Sunteți pe pagina 1din 14

CE ESTE INSTRUIREA N DOMENIUL SECURITII I SNTII N

MUNC?
Care este scopul instruirii n domeniul securitii i sntii n munc ?
Unde se va desfura activitatea de organizare a instruirii ?
Cnd se va desfura activitatea de organizare a instruirii ?
Prin ce se caracterizeaz instruirea ?
Ce metode i tehnici se aplic programele de instruire n domeniul securitii i
sntii n munc ?
Ce elemente de logistic include instruirea?
Care sunt fazele instruirii lucrtorilor n domeniul securitii i sntii n
munc?
Care este scopul instruirii introductiv-generale ?
Care este durata fazei de instruire n domeniul securitii i sntii n munc?
Cum se efectueaz verificarea ?
Care sunt subiecii supui instruirii introductiv-generale ?
Cine poate face instruirea introductiv-general ?
Care este coninutul instruirii introductiv - generale ?
Cum se efectueaz verificarea ?

Ce reprezint instruirea la locul de munc?


Care este scopul instruirii la locul de munc ?
Cnd se desfoar instruirea la locul de munc ?
Cine poate realiza instruirea la locul de munc ?
Care este durata instruirii la locul de munc?
Cine elaboreaz programele de instruire la locul de munc?
Coninutul instruirii la locul de munc
Cine i cum efectueaz verificarea cunotinelor ?
Care este scopul instruirii periodice ?
Cine poate efectua instruirea periodic ?
Cnd se efectueaz instruirea periodic suplimentar?
Care este intervalul dintre dou instruiri periodice ?

Care este durata instruirii periodice ?


Cine elaboreaz programele de instruire la locul de munc?
Cine efectueaz verificarea instruirii periodice ?
De ce este determinat coninutul programele de instruirii periodice ?
Care este durata instruirii periodice ?
Care sunt categoriile care urmarez s absolveasc cursurile de instruire n
domeniul SSM pentru a putea efectua organizarea activitilor de protecie i
prevenire?
Cnd se efectueaz instruirea acestor categorii de persoane?
Care este periodicitatea instruirii?
De ctre cine se realizeaz cursurile de instruire?
Care sunt nivelurile de pregtire n domeniul securitii i sntii n
munc?
Care sunt cerinele minime de pregtire n domeniul securitii i sntii
n munc pentru nivelul nti?
Care sunt cerinele minime de pregtire n domeniul securitii i sntii
n munc pentru nivelul doi?
Care este coninutul minim al cursului de instruire n domeniul securitii i
sntii n munc corespunztor nivelului nti de pregtire n domeniul
securitii i sntii n munc?
Care este durata minim a cursului de instruire n domeniul securitii i
sntii n munc corespunztor nivelului nti de pregtire n domeniul
securitii i sntii n munc?
Care este coninutul minim al cursului de instruire n domeniul securitii i
sntii n munc corespunztor nivelului doi de pregtire n domeniul securitii
i sntii n munc?
Care este durata minim a cursului de instruire n domeniul securitii i
sntii n munc corespunztor nivelului doi de pregtire n domeniul securitii
i sntii n munc?

