Sunteți pe pagina 1din 1

APROBAT,

ORDONATOR DE CREDITE
VIZAT,
Director .

Nota justificativa
privind selectarea procedurii de achizitie

1. Categoria de produse/servicii/lucrari: ..
2. Codul de clasificare CPV : .
3. Valoarea achizitiei: estimativ
4. Procedura de achizitie conform legii : .
5. Pozitia in Planul Anual de Achizitii/AN 200X: anexa.., art.; poz
6.Justificarea achizitiei : - potrivit motivatiilor exprimate in referatele intocmite
de.. anexate prezentei,
PRODUSELE/SERVICIILE/LUCRARILE sunt imperios necesare desfasurarii in conditii
optime a activitatilor specifice.

Exemplificarea situatiei concrete


Mentionati daca pina la data prezentei, s-a organizat proceduri de achizitie
pentru produse/servicii/lucrari.
In conformitate cu reglementarile legale privind achizitiile publice, OUG 34/2006
Fundamentarea aplicarii altei proceduri decat cea de licitatie
Propunerea spre aprobare abordarea proceduri..
conform plagului valoric.

In baza celor precizate mai sus, rugam dispuneti,

Intocmit,
Sef compartiment achizitii,

F 138.08/Ed.1