Sunteți pe pagina 1din 61

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova

la situatia din 31/12/2014


Cod
poziie

Indicatori

Total

010
011
012
020
021
022
023
024
030

Numerar i echivalente de numerar


Numerar
Depozite la vedere i echivalente de numerar
Active financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere

29,687,580,128
3,361,319,563
26,326,260,566
156,987,101
1,719,723
0
155,267,378
0
0

031
032
033
040
041
042
043
050
051
052

Instrumente de capitaluri proprii


Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare disponibile pentru vnzare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
mprumuturi i creane
Instrumente de datorie
Rezerva minim obligatorie aferent mijloacelor atrase n moned liber convertibil

0
0
0
451,502,793
417,161,986
34,340,807
0
42,673,922,546
35,246,208
3,503,448,154

053
060
061
062
070
071
072
073
074

Credite i avansuri
Investiii pstrate pn la scaden
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Instrumente derivate contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Acoperirea investiiei nete printr-o operaiune din strintate
Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii

39,135,228,184
3,988,635,574
3,988,635,574
0
X
X
X
X
X

075

Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a


dobnzii

080

Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei


operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii

090
091
092
100
101
102
110
120
121
122
130
140
150

Imobilizri corporale
Mijloace fixe
Investiii imobiliare
Imobilizri necorporale
Fond comercial
Alte imobilizri necorporale
Investiii in filiale, entiti asociate i asocieri n participaie
Creane privind impozitele
Creane privind impozitul curent
Creane privind impozitul amnat
Active ce in de contractele de asigurare i reasigurare
Alte active
Active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare

151
152

Active imobilizate luate n posesie i deinute pentru vnzare


Alte active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare

160
200
201
202
203
204

TOTAL ACTIVE
Datorii financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Poziii scurte
Depozite
Datorii constituite prin titluri

2,197,663,638
1,995,733,539
201,930,099
306,260,315
0
306,260,315
X
40,406,949
35,437,616
4,969,334
X
17,784,548,837
296,901,909
272,713,077
24,188,832
97,584,409,788
-1,191,728
-1,191,728
0
0
0

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

Total

205
210

Alte datorii financiare


Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere

0
0

211
212
213
220
221
222
223
230
231
232
233

Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Instrumente derivate- contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Operaiuni de acoperire a unei investiii nete ntr-o operaiune din strintate

234

Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii

235

Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a


dobnzii

240

Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei


operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii

250
251
252
253
254
255
260
261
262
270
280
290
300

Provizioane
Provizioane pentru beneficiile angajailor
Restructurare
Cauze legale n curs de soluionare i litigii privind impozitele
Angajamente de creditare i garanii
Alte provizioane
Datorii privind impozitele
Datorii privind impozitul curent
Datorii privind impozitul amnat
Angajamente n cadrul contractelor de asigurare i de reasigurare
Alte datorii
Capital social rambursabil la cerere
Angajamentele incluse n grupurile de cedare clasificate drept deinute pentru
vnzare

310
400
401
402
410
420
421
422
430
431
432
433

TOTAL DATORII
Capital social
Capital vrsat
Capital subscris nevrsat
Prime de capital
Alte capitaluri proprii
Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse
Alte instrumente de capitaluri proprii
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare aferente:
Imobilizrilor corporale
Imobilizrilor necorporale
Operaiunilor de acoperire a investiiilor nete n operaiunile strine [poriunea
efectiv]

434
435
436
437

Conversiei valutare
Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficient]
Activelor financiare disponibile pentru vnzare
Activelor imobilizate i grupurilor destinate cedrii,clasificate drept deinute pentru
vnzare

X
X

438

Prii altor venituri i cheltuieli recunoscute aferente investiiilor n entiti,


contabilizate prin metoda capitalului

439
440

Altor elemente
Rezerve

0
7,217,310,913

0
0
0
80,633,472,901
66,895,421,192
0
13,738,051,709
X
X
X
X

98,578,977
87,790,332
570,942
2,713,323
1,989,660
5,514,720
439,910,754
51,822,449
388,088,305
X
3,982,195,699
X
0
85,152,966,602
4,535,124,510
4,535,124,510
0
266,198,978
0
0
0
428,031,945
259,931,642
0
X

168,100,303
0

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

441

Rezervele (pierderile acumulate) aferente investiiilor n entiti , contabilizate prin


metoda punerii n echivalen

442
450
460
470
480
481
482
490
500

Alte rezerve
(-) Aciuni proprii
Pierderea, profitul ce se atribuie acionarilor bncii
(-) Dividende interimare
Interese minoritare [Interese care nu presupun control]*
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare
Altele
TOTAL CAPITAL
TOTAL CAPITAL I DATORII

Total
X
7,217,310,913
15,223,160
X
0
X
X
X
12,431,443,186
97,584,409,788

BSOCMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

BC BANCA SOCIALA
S.A.

010
011
012
020
021
022
023
024
030

Numerar i echivalente de numerar


Numerar
Depozite la vedere i echivalente de numerar
Active financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere

953,290,511
148,051,372
805,239,140
0
0
0
0
0
0

031
032
033
040
041
042
043
050
051
052

Instrumente de capitaluri proprii


Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare disponibile pentru vnzare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
mprumuturi i creane
Instrumente de datorie
Rezerva minim obligatorie aferent mijloacelor atrase n moned liber convertibil

0
0
0
7,370,254
7,370,254
0
0
2,016,198,560
0
244,196,663

053
060
061
062
070
071
072
073
074

Credite i avansuri
Investiii pstrate pn la scaden
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Instrumente derivate contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Acoperirea investiiei nete printr-o operaiune din strintate
Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii

1,772,001,897
21,998,434
21,998,434
0
X
X
X
X
X

075

Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a


dobnzii

080

Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei


operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii

090
091
092
100
101
102
110
120
121
122
130
140
150

Imobilizri corporale
Mijloace fixe
Investiii imobiliare
Imobilizri necorporale
Fond comercial
Alte imobilizri necorporale
Investiii in filiale, entiti asociate i asocieri n participaie
Creane privind impozitele
Creane privind impozitul curent
Creane privind impozitul amnat
Active ce in de contractele de asigurare i reasigurare
Alte active
Active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare

151
152

Active imobilizate luate n posesie i deinute pentru vnzare


Alte active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare

160
200
201
202
203
204

TOTAL ACTIVE
Datorii financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Poziii scurte
Depozite
Datorii constituite prin titluri

145,904,045
145,904,045
0
824,058
0
824,058
X
6,572,335
6,572,335
0
X
16,963,081,291
711,345
711,345
0
20,115,950,833
0
0
0
0
0

BSOCMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

BC BANCA SOCIALA
S.A.

205
210

Alte datorii financiare


Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere

0
0

211
212
213
220
221
222
223
230
231
232
233

Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Instrumente derivate- contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Operaiuni de acoperire a unei investiii nete ntr-o operaiune din strintate

234

Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii

235

Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a


dobnzii

240

Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei


operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii

250
251
252
253
254
255
260
261
262
270
280
290
300

Provizioane
Provizioane pentru beneficiile angajailor
Restructurare
Cauze legale n curs de soluionare i litigii privind impozitele
Angajamente de creditare i garanii
Alte provizioane
Datorii privind impozitele
Datorii privind impozitul curent
Datorii privind impozitul amnat
Angajamente n cadrul contractelor de asigurare i de reasigurare
Alte datorii
Capital social rambursabil la cerere
Angajamentele incluse n grupurile de cedare clasificate drept deinute pentru
vnzare

310
400
401
402
410
420
421
422
430
431
432
433

TOTAL DATORII
Capital social
Capital vrsat
Capital subscris nevrsat
Prime de capital
Alte capitaluri proprii
Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse
Alte instrumente de capitaluri proprii
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare aferente:
Imobilizrilor corporale
Imobilizrilor necorporale
Operaiunilor de acoperire a investiiilor nete n operaiunile strine [poriunea
efectiv]

434
435
436
437

Conversiei valutare
Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficient]
Activelor financiare disponibile pentru vnzare
Activelor imobilizate i grupurilor destinate cedrii,clasificate drept deinute pentru
vnzare

X
X

438

Prii altor venituri i cheltuieli recunoscute aferente investiiilor n entiti,


contabilizate prin metoda capitalului

439
440

Altor elemente
Rezerve

0
0
0
15,741,217,949
13,913,495,674
0
1,827,722,275
X
X
X
X

1,893,629
1,893,629
0
0
0
0
23,232,706
334,389
22,898,317
X
3,628,466,215
X
0
19,394,810,499
100,006,700
100,006,700
0
177,700
0
0
0
44,032,536
44,032,536
0
X

0
0

0
576,923,398

BSOCMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

441

Rezervele (pierderile acumulate) aferente investiiilor n entiti , contabilizate prin


metoda punerii n echivalen

442
450
460
470
480
481
482
490
500

Alte rezerve
(-) Aciuni proprii
Pierderea, profitul ce se atribuie acionarilor bncii
(-) Dividende interimare
Interese minoritare [Interese care nu presupun control]*
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare
Altele
TOTAL CAPITAL
TOTAL CAPITAL I DATORII

BC BANCA SOCIALA
S.A.
X
576,923,398
0
X
0
X
X
X
721,140,334
20,115,950,833

AGRNMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

BC MOLDOVA AGROINDBANK S.A.

010
011
012
020
021
022
023
024
030

Numerar i echivalente de numerar


Numerar
Depozite la vedere i echivalente de numerar
Active financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere

2,761,859,296
414,818,656
2,347,040,640
155,267,378
0
0
155,267,378
0
0

031
032
033
040
041
042
043
050
051
052

Instrumente de capitaluri proprii


Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare disponibile pentru vnzare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
mprumuturi i creane
Instrumente de datorie
Rezerva minim obligatorie aferent mijloacelor atrase n moned liber convertibil

0
0
0
195,643,120
195,643,120
0
0
11,184,070,487
35,246,208
690,444,136

053
060
061
062
070
071
072
073
074

Credite i avansuri
Investiii pstrate pn la scaden
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Instrumente derivate contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Acoperirea investiiei nete printr-o operaiune din strintate
Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii

10,458,380,143
574,856,820
574,856,820
0
X
X
X
X
X

075

Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a


dobnzii

080

Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei


operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii

090
091
092
100
101
102
110
120
121
122
130
140
150

Imobilizri corporale
Mijloace fixe
Investiii imobiliare
Imobilizri necorporale
Fond comercial
Alte imobilizri necorporale
Investiii in filiale, entiti asociate i asocieri n participaie
Creane privind impozitele
Creane privind impozitul curent
Creane privind impozitul amnat
Active ce in de contractele de asigurare i reasigurare
Alte active
Active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare

151
152

Active imobilizate luate n posesie i deinute pentru vnzare


Alte active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare

160
200
201
202
203
204

TOTAL ACTIVE
Datorii financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Poziii scurte
Depozite
Datorii constituite prin titluri

370,141,295
370,141,295
0
47,262,193
0
47,262,193
X
0
0
0
X
52,344,077
0
0
0
15,341,444,666
0
0
0
0
0

AGRNMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

BC MOLDOVA AGROINDBANK S.A.

205
210

Alte datorii financiare


Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere

0
0

211
212
213
220
221
222
223
230
231
232
233

Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Instrumente derivate- contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Operaiuni de acoperire a unei investiii nete ntr-o operaiune din strintate

0
0
0
12,671,574,137
11,513,907,168
0
1,157,666,969
X
X
X
X

234

Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii

235

Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a


dobnzii

240

Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei


operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii

250
251
252
253
254
255
260
261
262
270
280
290
300

Provizioane
Provizioane pentru beneficiile angajailor
Restructurare
Cauze legale n curs de soluionare i litigii privind impozitele
Angajamente de creditare i garanii
Alte provizioane
Datorii privind impozitele
Datorii privind impozitul curent
Datorii privind impozitul amnat
Angajamente n cadrul contractelor de asigurare i de reasigurare
Alte datorii
Capital social rambursabil la cerere
Angajamentele incluse n grupurile de cedare clasificate drept deinute pentru
vnzare

310
400
401
402
410
420
421
422
430
431
432
433

TOTAL DATORII
Capital social
Capital vrsat
Capital subscris nevrsat
Prime de capital
Alte capitaluri proprii
Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse
Alte instrumente de capitaluri proprii
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare aferente:
Imobilizrilor corporale
Imobilizrilor necorporale
Operaiunilor de acoperire a investiiilor nete n operaiunile strine [poriunea
efectiv]

12,815,567,008
207,526,800
207,526,800
0
31,038,600
0
0
0
215,824,522
162,507,798
0
X

434
435
436
437

Conversiei valutare
Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficient]
Activelor financiare disponibile pentru vnzare
Activelor imobilizate i grupurilor destinate cedrii,clasificate drept deinute pentru
vnzare

X
X

438

Prii altor venituri i cheltuieli recunoscute aferente investiiilor n entiti,


contabilizate prin metoda capitalului

439
440

Altor elemente
Rezerve

0
2,084,341,136

329
329
0
0
0
0
82,297,491
9,143,491
73,154,000
X
61,695,051
X
0

53,316,724
0

AGRNMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

BC MOLDOVA AGROINDBANK S.A.

441

Rezervele (pierderile acumulate) aferente investiiilor n entiti , contabilizate prin


metoda punerii n echivalen

442
450
460
470
480
481
482
490
500

Alte rezerve
(-) Aciuni proprii
Pierderea, profitul ce se atribuie acionarilor bncii
(-) Dividende interimare
Interese minoritare [Interese care nu presupun control]*
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare
Altele
TOTAL CAPITAL
TOTAL CAPITAL I DATORII

2,084,341,136
12,853,400
X
0
X
X
X
2,525,877,658
15,341,444,666

BECOMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

Banca de Economii S.A.

