Sunteți pe pagina 1din 9

10.05.

2012
TAXE,COMISIOANE
TAXE,COMISIOANE SI DOBANZI PENTRU ACTIVITATILE DE ACCEPTARE SI EMITERE CARDURI
A. Activitatea de acceptare carduri
1. Comisioane percepute comerciantilor pentru activitatea de acceptare a cardurilor
Tip de terminal EPOS
EPOS Dial Up

EPOS GPRS

EPOS GPRS mobil

IMPRINTER

1.7 % + 0.28
lei/tranzactie
+ 40 lei/terminal/luna

1.7 % + 0.28
lei/tranzactie
+ 55 lei/terminal/luna

3,5% din valoarea


tranzactiei

1.8 % + 0.28
lei/tranzactie
+ 40 lei/terminal/luna

1.8 % + 0.28
lei/tranzactie
+ 55 lei/terminal/luna

3,9% din valoarea


tranzactiei

Comision de procesare tranzactii functie de tipul de serviciu dorit:

Serviciul de acceptare
pentru carduri Visa, Maestro

1.7% + 0.28
lei/tranzactie
+ 25 lei/terminal/luna

Serviciul de acceptare
pentru carduri Visa, Maestro,

1.8 % + 0.28
lei/tranzactie
+ 25 lei/terminal/luna

Mastercard

Cu titlu promotional, in cursul anului 2012 orice terminal care realizeaza intro luna rulaje de cel putin 4000 lei, este scutit de suma fixa lunara per terminal
in luna respectiva.
Operatiuni manuale executate de
banca la cererea clientului

50 lei/operatiune

Comision reziliere anticipata

50 lei/terminal

Taxe si comisoane aferente programului Multishop


Taxa de inrolare in program

150 EUR

Comisioane de procesare:
Comision fix lunar

5 EUR/luna/terminal

Comision procentual la valoarea tranzactiei:


Nr. Rate

10

11

12

Comision

1,7 %

2,2 %

2,7 %

3,3 %

3,8 %

4,3 %

4,8 %

5,3 %

5,8 %

6,3 %

6,5 %

activitatea
vitatea de acceptare carduri pe internet (E2. Comisioane si taxe percepute comerciantilor pentru acti
(E-Commerce)
Tip serviciu/Tip comision

Serviciul E-Commerce +
(cu acces la serviciile
integratorului bancii)

Taxa inrolare
3D Secure
(per magazin
virtual)
180 EUR

Comisioane de procesare
Comision lunar
(per magazin virtual si cont de decontare)

Comision la valoarea tranzactiei


2.55% din valoarea tranzactiei plus:
1.25 lei/tranzactie (tranzactii in lei)
0.30EUR/tranzactie (tranzactii in EUR)
0.35USD/tranzactie (tranzactii in USD)

8 EUR/luna/cont de decontare

Taxe si comisoane aferente programului Multishop


Taxa de inrolare in program

50 EUR

Comisioane de procesare:
Comision fix lunar

Comision procentual la valoarea tranzactiei:


Nr. Rate

10

11

12

Comision

1,5 %

2%

2,5 %

2,7 %

3%

3,5 %

4%

4,5 %

4,9 %

5,2 %

5,5 %

NOTA: In functie de bonitatea financiara a agentilor economici acceptatori de card prin puncte virtuale de vanzare banca poate solicita
constituirea de garantie de operare sub forma de colateral in numerar.

Raiffeisen Bank. Reusim impreuna.

