Sunteți pe pagina 1din 25

Continutul-cadru al

unui proiect

In general, un proiect , se elaboreaza in

urmatoarele faze:

S.F.(Studiu de fezabilitate);
D.T.A.C. (Documentatia Tehnica pentru Obtinerea

Autorizatiei de Constructie);
P.Th.+D.E.(Proiectul Tehnic+Detalii de executie);

Continutul-cadru
al studiului de fezabilitate
A. Piese scrise
Date generale:

1.
2.
3.
4.
5.

denumirea obiectivului de investiii;


amplasamentul (judeul, localitatea, strada, numrul);
titularul investiiei;
beneficiarul investiiei;
elaboratorul studiului.

Informaii generale privind proiectul


1. situaia actual i informaii despre entitatea responsabil cu

implementarea proiectului;
2. descrierea investiiei:
-scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiii pot fi atinse
(n cazul n care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de
prefezabilitate sau un plan detaliat de investiii pe termen lung):
- scenarii propuse (minimum dou);
- scenariul recomandat de ctre elaborator;
- avantajele scenariului recomandat;
descrierea constructiv, funcional i tehnologic, dup caz;

3. date tehnice ale investiiei:

a) zona i amplasamentul;
b) statutul juridic al terenului care urmeaz s fie ocupat;
c) situaia ocuprilor definitive de teren: suprafaa total, reprezentnd terenuri din
intravilan/extravilan;
d) studii de teren:
- studii topografice cuprinznd planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu
repere n sistem de referin naional;
- studiu geotehnic cuprinznd planuri cu amplasamentul forajelor, fielor complexe cu
rezultatele determinrilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu
recomandrile pentru fundare i consolidri;
- alte studii de specialitate necesare, dup caz;
e) caracteristicile principale ale construciilor din cadrul obiectivului de investiii,
specifice
domeniului de activitate, i variantele constructive de realizare a investiiei, cu
recomandarea
variantei optime pentru aprobare;
f) situaia existent a utilitilor i analiza de consum:
- necesarul de utiliti pentru varianta propus promovrii;
- soluii tehnice de asigurare cu utiliti;
g) concluziile evalurii impactului asupra mediului;
4. durata de realizare i etapele principale; graficul de realizare a investiiei.

Costurile estimative ale investiiei


1. valoarea total cu detalierea pe structura devizului general;
2. ealonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiiei.

Analiza cost-beneficiu:
1. identificarea investiiei i definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de
referin;
2. analiza opiunilor*1);
3. analiza financiar, inclusiv calcularea indicatorilor de performan financiar:
fluxul
cumulat, valoarea actual net, rata intern de rentabilitate i raportul costbeneficiu;
4. analiza economic*2), inclusiv calcularea indicatorilor de performan economic:
valoarea actual net, rata intern de rentabilitate i raportul cost-beneficiu;
5. analiza de senzitivitate;
6. analiza de risc.
*1) Varianta zero (variant fr investiie), varianta maxim (variant cu investiie

maxim), varianta medie (variant cu investiie medie); se va preciza varianta


selectat.
*2) Este obligatorie doar n cazul investiiilor publice majore.

Sursele de finanare a investiiei


Sursele de finanare a investiiilor se constituie n conformitate cu legislaia n vigoare i

constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local,
credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile i alte
surse legal constituite.

Estimri privind fora de munc ocupat prin realizarea investiiei


1. numr de locuri de munc create n faza de execuie;
2. numr de locuri de munc create n faza de operare.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiiei


1. valoarea total (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(n preuri - luna, anul, 1 euro = ..... lei),


din care:
- construcii-montaj (C+M);
2. ealonarea investiiei (INV/C+M):
- anul I;
- anul II
.................;
3. durata de realizare (luni);
4. capaciti (n uniti fizice i valorice);
5. ali indicatori specifici domeniului de activitate n care este realizat investiia, dup
caz.

Avize i acorduri de principiu


1. avizul beneficiarului de investiie privind necesitatea i oportunitatea investiiei;
2.certificatul de urbanism;
3. avize de principiu privind asigurarea utilitilor (energie termic i electric,
gaz metan, ap-canal, telecomunicaii etc.);
4. acordul de mediu;
5. alte avize i acorduri de principiu specifice.

B. Piese desenate:
1. plan de amplasare n zon (1:25000 - 1:5000);
2. plan general (1: 2000 - 1:500);
3. planuri i seciuni generale de arhitectur, rezisten,
instalaii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialitilor
ce concur la realizarea proiectului;
4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale,
dup caz.

