Sunteți pe pagina 1din 1

CUM S G SIM PARTENERI PENTRU PROIECTE COMENIUS 1?

G sirea partenerilor poate p rea dificil la nceput. Totu i, exist mai multe posibilit i de a g si parteneri
europeni pentru un proiect:

Contactele personale, att cele private ct i cele profesionale, sunt un bun punct de
pornire. Este posibil ca dumneavoastr n iv , membrii ai familiei, prieteni, colegi sau
directorul colii s cunoa te i profesori din str in tate care ar fi interesa i s deruleze un
proiect mpreun cu dumneavoastr . Autorit ile locale sau regionale v pot fi, de
asemenea, de ajutor n g sirea de parteneri dac au nfr iri sau alte contacte cu structuri
similare din str in tate, putnd astfel s v pun n leg tur cu coli din rile respective.
Cursurile de formare Comenius 2 i vizitele de studiu Arion v pot pune, de asemenea, n
contact cu poten iali parteneri. Pute i g si parteneri i la seminariile de contact pentru
Comenius 3 Re ele tematice.
Adrese utile:
PartBase (http://partbase.programmkontoret.se) este o baz de date disponibil pe
Internet care a fost dezvoltat cu sprijinul Comisiei Europene i care d
posibilitatea colilor s se nregistreze i s caute poten iale coli partenere pentru
proiecte Comenius.
2. European Schoolnet care este o re ea cadru de colaborare ntre mai multe
Ministere ale Educa iei din Europa are, de asemenea, o pagin web pentru
c utarea de parteneri (http://www.eun.org ).
3. Alte adrese utile:
http://comenius.eun.org/www/en/pub/comenius/index.htm;
http://wotw.org.uk;
http://www.ontheline.org.uk/;
http://life-link.org/;
http://www.occe.asso.fr/;
http://www.aede.org.
1.

La Seminarii de contact centrate pe o anumit tem pute i de asemenea ntlni colegi din
alte coli europene care doresc s ini ieze un proiect. Suportul financiar pentru vizite
preg titoare este disponibil i pentru participan ii la aceste seminarii de contact (pentru
detalii, vezi sec iunea urm toare).
Se recomand ca pentru Proiectele 5colare i Proiectele de Dezvoltare 5colar s g si i
mai mult de trei coli din trei ri diferite (care reprezint limita minim ). Astfel, chiar
dac una dintre coli abandoneaz proiectul, acesta va avea num rul minim de parteneri
pentru a fi elegibil.