Sunteți pe pagina 1din 246

TACTICA

JOCULUI DE AH

FEDERATIA ROAIIII'A DE A"

TACTICA
JOCULUI

DE SAH

EDITURA

U NI U NII

DE

C U LT U RA

FIZICA I

SPORT

Coperta; RADU DRAGOMIR

CUVINT INAINTE
StudiUl teoriei ahulul este altdzi mult mai dificil decit in trecut.
Spre deosebire de maetrii epocii hei Andersen i Morphtl, j"Uc4toTii modern! nu se mal pot baza numai pe: taiem. Fdrd un studiu serios al teoriei
nu se poate juca intr-un concurs, impotriva. unor adver.an bine pregdtifl.
In turnede de a.stdzi, aldturi de fCYT4 proprlu-zUii de joc, cunotinele
te01"etice joacd un. rol foane Insemnat
Multd tmeme studiul ahldul s-a limitat f4 analiza deschiderilO1", care
a luat o dezvoltare extrem de mare (poate chlaT dispropori01U1t fafd de
importana acestei faze a partidei) i f4 cercetarea finaJlIriZor, domeniu
n care incd de la sllritul secolului tTecut s-a 4juns l4 un stadiu 4V4f1Sat
datoritd excelentei luerdn alu! J. Berger. In comparaie cu numeroasele
lucrdri asupra deschiderilor i finalurilO1", studiul jocului de mijloc a rdmas
in urmd. A 'rebuit 8d tTeac4 peste o jumdta.te de secol pe:ntm a se ajunge
de la teoriile lui Steinitz i TaTr4Sch l4 concepiile stTategice moderne,
Iar '" domeniul tacUtii, lucrurile au stat # mai rdu, datoritd prerii greite (dar foarte Tdsptndite) cd 4Tf4 combinafie! nu se poote invdta. ~ Vezi"
sau "nu vezi" o combinaie i aceasta depinde numai de talent. Incontestabil, talentul, ca:J)(lCitatea de a "t--edea" combinajj pe: tabla de ah
este esenial, mal ales din punctul de vedere aI ahului de performan
dar, cum s-a demonstrat in ultimul timp, i aspectele tacticii pot fi studiate, combinaiile - zborul avinta.t aI fanteziei a.histe - pot fi ristemat/zale, iar prin antrenament orice jucdtor 4i poate deZ1Xllta, in msura
apritudinilor pe care le are, capacitatea de a calcula variante complicate.
Incetul cu incdtd, studiul ;ocului de mi;loc n ah a prog-resat.
Lucrrile lui Nimzovid, I Reti i Tartakower au contribuit mult la dezvoltarea strategiei. De a.semenea in domeniul tacticii au inceput $d se
fac4 ncercdri de cercet4re sistematicd a combinaiilor. "Mittelspiel"-ul
lui P. Romanovski (1929), "Kombi1l4tionen" de K. Richter (1936) au ar4tat
cit de Vl1St i di.ficil de explaTat elite acest domeniu. In ultlmul timp, o
serie de articole ale teoretidenilO1" sovieti.ci, publtc4t.e in revista ,,$ahmat
v S.S.S.R.N i cartea lui G. M. Lisiin: "Strateghia I taktika ahmatnogo
iSlkustva" (1952) au marC4t progreSe tnsem1l.ate in studiul stra.tegiei i,
mai ales, al tacticii ahuIui.

TACT/CA IN

AH

I LEGTURILE

EI
CU STRATEGIA

TAcnCA 1:-; SAH SI LEGATURILil EI CU S'llIA"TeGIA

52. Tgl- dl
53. R.c2:e3
54.Tdl- d6 +

Nd4- e3

Ne3- el

Sau 54.Rc2 R:g5 i negrul dtigA


PI.in inaintarea pionu1ui ,,of" .
!W
65.. Td6- b6
S6. Re3-d3
51. Tb6- b8
klbu l cedeazA.

Rt8:r5
r4- f3
R(5- f4
Rf4 -13

Rezumind desfurarea acestei


partide din punctul de vedere al
continutului ei strategic i tactic,
o putem irnpri in urmtoarele
faze :
Mu'lrile 1- 16: Faza de deschldele. Cu o lovitur tacticA ingenioas. negrul obine avantaj poziiona!

iniiativa.