Continutul-cadru
a D.T.A.C
A. Piese scrise
1. Lista i semnturile proiectanilor
Se completeaz cu numele n clar i calitatea proiectanilor, precum i cu
partea din proiect pentru care rspund.

2. Memoriu
2.1. Date generale :
Descrierea lucrrilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea

executrii lucrrilor de construcii, fcndu-se referiri la


- amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrrilor ;
- clima i fenomenele naturale specifice ;
- geologia i seismicitatea ;
- categoria de importan a obiectivului.

2.2. Memorii pe specialiti


Descrierea lucrrilor de :
- arhitectur ;
- structur ;
- instalaii ;
- dotri i instalaii tehnologice, dup caz ;
- amenajri exterioare i sistematizare vertical.

2.3. Date i indici care caracterizeaz investiia proiectat, cuprini n

anexa la cererea de autorizare :


-

suprafeele construit desfurat, construit la sol i util ;


nlimile cldirilor i numrul de niveluri ;
volumul construciilor ;
procentul de ocupare a terenului P.O.T,. ;
coeficientul de utilizare a terenului C.U.T.

2.4. Devizul general al lucrrilor, ntocmit n conformitate cu prevederile

legale n vigoare

2.5. Anexe la memoriu


2.5.1. Studiu geotehnic
2.5.2. Referatele de verificare a documentaiei tehnice D.T., n

conformitate cu legislaia n vigoare privind calitatea n construcii ntocmite


de verificatori atestai de Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i
Locuinelor, alei de investitor.
2.5.3. Avizele i acordurile privind asigurarea, branarea i racordarea la

infrastructura edilitar, dup caz, precum i avizele, acordurile i actele


administrative specifice ale organismelor administraiei publice centrale sau
ale serviciilor de concentrate ale acestora, ( Ministerul Mediului i
Dezvoltrii Durabile, Ministerul Internelor i Reformei Administrative, etc.)
,stabilite prin certificatul de urbanism conform reglementrilor
legale n vigoare i ca urmare a condiiilor speciale de amplasament
i/sau a funcionalitii investiiei, dup caz, obinute n prealabil de
solicitant .
2.5.4. Acordul vecinilor


B. Piese desenate
1. Planuri generale
1.1.Plan de ncadrare n teritoriu
- plan de ncadrare n zon a lucrrii, ntocmit la scrile : 1:10 000, 1:5 000, 1:2 000 sau 1: 1
000, dup caz, emis de oficiul de cadastru i publicitate imobiliar teritorial

1.2.Plan de situaie privind amplasarea obiectivelor investiiei


plan cu reprezentarea reliefului, la scrile : 1: 2000, 1: 1000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dup caz,

vizat de oficiul de cadastru i publicitate imobiliar teritorial, pe care se vor reprezenta :


* imobilul, identificat prin numrul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de urbanism,

descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafaa, lungimea laturilor,
unghiuri, inclusiv poziia i nlimea la coam a calcanelor limitrofe, precum i poziia reperelor fixe
i mobile de trasare;
* amplasarea tuturor construciilor care se vor menine, se vor desfiina sau se vor construi ;
* cotele construciilor proiectate i meninute, pe cele trei dimensiuni (cotele +/- 0,00; cote de
nivel; distane de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor i altele asemenea);
* denumirea i destinaiile fiecrui corp de construcie;
* sistematizarea pe vertical a terenului i modul de scurgere a apelor pluviale;
* accesele pietonale i carosabile din incint i cldiri, plantaiile prevzute;
* planul parcelar al tarlalei n cazul imobilelor nemprejmuite care fac obiectul legilor de restituire a
proprietii.

1.3.Planul privind construciile subterane


Va cuprinde amplasarea acestora, n special a reelelor de utiliti urbane din zona amplasamentului

trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziionarea cminelor radier i capac -, i va fi redactat
la scara 1:500.
n cazul lipsei unor reele publice de echipare tehnico edilitar se vor indica instalaiile proprii
prevzute prin proiect, n special cele pentru alimentarea cu ap i canalizare.

