proiectare
Din punct de vedere al categoriei functionale pe acest sector drumul este de tip judetean cu 2 benzi de
circulatie de 3,5 m latime fiecare si acostamente de 1 m traseul se desfasoara pe teritoriul unui singur
judet. Drumul se va proiecta pentru o viteza de circulatie de 40 km/h
Aceasta structura rutiera se va executa cu tehnologiile si mijloacele disponibile.
2. Date tehnice
Profilul longitudinal
La proiectarea liniei rosii in profil longitudinal s-a tinut seama pe cat posibil de lungimea minima a
pasului de proiectare corespunzator vitezei de proiectare 40 km/h. Elementele de geometrie ale
traseului corespund prevederilor normelor tehnice pentru clasa tehnica III , zona de ses si deal.
Lungimea totala a drumului este de 188.5 m.
Supralargirea este de 1.1 m care se executa la interiorul curbei iar panta maxima impusa este i=6% in
zona pechetiilor Mi,B1, Me
Profil transversal S-au priectat 7 profile transversale prin pichetii :A,Oi,Ti,Mi,B1,Me,Te,Oe,B . Profile
sunt mixte atat in debleu cat si in rambleu.
Configuratia profilului transversal este
-benzi de circulatie 2x 3,5 m
Acostamente 2x 1m
Rigole de scurgere a apelor
Taluzuri
Configuratia sistemului rutier:
Sistemul rutier este de tip suplu fiind alcatuit din 5 strturi: 28 cm de balast ca strat de fundatie , 12 cm de
macadam ca strat de fundatie superioara, 6 cm de strat de legatura BAD 25 si 4 cm strat de uzura BA16
Organizarea de santier se poate executa in apropierea drumului prin amplasarea de platforme de depozitare
a agregatelr si utilajelor . Exista in zona atat surse de alimentare cu apa cat si cu energie electrica
Toate aceste lucrari nu au caracter definitiv , dupa finalizarea proiectului vor fi dezafectate iar zonele vor
du curatate pentru ca terenul sa fie ocupat in conformitate cu legile de protectia mediului,
Masuri de protectie a muncii
La executarea lucrariilor se vor respecta toate normele de protectie a muncii in vigoare.