Sunteți pe pagina 1din 1

Acte necesare pentru acordarea stimulentului pentru cretere copil/de insertie

- Cerere tip (Anexa 1)

- documente identitate (B.I./C.I./C.I.P. prini, Certificat de cstorie, Certificate de


natere ale tuturor copiilor) n original i copie;
- extras de cont pe numele solicitantului / titularului (exclus Banca Italian, Banca
Millenium)
- dosar cu in;

PENTRU SALARIAI:
- adeverina tip - (Anexa 2) , eliberat de ctre angajator, din care s reias indeplinirea
condiiilor legale privind stagiul de cotizare i veniturile nete realizate (12 luni, n ultimul
an inainte de naterea copilului); Observaie: adeverin tip - format nou (Anexa 2)
mentioneaz si numrul de zile lucrate, concediu medical i de odihn pentru fiecare din
lunile din perioada stagiului de cotizare;
- decizia sau adeverina eliberat de ctre angajator din care s rezulte reluarea activitii
sau, daca se solicita direct stimulent, sa rezulte obtinerea de venituri impozabile.