010
011
012
020
021
022
023
024
030

Numerar i echivalente de numerar


Numerar
Depozite la vedere i echivalente de numerar
Active financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere

12,126,386,441
493,124,546
11,633,261,896
0
0
0
0
0
0

031
032
033
040
041
042
043
050
051
052

Instrumente de capitaluri proprii


Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare disponibile pentru vnzare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
mprumuturi i creane
Instrumente de datorie
Rezerva minim obligatorie aferent mijloacelor atrase n moned liber convertibil

0
0
0
10,492,209
10,492,209
0
0
1,202,811,891
0
363,762,147

053
060
061
062
070
071
072
073
074

Credite i avansuri
Investiii pstrate pn la scaden
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Instrumente derivate contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Acoperirea investiiei nete printr-o operaiune din strintate
Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii

075

Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a


dobnzii

080

Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei


operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii

090
091
092
100
101
102
110
120
121
122
130
140
150

Imobilizri corporale
Mijloace fixe
Investiii imobiliare
Imobilizri necorporale
Fond comercial
Alte imobilizri necorporale
Investiii in filiale, entiti asociate i asocieri n participaie
Creane privind impozitele
Creane privind impozitul curent
Creane privind impozitul amnat
Active ce in de contractele de asigurare i reasigurare
Alte active
Active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare

151
152

Active imobilizate luate n posesie i deinute pentru vnzare


Alte active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare

160
200
201
202
203
204

TOTAL ACTIVE
Datorii financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Poziii scurte
Depozite
Datorii constituite prin titluri

839,049,745
183,381,494
183,381,494
0
X
X
X
X
X

225,890,895
225,890,895
0
43,054,690
0
43,054,690
X
3,907,812
2,948,037
959,775
X
129,829,733
56,779,346
56,779,346
0
13,982,534,512
0
0
0
0
0

BECOMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

Banca de Economii S.A.

205
210

Alte datorii financiare


Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere

0
0

211
212
213
220
221
222
223
230
231
232
233

Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Instrumente derivate- contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Operaiuni de acoperire a unei investiii nete ntr-o operaiune din strintate

0
0
0
12,996,319,531
7,295,819,387
0
5,700,500,144
X
X
X
X

234

Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii

235

Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a


dobnzii

240

Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei


operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii

250
251
252
253
254
255
260
261
262
270
280
290
300

Provizioane
Provizioane pentru beneficiile angajailor
Restructurare
Cauze legale n curs de soluionare i litigii privind impozitele
Angajamente de creditare i garanii
Alte provizioane
Datorii privind impozitele
Datorii privind impozitul curent
Datorii privind impozitul amnat
Angajamente n cadrul contractelor de asigurare i de reasigurare
Alte datorii
Capital social rambursabil la cerere
Angajamentele incluse n grupurile de cedare clasificate drept deinute pentru
vnzare

310
400
401
402
410
420
421
422
430
431
432
433

TOTAL DATORII
Capital social
Capital vrsat
Capital subscris nevrsat
Prime de capital
Alte capitaluri proprii
Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse
Alte instrumente de capitaluri proprii
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare aferente:
Imobilizrilor corporale
Imobilizrilor necorporale
Operaiunilor de acoperire a investiiilor nete n operaiunile strine [poriunea
efectiv]

13,149,613,417
197,586,500
197,586,500
0
0
0
0
0
0
0
0
X

434
435
436
437

Conversiei valutare
Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficient]
Activelor financiare disponibile pentru vnzare
Activelor imobilizate i grupurilor destinate cedrii,clasificate drept deinute pentru
vnzare

X
X

438

Prii altor venituri i cheltuieli recunoscute aferente investiiilor n entiti,


contabilizate prin metoda capitalului

439
440

Altor elemente
Rezerve

7,998,126
7,998,126
0
0
0
0
68,199,675
1,098,878
67,100,797
X
77,096,085
X
0

0
0

0
635,334,595

BECOMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

441

Rezervele (pierderile acumulate) aferente investiiilor n entiti , contabilizate prin


metoda punerii n echivalen

442
450
460
470
480
481
482
490
500

Alte rezerve
(-) Aciuni proprii
Pierderea, profitul ce se atribuie acionarilor bncii
(-) Dividende interimare
Interese minoritare [Interese care nu presupun control]*
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare
Altele
TOTAL CAPITAL
TOTAL CAPITAL I DATORII

Banca de Economii S.A.


X
635,334,595
0
X
0
X
X
X
832,921,095
13,982,534,512

MOLDMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

BC Moldindconbank
S.A.

010
011
012
020
021
022
023
024
030

Numerar i echivalente de numerar


Numerar
Depozite la vedere i echivalente de numerar
Active financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere

2,474,771,443
441,324,394
2,033,447,049
0
0
0
0
0
0

031
032
033
040
041
042
043
050
051
052

Instrumente de capitaluri proprii


Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare disponibile pentru vnzare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
mprumuturi i creane
Instrumente de datorie
Rezerva minim obligatorie aferent mijloacelor atrase n moned liber convertibil

0
0
0
29,541,857
12,248,268
17,293,589
0
9,171,121,252
0
504,023,042

053
060
061
062
070
071
072
073
074

Credite i avansuri
Investiii pstrate pn la scaden
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Instrumente derivate contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Acoperirea investiiei nete printr-o operaiune din strintate
Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii

8,667,098,210
1,010,805,056
1,010,805,056
0
X
X
X
X
X

075

Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a


dobnzii

080

Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei


operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii

090
091
092
100
101
102
110
120
121
122
130
140
150

Imobilizri corporale
Mijloace fixe
Investiii imobiliare
Imobilizri necorporale
Fond comercial
Alte imobilizri necorporale
Investiii in filiale, entiti asociate i asocieri n participaie
Creane privind impozitele
Creane privind impozitul curent
Creane privind impozitul amnat
Active ce in de contractele de asigurare i reasigurare
Alte active
Active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare

151
152

Active imobilizate luate n posesie i deinute pentru vnzare


Alte active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare

160
200
201
202
203
204

TOTAL ACTIVE
Datorii financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Poziii scurte
Depozite
Datorii constituite prin titluri

210,918,448
201,280,616
9,637,832
46,590,795
0
46,590,795
X
0
0
0
X
319,113,587
721,083
721,083
0
13,263,583,521
-578,924
-578,924
0
0
0

MOLDMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

BC Moldindconbank
S.A.

205
210

Alte datorii financiare


Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere

0
0

211
212
213
220
221
222
223
230
231
232
233

Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Instrumente derivate- contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Operaiuni de acoperire a unei investiii nete ntr-o operaiune din strintate

0
0
0
11,426,634,160
9,769,641,545
0
1,656,992,615
X
X
X
X

234

Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii

235

Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a


dobnzii

240

Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei


operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii

250
251
252
253
254
255
260
261
262
270
280
290
300

Provizioane
Provizioane pentru beneficiile angajailor
Restructurare
Cauze legale n curs de soluionare i litigii privind impozitele
Angajamente de creditare i garanii
Alte provizioane
Datorii privind impozitele
Datorii privind impozitul curent
Datorii privind impozitul amnat
Angajamente n cadrul contractelor de asigurare i de reasigurare
Alte datorii
Capital social rambursabil la cerere
Angajamentele incluse n grupurile de cedare clasificate drept deinute pentru
vnzare

310
400
401
402
410
420
421
422
430
431
432
433

TOTAL DATORII
Capital social
Capital vrsat
Capital subscris nevrsat
Prime de capital
Alte capitaluri proprii
Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse
Alte instrumente de capitaluri proprii
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare aferente:
Imobilizrilor corporale
Imobilizrilor necorporale
Operaiunilor de acoperire a investiiilor nete n operaiunile strine [poriunea
efectiv]

11,570,000,335
496,779,400
496,779,400
0
5,000
0
0
0
12,179,402
0
0
X

434
435
436
437

Conversiei valutare
Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficient]
Activelor financiare disponibile pentru vnzare
Activelor imobilizate i grupurilor destinate cedrii,clasificate drept deinute pentru
vnzare

X
X

438

Prii altor venituri i cheltuieli recunoscute aferente investiiilor n entiti,


contabilizate prin metoda capitalului

439
440

Altor elemente
Rezerve

0
1,186,933,084

6,309,770
6,309,770
0
0
0
0
57,159,347
17,626,340
39,533,007
X
80,475,982
X
0

12,179,402
0

MOLDMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

BC Moldindconbank
S.A.

441

Rezervele (pierderile acumulate) aferente investiiilor n entiti , contabilizate prin


metoda punerii n echivalen

442
450
460
470
480
481
482
490
500

Alte rezerve
(-) Aciuni proprii
Pierderea, profitul ce se atribuie acionarilor bncii
(-) Dividende interimare
Interese minoritare [Interese care nu presupun control]*
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare
Altele
TOTAL CAPITAL
TOTAL CAPITAL I DATORII

1,186,933,084
2,313,700
X
0
X
X
X
1,693,583,186
13,263,583,521

VICBMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

B.C. VICTORIABANK
S.A.

010
011
012
020
021
022
023
024
030

Numerar i echivalente de numerar


Numerar
Depozite la vedere i echivalente de numerar
Active financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere

3,864,658,731
543,207,093
3,321,451,638
0
0
0
0
0
0

031
032
033
040
041
042
043
050
051
052

Instrumente de capitaluri proprii


Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare disponibile pentru vnzare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
mprumuturi i creane
Instrumente de datorie
Rezerva minim obligatorie aferent mijloacelor atrase n moned liber convertibil

0
0
0
153,686,741
153,686,741
0
0
6,446,688,407
0
708,350,849

053
060
061
062
070
071
072
073
074

Credite i avansuri
Investiii pstrate pn la scaden
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Instrumente derivate contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Acoperirea investiiei nete printr-o operaiune din strintate
Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii

5,738,337,558
1,108,391,441
1,108,391,441
0
X
X
X
X
X

075

Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a


dobnzii

080

Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei


operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii

090
091
092
100
101
102
110
120
121
122
130
140
150

Imobilizri corporale
Mijloace fixe
Investiii imobiliare
Imobilizri necorporale
Fond comercial
Alte imobilizri necorporale
Investiii in filiale, entiti asociate i asocieri n participaie
Creane privind impozitele
Creane privind impozitul curent
Creane privind impozitul amnat
Active ce in de contractele de asigurare i reasigurare
Alte active
Active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare

151
152

Active imobilizate luate n posesie i deinute pentru vnzare


Alte active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare

160
200
201
202
203
204

TOTAL ACTIVE
Datorii financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Poziii scurte
Depozite
Datorii constituite prin titluri

385,929,117
202,211,066
183,718,051
46,756,827
0
46,756,827
X
9,454,000
9,454,000
0
X
154,408,877
22,510,148
22,510,148
0
12,192,484,289
0
0
0
0
0

VICBMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

B.C. VICTORIABANK
S.A.

205
210

Alte datorii financiare


Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere

0
0

211
212
213
220
221
222
223
230
231
232
233

Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Instrumente derivate- contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Operaiuni de acoperire a unei investiii nete ntr-o operaiune din strintate

0
0
0
10,154,191,180
9,765,687,094
0
388,504,086
X
X
X
X

234

Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii

235

Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a


dobnzii

240

Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei


operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii

250
251
252
253
254
255
260
261
262
270
280
290
300

Provizioane
Provizioane pentru beneficiile angajailor
Restructurare
Cauze legale n curs de soluionare i litigii privind impozitele
Angajamente de creditare i garanii
Alte provizioane
Datorii privind impozitele
Datorii privind impozitul curent
Datorii privind impozitul amnat
Angajamente n cadrul contractelor de asigurare i de reasigurare
Alte datorii
Capital social rambursabil la cerere
Angajamentele incluse n grupurile de cedare clasificate drept deinute pentru
vnzare

310
400
401
402
410
420
421
422
430
431
432
433

TOTAL DATORII
Capital social
Capital vrsat
Capital subscris nevrsat
Prime de capital
Alte capitaluri proprii
Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse
Alte instrumente de capitaluri proprii
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare aferente:
Imobilizrilor corporale
Imobilizrilor necorporale
Operaiunilor de acoperire a investiiilor nete n operaiunile strine [poriunea
efectiv]

10,287,303,833
250,000,910
250,000,910
0
10,250,000
0
0
0
103,180,072
0
0
X

434
435
436
437

Conversiei valutare
Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficient]
Activelor financiare disponibile pentru vnzare
Activelor imobilizate i grupurilor destinate cedrii,clasificate drept deinute pentru
vnzare

X
X

438

Prii altor venituri i cheltuieli recunoscute aferente investiiilor n entiti,


contabilizate prin metoda capitalului

439
440

Altor elemente
Rezerve

0
1,541,749,474

11,230,916
10,835,842
0
0
395,074
0
87,120,384
8,197,254
78,923,130
X
34,761,353
X
0

103,180,072
0

VICBMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

B.C. VICTORIABANK
S.A.

441

Rezervele (pierderile acumulate) aferente investiiilor n entiti , contabilizate prin


metoda punerii n echivalen

442
450
460
470
480
481
482
490
500

Alte rezerve
(-) Aciuni proprii
Pierderea, profitul ce se atribuie acionarilor bncii
(-) Dividende interimare
Interese minoritare [Interese care nu presupun control]*
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare
Altele
TOTAL CAPITAL
TOTAL CAPITAL I DATORII

1,541,749,474
0
X
0
X
X
X
1,905,180,456
12,192,484,289

MOBBMD22

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

BC MOBIASBANCA
Groupe Societe Generale
S.A.