B. Activitatea
Activitatea de emitere carduri
I. Taxe si comisioane de functionare a cardurilor de debit Raiffeisen Bank pentru persoane juridice
1. Conditii generale de functionare a cardurilor de debit Raiffeisen Bank pentru persoane juridice
Nr.
VISA Business in
VISA Business in lei VISA Business in lei
Parametri functionali
VISA Business in EUR
crt.
USD*
(international)
(exclusiv national)*
1.
Tip card
Debit card
2.
Aria de utilizare
Nationala si Internationala
Exclusiv in Romania
400 Lei per cont
50 Lei per cont
Depunere minima pe cont la
Daca pe acelasi cont se emit atat carduri
100 USD/cont
100 EUR/cont
emiterea cardurilor (indiferent
3.
cu utilizare internationala cat si cu utilizare
de numarul de carduri atasate
exclusiv nationala, depunerea minima este
pe cont)
de 400 Lei / cont
4.
Sold intangibil in contul de card
Banca nu solicita mentinerea de sold minim intangibil in contul de card
Limita
zilnica
cheltuiala
5.
Disponibilul din cont
tranzactii comerciale
Limita zilnica cheltuiala eliberari
Echivalent 4.000 Lei
6.
de numerar la ATM
Limita zilnica cheltuiala eliberari
Echivalent 10.000 Lei
7.
de numerar la ghiseele bancare
prin EPOS
Servicii standard de tip Business
8.
Card
(referinte
medicale,
Se asigura numai pe parcurs extern
Neaplicabil
asigurari de calatorie, etc.)
Serviciul de eliberare de
9.
numerar in regim de urgenta
Serviciu aplicabil international si local
(card declarat pierdut/furat)
Serviciu de inlocuire card in
10. regim urgent (card declarat
Serviciu aplicabil international si local
perdut/furat)
2. Costuri de functionare a conturilor cu acces prin carduri de debit Raiffeisen Bank pentru persoane juridice
Nr.
VISA Business VISA Business VISA Business in lei VISA Business in lei
Definirea parametrilor de cost
crt.
in USD*
in EUR
(international)
(exclusiv national)*
I. Taxe de functionare a contului de card
1. Taxa de deschidere cont
0 EUR
0 EUR
0 Lei
2. Taxa de alimentare cont
0 EUR
0 EUR
0 Lei
Taxa lunara de administrare cont
1 EUR
1 EUR
1 EUR
3. (indiferent de numarul de carduri atasate pe
1 EUR
(echiv. in USD)
(echiv. in Lei)
(echiv. in Lei)
cont)
II. Dobanzi bonificate/percepute la soldul contului de card
La vedere
La vedere
4. Dobanda bonificata la sold creditor
La vedere (Lei)
(USD)
(EUR)
Dobanda retinuta la sold debitor pentru iesiri
5.
18 % p. a.
35 % p.a.
neautorizate in descoperire de cont
3. Taxe si comisioane de functionare a cardurilor de debit Raiffeisen Bank pentru persoane juridice
Nr.
VISA Business VISA Business VISA Business in lei VISA Business in lei
Definirea parametrilor de cost
crt.
in USD*
in EUR
(international)
(exclusiv national)*
I. Taxe initiale si curente
0 Lei
1. Taxa initiala de emitere card
0 USD
0 EUR
15 EUR
20 USD
50 Lei
20 Lei
2. Taxa anuala de administrare card
3. Taxa de reinnoire (inlocuire) card la expirare
0 USD
0 EUR
0 Lei
4. Taxa interogare sold prin ATM, EPOS

Raiffeisen Bank. Reusim impreuna.

0,10 USD

0,10 EUR

0,30 Lei

0,30 Lei

5. Taxa lunara de eliberare raport de activitate


II. Comisioane de utilizare card
6. Comision pentru operatiuni comerciale
6.1  Plati in moneda nationala
6.2  Plati in alta moneda

0 USD

0 EUR

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Comision pentru operatiuni de eliberare


numerar
 la ghiseele bancilor acceptatoare de card din
1,50 %
7.1
strainatate
plus 2,50 USD

0 Lei

0%
Operatiune
nepermisa

7.

1,50 %
plus 2,50 EUR

1,50 %
plus 2,50 EUR
(echiv. in Lei)
1,50 % plus 2 EUR
(echivalent in Lei)

