Sunteți pe pagina 1din 6

Aminoacizii

Zaha Ioana, MG I GR IX
Amino-acizii sunt combinaii organice care conin n molecula una sau mai multe grupe
amino i una sau mai multe grupe carboxil. Dup structur, amino-acizii se mpart n dou mari
categorii:
1. Alifatici: unde grupele funcionale sunt legate de o caten alifatic, chiar dac
n molecul exist un nucleu aromatic.
2. Aromatici: unde grupele funcionale sunt legate de un ciclu aromatic.
Dup aezarea relativ a grupelor funcionale se deosebesc -amino-acizi, -amino-acizi,
-amino-acizi, etc. Dintre amino-acizii alifatici, cei mai importani sunt -amino-acizi, adic acei
amino-acizi care conin grupele funcionale legate de acelai atom de carbon. Se deosebesc mai
multe categorii mari de -amino-acizi alifatici:
1. monocarboxilici
2. dicarboxilici
3. hidroxi-amino-acizi
4. tioamino-acizi
5. diamino-acizi
6. amino-acizi heterociclici

Denumirea
Leucina
(acidul aminoizocapronic)
Izoleucina
(acidul -amino-metilvalerianic)
Fenilalanina
(acidul -amino-fenil-propionic)
Glicocolul(glicina)
(acidul aminoacetic)
Alanina
(acidul aminopropionic)
Valina
(acidul aminoizovalerianic)

Prescurtarea

Formula

Amino-acizi monocarboxilici
CH3CHCH2CHCOOH
Leu
|
|
CH3
NH2
CH3CH2CH CHCOOH
Ileu
|
|
CH3
NH2
Fe

CH2CHCOOH
|
NH2

Gli

CH2 COOH
|
NH2

Ala

CH3CHCOOH
|
NH2

Val

CH3CH CHCOOH
|
|
CH3
NH2
1

Amino-acizi dicarboxilici
Acidul asparagic
(acidul
aminosuccinic)
Acidul glutamic
(acidul aminoglutaric)

Asp
Glu

HOOCCH2CHCOOH
|
NH2
HOOCCH2 CH2CHCOOH
|
NH2
Hidroxi-amino-acizi

Treonina
(acidul -amino-hidroxibutiric)
Tirosina
(acidul -amino-hidroxifenilpropionic)
Serina
(acidul -amino-hidroxipropionic)

Tr

CH3CH CHCOOH
|
|
OH NH2

Ti

HO

Ser

CH2 CHCOOH
|
|
OH NH2

CH2CHCOOH
|
NH2

Tio-amino-acizi
Cistina
(acidul di[-amino-tiopropionic] )
Metionina
(acidul -amino-metiltiobutiric)
Cisteina
(acidul -amino-tiopropionic)
Ornitina
(acidul , diaminovalerianic)

Ci HOOCCHCH2SS-- CH2CHCOOH
S
|
|
Ci
NH2
NH2
S
CH2 CH2CHCOOH
Met
|
|
S -- CH3
NH2

Cis

Or

CH2 CHCOOH
|
|
SH NH2
Diamino-acizi
CH2 CH2CH2CHCOOH
|
|
NH2
NH2
2

Lisina
(acidul , diaminocapronic)

Lis

CH2 CH2CH2CH2CHCOOH
|
|
NH2
NH2
Amino-acizi heterociclici

Prolina
(acidul pirolidin-carboxilic)

Pro

Hidroxiprolina
(acidul hidroxipirolidin-carboxilic)

Hipr
o

Histidina
(acidul -amino-imidazolil-(4)propionic)
(imidazolil-(4)alanina)
Triptofanul
(acidul -amino-indolil-(3)-propionic)
(indolil-(3)-alanina)

His

H2C CH2
|
|
H2C CHCOOH
\
/
NH
HOHC CH2
|
|
H2C CHCOOH
\
/
NH
N C CH2 CHCOOH
||
||
|
HC CH
NH2
\
/
NH

CH2 CHCOOH
|
NH2

Tri

Cea mai interesant clasificare ar fi cea bazat pe polaritatea catenei i cuprinde patru grupe :
1.)cu radical nepolar ( hidrofob ) : glicina, alanina, valina, leucina, izoleucina,
prolina,fenilalanina, triptofanul i metionina. Toi sunt mai puin solubili n ap dect aminoacizii polari;
2.)cu radical polar nencrcat electric (la pH=6):serina,treonina,cisteina,tirosina
asparagina,glutamina. Aceti aminoacizi sunt mai solubili n ap dect cei nepolari, deoarece catena poate
stabili legturi de hidrogen cu apa, datorit gruprilor OH,-NH2 amidice i -SH pe care le conine;
3.)cu radical polar ncrcat negativ (la pH=6): acidul aspartic i acidul glutamic;
4.)cu radical polar ncrcat pozitiv (la pH=6): lisina, arginina, histidina.
Nr.