Ambele pAri
urml'u"ind scopuri strategice diferite. Albul caut 5-41
incheie dezvoltarea i sA obin o
pozitie armonioasA a pieselor; negrul caut sA slAbeasc i mal mult
poziia de pioni a irlbului (ceea. ce
Mutirlle 16-32:

manevreaz

17

plaseze caii pe
i sA exercite presiune asupra pionului b2
prin aducerea nebunului la 16. In
'realizarea acestei ultime idei negrul
face o inexactitate care d albului
ii

reuete),

sA-i

cimpuri tari n centru

contra-anse.

Mutvi.le 21- 31 : O greealA a aIbulul permite negI"ului s rewlve


pe cale combinativil. -problema concretizrii avantaj ului su
poziio
naI. In unna combinaiei negrului
.se ajunge la o poziie de final care
necesitA o apreciere nouA din punct
de vedere strategic.
Matlrlle 32-54: Aprecierea strategicA a POZiiei rezultate in urme
combinaiei negrulul, arat c negrul a obinut un avantaj decisiv.
Realizarea acestui avantaj nu se
poate face InsA decit printr-un joc
tactle foarte bun, presArat cu mici
combinaii caracteristice. Trebuie remarcat c micile inexactitAi ale
negrului in aceast fazA a partidei
n-au fAcut declt s prelungeasc
jocul, ele nepenniind albului s
obtinA anse reale de salvare.

TEORIA COMBINA TIEI

ce ESTE COMBINATIA

Aceast

definiie este acceptat


de Kotov', dei nici ea nu lace
deosebire ntre combinaia cu sacrllicli i manevra combinativ (varianta fortat Ir sacrificii). In
legtur cu 'a ceasta este deooebit
de interesant ncercarea lui M. M.
Botvinnik. de a defini combinaia,
pornind de la ideea fundamental
c elementul esenial al combinaiei este sacrificiul. Intr-un articol
publicat in 1939 2, Botvinnik, pornind de la definitia lui Romanovski, arat c ea nu este completA,
deoarece n cuprinsul ei intr i
manewele forate. Intre alte exemple Botvinnik citeaz i cun06Cutul
studiu al lui R. Reti, n care "albul
obine remiza cu ajutorul unei variante frumoase si forate. Dup
Romanovski aceasta este o combinaie 3. In realitate nu e nici o

(1.R,7!

h2

. d

h4 2. Rf6! Rb6--! ... U .5. Rc6!


Rb7 5.Rd7 I _
.5.Re5! R:di
4.Rf4 h.5 5.R(l.

I In "Mofl.n. u c... 'oare a lui A. A.


AI.hin" pa,. 17!,
21n revi, ,ah", , v S.S.S.R".1939,p.,.
115-118.
, Ambelt pJr; fu ",utl.; fort fi ,t oh
lin. un ...nl aj pulm partn actyl.

combinatie: este un

21

exemplu de

manevr elegant."

i,

in continuare, Botvlr,nik caut


deosebirea dintrE"
combinaie i manevra forat:
"Pentru combinaie este caracteristic sacrificiul. ahistul este nvat de la primii si pai in l5ah
c un pion este egad cu un pion,
nebunul este egal cu trei pioni,
tumul este mai tare decit calul.
Or, in combinaii, aceste raporturi
de valoare se prbuesc. Valoarea
obinuit a figurilor Se schimb!\ in
oarecare msur - de fapt vorbind
concret aceasta i inseamn un sacriliciu (desigur un sacrificiu corect,
deoarece vorbim de combinatii).
Este interesant de remal''Cat c raporturile obinuite de valoare dintre figuri nceteaz uneori s funcioneze de-a lungul unei serii ntregi de mutri, iar trecerea ntr-o
astfel de situatie nu se face treptat
ci brusc (printr-un saH). I tot 8a,
in orice combinaie, trebuie s.
existe o revenire bruscA (prin salt)
la conditiile obinuite, in care nebunul va fi din nou egal cu trei
,p ion!, dama mai tare dect turnul
etc. Dac combinatia este de o singurA mutare, atunci aceste dou
salturi se suprapun."
Pe baza acestor oonsideraii, Botvinnik ajunge la concluzia c "combinatia este o v arian~ forlatA eu
sacrificiu", in timp ce "manevra.
fOratA este o varlantl fortati liI'1
sa.erlficiF', iar ,,manevra pcnitlonall
esle depluarea unei figuri sau a.
unul grup de figuri pe aUi pozlile."
In consecin, cunoscuta combinaie din partida Botvmnik_Capa_
blanca (Amsterdam, 1938) nu are,
dup prerea lui Botvlnnik, decit
douA mutri: 30.Na3!! i 31.Ch5+ 1,
restul nefiind decit o manevrA for-

sA

stabileasc

ati.

