Sunteți pe pagina 1din 72

CONTURI

POTRIVIT REGLEMENTRILOR CONTABILE PRIVIND SITUA IILE FINANCIARE


ANUALE INDIVIDUALE I SITUAIILE FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE

CONT
(prevzute n Planul de conturi general
prin Ordinul ministrului finanelor publice
ul

Simbol cont

Simbol cont

Denumire cont

CLASA 1 CONTURI DE CAPITALURI, PROVIZIOANE, MPRUMUTURI I DATORII ASIMILATE


GRUPA 10 CAPITAL I REZERVE
101

Capital

101

1011

Capital subscris nevrsat

1011

1012

Capital subscris vrsat

1012

1015

Patrimoniul regiei

1015

1016

Patrimoniul public

1016

1017

Patrimoniul privat

1018

Patrimoniul institutelor naionale de cercetare- dezvoltare

103

Alte elemente de capitaluri proprii

1031

Beneficii acordate angajailor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii1068

1033

Diferene de curs valutar n relaie cu investiia net ntr-o entitate strin 1067

1038

Diferene din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile n vederea


1064 vnzrii i alte elemente de capit

104

Prime de capital

104

1041

Prime de emisiune

1041

1042

Prime de fuziune/divizare

1042

1043

Prime de aport

1043

1044

Prime de conversie a obligaiunilor n aciuni

1044

105

Rezerve din reevaluare

105

106

Rezerve

106

1061

Rezerve legale

1061

1063

Rezerve statutare sau contractuale

1063

1068

Alte rezerve

1068

107

Diferene de curs valutar din conversie

107

1018

CONTURI VECHI
(prevzute n Planul de conturi general cuprins n Reglementrile contabile aprobate
prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 3.055/2009, cu modificrile i completrile
ulterioare)
Denumire cont

ASIMILATE

TAL I REZERVE
Capital
Capital subscris nevrsat
Capital subscris vrsat
Patrimoniul regiei
Patrimoniul public
Cont nou
Patrimoniul institutelor naionale de cercetare- dezvoltare
Cont nou
Alte rezerve/analitic distinct
Rezerve din diferene de curs valutar n relaie cu investi ia net ntr-o entitate strin
Rezerve de valoare just

Prime de capital
Prime de emisiune
Prime de fuziune/divizare
Prime de aport
Prime de conversie a obligaiunilor n aciuni
Rezerve din reevaluare
Rezerve
Rezerve legale
Rezerve statutare sau contractuale
Alte rezerve/analitic distinct
Rezerve din conversie

108

Interese care nu controleaz

108

1081

Interese care nu controleaz rezultatul exerciiului financiar

1081

1082

Interese care nu controleaz alte capitaluri proprii

1082

109

Aciuni proprii

109

1091

Aciuni proprii deinute pe termen scurt

1091

1092

Aciuni proprii deinute pe termen lung

1092

1095

Aciuni proprii reprezentnd titluri deinute de societatea absorbit la societatea


1095absorbant
GRUPA 11 REZULTATUL REPORTAT

117

Rezultatul reportat

117

1171

Rezultatul reportat reprezentnd profitul nerepartizat sau pierderea neacoperit


1171

1172

Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dat a IAS, mai pu in
1172
IAS 29

1173

Rezultatul reportat provenit din modificrile politicilor contabile

1174

Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile

1175

Rezultatul reportat reprezentnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare


1065

1176

Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementrilor contabile


1176
conforme cu directivele europene

1174

GRUPA 12 REZULTATUL EXERCIIULUI FINANCIAR


121

Profit sau pierdere

121

129

Repartizarea profitului

129

GRUPA 14 CTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RSCUMPRAREA, VNZAREA, CEDAREA CU TITLU
141

Ctiguri legate de vnzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii


141

1411

Ctiguri legate de vnzarea instrumentelor de capitaluri proprii

141

1412

Ctiguri legate de anularea instrumentelor de capitaluri proprii

141

149

Pierderi legate de emiterea, rscumprarea, vnzarea, cedarea cu titlu gratuit


149sau anularea instrumentelor de cap

1491

Pierderi rezultate din vnzarea instrumentelor de capitaluri proprii

1495

Pierderi rezultate din reorganizri, care sunt determinate de anularea titlurilor


1491
de inute

1498

Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii

1495

1495
GRUPA 15 PROVIZIOANE

151

Provizioane

151

1511

Provizioane pentru litigii

1511

1512

Provizioane pentru garanii acordate clienilor

1512

1513

Provizioane pentru dezafectare imobilizri corporale i alte ac iuni similare legate


1513 de acestea

Interese care nu controleaz


Interese care nu controleaz rezultatul exerciiului financiar
Interese care nu controleaz alte capitaluri proprii
Aciuni proprii
Aciuni proprii deinute pe termen scurt
Aciuni proprii deinute pe termen lung
Aciuni proprii reprezentnd titluri deinute de societatea absorbit la societatea absorbant

TATUL REPORTAT
Rezultatul reportat
Rezultatul reportat reprezentnd profitul nerepartizat sau pierderea neacoperit
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dat a IAS, mai pu in IAS 29
Cont nou
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile
Rezerve reprezentnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare

Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementrilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunit ilor Eco

Profit sau pierdere


Repartizarea profitului

, VNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII


Ctiguri legate de vnzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii
Ctiguri legate de vnzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii/analitic distinct
Ctiguri legate de vnzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii/analitic distinct
Pierderi legate de emiterea, rscumprarea, vnzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii

Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii/analitic distinct


Pierderi rezultate din reorganizri i care sunt determinate de anularea titlurilor de inute
Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii/analitic distinct

ROVIZIOANE
Provizioane

Provizioane pentru litigii


Provizioane pentru garanii acordate clienilor
Provizioane pentru dezafectare imobilizri corporale i alte ac iuni similare legate de acestea

u Directiva a IV-a a Comunit ilor Economice Europene

a instrumentelor de capitaluri proprii

1514

Provizioane pentru restructurare

1514

1515

Provizioane pentru pensii i obligaii similare

1515

1516

Provizioane pentru impozite

1516

1517

Provizioane pentru terminarea contractului de munc

1518

Alte provizioane

1518

GRUPA 16 MPRUMUTURI I DATORII ASIMILATE


161

mprumuturi din emisiuni de obligaiuni

161

1614

mprumuturi externe din emisiuni de obliga iuni garantate de stat

1614

1615

mprumuturi externe din emisiuni de obliga iuni garantate de bnci

1615

1617

mprumuturi interne din emisiuni de obliga iuni garantate de stat

1617

1618

Alte mprumuturi din emisiuni de obligaiuni

1618

162

Credite bancare pe termen lung

162

1621

Credite bancare pe termen lung

1621

1622

Credite bancare pe termen lung nerambursate la scaden

1622

1623

Credite externe guvernamentale

1623

1624

Credite bancare externe garantate de stat

1624

1625

Credite bancare externe garantate de bnci

1625

1626

Credite de la trezoreria statului

1626

1627

Credite bancare interne garantate de stat

1627

166

Datorii care privesc imobilizrile financiare

166

1661

Datorii fa de entitile afiliate

1661

1663

Datorii fa de entitile asociate i entitile controlate n comun

1663

167

Alte mprumuturi i datorii asimilate

167

168

Dobnzi aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate

168

1681

Dobnzi aferente mprumuturilor din emisiuni de obliga iuni

1681

1682

Dobnzi aferente creditelor bancare pe termen lung

1682

1685

Dobnzi aferente datoriilor fa de entit ile afiliate

1685

1686

Dobnzi aferente datoriilor fa de entit ile asociate i entit ile controlate n


1686
comun

1687

Dobnzi aferente altor mprumuturi i datorii asimilate

1687

169

Prime privind rambursarea obligaiunilor i a altor datorii

1691

Prime privind rambursarea obligaiunilor

1692

Prime privind rambursarea altor datorii

169

Provizioane pentru restructurare


Provizioane pentru pensii i obligaii similare
Provizioane pentru impozite
Cont nou
Alte provizioane

