Sunteți pe pagina 1din 1

Explicati rolul concurentei in dezvoltarea

economiei
Concurenta reprezita un process de confruntare specifica dintre
agentii economici (vinzatorii) pentru a trage din partea lor a
clientele (cumparatorilor).
Concurenta influenteaza asupra dezvoltarii economiei atit pozitiv
cit si negative. Totusi efectele pozitive le depasesc cu mult pe cele
negative. Cele mai importante efecte positive:

-stimuleaza initiativa, inovatia, spiritul creativ al agentilor economici,


duce la eliminarea industriilor nvechite si la extinderea celor noi, la
afirmarea progresului n toate ramurile economiei nationale;
-stimuleaza tendinta de egalizare a inzestrarii cu factori de productie a
intreprinderilor, intrucit fiecare agent economic este interesat sa aiba
cheltuieli cit mai mici;
-favorizeaza reducerea preturilor, deoarece in lupta de concurenta cistiga
acel agent economic care ofera marfuri la preturi mai joase;
-contribuie la imbunatatirea calitatii produselor si serviciilor prestate,
deoarece calitatea serveste ca instrument de lupta concurentiala intre
agentii economici;
-duce la repartizarea eficienta a resurselor economice pe ramuri i
localitati si utilizarea lor profitabila.
Dar cum am spus mai sus concurenta poate influenta si negativ.Aceste
efecte trebuie cunoscute pentru a fi contracarate, prevenite si
minimalizate.Principalele
efecte
negative
ale
pietei
sunt:
-conflicte si ciocniri de interese, care se manifesta deseori prin
inlaturarea fizica a concurentilor, prin santaje, omoruri etc.;
-provoaca risipirea resurselor prin distrugerea bunurilor materiale ale
concurentilor;
-deseori firmele concurente sunt distruse, incendiate, discreditate etc.
Reesind din cele de mai sus putem spune a concurenta are un rol si o
influenta inportanta asupra dezvoltarii economiei.