2. Plane pe specialiti
2.1. Arhitectur
Piesele desenate de arhitectur vor cuprinde planele principale privind arhitectura

fiecrui obiect, redactate la scara 1 : 50 sau 1 : 100, dup cum urmeaz :


- planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane i supraterane, cu indicarea
funciunilor i a suprafeelor ;
- planurile acoperiurilor teras sau arpant -, cu indicarea pantelor de scurgere a
apelor meteorice i a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor
din care se execut nvelitorile ;
- seciuni caracteristice n special pe linia de cea mai mare pant, cotele la coam i
la cornie, fundaiile cldirilor nvecinate la care se altur construciile proiectate ;
- toate faadele, cu indicarea materialelor i finisajelor, inclusiv culorile, cotate i cu
indicarea racordrii la nivelul terenului amenajat;
- n situaia integrrii construciilor ntr-un front existent, se va prezenta i
desfurarea stradal prin care se va arta modul de integrare a acestora n esutul
urban existent.

2.2. Structura

2.2.1 Planul fundaiilor (scara 1:50) i va releva :


- modul de respectare a condiiilor din studiul geotehnic;
- msurile de protejare a fundaiilor, la care se altur construciile proiectate.
2.2.2. Detalii de fundaii
2.2.3. Proiect de structur complet
Se prezint pentru construcii cu mai multe subsoluri i cel puin 10 niveluri.

2.3. Instalaii
2.3.1. Schemele instalaiilor
Se prezint parametrii principali i schemele funcionale ale instalaiilor proiectate.
2.4. Dotri i instalaii tehnologice
n situaia n care investiia urmeaz s funcioneze pe baza unor dotri i instalaii
tehnologice,
determinante pentru configuraia planimetric a construciilor, se vor prezenta :
2.4.1. Desene de ansamblu
2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic
Fiecare plan prezentat n cadrul seciunii II Piese desenate va avea n partea
dreapt jos
un cartu, care va cuprinde : numele firmei sau al proiectantului elaborator, numrul
de nmatriculare sau numrul autorizaiei, dup caz, titlul proiectului i al planei,
numrul proiectului i al planei, numele, calitatea, i semntura elaboratorilor i ale
efului de proiect.

Documentaia tehnic D.T. pentru autorizarea

executrii lucrrilor de construcii se mai


ntocmete , in afara D.T.A.C, si pentru :
- autorizarea executrii lucrrilor de desfiinare

D.T.A.D. ;

Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea - partiala sau totala a constructiilor si instalatiilor aferente, precum si a oricaror
amenajari se face numai pe baza autorizatiei de desfiintare
obtinute in prealabil de la autoritatile administratiei locale.
Autorizatia de desfiintare se emite in aceleasi conditii ca si
autorizatia de construire, in conformitate cu prevederile planurilor
urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora, potrivit legii.

- autorizarea executrii organizrii lucrrilor

D.T.O.E.
Documentaia tehnic de organizare a execuiei lucrrilor D.T.O.E.

este necesar n toate cazurile n care se realizeaz o investiie i


se prezint, de regul, mpreun cu documentaia tehnic pentru
autorizarea executrii lucrrilor de construcii, n condiiile legii.
Documentaia tehnic de organizare a execuiei lucrrilor trebuie
s cuprind descrierea tuturor lucrrilor provizorii pregtitoare i
necesare n vederea asigurrii tehnologiei de execuie a investiiei,
att pe terenul aferent investiiei, ct i pe spaiile ocupate
temporar n afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public,
dup cum urmeaz :

Continutul-cadru al Proiectului Tehnic

A. PRILE SCRISE
1. Date generale:
-

denumirea obiectivului de investiii;

- amplasamentul (judeul, localitatea, adresa potal i/sau alte date de identificare);


- titularul investiiei;
- beneficiarul investiiei;
- elaboratorul proiectului.

2. Descrierea general a lucrrilor


2.1. n cadrul seciunii "Descrierea lucrrilor" care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri

asupra urmtoarelor elemente:


a) amplasamentul;
b) topografia;
c) clima i fenomenele naturale specifice zonei;
d) geologia, seismicitatea;
e) prezentarea proiectului pe specialiti;
f) devierile i protejrile de utiliti afectate;
g) sursele de ap, energie electric, gaze, telefon i altele asemenea pentru lucrri definitive i
provizorii;
h) cile de acces permanente, cile de comunicaii i altele asemenea;
i) trasarea lucrrilor;
j) antemsurtoarea;
2.2. Memorii tehnice pe specialiti