mprumuturi din emisiuni de obligaiuni


mprumuturi externe din emisiuni de obliga iuni garantate de stat
mprumuturi externe din emisiuni de obliga iuni garantate de bnci
mprumuturi interne din emisiuni de obliga iuni garantate de stat
Alte mprumuturi din emisiuni de obligaiuni
Credite bancare pe termen lung
Credite bancare pe termen lung
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scaden
Credite externe guvernamentale
Credite bancare externe garantate de stat
Credite bancare externe garantate de bnci
Credite de la trezoreria statului
Credite bancare interne garantate de stat
Datorii care privesc imobilizrile financiare
Datorii fa de entitile afiliate
Datorii fa de entitile de care compania este legat prin interese de participare
Alte mprumuturi i datorii asimilate
Dobnzi aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate
Dobnzi aferente mprumuturilor din emisiuni de obliga iuni
Dobnzi aferente creditelor bancare pe termen lung
Dobnzi aferente datoriilor fa de entit ile afiliate
Dobnzi aferente datoriilor fa de entit ile de care compania este legat prin interese de participare
Dobnzi aferente altor mprumuturi i datorii asimilate

Cont nou
Prime privind rambursarea obligaiunilor
Cont nou

CLASA 2 CONTURI DE IMOBILIZRI


GRUPA 20 IMOBILIZRI NECORPORALE
201

Cheltuieli de constituire

201

203

Cheltuieli de dezvoltare

203

205

Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare

205

206

Active necorporale de explorare i evaluare a resurselor minerale

207

Fond comercial

207

2071

Fond comercial pozitiv

2071

2075

Fond comercial negativ

2075

208

Alte imobilizri necorporale

208

GRUPA 21 IMOBILIZRI CORPORALE


211

Terenuri i amenajri de terenuri

211

2111

Terenuri

2111

2112

Amenajri de terenuri

2112

212

Construcii

212

213

Instalaii tehnice i mijloace de transport

213

2131

Echipamente tehnologice (maini, utilaje i instala ii de lucru)

2131

2132

Aparate i instalaii de msurare, control i reglare

2132

2133

Mijloace de transport

2133

214

Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protec ie a valorilor umane i materiale


214
i alte active corporale

215

Investiii imobiliare

216

Active corporale de explorare i evaluare a resurselor minerale

217

Active biologice productive

2134

GRUPA 22 IMOBILIZRI CORPORALE N CURS DE APROVIZIONARE


223

Instalaii tehnice i mijloace de transport n curs de aprovizionare

223

224

Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protec ie a valorilor umane i materiale


224
i alte active corporale n curs

227

Active biologice productive n curs de aprovizionare


GRUPA 23 IMOBILIZRI N CURS

231

Imobilizri corporale n curs de execuie

235

Investiii imobiliare n curs de execuie

231
GRUPA 26 IMOBILIZRI FINANCIARE

261

Aciuni deinute la entitile afiliate

261

262

Aciuni deinute la entiti asociate

263

263

Aciuni deinute la entiti controlate n comun

263

264

Titluri puse n echivalen

264

I DE IMOBILIZRI
Cheltuieli de constituire
Cheltuieli de dezvoltare
Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare
Cont nou
Fond comercial
Fond comercial pozitiv
Fond comercial negativ
Alte imobilizri necorporale
Terenuri i amenajri de terenuri
Terenuri
Amenajri de terenuri
Construcii
Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i planta ii
Echipamente tehnologice (maini, utilaje i instala ii de lucru)
Aparate i instalaii de msurare, control i reglare
Mijloace de transport
Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protec ie a valorilor umane i materiale i alte active corporale

Cont nou
Cont nou
Animale i plantaii
Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i planta ii n curs de aprovizionare/analitic distinct

Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protec ie a valorilor umane i materiale i alte active corporale n curs de aprovizio

Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i planta ii n curs de aprovizionare/analitic distinct

LIZRI N CURS
Imobilizri corporale n curs de execuie
Cont nou

ZRI FINANCIARE

Aciuni deinute la entitile afiliate


Interese de participare/analitic distinct
Interese de participare/analitic distinct
Titluri puse n echivalen

active corporale

active corporale n curs de aprovizionare

265

Alte titluri imobilizate

265

266

Certificate verzi amnate

266

267

Creane imobilizate

267

2671

Sume de ncasat de la entitile afiliate

2671

2672

Dobnda aferent sumelor de ncasat de la entit ile afiliate

2672

2673

Creane fa de entitile asociate i entitile controlate n comun

2673

2674

Dobnda aferent creanelor fa de entit ile asociate i entit ile controlate


2674
n comun

2675

mprumuturi acordate pe termen lung

2675

2676

Dobnda aferent mprumuturilor acordate pe termen lung

2676

2677

Obligaiuni achiziionate cu ocazia emisiunilor efectuate de ter i

2677

2678

Alte creane imobilizate

2678

2679

Dobnzi aferente altor creane imobilizate

2679

269

Vrsminte de efectuat pentru imobilizri financiare

269

2691

Vrsminte de efectuat privind aciunile de inute la entit ile afiliate

2691

2692

Vrsminte de efectuat privind aciunile de inute la entit i asociate

2692

2693

Vrsminte de efectuat privind aciunile de inute la entit i controlate n comun


2692

2695

Vrsminte de efectuat pentru alte imobilizri financiare

2693

GRUPA 28 AMORTIZRI PRIVIND IMOBILIZRILE


280

Amortizri privind imobilizrile necorporale

280

2801

Amortizarea cheltuielilor de constituire

2801

2803

Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare

2803

2805

Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor


2805i activelor similare

2806

Amortizarea activelor necorporale de explorare i evaluare a resurselor minerale


2803

2807

Amortizarea fondului comercial

2807

2808

Amortizarea altor imobilizri necorporale

2808

281

Amortizri privind imobilizrile corporale

281

2811

Amortizarea amenajrilor de terenuri

2811

2812

Amortizarea construciilor

2812

2813

Amortizarea instalaiilor i mijloacelor de transport

2813

2814

Amortizarea altor imobilizri corporale

2814

2815

Amortizarea investiiilor imobiliare

2816

Amortizarea activelor corporale de explorare i evaluare a resurselor minerale

2817

Amortizarea activelor biologice productive

2813

Alte titluri imobilizate


Certificate verzi amnate
Creane imobilizate
Sume datorate de entitile afiliate
Dobnda aferent sumelor datorate de entit ile afiliate
Creane legate de interesele de participare
Dobnda aferent creanelor legate de interesele de participare
mprumuturi acordate pe termen lung
Dobnda aferent mprumuturilor acordate pe termen lung
Obligaiuni achiziionate cu ocazia emisiunilor efectuate de ter i
Alte creane imobilizate
Dobnzi aferente altor creane imobilizate
Vrsminte de efectuat pentru imobilizri financiare
Vrsminte de efectuat privind aciunile de inute la entit ile afiliate
Vrsminte de efectuat privind interesele de participare/analitic distinct
Vrsminte de efectuat privind interesele de participare/analitic distinct
Vrsminte de efectuat pentru alte imobilizri financiare

