Sunteți pe pagina 1din 42

1.

TEMA PROIECTULUI:
Sa se proiecteze convertorul pentru alimentarea
unui sistem de actionare cu motor asincron trifazat avand urmatoarele date:

N=
Pn =
Un =
nN =
N =

5
6

Puterea nominala Pn = 1 + N
Tensiunea nominala Un = 180+10*N
230
Turatia nominala nN =1850-50*N
1600
Randamnetul N = 0,8 + 0.005* N
0.825
Puterea statorica(puterea de excitatie) Pe = 0.1 * Pn
Pe =
Reglarea vitezei se face intre (0,11) nN
se face la
1600
Tensiunea statorica Ue = 220 V ( se considera ex. constanta)
Ue =
Cuplul maxim(act reversibila) Mmax = 2* Mn [Nm]
Mmax =
Cuplul de mers in gol M0 = 0.1* Mn [Nm]
M0 =
Se considera urmatorul ciclu de functionare
tp = tf = 1.5 sec
Mp = Mf = Mmax
Mp = Mf = Mmax =
Ts =
40
Cuplu statoric (cuplu de sarcina) Ms = 1.6 * Mn
Ms =
Tensiunea retelei de alimentare 3* 400/ 230 [V] ; frecventa f =50 [Hz]
M
Cuplul nominal la arbore Mn = Pn /N
Mn =
Viteza unghiulara nominala N = (pi/ 30) *nN
N =
=
Tensiunea retelei de alim este 3 X 400 V / 230 v frecventa = 50 Hz

t
tp

ts

tf

11. Momentul de iesire total al actionarii J = 0,03 + 0.065*N [Kgm2]


J=
0.055

2.CALCULUL DATELOR PRINCIPALE

2.2 DATELE

PRINCIPALE :

Puterea nominala absorbita de motor P1 = Pn / N


P1 =
7272.7272727
Curentul nominal absorbit de motor Ian = P1/Un
Ian =
31.62055336
Pierderile de putere de putere Pn = P1 -Pn [W]
Pn =
Pierderile de putere nominale variabile Pvn = Pn/ (1+y) [W]
valori mai mici pentru mot cu viteze mici
y = intre 1 si 1,5
Pvn =
636.36363636
Rezistenta infasurarii rotorice Ra = Pvn/(Ian)^2
Ra =
Constanta masinii Kf =(Un-(Ra*Ian))/ N
Kf =
Inductivitatea infasurarii rotorice La = *(Ra/(p*N)
La =
P=
= 0.26 --- 0.32 ptr masina cu exc separata compensata
= 0.32 --- 0.42 ptr masina cu excit sep fara infasurare de compensare
= 0.42 -- 0.62 ptr mas fara infasurare de compensare si cu exci in paral sau in serie
Cuplul electromagnetic nominal M = Kf * Ian [Nm]
M=
Curentul maxim Iam = Ian *( Mmax / Mn )
Iam =
Curentul de sarcina Ias = 1,6 * Ian [A]
Ias =
a Constanta de timp electrica = La / Ra [sec]
a =

Din ipoteza se stie ca,daca Pn < 10 Kw se va folosi redresor monofazat c


din primar egala
Pn [10, 30 ]Kw se va folosi redresor monofazat cu tensiunea
din primar egala cu 400 V
Pn > 30 Kw se va folosi redresor trifazat cu tensiunea din primar egala
3.CALCULUL REDRESORULUI SI AL FILTRULUI
ALEGEREA TRANSFORMATORULUI
5% reprezinta pierderile pe cabluri
Tensiunea de pronire Vd1 = 1,05 * Un
Vd1 =
Caderea de tensiune datorata timpului mort Vd1 = 0,01 * Vd1
Cad. de ten pe tranzit chop. Vd2 = [2*(2,53,5)]+Vd1 +Vd1
Vd2 =
Caderea de tensiune pe filtru Vd3 = 1,02 * Vd2
Vd3 =
Caderea de tens react dat comutatiei V = 0,03 * Vd3
V=
V dioda caderea de tens pe diodele redrs.=1,8 * 2
Vdioda=
Tens. generata de redresor Vd = Vd3 + V dioda + V
Vd =
Tens. din secundarul transf Us = Vd / ( 0,9 * 0,95 )
Us =
TRANSFORMATORUL DE ALIMENTARE
Puterea totala aparenta Pd = Vd * Ias
Pd =
Puterea transf de alimentare St = 1,1 * Pd in cazul particular al redresorului monofazat
rotunjit la valoarea STAS
St =
14888.080184
Rap. de transformare Kt = Up / Us
Up < 10 KW
230
Inductivitatea de dispersie a transf L = / (2**Iam )* V
L =
L =
6.02203E-007
[mH]
= 2* * f
=
Curentul de sarcina prin secundarul transf Isn = St / Us
Isn =
Tensiunea de scurtcircuit Uk = * L * Isn
Uk [%]
Verif unghiului de comut 1-cos =((2* *L)/(2*Us))*Iam

1-cos =
cos =
=
=

CALCULUL REDRESORULUI.