010
011
012
020
021
022
023
024
030

Numerar i echivalente de numerar


Numerar
Depozite la vedere i echivalente de numerar
Active financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere

1,729,863,196
491,415,396
1,238,447,800
0
0
0
0
0
0

031
032
033
040
041
042
043
050
051
052

Instrumente de capitaluri proprii


Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare disponibile pentru vnzare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
mprumuturi i creane
Instrumente de datorie
Rezerva minim obligatorie aferent mijloacelor atrase n moned liber convertibil

0
0
0
1,479,292
1,479,292
0
0
3,585,766,194
0
276,361,458

053
060
061
062
070
071
072
073
074

Credite i avansuri
Investiii pstrate pn la scaden
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Instrumente derivate contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Acoperirea investiiei nete printr-o operaiune din strintate
Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii

3,309,404,736
258,621,828
258,621,828
0
X
X
X
X
X

075

Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a


dobnzii

080

Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei


operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii

090
091
092
100
101
102
110
120
121
122
130
140
150

Imobilizri corporale
Mijloace fixe
Investiii imobiliare
Imobilizri necorporale
Fond comercial
Alte imobilizri necorporale
Investiii in filiale, entiti asociate i asocieri n participaie
Creane privind impozitele
Creane privind impozitul curent
Creane privind impozitul amnat
Active ce in de contractele de asigurare i reasigurare
Alte active
Active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare

151
152

Active imobilizate luate n posesie i deinute pentru vnzare


Alte active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare

160
200
201
202
203
204

TOTAL ACTIVE
Datorii financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Poziii scurte
Depozite
Datorii constituite prin titluri

126,821,992
126,821,992
0
39,977,798
0
39,977,798
X
10,773,057
10,773,057
0
X
29,781,117
0
0
0
5,783,084,474
0
0
0
0
0

MOBBMD22

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

BC MOBIASBANCA
Groupe Societe Generale
S.A.

205
210

Alte datorii financiare


Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere

0
0

211
212
213
220
221
222
223
230
231
232
233

Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Instrumente derivate- contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Operaiuni de acoperire a unei investiii nete ntr-o operaiune din strintate

0
0
0
4,686,183,007
4,157,514,815
0
528,668,192
X
X
X
X

234

Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii

235

Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a


dobnzii

240

Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei


operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii

250
251
252
253
254
255
260
261
262
270
280
290
300

Provizioane
Provizioane pentru beneficiile angajailor
Restructurare
Cauze legale n curs de soluionare i litigii privind impozitele
Angajamente de creditare i garanii
Alte provizioane
Datorii privind impozitele
Datorii privind impozitul curent
Datorii privind impozitul amnat
Angajamente n cadrul contractelor de asigurare i de reasigurare
Alte datorii
Capital social rambursabil la cerere
Angajamentele incluse n grupurile de cedare clasificate drept deinute pentru
vnzare

310
400
401
402
410
420
421
422
430
431
432
433

TOTAL DATORII
Capital social
Capital vrsat
Capital subscris nevrsat
Prime de capital
Alte capitaluri proprii
Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse
Alte instrumente de capitaluri proprii
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare aferente:
Imobilizrilor corporale
Imobilizrilor necorporale
Operaiunilor de acoperire a investiiilor nete n operaiunile strine [poriunea
efectiv]

4,799,779,346
100,000,000
100,000,000
0
151,409,919
0
0
0
-230,745
0
0
X

434
435
436
437

Conversiei valutare
Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficient]
Activelor financiare disponibile pentru vnzare
Activelor imobilizate i grupurilor destinate cedrii,clasificate drept deinute pentru
vnzare

X
X

438

Prii altor venituri i cheltuieli recunoscute aferente investiiilor n entiti,


contabilizate prin metoda capitalului

439
440

Altor elemente
Rezerve

42,689,417
34,404,714
0
1,827,694
1,152,526
5,304,483
27,431,109
11,254,159
16,176,950
X
43,475,813
X
0

-230,745
0

0
732,182,014

MOBBMD22

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

441

Rezervele (pierderile acumulate) aferente investiiilor n entiti , contabilizate prin


metoda punerii n echivalen

442
450
460
470
480
481
482
490
500

Alte rezerve
(-) Aciuni proprii
Pierderea, profitul ce se atribuie acionarilor bncii
(-) Dividende interimare
Interese minoritare [Interese care nu presupun control]*
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare
Altele
TOTAL CAPITAL
TOTAL CAPITAL I DATORII

BC MOBIASBANCA
Groupe Societe Generale
S.A.
X
732,182,014
56,060
X
0
X
X
X
983,305,128
5,783,084,474

EXMMMD22

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

B.C. EXIMBANK Gruppo Veneto Banca


S.A.

010
011
012
020
021
022
023
024
030

Numerar i echivalente de numerar


Numerar
Depozite la vedere i echivalente de numerar
Active financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere

1,042,486,663
156,518,110
885,968,553
0
0
0
0
0
0

031
032
033
040
041
042
043
050
051
052

Instrumente de capitaluri proprii


Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare disponibile pentru vnzare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
mprumuturi i creane
Instrumente de datorie
Rezerva minim obligatorie aferent mijloacelor atrase n moned liber convertibil

0
0
0
5,686,602
1,864,836
3,821,766
0
2,376,839,923
0
175,293,883

053
060
061
062
070
071
072
073
074

Credite i avansuri
Investiii pstrate pn la scaden
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Instrumente derivate contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Acoperirea investiiei nete printr-o operaiune din strintate
Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii

2,201,546,040
0
0
0
X
X
X
X
X

075

Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a


dobnzii

080

Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei


operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii

090
091
092
100
101
102
110
120
121
122
130
140
150

Imobilizri corporale
Mijloace fixe
Investiii imobiliare
Imobilizri necorporale
Fond comercial
Alte imobilizri necorporale
Investiii in filiale, entiti asociate i asocieri n participaie
Creane privind impozitele
Creane privind impozitul curent
Creane privind impozitul amnat
Active ce in de contractele de asigurare i reasigurare
Alte active
Active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare

151
152

Active imobilizate luate n posesie i deinute pentru vnzare


Alte active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare

160
200
201
202
203
204

TOTAL ACTIVE
Datorii financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Poziii scurte
Depozite
Datorii constituite prin titluri

371,191,536
371,191,536
0
23,947,570
0
23,947,570
X
0
0
0
X
31,816,853
21,882,881
21,882,881
0
3,873,852,028
0
0
0
0
0

EXMMMD22

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

B.C. EXIMBANK Gruppo Veneto Banca


S.A.

205
210

Alte datorii financiare


Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere

0
0

211
212
213
220
221
222
223
230
231
232
233

Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Instrumente derivate- contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Operaiuni de acoperire a unei investiii nete ntr-o operaiune din strintate

0
0
0
2,644,027,170
2,076,864,686
0
567,162,484
X
X
X
X

234

Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii

235

Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a


dobnzii

240

Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei


operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii

250
251
252
253
254
255
260
261
262
270
280
290
300

Provizioane
Provizioane pentru beneficiile angajailor
Restructurare
Cauze legale n curs de soluionare i litigii privind impozitele
Angajamente de creditare i garanii
Alte provizioane
Datorii privind impozitele
Datorii privind impozitul curent
Datorii privind impozitul amnat
Angajamente n cadrul contractelor de asigurare i de reasigurare
Alte datorii
Capital social rambursabil la cerere
Angajamentele incluse n grupurile de cedare clasificate drept deinute pentru
vnzare

310
400
401
402
410
420
421
422
430
431
432
433

TOTAL DATORII
Capital social
Capital vrsat
Capital subscris nevrsat
Prime de capital
Alte capitaluri proprii
Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse
Alte instrumente de capitaluri proprii
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare aferente:
Imobilizrilor corporale
Imobilizrilor necorporale
Operaiunilor de acoperire a investiiilor nete n operaiunile strine [poriunea
efectiv]

2,682,953,532
1,250,000,000
1,250,000,000
0
0
0
0
0
-33,581
0
0
X

434
435
436
437

Conversiei valutare
Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficient]
Activelor financiare disponibile pentru vnzare
Activelor imobilizate i grupurilor destinate cedrii,clasificate drept deinute pentru
vnzare

X
X

438

Prii altor venituri i cheltuieli recunoscute aferente investiiilor n entiti,


contabilizate prin metoda capitalului

439
440

Altor elemente
Rezerve

1,628,306
1,628,306
0
0
0
0
25,279,785
360,529
24,919,256
X
12,018,271
X
0

-33,581
0

0
-59,067,923

EXMMMD22

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

441

Rezervele (pierderile acumulate) aferente investiiilor n entiti , contabilizate prin


metoda punerii n echivalen

442
450
460
470
480
481
482
490
500

Alte rezerve
(-) Aciuni proprii
Pierderea, profitul ce se atribuie acionarilor bncii
(-) Dividende interimare
Interese minoritare [Interese care nu presupun control]*
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare
Altele
TOTAL CAPITAL
TOTAL CAPITAL I DATORII

B.C. EXIMBANK Gruppo Veneto Banca


S.A.
X
-59,067,923
0
X
0
X
X
X
1,190,898,496
3,873,852,028

JSCUMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

B.C. UNIBANK S.A.

010
011
012
020
021
022
023
024
030

Numerar i echivalente de numerar


Numerar
Depozite la vedere i echivalente de numerar
Active financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere

2,335,094,450
128,988,864
2,206,105,585
1,719,723
1,719,723
0
0
0
0

031
032
033
040
041
042
043
050
051
052

Instrumente de capitaluri proprii


Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare disponibile pentru vnzare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
mprumuturi i creane
Instrumente de datorie
Rezerva minim obligatorie aferent mijloacelor atrase n moned liber convertibil

0
0
0
21,403,766
21,403,766
0
0
1,028,093,822
0
146,835,816

053
060
061
062
070
071
072
073
074

Credite i avansuri
Investiii pstrate pn la scaden
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Instrumente derivate contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Acoperirea investiiei nete printr-o operaiune din strintate
Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii

075

Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a


dobnzii

080

Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei


operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii

090
091
092
100
101
102
110
120
121
122
130
140
150

Imobilizri corporale
Mijloace fixe
Investiii imobiliare
Imobilizri necorporale
Fond comercial
Alte imobilizri necorporale
Investiii in filiale, entiti asociate i asocieri n participaie
Creane privind impozitele
Creane privind impozitul curent
Creane privind impozitul amnat
Active ce in de contractele de asigurare i reasigurare
Alte active
Active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare

151
152

Active imobilizate luate n posesie i deinute pentru vnzare


Alte active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare

160
200
201
202
203
204

TOTAL ACTIVE
Datorii financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Poziii scurte
Depozite
Datorii constituite prin titluri

881,258,006
46,067,971
46,067,971
0
X
X
X
X
X

22,876,750
22,876,750
0
9,241,830
0
9,241,830
X
2,793,408
2,793,408
0
X
17,713,400
0
0
0
3,485,005,119
-612,804
-612,804
0
0
0

JSCUMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

B.C. UNIBANK S.A.

205
210

Alte datorii financiare


Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere

0
0

211
212
213
220
221
222
223
230
231
232
233

Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Instrumente derivate- contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Operaiuni de acoperire a unei investiii nete ntr-o operaiune din strintate

0
0
0
2,963,014,618
2,656,766,779
0
306,247,838
X
X
X
X

234

Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii

235

Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a


dobnzii

240

Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei


operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii

250
251
252
253
254
255
260
261
262
270
280
290
300

Provizioane
Provizioane pentru beneficiile angajailor
Restructurare
Cauze legale n curs de soluionare i litigii privind impozitele
Angajamente de creditare i garanii
Alte provizioane
Datorii privind impozitele
Datorii privind impozitul curent
Datorii privind impozitul amnat
Angajamente n cadrul contractelor de asigurare i de reasigurare
Alte datorii
Capital social rambursabil la cerere
Angajamentele incluse n grupurile de cedare clasificate drept deinute pentru
vnzare

310
400
401
402
410
420
421
422
430
431
432
433

TOTAL DATORII
Capital social
Capital vrsat
Capital subscris nevrsat
Prime de capital
Alte capitaluri proprii
Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse
Alte instrumente de capitaluri proprii
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare aferente:
Imobilizrilor corporale
Imobilizrilor necorporale
Operaiunilor de acoperire a investiiilor nete n operaiunile strine [poriunea
efectiv]

2,995,886,710
282,000,000
282,000,000
0
0
0
0
0
23,712
23,712
0
X

434
435
436
437

Conversiei valutare
Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficient]
Activelor financiare disponibile pentru vnzare
Activelor imobilizate i grupurilor destinate cedrii,clasificate drept deinute pentru
vnzare

X
X

438

Prii altor venituri i cheltuieli recunoscute aferente investiiilor n entiti,


contabilizate prin metoda capitalului

439
440

Altor elemente
Rezerve

10,498,248
10,498,248
0
0
0
0
15,033,944
3,382
15,030,562
X
7,952,704
X
0

0
0

0
207,094,698

JSCUMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

441

Rezervele (pierderile acumulate) aferente investiiilor n entiti , contabilizate prin


metoda punerii n echivalen

442
450
460
470
480
481
482
490
500

Alte rezerve
(-) Aciuni proprii
Pierderea, profitul ce se atribuie acionarilor bncii
(-) Dividende interimare
Interese minoritare [Interese care nu presupun control]*
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare
Altele
TOTAL CAPITAL
TOTAL CAPITAL I DATORII

B.C. UNIBANK S.A.