Amortizri privind imobilizrile necorporale


Amortizarea cheltuielilor de constituire
Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare
Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i activelor similare
Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare/analitic distinct
Amortizarea fondului comercial
Amortizarea altor imobilizri necorporale
Amortizri privind imobilizrile corporale
Amortizarea amenajrilor de terenuri
Amortizarea construciilor
Amortizarea instalaiilor, mijloacelor de transport, animalelor i planta iilor/analitic distinct
Amortizarea altor imobilizri corporale

Cont nou
Cont nou
Amortizarea instalaiilor, mijloacelor de transport, animalelor i planta iilor/analitic distinct

GRUPA 29 AJUSTRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZRILOR


290

Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor necorporale

290

2903

Ajustri pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare

2903

2905

Ajustri pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licen elor, mrcilor comerciale,


2905
drepturilor i activelor similare

2906

Ajustri pentru deprecierea activelor necorporale de explorare i evaluare a2903


resurselor minerale

2908

Ajustri pentru deprecierea altor imobilizri necorporale

2908

291

Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor corporale

291

2911

Ajustri pentru deprecierea terenurilor i amenajrilor de terenuri

2911

2912

Ajustri pentru deprecierea construciilor

2912

2913

Ajustri pentru deprecierea instalaiilor i mijloacelor de transport

2913

2914

Ajustri pentru deprecierea altor imobilizri corporale

2914

2915

Ajustri pentru deprecierea investiiilor imobiliare

2916

Ajustri pentru deprecierea activelor corporale de explorare i evaluare a resurselor minerale

2917

Ajustri pentru deprecierea activelor biologice productive

2913

293

Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor n curs de execu ie

293

2931

Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor corporale n curs de execu ie

2931

2935

Ajustri pentru deprecierea investiiilor imobiliare n curs de execu ie

296

Ajustri pentru pierderea de valoare a imobilizrilor financiare

2961

Ajustri pentru pierderea de valoare a aciunilor de inute la entit ile afiliate 2961

2962

Ajustri pentru pierderea de valoare a aciunilor de inute la entit i asociate 2962


i entit i controlate n comun

2963

Ajustri pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate

2964

Ajustri pentru pierderea de valoare a sumelor de ncasat de la entit ile afiliate


2964

2965

Ajustri pentru pierderea de valoare a crean elor fa de entit ile asociate 2965
i entit ile controlate n comun

296

2963

2966

Ajustri pentru pierderea de valoare a mprumuturilor acordate pe termen lung


2966

2968

Ajustri pentru pierderea de valoare a altor crean e imobilizate

2968

OBILIZRILOR
Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor necorporale
Ajustri pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare/analitic distinct
Ajustri pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licen elor, mrcilor comerciale, drepturilor i activelor similare

Ajustri pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare/analitic distinct


Ajustri pentru deprecierea altor imobilizri necorporale
Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor corporale
Ajustri pentru deprecierea terenurilor i amenajrilor de terenuri
Ajustri pentru deprecierea construciilor
Ajustri pentru deprecierea instalaiilor, mijloacelor de transport, animalelor i planta iilor/analitic distinct
Ajustri pentru deprecierea altor imobilizri corporale
Cont nou
Cont nou
Ajustri pentru deprecierea instalaiilor, mijloacelor de transport, animalelor i planta iilor/analitic distinct
Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor n curs de execu ie
Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor corporale n curs de execu ie
Cont nou
Ajustri pentru pierderea de valoare a imobilizrilor financiare
Ajustri pentru pierderea de valoare a aciunilor de inute la entit ile afiliate
Ajustri pentru pierderea de valoare a intereselor de participare

Ajustri pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate


Ajustri pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entit ile afiliate
Ajustri pentru pierderea de valoare a crean elor legate de interesele de participare

Ajustri pentru pierderea de valoare a mprumuturilor acordate pe termen lung


Ajustri pentru pierderea de valoare a altor crean e imobilizate

rilor i activelor similare

nalitic distinct

nalitic distinct

CLASA 3 CONTURI DE STOCURI I PRODUCIE N CURS DE EXECUIE


GRUPA 30 STOCURI DE MATERII PRIME I MATERIALE
301

Materii prime

301

302

Materiale consumabile

302

3021

Materiale auxiliare

3021

3022

Combustibili

3022

3023

Materiale pentru ambalat

3023

3024

Piese de schimb

3024

3025

Semine i materiale de plantat

3025

3026

Furaje

3026

3028

Alte materiale consumabile

3028

303

Materiale de natura obiectelor de inventar

303

308

Diferene de pre la materii prime i materiale

308

GRUPA 32 STOCURI N CURS DE APROVIZIONARE


321

Materii prime n curs de aprovizionare

321

322

Materiale consumabile n curs de aprovizionare

322

323

Materiale de natura obiectelor de inventar n curs de aprovizionare

323

326

Active biologice de natura stocurilor n curs de aprovizionare

326

327

Mrfuri n curs de aprovizionare

327

328

Ambalaje n curs de aprovizionare

328

GRUPA 33 PRODUCIE N CURS DE EXECUIE


331

Produse n curs de execuie

331

332

Servicii n curs de execuie

332
GRUPA 34 PRODUSE

341

Semifabricate

341

345

Produse finite

345

346

Produse reziduale

346

347

Produse agricole

348

Diferene de pre la produse

348

GRUPA 35 STOCURI AFLATE LA TERI


351

Materii i materiale aflate la teri

351

354

Produse aflate la teri

354

356

Active biologice de natura stocurilor aflate la ter i

356

357

Mrfuri aflate la teri

357

358

Ambalaje aflate la teri

358

GRUPA 36 ACTIVE BIOLOGICE DE NATURA STOCURILOR


361

Active biologice de natura stocurilor

361

368

Diferene de pre la active biologice de natura stocurilor

368
GRUPA 37 MRFURI

371

Mrfuri

371

378

Diferene de pre la mrfuri

378

Materii prime
Materiale consumabile
Materiale auxiliare
Combustibili
Materiale pentru ambalat
Piese de schimb
Semine i materiale de plantat
Furaje
Alte materiale consumabile
Materiale de natura obiectelor de inventar
Diferene de pre la materii prime i materiale
Materii prime n curs de aprovizionare
Materiale consumabile n curs de aprovizionare
Materiale de natura obiectelor de inventar n curs de aprovizionare
Animale n curs de aprovizionare
Mrfuri n curs de aprovizionare
Ambalaje n curs de aprovizionare
Produse n curs de execuie
Servicii n curs de execuie