Este obligatoriu ca i conductorii unitilor care nu i-au asumat atribuiile


lucrtorilor desemnai i alte categorii de personal s urmeze cursurile n cauz?
Este obligatoriu ca conductorii unitilor care i-au asumat atribuiile
lucrtorilor desemnai s urmeze cursurile de instruire n domeniul SSM?
Crui nivel de pregtire urmeaz s corespund subieci cu responsabiliti
n domeniul securitii i sntii n munc n condiiile legii?
Prin ce se atest nivelurile de pregtire n domeniul securitii i sntii n
munc?
Prin ce se atest absolvirea cursurilor de instruire n domeniul securitii i
sntii n munc?
Cum se efectueaz verificarea instruirii?
Biletul nr.
1. Reglementarea duratei instruirii introductiv generale
- minim 1 ore. Conform legii instruirea introdudictiva generala dureaza mim 1 ore. Durata pentru
fiecare organizatie in parte se stabileste de catre angajator impreuna cu persoana desemnata
pentru a se ocupa cu SSM si se consemneaza in instructiunile proprii. Pentru vizitatori,
delegati, persoane aflate temporar in societate se stabileste impreuna cu angajatorul de catre
persoana desemnata cu SSM si se stipuliaza in instructiunile proprii.
2. Conditiile in care angajatorul ii poate asuma activitatea SSM a unitii
--1) activitatea nu este una din cele prevazute in anexa 5, HG 95/2006 cu modificari
ulterioare (HG 955/2010, HG 1242/2011)
2) angajatorul ii desfasoaractivitatea permanent in unitate
3) angajatorul are curs de minim 40 de ore, absolvite cu certificat
--4) a),b),c) de mai sus
5) d) evaluarea de risc a organiziatiei nu cuprinde riscul ale caror consecinte maxime sunt
irversibile ( invaliditate, deces, boala profesionala )

Biletul nr.
1. Elementele componente ale sistemului de munca
1- executant
2- sarcina de lucru/munca
3- echipamentul de munca
4- mediul
de munca
5-

6- 2. Instruirea periodica suplimentar


se efectueaza de eful locului de munc
minim 1 ore (durata exacta se consemneaza in instructiuni proprii) se face cand:
un lucrator lipseste mai mult de 30 de zile lucratoare
la revenirea dupa un accident de munca
daca se introduc tehonologii / instructiuni noi
daca se modifica echipamentele de munca
la executia de lucrari special (se va face tematica i se va inscrie in instructiunile proprii ale
organizatie)
Biletul 4.
1. Instruirea periodica
1- efectuata de seful locului de munca
2- durata se stabileste prin instructiuni proprii in functie de nivelul de risc al societatii
3- periodicitatea se stabileste tot prin instructiuni proprii, perioada de minim 6 luni (sau 12 luni
pentru TESA)
4- se face in baza unei tematici care contine:
o prevederi din legislatie
o lista riscurilor
o instructiuni proprii
o masuri de prevenire a accidentelor
o notiuni de acordare prim ajutor
o notiuni cu privire la utilizarea echipamentelor de protectie
15 demonstratii practice, materiale audio-video
2.
1234-

Fazele instruirii unui angajat temporar


Sunt toate cele 3 instruiri, ca la orice angajat
Instruirea introductiv generala
Instruirea la locul de munca
instruirea periodica daca este la locul de munca atunci cand aceasta se face in mod
normal, dupa instruciunile proprii

Biletul 5.
1. Evaluarea de riscuri si imbolnaviri profesionale
1- obligatorie pentru fiecare organizatie
2- obligatia angajatorului
3- se face de catre echipe din care nu lipseste:
o medicul de medicina a muncii
15 una sau mai multe persoane cu studii tehnice din domeniul de activitate a firmei
15 pot face parte si reprezentatii lucratorilor
2. Obligatiile angajatorului d.p.d.v al asigurarii SSM