ALEGEREA DIODELOR.
Alegerea consta in adoptarea unei diode cu un curent
IN CURENT
nominal I FavM in functie de curentul nominal Ias al convertorului.
Pentru un convertor ca- cc cu comutatie de la retea se calculeaza curentul mediu prin dioda Ifa
Kd = 1/2 reprez cit % dintr-o perioda conduce
Kn = 1 si reprz coef de repart a curentului prin diodele in paralel

n = 1 si rep nr de diode in paralel ( n mari se pun la curenti mari)


I Fav =( Kd/Kn * n)*Ias
I Fav =
Ks = coef de supradimensionare= 1,1..1,8
I FavM Ks * I Fav

IN TENSIUNE
Alegerea consta in stabilirea tensiunii inverse repetitive maxime VRRM
Kv este coeficientul ce are in vedere supratensiunea de comutatie si se alege intre (0.5 si 2)
apare in proc de blocare si eficienta a circ de protect.la supratens interne
VRM = 2 * Us pentru redresoarele monofazate
VRM =
VRRM 1.05 * Kv * VRM
VRRM =
La alegerea diodei din catalog se tine cont de perechea I FavM si VRRM

MICA A DIODELOR IN REGIM TERMIC STATIONAR

Pentru orice dioda se indica temperatura max admisibila a jonctiunii TjM.Pastrarea integritatii
are implica nedepasirea acestei temepraturi.Temperatura la un
moment dat a unei diode este determinata de mai multi factori.(sursa care produce caldura re
de pierderile de putere datorita curentului in sens direct sau invers si caldura produsa de pierd
de putere care se indreapta in doua directii.O parte se imagazineaza in dioda(structura)
,capsula si radiator si o alta parte se transmite catre mediul inconjurator.Caldura imagazinata
depinde de structura diodei .Se va intocmi o schema echivalenta termica unde rez
termice sunt echiv cu rez electrice,puterea disipata prin curent electr,temp prin tensiuni
si potentiale electrice.

DIODA TIP IRRE 23

DATE ALESE DIN CATALOG


In incaperile climatizate Ta = [grade]

20
40

grade
grade
Rthjc = rezist termica jonctiune -capsula ( din CATALOG )
Rthjc =
Rthcs = rezistenta termica capsul radiator (din CATALOG)
Rthcs =
P Fav = puterea disipata in jonctiune se calc in functie de Ifav, ,
P Favs = puterea disipata in jonctiune se calc in functie de Ifav, ,
= durata de conductie
= tipul impulsului sinusoidal
greutatea
Wt =

R se alege din tabel in functie de tipul impulsului ,si de

ptr. 180 grd.


V ins =
IRRM =

VF(to)1 =
VF(to)2 =
I^2 t =
I^2 t =
IFsM =
IF(RmS) =

Verificarea la suprasarcina se face la tp = tf = 1.5 sec si la ts = 40


Conditia impusa este ca Iam sa fie mai mare decit Ias
Iam =
Ias =
Conditie indeplinita
Se calculeaza diferenta de putere P = P Favs - P Fav
Se calculeaza cresterea de temepratura datorata reg. de suprasarcina P
Z th = impedanta termica a diodei si Zth se alege in functie de tp, tf
stiind ca tp = tf = 1.5 (scara logaritmica)
Cresterea de temepratura datorata reg. de suprasarcina Ps = P* Zth
se calculeaza Tj care reprezinta temepratura in jonctiune si se determina cu relatia:
Tj = Ta + P Fav * ( Rthjc + Rthcs + R'thRA + R )
R'thRA ((Tj max -Ta)/(P Fav))-(Rthjc-Rthcs - R)
Tj max = temp max la care rez.dioda si este data de catalog Tj max =
Ta = 20 grade ptr. incaperile climatizate si 40 de grade neclimatizate
R din tabel in functie de forma impulsului ,si de durata si ptr. 180 grade
se face verificarea Tj + Ps Tj max.
si rezulta
conditie indeplinita

ALEGEREA SIGURANTEI

INCAZIREA IN REGIM DINAMIC

Regimul dinamic al incalzirii este caracterizat prin pierderi de putere in dioda variaile
in timp inclusiv pe un ciclu de functionare.Diferenta principala fata de regimul stationar const
in faptul ca nu mai pot fi neglijate acumularile de caldura in capacitatile termice ale ansamblul
jonctiune - radiator ,cea mai mare parte din caldura ramane in interiorul
semiconductorului.Schema echivalenta d.p.d.v termic a diode este in fig urmatoare
si provine prin adaugarea capacitatilor termice.