PRODUSE
Semifabricate
Produse finite
Produse reziduale
Cont nou
Diferene de pre la produse
Materii i materiale aflate la teri
Produse aflate la teri
Animale aflate la teri
Mrfuri aflate la teri
Ambalaje aflate la teri
Animale i psri

Diferene de pre la animale i psri

MRFURI
Mrfuri
Diferene de pre la mrfuri

GRUPA 38 AMBALAJE
381

Ambalaje

381

388

Diferene de pre la ambalaje

388

GRUPA 39 AJUSTRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR I PRODUCIEI N CURS DE EXECU IE


391

Ajustri pentru deprecierea materiilor prime

391

392

Ajustri pentru deprecierea materialelor

392

3921

Ajustri pentru deprecierea materialelor consumabile

3921

3922

Ajustri pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar

3922

393

Ajustri pentru deprecierea produciei n curs de execu ie

393

394

Ajustri pentru deprecierea produselor

394

3941

Ajustri pentru deprecierea semifabricatelor

3941

3945

Ajustri pentru deprecierea produselor finite

3945

3946

Ajustri pentru deprecierea produselor reziduale

3946

3947

Ajustri pentru deprecierea produselor agricole

395

Ajustri pentru deprecierea stocurilor aflate la ter i

395

3951

Ajustri pentru deprecierea materiilor i materialelor aflate la ter i

3951

3952

Ajustri pentru deprecierea semifabricatelor aflate la ter i

3952

3953

Ajustri pentru deprecierea produselor finite aflate la ter i

3953

3954

Ajustri pentru deprecierea produselor reziduale aflate la ter i

3954

3955

Ajustri pentru deprecierea produselor agricole aflate la ter i

3956

Ajustri pentru deprecierea activelor biologice de natura stocurilor aflate la ter


3956
i

3957

Ajustri pentru deprecierea mrfurilor aflate la ter i

3957

3958

Ajustri pentru deprecierea ambalajelor aflate la ter i

3958

396

Ajustri pentru deprecierea activelor biologice de natura stocurilor

396

397

Ajustri pentru deprecierea mrfurilor

397

398

Ajustri pentru deprecierea ambalajelor

398
CLASA 4 CONTURI DE TERI

GRUPA 40 FURNIZORI I CONTURI ASIMILATE


401

Furnizori

401

403

Efecte de pltit

403

404

Furnizori de imobilizri

404

405

Efecte de pltit pentru imobilizri

405

408

Furnizori facturi nesosite

408

409

Furnizori debitori

409

4091

Furnizori debitori pentru cumprri de bunuri de natura stocurilor

4091

4092

Furnizori debitori pentru prestri de servicii

4092

4093

Avansuri acordate pentru imobilizri corporale

232

4094

Avansuri acordate pentru imobilizri necorporale

234

AMBALAJE
Ambalaje
Diferene de pre la ambalaje

URS DE EXECU IE
Ajustri pentru deprecierea materiilor prime
Ajustri pentru deprecierea materialelor
Ajustri pentru deprecierea materialelor consumabile
Ajustri pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar
Ajustri pentru deprecierea produciei n curs de execu ie
Ajustri pentru deprecierea produselor
Ajustri pentru deprecierea semifabricatelor
Ajustri pentru deprecierea produselor finite
Ajustri pentru deprecierea produselor reziduale
Cont nou
Ajustri pentru deprecierea stocurilor aflate la ter i
Ajustri pentru deprecierea materiilor i materialelor aflate la ter i
Ajustri pentru deprecierea semifabricatelor aflate la ter i
Ajustri pentru deprecierea produselor finite aflate la ter i
Ajustri pentru deprecierea produselor reziduale aflate la ter i
Cont nou
Ajustri pentru deprecierea animalelor aflate la ter i
Ajustri pentru deprecierea mrfurilor aflate la ter i
Ajustri pentru deprecierea ambalajelor aflate la ter i
Ajustri pentru deprecierea animalelor
Ajustri pentru deprecierea mrfurilor
Ajustri pentru deprecierea ambalajelor

URI DE TERI
Furnizori
Efecte de pltit
Furnizori de imobilizri
Efecte de pltit pentru imobilizri
Furnizori facturi nesosite
Furnizori debitori

Furnizori debitori pentru cumprri de bunuri de natura stocurilor


Furnizori debitori pentru prestri de servicii
Avansuri acordate pentru imobilizri corporale
Avansuri acordate pentru imobilizri necorporale

GRUPA 41 CLIENI I CONTURI ASIMILATE


411

Clieni

411

4111

Clieni

4111

4118

Clieni inceri sau n litigiu

4118

413

Efecte de primit de la clieni

413

418

Clieni facturi de ntocmit

418

419

Clieni creditori

419

GRUPA 42 PERSONAL I CONTURI ASIMILATE


421

Personal salarii datorate

421

423

Personal ajutoare materiale datorate

423

424

Prime reprezentnd participarea personalului la profit

424

425

Avansuri acordate personalului

425

426

Drepturi de personal neridicate

426

427

Reineri din salarii datorate terilor

427

428

Alte datorii i creane n legtur cu personalul

428

4281

Alte datorii n legtur cu personalul

4281

4282

Alte creane n legtur cu personalul

4282

GRUPA 43 ASIGURRI SOCIALE, PROTECIA SOCIAL I CONTURI ASIMILATE


431

Asigurri sociale

431

4311

Contribuia unitii la asigurrile sociale

4311

4312

Contribuia personalului la asigurrile sociale

4312

4313

Contribuia angajatorului pentru asigurrile sociale de sntate

4313

4314

Contribuia angajailor pentru asigurrile sociale de sntate

4314

437

Ajutor de omaj

437

4371

Contribuia unitii la fondul de omaj

4371

4372

Contribuia personalului la fondul de omaj

4372

438

Alte datorii i creane sociale

438

4381

Alte datorii sociale

4381

4382

Alte creane sociale

4382

GRUPA 44 BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE I CONTURI ASIMILATE


441

Impozitul pe profit/venit

441

4411

Impozitul pe profit

4411

4418

Impozitul pe venit

4418

442

Taxa pe valoarea adugat

442

4423

TVA de plat

4423

4424

TVA de recuperat

4424

4426

TVA deductibil

4426

4427

TVA colectat

4427

4428

TVA neexigibil

4428

444

Impozitul pe venituri de natura salariilor

444

Clieni
Clieni
Clieni inceri sau n litigiu
Efecte de primit de la clieni
Clieni facturi de ntocmit
Clieni creditori
Personal salarii datorate
Personal ajutoare materiale datorate
Prime reprezentnd participarea personalului la profit
Avansuri acordate personalului
Drepturi de personal neridicate
Reineri din salarii datorate terilor
Alte datorii i creane n legtur cu personalul
Alte datorii n legtur cu personalul
Alte creane n legtur cu personalul
Asigurri sociale
Contribuia unitii la asigurrile sociale
Contribuia personalului la asigurrile sociale
Contribuia angajatorului pentru asigurrile sociale de sntate
Contribuia angajailor pentru asigurrile sociale de sntate
Ajutor de omaj
Contribuia unitii la fondul de omaj
Contribuia personalului la fondul de omaj
Alte datorii i creane sociale
Alte datorii sociale
Alte creane sociale
Impozitul pe profit/venit
Impozitul pe profit
Impozitul pe venit
Taxa pe valoarea adugat
TVA de plat
TVA de recuperat

