Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea POLITEHNICA Bucuresti

Profesiunea - Ingineri (subingineri) in automatica si calculatoare,


profesori in invatamantul preuniversitar.
Specialitatea: AUTOMATIZARI - CALCULATOARE
Domenii: a) Automatizari;
b) Calculatoare

EXAMENUL pentru GRADUL II


Discplina: CALCULATOARE
A. Prezentare generala. Obiective. Competente cheie.
Programa de perfectionare si de studiu in vederea obtinerii gradului didactic II in specialitatea
"Automatizari - Calculatoare" a profesorilor - ingineri din invatamantul preuniversitar, urmareste
perfectionarea pregatirii profesionale in domenii majore ale specialitatii: elemente de analiza, sinteza si
corectia sistemelor automate lineare si continue invariante; principiile de baza ale functionarii
calculatoarelor numerice si utilizarile acestora; automate programabile, microprocesoare, mini si
microcalculatoare de proces; structuri de date, algoritmi si limbaje de programare; sisteme de operare;
instruire asistata de calculator; retele de calculatoare; programarea orientata pe obiect; utilizarea
Internet; baze de date.
B. Teme pentru studiul individual, cursuri, seminarii si aplicatii:
I. Sisteme automate liniare si continue invariante (SALC).
II. Calculatoare de proces si plicatiile acestora.
III. Sisteme de operare.
IV. Retele de calculatoare.
V. Baze de date, limbaje de programare si algoritmi.
VI. Elemente de metodica predarii specialitatii.
C. Bibliografie generala.
Bibliografie minimala (selectiva si generala) pentru temele I....VI.
1.

Ionescu V.

2.

Mihoc D.
Iliescu St. S.
Ionescu G.,
Tertisco N., s.a.
Serbanati L. D.,
Cristea V., Iorga V.
Moldoveanu Fl.
Cristea V.,
Athanasiu I., s.a.
Cristea V.,
Kalisz E., s.a.
Catrina C.,
Cojocaru I.,
Cristea V., Kalisz E
Athanasiu I., s.a.
Ionescu Texo Clara,
Zsake Ioan

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Teoria sistemelor.
Ed. Didactica si pedagogica, Bucuresti 1985.
Teoria si elementele sistemelor de reglare automata.
Ed. Didactica si pedagogica, Bucuresti 1984.
Identificarea experimentala a proceselor automatizate.
Ed. Tehnica, Bucuresti 1975.
Programarea sistematica in limbajele Pascal si Fortran.
Ed. Tehnica, Bucuresti 1984.
Turbo Pascal 6.0.
Ed. Teora, Bucuresti, 1992.
Limbajul C standard.
Ed. Teora, Bucuresti, 1992.
Turbo C++.
Ed. Teora, Bucuresti, 1993.
Tehnici de programare.
Ed. Teora, Bucuresti 1993.
Structuri arborescente cu aplicatiile lor.
Ed. Tehnica, Bucuresti 1990.
1

10.

Petrescu A., Iacob F.,


Racovita Z.
11. Moldoveanu F.
12. Baltac V., s.a.

Calculatoare electronice.
Ed. Teora, Bucuresti, 1991.
Initiere in Windows. Ed. Teora, Bucuresti 1994
Sisteme interactive si limbaje conventionale.
Ed. Tehnica, Bucuresti 1984.

D. Analitica temelor:
a) Tema I (detaliere); bibliografie
Sisteme automate liniare si continue invariante (SALC).
1. Analiza sistemelor liniare si continue in spatiul starilor; matricea fundamentala si
matricea de tranzitie; aflarea raspunsului pe baza matricei de transfer.
2. Performantele sistemelor de reglare automata. Criterii locale si globale.
3. Stabilitatea sistemelor automate liniare si continue. Criteriile de stabilitate RouthHurwitz, Cremer-Leonhard, Nyquist si Bode. Stabilitatea relativa a SRA - margine faza
si margine de amplitudine.
4. Compensarea sistemelor automate lineare si continue invariante. Retele de compensare
(corectie) tip. Compensarea serie si compensarea paralel - aplicatii. Evaluarea
performantelor dupa compensare; aplicatii specifice.
5. Alegerea si acordarea regulatoarelor automate. Criterii de acordare optima a
regulatoarelor automate.