X
207,094,698
0
X
0
X
X
X
489,118,410
3,485,005,119

PRCBMD22

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

B.C. ProCredit Bank


S.A.

010
011
012
020
021
022
023
024
030

Numerar i echivalente de numerar


Numerar
Depozite la vedere i echivalente de numerar
Active financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere

771,444,023
96,621,784
674,822,239
0
0
0
0
0
0

031
032
033
040
041
042
043
050
051
052

Instrumente de capitaluri proprii


Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare disponibile pentru vnzare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
mprumuturi i creane
Instrumente de datorie
Rezerva minim obligatorie aferent mijloacelor atrase n moned liber convertibil

0
0
0
1,200,000
1,200,000
0
0
2,280,092,914
0
102,517,936

053
060
061
062
070
071
072
073
074

Credite i avansuri
Investiii pstrate pn la scaden
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Instrumente derivate contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Acoperirea investiiei nete printr-o operaiune din strintate
Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii

2,177,574,978
0
0
0
X
X
X
X
X

075

Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a


dobnzii

080

Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei


operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii

090
091
092
100
101
102
110
120
121
122
130
140
150

Imobilizri corporale
Mijloace fixe
Investiii imobiliare
Imobilizri necorporale
Fond comercial
Alte imobilizri necorporale
Investiii in filiale, entiti asociate i asocieri n participaie
Creane privind impozitele
Creane privind impozitul curent
Creane privind impozitul amnat
Active ce in de contractele de asigurare i reasigurare
Alte active
Active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare

151
152

Active imobilizate luate n posesie i deinute pentru vnzare


Alte active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare

160
200
201
202
203
204

TOTAL ACTIVE
Datorii financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Poziii scurte
Depozite
Datorii constituite prin titluri

30,952,554
22,426,038
8,526,516
7,495,298
0
7,495,298
X
2,771,577
740,122
2,031,455
X
13,310,981
501,237
0
501,237
3,107,768,584
0
0
0
0
0

PRCBMD22

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

B.C. ProCredit Bank


S.A.

205
210

Alte datorii financiare


Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere

0
0

211
212
213
220
221
222
223
230
231
232
233

Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Instrumente derivate- contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Operaiuni de acoperire a unei investiii nete ntr-o operaiune din strintate

0
0
0
2,683,499,144
1,750,751,959
0
932,747,185
X
X
X
X

234

Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii

235

Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a


dobnzii

240

Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei


operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii

250
251
252
253
254
255
260
261
262
270
280
290
300

Provizioane
Provizioane pentru beneficiile angajailor
Restructurare
Cauze legale n curs de soluionare i litigii privind impozitele
Angajamente de creditare i garanii
Alte provizioane
Datorii privind impozitele
Datorii privind impozitul curent
Datorii privind impozitul amnat
Angajamente n cadrul contractelor de asigurare i de reasigurare
Alte datorii
Capital social rambursabil la cerere
Angajamentele incluse n grupurile de cedare clasificate drept deinute pentru
vnzare

310
400
401
402
410
420
421
422
430
431
432
433

TOTAL DATORII
Capital social
Capital vrsat
Capital subscris nevrsat
Prime de capital
Alte capitaluri proprii
Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse
Alte instrumente de capitaluri proprii
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare aferente:
Imobilizrilor corporale
Imobilizrilor necorporale
Operaiunilor de acoperire a investiiilor nete n operaiunile strine [poriunea
efectiv]

2,713,955,630
406,550,000
406,550,000
0
0
0
0
0
0
0
0
X

434
435
436
437

Conversiei valutare
Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficient]
Activelor financiare disponibile pentru vnzare
Activelor imobilizate i grupurilor destinate cedrii,clasificate drept deinute pentru
vnzare

X
X

438

Prii altor venituri i cheltuieli recunoscute aferente investiiilor n entiti,


contabilizate prin metoda capitalului

439
440

Altor elemente
Rezerve

3,677,426
2,664,424
570,942
0
442,060
0
12,515,209
1,344,223
11,170,986
X
14,263,851
X
0

0
0

-12,737,046

PRCBMD22

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

441

Rezervele (pierderile acumulate) aferente investiiilor n entiti , contabilizate prin


metoda punerii n echivalen

442
450
460
470
480
481
482
490
500

Alte rezerve
(-) Aciuni proprii
Pierderea, profitul ce se atribuie acionarilor bncii
(-) Dividende interimare
Interese minoritare [Interese care nu presupun control]*
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare
Altele
TOTAL CAPITAL
TOTAL CAPITAL I DATORII

B.C. ProCredit Bank


S.A.
X
-12,737,046
0
X
0
X
X
X
393,812,954
3,107,768,584

ENEGMD22

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

B.C. ENERGBANK
S.A.

010
011
012
020
021
022
023
024
030

Numerar i echivalente de numerar


Numerar
Depozite la vedere i echivalente de numerar
Active financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere

565,050,473
174,977,713
390,072,760
0
0
0
0
0
0

031
032
033
040
041
042
043
050
051
052

Instrumente de capitaluri proprii


Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare disponibile pentru vnzare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
mprumuturi i creane
Instrumente de datorie
Rezerva minim obligatorie aferent mijloacelor atrase n moned liber convertibil

0
0
0
3,336,745
3,336,745
0
0
1,142,694,201
0
105,879,705

053
060
061
062
070
071
072
073
074

Credite i avansuri
Investiii pstrate pn la scaden
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Instrumente derivate contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Acoperirea investiiei nete printr-o operaiune din strintate
Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii

1,036,814,496
132,175,474
132,175,474
0
X
X
X
X
X

075

Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a


dobnzii

080

Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei


operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii

090
091
092
100
101
102
110
120
121
122
130
140
150

Imobilizri corporale
Mijloace fixe
Investiii imobiliare
Imobilizri necorporale
Fond comercial
Alte imobilizri necorporale
Investiii in filiale, entiti asociate i asocieri n participaie
Creane privind impozitele
Creane privind impozitul curent
Creane privind impozitul amnat
Active ce in de contractele de asigurare i reasigurare
Alte active
Active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare

151
152

Active imobilizate luate n posesie i deinute pentru vnzare


Alte active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare

160
200
201
202
203
204

TOTAL ACTIVE
Datorii financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Poziii scurte
Depozite
Datorii constituite prin titluri

117,747,652
117,699,952
47,700
3,170,907
0
3,170,907
X
586,631
586,631
0
X
12,620,320
96,532,623
95,934,623
598,000
2,073,915,027
0
0
0
0
0

ENEGMD22

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

B.C. ENERGBANK
S.A.

205
210

Alte datorii financiare


Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere

0
0

211
212
213
220
221
222
223
230
231
232
233

Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Instrumente derivate- contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Operaiuni de acoperire a unei investiii nete ntr-o operaiune din strintate

0
0
0
1,619,860,275
1,417,258,408
0
202,601,867
X
X
X
X

234

Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii

235

Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a


dobnzii

240

Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei


operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii

250
251
252
253
254
255
260
261
262
270
280
290
300

Provizioane
Provizioane pentru beneficiile angajailor
Restructurare
Cauze legale n curs de soluionare i litigii privind impozitele
Angajamente de creditare i garanii
Alte provizioane
Datorii privind impozitele
Datorii privind impozitul curent
Datorii privind impozitul amnat
Angajamente n cadrul contractelor de asigurare i de reasigurare
Alte datorii
Capital social rambursabil la cerere
Angajamentele incluse n grupurile de cedare clasificate drept deinute pentru
vnzare

310
400
401
402
410
420
421
422
430
431
432
433

TOTAL DATORII
Capital social
Capital vrsat
Capital subscris nevrsat
Prime de capital
Alte capitaluri proprii
Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse
Alte instrumente de capitaluri proprii
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare aferente:
Imobilizrilor corporale
Imobilizrilor necorporale
Operaiunilor de acoperire a investiiilor nete n operaiunile strine [poriunea
efectiv]

1,646,222,190
100,000,000
100,000,000
0
0
0
0
0
15,802,919
15,802,919
0
X

434
435
436
437

Conversiei valutare
Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficient]
Activelor financiare disponibile pentru vnzare
Activelor imobilizate i grupurilor destinate cedrii,clasificate drept deinute pentru
vnzare

X
X

438

Prii altor venituri i cheltuieli recunoscute aferente investiiilor n entiti,


contabilizate prin metoda capitalului

439
440

Altor elemente
Rezerve

4,217,118
4,217,118
0
0
0
0
20,355,480
73,342
20,282,138
X
1,789,318
X
0

0
0

0
311,889,918

ENEGMD22

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

441

Rezervele (pierderile acumulate) aferente investiiilor n entiti , contabilizate prin


metoda punerii n echivalen

442
450
460
470
480
481
482
490
500

Alte rezerve
(-) Aciuni proprii
Pierderea, profitul ce se atribuie acionarilor bncii
(-) Dividende interimare
Interese minoritare [Interese care nu presupun control]*
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare
Altele
TOTAL CAPITAL
TOTAL CAPITAL I DATORII

B.C. ENERGBANK
S.A.
X
311,889,918
0
X
0
X
X
X
427,692,837
2,073,915,027

FTMDMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

FinComBank S.A.

010
011
012
020
021
022
023
024
030

Numerar i echivalente de numerar


Numerar
Depozite la vedere i echivalente de numerar
Active financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere

511,157,312
132,600,637
378,556,675
0
0
0
0
0
0

031
032
033
040
041
042
043
050
051
052

Instrumente de capitaluri proprii


Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare disponibile pentru vnzare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
mprumuturi i creane
Instrumente de datorie
Rezerva minim obligatorie aferent mijloacelor atrase n moned liber convertibil

0
0
0
7,153,163
7,153,163
0
0
1,139,592,520
0
67,194,830

053
060
061
062
070
071
072
073
074

Credite i avansuri
Investiii pstrate pn la scaden
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Instrumente derivate contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Acoperirea investiiei nete printr-o operaiune din strintate
Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii

1,072,397,690
117,602,806
117,602,806
0
X
X
X
X
X

075

Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a


dobnzii

080

Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei


operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii

090
091
092
100
101
102
110
120
121
122
130
140
150

Imobilizri corporale
Mijloace fixe
Investiii imobiliare
Imobilizri necorporale
Fond comercial
Alte imobilizri necorporale
Investiii in filiale, entiti asociate i asocieri n participaie
Creane privind impozitele
Creane privind impozitul curent
Creane privind impozitul amnat
Active ce in de contractele de asigurare i reasigurare
Alte active
Active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare

151
152

Active imobilizate luate n posesie i deinute pentru vnzare


Alte active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare

160
200
201
202
203
204

TOTAL ACTIVE
Datorii financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Poziii scurte
Depozite
Datorii constituite prin titluri

120,316,803
120,316,803
0
25,131,658
0
25,131,658
X
0
0
0
X
23,451,653
97,263,245
74,173,650
23,089,595
2,041,669,159
0
0
0
0
0

FTMDMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

FinComBank S.A.

205
210

Alte datorii financiare


Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere

0
0

211
212
213
220
221
222
223
230
231
232
233

Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Instrumente derivate- contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Operaiuni de acoperire a unei investiii nete ntr-o operaiune din strintate

0
0
0
1,626,368,408
1,375,774,962
0
250,593,446
X
X
X
X

234

Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii

235

Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a


dobnzii

240

Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei


operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii

250
251
252
253
254
255
260
261
262
270
280
290
300

Provizioane
Provizioane pentru beneficiile angajailor
Restructurare
Cauze legale n curs de soluionare i litigii privind impozitele
Angajamente de creditare i garanii
Alte provizioane
Datorii privind impozitele
Datorii privind impozitul curent
Datorii privind impozitul amnat
Angajamente n cadrul contractelor de asigurare i de reasigurare
Alte datorii
Capital social rambursabil la cerere
Angajamentele incluse n grupurile de cedare clasificate drept deinute pentru
vnzare

310
400
401
402
410
420
421
422
430
431
432
433

TOTAL DATORII
Capital social
Capital vrsat
Capital subscris nevrsat
Prime de capital
Alte capitaluri proprii
Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse
Alte instrumente de capitaluri proprii
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare aferente:
Imobilizrilor corporale
Imobilizrilor necorporale
Operaiunilor de acoperire a investiiilor nete n operaiunile strine [poriunea
efectiv]

1,654,390,103
131,544,200
131,544,200
0
73,306,009
0
0
0
21,903,661
21,903,661
0
X

434
435
436
437

Conversiei valutare
Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficient]
Activelor financiare disponibile pentru vnzare
Activelor imobilizate i grupurilor destinate cedrii,clasificate drept deinute pentru
vnzare

X
X

438

Prii altor venituri i cheltuieli recunoscute aferente investiiilor n entiti,


contabilizate prin metoda capitalului

439
440

Altor elemente
Rezerve

3,870,838
3,730,866
0
0
0
139,973
8,779,755
2,259,748
6,520,007
X
15,371,102
X
0

0
0

0
160,525,186

FTMDMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

441

Rezervele (pierderile acumulate) aferente investiiilor n entiti , contabilizate prin


metoda punerii n echivalen

442
450
460
470
480
481
482
490
500

Alte rezerve
(-) Aciuni proprii
Pierderea, profitul ce se atribuie acionarilor bncii
(-) Dividende interimare
Interese minoritare [Interese care nu presupun control]*
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare
Altele
TOTAL CAPITAL
TOTAL CAPITAL I DATORII

FinComBank S.A.
X
160,525,186
0
X
0
X
X
X
387,279,056
2,041,669,159

RNCBMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

BCR Chisinau S.A.

