Sunteți pe pagina 1din 8

1.

Agenti economici in constructii - enumerare


Beneficiarul
Organizatia de cercetare
Proiectantul
Organul de avizare
Executantul (constructorul)
Banca
Furnizorii
2. Ca se include in timpul de munca neproductiv - Timp de intreruperi nereglementate:
- Timp de intreruperi independente de executant
- Tim de intrerupere dependent de executat
3. . Ca se include in timpul de munca productiv - Timp de deservire a locului de munca
- Timp de deservire tehnica
- Timp de deservire organizatorica
4. Ca se include in timpul de munca productiv - Timp de pregatire si incheiere
-actiunile care se intampla la inceputul si sfarsitul timpului de munca: protectia muncii, sapalarea lucrurilor ,sarcini etc.
5. Cand este necesara Autorizatia de construire.
Este actul de autoritate al administratiei pubplice locale pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege
referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiei si in baza caruia se pot executa lucrari de
constructie.
Ea este necesara pentru:
-lucrari de constructie, reconstruire, modificare, extindere sau repararea cladirilor de locuit, mansardare, penrru constrructii
provizorii pe santier.
6. Cand se declara un accident de munca
Cand are loc la locul de munca si in timpul programului de lucru sau in timpul de la locul de munca spre casa in timp
convenabil si pe traseul cunoscut si invers de la casa la locul de munca.
7. Caracteristicile unui articol de deviz?
- consum de resurse, conditii de munca tehnica de lucru, simbol, denumire articol, pret unitar, unitate de masura,cantitate
8. . Cartea tehnica a constructiei - cap A
Documetatie privind proiectarea:
-tema de proeictare
-foaia de titlu,foaia cu semnaturi si stampile
-borderouri aferente
-memoriu justficativ
-brevier de calcul
-proiectul ethnic
-studii topografice ,geotehnice
-documentatia economica-antemasuratoarea:-DO
-DG
-Extras de resurse:-cu sau fara valori
-grafic de esalonare a lucrarii,
-protectia muncii,
-scriptologia proiectului adica avizele
9.10 Cartea tehnica a constructiei - cap B
Documente privind de executie;
-proces verbal de predare-primire a amplasamentului,
-proces verbal de trasare a constructive
-proces verbal de receptie a lucrarilor ascunse:
-proces verbal privind aramturile din beton
- proces verbal privind cofrajele
- proces verbal privind aspectul betonului dupa decofrare
- proces verbal privind sudurile
- proces verbal privind zidariile
- proces verbal privind cota terenului de fundare
- proces verbal privind izolatiile
- proces verbal privind invelitoarea
- proces verbal privind instalatiile
Alte documete pentru executia constructiei:
-condica de betoane,
-condica de prefabricate
- dizpoitiile de santier,
-certif. de calitate pt materiale,