3.
123-

asigurarea evaluarii de risc


asigurarea instruirii si informarii lucratorilor
asigurarea participarii lucratorilor la activitatea SSM - prin reprezentanti
asigurarea cadrului organizational si al resurselor umane si financiare pentru
desfasurarea activitatii de SSM
4- colaborarea cu tertii (cand este vorba de colaborarea a mai multor firme intre ele)
Biletul nr.
1. Acordare echipament individual de protectie (EIP)
- se acorda dupa ce s-au luat toate masurile de SSM
- se acorda EIP. daca e insotit de declaratie de conformitate, sigla C.E. si datele
producatorului
- se acorda EIP. necesar locului de munca in functie de riscurile fiecarui post de lucru - se acorda
pe baza de proces verbal cu semnatura
2. Definitia accidentului de munca
1- vatamarea vilolenta a organismului sau intoxicatia acuta profesionala, survenita in timpul
programului de munca, sau in executarea sarcinii de serviciu, care are ca rezultat
incapacitatea temporara de munca, de minim 3 zile calendaristice dovedita cu certificat
medico-legal, sauu orice alta forma legala de certificare, invaliditate sau deces
Biletul nr.
1. Acordarea primului ajutor in cazul de electrocutare
- se desprinde victima de sursa de curent (oprind utilajul sau sursa de curent), avand in vedere
ca victima sa nu cada de la intaltime
- daca actionam manual se folosesc materiale izolatoare, si care sunt uscate - cu victima
se sta tot timpul
- se asigura ca nu isi inghite limba, se fac compresii toracice sau ventilatie daca e cazul.
2. Planul de prevenire si protectie
1- obligatoriu conform legii
2- se realizeaza in baza evaluarii de risc pe posturi de munca
3- cuprinde masuri tehnice, organizatorice, igienico sanitare, alte masuri , actiuni ce se
intreprind in realizarea masurilor, termene, responsabili
4- se avizeaza de catre angajator
5- se intocmeste de persoana care se ocupa de SSM, si se monitorizeaza tot de acesta
6- monitorizarea planului se discuta si in comitetul SSM
Biletul nr.
1. Asigurarea semnalizarii in cadrul organizatiei
1- se face pentru toate formele de risc
2- atributia persoanei care se ocupa de SSM care raspunde de semnalizare, pana acestea
sunt amplasate

3-

1- trebuie sa aiba continutul clar si sa fie vizibila din toate punctele din care te poti deplasa
catre zonele respective
2- conform codului international de culori:
o rosu: interzis
o albastru: obligatoriu
o galben: atentionare
o verde: cai de acces/evacuare
- lucratorul desemnat inspecteaza daca semnele sunt in stare buna, sau daca trebuie sa fie
reparate sau inlocuite
2. Desemnarea comisiei interne de cercetare a accidentelor de munca
dupa anuntarea evenimentului
desemnata prin decizie scrisa de angajator
- se face pentru evenimentele soldate cu incapacitate temporara de munca - trebuie
sa aiba minim 3 membrii:
o persoana care se ocupa de SSM
15 2 persoane cu studii tehnice, in acord cu locul de munca, care nu au
legatura cu locul accidentului
2- daca sunt accidentate persoane angajate ale altor organizatii, in comisie vor fi si membrii
ale celorlalte organizatii, desemnati prin decizie scrisa de catre angajatorii lor.
3- daca nu avem posibilitatea sa realizam cu personalul propopriu, angajam firma
externa pentru cercetare
4- angajatorul care si-a asumat activitatea SSM nu face parte din comisie
Biletul 9.
1. Masuri in caz de pericol grav si iminent
-

Intrerupem activitatea si echipamentul de munca si curentul electric


Evacuarea personalului si acordarea primului ajutor in caz de necesitate
Anuntarea sefilor si autoritatilor, si trecerea la indepartarea cauzelor pericolului

2. Inregistrarea accidentelor de munca


1- Inregistrarea accidentelor de munca se face in baza procesului verbal de cercetare
2- Se inregistreaza la firma pe teritoriul caruia s-a produs.
3- Daca accidentul se petrece la o persoana fizica: accidentul se inregistreaza la
primaria pe teritorul careia s-a produs si la ITM
4- Culpa exclusiva a executantului -> nu este accident de munca
Biletul 10.
1. Componenta documentatiei SSM a organizatiei
1- Evaluarea riscurilor
2- Planul de prevenire si protectie
3- Planul anual de masuri de prevenire si protectie (extras din planul de prevenire si
protectie)