TVA deductibil
TVA colectat
TVA neexigibil
Impozitul pe venituri de natura salariilor

445

Subvenii

445

4451

Subvenii guvernamentale

4451

4452

mprumuturi nerambursabile cu caracter de subven ii

4452

4458

Alte sume primite cu caracter de subvenii

4458

446

Alte impozite, taxe i vrsminte asimilate

446

447

Fonduri speciale taxe i vrsminte asimilate

447

448

Alte datorii i creane cu bugetul statului

448

4481

Alte datorii fa de bugetul statului

4481

4482

Alte creane privind bugetul statului

4482

GRUPA 45 GRUP I ACIONARI/ASOCIAI


451

Decontri ntre entitile afiliate

451

4511

Decontri ntre entitile afiliate

4511

4518

Dobnzi aferente decontrilor ntre entit ile afiliate

4518

453

Decontri cu entitile asociate i entitile controlate n comun

453

4531

Decontri cu entitile asociate i entitile controlate n comun

4531

4538

Dobnzi aferente decontrilor cu entit ile asociate i entit ile controlate n4538
comun

455

Sume datorate acionarilor/asociailor

455

4551

Acionari/asociai conturi curente

4551

4558

Acionari/asociai dobnzi la conturi curente

4558

456

Decontri cu acionarii/asociaii privind capitalul

456

457

Dividende de plat

457

458

Decontri din operaiuni n participaie

458

4581

Decontri din operaiuni n participaie pasiv

4581

4582

Decontri din operaiuni n participaie activ

4582

GRUPA 46 DEBITORI I CREDITORI DIVERI


461

Debitori diveri

461

462

Creditori diveri

462

GRUPA 47 CONTURI DE SUBVENII, REGULARIZARE I ASIMILATE


471

Cheltuieli nregistrate n avans

471

472

Venituri nregistrate n avans

472

473

Decontri din operaiuni n curs de clarificare

473

475

Subvenii pentru investiii

475

4751

Subvenii guvernamentale pentru investiii

4751

4752

mprumuturi nerambursabile cu caracter de subven ii pentru investi ii

4752

4753

Donaii pentru investiii

4753

4754

Plusuri de inventar de natura imobilizrilor

4754

4758

Alte sume primite cu caracter de subvenii pentru investi ii

4758

478

Venituri n avans aferente activelor primite prin transfer de la clien i

478

Subvenii
Subvenii guvernamentale
mprumuturi nerambursabile cu caracter de subven ii
Alte sume primite cu caracter de subvenii
Alte impozite, taxe i vrsminte asimilate
Fonduri speciale taxe i vrsminte asimilate
Alte datorii i creane cu bugetul statului
Alte datorii fa de bugetul statului
Alte creane privind bugetul statului
Decontri ntre entitile afiliate
Decontri ntre entitile afiliate
Dobnzi aferente decontrilor ntre entit ile afiliate
Decontri privind interesele de participare
Decontri privind interesele de participare
Dobnzi aferente decontrilor privind interesele de participare
Sume datorate acionarilor/asociailor
Acionari/asociai conturi curente
Acionari/asociai dobnzi la conturi curente
Decontri cu acionarii/asociaii privind capitalul
Dividende de plat
Decontri din operaii n participaie
Decontri din operaii n participaie pasiv
Decontri din operaii n participaie activ
Debitori diveri
Creditori diveri
Cheltuieli nregistrate n avans
Venituri nregistrate n avans
Decontri din operaii n curs de clarificare
Subvenii pentru investiii
Subvenii guvernamentale pentru investiii
mprumuturi nerambursabile cu caracter de subven ii pentru investi ii
Donaii pentru investiii

Plusuri de inventar de natura imobilizrilor


Alte sume primite cu caracter de subvenii pentru investi ii
Venituri n avans aferente activelor primite prin transfer de la clien i

GRUPA 48 DECONTRI N CADRUL UNITII


481

Decontri ntre unitate i subuniti

481

482

Decontri ntre subuniti

482

GRUPA 49 AJUSTRI PENTRU DEPRECIEREA CREANELOR


491

Ajustri pentru deprecierea creanelor clieni

491

495

Ajustri pentru deprecierea creanelor decontri n cadrul grupului i cu ac


495
ionarii/asocia ii

496

Ajustri pentru deprecierea creanelor debitori diver i

496

CLASA 5 CONTURI DE TREZORERIE


GRUPA 50 INVESTIII PE TERMEN SCURT
501

Aciuni deinute la entitile afiliate

501

505

Obligaiuni emise i rscumprate

505

506

Obligaiuni

506

507

Certificate verzi primite

507

508

Alte investiii pe termen scurt i creane asimilate

508

5081

Alte titluri de plasament

5081

5088

Dobnzi la obligaiuni i titluri de plasament

5088

509

Vrsminte de efectuat pentru investiiile pe termen scurt

509

5091

Vrsminte de efectuat pentru aciunile de inute la entit ile afiliate

5091

5092

Vrsminte de efectuat pentru alte investiii pe termen scurt

5092

GRUPA 51 CONTURI LA BNCI


511

Valori de ncasat

511

5112

Cecuri de ncasat

5112

5113

Efecte de ncasat

5113

5114

Efecte remise spre scontare

5114

512

Conturi curente la bnci

512

5121

Conturi la bnci n lei

5121

5124

Conturi la bnci n valut

5124

5125

Sume n curs de decontare

5125

518

Dobnzi

518

5186

Dobnzi de pltit

5186

5187

Dobnzi de ncasat

5187

519

Credite bancare pe termen scurt

519

5191

Credite bancare pe termen scurt

5191

5192

Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scaden

5192

5193

Credite externe guvernamentale

5193

5194

Credite externe garantate de stat

5194

5195

Credite externe garantate de bnci

5195

5196

Credite de la trezoreria statului

5196

5197

Credite interne garantate de stat

5197

5198

Dobnzi aferente creditelor bancare pe termen scurt

5198

Decontri ntre unitate i subuniti


Decontri ntre subuniti
Ajustri pentru deprecierea creanelor clieni
Ajustri pentru deprecierea creanelor decontri n cadrul grupului i cu ac ionarii/asocia ii
Ajustri pentru deprecierea creanelor debitori diver i
DE TREZORERIE
Aciuni deinute la entitile afiliate
Obligaiuni emise i rscumprate
Obligaiuni
Certificate verzi acordate
Alte investiii pe termen scurt i creane asimilate
Alte titluri de plasament
Dobnzi la obligaiuni i titluri de plasament
Vrsminte de efectuat pentru investiiile pe termen scurt
Vrsminte de efectuat pentru aciunile de inute la entit ile afiliate
Vrsminte de efectuat pentru alte investiii pe termen scurt