-buletin unic de analiza


- jurnalul de evenimente.
11 Cartea tehnica a constructiei - cap C
Proces vb de receptie preliminara. Se realizeaza in momentul in care se termina lucrarile.
Procesul verbal se face de autoritatile locale si beneficiar, proiectant si diriginte de santier, constructorul este
invitat doar daca beneficiarul vrea.
In general se realizeaza un contract in care se tin intr- un cont separat care se numeste fond de garanti .urmand ca
la receptia definitiva toti banii care au ramas in cont ii revin constructorului
La procesul verbal de receptive preliminara se realizeaza o anexa urmand sa I se dea beneficiarului un termen de 3
luni sa finalizeze lucrarile.
PV de receptive finala in care se povesteste tot ce sa intamplat in aceasa perioada. Perioada de garantie trebuie sa
fie de cel putin 6 luni in care sa cuprinda obligatoriu o iarna.
12. Cartea tehnica a constructiei - cap D
Documentatia privind intretinerea, repararea si utilizarea in timp:
-reparati capitale
-reparati curente:finisari
Mansardare-se verifica daca terenul de fundare rezisata la o asemene lucrare,
Schimbarea de destinatie- se verifica structura de rezistenta,
Alipirea de imobil- se verifca daca prin alipire imobilul de care se alipeste nu va avea de suferit si daca structura
lui de rezistenta nu se modifica.
Se face o expertiza in care sunt implicate autoritatile locale, beneficiarul, proiectantul, executantul, dirigintele de
satier si se face o percizare ca nu este verificata doar de verificator expertiza ci este verificata si de expert. Intr-o astfel de
expertiza este necerasara caretea tehinca a constructive.
13. Cartea tehnica a constructiei - cap E
Documentatia privind postutilizarea constructiei:
Se realizeaza:; Memoriu tehnic pt demolare,
Realizarea lucrarii de demolare se face in mai multi pasi: in primul rand trebuie anuntate autoritatile locale cu
privire la demolarea constructive, apoi se discuta metoda de demolare avend 2 disponibile prin implozie si cu bila, dar de
obicei se foloseste cea cu bila deoarece nu ai nevoie de personae calificate ai nevoie doar de o macara si o bila pe post de
pendul, urmatorul pas ar fii dezafectarea constructive de la gaz, energie electrica, apa curenta etc, urmatorul pas ar fii
destinatia materialelor dupa demolare:mozolul la groapa de gunoi, iar cele care se refolosesc se depoziteaza in containare
speicale se vand sau se utilizeaza la constructia uramtoare se face o cerere la primarie cu , viitoarea destinatie a spatiului.
14. . Cartea tehnica a constructiei - capitole
-cap. A -> documente privind proiectarea,
-cap. B -> documente privind executia,
-cap. C -> documente privind receptia,
-cap. D -> documente privind intretinerea,repararea si utilizarea in timp ,
cap. E -> documente privind postutilizarea constructiei
15. Ce este antemasuratoarea
Document initial cu caracter tehnic care nu poate fii intocmit de calculator si va ramane totdeauna sarcina
proiectantului in care se stabileste lista proceselor de munca necesare, conform unei tehnologiei adaptatesi se incadreaza
acesate procese in articole de deviz conform indicatoarelor, stabilindu-le simbolul complet si facand calcului cantitati Cj
pentru fiecare articol de deviz in parte.
16. Ce este Blocajul; relatii
Actiunea de inchidere a circulatiei informatiei in interiorul sistemului pe o anumita legatura
p=I
f=0 I` 0
17. Ce este conducerea
Conducerea este un complex de actiuni prin care se stabileste un scop, fata de care se precizeaza modul de folosire
al resurselor, se declanseaza activitatea sistemului, se intretine si controleaza aceasta activitate.
18. Ce este DASF Devizul analitic pe stadii fizice - contine calculul financiar al proceselor de munca din cadrul
antemasuratorii. ,evaluare anticipate si amanuntita a cheltuielilor necesare pentru executarea unei lucrari proiectate;
19. Ce este DG Devizul general
-reprezinta totalul cheltuielilor care se fac in legatura cu un obiect de constructii. Aceste cheltuieli nu intra in
cheltuielei constructiei in sine.
20.Ce este distorsiunea; relatii
O deformare sistematica a rezultatului fata de valoarea reala.
p>0
f>0 I` I
21.Ce este DO Devizul pe obiect
-este un centralizator al tuturor devizelor analitice care se fac in legatura cu un oibect de constructii. Cheltuiele care nu se
realizeaza pentru executarea constructiei in sine.
22 Ce este entropia
Entropia este un indice al cantitatii relative de energie legata dintr-o structura izolata