Operatiune
nepermisa

Operatiune
1,50 %
1,50 %
nepermisa
plus 2 USD
plus 2 EUR
0,50 %
0,50 %
 la ghiseele bancare Raiffeisen Bank S.A. prin min. 2 USD
min. 2 EUR
7.3
0,50 % min. 4 Lei
EPOS.
(elib. exclusiv (elib. exclusiv
Lei)
Lei)
0,50 %
0,50 %
min. 1 USD
min. 1 EUR
7.4  la ATM-urile Raiffeisen Bank S.A.
0,30 % min. 2 Lei
(elib. exclusiv (elib. exclusiv
Lei)
Lei)
0,75 %
0,75 %
 la ghisee bancare si in retele ATM ale altor plus 1,50 USD plus 1,50 EUR
0,75 % plus 3 Lei
7.5
banci romanesti acceptatoare de card
(elib. exclusiv (elib. exclusiv
Lei)
Lei)
III. Taxe pentru servicii
servicii speciale card
8. Taxa de regenerare PIN
0,30 USD
0,30 EUR
1 Leu
9. Taxa de blocare card pierdut/furat
0 USD
0 EUR
0 Lei
10. Taxa de inlocuire card in regim de urgenta (pentru card declarat pierdut/furat)
 Pe teritoriul Romaniei
10 USD
10 EUR
35 Lei
10 Lei
150 EUR (echiv.
 In strainatate
150 USD
150 EUR
Neaplicabil
Lei)
11. Taxa de eliberare numerar in regim de urgenta (pentru card declarat pierdut/furat)
 Pe teritoriul Romaniei
10 USD
10 EUR
35 Lei
10 Lei
100 EUR (echiv.
 In strainatate
100 USD
100 EUR
Neaplicabil
Lei)
12. Taxa initiere nejustificata de refuzuri la plata
10 USD
10 EUR
35
Lei
10 Lei
* Produsul nu mai este oferit la vanzare
7.2

 la ATM-urile bancilor acceptatoare de card


din strainatate

II. Taxe si comisioane de functionare a cardurilor Business Credit Card Raiffeisen Bank pentru persoane juridice - IMM
1. Conditii generale de functionare a cardurilor de credit Raiffeisen Bank pentru persoane juridice - IMM
VISA Business Silver
VISA Business Gold
Nr.
Parametri functionali
Cobrand Selgros
(international)
(international)
crt.
Business Credit Card
1.
Tip card
(Banca acorda persoanei juridice o limita de credit intr-un cont special. Limita de
credit este accesata exclusiv prin carduri)
2.
Aria de utilizare
Nationala si Internationala
Nationala .Excluiv la EPOS-urile
Termenul de valabilitate a
conform datei inscrise pe card, cu reinnoire
3 ani , conform datei inscrise pe
3.
cardului
automata
card, cu reinnoire automata
Perioada de gratie
Pana la 53 zile (pana la 23zile de
Pana la 45 zile (15zile de la data generarii
4.
la data generarii Raportului de
Raportului de Activitate)
Activitate)
5.
Moneda de cont
Lei

Raiffeisen Bank. Reusim impreuna.

Limita de creditare

6.

7.
8.
9.

30.000 lei (MICRO) 70.000 lei (SMALL)

Sold intangibil in contul de card


Banca nu impune sold minim intangibil in contul de card
Limita zilnica cheltuiala
Disponibilul din limita atasata fiecarui card in parte
Neaplicabil
Limita zilnica cheltuiala
ATM:Echivalent 3.000 Lei
eliberari de numerar
Ghisee bancare prin EPOS : Echivalent 10.000 Lei

10.

Rata
de
schimb
pentru
conversia tranzactiilor efectuate

11.

Suma minima de rambursare

12.
13.
14.

15.

4000 RON (dar nu mai mult de 10%


din media lunara a Cifrei de afaceri
aferenta ultimului an financiar incheiat)
pentru clienti cu CA <=1 mil EURO
5000 RON (dar nu mai mult de 10%
din media lunara a Cifrei de afaceri
aferenta ultimului an financiar incheiat)
pentru clienti cu CA intre 1-5 mil EURO
*majorare pana la max. 30.000 RON,
nu mai mult de 10% din media lunara
a Cifrei de afaceri

Servicii standard de tip Business


Card Silver
Servicii standard de tip Business
Card Gold
(referinte
medicale,numerar
pachet
Serviciul de eliberare
in regim de urgenta (card
declarat pierdut/furat)
Serviciu de inlocuire card in
regim de urgenta
(card declarat pierdut/furat)