TURI LA BNCI
Valori de ncasat
Cecuri de ncasat
Efecte de ncasat
Efecte remise spre scontare
Conturi curente la bnci
Conturi la bnci n lei
Conturi la bnci n valut
Sume n curs de decontare
Dobnzi
Dobnzi de pltit
Dobnzi de ncasat
Credite bancare pe termen scurt
Credite bancare pe termen scurt
Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scaden
Credite externe guvernamentale
Credite externe garantate de stat

Credite externe garantate de bnci


Credite de la trezoreria statului
Credite interne garantate de stat
Dobnzi aferente creditelor bancare pe termen scurt

GRUPA 53 CASA
531

Casa

531

5311

Casa n lei

5311

5314

Casa n valut

5314

532

Alte valori

532

5321

Timbre fiscale i potale

5321

5322

Bilete de tratament i odihn

5322

5323

Tichete i bilete de cltorie

5323

5328

Alte valori

5324
GRUPA 54 ACREDITIVE

541

Acreditive

541

5411

Acreditive n lei

5411

5414

Acreditive n valut

5412

542

Avansuri de trezorerie

542
GRUPA 58 VIRAMENTE INTERNE

581

Viramente interne

581

GRUPA 59 AJUSTRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE


591

Ajustri pentru pierderea de valoare a aciunilor de inute la entit ile afiliate 591

595

Ajustri pentru pierderea de valoare a obliga iunilor emise i rscumprate 595

596

Ajustri pentru pierderea de valoare a obliga iunilor

598

Ajustri pentru pierderea de valoare a altor investi ii pe termen scurt i crean


598
e asimilate

596

CLASA 6 CONTURI DE CHELTUIELI


GRUPA 60 CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE
601

Cheltuieli cu materiile prime

601

602

Cheltuieli cu materialele consumabile

602

6021

Cheltuieli cu materialele auxiliare

6021

6022

Cheltuieli privind combustibilii

6022

6023

Cheltuieli privind materialele pentru ambalat

6023

6024

Cheltuieli privind piesele de schimb

6024

6025

Cheltuieli privind seminele i materialele de plantat

6025

6026

Cheltuieli privind furajele

6026

6028

Cheltuieli privind alte materiale consumabile

6028

603

Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

603

604

Cheltuieli privind materialele nestocate

604

605

Cheltuieli privind energia i apa

605

606

Cheltuieli privind activele biologice de natura stocurilor

606

607

Cheltuieli privind mrfurile

607

608

Cheltuieli privind ambalajele

608

609

Reduceri comerciale primite

609

CASA
Casa
Casa n lei
Casa n valut
Alte valori
Timbre fiscale i potale
Bilete de tratament i odihn
Tichete i bilete de cltorie
Alte valori

CREDITIVE
Acreditive
Acreditive n lei
Acreditive n valut
Avansuri de trezorerie

MENTE INTERNE
Viramente interne

ZORERIE
Ajustri pentru pierderea de valoare a aciunilor de inute la entit ile afiliate
Ajustri pentru pierderea de valoare a obliga iunilor emise i rscumprate
Ajustri pentru pierderea de valoare a obliga iunilor
Ajustri pentru pierderea de valoare a altor investi ii pe termen scurt i crean e asimilate

I DE CHELTUIELI
Cheltuieli cu materiile prime
Cheltuieli cu materialele consumabile
Cheltuieli cu materialele auxiliare
Cheltuieli privind combustibilii
Cheltuieli privind materialele pentru ambalat
Cheltuieli privind piesele de schimb
Cheltuieli privind seminele i materialele de plantat
Cheltuieli privind furajele
Cheltuieli privind alte materiale consumabile
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
Cheltuieli privind materialele nestocate
Cheltuieli privind energia i apa

Cheltuieli privind animalele i psrile


Cheltuieli privind mrfurile
Cheltuieli privind ambalajele
Reduceri comerciale primite

GRUPA 61 CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERI


611

Cheltuieli cu ntreinerea i reparaiile

611

612

Cheltuieli cu redevenele, locaiile de gestiune i chiriile

612

613

Cheltuieli cu primele de asigurare

613

614

Cheltuieli cu studiile i cercetrile

614

615

Cheltuieli cu pregtirea personalului

GRUPA 62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERI


621

Cheltuieli cu colaboratorii

621

622

Cheltuieli privind comisioanele i onorariile

622

623

Cheltuieli de protocol, reclam i publicitate

623

624

Cheltuieli cu transportul de bunuri i personal

624

625

Cheltuieli cu deplasri, detari i transferri

625

626

Cheltuieli potale i taxe de telecomunicaii

626

627

Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate

627

628

Alte cheltuieli cu serviciile executate de teri

628

GRUPA 63 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE I VRSMINTE ASIMILATE


635

Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate

635

GRUPA 64 CHELTUIELI CU PERSONALUL


641

Cheltuieli cu salariile personalului

641

642

Cheltuieli cu avantajele n natur i tichetele acordate salaria ilor

6421

Cheltuieli cu avantajele n natur acordate salaria ilor

6422

Cheltuieli cu tichetele acordate salariailor

642

643

Cheltuieli cu remunerarea n instrumente de capitaluri proprii

644

644

Cheltuieli cu primele reprezentnd participarea personalului la profit

643

645

Cheltuieli privind asigurrile i protecia social

645

6451

Cheltuieli privind contribuia unitii la asigurrile sociale

6451

6452

Cheltuieli privind contribuia unitii pentru ajutorul de omaj

6452

6453

Cheltuieli privind contribuia angajatorului pentru asigurrile sociale de sntate


6453

6455

Cheltuieli privind contribuia unitii la asigurrile de via

6455

6456

Cheltuieli privind contribuia unitii la fondurile de pensii facultative

6456

6457

Cheltuieli privind contribuia unitii la primele de asigurare voluntar de sntate


6457

6458

Alte cheltuieli privind asigurrile i protecia social

6458

GRUPA 65 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE


652

Cheltuieli cu protecia mediului nconjurtor

652

654

Pierderi din creane i debitori diveri

654

655

Cheltuieli din reevaluarea imobilizrilor corporale

Cheltuieli cu ntreinerea i reparaiile


Cheltuieli cu redevenele, locaiile de gestiune i chiriile
Cheltuieli cu primele de asigurare
Cheltuieli cu studiile i cercetrile
Cont nou
Cheltuieli cu colaboratorii
Cheltuieli privind comisioanele i onorariile
Cheltuieli de protocol, reclam i publicitate
Cheltuieli cu transportul de bunuri i personal
Cheltuieli cu deplasri, detari i transferri
Cheltuieli potale i taxe de telecomunicaii
Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate
Alte cheltuieli cu serviciile executate de teri
Alte cheltuieli cu serviciile executate de teri