Cj = jonctiune,

Cc = capsula , CR = radiator

S-a ales ptr dioda IRRE 235, din catalog urmatorul tip de radiator

Se doreste reducerea armonicii la o valoare asfel incit 2V(2)' / Vd = 0,02


Rezulta un coeficient de atenuare K.1 = 2V(2)' / 2V(2)' =
Se va folosi un filtru LC a carui dimensionare se face dupa relatia : p * Lf 2.5 * Rs
rezulta
conditie indeplinita
628
Rs este rezistenta echivalenta a sarcinii si se deteremina cu relatia Rs = Vd / Ias
Rs =
p = * p si = 2 * * f
p =
628
=
p=
Din calcule a rezultat
Lf =
(2.5 * Rs) / p
Cf =
(10/Rs)/ p
Cf =
0.00303881
modificat la val
Calculul coeficientului de atenuare 0 = 1 / Lf * C f
0=
Factorul de calitate Q = 0 * (Lf/ Rs)
Q=
628
VERIFICARI
p 0
k.1 ' = ((1-( p^2/ 0 ^2)^2)+ (Q*(p/ 0 ))^2
CONDITIE INDEPLINITA k.1' k.1
In curent Inf Ks * I F(RmS)

k.1' =
16370.559794

Ks =
1.1
Inf
unde IF(RmS) s-a luat din tabelul diodei alese
In tensiune UnF Us
Unf =

Valoarea din catalog fiind de 500 [A] si cea rezultata din calcule fiind de 396 [A] rezulta ca si

ceasta conditie este indeplinita

Siguranta aleasa este : 500 A /1000 V tip S2UQ1/110/500/1000 cod produs 004364126
Verificarea sigurantei la arc : U arc VRRM conditie OK 310.07029123
stiind ca U arc este tensiunea de arc a sigurantei fuzibile a carei valoare este furnizata de
fabricant in f de US si UNF
U arc == Us / UNF
U arc =
Verificarea la integrala de curent
K1* (I2t)F (I2t)DIODA
cond OK
175.75
unde K1 este ales din catalog in functie de US /UNF si =
(I2t)F este integrala de curent a fuzibilului ales din catalog sig.
(I2t)DIODA este integral de curent a diodei ales din catalog dioda
Se calculeaza IK (curentul de scurtcircuit) = (Us/Uk)*Isn
Dimensionarea filtrelor

Filterele au ca scop reducerea armonicilor de tensiune.Principala armonica este cea de ordin 2


notata cu V(2) la redres monofazate si cu V(6) la redresoarele trifazate.Valoarea fara filtru
este( 2V(2))/Vd = 0,667 ptr. cazul nostru particular.al redresorului folosit
CALCULUL CONVERTORULUI PROPRIU-ZIS

Vdi = este tensiunea de iesire ideala a redresorului


IAS = este curentul de sarcina
UN = este tensiunea nominala a motorului
Comanda PWM bipolar , fc = 110 Khz
Vdi = este tensiunea de iesire ideala a redresorului Vdi = VD 0 - V - VF - VD
Vdi =
VD 0 = 0.9 * Us pentru redresoarele monofazate =
VD 0 =
V este caderea de tensiune reactiva in redresor calculata la real si ptr. curentul Iam
V =( 2/)**Iam*L ( ptr. redres monofazate)
V =
Se calculeaza caderea de tens.pe filtru VF = 0,02* Vd2
Se calculeaza caderea de tens.pe diode VD = 2*(0,91,4)
Alegerea tranzistorului se face :
S-a ales urmatorul tranzistor

VF =
VD =

In tesniune
VCE >Vdi
IRG4PSC71KD

care are urmatoarele caracteristici :