3. Caietele de sarcini
Sunt documentele care reglementeaz nivelul de performan a lucrrilor, precum i cerinele,

condiiile tehnice i tehnologice, condiiile de calitate pentru produsele care urmeaz a fi ncorporate n
lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, ncercrile, nivelurile de tolerane i altele de aceeai natur,
care s garanteze ndeplinirea exigenelor de calitate i performan solicitate.
Caietele de sarcini se elaboreaz de ctre proiectant pe specialiti, prin dezvoltarea elementelor
tehnice cuprinse n plane, i nu trebuie s fie restrictive.
3.1. Rolul i scopul caietelor de sarcini:

a) fac parte integrant din proiectul tehnic;


b) reprezint descrierea elementelor tehnice i calitative menionate n plane i prezint informaii,
precizri i prescripii complementare planelor;
c) planele, breviarele de calcul i caietele de sarcini sunt complementare; notele explicative nscrise n
plane sunt scurte i cu caracter general, viznd n special explicitarea desenelor;
d) detaliaz notele (notele explicative nscrise n plane n. mea) i cuprind caracteristicile i calitile
materialelor folosite, testele i probele acestora, descriu lucrrile care se execut, calitatea, modul de
realizare, testele, verificrile i probele acestor lucrri, ordinea de execuie i de montaj i aspectul final;
e) mpreun cu planele, trebuie s fie astfel concepute nct, pe baza lor, s se poat determina
cantitile de lucrri, costurile lucrrilor i utilajelor, fora de munc i dotarea necesar execuiei
lucrrilor;
f) elaborarea caietelor de sarcini se face de ctre proiectani - arhiteci i ingineri specialiti -, pentru
fiecare categorie de lucrare;
g) stabilesc responsabilitile pentru calitile materialelor i ale lucrrilor i responsabilitile pentru
teste, verificri, probe;
h) redactarea caietelor de sarcini trebuie s fie concis i sistematizat;
i) prevd modul de urmrire a comportrii n timp a investiiei;
j) prevd msurile i aciunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea n mediul natural a
deeurilor) dup expirarea perioadei de via (postutilizarea).

3.2. Tipuri de caiete de sarcini

3.2.1. n funcie de destinaie, caietele de sarcini pot fi:


a) caiete de sarcini pentru execuia lucrrilor;
b) caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente

tehnologice i confecii diverse;


c) caiete de sarcini pentru recepii, teste, probe, verificri i puneri n funciune;
d) caiete de sarcini pentru urmrirea comportrii n timp a construciilor i coninutul
crii tehnice.
3.2.2. n funcie de categoria de importan a obiectivului de investiii, caietele de
sarcini pot fi:
a) caiete de sarcini generale, care se refer la lucrri curente n domeniul
construciilor i care se elaboreaz pentru toate obiectivele de investiii;
b) caiete de sarcini speciale, care se refer la lucrri specifice i care se elaboreaz
independent pentru fiecare lucrare.

3.3. Coninutul caietelor de sarcini

Caietele de sarcini trebuie s cuprind:

a) breviarele de calcul (Lucrare n care sunt expuse sumar noiuni, date, etc. dintr-un anumit

domeniu), care reprezint documentele justificative pentru dimensionarea elementelor de


construcii i de instalaii i se elaboreaz pentru fiecare element de construcie n parte.
Breviarele de calcul, prezentate sintetic, vor preciza ncrcrile i ipotezele de calcul, precum i
tipurile de programe utilizate;
b) nominalizarea planelor care guverneaz lucrarea;
c) proprietile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerane, probe, teste i altele

asemenea, pentru materialele componente ale lucrrii, cu indicarea standardelor;


d) dimensiunea, forma, aspectul i descrierea execuiei lucrrii;
e) ordinea de execuie, probe, teste, verificri ale lucrrii (programul de urmarire a calitatii

lucrarilor executate pe santier-);


f) standardele, normativele i alte prescripii, care trebuie respectate la materiale, utilaje,

confecii, execuie, montaj, probe, teste, verificri;


g) condiiile de recepie, msurtori, aspect, culori, tolerane i altele asemenea.

4. Listele cu cantitile de lucrri

Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificrii

valorice a lucrrilor i conine:


a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv
b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrri, pe obiecte
c) listele cu cantitile de lucrri pe categorii de lucrri
d) listele cu cantitile de utilaje i echipamente tehnologice, inclusiv
dotri
e) fiele tehnice ale utilajelor i echipamentelor tehnologice
f) listele cu cantiti de lucrri pentru construcii provizorii OS
(organizare de antier)

5. Graficul general de realizare a investiiei publice

Graficul general de realizare a investiiei publice reprezint


ealonarea fizic a lucrrilor de investiii/intervenii.

