Sunteți pe pagina 1din 7

Paul Condurachi

Clasa a XI D seral
Colegiul Tehnic Mecanic Grivita

Referat Economie Economia de Piata

Cuprins
1. Cadru general.............................................................................................................2
2. Caracteristicile economiei de piata.............................................................................3
3. Modele si tipuri ale economiei de piata.......................................................................4
Bibliografie si surse:...........................................................................................................5

1. Cadru general
Definitie:
Economia de piata se defineste, in general, ca o economie a carei functionare se
realizeaza prin mecanismele pietei libere, bazata pe proprietatea privata, fara existenta
unor actiuni restrictive ale statului in domeniul productiei, repartitiei, schimbului si
consumului, preturilor si circulatiei monetare.
Economia de piata este sistemul social al diviziunii muncii bazat pe proprietatea
privata asupra mijloacelor de productie.
Este un sistem cooperativ in care fiecare individ se integreaza din si in vederea
propriului interes. Statul nu intervine in actiunile ce fac obiectul pietei. In viziunea
lui Ludwig von Mises, virtutile economiei de piata sunt:
a. se sprijine pe proprietatea privata,
b. suveranitatea consumatorului (esenta capitalismului este data de punerea
productiei economice la dispozitia consumatorului),
c. capitalismul, prin sistemul concurentei sociale isi asigura proprii stimului
(concurenta catalactica),
d. aseaza libertatea la baza edificiului economic si social (individul este in masura
sa aleaga felul in care doreste sa se integreze in ansamblul societatii, libertatea
economica include si libertatea de a gresi),
e. face din profit si urmarirea acestuia de catre intreprinzator o forta motrice
perpetua,
f. isi asigura dinamica si vitalitatea printr-un permanent proces de selectie.
Piata nu inseamna un loc, ci un proces, modul in care, prin vanzare si cumparare, prin
productie si consum, indivizii contribuie la mersul de ansamblu al societatii (Ludwig von
Mises, "Capitalismul si dusmanii sai").

2. Caracteristicile economiei de piata


Economia de piata moderna are urmatoarele elemente specifice:
a. pluralismul formelor de proprietate, in cadrul careia predomina proprietatea
privata;
b. piata indeplineste un rol important in reglarea activittii economice;
c. motivatia activittii agentilor economici o constituie maximizarea profitului;
d. concurenta stimuleaza agentii economici in promovarea progresului;
e. pentru majoritatea bunurilor si serviciilor, preturile se formeaz liber;
f. existenta unei structuri tehnico-economice moderne care asigura coeficienta
economica inalta;

g. statul democratic se manifesta, pe de o parte, ca agent economic, iar pe de alta


parte, actioneaza in directia corectarii imperfectiunilor pietei prin folosirea
cadrului legislativ, a parghiilor economico-financiare etc.
Spre deosebire de economia de piata, in economia centralizata, de comanda,
alocarea si utilizarea resurselor, stabilirea raportului dintre resurse si nevoi sunt
consecinte ale unor decizii centralizate, impuse agentilor economici de aparatul de stat,
pe baza acceptarii, la nivel social, a unor principii de ierarhizare a prioritatilor si
intereselor.
Activitatea economica in societate se desfasoara de catre oameni, organizati in
cadrul unor unitati economice, profitabile si specializate pe domenii distincte. Agentii
economici sunt indivizi sau grupe de indivizi care participa la viata economica a
societatii indeplinind, in acest sens, anumite roluri si avand anumite comportamente
economice. Agentii economici se grupeaza pe sectoare, pe baza functiei lor principale
in economie. Tinand seama de aceasta functie, in randurile agentilor economici
includem: intreprinderile, gospodariile familiilor sau menajurilor, administratiile publice si
private, institutiile de credit si asigurari, strainatatea.