Tj max =
Ta =
RthJC =
RthCS =
RthRA (Tj max - Ta)/(P On + Pc)
RthRa
si RthJC,RthCS Tj max ,Ta au aceleasi semnificatii ca la diode.
P On reprezinta pierderile de putere in tranzistor la conductie de durata
P On = VCEON * Ias * D
D = durata de conectare relativa :
D = 1/2((Un/Vdi)+1)
VCEON este caderea de tensiune pe tranzistor
Pc sunt pierderile in comutatie Pc = j * fc

Wj reprezinta energia disipata in tranz ptr un ciclu de com

Wj =

fc =
Se alege un radiator cu R'thRARthRA

Tj = Ta + (Pon+Pc)*(RthJC+RthCs+R'ThRA) Tj max
LS
I0
V CC
V CM
CP

UM

50
63.2411067194 3999.437579
269.77
600
1.8337320608

241.5
DELTA V=
MF=
PF=
PFM=
IAF=
MFM=
RF=
PRF>=

13.4885
6.140444444
428.319763
214.1598815
2.0408327
2.557641897
132.1862395
7.47069354

tC=

43

IA0
OMEGA ZERO
E0
U0
D0
TC
Ton
EN
un
DN
t''on
IAB
Ifm
VCE

3.162055336
16.74666667
20.9875
23
0.542628906
0.1
0.054262891
209.875
230
0.926289061
0.092628906
0.632411067
1.272846214
262.4035

arele date:

6000
[V]
[rot/min]

0.6
[rot/min]
220
71.65605096
3.582802548

[KW]
[V]
[Nm]
[Nm]

71.65605096
[Nm]
[sec]
57.32484076
[Nm]
f =50 [Hz]
35.82802548
[Nm]
167.4666667
[rad/sec]
3.14
V / 230 v frecventa = 50 Hz

[Kgm2]

7272.727273

[W]

[A]
1272.727273
unde y = coef de corec.
re 1 si 1,5
1
[W]
0.636453125
[]
1.253234475
0.000608076
2
compensata
mpensare
i in paral sau in serie
39.62796757
[Nm]
63.24110672
[A]
50.59288538
[A]
0.000955414
[sec]

999.8593947726

va folosi redresor monofazat cu tensiunea


din primar egala cu 230 V
u tensiunea
din primar egala cu 400 V
cu tensiunea din primar egala cu 400 V

241.5
Vd1 =
248.915
253.8933
7.616799
3.6
265.110099
310.0702912

[V]
2.415
[V]
[V]
[V]
[V]
[V]
[V]

ARE
13412.68485
[W]
redresorului monofazat
22000
[VA]
Kt =
0.7417672912
0.000602203
[H]
L =
2.00E-04
314
[rad/sec]
70.95165394
[A]
1.437017345
[V]
0.018113983
0.981886017
14,177 grade
14 grade

rea unei diode cu un curent


al convertorului.
a curentul mediu prin dioda Ifav
Kd =
0.5
Kn =
1

4.46E+00

1.4370173

n=
1
25.29644269
Ks =
1.8
I FavM
45.533596838

ive maxime VRRM


atie si se alege intre (0.5 si 2)
Kv =
2
438.5056111
[V]
920.8617834
[V]
hea I FavM si VRRM

.Pastrarea integritatii

sursa care produce caldura rep.


ers si caldura produsa de pierd.
azineaza in dioda(structura)
onjurator.Caldura imagazinata
alenta termica unde rez
nt electr,temp prin tensiuni

DIODA TIP IRRE 235

0.17
0.035
P Fav =
P Favs =
=

[K/W]
[K/W]
20
50
180

500

grame

R =
0.016
3000
[V]
35
[mA]
VFM =
1.26
r.t1 =
0.64
r.t2 =
0.49
VF(to)1 =
0.79
VF(to)2 =
0.92
214
[KA^2S]
2140
[KA^2S]
6540
[A]
392
[A]
T=
4 to 6
a tp = tf = 1.5 sec si la ts = 40 sec
63.24110672
A
50.59288538
A
Conditie indeplinita
P =
30
torata reg. de suprasarcina Ps = P* Zth
Zth =
0.15
a logaritmica)
Ps =
4.5
si se determina cu relatia:
Tj =
162.04
R'thRA =
6.881
160
grade
Ta =
20
R =
0.016
Tj + Ps =
166.54
Tj max =
160
conditie indeplinita

de putere in dioda variaile


ata de regimul stationar consta
citatile termice ale ansamblului
amane in interiorul
ode este in fig urmatoare
ermice.