entropie inalta o structura in care toata energia sau majoritatea ei este legata
entropie joasa o structura in care toata energia sau majoritatea ei este libera
23 Ce este filtrajul; relatii
O actiune ce are ca urmare eliminarea unei parti din continutul initial al mesajului filtrat
p>0
f>0 I` I
24.Ce este informatia
O parte a stirilor care aduce cunostinte noi intr-un sistem dat, prin aceasta modificandu-se starea sistemului.
25.Ce este managementul
Managementul este stiinta care studiaza actiunile umane necesare adaptarii continue a functionarii unui sistem, fata
de efectele generate in aceasta de catre modificarile mediului exterior
Obiectul specific al managementului este unitatea social-economica privita ca un sistem compus din fiinte umane
26.Ce este o stire
Totalitatea comunicarilor (mesajelor) receptionate de un sistem intr-un anumit interval de timp
27.Ce este organizarea I
Organizarea este stiinta care se ocupa cu studiul regulilor, tehnicilor si metodelor in vederea asigurarii si folosirii
cat mai rationale a tuturor resurselor necesare realizarii in conditii optime a unui anumit obiectiv
28.Ce este organizarea II
Stiinta ce studiaza modurile de atingere a diferitelor obiective de catre diferite sisteme cu folosirea resurselor in asa
fel incat cresterea entropiei sa fie minima in raport cu rezultatele obtinute.
29. Ce este raportul de lucru
Un document care este realizat doar de catre inginer in care se masoara lucrarea pe care
au realizato o echipa in timp de o luna, ce se trece in acest document se srcie si in contractul cu beneficiarul.
30.RTE responsabil cu executia pentru constructii: case, vile, blocuri, locuinte, cladiri, birouri, centre comerciale, hale.
Este atestat de Inspectoratul de Stat in Constructii asigurand procedurile de lucru si standardele de calitate in constructii ,
impuse de normativele si de legislatia in vigoare.
31.Ce este sistemul de productie
Sisteme de productie = sisteme cibernetice complexe ce realizeaza procesele de transformare ale unei multimi de
elemente cu ajutorul unei structuri de productie intr-o multime specifica de elemete.
32 Ce este un accident colectiv de munca
Cand are loc la locul de munca si in timpul programului si sunt implicate minim 3 persoane in accidental reapectiv sau
aceste personae sau accidentat in acelasi loc,din acelasi motiv si in acelasi timp.
33. Ce este un bon de consum - detalii
Document care justifica eliberarea din magazine a unui material ce va intra in procesul de productie.
Serveste ca: doc de eliberare din magazine pentru consum a unui singur material sau a mai multor mat, doc
justificativ de scadere din gestiune, doc de inregistrare in evidenta magaziei si in contabilitate.
Pt fiecare lucrare la fiecare cand se cer material pe santier ing constructor cere de la depozitul de material cantitaea
necesara pentru cel putin o saptamana, iar gestionarul de deposit in functie de materialele pe care le are in acel moment
aproba cererea materialelor si completeaza un bon de consum in care se trece data si materialele care au fost trimise pe
santier.
La ajungerea materialelor pe santier seful punctului de lucru trebuie sa confirme materialele care au ajuns putand
fii unele diferente intre cantitatea trecuta pe bon si cea ajuns pe santier .
34.Ce este un indicator
O marime care se refera la un fenomen fiind reprezentat printr-o valoare absoluta sau relativa constanta pe o
perioada de timp, are o unitate de masura, are caracter normativ si se realizeaza printr-o activitate specifica
35. Ce este un indice
Indicele este o marime adimensionala si arata nivelul de realizare a indicatorului pe prioada considerate.
Replica indicatorului pe care daca o raportam la marimea de baza (indicatorul) obtinem indicele.
36. Ce este un sistem
Un sistem reprezinta o multime de elemente eterogene si legaturile dintre ele, care se manifesta ca un tot cu
aceleasi caracteristici specifice
37 Ce inseamna timpul de munca neproductiv din cadrul timpului de munca neproductiv: lucrarile de proasta calitate
nu se ponteaza.
.38 Ce inseamna norma de consum:
-cantitatea de resurse necesare pentru rezolvarea unei unitati de proces de munca.
39.Ce reprezinta cheltuielile indirecte exemple: Cheltuielile indirecte sunt acele cheltuieli care nu se intampla direct in
procesul de productie, dar fara de care nu se poata functiona.
Ex: electrician, secretar, personal TESA, chirie de spatiu, femei de serviciu.
- Apa consumata la sediul firmei nu pe santier
- Energia electrica consumata de companie
40.Ce se include in timpul de deservire a locului de munca - timpul de deservire organizatorica: Mutare de la un punct
de lucru la altul.
41.Ce se intelege prin optim