BNR + 2.75%

Neaplicabil

10% din suma utilizata

20% din suma utilizata

Se asigura numai
pe parcurs extern

Neaplicabil

Neaplicabil

Neaplicabil

Se asigura numai
pe parcurs extern

Neaplicabil
Neaplicabil

Serviciu aplicabil international si local


Serviciu aplicabil local
Serviciu aplicabil international si local

2. Costuri de functionare a conturilor cu acces prin Business Credit Card


Card Raiffeisen Bank pentru persoane juridice
Nr.
VISA Business Silver
VISA Business Gold
Cobrand Selgros Raiffeisen Bank
Definirea parametrilor de cost
crt.
(international)
(international)
ontului de card
I. Taxe de acordare a Limitei de credit si de functionare a ccontului
Taxa
de
analiza
a
1.
0 Lei
documentatiei de acordare
Limita
creditde
pe companie
Taxa de
lunara
administrare
2.
3.5 Lei
0 Lei
cont special de Business Credit
Card
3.
Taxa anuala de mentenanta
60 Lei
200 Lei
80 Lei
4.
5.
6.
7.

Taxa standard de generare a


0 Lei
raportului lunar de activitate a
contului
card
Taxa de de
regenerare
la cerere a
10 Lei
raportului de activitate a
contului
de si Business
II. Comision
dobanda Credit
percepute la soldul contului de Business Credit Card
Comision de plata intarziata
Dobanda standard

100 Lei
19.5 % pe an

24 % pe an

3. Taxe si comisioane de functionare a Bussines Credit Cardului Raiffeisen Bank pentru persoane juridice
Nr.
VISA Business Silver
VISA Business Gold
Definirea parametrilor de cost
Cobrand Selgros Raiffeisen Bank
(international)
crt.
(international)
I. Taxe initiale si curente
0 Lei
1. Taxa de emitere card initiala
100
0 Lei
2. Taxa reemitere card la expirare
30 Lei
50 Lei Lei

Raiffeisen Bank. Reusim impreuna.

3.

Taxa interogare
sold
prin
intermediul ATM Raiffeisen Bank
(datorata
la data interogarii
soldului)

1 Leu

4.

Taxa interogare disponibil cont


de card prin serviciul Raiffeisen
Direct (telefonic)

Serviciu liber de taxe

II. Comisioane de utilizare card


5. Comision pentru operatiuni comerciale
comerciale
5.1  Operatiuni in strainatate
 Operatiuni
5.2
Romaniei

pe

teritoriul

0%

Nu permite

0%

0%*

6. Comision pentru operatiuni de eliberare numerar


 la ghiseele bancilor
6.1 acceptatoare de card din
strainatate
6.2  la ATM-urile bancilor
acceptatoare
de card din
 la ghiseele bancare
si ATM6.3
urile Raiffeisen Bank S.A.
6.4
7.
8.
9.
9.1
9.2
10.
10.1
10.2
11.
11.1
11.2

 la ghisee bancare si in retele


ATM ale altor banci romanesti
de cardspeciale card
III.acceptatoare
Taxe pentru servicii

2 % din suma retrasa minim 20 Lei


2 % din suma retrasa minim 15 Lei
1,50 % din suma retrasa minim 3 Lei
1,50 % plus 4 Lei

Taxa de regenerare PIN


1 Leu
Taxa
de
blocare
card
0 Lei
pierdut/furat
Taxa de inlocuire card in regim de urgenta (pentru card declarat pierdut/furat)
 Pe teritoriul Romaniei
50 Lei
 In strainatate
550 Lei
Taxa de eliberare numerar in regim de urgenta (pentru card declarat pierdut/furat)
 Pe teritoriul Romaniei
10 Lei
 In strainatate
350 Lei
Taxa pentru initiere nejustificata de refuzuri la plata
Tranzactia contestata a avut
30 Lei
loc pe teritoriul Romaniei
Tranzactia contestata a avut
40 Lei
loc in strainatate

* EPOS Selgros
4. Costuri aplicabile conturilor curente
Nr.
Definirea parametrilor de cost
crt.
Comision deschidere cont
1.
2.