Il. E la bora rea


Pentru uzul practic este important s stabHim care sint etapele
prin care trece elaborarea unei
combinatii. Analizind oricar e comb inatie cun06cut (bineineles , care
i ndepl inete conditiile definiiei stabilite mai sus) constatm c e fectuarea ei trebuie s treac , din
punctul de vedere al juctorului,
prin urmtoa rele faze:
1) Stabilirea ex ist.entei un Or pr emize fav orabile, car e lac probabil
exi.sten$a une i combinatII ntr-o a,.DumU~

pO'Zi~l e.

2) G lsirea ide ii (a temei) p r incipa le a co mbin a tic i.

3) Calcu.larea conc ret a ser ie i


d e m u tri car e tormeaz combl-

na1ia.
4) Aprecierea

conseeine~or

com -

bi na~i el .

Aceste etape rezum Pl'ocesuJ de


gindire pe C3re-l efectueaz un
juctor care face o comb i naie. In
decursul unei partide, desigur adeseori aceste etape se suprapun,
efortu l concentrndu-se in special
asupra calculului variantelor i asupra aprecierii pozitiei fi na le , J uctorii buni de combinaUe, datorit talentului i experienei , reuesc s sesizeze aproape instinctiv
pre-lena combinaiilor in diferite
poziii, n specLad dac ele decurg
in mod logic din desfurarea ,n ormal a planului sllra1egic,
In Jegt.u.r cu aceasta, experiena a artat c .exist n genera.!
dou categorii mari d e combinaii,
Unele constituie o consecin fireasc a planurilor strategice,
o

combiD 8 iilo r

incununare logic a ,lor i sint caracterizate pl'intr- o g sire u oar a


ideii combinative, daL' necesit un
caloul mai dificil al variantelor ;
altele. in care lucrul cel mai greu
este gsi rea ideii, In timp ce calculul concret este rativ uor, Aceast a doua categorie de combinatii este foarte rspndit i vari at, Combinat ii de acest fel , tnelegate de p lanuri strategice, s u rvin nthnpl tor, datorit nesfrite
lor posibiliti tactice pe care le
cuprinde ahuL La baza partidei
de ah stind mu t:rile, jocul tactic, orice greeal, orice neatentie,
orice calcul superficial al variantelor, poate da ocazie ad ve rsarulu i
s fac o combinaie sau s dea
o lovitu r tactic neateptat,
Exist unii juctori care datorit talentului pe care-I au de a
"simi" posibilitile tactice pe car e
le ofer poziia, caut s joace ct
mai complicat , s creeze ct mai
multe posi biliti combinative, neglijind lupta strategic sau urm1-n d
planuri strategice banale, Experiena a d ovedit c un a stfel d e stil
de joc nu rezist n faa -unui adve L"Sar care. 1l' s n eglijeze aspectul tactic al jocului, este capabil 5 elaboreze un ,p lan strategic
superiOl', De altfel, lucru semnificativ, practica a artat c cele mai
frumoase i mai elegan te combinaii sint consecina J:inal a <realiz r i i
u,n u i plan strategic profu nd.
Un exemplu clasic d e combinatie
strlucit d erivind
d intr-un plan
strategic b ine alctuit este ncheierea cunoscutei partide P achman-

'.

COMBINA lll.E ELEMENT ARE

N um1irul
i varietatea combinasint foar te m ari. S tudierea lor

iilor

sistematic

nu se poate face dec t


porni nd de la si mpl u spre complex, de la combina ia elemen tar
scurt i cu obiectiv limitat, spre
combinaiile com plexe care cuprind
mai multe combinaii elemen tare.
Deci, i n primul -rnd trebu ie c.'Cum ina te d iferitele tipuri de combinaii simple. Aceste tipuri de comb i naii V OI' fi clasificate in raport
cu ideea (tema) ca re le st la ba z.
P ractica a arta t c diferitele
tipuri de combin aii simp.!e pot i i
mprite n urmtoarele categorii :
1) Combinatii bazate pe legarea
s au de-.d egarea. f igurilor.
2) COmbinatii

bazate

pc

supra -

f igurilor aprrii.
3) Combina ii bazate p e i ntedefar ea. liniilor de ac iun e a le f igufilor adverse.
4) Combi naii bazate pe alac dubIu i ah prin descoperire.
i n crca.r ea

5)

Combina i i

bazate 'PC deschiderea u nor linii sau dla.(ona!e.