010
011
012
020
021
022
023
024
030

Numerar i echivalente de numerar


Numerar
Depozite la vedere i echivalente de numerar
Active financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere

213,037,704
37,407,648
175,630,056
0
0
0
0
0
0

031
032
033
040
041
042
043
050
051
052

Instrumente de capitaluri proprii


Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare disponibile pentru vnzare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
mprumuturi i creane
Instrumente de datorie
Rezerva minim obligatorie aferent mijloacelor atrase n moned liber convertibil

0
0
0
14,244,102
1,018,650
13,225,452
0
493,617,353
0
65,383,642

053
060
061
062
070
071
072
073
074

Credite i avansuri
Investiii pstrate pn la scaden
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Instrumente derivate contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Acoperirea investiiei nete printr-o operaiune din strintate
Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii

428,233,711
309,772,942
309,772,942
0

075

Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a


dobnzii

080

Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei


operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii

090
091
092
100
101
102
110
120
121
122
130
140
150

Imobilizri corporale
Mijloace fixe
Investiii imobiliare
Imobilizri necorporale
Fond comercial
Alte imobilizri necorporale
Investiii in filiale, entiti asociate i asocieri n participaie
Creane privind impozitele
Creane privind impozitul curent
Creane privind impozitul amnat
Active ce in de contractele de asigurare i reasigurare
Alte active
Active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare

151
152

Active imobilizate luate n posesie i deinute pentru vnzare


Alte active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare

160
200
201
202
203
204

TOTAL ACTIVE
Datorii financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Poziii scurte
Depozite
Datorii constituite prin titluri

X
X
X
X
X

14,026,777
14,026,777
0
6,234,465
0
6,234,465
X
1,978,104
0
1,978,104
X
25,317,147
0
0
0
1,078,228,594
0
0
0
0
0

RNCBMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

BCR Chisinau S.A.

205
210

Alte datorii financiare


Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere

0
0

211
212
213
220
221
222
223
230
231
232
233

Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Instrumente derivate- contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Operaiuni de acoperire a unei investiii nete ntr-o operaiune din strintate

X
X
X
X

234

Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii

235

Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a


dobnzii

240

Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei


operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii

250
251
252
253
254
255
260
261
262
270
280
290
300

Provizioane
Provizioane pentru beneficiile angajailor
Restructurare
Cauze legale n curs de soluionare i litigii privind impozitele
Angajamente de creditare i garanii
Alte provizioane
Datorii privind impozitele
Datorii privind impozitul curent
Datorii privind impozitul amnat
Angajamente n cadrul contractelor de asigurare i de reasigurare
Alte datorii
Capital social rambursabil la cerere
Angajamentele incluse n grupurile de cedare clasificate drept deinute pentru
vnzare

310
400
401
402
410
420
421
422
430
431
432
433

TOTAL DATORII
Capital social
Capital vrsat
Capital subscris nevrsat
Prime de capital
Alte capitaluri proprii
Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse
Alte instrumente de capitaluri proprii
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare aferente:
Imobilizrilor corporale
Imobilizrilor necorporale
Operaiunilor de acoperire a investiiilor nete n operaiunile strine [poriunea
efectiv]

434
435
436
437

Conversiei valutare
Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficient]
Activelor financiare disponibile pentru vnzare
Activelor imobilizate i grupurilor destinate cedrii,clasificate drept deinute pentru
vnzare

X
X

438

Prii altor venituri i cheltuieli recunoscute aferente investiiilor n entiti,


contabilizate prin metoda capitalului

439
440

Altor elemente
Rezerve

0
0
0
680,238,876
513,936,370
0
166,302,506

2,882,583
1,996,954
0
885,629
0
0
8,482,422
68,992
8,413,430
X
3,133,308
X
0
694,737,189
728,130,000
728,130,000
0
11,750
0
0
0
-311,569
0
0
X

-311,569
0

0
-344,338,776

RNCBMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

BCR Chisinau S.A.

441

Rezervele (pierderile acumulate) aferente investiiilor n entiti , contabilizate prin


metoda punerii n echivalen

442
450
460
470
480
481
482
490
500

Alte rezerve
(-) Aciuni proprii
Pierderea, profitul ce se atribuie acionarilor bncii
(-) Dividende interimare
Interese minoritare [Interese care nu presupun control]*
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare
Altele
TOTAL CAPITAL
TOTAL CAPITAL I DATORII

-344,338,776
0
X
0
X
X
X
383,491,405
1,078,228,594

CMTBMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

B.C. COMERTBANK
S.A.

010
011
012
020
021
022
023
024
030

Numerar i echivalente de numerar


Numerar
Depozite la vedere i echivalente de numerar
Active financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere

233,763,536
47,513,187
186,250,349
0
0
0
0
0
0

031
032
033
040
041
042
043
050
051
052

Instrumente de capitaluri proprii


Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare disponibile pentru vnzare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
mprumuturi i creane
Instrumente de datorie
Rezerva minim obligatorie aferent mijloacelor atrase n moned liber convertibil

0
0
0
100,000
100,000
0
0
423,926,650
0
43,082,944

053
060
061
062
070
071
072
073
074

Credite i avansuri
Investiii pstrate pn la scaden
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Instrumente derivate contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Acoperirea investiiei nete printr-o operaiune din strintate
Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii

380,843,706
205,268,293
205,268,293
0

075

Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a


dobnzii

080

Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei


operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii

090
091
092
100
101
102
110
120
121
122
130
140
150

Imobilizri corporale
Mijloace fixe
Investiii imobiliare
Imobilizri necorporale
Fond comercial
Alte imobilizri necorporale
Investiii in filiale, entiti asociate i asocieri n participaie
Creane privind impozitele
Creane privind impozitul curent
Creane privind impozitul amnat
Active ce in de contractele de asigurare i reasigurare
Alte active
Active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare

151
152

Active imobilizate luate n posesie i deinute pentru vnzare


Alte active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare

160
200
201
202
203
204

TOTAL ACTIVE
Datorii financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Poziii scurte
Depozite
Datorii constituite prin titluri

X
X
X
X
X

21,960,874
21,960,874
0
4,966,847
0
4,966,847
X
1,150,280
1,150,280
0
X
5,373,590
0
0
0
896,510,070
0
0
0
0
0

CMTBMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

B.C. COMERTBANK
S.A.

205
210

Alte datorii financiare


Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere

0
0

211
212
213
220
221
222
223
230
231
232
233

Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Instrumente derivate- contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Operaiuni de acoperire a unei investiii nete ntr-o operaiune din strintate

X
X
X
X

234

Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii

235

Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a


dobnzii

240

Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei


operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii

250
251
252
253
254
255
260
261
262
270
280
290
300

Provizioane
Provizioane pentru beneficiile angajailor
Restructurare
Cauze legale n curs de soluionare i litigii privind impozitele
Angajamente de creditare i garanii
Alte provizioane
Datorii privind impozitele
Datorii privind impozitul curent
Datorii privind impozitul amnat
Angajamente n cadrul contractelor de asigurare i de reasigurare
Alte datorii
Capital social rambursabil la cerere
Angajamentele incluse n grupurile de cedare clasificate drept deinute pentru
vnzare

310
400
401
402
410
420
421
422
430
431
432
433

TOTAL DATORII
Capital social
Capital vrsat
Capital subscris nevrsat
Prime de capital
Alte capitaluri proprii
Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse
Alte instrumente de capitaluri proprii
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare aferente:
Imobilizrilor corporale
Imobilizrilor necorporale
Operaiunilor de acoperire a investiiilor nete n operaiunile strine [poriunea
efectiv]

434
435
436
437

Conversiei valutare
Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficient]
Activelor financiare disponibile pentru vnzare
Activelor imobilizate i grupurilor destinate cedrii,clasificate drept deinute pentru
vnzare

X
X

438

Prii altor venituri i cheltuieli recunoscute aferente investiiilor n entiti,


contabilizate prin metoda capitalului

439
440

Altor elemente
Rezerve

0
0
0
632,924,650
588,416,295
0
44,508,355

606,847
606,847
0
0
0
0
3,461,792
53,985
3,407,807
X
912,640
X
0
637,905,929
147,000,000
147,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
X

0
0

0
111,604,141

CMTBMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

441

Rezervele (pierderile acumulate) aferente investiiilor n entiti , contabilizate prin


metoda punerii n echivalen

442
450
460
470
480
481
482
490
500

Alte rezerve
(-) Aciuni proprii
Pierderea, profitul ce se atribuie acionarilor bncii
(-) Dividende interimare
Interese minoritare [Interese care nu presupun control]*
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare
Altele
TOTAL CAPITAL
TOTAL CAPITAL I DATORII

B.C. COMERTBANK
S.A.
X
111,604,141
0
X
0
X
X
X
258,604,141
896,510,070

ECBMMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

BC EuroCreditBank
S.A.

010
011
012
020
021
022
023
024
030

Numerar i echivalente de numerar


Numerar
Depozite la vedere i echivalente de numerar
Active financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere

104,716,348
54,750,163
49,966,185
0
0

031
032
033
040
041
042
043
050
051
052

Instrumente de capitaluri proprii


Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare disponibile pentru vnzare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
mprumuturi i creane
Instrumente de datorie
Rezerva minim obligatorie aferent mijloacelor atrase n moned liber convertibil

053
060
061
062
070
071
072
073
074

Credite i avansuri
Investiii pstrate pn la scaden
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Instrumente derivate contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Acoperirea investiiei nete printr-o operaiune din strintate
Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii

075

Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a


dobnzii

080

Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei


operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii

090
091
092
100
101
102
110
120
121
122
130
140
150

Imobilizri corporale
Mijloace fixe
Investiii imobiliare
Imobilizri necorporale
Fond comercial
Alte imobilizri necorporale
Investiii in filiale, entiti asociate i asocieri n participaie
Creane privind impozitele
Creane privind impozitul curent
Creane privind impozitul amnat
Active ce in de contractele de asigurare i reasigurare
Alte active
Active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare

151
152

Active imobilizate luate n posesie i deinute pentru vnzare


Alte active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare

160
200
201
202
203
204

TOTAL ACTIVE
Datorii financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Poziii scurte
Depozite
Datorii constituite prin titluri

164,942
164,942
0
182,408,371
0
10,121,103
172,287,268
19,693,015
19,693,015
0
X
X
X
X
X

32,984,901
32,984,901
0
1,605,379
0
1,605,379
X
419,746
419,746
0
X
6,386,210

348,378,912

ECBMMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

BC EuroCreditBank
S.A.

205
210

Alte datorii financiare


Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere

211
212
213
220
221
222
223
230
231
232
233

Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Instrumente derivate- contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Operaiuni de acoperire a unei investiii nete ntr-o operaiune din strintate

X
X
X
X

234

Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii

235

Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a


dobnzii

240

Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei


operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii

250
251
252
253
254
255
260
261
262
270
280
290
300

Provizioane
Provizioane pentru beneficiile angajailor
Restructurare
Cauze legale n curs de soluionare i litigii privind impozitele
Angajamente de creditare i garanii
Alte provizioane
Datorii privind impozitele
Datorii privind impozitul curent
Datorii privind impozitul amnat
Angajamente n cadrul contractelor de asigurare i de reasigurare
Alte datorii
Capital social rambursabil la cerere
Angajamentele incluse n grupurile de cedare clasificate drept deinute pentru
vnzare

310
400
401
402
410
420
421
422
430
431
432
433

TOTAL DATORII
Capital social
Capital vrsat
Capital subscris nevrsat
Prime de capital
Alte capitaluri proprii
Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse
Alte instrumente de capitaluri proprii
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare aferente:
Imobilizrilor corporale
Imobilizrilor necorporale
Operaiunilor de acoperire a investiiilor nete n operaiunile strine [poriunea
efectiv]

434
435
436
437

Conversiei valutare
Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficient]
Activelor financiare disponibile pentru vnzare
Activelor imobilizate i grupurilor destinate cedrii,clasificate drept deinute pentru
vnzare

X
X

438

Prii altor venituri i cheltuieli recunoscute aferente investiiilor n entiti,


contabilizate prin metoda capitalului

439
440

Altor elemente
Rezerve

107,419,796
99,586,049
0
7,833,747

1,075,424
1,005,160
0
0
0
70,264
561,655
3,737
557,918
X
784,007
X
0
109,840,882
138,000,000
138,000,000
0

15,661,016
15,661,016
0
X

84,877,014

ECBMMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

441

Rezervele (pierderile acumulate) aferente investiiilor n entiti , contabilizate prin


metoda punerii n echivalen

442
450
460
470
480
481
482
490
500

Alte rezerve
(-) Aciuni proprii
Pierderea, profitul ce se atribuie acionarilor bncii
(-) Dividende interimare
Interese minoritare [Interese care nu presupun control]*
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare
Altele
TOTAL CAPITAL
TOTAL CAPITAL I DATORII

BC EuroCreditBank
S.A.
X
84,877,014
0
X
0
X
X
X
238,538,030
348,378,912

BSOCMD2X

Contul de profit sau pierdere al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

BC BANCA SOCIALA
S.A.