Neaplicabil

Comision administrare conturi curente cu Pachet Operational IMM atasat:


Simplu/Bronze/Silver/Gold/Platinum

Neaplicabil
Neaplicabil

30 lei *
Neaplicabil

Cobrand Selgros Raiffeisen Bank


0 LEI
0 LEI in primele trei luni /in functie
de pachetul operational
ales(aplicabil numai clientilor noi)

III. Taxe si comisioane de functionare a Cardurilor de Debit Raiffeisen Bank pentru persoane
persoane fizice
1. Conditii generale de functionare a cardurilor de debit Raiffeisen Bank pentru persoane fizice
Nr.
MasterCard MasterCard MasterCard MasterCard Maestro/VISA MasterCard
Parametri functionali
crt.
in USD
in EUR
in lei
Gold in lei
Electron lei
Steaua/Smurd
Aria geografica de
1.
Nationala si Internationala
utilizare card
Numar maxim de
2. carduri ce se pot
5 (un card principal, 4 carduri suplimentare)
emite pe cont

Raiffeisen Bank. Reusim impreuna.

MasterCard
Student lei

Nu se emit
carduri
suplimentare

3.

Sold minim intangibil


in contul de card

4.

Depunere initiala
minima in cont

5.

Mediu de utilizare
card

Banca nu solicita mentinerea de sold minim intangibil in contul de card


50
50
35 Lei
300 Lei
5 lei
15/25
0 lei
USD/cont EUR/cont
(depunerea minima la deschiderea contului de card nu variaza in functie de numarul de carduri atasate)

6. Limita zilnica de cheltuiala


6.1  Tranzactii
 comerciale
Retrageri de
6.2
numerar

Mediu manual si electronic

Exclusiv mediu electronic


Disponibilul din cont

Maxim 3.000 Lei. Nu se aplica eliberarii de numerar pe POS la ghiseul bancii.

2. Costuri de functionare a conturilor curente de persoana fizica cu acces prin carduri de debit Raiffeisen Bank
Master
Master Master Master
Maestro/VISA
MasterCard
Nr
Card
Definirea parametrilor de cost
Card
Card
Card
Electron
Steaua/Smurd
crt.
Gold
in USD in EUR
in lei
in lei
in lei
in lei
I. Taxe de functionare a contului de card
1. Taxa de deschidere cont
0 EUR
0 EUR
0 Lei
2. Taxa de alimentare a contului de
card prin depunere numerar la
casieriile Raiffeisen Bank
3.

4.

5.

6.

MasterCard
Student in lei

Liber de taxe si/sau comisioane

1,00
EUR
1,00
2,50 Lei
0 lei
EUR
(echiv.
in USD)
II. Dobanzi bonificate/percepute la soldul contului de card
La
Dobanda bonificata la sold La vedere
vedere
La vedere (Lei)
creditor
(USD)
(EUR)
Dobanda retinuta la sold debitor
pentru
iesiri
autorizate
in
*ROBOR 6M + 13% p.a. - facilitati
descoperire de cont (optiune
Operatiune
acordate/majorate pana la data de 30 Iunie 2010
aplicabila in baza unui contract de
nepermisa
**ROBOR 3M + 13% p.a. facilitati acordate/majorate inceapnad
descoperire
in
cont
numai
cu data de 1 Iulie 2010
detinatorilor cardurilor de salariu
VISA Electron si Maestro)
Taxa lunara de administrare cont
standard (indiferent de numarul de
carduri atasate pe cont)

Dobanda retinuta la sold debitor


(pentru iesiri neautorizate in
descoperit de cont)

18 % p.a.

35 % p.a.

* Datele de resetare ROBOR sunt 30 iunie si 31 decembrie.


**Datele de resetare sunt: 31 martie, 30 iunie, 30 septembrie si 31 decembrie.
3. Taxe si comisioane de functionare a cardurilor de debit Raiffeisen Bank pentru persoane fizice
Nr.
Master
Master Master MasterCard Maestro*/VISA
Maestro*/VISA MasterCard
Master
crt. Definirea taxei/comisionului
Card
Card
Card
Gold
Electron
Steaua/Smurd Card Student
in USD
in EUR
in lei
in lei
in lei
in lei**
I. Taxe initiale si curente
1.

Taxa initiala de emitere card

5 USD

5 EUR

15 Lei

70 Lei

0 Lei

5 Lei

0 Lei

2.