B. PRILE DESENATE

Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza crora se elaboreaz prile
scrise ale acestuia, cuprinznd toate informaiile necesare elaborrii caietelor de sarcini i
care, de regul, se compun din:
1. Plane generale:
Sunt plane informative de ansamblu i cuprind:
plana de ncadrare n zon;
planele de amplasare a reperelor de nivelment i planimetrice;
planele topografice principale;
planele de amplasare a forajelor i profilurilor geotehnice, cu nscrierea condiiilor i a
recomandrilor privind lucrrile de fundare;
planele principale de amplasare a obiectelor, cu nscrierea cotelor de nivel, a distanelor
de amplasare, orientrilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment i planimetrice, a
cotei 0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor i distanelor principale de amplasare a
drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor i altele asemenea;
planele principale privind sistematizarea pe vertical a terenului, cu nscrierea volumelor
de terasamente, spturi-umpluturi, depozite de pmnt, volumul pmntului transportat
(excedent i deficit), a lucrrilor privind stratul vegetal, a precizrilor privind utilajele i
echipamentele de lucru, precum i a altor informaii i elemente tehnice i tehnologice;
planele principale privind construciile subterane, cuprinznd amplasarea lor, seciuni,
profiluri longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj i armare, ariile i marca
seciunilor din oel, marca betoanelor, protecii i izolaii hidrofuge, protecii mpotriva
agresivitii solului, a coroziunii i altele asemenea;
planele de amplasare a reperelor fixe i mobile de trasare.

2. Planele principale ale obiectelor


Sunt plane cu caracter tehnic, care definesc i expliciteaz toate elementele

construciei.
Se recomand ca fiecare obiect subteran/suprateran s fie identificat prin numr/cod i
denumire proprii.
Planele principale se elaboreaz pe obiecte i, n general, cuprind:
2.1. Plane de arhitectur
Definesc i expliciteaz toate elementele de arhitectur ale fiecrui obiect, inclusiv cote,
dimensiuni, distane, funciuni, arii, precizri privind finisajele i calitatea acestora i alte
informaii de aceast natur.
2.2. Plane de structur
Definesc i expliciteaz pentru fiecare obiect alctuirea i execuia structurii de
rezisten, cu toate caracteristicile acesteia, i cuprind:
planurile infrastructurii i seciunile caracteristice cotate;
planurile suprastructurii i seciunile caracteristice cotate;
descrierea soluiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuie i montaj
(numai n situaiile speciale n care aceasta este obligatorie), recomandri privind
transportul, manipularea, depozitarea i montajul.
2.3. Plane de instalaii
Definesc i expliciteaz pentru fiecare obiect amplasarea, alctuirea i execuia
instalaiilor, inclusiv cote, dimensiuni, tolerane i altele asemenea.

2.4. Plane de utilaje i echipamente tehnologice

Vor cuprinde, n principal, planele principale de tehnologie i montaj,

seciuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, tolerane, detalii montaj,


i anume:
plane de ansamblu;
scheme ale fluxului tehnologic;
scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri;
scheme ale instalaiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de
automatizare, comunicaii, reele de combustibil, ap, iluminat i altele
asemenea, precum i ale instalaiilor tehnologice;
plane de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de
amplasare, prestaiilor, sarcinilor i a altor informaii de aceeai natur,
inclusiv a schemelor tehnologice de montaj;
diagrame, nomograme, calcule inginereti, tehnologice i de montaj,
inclusiv materialul grafic necesar punerii n funciune i exploatrii;
liste cu utilaje i echipamente din componena planelor tehnologice,
inclusiv fie cuprinznd parametrii, performanele i caracteristicile
acestora.

2.5. Plane de dotri


Cuprind plane de amplasare i montaj, inclusiv cote, dimensiuni, seciuni, vederi,

tablouri de dotri i altele asemenea, pentru:


piese de mobilier;
elemente de inventar gospodresc,
dotri PSI,
dotri necesare securitii muncii,
alte dotri necesare n funcie de specific.
NOT:
La elaborarea proiectelor materialele, confeciile, utilajele tehnologice i
echipamentele vor fi definite prin parametri, performane i caracteristici.
Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mrci de fabric, productori ori
comerciani sau la alte asemenea recomandri ori precizri care s indice preferine
sau s restrng concurena.
Caracteristicile tehnice i parametrii funcionali vor fi prezentai n cadrul unor limite
(pe ct posibil) rezultate din breviarele de calcul i nu vor fi date n mod determinist, n
scopul de a favoriza un anumit furnizor (productor sau comerciant).