Optimul reprezinta acea solutie din cel putin doua posibile, care este cea mai buna, adica indeplineste cel mai bine
functia, scopul.
Optimul este legat de subiectul sau domeniul in care se aplica.
42.Ce se prelucreaza la instructajul general la angajare:
- serviciul de protectia muncii
- normele PSI
- carnet de protectia muncii
- Fisa PSI
.43. Ce se prelucreaza la instructajul la locul de munca:
-normele PSI,
-normele de protectia muncii
-decretul 400 privind consumul de alcool pe santier
-se da si se verifica echipamentul de protectia muncii,
-se specifica zonele periculase de pe santier,
-se speicifica ce va avea de facut pe santier si cu cine va colabora
44. Ce se prelucreaza la instructajul periodic:
- normele PSI
- decrtul 4000
- se verifica echipamentele de protectia muncii
45. Ce se verifica la receptia armaturilor: la receptia armaturilor se verifica daca otelul este cel prevazut din proiect si
distantierii la grinzi, stalpi sau placi.
46. Ce se verifica la receptia cograjelor: La receptia cofrajelor se verifica sa fie bine puse adica sprijinite si din punct de
vedere al costului cofrajelor trebuie sa fie cele prevazute din proiect, dimensiunile.
47. Ce se verifica la receptia sudurilor: Sa fie eliminata zgura sa nu fie fisuri vizibile in sudura, fisurile apar datorita
frigului.
48. Ce se verifica la receptia terenului de fundare si a cotei de fundare: se verifica daca punctul de cota este cel din
proiect si daca terenul de fundare este acelasi cu cel gandit de geotehnician in proiect.
49. Ce se verifica la receptia zidariilor: se verifica calitatea materialelor existenta golurilor.
50. Ce sunt mijloacele fixe (de munca)
Reprezinta continutul material al fondurilor fixe care determina capacitatea de productie a unitatilor economice
- nu se consuma , nu isi schimba volumul, nici forma initiala
- pot fi: utilaje, masini, instalatii, cladiri
51. Ce sunt mijloacele circulante
Participa in procesul de productie, isi schimba forma, se consuma integral si devin produse.
- pot fi: materiale semi si prefabricate, combustibil, piese de schimb, echipament de protectie
52. Ce tipuri de resurse se intalnesc in management
Prin resurse intelegem oameni (factor activ), materiale, utilaje, energie si informatii (factori sintetici bani);
intalnim asadar resurse active si sintetice
53. Clasificarea obiectelor de constructii dupa destinatie
- hale
- cladiri
- linii de transport, energie electrica, cale ferata, auto-rutier
- conducte pentru produse petroliere, gaz, fluide tehnologice
- lucrari de alimentari cu apa, canalizari
- foraje
- lucrari de organizare de santier
54. Clasificarea obiectelor de constructii dupa solutiile constructive
- grupa I industriale
- grupa II agro-zootehnice
- grupa III civile (exclusive locuinte)
- grupa IV locuinte
- grupa V retele
- grupa VI - canalizari exterioare
- grupa VII drumuri
- gr. XIII- montaj uitlaj tehnologic
55. Clasificarea obiectelor de constructii dupa stadiul de executie
1. obiect terminat acesta se finalizeaza in cursul anului curent
2. obiect in continuare incepe intr-o perioada anterioara anului si se poate finaliza sau nu in anul curent
3. obiect in conservare
56. Clasificarea contractelor economice
1.de constructii (intre beneficiar si executant)
a. de antrepriza intre beneficiar si constructor
b. subantrepriza intre constructor si alt constructor