ul tip de radiator

2V(2)' / Vd = 0,02
K.1 =
33.35
* Lf 2.5 * Rs

131.00167001
cu relatia Rs = Vd / Ias
5.240066801

314
rad/s
2
Lf =
0.2086013854
modificat la val
0.199
4.908116556
0.195386806
4.908116556
16370.55979

ok
33.35

431.2
alese
1000

zulta ca si

920.8617834
rei valoare este furnizata de
0.310070291 310.07029123

K.1 =
(I2t)F =

214
0.95
185

(I2t)D =
IK =

214
1.53E+04

g dioda

a armonica este cea de ordin 2


trifazate.Valoarea fara filtru
al redresorului folosit

= VD 0 - V - VF - VD
2.70E+02

269.77

279.0632621
V
a real si ptr. curentul Iam
2.53E+00
4.79
4.9783
2

V
V

175
grade
20
grade
0.33
grade /W
0.24
grade /W
1.647756927
atii ca la diode.
onductie de durata
P On =
93.727272581
D=
0.9262890611
Pc =

0.34

0.034

10

RA
R'thRA

0.63

Tj =

132.8807271

LF
0.023
CF
0.0038
OMEGA 0 106.96564
Q
0.4227164
RS
5.82
OMEGA P
628
K1
33.56105
KIMPUS
33.35
C

5.8710443

A) Tensiunea redresata fara a tine seama de caderea de tensiune din inverter:


Vd'' = Uf / 0.353 * mA
mA =
0.9
Uf =
230
mA = modulatia in amplitudine
Vd'' =
723.9534
[V]
K = 1.04 coeficient care tine cont de caderile de tens (pe cablele motorului
pe tranzitoare si de cele datorate timpului mort)
K=
1.04
VF = caderea de tensiune pe filtru; VF = 0.02 * Vd'' VF =
14.47907
[V]
B) Tensiunea redresata Vd' = Vd'' * K + VF Vd ' =
767.3906
[V]
Caderea de tensiune reactiva ;V gama = 0.03 * Vd' V gama = 23.02172
[V]
Caderea de tensiune pe diode
V diode =
3.6
C) Tensiunea reala afectata de comutatie la iesirea redresorului Vd = Vd' + V gama + V diode
Vd =
794.0123
[V]
D) Curentul din circuitul intermediar Id = In
Id =
31.62055
[A]
E) Curentul maxim din circuitul intermediar Ids = Is
Ids =
0
[A]
F) Puterea din circuitul intermediar Pd = Vd * Id
Pd =
25107.11 25.10711
G) Tensiunea din secundar Ud = 0.9 * Up ; Up = 0.95* Us ; Us = Vd / 0.9*0.95
Us =
928.6694 aprox =
929
H) Factorul de transformare K = Up / Us
K=
0.430571
Up =
400 [V]
Un =
400 [V]
I ) Puterea transformatorului St = 1,11 * PdSt =
27.86889 [KVA]
27868.89
Inductivitatea de dispersie Idm = 3 * In
Idm =
94.86166
= 2*pi *f
=
314
frecventa = f = 50
[Hz]
J) Inductivitatea de dispersie monofazat L = (pi/2**Idm)*V gama
L =
0.001213
[H]
aprox = 1.213436
L =
0.0005
[mH]
K) Curentul nominal din secundarul transformatorului IsN = St / Us
IsN =
29.99881
aprox
29.99881
L) Tensiunea de scurt circuit Uk = * L * IsN
Uk =
4.709813 aprox =
M) Verificarea unghiului de comutatie 1-cos = ((2 * * L)/rad 2 * Us)*Idm
1-cos = 0.02268
cos =
0.97732
=
15.02 grade aprox

Lf

D1

D3

e2

e1
Up

Rf
D1+

T1+

D2+

T2+

D3+

T3+

Cf

Us

Tf
e4

e3
D4

D2

D1-

T1-

D2-

T2-

D3-

T3-

Tf

D4

D1-

e4

e3

D2-

T1-

D3-

T2-

T3-

D2

Ra

Ra

Ra

La

La

La

3.CALCULUL REDRESORULUI SI AL FILTRULUI


3.1 CALCULUL REDRESORULUI
A) ALEGEREA DIODELOR

IN CURENT

Curentul mediu pe o perioada IFav = (Id * Kc)/Kn*n [A]


IFav =
n = numarul de diode aflate in paralel
Kn = coef ce tine cont de repartizarea inegala a curentului prin diode
Kc = coef tine cont de sch. red ,arata cit dintr-o per.cond o dioda 180grade
120grade
Curentul dir. mediu -maxim suportat pe o perioada IFavM Ks* IFavIFavM =
Ks = coeficient de supradimensionarese alege val {1.1 .1.8}

