Sunteți pe pagina 1din 4

Inscriere si desfasurare:

Locatia de desfasurare: Botosani, Timisoara(la cerere)


Perioada de desfasurare: La formarea unei grupe de minim 15 cursanti
Acte necesare inscrierii:

cerere tip care se completeaza la inscriere;


copia actului de identitate;
copia certificatului de casatorie (dupa caz);
copii ale certificatelor sau diplomelor care atesta calificarea
profesionala.

Curs de pregatire teoretica in domeniul instalatiilor electrice pentru


participarea la examenul de autorizare A.N.R.E.
Durata cursului:
pentru gradul I si II cursurile vor avea durata de 5 zile (30 de ore)
pentru gradul III si IV cursurile vor avea durata de 6 zile (36 de ore)
Dupa parcurgerea programului de pregatire teoretica se va elibera
Certificatul de participare si absolvire programului, document necesar
completarii dosarului de autorizare.
Cursul se va desfasura in doua etape:

70% din timp va fi alocat expunerii teoretice privind legislatia


si normele tehnice din domeniul A.N.R.E. in conformitate cu Tematica si bibliografia pentru examenul de autorizare electricieni

30% din timp va fi organizat ca seminar, constand in


rezolvarea unui chestionar care va contine probleme, intrebari si
comentarii pe marginea legislatiei/normativelor prezentate.

Participantii:
Persoane care doresc sa sustina examenul de electrician autorizat, pentru
urmatoarele categorii:

gradul I (instalatii electrice).


gradele II A, III A si IV A (proiectarea de instalatii electrice);
gradele II B, III B si IV B (executarea de instalatii electrice).
precum si persoanelor care indeplinesc conditiile prevazute in
Regulament privind prelungirea valabilitatii calitaii de electrician
autorizat, pentru acelai grad/tip de autorizare

Conditii de Inscriere
Solicitantii care doresc sa participe la examenul de autorizare sau
prelungire a valabilitatii calitatii de electrician autorizat, pentru acelai
grad/tip de autorizare trebuie sa faca dovada ca detin calificarii
profesionale conform art. 30 din Regulamentul pentru autorizarea
electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia,

precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul


instalatiilor electrice in urmatoarele calificari profesionale acceptate:

lucratori calificati absolventii ai unor cursuri de calificare in


domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al
instalatiilor electrice pentru constructii;
lucratori calificati absolventii ai scolilor profesionale cu durata
de 1,5 ani specializati in domeniul energetic, electrotehnic,
electromecanic sau al instalatiilor electrice pentru constructii;
lucratori calificati absolventii ai scolilor profesionale cu durata
de 3 ani specializati in domeniul energetic, electrotehnic,
electromecanic sau al instalatiilor electrice pentru constructii;
absolventii de licee cu profil energetic, electrotehnic,
electromecanic, instalatii sau industrial, avand specializarea de
lucrator calificat energetic, electrotehnist, electromecanic sau
electrician pentru constructii;
absolventii ai scolilor tehnice postliceale cu diploma in
domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al
instalatiilor pentru constructii;
subingineri, ingineri licentiati cu diploma in domeniul
energetic.

Programa de pregatire si Obiectivele cursului


OBIECTIV
Pregatirea teoretica a solicitantilor privind completarea cunostintelor
profesionale de specialitate, cunoasterea legislatiei, a regulamentelor si
normativelor conform tematicii A.N.R.E. corespunzatoare fiecarui grad.
Participanti vor beneficia de surse de informare, atat listate, cat si in
format electronic, precum si un Suport de curs in care vor fi tratate notiuni
generale de electrotehnica, masurari electrice, masini electrice, retele
electrice.
TEMATICA CURSULUI
Tematica cursului corespunzatoare fiecarui grad:
ELECTROTEHNICA, MASINI SI RETELE ELECTRICE - Notiuni generale de
electrotehnica, masurari electrice, aparate electrice pentru instalatii, masini
si utilaje electrice, electrice, instalatii de producere, transport si distributie
a energiei electrice, retele electrice: : . LEGISLATIE Legislatia aplicabila
in domeniul A.N.R.E.:conform tematicii:.

1. Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123 /2012


MO nr. 485 din 16.07.2012.

2. Regulament de furnizare a energiei electrice la consumatori.

3. Regulament privind racordarea utilizatorilor la retelele


electrice de interes public.

4. Codul tehnic al retelei electrice de transport Revizia 1.

5. Standard de performanta pentru serviciile de transport si de


sistem ale energiei electrice.

6. Codul tehnic al retelelor electrice de distributie.

7. Standard de performanta pentru serviciul de distributie a


energie electrice.

8. Codul de masurare a energiei electrice.

9. Norme tehnice pentru stabilirea zonelor de protectie si


siguranta ale capacitatilor energetice, cu modificarile si
completarile ulterioare.

10.
Regulamentul
pentru
autorizarea
electricienilor,
verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia,
precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in
domeniul instalatiilor electrice.

11. Regulament pentru atestarea operatorilor economici care


proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din
sistemul electroenergetic, Rev. 3.

12. Regulamentul privind stabilirea solutiilor de racordare a


utilizatorilor la retelele electrice de interes public.

13. Procedura de solutionare a neintelegerilor legate de


incheierea contractelor dintre operatorii economici din sectorul
energiei electrice, a contractelor de furnizare a energiei electrice si
a contractelor de racordare la retea.
Norme tehnice - Norme tehnice aplicabile in domeniul A.N.R.E.
conform tematicii

1. Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor cu


tensiuni pana la 1000 V c.a. si 1500 V c.c. I7/2011

2. Normativ privind alegerea izolatiei, coordonarea izolatiei si


protectia instalatiilor electroenergetice impotriva supratensiunilor
NTE 001/2003

3. Normativ pentru constructia liniilor aeriene de energie


electrica cu tensiuni peste 1000 V NTE 003/2004.

4. Normativ privind metodele si elementele de calcul al


sigurantei in functionare a instalatiilor energetice - NTE 005/2006.

5. Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de


scurtcircuit in retelele electrice cu tensiunea sub 1 kV - NTE
006/2006.

6. Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de


cabluri electrice - NTE 007/2008.
7. Prescriptii generale de proiectare a retelelor electrice
(republicate in 1993). Modificarea 1 (1990) - PE 022-3/1987.
8. Normativ pentru constructia instalatiilor electrice de
conexiuni si transformare cu tensiuni peste 1 kV - PE 101/ 1985
(republicat in 1993).
9. Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de
conexiuni si distributie cu tensiuni pana la 1000 V c.a. in unitatile
energetice - PE 102/1986 (republicat in 1993).
10. Instructiuni pentru dimensionarea si verificarea instalatiilor
electroenergetice la solicitari mecanice si termice in conditiile
curentilor de scurtcircuit - PE 103/1992.
11. Normativ pentru constructia liniilor electrice aeriene de
joasa tensiune - PE106/2003.
12. Instructiuni pentru compensarea puterii reactive in retelele
electrice ale furnizorilor de energie si la consumatorii industriali si
similari - PE 120/1994.
13. Normativ pentru proiectarea retelelor electrice de
distributie publica - PE132/2003.
14. Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de
scurtcircuit in retelele electrice cu tensiunea peste 1 kV - PE
134/1995.
15. Metodologie privind determinarea sectiunii economice a
conductoarelor in instalatiilor electrice de distributie de 1-110kV NTE 401/2003.
16. Normativ privind proiectarea si executarea bransamentelor
pentru cladiri civile - PE 155/1992.

S-ar putea să vă placă și