2. tehnico-stiintifice
a. de proiectare intre beneficiar si proiectant
b. de cercetare intre beneficiar si cercetator
c. de asistenta tehnica intre beneficiar si cercetator sau proiectant
3. de furnizare
a. de munca intre intreprinzator si angajat
b. de livrari intre consummator si furnizor
c. de prestatii de transport intre beneficiar si furnizor
- pentru utilaje intre beneficiar si furnizor
57. Clasificarea sistemelor
dupa criteriu ierarhic
Sisteme mecanice
Sisteme vii
Sisteme psihice (de idei)
Sisteme sociale
Sisteme culturale
58 Clasificarea sistemelor
dupa elemente componente
Sisteme concrete (obiecte materiale, institutii)
Sisteme abstracte (notiuni, idei, mitologie)
59. Clasificarea sistemelor dupa obiective
Sistem cu obiective (intreprindere, organizatie)
Sistem fara obiective
60Continutul caietelor de sarcini
Aceste caiete de sarcini contine:
-tehnologia de executie,
-materialele folosite,
-3,4,5 planse semnificative,
-utilajele folosite
-proiectul tehnic
-studii topografice, getoehnice.
-obligatoriu protectia muncii
-documentatia economica:-DASF
-DO
-DG
-extras de resurse
Care se realizeaza in doua exemplare cu valori pentru beneficiar si fara valori pentru executant.
61.Etapa de baza enumerare : predarea amplasamentului, programarea executiei, executia propriu zisa
62.Etapa de incheiere
schema
63. Etapa de pregatire schema

64.Etapele ce trebuie parcurse pentru obtinerea autorizatiei de constructie


- acordul autoritatilor locale, extrasul de carte funciara si titlul de proprietate plan de incadrare in zona 1:500 si 1:5000
65. Executantul - detalii
Pers juridica cu profil de constructii care are capacitatea si competenta sa execute lucrarile pe baza de contract ale
unui beneficiar oarecare
66.Forme de salarizare
In regie,
in accord:-Directa,- simpla,
-globala
-progresiva:- simpla
-globala
67.Formula stocurilor normate:
Sn=Sc + Ss + Scd + St + Si
- Sn stoc normat
- Sc stoc curent
- Ss stoc de siguranta
- Scd Stocuri de conditionare
- St stoc de transport
- Si Stoc de intemperii
68. In ce situatii se efectueaza instructajul la locul de munca:
-cand angajatul isi schimba locul de munca si este pentru prima data pe santier sau cand angajatul lipseste mai mult de 30 de
zile de la locul de munca.
69.Insusiri fundamentale ale sistemelor - enumerare
- Integralitate
- auto-corectare (autostabilizare homeostaza),
- auto-organizarea,
- auto-generarea elementelor
- dezvoltarea constienta
- caracterul relative
70..Metoda stiintifica vezi schema
72.Organizarea ca stiinta de legatura- vezi schema

71.Metoda stiintifica pentru intreprinderi - schema si rxplicatii


Analiza presupune: culegerea de informatii, consemnarea, sortarea si clasificarea lor; este critica situatiei existente
Diagnoza presupune: prelucrarea informatiilor si sintetizarea lor in colcluzii, cautarea unor solutii de imbunatatire
cu ajutorul unor metode sau procese oferite de CO si proiectarea situatiei imbunatatite
Terapia presupune: aplicarea in practica a situatiei proiectate si urmarirea si coordonarea functiilor sistemului
Anliza-diagnoza-terapia
73. Proiectantul - detalii
Pers juridica care elaboreaza pe baza de contract o documentatie completa pt o lucrare avand calificarea si
competenta necesara