Formula de structur

Denumire uzual

Crt.
1

Prescurtri IUPAC
2

Denumire
raional
4

Aminoacizi cu radical nepolar

1.

2.

(hidrofob)

CH2-COOH

Glicina

NH2

Gly, G

acid -aminoacetic

acid -aminopropionic

CH3-CH-COOH

Alanin

NH2

Ala, A

3.

CH3-CH-CH-COOH

Valin

acid -

4.

CH3 NH2
CH3-CH-CH2-CH-COOH

Val, V
Leucin

aminoizovalerianic
Acid -

5.

CH3
NH2
CH3-CH2-CH-CH-COOH

Leu, L
Izoleucin

aminoizocapronic
Acid -amino--metil

6.

CH3 NH2
C6H5-CH2-CH-COOH

Ile, I
Fenilalanin

valerianic
Acid -fenil--amino

1
9.

NH2
2
CH3-S-CH2-CH2-CH-COOH

Phe, F
3
Metionin

propionic
4
Acid -amino -

Met, M

metiltiobutiric

NH2
Aminoacizi cu radical polar,

nencrcat

pH6

electric la
10.

HO-CH2-CH-COOH
NH2

Serin

Acid -amino -

Ser, S

hidroxipropionic

11.

CH3-CH-CH-COOH

Treonin

Acid -amino -

12.

OH NH2
HS-CH2-CH-COOH

Thr, T
Cisteina

hidroxibutiric
Acid -amino -

13.

NH2
HO-C6H4-CH2-CH-COOH

Cys, C
Tirosin

tiopropionic
p-hidroxifenil alanin

14.

NH2
H2NOC-CH2-CH-COOH

Tyr, Y
Asparagin

Acid -amino -

15.

NH2
H2NOC-CH2-CH2-CH-COOH
NH2
Aminoacizi cu radical polar,

16.

ncrcat
HOOC-CH2-CH-COOH
NH2

17.

Asn,N
Glutamin

amidosuccinic
Acid -amino -

Gln, Q
negativ la pH6

amidoglutaric

Acid aspartic

Acid aminosuccinic

(asparagic),
Asp,D
Acid glutamic

HOOC-CH2-CH2-CH-COOH
NH2
Aminoacizi cu radical polar,

Acid -amino glutaric

Glu, E
pozitiv la pH=6

ncrcat
18.

CH2-CH2-CH2-CH2-CH-COOH

Lisina

Acid ,-diamino

19.

NH2
NH2
H2N-C-NH-CH2-CH2-CH2-CH-COOH

Lys,K
Arginina

caproic
Acid -amino

Arg,R

-guanidinovalerianic

Histidina

Acid -amino -

His, H

imidazolil propionic

NH
20.

NH2

C-CH2-CH-COOH

CH CH

NH2

NH
Tabelul nr. 2
Nr.
crt.
1
1.

Aminoacizi neproteinogeni

Formula de structur

Denumire uzual

Denumire raional

2
H2N-CH2-CH2-COOH

Prescurtri IUPAC
3
-alanina

4
Acid -amino
propionic

2.
3.
4.

H2N-CH2-CH2-CH2-COOH

Acid -

H2N-CH2-CO-CH2-CH2-COOH

aminobutiric
Acid

H2N-CO-NH-(CH2)3-CH-COOH

aminolevulinic
Citrulina

NH2

Acid -amino amidinovalerianic

Ornitina

Acid ,-diamino

Homocistina

valerianic
Acid -amino -

Homoserina

tiobutiric
Acid -amino -

5.

H2N-(CH2)3-CH-COOH

6.

NH2
HS-CH2-CH2-CH-COOH

7.

NH2
HO-CH2-CH2-CH-COOH

8.

NH2
H2N-C6H4-COOH

Acid p-

CH3-NH-CH2-COOH
(CH3)3N+-CH2-COOH
H2N-C-NH-O-CH2-CH2-CH-

aminobenzoic
Sarcozina
Betaina
Canavanina

9.
10.
11.

hidroxibutiric

COOH
12.

NH
NH2
HOOC-CH-(CH2)2-S-CH2-CH-

Acid djencolic

COOH
NH2
13.

NH2
-cianoalanina

N C-CH2-CH-COOH
NH2

N-metil glicina