Cheltuieli cu salariile personalului


Cont nou
Cont nou
Cheltuieli cu tichetele de mas acordate salaria ilor
Cheltuieli cu remunerarea n instrumente de capitaluri proprii
Cheltuieli cu primele reprezentnd participarea personalului la profit
Cheltuieli privind asigurrile i protecia social
Contribuia unitii la asigurrile sociale
Contribuia unitii pentru ajutorul de omaj
Contribuia angajatorului pentru asigurrile sociale de sntate
Contribuia unitii la asigurrile de via
Contribuia unitii la fondurile de pensii facultative
Contribuia unitii la primele de asigurare voluntar de sntate
Alte cheltuieli privind asigurrile i protecia social

Cheltuieli cu protecia mediului nconjurtor


Pierderi din creane i debitori diveri
Cont nou

658

Alte cheltuieli de exploatare

658

6581

Despgubiri, amenzi i penaliti

6581

6582

Donaii acordate

6582

6583

Cheltuieli privind activele cedate i alte opera iuni de capital

6583

6586

Cheltuieli reprezentnd transferuri i contribu ii datorate n baza unor acte normative speciale

6587

Cheltuieli privind calamitile i alte evenimente similare

671

6588

Alte cheltuieli de exploatare

6588
GRUPA 66 CHELTUIELI FINANCIARE

663

Pierderi din creane legate de participaii

663

664

Cheltuieli privind investiiile financiare cedate

664

6641

Cheltuieli privind imobilizrile financiare cedate

6641

6642

Pierderi din investiiile pe termen scurt cedate

6642

665

Cheltuieli din diferene de curs valutar

665

6651

Diferene nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate n valut

6652

Diferene nefavorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investi ia net ntr-o

666

Cheltuieli privind dobnzile

666

667

Cheltuieli privind sconturile acordate

667

668

Alte cheltuieli financiare

668
GRUPA 68 CHELTUIELI CU AMORTIZRILE, PROVIZIOANELE
I AJUSTRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE

681

Cheltuieli de exploatare privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru


681
depreciere

6811

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizrilor

6811

6812

Cheltuieli de exploatare privind provizioanele

6812

6813

Cheltuieli de exploatare privind ajustrile pentru deprecierea imobilizrilor 6813

6814

Cheltuieli de exploatare privind ajustrile pentru deprecierea activelor circulante


6814

6817

Cheltuieli de exploatare privind ajustrile pentru deprecierea fondului comercial

686

Cheltuieli financiare privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru pierdere


686 de valoare

6861

Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor

6863

Cheltuieli financiare privind ajustrile pentru pierderea de valoare a imobilizrilor


6863 financiare

6864

Cheltuieli financiare privind ajustrile pentru pierderea de valoare a activelor6864


circulante

6868

Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obliga iunilor


6868i a altor datorii

GRUPA 69 CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT I ALTE IMPOZITE


691

Cheltuieli cu impozitul pe profit

691

698

Cheltuieli cu impozitul pe venit i cu alte impozite care nu apar n elementele


698
de mai sus

Alte cheltuieli de exploatare


Despgubiri, amenzi i penaliti
Donaii acordate
Cheltuieli privind activele cedate i alte opera ii de capital
Cont nou
Cheltuieli privind calamitile i alte evenimente extraordinare
Alte cheltuieli de exploatare

UIELI FINANCIARE
Pierderi din creane legate de participaii
Cheltuieli privind investiiile financiare cedate
Cheltuieli privind imobilizrile financiare cedate
Pierderi din investiiile pe termen scurt cedate
Cheltuieli din diferene de curs valutar
Cont nou
Cont nou

Cheltuieli privind dobnzile


Cheltuieli privind sconturile acordate
Alte cheltuieli financiare

ORTIZRILE, PROVIZIOANELE
RE SAU PIERDERE DE VALOARE
Cheltuieli de exploatare privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizrilor
Cheltuieli de exploatare privind provizioanele
Cheltuieli de exploatare privind ajustrile pentru deprecierea imobilizrilor
Cheltuieli de exploatare privind ajustrile pentru deprecierea activelor circulante
Cont nou
Cheltuieli financiare privind amortizrile i ajustrile pentru pierdere de valoare
Cont nou
Cheltuieli financiare privind ajustrile pentru pierderea de valoare a imobilizrilor financiare
Cheltuieli financiare privind ajustrile pentru pierderea de valoare a activelor circulante
Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obliga iunilor

Cheltuieli cu impozitul pe profit


Cheltuieli cu impozitul pe venit i cu alte impozite care nu apar n elementele de mai sus

CLASA 7 CONTURI DE VENITURI


GRUPA 70 CIFRA DE AFACERI NET
701

Venituri din vnzarea produselor finite, produselor agricole i a activelor biologice de natura stocurilor

7015

Venituri din vnzarea produselor finite

7017

Venituri din vnzarea produselor agricole

7018

Venituri din vnzarea activelor biologice de natura stocurilor

702

Venituri din vnzarea semifabricatelor

702

703

Venituri din vnzarea produselor reziduale

703

704

Venituri din servicii prestate

704

705

Venituri din studii i cercetri

705

706

Venituri din redevene, locaii de gestiune i chirii

706

707

Venituri din vnzarea mrfurilor

707

708

Venituri din activiti diverse

708

709

Reduceri comerciale acordate

709

701

GRUPA 71 VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCIEI N CURS DE EXECU IE


711

Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

711

712

Venituri aferente costurilor serviciilor n curs de execu ie

712

GRUPA 72 VENITURI DIN PRODUCIA DE IMOBILIZRI


721

Venituri din producia de imobilizri necorporale

721

722

Venituri din producia de imobilizri corporale

722

725

Venituri din producia de investiii imobiliare

GRUPA 74 VENITURI DIN SUBVENII DE EXPLOATARE


741

Venituri din subvenii de exploatare

741

7411

Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri

7411

7412

Venituri din subvenii de exploatare pentru materii prime i materiale

7412

7413

Venituri din subvenii de exploatare pentru alte cheltuieli externe

7413

7414

Venituri din subvenii de exploatare pentru plata personalului

7414

7415

Venituri din subvenii de exploatare pentru asigurri i protec ie social

7415

7416

Venituri din subvenii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare

7416

7417

Venituri din subvenii de exploatare n caz de calamit i i alte evenimente similare


771

7418

Venituri din subvenii de exploatare pentru dobnda datorat

7418

7419

Venituri din subvenii de exploatare aferente altor venituri

7417

GRUPA 75 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE


754

Venituri din creane reactivate i debitori diveri

755

Venituri din reevaluarea imobilizrilor corporale

754

RI DE VENITURI

DE AFACERI NET

gice de natura stocurilor


Venituri din vnzarea produselor finite
Cont nou
Cont nou
Venituri din vnzarea semifabricatelor
Venituri din vnzarea produselor reziduale
Venituri din servicii prestate
Venituri din studii i cercetri
Venituri din redevene, locaii de gestiune i chirii
Venituri din vnzarea mrfurilor
Venituri din activiti diverse
Reduceri comerciale acordate
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse
Venituri aferente costurilor serviciilor n curs de execu ie

