Sunteți pe pagina 1din 3

Actele necesare inscrierii la examenul de acces la profesie sunt:

cererea de nscriere i CV conform modelului (pagina 2 i 3 de mai jos)

copie legalizata de pe diploma de studii recunoscuta de Ministerul Educatiei


Nationale;

certificatul medical care s ateste capacitatea deplin de exerciiu pentru profesia de


expert contabil / contabil autorizat

certificat de cazier judiciar cu termenul de valabilitate neexpirat;

copie dupa cartea de identitate

copie dup certificat de cstorie (dac este cazul)

3 fotografii tip buletin.

dovada achitrii taxei de nscriere la examen (contravaloarea n lei a sumei de 175


euro pentru categoria expert contabil, respectiv 125 euro pentru categoria contabil
autorizat). Taxa se poate achita n numerar la casieria Filialei CECCAR Suceava sau
prin virament n contul CECCAR Filiala Suceava deschis la Raiffeisen Bank.

CORPUL EXPERILOR CONTABILI


I CONTABILILOR AUTORIZAI DIN ROMNIA
Filiala Suceava

CERERE DE INSCRIERE
Subsemnatul/subsemnata ..............................., nscut/nscut la data
de ..../..../....n localitatea........................., judeul..........................., domiciliat/
domiciliat n localitatea............................., str................................ ....nr........,
judeul ..................., telefon: acas: ..................... serviciu: ............................,
posesor/posesoare al/a buletinului/crii de identitate seria ..... nr. ........., cod
numeric personal ...................................,
absolvent/absolvent al/a Facultii ................................................,
specializarea............................................
Liceului ...................................................
colii tehnice...........................................,
solicit nscrierea la examenul de admitere la stagiu n vederea obinerii
calitii de:
expert contabil
contabil autorizat,
care se organizeaz n perioada ............................................................
la Centrul de examen.............................................................................
Declar pe proprie rspundere c datele menionate mai sus corespund
realitii, c nu am suferit nicio candamnare penal i c nici nu sunt implicat
n calitate de inculpat n vreun proces cu caracter penal.
nscrierea de date nereale atrage pierderea examenului de admitere,
anularea certificatului de promovare a examenului de admitere la stagiu n
vederea obinerii calitii de expert contabil/contabil autorizat, radierea din
Tabloul Corpului i rspunderea penal, dup caz.
Semntura
.......................
Data ......../....../.......

CURRICULUM VITAE

Numele: .............................................................................................
Prenumele: ........................................................................................
Domiciliat/domiciliat: .........................................................................
Studii:..................................................................................................
- Liceul .....................................................................................
- Facultatea...............................................................................
- Specializarea..........................................................................
Profesia:.............................................................................................
Locul de munc:.................................................................................
Funcia ocupat:.................................................................................
Perioada:............................................................................................
Activitatea tiinific: ..........................................................................
Cursuri de perfecionare absolvite:.....................................................
Limbi strine: .....................................................................................

Semntura
..........................

Data ...../...../....