Total

Operaiuni Continue
010
011

Venituri din dobnzi


Active financiare pentru tranzacionare (dac se contabilizeaz separat)

5,442,269,245
1,460,949

343,681,413
0

012

Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere (dac se contabilizeaz separat)

013
014
015
016

Active financiare disponibile pentru vnzare


mprumuturi i creane
Investiii pstrate pn la scaden
Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rat a dobnzii

8,430,364
5,081,145,674
321,426,184
X

0
320,734,698
2,486,574

017
020
021

Alte active
(-) Cheltuieli cu dobnzile
(-) Obligaiuni financiare pentru tranzacionare (dac se contabilizeaz
separat)

29,806,075
2,923,495,539
94,644

20,460,141
218,230,879
0

022

(-) Obligaiuni financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin


profit sau pierdere (dac se contabilizeaz separat)

023
024

(-) Datorii financiare evaluate la cost amortizat


(-) Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rat a dobnzii

025
030
040
041

(-) Alte datorii


(-) Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere
Venituri din dividende
Venituri din active financiare pentru tranzacionare (dac se contabilizeaz
separat)

042

Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere (dac se contabilizeaz separat)

043
050
060
070

Venituri din active financiare disponibile pentru vnzare


Venituri din taxe i comisioane
(-) Cheltuieli cu taxe i comisioane
Ctiguri (pierderi) realizate aferente activelor i datoriilor financiare
care nu sunt evaluate la valoarea just prin profit sau pierdere - net

071
072
073
074
075
080

Active financiare disponibile pentru vnzare


mprumuturi i creane
Investiii pstrate pn la scaden
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
Altele
Ctiguri sau pierderi privind activele i datoriile financiare deinute
pentru tranzacionare - net

090

Ctiguri sau pierderi privind activele i datoriile financiare desemnate


ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau pierdere - net

100
110
120

Ctiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire net


Diferene de curs de schimb [ctig (pierdere)]- net
Ctiguri (pierderi) din de-recunoaterea activelor, altele dect cele
deinute pentru vnzare - net

130
140

Venituri din contracte de asigurare i reasigurare - net


Alte venituri/cheltuieli din contracte de asigurare i reasigurare, net

X
X

150
160
170
171
172
173

Alte venituri operaionale


(-) Alte cheltuieli operaionale
(-) Cheltuieli administrative
(-) Cheltuieli privind remunerarea muncii
(-) Prime
(-) Defalcri privind fondul de pensii, asigurarea social i alte pli

189,373,867
582,962,780
1,631,003,345
740,758,483
90,533,327
291,471,417

115,763,437
39,559,832
90,429,883
32,043,588
23,894,739
14,625,579

174
180
181

(-) Cheltuieli generale i administrative


(-) Amortizarea
(-) Mijloace fixe

508,240,119
219,043,172
163,658,096

19,865,977
6,517,253
6,346,131

2,923,400,895
X

218,230,879
X

0
X

0
X

9,800,806
0

898,489
0

9,800,806
1,212,115,114
250,620,429
96,404,014

898,489
48,632,395
8,149,811
1,531,235

3,017,613
73,976,835
-4,110
0
19,413,677
12,051,330

-1,237
1,532,472
0
0
0
180

9,861,049

9,860,999

X
753,227,053
-15,475,055

25,840,391
-1,416,198
X
X

BSOCMD2X

Contul de profit sau pierdere al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

182
183
190
200

(-) Investiii imobiliare


(-) Alte imobilizri necorporale
(-) Provizioane reluri de provizioane
(-) Deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea
just prin profit sau pierdere

201

BC BANCA SOCIALA
S.A.

Total
1,911,102
53,473,974
43,798,055
861,645,254

0
171,122
1,768,186
165,346,873

(-) Active financiare evaluate la cost (instrumente de capitaluri proprii


necotate i instrumente derivate legate de acestea)

-6,918

202
203
204
210
211
212
213
214
215

(-) Active financiare disponibile pentru vnzare


(-) mprumuturi i creane
(-) Investiii pstrate pn la scaden
(-) Deprecierea activelor nefinanciare
(-) Mijloace Fixe
(-) Investiii imobiliare
(-) Fond comercial
(-) Alte imobilizri necorporale
(-) *Investiii n companii asociate prin metoda punerii n echivalen

-264,414
861,916,586
0
223,084,239
0
38,259,978
0
0

0
165,346,873
0
3,462,855
0
0
0
0

216
220
230
240

(-) Altele
Fond comercial negativ recunoscut imediat n profit sau pierdere
*Cota parte a profitului din ntreprinderile asociate
Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate i grupuri destinate
cedrii, clasificate drept deinute n vederea vnzrii, care nu pot fi
considerate activiti ntrerupte

250

X
184,824,261
0

3,462,855
0
X

-64

Total profit sau (-) pierdere din operaiuni continue nainte de


impozitare

973,974,548

11,326,769

251

Cheltuieli sau venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din


operaiuni continue

195,743,895

-78,127

260

Total profit sau (-) pierdere din operaiuni continue dup impozitare

778,230,652

11,404,896

261
270
280
290

Profit sau pierdere din activiti ntrerupte dup impozitare


Total profit sau (-) pierdere aferent/ exerciiului
Atribuit interesului care nu controleaz
Atribuit acionarilor bncii

0
778,230,652

0
11,404,896

X
X

X
X

AGRNMD2X

BECOMD2X

Contul de profit sau pierdere al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

BC MOLDOVA AGROINDBANK S.A.

Banca de Economii S.A.

Operaiuni Continue
010
011

Venituri din dobnzi


Active financiare pentru tranzacionare (dac se contabilizeaz separat)

012

Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere (dac se contabilizeaz separat)

013
014
015
016

Active financiare disponibile pentru vnzare


mprumuturi i creane
Investiii pstrate pn la scaden
Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rat a dobnzii

017
020
021

Alte active
(-) Cheltuieli cu dobnzile
(-) Obligaiuni financiare pentru tranzacionare (dac se contabilizeaz
separat)

022

(-) Obligaiuni financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin


profit sau pierdere (dac se contabilizeaz separat)

023
024

(-) Datorii financiare evaluate la cost amortizat


(-) Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rat a dobnzii

025
030
040
041

(-) Alte datorii


(-) Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere
Venituri din dividende
Venituri din active financiare pentru tranzacionare (dac se contabilizeaz
separat)

042

Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere (dac se contabilizeaz separat)

043
050
060
070

1,062,309,855
0

456,011,668
0

0
1,011,814,473
50,495,382
X

0
441,032,423
14,979,245
X

0
466,483,830
0

0
370,514,496
0

466,483,830
X

370,514,496
X

0
X

0
X

0
0

3,260
0

Venituri din active financiare disponibile pentru vnzare


Venituri din taxe i comisioane
(-) Cheltuieli cu taxe i comisioane
Ctiguri (pierderi) realizate aferente activelor i datoriilor financiare
care nu sunt evaluate la valoarea just prin profit sau pierdere - net

0
223,553,999
46,971,565
3,184,876

3,260
156,281,095
29,435,113
68,991,823

071
072
073
074
075
080

Active financiare disponibile pentru vnzare


mprumuturi i creane
Investiii pstrate pn la scaden
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
Altele
Ctiguri sau pierderi privind activele i datoriile financiare deinute
pentru tranzacionare - net

0
3,184,876
0
0
0
12,050,740

0
49,578,146
0
0
19,413,677
0

090

Ctiguri sau pierderi privind activele i datoriile financiare desemnate


ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau pierdere - net

100
110
120

Ctiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire net


Diferene de curs de schimb [ctig (pierdere)]- net
Ctiguri (pierderi) din de-recunoaterea activelor, altele dect cele
deinute pentru vnzare - net

130
140

Venituri din contracte de asigurare i reasigurare - net


Alte venituri/cheltuieli din contracte de asigurare i reasigurare, net

X
X

150
160
170
171
172
173

Alte venituri operaionale


(-) Alte cheltuieli operaionale
(-) Cheltuieli administrative
(-) Cheltuieli privind remunerarea muncii
(-) Prime
(-) Defalcri privind fondul de pensii, asigurarea social i alte pli

5,879,656
65,399,897
329,155,642
144,083,077
21,699,410
61,235,604

11,470,780
68,084,092
192,791,966
81,289,322
332,375
41,720,838

174
180
181

(-) Cheltuieli generale i administrative


(-) Amortizarea
(-) Mijloace fixe

102,137,551
44,562,951
34,374,671

69,449,431
24,128,350
17,462,905

X
117,591,215
488,546

176,453,716
438,439
X
X

AGRNMD2X

BECOMD2X

Contul de profit sau pierdere al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

182
183
190
200

(-) Investiii imobiliare


(-) Alte imobilizri necorporale
(-) Provizioane reluri de provizioane
(-) Deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea
just prin profit sau pierdere

201

BC MOLDOVA AGROINDBANK S.A.

Banca de Economii S.A.

0
10,188,280
0
59,496,493

0
6,665,445
1,282,727
243,856,889

(-) Active financiare evaluate la cost (instrumente de capitaluri proprii


necotate i instrumente derivate legate de acestea)

202
203
204
210
211
212
213
214
215

(-) Active financiare disponibile pentru vnzare


(-) mprumuturi i creane
(-) Investiii pstrate pn la scaden
(-) Deprecierea activelor nefinanciare
(-) Mijloace Fixe
(-) Investiii imobiliare
(-) Fond comercial
(-) Alte imobilizri necorporale
(-) *Investiii n companii asociate prin metoda punerii n echivalen

-415,396
59,911,889
0
3,218,716
0
0
0
0

0
243,856,889
0
115,269,811
0
0
0
0

216
220
230
240

(-) Altele
Fond comercial negativ recunoscut imediat n profit sau pierdere
*Cota parte a profitului din ntreprinderile asociate
Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate i grupuri destinate
cedrii, clasificate drept deinute n vederea vnzrii, care nu pot fi
considerate activiti ntrerupte

250

Total profit sau (-) pierdere din operaiuni continue nainte de


impozitare

251

Cheltuieli sau venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din


operaiuni continue

260
261
270
280
290

X
3,218,716
0

115,269,811
0
X

409,769,793

-175,712,662

52,202,000

26,789,725

Total profit sau (-) pierdere din operaiuni continue dup impozitare

357,567,793

-202,502,387

Profit sau pierdere din activiti ntrerupte dup impozitare


Total profit sau (-) pierdere aferent/ exerciiului
Atribuit interesului care nu controleaz
Atribuit acionarilor bncii

0
357,567,793

0
-202,502,387
X
X

X
X

MOLDMD2X

VICBMD2X

Contul de profit sau pierdere al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

BC Moldindconbank
S.A.

B.C. VICTORIABANK
S.A.

Operaiuni Continue
010
011

Venituri din dobnzi


Active financiare pentru tranzacionare (dac se contabilizeaz separat)

012

Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere (dac se contabilizeaz separat)

013
014
015
016

Active financiare disponibile pentru vnzare


mprumuturi i creane
Investiii pstrate pn la scaden
Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rat a dobnzii

017
020
021

Alte active
(-) Cheltuieli cu dobnzile
(-) Obligaiuni financiare pentru tranzacionare (dac se contabilizeaz
separat)

022

(-) Obligaiuni financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin


profit sau pierdere (dac se contabilizeaz separat)

023
024

(-) Datorii financiare evaluate la cost amortizat


(-) Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rat a dobnzii

025
030
040
041

(-) Alte datorii


(-) Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere
Venituri din dividende
Venituri din active financiare pentru tranzacionare (dac se contabilizeaz
separat)

042

Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere (dac se contabilizeaz separat)

043
050
060
070

1,007,671,339
-269,654

717,632,534
0

638,231
927,323,446
71,459,129

0
626,162,694
91,469,840

X
8,520,187
503,236,414
94,644

0
403,061,124
0

503,141,770
X

403,061,124
X

0
X

0
X

2,773,695
0

6,062,207
0

Venituri din active financiare disponibile pentru vnzare


Venituri din taxe i comisioane
(-) Cheltuieli cu taxe i comisioane
Ctiguri (pierderi) realizate aferente activelor i datoriilor financiare
care nu sunt evaluate la valoarea just prin profit sau pierdere - net

2,773,695
187,536,447
27,305,490
20,873,515

6,062,207
228,590,551
67,392,907
0

071
072
073
074
075
080

Active financiare disponibile pentru vnzare


mprumuturi i creane
Investiii pstrate pn la scaden
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
Altele
Ctiguri sau pierderi privind activele i datoriile financiare deinute
pentru tranzacionare - net

3,018,356
17,859,269
-4,110
0
0
0

0
0
0
0
0
10

090

Ctiguri sau pierderi privind activele i datoriile financiare desemnate


ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau pierdere - net

100
110
120

Ctiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire net


Diferene de curs de schimb [ctig (pierdere)]- net
Ctiguri (pierderi) din de-recunoaterea activelor, altele dect cele
deinute pentru vnzare - net

130
140

Venituri din contracte de asigurare i reasigurare - net


Alte venituri/cheltuieli din contracte de asigurare i reasigurare, net

X
X

150
160
170
171
172
173

Alte venituri operaionale


(-) Alte cheltuieli operaionale
(-) Cheltuieli administrative
(-) Cheltuieli privind remunerarea muncii
(-) Prime
(-) Defalcri privind fondul de pensii, asigurarea social i alte pli

174
180
181

(-) Cheltuieli generale i administrative


(-) Amortizarea
(-) Mijloace fixe

X
111,889,586
-4,637,473

116,319,836
-4,106,182
X
X

14,441,635
88,358,169
180,587,922
87,724,231
47,056
24,662,991

8,952,092
57,846,058
214,594,486
96,298,295
16,204,656
40,560,576

68,153,644
25,554,415
18,959,784

61,530,959
28,584,159
22,414,346

MOLDMD2X

VICBMD2X

Contul de profit sau pierdere al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

182
183
190
200

(-) Investiii imobiliare


(-) Alte imobilizri necorporale
(-) Provizioane reluri de provizioane
(-) Deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea
just prin profit sau pierdere

201

BC Moldindconbank
S.A.