Venituri din producia de imobilizri necorporale


Venituri din producia de imobilizri corporale
Cont nou
Venituri din subvenii de exploatare
Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri
Venituri din subvenii de exploatare pentru materii prime i materiale consumabile
Venituri din subvenii de exploatare pentru alte cheltuieli externe
Venituri din subvenii de exploatare pentru plata personalului
Venituri din subvenii de exploatare pentru asigurri i protec ie social
Venituri din subvenii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare
Venituri din subvenii pentru evenimente extraordinare i altele similare
Venituri din subvenii de exploatare pentru dobnda datorat

Venituri din subvenii de exploatare aferente altor venituri

Venituri din creane reactivate i debitori diveri


Cont nou

758

Alte venituri din exploatare

758

7581

Venituri din despgubiri, amenzi i penaliti

7581

7582

Venituri din donaii primite

7582

7583

Venituri din vnzarea activelor i alte operaiuni de capital

7583

7584

Venituri din subvenii pentru investiii

7584

7588

Alte venituri din exploatare

7588
GRUPA 76 VENITURI FINANCIARE

761

Venituri din imobilizri financiare

761

7611

Venituri din aciuni deinute la entitile afiliate

7611

7612

Venituri din aciuni deinute la entiti asociate

7613

7613

Venituri din aciuni deinute la entiti controlate n comun

7613

7615

Venituri din alte imobilizri financiare

762

Venituri din investiii financiare pe termen scurt

762

764

Venituri din investiii financiare cedate

764

7641

Venituri din imobilizri financiare cedate

7641

7642

Ctiguri din investiii pe termen scurt cedate

7642

765

Venituri din diferene de curs valutar

765

7651

Diferene favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate n valut

7652

Diferene favorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investi ia net ntr-o en

766

Venituri din dobnzi

766
763
766

767

Venituri din sconturi obinute

767

768

Alte venituri financiare

768

GRUPA 78 VENITURI DIN PROVIZIOANE I AJUSTRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE
781

Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind activitatea de exploatare


781

7812

Venituri din provizioane

7812

7813

Venituri din ajustri pentru deprecierea imobilizrilor

7813

7814

Venituri din ajustri pentru deprecierea activelor circulante

7814

7815

Venituri din fondul comercial negativ

7815

786

Venituri financiare din ajustri pentru pierdere de valoare

786

7863

Venituri financiare din ajustri pentru pierderea de valoare a imobilizrilor financiare


7863

7864

Venituri financiare din ajustri pentru pierderea de valoare a activelor circulante


7864

Alte venituri din exploatare


Venituri din despgubiri, amenzi i penaliti
Venituri din donaii primite
Venituri din vnzarea activelor i alte operaii de capital
Venituri din subvenii pentru investiii
Alte venituri din exploatare

URI FINANCIARE
Venituri din imobilizri financiare
Venituri din aciuni deinute la entitile afiliate
Venituri din interese de participare/analitic distinct
Venituri din interese de participare/analitic distinct
Cont nou
Venituri din investiii financiare pe termen scurt
Venituri din investiii financiare cedate
Venituri din imobilizri financiare cedate
Ctiguri din investiii pe termen scurt cedate
Venituri din diferene de curs valutar
Cont nou
Cont nou

Venituri din dobnzi


Venituri din creane imobilizate
Venituri din dobnzi
Venituri din sconturi obinute
Alte venituri financiare

PIERDERE DE VALOARE
Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind activitatea de exploatare
Venituri din provizioane
Venituri din ajustri pentru deprecierea imobilizrilor
Venituri din ajustri pentru deprecierea activelor circulante
Venituri din fondul comercial negativ
Venituri financiare din ajustri pentru pierdere de valoare

Venituri financiare din ajustri pentru pierderea de valoare a imobilizrilor financiare


Venituri financiare din ajustri pentru pierderea de valoare a activelor circulante

CLASA 8 CONTURI SPECIALE


GRUPA 80 CONTURI N AFARA BILANULUI
801

Angajamente acordate

801

8011

Giruri i garanii acordate

8011

8018

Alte angajamente acordate

8018

802

Angajamente primite

802

8021

Giruri i garanii primite

8021

8028

Alte angajamente primite

8028

803

Alte conturi n afara bilanului

803

8031

Imobilizri corporale luate cu chirie

8031

8032

Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare

8032

8033

Valori materiale primite n pstrare sau custodie

8033

8034

Debitori scoi din activ, urmrii n continuare

8034

8035

Stocuri de natura obiectelor de inventar date n folosin

8035

8036

Redevene, locaii de gestiune, chirii i alte datorii asimilate

8036

8037

Efecte scontate neajunse la scaden

8037

8038

Bunuri primite n administrare, concesiune i cu chirie

8038

8039

Alte valori n afara bilanului

8039

805

Dobnzi aferente contractelor de leasing i altor contracte asimilate, neajunse


805la scaden

8051

Dobnzi de pltit

8051

8052

Dobnzi de ncasat

8052

806

Certificate de emisii de gaze cu efect de ser

806

807

Active contingente

807

808

Datorii contingente

808

809

Creane preluate prin cesionare

809
GRUPA 89 BILAN

891

Bilan de deschidere

891

892

Bilan de nchidere

892
CLASA 9 CONTURI DE GESTIUNE
GRUPA 90 DECONTRI INTERNE

901

Decontri interne privind cheltuielile

901

902

Decontri interne privind producia obinut

902

903

Decontri interne privind diferenele de pre

903

GRUPA 92 CONTURI DE CALCULAIE


921

Cheltuielile activitii de baz

921

922

Cheltuielile activitilor auxiliare

922

923

Cheltuieli indirecte de producie

923

924

Cheltuieli generale de administraie

924

925

Cheltuieli de desfacere

925
GRUPA 93 COSTUL PRODUCIEI

931

Costul produciei obinute

931

933

Costul produciei n curs de execuie

933

URI SPECIALE
Angajamente acordate
Giruri i garanii acordate
Alte angajamente acordate
Angajamente primite
Giruri i garanii primite
Alte angajamente primite
Alte conturi n afara bilanului
Imobilizri corporale luate cu chirie
Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare
Valori materiale primite n pstrare sau custodie
Debitori scoi din activ, urmrii n continuare
Stocuri de natura obiectelor de inventar date n folosin
Redevene, locaii de gestiune, chirii i alte datorii asimilate
Efecte scontate neajunse la scaden
Bunuri publice primite n administrare, concesiune i cu chirie
Alte valori n afara bilanului
Dobnzi aferente contractelor de leasing i altor contracte asimilate, neajunse la scaden
Dobnzi de pltit
Dobnzi de ncasat
Certificate de emisii de gaze cu efect de ser
Active contingente
Datorii contingente
Creane preluate prin cesionare

BILAN
Bilan de deschidere
Bilan de nchidere

RI DE GESTIUNE

NTRI INTERNE
Decontri interne privind cheltuielile
Decontri interne privind producia obinut
Decontri interne privind diferenele de pre
Cheltuielile activitii de baz
Cheltuielile activitilor auxiliare
Cheltuieli indirecte de producie
Cheltuieli generale de administraie

Cheltuieli de desfacere

UL PRODUCIEI
Costul produciei obinute
Costul produciei n curs de execuie