3. Modele si tipuri ale economiei de piata


Tipologia economiei de piata se face dupa criteriul mecanismului de stabilire a
echilibrului economic, adica, modul in care sistemul economic tinde spre punctul
de echilibrucand se produce o dezechilibrare. Dupa acest criteriu exista doua mari
modele ale economiei de piata:
1. Modelul neoclasic, ce se caracterizeaza prin:
sistemul economic se autoregleaza, statul avand o interventie minima in
economie;
fortele pietei asigura corelatia necesara sistemului economic, care, datorita
raportuluicerere-oferta va gravita in jurul punctului de echilibru;
rolul statului consta in asigurarea unei mase monetare in concordanta cu
nivelul productie si necesitatile circulatiei;
variabila de comanda a sistemului economic este considerata a fi oferta, acest
modelvizand in special nivelul macroeconomic.
2. Modelul Keynesian, care presupune:
sistemul economic nu poate fi in echilibru la ocupare deplina ci poate exista un
punctde echilibru la o anumita rata a somajului;
statul trebuie sa aiba rol activ in administrarea echilibrului astfel incat intre somaj
siinflatie sa existe un raport optim in diferite momente;
variabila de comanda a sistemului economic este cererea agregata, acest model
considerand ca este gresit sa se extrapoleze functionarea nivelului

microeconomiei la nivel macroeconomic, care trebuie modelat conform propriilor


legitati.
Michel Albert, in lucrarea Capitalism contra capitalism, apreciaza ca in sistemul
capitalist s-au diferentiat doua mari modele:
1. Modelul neoamerican, care se caracterizeaza prin urmatoarele trasaturi:
sectorul public care produce bunuri economice noncomerciale este neglijabil si
are tendinte de reducere;
piata are rol determinant in circulatia bunurilor de la producator la consumator;
preturile bunurilor economice inclusiv salariile depind de conditiile aleatorii ale
pietei;- fiscalitatea este redusa, iar implicarea statului in economie
este neglijabila;
intreprinderea privita ca centru al deciziilor economice este considerata ca fiind
un buncomercial;
piata financiara si in primul rand bursa are rol decisiv in viata economica in raport
cualte forme de piata;
pe termen scurt se realizeaza o mobilitate ridicata in ierarhia economico-sociala;
un sistem de invatamant elitist, care tinde sa functioneze dupa regulile pietei;
grad redus de securitate economica fata de riscuri, protectia fiind o problema
individuala.
2. Modelul renan, se bazeaza pe cateva principii de baza:
piata are rol hotarator in viata economica impunandu-se interventia statului,
caretrebuie sa fie aparatorul protectiei sociale si a liberei negocieri;
cea mai mare parte a bunurilor economice imbraca forma de marfa;
fiscalitatea este ridicata fiind impozitate atat veniturile cat si capitalul;
se realizeaza o redistribuire interzonala a veniturilor pentru reducerea
decalajelor dintre zonele aceleiasi tari;
sistemul bancar este puternic ancorat cu firmele fiind apt sa asigure finantarea
acestora pe termen lung;
intreprinderea nu poate functiona in sfera dialogului social, nivelul
salariilor depinzandatat de conditiile pietei cat si de alti factori;
un sistem avantajos de pensii si alocatii familiale, care asigura un grad ridicat
de protectie sociala prin grija autoritatilor publice;
sistemul de invatamant este mai egalitar;
clasa mijlocie este numeroasa iar miscarea sindicala este foarte puternica
Libertatea economica este conditia esentiala a dezvoltarii, fapt demonstrat de
economistii clasici si neoclasici (Smith, Say, Mises, Hayek, Friedman, North etc.)
Wall Street Journal dovedeste in anul 2008, ca saracia nu este o fatalitate, ca bogatia
nu tine de miracol si nu e rezervata doar unor privilegiati. Tari subdezvoltate, foste
colonii ajung sa depaseasca fostele metropole, iar ritmul de crestere a veniturilor este,
in prezent, mult mai rapid decat in trecut.

Bibliografie si surse:

www.wikipedia.com
www.scribd.com Definirea si trasaturile economiei de piata
Mises, Ludwig von, Capitalismul si dusmanii sai, Editura Nemira, 1998
Albert, Michel, Capitalism contra capitalism, editura Humanitas , 1994