Sunteți pe pagina 1din 1

1tJ,/11 1014

1t:37

FAli

ts rtrrf

MANAGEMENT

dWffi
Tel.:+40-234-585.071 ; 585.033; 578,970; Fax:+40-234's'19.042
e-mai I : oflice@d gagpcbacau. ro

cod operator date personale 2092

CATRE,

o.p.A.

ls+r.

1ITUL

In atentia mflnflgerului de caz

Prin prczenta va adusem la cllnostinta faptul ca Autoritatea Nationala pentru


Protectia Copilului si Adoptie, ne-a solicitat o situatie cu privire la toti managerii de caz
pentru copiii care se afla cu masura de plasament atat in cadtul D.G.A.S.P.C. Bacau cat si in
cadrul Organismelor Private Autorizate de pe raza judetului Baeau.

acest sens, va adresam rugamintefl sa vfl reactualizati toate informatiile cu


privire la fiecare copil/tanil pentru care sunteti manager de cM, conform etapelor:
managemenfului de caz, penku a putea raspunde eu operativitate in eventualitatea in care
veti fi contactati pentru a furniza informatii r:u privire la aceste cazui.

In

Cu respect,

srr sfinvrcru

DIRECTOR

LAUHA MIIIAI

0tInspector de sperialita te
Mihaela Nica

;{d,
l\

/\
MN/1 ex,/extern
Iaxl arhivare ex. orlglnel adrese 2014