B.C. VICTORIABANK
S.A.

1,636,755
4,957,876
10,569,817
54,170,647

5,737
6,164,076
2,905,784
22,497,635

(-) Active financiare evaluate la cost (instrumente de capitaluri proprii


necotate i instrumente derivate legate de acestea)

202
203
204
210
211
212
213
214
215

(-) Active financiare disponibile pentru vnzare


(-) mprumuturi i creane
(-) Investiii pstrate pn la scaden
(-) Deprecierea activelor nefinanciare
(-) Mijloace Fixe
(-) Investiii imobiliare
(-) Fond comercial
(-) Alte imobilizri necorporale
(-) *Investiii n companii asociate prin metoda punerii n echivalen

0
54,170,647
0
1,095,665
0
0
0
0

0
22,497,635
0
44,187,565
0
38,259,978
0
0

216
220
230
240

(-) Altele
Fond comercial negativ recunoscut imediat n profit sau pierdere
*Cota parte a profitului din ntreprinderile asociate
Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate i grupuri destinate
cedrii, clasificate drept deinute n vederea vnzrii, care nu pot fi
considerate activiti ntrerupte

250

Total profit sau (-) pierdere din operaiuni continue nainte de


impozitare

251

Cheltuieli sau venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din


operaiuni continue

260
261
270
280
290

X
1,095,665
0

5,927,587
0
X

449,670,205

232,381,330

52,152,983

26,942,740

Total profit sau (-) pierdere din operaiuni continue dup impozitare

397,517,222

205,438,590

Profit sau pierdere din activiti ntrerupte dup impozitare


Total profit sau (-) pierdere aferent/ exerciiului
Atribuit interesului care nu controleaz
Atribuit acionarilor bncii

0
397,517,222

0
205,438,590

X
X

X
X

MOBBMD22

EXMMMD22

Contul de profit sau pierdere al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

BC MOBIASBANCA
Groupe Societe Generale
S.A.

B.C. EXIMBANK Gruppo Veneto Banca


S.A.

Operaiuni Continue
010
011

Venituri din dobnzi


Active financiare pentru tranzacionare (dac se contabilizeaz separat)

012

Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere (dac se contabilizeaz separat)

013
014
015
016

Active financiare disponibile pentru vnzare


mprumuturi i creane
Investiii pstrate pn la scaden
Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rat a dobnzii

017
020
021

Alte active
(-) Cheltuieli cu dobnzile
(-) Obligaiuni financiare pentru tranzacionare (dac se contabilizeaz
separat)

022

(-) Obligaiuni financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin


profit sau pierdere (dac se contabilizeaz separat)

023
024

(-) Datorii financiare evaluate la cost amortizat


(-) Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rat a dobnzii

025
030
040
041

(-) Alte datorii


(-) Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere
Venituri din dividende
Venituri din active financiare pentru tranzacionare (dac se contabilizeaz
separat)

042

Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere (dac se contabilizeaz separat)

043
050
060
070

Venituri din active financiare disponibile pentru vnzare


Venituri din taxe i comisioane
(-) Cheltuieli cu taxe i comisioane
Ctiguri (pierderi) realizate aferente activelor i datoriilor financiare
care nu sunt evaluate la valoarea just prin profit sau pierdere - net

071
072
073
074
075
080

362,293,443
0

244,331,075
0

0
331,408,592
30,884,851

3,838,635
240,492,440
0

X
0
99,766,173
0

0
127,124,675
0

99,766,173
X

127,124,675
X

0
X

0
X

0
0

62,925
0

0
114,951,070
31,305,685
0

62,925
52,876,656
6,073,057
0

Active financiare disponibile pentru vnzare


mprumuturi i creane
Investiii pstrate pn la scaden
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
Altele
Ctiguri sau pierderi privind activele i datoriile financiare deinute
pentru tranzacionare - net

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

090

Ctiguri sau pierderi privind activele i datoriile financiare desemnate


ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau pierdere - net

100
110
120

Ctiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire net


Diferene de curs de schimb [ctig (pierdere)]- net
Ctiguri (pierderi) din de-recunoaterea activelor, altele dect cele
deinute pentru vnzare - net

130
140

Venituri din contracte de asigurare i reasigurare - net


Alte venituri/cheltuieli din contracte de asigurare i reasigurare, net

X
X

150
160
170
171
172
173

Alte venituri operaionale


(-) Alte cheltuieli operaionale
(-) Cheltuieli administrative
(-) Cheltuieli privind remunerarea muncii
(-) Prime
(-) Defalcri privind fondul de pensii, asigurarea social i alte pli

174
180
181

(-) Cheltuieli generale i administrative


(-) Amortizarea
(-) Mijloace fixe

X
60,978,468
-1,074,412

20,747,263
-1,258,521
X
X

148,994
81,335,388
144,047,090
68,994,829
14,090,773
28,810,825

3,801,649
56,798,640
78,117,626
37,705,274
477,294
10,572,049

32,150,663
34,344,800
20,506,215

29,363,009
13,990,646
12,137,769

MOBBMD22

EXMMMD22

Contul de profit sau pierdere al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

182
183
190
200

(-) Investiii imobiliare


(-) Alte imobilizri necorporale
(-) Provizioane reluri de provizioane
(-) Deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea
just prin profit sau pierdere

201

BC MOBIASBANCA
Groupe Societe Generale
S.A.

B.C. EXIMBANK Gruppo Veneto Banca


S.A.

0
13,838,585
6,727,947
18,709,240

0
1,852,877
-1,318,204
199,127,826

(-) Active financiare evaluate la cost (instrumente de capitaluri proprii


necotate i instrumente derivate legate de acestea)

202
203
204
210
211
212
213
214
215

(-) Active financiare disponibile pentru vnzare


(-) mprumuturi i creane
(-) Investiii pstrate pn la scaden
(-) Deprecierea activelor nefinanciare
(-) Mijloace Fixe
(-) Investiii imobiliare
(-) Fond comercial
(-) Alte imobilizri necorporale
(-) *Investiii n companii asociate prin metoda punerii n echivalen

0
18,709,240
0
3,624,238
0
0
0
0

160,100
198,967,726
0
54,176,498
0
0
0
0

216
220
230
240

(-) Altele
Fond comercial negativ recunoscut imediat n profit sau pierdere
*Cota parte a profitului din ntreprinderile asociate
Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate i grupuri destinate
cedrii, clasificate drept deinute n vederea vnzrii, care nu pot fi
considerate activiti ntrerupte

250

Total profit sau (-) pierdere din operaiuni continue nainte de


impozitare

251

Cheltuieli sau venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din


operaiuni continue

260
261
270
280
290

X
3,624,238
0

54,176,498
0
X

117,437,002

-213,529,717

13,967,082

4,290,547

Total profit sau (-) pierdere din operaiuni continue dup impozitare

103,469,920

-217,820,264

Profit sau pierdere din activiti ntrerupte dup impozitare


Total profit sau (-) pierdere aferent/ exerciiului
Atribuit interesului care nu controleaz
Atribuit acionarilor bncii

0
103,469,920

0
-217,820,264
X
X

X
X

JSCUMD2X

PRCBMD22

Contul de profit sau pierdere al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

B.C. ProCredit Bank


S.A.

B.C. UNIBANK S.A.

Operaiuni Continue
010
011

Venituri din dobnzi


Active financiare pentru tranzacionare (dac se contabilizeaz separat)

528,092,345
1,730,603

327,287,806
0

012

Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere (dac se contabilizeaz separat)

013
014
015
016

Active financiare disponibile pentru vnzare


mprumuturi i creane
Investiii pstrate pn la scaden
Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rat a dobnzii

0
524,319,596
2,042,146

2,518,403
324,769,403
0

017
020
021

Alte active
(-) Cheltuieli cu dobnzile
(-) Obligaiuni financiare pentru tranzacionare (dac se contabilizeaz
separat)

022

(-) Obligaiuni financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin


profit sau pierdere (dac se contabilizeaz separat)

023
024

(-) Datorii financiare evaluate la cost amortizat


(-) Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rat a dobnzii

025
030
040
041

(-) Alte datorii


(-) Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere
Venituri din dividende
Venituri din active financiare pentru tranzacionare (dac se contabilizeaz
separat)

042

Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere (dac se contabilizeaz separat)

043
050
060
070

Venituri din active financiare disponibile pentru vnzare


Venituri din taxe i comisioane
(-) Cheltuieli cu taxe i comisioane
Ctiguri (pierderi) realizate aferente activelor i datoriilor financiare
care nu sunt evaluate la valoarea just prin profit sau pierdere - net

071
072
073
074
075
080

Active financiare disponibile pentru vnzare


mprumuturi i creane
Investiii pstrate pn la scaden
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
Altele
Ctiguri sau pierderi privind activele i datoriile financiare deinute
pentru tranzacionare - net

090

Ctiguri sau pierderi privind activele i datoriile financiare desemnate


ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau pierdere - net

100
110
120

Ctiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire net


Diferene de curs de schimb [ctig (pierdere)]- net
Ctiguri (pierderi) din de-recunoaterea activelor, altele dect cele
deinute pentru vnzare - net

130
140

Venituri din contracte de asigurare i reasigurare - net


Alte venituri/cheltuieli din contracte de asigurare i reasigurare, net

X
X

150
160
170
171
172
173

Alte venituri operaionale


(-) Alte cheltuieli operaionale
(-) Cheltuieli administrative
(-) Cheltuieli privind remunerarea muncii
(-) Prime
(-) Defalcri privind fondul de pensii, asigurarea social i alte pli

1,321,003
19,126,793
76,192,347
27,614,282
4,553,958
10,529,387

1,148,757
54,717,648
94,136,494
48,291,056
0
16,828,397

174
180
181

(-) Cheltuieli generale i administrative


(-) Amortizarea
(-) Mijloace fixe

33,494,719
4,229,861
3,503,042

29,017,041
12,341,974
8,976,244

X
0
401,410,373
0

0
142,278,969
0

401,410,373
X

142,278,969
X

0
X

0
X

0
0

0
0

0
27,752,371
2,749,806
440

0
34,208,242
4,964,116
0

440
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

X
20,350,315
-1,527,740

22,252,852
-1,167,472
X
X

JSCUMD2X

PRCBMD22

Contul de profit sau pierdere al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

182
183
190
200

(-) Investiii imobiliare


(-) Alte imobilizri necorporale
(-) Provizioane reluri de provizioane
(-) Deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea
just prin profit sau pierdere

201

B.C. ProCredit Bank


S.A.

B.C. UNIBANK S.A.


0
726,819
10,721,984
26,138,725

123,484
3,242,246
-357,089
43,724,418

(-) Active financiare evaluate la cost (instrumente de capitaluri proprii


necotate i instrumente derivate legate de acestea)

202
203
204
210
211
212
213
214
215

(-) Active financiare disponibile pentru vnzare


(-) mprumuturi i creane
(-) Investiii pstrate pn la scaden
(-) Deprecierea activelor nefinanciare
(-) Mijloace Fixe
(-) Investiii imobiliare
(-) Fond comercial
(-) Alte imobilizri necorporale
(-) *Investiii n companii asociate prin metoda punerii n echivalen

0
26,138,725
0
0
0
0
0
0

0
43,724,418
0
0
0
0
0
0

216
220
230
240

(-) Altele
Fond comercial negativ recunoscut imediat n profit sau pierdere
*Cota parte a profitului din ntreprinderile asociate
Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate i grupuri destinate
cedrii, clasificate drept deinute n vederea vnzrii, care nu pot fi
considerate activiti ntrerupte

250

Total profit sau (-) pierdere din operaiuni continue nainte de


impozitare

251

Cheltuieli sau venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din


operaiuni continue

260

Total profit sau (-) pierdere din operaiuni continue dup impozitare

261
270
280
290

Profit sau pierdere din activiti ntrerupte dup impozitare


Total profit sau (-) pierdere aferent/ exerciiului
Atribuit interesului care nu controleaz
Atribuit acionarilor bncii

X
0
0

X
X

0
0
X

35,418,846

31,923,655

6,282,257

4,765,616

29,136,589

27,158,038

29,136,589

0
27,158,038
X
X

ENEGMD22

FTMDMD2X

Contul de profit sau pierdere al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

B.C. ENERGBANK
S.A.

FinComBank S.A.

