Sunteți pe pagina 1din 1

Catre,

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Mures


Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sighisoara

Ref. Dosar nr.18281-1821/22.11.2013


Subsemnatul FEREZAN Viorel domiciliat in Bucuresti, str.Drumul Timonierului
nr.11-13-bl.109, sc.1, ap.25, Sector 6, CNP 1520822400356 depun in baza art.31 alin.
(2) din Legea nr.7/1996 rep.
CERERE DE REEXAMINARE
a Incheierii nr.18281 si 18282/27.11.2013 pronuntate de OCPI Mures BCPI
Sighisoara in sensul rectificarii Partea II, cotei incorecte de 17/48 (136/384) aferente
comostenitoarei Morar Ana, la cota reala de 8/48+1/48=9/48 (corect retinuta in
incheierea nr.14331/19.09.2013, insa pe cote nedeterminate.)
In drept, imi intemeiez prezenta pe dispozitiile urmatoare:
Art. 31( alin.2) din Legea nr.7/1996 rep.
In concluzie, va solicitam admiterea prezentei cereri de reexaminare, asa cum a
fost formulata.
Cu stima,
Ferezan Viorel