Sunteți pe pagina 1din 8

Programul INOVARE

MODULUL 1 Dezvoltare de produs - sistem


Acronimul Propuneri

ANUL

Etape/Activitati/parteneri

Tipul proiectului
Numarul de inregistrare a propunerii

IEPURE

Tip
agent
ec.

Categ.
activitate
(tab 1)

Termene

Rezultate/
Documente
de prezentare
a rezultatelor

CDI Orientat

Categoria proiectului
10

Necesar resurse financiare**[lei]


Finantare
din buget
Program (1)

Total
(1+2)

salariale

deplasari

materiale
si servicii

indirecte

CHELTUIELI ELIGIBILE
2009 Etapa I

Activitatea I.1.(A.2.1)

P4 Studiu solutii existente pe piata

IMM mijlociu

CI

5/30/2010

30,500

22,500

18,107

750

7,243

500

IMM mijlociu

CI

5/30/2010

30,500

22,500

21,490

8,357

210

61,000

45,000

39,597

750

15,600

710

Activitatea I.2.(A.2.2)

P4 Schemele ale modelului

Etapa I = Total An 2009


2010 Etapa 2
Activitatea II.1.(A.2.2)

P4 Proiectare parte mecanica

IMM mijlociu

CI

5/30/2010

IMM mijlociu

CI

5/30/2010

49,767

35,000

35,288

275

13,704

IMM mijlociu

CI

5/30/2010

Activitatea II.2.(A.2.3)

P4 Realizare model experimental

Activitatea II.3.(A.2.4)

P4 Experimentare model sistem mecanic

Activitatea II.4.(A.2.5)

P4 Elaborare referential initial

IMM mijlociu

CI

5/30/2010

28,745

20,000

20,475

7,870

IMM mijlociu

CI

5/30/2010

86,911

50,000

60,765

1,532

24,029

IMM mijlociu

CI

5/30/2010

42,045

30,000

28,818

2,000

11,227

207,468

135,000

145,346

3,807

56,830

40,694

17,000

23,281

3,000

9,713

3,000

35,194

14,250

22,271

8,723

2,400

151,493

70,000

135,193

11,200

2,300

227,381
434,849

101,250
236,250

180,745
326,091

3,000
6,807

29,636
86,466

7,700
7,700

108,180

50,000

81,890

1,200

23,890

1,000

76,816

35,000

70,148

4,568

700

Activitatea II.5.(C.2.1)

P4 Protejare solutii

Activitatea II.6.(A.2.6)

P4 Prezentare si demonstrare functionalitati

Etapa II
2011 Etapa III
Activitatea III.1.(A.3.1)

P4 Studiu de fezabilitate

IMM mijlociu

Activitatea III.2.(A.3.2)

P4 Caiet de sarcini

IMM mijlociu

DE

9/30/2011

IMM mijlociu

DE

9/30/2011

Activitatea III.3.(A.3.3)
P4 Asistenta tehnica pentru proiectare
prototip

Etapa III
Total An 2010
Etapa IV
Activitatea IV.1.(A.3.3)
P4 Asistenta tehnica pentru realizare

IMM mijlociu

DE

9/30/2011

prototip

Activitatea IV.2.(A.3.3)
P4 Experimentare prototip

IMM mijlociu

DE

9/30/2011

Activitatea IV.3.(A.3.4)

P4 Elaborare manual de prezentare

IMM mijlociu

DE

9/30/2011

73,770

30,750

59,730

12,340

500

IMM mijlociu

DE

9/30/2011

89,248

28,000

75,402

12,346

1,000

IMM mijlociu

DE

9/30/2011

Activitatea IV.4.(C.4.1)

P4 Protectie industriala

Activitatea IV.5.(C.4.1)

P4 Diseminare rezultate

Etapa IV = Total an 2011

60,906

25,000

51,106

7,600

1,200

373,014

168,750

287,170

1,200

53,144

3,200

450,000

652,858

8,757 155,210 11,610

2012 Activitatea N1

P4 Diseminare rezultate

Intreg proiectul (fara activitatea N1)

IMM mijlociu

9/30/2012

1,000

868,863

Formularul C
PDP

dotari

Finantare
din alte
surse (2)

altele

3,000

900

8,000

30,500

443

8,000

30,500

3,000

1,343

16,000

61,000

500

14,767

49,767

400

8,745

28,745

585

36,911

86,911

12,045

42,045

1,485

72,468

207,468

200

1,500

23,694

40,694

300

1,500

20,944

35,194

2,000

800

81,493

2,500
2,500

3,800
5,285

126,131
198,599

200

58,180 108,180

1,000

400

41,816

434,849

76,816

200

1,000

43,020

73,770

500

61,248

89,248

1,000

35,906

60,906

1,200

2,100

204,264

348,014

1,000

6,700

8,728

418,863

843,863

CO
P1
P2
P3
P4
P5

TOT BUGETU
CI
600000
450000
150000
250000
250000
300000
2000000

DE
240000
180000
60000
100000
100000
120000
800000

330000
270000
120000
150000
150000
180000
1200000

ETAPA 1
60000
45000
15000
25000
25000
30000
200000

ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4


180000
135000
225000
135000
102000
168000
45000
34500
55500
75000
56500
93500
75000
56500
93500
90000
67800
112200
600000
452300
747700

930000
450000
150000
250000
250000
300000
2000000