Taxa anuala de administrare

10 USD

10 EUR

20 Lei

200 Lei

5 Lei

10 / 20 Lei

0 Lei

3.

Taxa inlocuire card la expirare

5 USD

5 EUR

0 Lei

70 Lei

0 Lei

5 Lei

0 Lei

0,10 EUR 0.3 Lei

0.30 Lei

0,30 Lei

0,30 Lei

0 Lei

0,10 EUR 0.3 Lei

0.30 Lei

0,30 Lei

0,30 Lei

0,30 Lei

4.1
4.2

Taxa interogare sold cont prin


0,10 USD
intermediul ATM
RaiffeisenBank
Taxa interogare sold cont prin
0,10 USD
intermediul EPOS

Raiffeisen Bank. Reusim impreuna.

5.

Taxa lunara de
raport de activitate

eliberare

0 USD

0 EUR

0 Lei

0 Lei

0 Lei

0 Lei

0 Lei

II. Comisioane de utilizare card


6. Comision pentru operatiuni comerciale
6.1.  Operatiuni in strainatate

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

6.2.  Operatiuni in Romania

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1%
plus 3,50 EUR
(se percepe in
lei)
1%
plus 2,50 EUR
(se percepe in
lei)

1%
plus 3,50 EUR
(se percepe in
lei)
1%
plus 2,50 EUR
(se percepe in
lei)

1%
plus 3,50 EUR
(se percepe in
lei)
1%
plus 2,50 EUR
(se percepe in
lei)

0,50 % min.
2,5 Lei

0,50 % min.
2,5 Lei

0,50 % min.
2,5 Lei

0,20 % min.
0,20 Lei

0,2% min. 0,20


Lei

0 Lei

0,50 % plus
2,50 Lei

0,50 % plus
2,50 Lei

0,50 % plus
2,50 Lei

7. Comision pentru operatiuni de eliberare numerar


7.1

 la ghiseele bancilor
acceptatoare din strainatate

1%
plus 4 USD

7.2

 la ATM-urile bancilor
acceptatoare din strainatate

1%
plus 2,50
USD

7.3

 la ghiseele bancare ale


Raiffeisen Bank S.A.

7.4

 la ATM-urile apartinand
Raiffeisen Bank S.A.

7.5

1,50 %
min. 1 USD
(se elib.
optional
USD sau Lei)

1,50 %
min. 1 USD
(se elib. excl.
Lei)
1,5 %
 la ghisee si in retele ATM ale
plus 1 USD
altor banci romanesti
(se elib. excl.
acceptatoare de card
Lei)

1%
1%
plus 4 EUR
1%
plus 4
(se percepe in
plus 4 EUR
EUR
lei)
1%
1%
1%
plus plus 2,50 EUR
plus 2,50
2,50 (se percepe in
EUR
EUR
lei)
1,50 %
min. 1 EUR
0,50 %
(se elib.
0,50 % min.
min.
2,5 Lei
optional
2,5 Lei
EUR sau
Lei)
1,50 % 0,20 %
min. 1 EUR min. 0,20 % min.
0,20
0,20 Lei
(se elib.
excl. Lei)
Lei
1,5 %
1%
plus1 EUR plus 1 % plus 2,50
2,50
(se elib.
Lei
excl. Lei)
Lei

III. Taxe pentru servicii speciale


0,30 USD

0,30 EUR

10 Lei

10 Lei

0,50 Lei

0,50 Lei

0,50 Lei

0 USD

0 EUR

0 EUR

0 Lei

0 Lei

0 Lei

0 Lei

Serviciu
neaplicabil

Serviciu
neaplicabil

Serviciu
neaplicabil

11. Taxa de eliberare numerar in regim de urgenta (pentru card declarat pierdut/furat)
80
Serviciu
 In strainatate
80 USD
80 EUR
95 EUR
EUR
neaplicabil

Serviciu
neaplicabil

Serviciu
neaplicabil

8.

Taxa de regenerare PIN

9.

Taxa de blocare card

10. Taxa de inlocuire card in regim de urgenta (pentru card declarat pierdut/furat)
120
 In strainatate
120 USD
120 EUR
150 EUR
EUR

12.