Bibliografie pentru tema I: lucrarile 1, 2 si 3 din bibliografia generala.


b) Tema II (detaliere); bibliografie.
Calculatoare de proces si aplicatiile acestora.
1. Notiuni de baza privind calculatoarele numerice. Principalele blocuri ale unui
echipament de calcul. Elemente de programare si limbaje de programare.
2. Calculatoarele de proces si utilizarile acestora. Microprocesoare, microcontrolere. Mini
(micro) calculatoare - structuri, functii de aplicatii curente. Automate programabile.

Bibliografie pentru tema II: lucrarile 1, 2 si 10 din bibliografia generala.


c) Tema III (detaliere); bibliografie.
Sisteme de operare.
1. Principalele functii ale unui sistem de operare. Caracteristicile sistemelor Windows
95/98 si NT.
2. Notiunile de utilizare ale sistemelor Windows si a programelor utilitare din mediile
Windows (Word, accesorii s.a.).

Bibliografie pentru tema III: lucrarile 10, 11 si 12 din bibliografia generala.


d) Tema IV (detaliere); bibliografie.
Retele de calculatoare.
1. Avantajele conectarii calcualtoarelor in retea.
2. Notiuni de utilizare Internet. Instruire asistata de calculator.

Bibliografie pentru tema IV: lucrarile 10, 11 si 12 din bibliografia generala.

e) Tema V (detaliere); bibliografie.


Baze de date, limbaje de programare si algoritmi.
1. Notiuni de baze de date. Crearea si exploatarea unei baze de date relationale intr-un
mediu dedicat (FoxPro, Acces etc.).
2. Programarea in limbajul "C".
3. Notiuni de programare orientata pe obiect. Programarea in C++.
4. Structuri de date si algoritmi: liste, stive, cozi, arbori, grafuri, algoritmi de lucru cu
arbori si grafuri, cautare si sortare.
5. Elemente de baze de date si aplicatii.

Bibliografie pentru tema V: lucrarile 9, 10, 11 si 12 din bibliografia generala.


f) Tema VI (detaliere); bibliografie.
Elemente de metodica predarii specialitatii.
1. Particularitati ale structurii intra, inter, pluri si transdisciplinare a continutului
invatamantului la disciplinele tehnice si tehnologice.
2. Metodologia operationalizarii obiectivelor. Elaborarea obiectivelor operationale pe
lectie sau sistem de lectii. Structura tipurilor de lectii.
3. Mijloace si metode de invatamant specifice predarii si insusirii cunostintelor la
disciplinele de specialitate. Exemplificare din activitatea din cadrul unitatii scolare.
4. Metode si procedee specifice - in predare - pentru realizarea principiului invatarii
constiente si active in invatamantul preuniversitar.
5. Modalitatile de evaluare recomandate pentru perioada de evaluare semestriala in
invatamantul preuniversitar.
6. Stimularea creativitatii elevilor prin predarea - invatarea disciplinelor tehnice si
tehnologice. Delimitari conceptuale, proces, procedee, mijloace de valorificare.
Dezvoltarea creativitatii de grup si individuale. Utilizarea studiului de caz.
7. Utilizarea calculatorului in invatamantul preuniversitar. Instruirea asistata de calculator.

Bibliografie pentru tema VI: lucrarile 16, 17, 18 si 19 din bibliografia generala.

E. Autorul programei: Prof. univ. dr.ing. Dan MIHOC,


Facultatea de Automatica si Calculatoare, Universitatea POLITEHNICA Bucuresti
Octombrie 2002