15.81028
n=
Kn =
Kc monof
Kc trifaz
17.3913
Ks =

IN TENSIUNE
Tensiunea inversa de virf repetitiva VRRM 1.05 * Kv * VrM [V] VRRM 2069.242
monofazat
VrM = rad(2)*Us =
VrM =
trifazat
VrM = rad(2)*rad(3)*Us =
VrM =
Kv = coef ce tine cont de suprat de comutatie Kv si se alege intre{1.5 ..si 2.5} Kv =
TjMAX = temp max la care rez.dioda
Tj = temperatura in jonctiune
Tstg =-40 150 grade
IN REGIM STATIONAR
Pentru verificare trebuie indeplinita conditiaTj = Ta + P Fav*(Rthjc + Rthcs + R'thRA + R) TjMAX
Tj =
24.42
R'thRA (TjMAX -Ta)/P Fav-(Rthjc-Rthcs - R)
R'thRA = 6.538906
DATE ALESE DIN CATALOG

DIODA TIP IRRE 235

In incaperile climatizate Ta = [grade]

20
grade
40
grade
Rthjc = rezist termica jonctiune -capsula ( din CATALOG )

Rthjc =

0.17

Rthcs = rezistenta termica capsul radiator (din CATALOG)


Rthcs =
P Fav = puterea disipata in jonctiune se calc in functie de Ifav, ,P Fav =
P Favs = puterea disipata in jonctiune se calc in functie de Ifav, ,
P Favs =
= durata de conductie
=
= tipul impulsului sinusoidal
greutatea
Wt =
R se alege din tabel in functie de tipul impulsului ,si de ptr. 180 grade
V ins =
IRRM =
VFM =
r.t1 =
r.t2 =
VF(to)1 =
VF(to)2 =
I^2 t =
I^2 t =
IFsM =
IF(RmS) =
T=
Se face pentru curentul Idm > Id

tf = tp =

0.035
20
50
180
500
R =
3000
35
1.26
0.64
0.49
0.79
0.92
214
2140
6540
360
4 to 6

[sec]
Kd =
IFaVs = curentul mediu pe o peri. la suprasarcina = (Kd*Idm)/Kn*n IFaVs = 47.43083
P = P FavS - P Fav
P =
30
Armonica de rang 2 ptr. Redresor monofazat se noteaza cu
2 V(2)' =
0.667
Tinta este sa atingem valoarea lui 2 V
ptr redresorul cu 2 pulsuri (2)' =
0.02
Coeficientul de aten. K1 = 2 Vptr red(2) /2 Vptr redr val tinta(2)' K1 =
33.35
Dimensionarea preliminara a filtrului P * L f 2.5* RsP * L F 62.7766
LF
Dimensionarea preliminara a filtrului P * C f 2.5* RsP * C f 0.398238
Cf
unde P = P *
P =
628
P^2 =
10/Rs = 0.398238
P=
2
Rs * 2.5 = 62.7766
=
314
Rezistenta echivalenta a sarcinii Rs = Vd / Id
Rs =
25.11064
Calculul coeficientului de atenuare K1 ' = (1-(P^2/0^2)^2 + (Q*(P/0))^2
K1 ' =
24.12986
Pulsatia de rezonanta a filtrului 0 = 1 / Lf * C f
0 =
125.6
0 ^2=
Factorul de calitate Q = 0 * (L f /Rs)
Q=
0.5
evitare fenomen de rezonanta
5
Z th = impedanta termica a diodei Z th = in functie de tp, tf Fig Termal Zth = 0.1
Se calculeaza cresterea de temperatura Ts = P * Z th
Ts =
3
Se verifica daca Tj + Ts TjMAX
27.42

[V]

[v]
V gama + V diode

[KW]
[V]

[W]

[mH]

t / Us
[A]
4.709813

* Us)*Idm

15

D3+

T3+

D3-

T3-

D3-

T3-

Ra

La

[A]
1
1
0.5
0.33
[A]
1.1

[V]
1313.804
2275.576
1.5
150

rade

R'thRA + R) TjMAX

RE 235

[K/W]

(2)' =

[K/W]
[w]
[w]
monof
grame
0.016
[V]
[mA]

[KA^2S]
[KA^2S]
[A]
[A]

0.5
[A]

0.02
0.099963
0.000634
394384

*(P/0))^2
15775.36