Operaiuni Continue
010
011

Venituri din dobnzi


Active financiare pentru tranzacionare (dac se contabilizeaz separat)

012

Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere (dac se contabilizeaz separat)

013
014
015
016

Active financiare disponibile pentru vnzare


mprumuturi i creane
Investiii pstrate pn la scaden
Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rat a dobnzii

017
020
021

Alte active
(-) Cheltuieli cu dobnzile
(-) Obligaiuni financiare pentru tranzacionare (dac se contabilizeaz
separat)

022

(-) Obligaiuni financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin


profit sau pierdere (dac se contabilizeaz separat)

023
024

(-) Datorii financiare evaluate la cost amortizat


(-) Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rat a dobnzii

025
030
040
041

(-) Alte datorii


(-) Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere
Venituri din dividende
Venituri din active financiare pentru tranzacionare (dac se contabilizeaz
separat)

042

Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere (dac se contabilizeaz separat)

043
050
060
070

117,984,345
0

124,214,785
0

0
103,000,424
14,983,921

0
113,940,746
9,448,292

X
0
66,479,818
0

825,747
71,735,137
0

66,479,818
X

71,735,137
X

0
X

0
X

0
0

229
0

Venituri din active financiare disponibile pentru vnzare


Venituri din taxe i comisioane
(-) Cheltuieli cu taxe i comisioane
Ctiguri (pierderi) realizate aferente activelor i datoriilor financiare
care nu sunt evaluate la valoarea just prin profit sau pierdere - net

0
44,199,584
6,847,618
1,092,757

229
54,992,508
9,096,128
729,369

071
072
073
074
075
080

Active financiare disponibile pentru vnzare


mprumuturi i creane
Investiii pstrate pn la scaden
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
Altele
Ctiguri sau pierderi privind activele i datoriile financiare deinute
pentru tranzacionare - net

0
1,092,757
0
0
0
0

54
729,315
0
0
0
0

090

Ctiguri sau pierderi privind activele i datoriile financiare desemnate


ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau pierdere - net

100
110
120

Ctiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire net


Diferene de curs de schimb [ctig (pierdere)]- net
Ctiguri (pierderi) din de-recunoaterea activelor, altele dect cele
deinute pentru vnzare - net

130
140

Venituri din contracte de asigurare i reasigurare - net


Alte venituri/cheltuieli din contracte de asigurare i reasigurare, net

X
X

150
160
170
171
172
173

Alte venituri operaionale


(-) Alte cheltuieli operaionale
(-) Cheltuieli administrative
(-) Cheltuieli privind remunerarea muncii
(-) Prime
(-) Defalcri privind fondul de pensii, asigurarea social i alte pli

662,963
8,101,627
65,967,932
27,483,878
5,610,116
14,633,448

19,682,034
8,833,068
76,455,873
38,978,007
3,419,077
12,984,415

174
180
181

(-) Cheltuieli generale i administrative


(-) Amortizarea
(-) Mijloace fixe

18,240,490
5,029,711
4,186,707

21,074,373
7,674,884
4,978,562

X
34,702,222
-1,040,823

23,378,496
1,496,873
X
X

ENEGMD22

FTMDMD2X

Contul de profit sau pierdere al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

182
183
190
200

(-) Investiii imobiliare


(-) Alte imobilizri necorporale
(-) Provizioane reluri de provizioane
(-) Deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea
just prin profit sau pierdere

201

B.C. ENERGBANK
S.A.

FinComBank S.A.

0
843,005
3,986,208
-1,454,085

145,126
2,551,195
4,949,642
21,466,432

(-) Active financiare evaluate la cost (instrumente de capitaluri proprii


necotate i instrumente derivate legate de acestea)

202
203
204
210
211
212
213
214
215

(-) Active financiare disponibile pentru vnzare


(-) mprumuturi i creane
(-) Investiii pstrate pn la scaden
(-) Deprecierea activelor nefinanciare
(-) Mijloace Fixe
(-) Investiii imobiliare
(-) Fond comercial
(-) Alte imobilizri necorporale
(-) *Investiii n companii asociate prin metoda punerii n echivalen

0
-1,454,085
0
258,687
0
0
0
0

-9,118
21,475,550
0
0
0
0
0
0

216
220
230
240

(-) Altele
Fond comercial negativ recunoscut imediat n profit sau pierdere
*Cota parte a profitului din ntreprinderile asociate
Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate i grupuri destinate
cedrii, clasificate drept deinute n vederea vnzrii, care nu pot fi
considerate activiti ntrerupte

250

Total profit sau (-) pierdere din operaiuni continue nainte de


impozitare

251

Cheltuieli sau venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din


operaiuni continue

260
261
270
280
290

X
258,687
0

0
0
X

42,383,533

24,283,131

4,810,696

917,595

Total profit sau (-) pierdere din operaiuni continue dup impozitare

37,572,837

23,365,536

Profit sau pierdere din activiti ntrerupte dup impozitare


Total profit sau (-) pierdere aferent/ exerciiului
Atribuit interesului care nu controleaz
Atribuit acionarilor bncii

0
37,572,837

0
23,365,536

X
X

X
X

RNCBMD2X

CMTBMD2X

Contul de profit sau pierdere al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

B.C. COMERTBANK
S.A.

BCR Chisinau S.A.

Operaiuni Continue
010
011

Venituri din dobnzi


Active financiare pentru tranzacionare (dac se contabilizeaz separat)

012

Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere (dac se contabilizeaz separat)

013
014
015
016

Active financiare disponibile pentru vnzare


mprumuturi i creane
Investiii pstrate pn la scaden
Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rat a dobnzii

017
020
021

Alte active
(-) Cheltuieli cu dobnzile
(-) Obligaiuni financiare pentru tranzacionare (dac se contabilizeaz
separat)

022

(-) Obligaiuni financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin


profit sau pierdere (dac se contabilizeaz separat)

023
024

(-) Datorii financiare evaluate la cost amortizat


(-) Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rat a dobnzii

025
030
040
041

(-) Alte datorii


(-) Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere
Venituri din dividende
Venituri din active financiare pentru tranzacionare (dac se contabilizeaz
separat)

042

Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere (dac se contabilizeaz separat)

043
050
060
070

Venituri din active financiare disponibile pentru vnzare


Venituri din taxe i comisioane
(-) Cheltuieli cu taxe i comisioane
Ctiguri (pierderi) realizate aferente activelor i datoriilor financiare
care nu sunt evaluate la valoarea just prin profit sau pierdere - net

071
072
073
074
075
080

Active financiare disponibile pentru vnzare


mprumuturi i creane
Investiii pstrate pn la scaden
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
Altele
Ctiguri sau pierderi privind activele i datoriile financiare deinute
pentru tranzacionare - net

090

Ctiguri sau pierderi privind activele i datoriile financiare desemnate


ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau pierdere - net

100
110
120

Ctiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire net


Diferene de curs de schimb [ctig (pierdere)]- net
Ctiguri (pierderi) din de-recunoaterea activelor, altele dect cele
deinute pentru vnzare - net

130
140

Venituri din contracte de asigurare i reasigurare - net


Alte venituri/cheltuieli din contracte de asigurare i reasigurare, net

X
X

150
160
170
171
172
173

Alte venituri operaionale


(-) Alte cheltuieli operaionale
(-) Cheltuieli administrative
(-) Cheltuieli privind remunerarea muncii
(-) Prime
(-) Defalcri privind fondul de pensii, asigurarea social i alte pli

174
180
181

(-) Cheltuieli generale i administrative


(-) Amortizarea
(-) Mijloace fixe

74,392,565
0

54,266,904
0

1,435,095
53,737,516
19,219,954

0
41,248,873
13,018,031

X
0
17,735,714
0

0
34,493,672
0

17,735,714
X

34,493,672
X

0
X

0
X

0
0

0
0

0
13,644,820
5,044,695
0

0
12,582,244
3,141,771
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

50

X
6,226,328
-1,655,694

6,356,060
17,899
X
X

1,939,981
21,540,561
32,501,873
17,968,347
0
5,466,250

486,591
6,010,545
25,087,272
13,964,105
203,872
3,892,125

9,067,276
7,107,236
5,992,033

7,027,170
2,478,724
1,940,920

RNCBMD2X

CMTBMD2X

Contul de profit sau pierdere al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

182
183
190
200

(-) Investiii imobiliare


(-) Alte imobilizri necorporale
(-) Provizioane reluri de provizioane
(-) Deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea
just prin profit sau pierdere

201

B.C. COMERTBANK
S.A.

BCR Chisinau S.A.


0
1,115,203
885,629
14,141,108

537,804
600,000
-2,707,821

(-) Active financiare evaluate la cost (instrumente de capitaluri proprii


necotate i instrumente derivate legate de acestea)

202
203
204
210
211
212
213
214
215

(-) Active financiare disponibile pentru vnzare


(-) mprumuturi i creane
(-) Investiii pstrate pn la scaden
(-) Deprecierea activelor nefinanciare
(-) Mijloace Fixe
(-) Investiii imobiliare
(-) Fond comercial
(-) Alte imobilizri necorporale
(-) *Investiii n companii asociate prin metoda punerii n echivalen

0
14,141,108
0
-2,247,378
0
0
0
0

0
-2,707,821
0
0
0
0
0
0

216
220
230
240

(-) Altele
Fond comercial negativ recunoscut imediat n profit sau pierdere
*Cota parte a profitului din ntreprinderile asociate
Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate i grupuri destinate
cedrii, clasificate drept deinute n vederea vnzrii, care nu pot fi
considerate activiti ntrerupte

250

Total profit sau (-) pierdere din operaiuni continue nainte de


impozitare

251

Cheltuieli sau venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din


operaiuni continue

260
261
270
280
290

X
-2,247,378
0

0
0
X

-64

-2,161,452

4,605,535

1,554,413

600,000

Total profit sau (-) pierdere din operaiuni continue dup impozitare

-3,715,865

4,005,535

Profit sau pierdere din activiti ntrerupte dup impozitare


Total profit sau (-) pierdere aferent/ exerciiului
Atribuit interesului care nu controleaz
Atribuit acionarilor bncii

0
-3,715,865

0
4,005,535

X
X

X
X

ECBMMD2X

Contul de profit sau pierdere al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

BC EuroCreditBank
S.A.

Operaiuni Continue
010
011

Venituri din dobnzi


Active financiare pentru tranzacionare (dac se contabilizeaz separat)

22,099,169
0

012

Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere (dac se contabilizeaz separat)

013
014
015
016

Active financiare disponibile pentru vnzare


mprumuturi i creane
Investiii pstrate pn la scaden
Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rat a dobnzii

017
020
021

Alte active
(-) Cheltuieli cu dobnzile
(-) Obligaiuni financiare pentru tranzacionare (dac se contabilizeaz
separat)

022

(-) Obligaiuni financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin


profit sau pierdere (dac se contabilizeaz separat)

023
024

(-) Datorii financiare evaluate la cost amortizat


(-) Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rat a dobnzii

025
030
040
041

(-) Alte datorii


(-) Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere
Venituri din dividende
Venituri din active financiare pentru tranzacionare (dac se contabilizeaz
separat)

042

Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere (dac se contabilizeaz separat)

043
050
060
070

Venituri din active financiare disponibile pentru vnzare


Venituri din taxe i comisioane
(-) Cheltuieli cu taxe i comisioane
Ctiguri (pierderi) realizate aferente activelor i datoriilor financiare
care nu sunt evaluate la valoarea just prin profit sau pierdere - net

071
072
073
074
075
080

Active financiare disponibile pentru vnzare


mprumuturi i creane
Investiii pstrate pn la scaden
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
Altele
Ctiguri sau pierderi privind activele i datoriile financiare deinute
pentru tranzacionare - net

090

Ctiguri sau pierderi privind activele i datoriile financiare desemnate


ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau pierdere - net

100
110
120

Ctiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire net


Diferene de curs de schimb [ctig (pierdere)]- net
Ctiguri (pierderi) din de-recunoaterea activelor, altele dect cele
deinute pentru vnzare - net

130
140

Venituri din contracte de asigurare i reasigurare - net


Alte venituri/cheltuieli din contracte de asigurare i reasigurare, net

X
X

150
160
170
171
172
173

Alte venituri operaionale


(-) Alte cheltuieli operaionale
(-) Cheltuieli administrative
(-) Cheltuieli privind remunerarea muncii
(-) Prime
(-) Defalcri privind fondul de pensii, asigurarea social i alte pli

174
180
181

(-) Cheltuieli generale i administrative


(-) Amortizarea
(-) Mijloace fixe

0
0
21,160,350
938,820
X
0
944,266
0
0
944,266
X
0
X
0
0
0
0
12,313,133
2,142,667
0

0
0
0
0
0
400
0

10,140,305
-32,297

3,674,293
7,250,462
30,936,940
18,320,192
0
4,948,933
7,667,815
2,498,207
1,878,766

ECBMMD2X

Contul de profit sau pierdere al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2014
Cod
poziie

Indicatori

BC EuroCreditBank
S.A.

182
183
190
200

(-) Investiii imobiliare


(-) Alte imobilizri necorporale
(-) Provizioane reluri de provizioane
(-) Deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea
just prin profit sau pierdere

0
619,441
1,075,424
-2,869,125

201

(-) Active financiare evaluate la cost (instrumente de capitaluri proprii


necotate i instrumente derivate legate de acestea)

-6,918

202
203
204
210
211
212
213
214
215

(-) Active financiare disponibile pentru vnzare


(-) mprumuturi i creane
(-) Investiii pstrate pn la scaden
(-) Deprecierea activelor nefinanciare
(-) Mijloace Fixe
(-) Investiii imobiliare
(-) Fond comercial
(-) Alte imobilizri necorporale
(-) *Investiii n companii asociate prin metoda punerii n echivalen

0
-2,862,207
0
37,582
0
0
0
0

216
220
230
240

(-) Altele
Fond comercial negativ recunoscut imediat n profit sau pierdere
*Cota parte a profitului din ntreprinderile asociate
Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate i grupuri destinate
cedrii, clasificate drept deinute n vederea vnzrii, care nu pot fi
considerate activiti ntrerupte

250

Total profit sau (-) pierdere din operaiuni continue nainte de


impozitare

251

Cheltuieli sau venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din


operaiuni continue

260

Total profit sau (-) pierdere din operaiuni continue dup impozitare

5,632,212

261
270
280
290

Profit sau pierdere din activiti ntrerupte dup impozitare


Total profit sau (-) pierdere aferent/ exerciiului
Atribuit interesului care nu controleaz
Atribuit acionarilor bncii

0
5,632,212

X
37,582
0
X
0

6,178,580
546,368

X
X