74. Reguli generale de protectia muncii


- Temperatura adecvata organismului
- Instalatiile de iluminat sa nu prezinte risc
- Caile de access a fie semnalizate
- Dispozitivele de stingere a incendiilor, sistemele de alarma sa fie verificate periodic
- Schelele sa nu prezinte pericol
75.Reguli specific pentru sudor
- Echipament individual de protectie
- Zona de lucru sa fie ingradita cu paravane sau pereti netezi
- Este strict interzisa atingerea electrodului sub tensiune
- Este obligatorie indepartarea vopselei de pe piese inaintea sudarii deoarece prin ardere se produc gaze nocive
- Este interzisa folosirea cablurilor de alimentare cu izolatia deteriorate
- In cazul intreruperii sudarii se va intrerupe funcionarea sursei de sudura
76.Rezultate si obiective in cadrul unui sistem de productie
Rezultate(iesiri) produse, realizari, durate
Obiective performante, indicatori, termene
78.Dirigintele de santier pers fizica insarcinata de catre investitor cu verificarea calitatii materialelor si produselor
puse in lucrare sau cu verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii, impuse de normativele si de legislatia in
vigoare.
79.Rolul sistemului informational: Are rol determinant in pregatirea deciziilor prin asigurarea fluxului de informatii
necesar atat calitativ cat si cantitativ in timp util.
80.. Sistem cibernetic cu 4 elemente
Elementele componente sunt:
1.Detectorul
3. Organul de alimentare
2.Comparatorul
4. Efector
81. Sistem cibernetic cu program
.schema
82.. Sistem cibernetic cu program si compensare
..schema
83.Sistem deschis cu retroactiune
E sistemul format din mai multe elemente legate intre ele avand cel putin o legatura inverse (feed-back).
84. Sistem deschis simplu +schema
S={x,y |G(s)}
85.Sistemul de sporuri
Sporurile se dau in urmatoarele conditii :
- sporuri de vechime ,
-de santier ,
-conditii specilae:-altitudine
-mobilitate
-izolare
-toxicitate
86. Sistemul premial - economie de material ,
-economie de forta de munca ,
-calitate lucrarii,
-respectarea termenelor
87.Sistemul tarifar:
- retele tarifare: - categorii de incadrare
- Coeficienti tarifari
- salarizari tarifare
- indicatoare de calificare: - cunostinte teoretice
- cunostinte practice
- vechimea in munca
88. Structura investitiilor+schema
Dpdv calitativ investitiile pot fi grupate in:
a. utilaje si instrumente (U)
b. constructii montaj (C-M) = lucrarii de constructii, instalatii si montaj
c. diverse (D) alte cheltuieli: - lucrari de prospectiuni si foraje geologice
- cheltuieli de investitii (proiectare, studii topo,
geeodezice, hidrologice
si echipamente)
I = U + (C-M) + D, I = investitia
Dpdv al cheltuielilor exista:
a. cheltuieli direct productive

b. cheltuieli indirect productive


89.Timpul de munca neproductiv:
- timp de intreruperi reglementate:-timp de intreruperi pentru odihna si nevoi fiziologice
-timp de intreruperi conditionate de tehnologie si organizarea muncii.
- timp de munca neproductiv
- timp de intreruperi nereglamentare:-timp de intreruperi dependent de executat,
-timp de intreruperi independent de executat.
90.Timpul operativ:
- Timp de baza: timp de munca manual, timp de munca manual mecanic, timp de supraveghere a functionari utilajului
- Timp ajutator: timp de munca manual, timp de munca manual mecanic, timp de supraveghere a functionari utilajului
91.Tipuri de optim
Optim local si global
1. optimul tehnologic
2. optimul economic
3. optimul praxiologic
92.Tipuri de protectia muncii
Instructaj introductiv general, instructaj la locul de munca, instructaj periodic
93. Tipuri de resurse externe
(intrari)
Materiale, energie, timp, bani
94. Tipuri de resurse interne
Oameni, utilaje, constructii si instalatii ale capacitatii productive, informatie stiintifica, tehnologii, circulatia
resurselor, cadrul legal, structura organizatorica, system informational, factori de mediu, restrictii
95.Traseul bonului de consum
-se intocmeste de seful punctului de lucru
-este trimis la biroul tehic
- apoi este trimis la depozit
-ajunge din nou la seful punctului de lucru
-este trimis din nou la biroul ethnic
-dupa care ajunge la contabilitate

S-ar putea să vă placă și