1- Planul de interventie in caz de pericol grav si iminent ( contine si planul de


evacuare )
2- Tematicile de instruire
3- Instructiunile proprii
4- Deciziile pentru lucratorii desemnati si salvatori
5- Copii dupa fisele posturilor ce contin atributii pe linie de sanatate si securitate in munca

23456-

15 Ex. La sefii locului de munca, se trece in fisa postului: "Executa instruirea


introductiv generala, etc."
Necesarul de igienico sanitare
Necesarul de echipament individual de protectie (EIP.) si lucru
Procesele verbale de predare primire a EIP. pe baza de semnatura
Necesarul de alimentatie de protectie,
Copii dupa documentele insotitoare ale utilajelor/echipamentelor, care se refera la SSM

7- Buletine de verificari PRAM si metrologice


8- Lista substantelor periculoase
9- Lista zonelor de risc ridicat
10- Cereri, solicitari si masuratori de noxe, zgomot, vibratii.
11- Fisele individuale de instruire
15 Stau intotdeauna la seful locului de munca
12- Registrele (4) de inregistrare/evidenta a evenimentelor (Lege: HG 1425/2006 cu
modificari)
15 Se printeaza cele 4 foi din lege (nu trebuie sa le cumparam)
15 Registrele: Registrul unic de evidenta a accidentatilor in munca, accidente
usoare, accidente periculoase, Accidente de munca (Anexa 18)
2. Stabilirea si aprobarea tematicilor de instruire
1- Se intocmesc de catre lucratorul desemnat sau departamentul intern de prevenire si
protectie si cuprind
2- Se bazeaza pe:
o prevederile legislative in vigoare
o instructiunile proprii
o evaluarea de risc
o planul de prevenire si protectie
o acordarea primului ajutor in caz de urgenta
15 prevederi din codul muncii cu privire la munca tinerilor, femeilor
insarcinate, categoriilor de persoane care sunt susceptibile la riscuri
specifice, persoane cu handicap
o prevederi ale regulamentuli intern, daca acestea se refera la SSM
15 utilizarea si igienizarea echipamentului individual de protectie
2- Sunt aprobate de angajator
Biletul 11.
1. Atributiile lucratorului desemnat (vezi prezentarea powerpoint data pe stick
miercuri )
1- ajuta la determinarea factorilor de risc in functie de particularitatile echipamentelor folosite

1234-

stabileste tipul si necesarul de semnalizare, urmareste operatiunea de semnalizare


necesarul si componenta echipamentului individual de protectie
asigura informarea si instruirea angajatilor
stabileste caile de evacuare a personalului in situatii de urgenta, sau de pericol grav si
iminent
5- comunica accidentele de munca si participa pe cat posibil la cercetarea lor
6- monitorizeaza activitatea de prevenire si protectie din organizatie
7- urmareste verificarea nivelului noxelor, zgomotelor, vibratiilor
8- controleaza starea si modul de utilizare a echipamentelor individuale de protectie
9- coordoneaza activitatile de interventie in caz de urgenta sau de pericol grav si
iminent
10- executa activitatea de instruire introductiv generala
2. Avem obligatia de a instrui vizitatorii daca se afla in organizatie cu acordul
angajatorului ?
Da
Dureaza cat am mentionat in instructiunea proprie
Biletul 12.
1. Care sunt conditiile in care angajatorul isi poate asuma activiitatea in domeniul SSM a
organizatiei care are 32 angajati ?
-

activitatea nu este una din cele prevazute in anexa 5, HG 1425/2006 cu modificari


ulterioare (HG 955/2010, HG 1242/2011)
- angajatorul isi desfasoara activitatea permanent in organizatie angajatorul are curs de minim 40 de ore, absolvit cu certificat
- evaluarea de risc a organiziatiei nu cuprinde riscuri ale caror consecinte maxime sunt
irversibile ( invaliditate, deces, boala profesionala )
2. Acordarea echipamentului individual de lucru
1- Echipamentul individual de lucru nu este obligatoriu (decat la armata/politie/
pompieri/medici)
2- Nu se acorda pe baza de proces verbal cu semnatura
3- La acest echipament, se poate percepe o anumita co-plata de la angajat, in cazul in care
trebuie cumparat mai des.
Biletul 13.
1. Cum este asigurata conform legii, participarea salariatiilor la activitatea SSM a unei
organizatii cu 55 de lucratori
- Prin comitetul SSM
2. Au dreptul la instruire studentii aflati in practica in societatiile comerciale ?
3- Instruirea la locul de
1- Da, este obligatorie
munca
2- Instruirea introductiv generala