10
Taxa pt. initiere nejustificata
10 USD
10 EUR
40 Lei
3 Lei
3 Lei
3 Lei
EUR
de refuzuri la plata
*Daca titularul cardului Maestro este minor cu varsta peste 14 ani, pana la implinirea varstei de 18 ani, taxele 4.1 si 6.4 sunt 0
lei.
**Cardul MasterCard in lei Student si pretul afisat pentru acesta se acorda conform conditiilor mentionate in cererea de
deschidere cont/ emitere card de debit.
Titularul de card de debit in lei, in calitate de pensionar, beneficiaza de diminuarea fata de valorile standard a valorii taxelor/
comisioanelor urmatoare, pe perioada in care incaseaza pensia (de la CNPAS, MAI sau MApN) in cont curent in lei deschis la
Raiffeisen Bank S.A.:
Nr.
Definirea taxei/ comisionului
MasterCard LEI MasterCard GOLD LEI Maestro/ VISA Electron LEI
Taxa interogare sold cont prin intermediul ATM
Raiffeisen Bank S.A.
Comision pentru operatiuni de eliberare numerar
2.
la ATM-urile apartinand Raiffeisen Bank S.A.
1.

Raiffeisen Bank. Reusim impreuna.

0 lei

0 lei

0 lei

0%.

0%

0%

IV. Taxe, comisioane si dobanzi aplicabile Cardurilor de credit Raiffeisen Bank pentru persoane fizice
A. Parametri functionali
Nr.
crt.

Caracteristici generale

1. Utilizare
2. Perioada de valabilitate a cardului

Raiffeisen Bank Raiffeisen Bank


Raiffeisen Bank
Standard in Lei
Vodafone in Lei
Gold in Lei
In Romania sau in strainatate, pentru plati la comercianti
sau retrageri de numerar, oriunde este afisata sigla
MasterCard
conform datei inscrise pe card, cu reinnoire automata

3. Valoarea maxima a limitei de credit

20.000 Lei

4. Perioada de gratie

40.000 Lei

Pana la 56 de zile

5. Limita lunara de tranzactionare numerar

max. 40 % din limitei de credit

6. Limita zilnica de retragere numerar

3.000 lei

7. Suma minima de rambursat

5.000 lei

5 % (minim10 Lei) din suma utilizata, la care se adauga ,


daca este cazul, rata lunara egala aferenta Tranzactiilor
postate in rate cu dobanda redusa

8. Plata in rate cu dobanda redusa


8.1 Tranzactii eligibile pentru Plata in rate cu dobanda redusa
Numarul de rate disponibile pentru facilitatea Plata in rate
cu dobanda redusa
Perioada in care poate fi solicitat serviciul Plata in rate cu
8.3 dobanda redusa prin intermediul serviciului Call Center
Raiffeisen
Numarul maxim de tranzactii posibil de postat in rate cu
8.4
dobanda redusa la un moment dat
Valoarea maxima a tranzactiilor postate in rate cu
8.5
dobanda redusa

Orice tranzactie efectuata la comerciantii din tara sau


strainatate cu valoarea de minimum 300 Lei

8.2

6,12, 18, 24 sau 36


Oricand intre data efectuarii tranzactiei (dupa efectuarea
acesteia) si ziua precedenta emiterii Raportului de activitate
aferent ciclului de tranzactionare in care s-a efectuat tranzactia
4
95% din limita de credit

B. Costuri aferente cardurilor de credit Raiffeisen Bank

Nr.
crt.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
6.1
6.2
6.3
6.4

Costuri

Raiffeisen Bank
Standard in Lei

Taxa emitere / reinnoire card - perceputa automat la


emitere/ pana in data de 15 ale lunii in care se face
reinnoirea ( dupa caz)
Taxa anuala de administrare cont (indiferent de numarul de
carduri atasate) se datoreaza initial la data primei miscari
debitoare sau creditoare inregistrata in contul de card de
credit, iar ulterior anual, in ziua corespunzatoare acestei date
Taxa de rambursare intarziata
Comision interogare sold la ATM/EPOS Raiffeisen Bank
(datorat la data interogarii soldului)
Comision interogare sold la ATM-ul altor banci din Romania
sau strainatate (datorat la data interogarii soldului)

Raiffeisen Bank
Vodafone in Lei

Raiffeisen
Raiffeisen Bank
Gold in Lei

0 Lei

40 Lei

150 Lei
20 Lei
0,75 Lei
2,5 lei

Comisioane aferente utilizarii cardului (datorate la postarea tranzactiei)


tranzactiei)
Plati la comercianti
Retragere numerar la ATM /EPOS Raiffeisen Bank S.A
instalat la ghiseul Bancii
Retragere numerar la ATM / EPOS instalat la ghiseul altor
banci din Romania
Retragere numerar la ATM banci din strainatate

Raiffeisen Bank. Reusim impreuna.

