Sunteți pe pagina 1din 5

Anexa 1

Schema factorial a lichiditii curente

Lichidiatatea indicator rezutlativ


Factori de gradul I

Active curente
Stocuri de mrfuri i materiale
Creane i investiii pe termen scurt

Mijloace bneti

Datorii pe termen scurt


Datorii financiare pe termen

Datorii comerciale pe termen

Datorii calculate pe termen s

Sursa: iuriulnicova N. Paladi V. i alii. Analiza rapoartelor financiare, Chiinu. Tipografia


Cental, 2004, p.290

Anexa 2
Cauzele i consecinele negative ale depirii coeficientului lichiditii curente
peste limita de sus

Comenzi anulate ale consumatorilor insolvabili

Riscul nvechiiri activ

Cheltuieli suplimentare l

Stocuri de materiale excesive

Lichiditatea curent > 2,5


Creanele consumatorilor cu termenul de plat expirat, dubioase

Riscul nvechiiri activ

Suma excesiv de mijloace n conturi Reducerea rentabilitii activelor, ngh

Sursa: iuriulnicova N. Paladi V. i alii. Analiza rapoartelor financiare, Chiinu. Tipografia


Cental, 2004, p.289

Anexa 3
Structura patrimonial a ntreprinderii CS ,,Lapmol SRL
Indicatori

2009
Suma, lei
Cota, %
17785236
48,61

Active pe termen lung:


-

active nemateriale
active materiale pe termen

lung
active

financiare

2011
Suma, lei
Cota, %
18369298
31,46

296528

0,81

310613

0,65

372895

0,64

17376940

47,49

21253923

44,89

17879235

30,62

111768

0,3

117168

0,25

117168

0,20

18804259

51,39

25667393

54,21

40024540

68,54

8729605

23,87

14320838

30,25

26358814

45,14

9178255

25,09

9084098

19,19

10568689

18,10

15210

0,00

928415

1,96

2137265

3,66

626092

1,73

1114101

2,35

741144

1,27

255097
36589495
14886749

0,7
100
40,69

219941
47349097
20798151

0,46
100
43,93

218628
58393838
26376828

0,37
100
45,17

974400

2,66

974400

2,06

974400

1,67

pe

termen lung
Active curente:
-

2010
Suma, lei
Cota, %
21681701
45,79

stocuri
creane
investiii pe termen scurt
mijloace bneti
alte active curente

Total activ
Capital propriu:
-

capital

suplimentar
rezerve
profit nerepartizat
capital secundar

0,00

0,00

0,00

13912349

38,02

19823751

41,87

25402428

43,50

Datorii pe termen lung:

0
11791588

0,00
32,22

0
7202588

0,00
15,21

0
5499588

0,00
9,42

11791588

32,22

7202588

15,21

5499588

9,42

0,00

0,00

0,00

9911158

27,09

19348358

40,86

26517422

45,41

4500000

12,30

12000000

25,34

17000000

29,11

4504237

12,31

6114223

12,91

7961981

13,64

906921

2,48

1234135

2,61

1555441

2,66

36589495

100

47349097

100

58393838

100

statutar

datorii

termen lung
datorii pe termen lung

financiare

pe

calculate
Datorii pe termen scurt:
-

datorii

financiare

pe

termen scurt
datorii comerciale

pe

termen scurt
datorii pe termen scurt
calculate

Total pasiv

Sursa: elaborat de autor n baza rapoartelor financiare ale ntreprinderii CS ,,Lapmol SRL
pentru perioada 2009-2011

Anexa 4
Evoluia structurii rezultatului activitii operaionale ale ntreprinderii CS Lapmol SRL
Indicatori
Cheltuieli comerciale:
- privind operaiile de
marketing
- privind ambalajele
- de transport privind
desfacerea
- privind reclama
- privind datoriile dubioase
- alte cheltuieli comeciale
Cheltuieli generale i
administrative:
- privind uzura mijloacelor
fixe
- amortizarea activelor
nemateriale
- de ntreinere a personalului
administrativ i de
conducere
- impozite, taxe, pli
- pentru donaii
- protecia muncii
- de reprezentare
- de deplasare
- alte cheltuieli generale i
administrative
Alte cheltuieli operaionale:
- vnzarea altor active
curente
- amenzi
- aferente plii dobnzilor
- lipsuri i pierderi din
deteriorarea valorilor
- aferente produselor rebutate
Rezultatul activitii
operaionale

2009
Suma, lei Cota, %
16381995
100
-

2010
Suma, lei Cota, %
19009845
100
-

2011
Suma, lei Cota, %
22838599
100
277127
1,21

367011
1460713

2.24
8.92

59610
1349131

0,31
7,10

125937
1397498

0,55
6,12

254358
87680
14212233

1,55
0.54
86.75

567914
17033190

2,99
89,6

881906
20156131

3,86
88,26

4055363

100

4315903

100

4810789

100

61562

1,52

59521

1,38

76312

1,58

34526

0,85

37458

0,9

48317

1,00

2001793

49,36

2034574

47,14

1645591

34,21

232682
6000
61132
47836
1609832

5,74
0,15
1,51
1,18
39,69

269435
24449
1391
42524
44231
1802320

6,24
0,57
0
0,99
1,02
41,76

516555
8000
107453
59047
2349514

10,74
0,17
2,23
1,23
48,84

3436478
967267

100
28,15

2953040
173897

100
5,89

4352455
59260

100
1,36

45350
580854
117222

1,32
16,9
3,41

1930
771330
134454

0,07
26,12
4,55

44812
1403905
96801

1,03
32,26
2,22

1725785

50,22

1871429

63,37

2747677

63,13

7314768

5825099

4340179

Sursa: adaptat de autor n baza rapoartelor financiare ale CS Lapmol SRL pe perioada 20092011

Anexa 5
Indicatori ai solvabilitii ntreprinderii
Indicator
Solvabilitatea patrimonial

Metoda de calcul
Capital propriu/Total pasiv

Rata sovabilitii generale

Total pasiv /Datorii totale

Rata autonomiei financiare globale

Capital propriu/Total pasiv

Rata autonomiei financiare la termen

Capital propriu/Capital permanent

Rata ndatorrii globale

Datorii totale/Total pasiv

Rata ndatorrii la termen

Datorii pe termen lung/Capital propriu

Coeficientul de atragere a surselor


mprumutate

Datorii toale/Total pasive

Coeficientul corelaiei resurselor


mprumutate i cele proprii

Datorii toatale /Capital propriu

Rata general de acoperire a


capitalului propriu

Total pasiv/Capital propriu

Rata stabilitii financiare

Capital permanent/Total pasiv

Sursa: elaborat de autor n baza literaturii de specialitate