Biletul 14.
1. O persoana aflata pe traseul declarat de deplasare in delelgatie, si in timpul normal de
dplasare, vede ca cineva este ranit/bolnav, si coboara din mijlocul de transport in care
se afla, pentru a ajuta. Este la randul sau ranita. Este acesta un acccident de munca
daca persoana care s-a oprit spre a acorda ajutor, capata in urma controlului medica
certifiat medical de 14 zile de incapacitate temporara de munca ?
- Da,este accident de munca, pentru ca s-a oprit pentru a ajuta alta persoana, a proteja
avutul public, etc.
- Se inregistreaza la primarie, pentru ca la e teritoriul primariei.
2. Ce conditii trebuie sa indeplinesca echipamentul individual de protectie ?
1- sa fie in conformitate cu necesitatiile specifice pentru riscurile locului de munca
respectiv
2- sa nu fie deteriorat
3- sa nu fie expirat.
4- sa fie pe masura/confortabil
5- sa nu introduca riscuri suplimentare
6- sa fie insotit de declaratie de conformitate, sigla C.E. si datele producatorului
Biletul 15.
1. Instructiuni proprii pentru personal TESA:
- Interzisa interventia la instalatii electrice Interzisa inteventia la echipamente
- Sa mentina caile de acces libere - Sa
nu foloseasca nimic improvizat
2.
12345-

Ce echipament de protectie oferim unui sudor


masca cu viziera sau masca si ochelari
manusi
bocanci cu talpa izolata impotriva riscurilor de electrocutare
sort
jambiere
daca e pe santier, ii dam si casca

Biletul 16.
1. De ce credeti ca instruirea periodica se face de catre conducatorul locului de
munca
- el cunoaste situatia utilajelor cunoaste mediul de munca
2. Cine face parte din echipa de evaluare (a riscurilor de accindentare)

1- medicul de medicina a muncii


2- evaluator autorizat
3- reprezentati ai lucratorilor
Biletul 17.
1. Cine pastreaza fisele individuale de instruire in domeniu SSM ?
- Seful locului de munca
2. Pentru ce categorii de personal veti intocmi instructiuni proprii SSM pentru
utilizarea echipamentelor care functioneaza racordate la reteaua de curent electric ?
- Pentru toate categoriile de personal
Biletul 18.
1. Cum acordati echipamentul individual de protectie a urechilor ?
1-izolam sursa de zgomot
2-izolam operatorul de sursa de zgomot
3-acrodam echipament de protectie
4-instruiti persoanele privind igienizarea echipamentelor
2. O persoana se raneste in timpul executarii sarcinii de munca la o persoana
particulara. Este acesta un accident de munca ?
1-Daca executantul e vinovat 100% atunci nu e accident
2-Altfel, este accident de munca
Biletul 19.
1. Cine acord primul ajutor in caz de accidentare ?
1-salvatorul, o persoana instruita pentru salvarea persoanelor
2-medicul de medicina muncii poate educa salvatorul
3-pot fi mai multi salvatori in aceeasi firma
2. Acordarea primului ajutor in caz de arsuri
1-nu se foloseste decat apa si spirt
2-se indeparteaza sursa de arsura
3-se tine zona mereu umede
4-nu spargem basicile