0%
1 % din suma retrasa minim 2 Lei
1 % din suma retrasa plus 2,5 Lei
2 % din suma retrasa minim 11 Lei

6.5
7.

Retragere numerar prin EPOS instalat la ghiseul bancilor


din strainatate

2 % din suma retrasa minim 15 Lei

Dobanzi

7.1

Rata anuala a dobanzii in cazul rambursarii integrale a


sumelor utilizate pana la data limita de rambursare

0%

7.2

Valoarea Ratei anuale a dobanzii, variabila conform


formulei de calcul din contract, calculata la sold debitor in
cazul rambursarii partiale

24,07% pe an

7.3
8.
9.

Valoarea Ratei anuale a dobanzii pentru serviciul Plata in


rate cu dobanda redusa (exista rate de dobanda diferite in
functie de numarul de rate specific fiecarui Plan financiar)
Taxa schimbare tip card (din Standard in card Vodafone si
invers)
Taxa regenerare cod PIN

6 luni

12 luni

18 luni

24 luni

36 luni

24%

21%

20%

19%

18%

50 Lei

1 Leu

0 Lei

Taxa inlocuire card in regim de urgenta pe teritoriul


10 Lei
20 Lei
Romaniei (pentru card declarat pierdut/furat)
Taxa inlocuire card in regim de urgenta in strainatate
11.
120 EUR (echiv. Lei)
150 EUR (echiv. Lei)
11.
(pentru card declarat pierdut/furat)
Taxa eliberare numerar in regim de urgenta pe teritoriul
1 2.
5 Lei
20 Lei
Romaniei (pentru card declarat pierdut/furat)
Taxa eliberare numerar in regim de urgenta in strainatate
1 3.
80 EUR (echiv. Lei)
100 EUR (echiv. Lei)
(pentru card declarat pierdut/furat)
Taxa initiere refuz la plata nejustificat tranzactia
14.
10 Lei
20 Lei
14.
contestata a avut loc in Romania
Taxa initiere refuz la plata nejustificat tranzactia
1 5.
10 EUR (echiv. Lei)
contestata a avut loc in strainatate
Nota: Taxele prevazute la pct. 8-15 sunt datorate la data solicitarilor respective.
10.
10.

C. Servicii speciale
Nr.
Descriere
crt.
1.

Asigurarea optionala Protectia rambursarilor-prima de


asigurare se datoreaza, dupa expirarea perioadei de
gratuitate, la data generarii raportului lunar de activitate

Raiffeisen Bank
Standard in Lei

Raiffeisen Bank
Vodafone in Lei

Raiffeisen Bank
Gold in Lei

0,32 % din suma utilizata la generarea Raportului lunar de


activitate

2.

Pachet de servicii de protectie (Protectia Cardului, Protectia


Cumparaturilor, Protectia Pretului) taxa lunara datorata la
data generarii Raportului lunar de activiate (daca exista
miscare debitoare pe cont)

1,5 Lei /luna

0 Lei

3.

Asigurare de calatorie in strainatate* prima de asigurare


datorata initial la data activarii Cardului sau, dupa caz, la
data inrolarii in asigurare, iar ulterior anual, in ziua
corespunzatoare aniversarii acestei date initiale

50 Lei /anual/card

Gratuit

5.

Inrolare in programul MultiShop

Gratuit

*Asigurarea este optionala pentru cardurile de credit Raiffeisen Bank Standard/Vodafone si este atasata automat fara costuri
suplimentare pentru toate cardurile de credit Raiffeisen Bank Gold.

Raiffeisen Bank. Reusim impreuna.