Biletul 20.
1. Obligatiile angajatorului din punct de vedere SSM pentru organizatii cu peste 1000
de angajati
- toti angajatorii au aceleasi obligatii ( cele 5 categorii de obligatii ) indiferent de numarul
de angajati
- difera doar modalitatea de organizare
Atributiile:
- evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire instruirea si informarea lucratorilor
- cadrul organizational si resursele umane si financiare pentru SSM colaborarea cu tertii
- participarea lucratorilor la deciziile SSM
2. Enumerati cateva prevederi pentru instructiuni proprii in activitati de zidarie
- fisa de aptitudini pentru apt pentru lucru la intaltime organizarea si amenajarea/curatenia locului de munca - sa
nu consume bauturi alcoolice
- sa vina la serviciu dupa minim 9 ore de pauza intre doua schimburi instructiuni de manipulare manuala a maselor
- verificarea cel putin vizuala a schelei inainte de a o folsi verificarea vizuala a uneltelor cu care lucreaza
- respectarea traseelor
Biletul 21.
1. Enumerati cateva masuri pentru diminuarea riscurilor la activitati de birou
1-riscul principal: statul la birou toata ziua, intr-o pozitie incomoda. Solutia: alternarea
activitatiilor
2-dotarea cu scaune ergonomice
3-obligativitatea de a se pastra caile de acces libere
4-arhiva sa fie de preferinta in alta incapere
5-iluminatul mixt
6-conditiile de aerisire/temperatura
7-la temperaturi extreme, acordarea de alimentatie de protectie (apa calda/rece)
2. Daca un angajat care serveste masa, in pauza de masa, la un restaurant din
apropierea organizatiei, restaurant care are si activitati de catering este ranit in timpul
pauzei de masa. Este acesta accident de munca ?
1-accidentul de munca in pauza de masa, este accident de munca numai cand luarea mesei
se face in locuri organizate de angajator.
2-nu este accident de munca.
Biletul 22.
1. Enumerati cateva riscuri pentru activitati in domeniul medical
- risc biologic (infectare/infestare)

1-risc mecanic ( taiere/intepare cu diverse obiecte )


2-risc de electrocutare
3-risc chimic (foloseste substante chimice)
2. Ce conditii de studii trebuie sa indeplineasca lucratorul desemenat
1-liceu teoretic cu profil real
2-curs teoretic de 80 de ore
Biletul 23.
1. Cum se organizeaza activitatea in domeniul SSM pentru o organizatie cu 300 de
lucratori ?
- departament intern de prevenire si protectie (de 250 de lucratori in sus) comitet de SSM (peste 50 lucratori)
2. De ce credeti ca pentru activitatile din anexa 5 a HG 1425/2006 actualizat nu se permite
angajatorului cu un curs de specialitate in SSM, cu 7 angajati si care isi desfasoara
activitatea in organizatie, se ocupe si de activitatea in domeniul SSM al firmei ?
1-pentru ca activitatile din anexa 5 sunt activitati cu risc ridicat (pirotehnice, etc.)
2-acolo trebuie lucrator desemnat
Biletul 24.
1. Aveti voie, in conditiile respectarii legii sa dati unei femei insarcinate de
executat activitati de manipulare a maselor.
- nu
2. Conditiile in care angajatorul isi poate asuma activitatea SSM a organizatiei
pentru organizatiile cu maxim 9 lucratori
1) activitatea nu este una din cele prevazute in anexa 5, HG 1425/2006 cu
modificari ulterioare (HG 955/2010, HG 1242/2011)
2) angajatorul isi desfasoara activitatea permanent in organizatie
3) angajatorul are curs de minim 40 de ore, absolvit cu certificate

1.
1.

2
1. .

2.
.
2
1. .
2.
.
3. .
4.
.
5.
.
3
1.
.
2. ,
.
3. .
4. .
.
5. . .
4
1. .
2.
.
3. ,
.
4. . .
5
1. .
2. .

.
3. ,
,
.
4. - .
5. .
6
1. .