6) Combinaii bazate pe slAblclunea liniei a 8-a.
7) Com bi naii bazate pe ~ugzwan g.
8) Combinalii bazate pe a utoblo-

ciri.
bazate pe indepArtarea (eliminarea) figurilOr apAr
toare ale adve rsarului.
10) Combi nati i bazate pe prinderea
unor f ig uri adverse.
A ceas t mp rire nu
este cea
mai com plet cu pu tin1\., Pen tru
scopuri practice am evitat ins o
div i:--..a re prea mare a tipurilor de
combinaii, deoa rCi::e aceasta d uce la
o fracionnre prea .mare a materi alului, ceea ce fngreuia:z In ma re
m su r sislema tizarea lui. O clas ificare mai si mpl este m a i u or
de rei n ut i in consecin , mai
util , d in punctul de vedere a l j()cu1ui practic.
9) Comb ina ii

1. Combinatii bazate pe legarea sau dezlegarea Cil!:urilor


Prin l egare se inel ege a cea si.n care o pi es nu iJ)08te
muta deoarece ar desehide linia de
aciune a unei piese adverse asupra
u nei piese proprii, oreind prin aceasta un dezavan taj. Legarea poate
fi absolu t, atunci clnd deplasarea
piesei legate ar l sa rege le in ah ,
ceea ce nu este permis de regulile
jocului. Poziia A din diagrama 9
prezintA o legare absolu t. I n ,p0zi i a B legarea este relati vi., deoarece da ma neagr intr-adevr nu
.p oate muta pe linia a 7-a, dar are
la d ispoziie dou cmpuri pe cotuaie

Ioana ~g" (g6 i g5), in afa ra faptului c prin sch imb la g4 poate
anula complet lega rea. i n1ai 1' Clativ este legarea n
pozii a C,
unde t urnul poate eventual p l'si
cmpul b2, ls nd dama in priz,
dac lucrul acesta. este justificat de
a lte ava nta je.
Legarea micoreaz i n f oarte ma re
msu r1\. (clnd e relati v ) sau complet (clnd e a bsolut) , li bertatea de
micare a unei figu l"i. O figur 1~
gatA nu mai poate participa cu
aceeai efi cacita te la lupta general
i nu-i mai poate indeplini sar-

CO~18IN"n l

8AZAm

i negrul a
cedat. Pe lng dez~
avantajul material, ameninarea Rg2
este decisiv.
O combina ie clasicII. pe aceeai
tem a incheiat una di n tre cele
mai frumoase partide ale lui Steinitz.

PE

SUPRA INCARCARE

39

gele. din cauza 2.Tel + M6 (2 ...Rd8


3.Ce6+ Re8 4.Cc5+ De7 5.Dd7.J..)
3.Tdl+R c5 4.D :d 7. Acum s~ar p
rea cii. negrul se apArA., cci toate
figurlle albe s1nt atacate.
2.T e'7-n + !!
Albul continuA s tolOlleasoe "supra...JncArcarea". Dama nu poate lua
tumul din acelai motiv ca i la
mutarea precedent, Iar d ac ia
regele. atunci albul poate bate la

'"

Bor de/ek n

d7 cu ah !

Rl8- 18

2 . .

3.TM'--r'7+ !
Aceeai

temA!
ReS- b8

3 , ,

La S... ru8 ar ti u rmat 4.C:h7+

Rb8-18
Ra8-b8

4. Tt'7:b'7.J.. !
5. Tb'7-g7+

6. 0g4- b4 +

rrul1Ieu! de

!~

Halt' D,I , 1895)

Aici "supra~ncrcarea" damei neg re este mal greu de constatat.


l nbr-adevr. se vede clar c d ama
trebuie sA apere turnul ca (care
este atacat de dou ori, de turnul
el s i de dama. g4 i nu este ap~
ra t d e calul e7 care este legat),
dar .nu se vede de ce dama trebuie
s apere i calul e7, care este ata~
cat n u mai odat i este deja ap
rat de rege. Tocmai rspunsul la
aceast a doua intrebare a dus pe
Stein it z la efectuarea combinaiei
u rmtoare:

1. Te1 :e'7+ !!

ReS- fS

T ur nul nu poate fi luat cu dama


d in cauza 2.T :c8+ i nici cu re-

Seria de ahuri pe linia a 7~a a


dus la ,luarea pionulul h7, ceea ce
tace posibil aceast pAtrundere
decisivA a damei.
Rb8:,7
Rc"7- f8
Rt8- e7
Re?- eS
Re8-e'7
Re'7-d8
Dd7-e8
Rd8-d'7

6 . . ..
'7. Db4- b'7+
8. Db7- b 8J..
9. Db8-g7J..
10. Dg7- , SJ..
lI. D, 8-"+
12. Dt7- f8+

13. Cg5- f7+


14. Dt8-d6 mat.
Poziia

aa-numJ~
(epolei! sin t

tinaHI. prezintA

tul "mat cu

epolei"

turnul c8 i dama e8, care blofu!::a regelui negru).


Pentru incheiere. un exemplu din
campionatul R.P.R. p e 1956. I n p0zitia d in diagrama 28, .n egrul a folosit supra~incrcarea dame! albe
(care trebuie s apere turnul el i
calul d3) i n felul urmtor:

cheaz

COMBI:-IAnl

acum

BAZATil PE

Cc4 pare s
partida. EI a scpat nsA
din vedere frumoasa replic: 3.Ng3
--c5 !! carc ctig partida. Nebunul
n u poate fi luat cu turnul din
cauza 4.D:ca+ Nfa 5.T:b2 i albul
rmine cu un turn n ,p lus, nici cu
dama din cauza CI7 + (in aceast
variant apare i tema atacului dU 4
blu). Dup 3... Dg6 4.N:b2 N:b2 5.
T:b2 negrul a ,rmas cu o calitate
mai putin i a pierdut repede.
Nu ntotdeauna interferena este
dubl. Adeseori, in practicA, se pune
problema de a interfera linia de
aciune a unei singure piese adverse care aprA un anumit punot.
Astfel. de exemplu, in poziia din
diagrama 39, dacA albul ar putea
lua cu turnul la f7, negrul n-ar
putea paJ.a matuJ.
ameninarea.

d ecid

INTERFERENA

d5 Z.T:f7 (merge i 2.C:d5+ ) 2...Td7


3.C:d7 Rg8 4.Dt7 mat.
fn aceast poziie complicat in
care ambii regi sint expui primejdiei, albul a gsit o combinaie
surprinztoare :

".

Mllh ildinoIJ

39
Anas/aSll/1i

Bahli ar
Uucall

la

T.,hDI,

1959)

1. Tfl3-e3!!
Explicatia

acestei mutAri este


continuarea 1.Dfa+
Rh5 2.D13+ Rh6 nu d nimic, de
aceea este necesarA partici.parea
nebunului la atac pentru a da un
ah de pe diagonala dl- h5. Lucrul acesta nu se poate realiza <prin'
l.Nd5 din cauza rspunsului e5e4+ . Dup l.Te3 se inchide diagonala damei negre spre cimpurile
f4 i g5 si contraatacul e5- e4 nu
mai este cli.cace deoarece albul rs
punde 2.Rg4.
urmtoarea:

1'. UrStaml
Uu(O t5 1.. Rlmnicul vn<u, 10 IlH S)

Pundul n este apArat de dama


deci este necesar ca linia
de actiune a acestei piese spre fi
s fie intrerupt. Lucl1ul acesta se
obine prin I.Nb7- d5! A()um dama
neagrA este atacat i negrul este
obligat si\. ia la d5 cu tu rnul: 1...T :
neagr,

1. , .

Del - al

Varianta principal a combinatiei era urmtoarea: 1...d :e3 2.018+


Rh5 3.Ne2+ Rg5 4.daD + ! (In<l.epr
tarea figurii aprtoare) 4... N:d8
5.C4+ ! e:!4 fi.D:f4 mat.

,o
figuri .pentf;u a pune in
o aa-numitA "baterie":
1. Ce6:g7
2. Dd2:h6 + !!

funciune

Rh7 :g'l'
Rg7:b6

Si acum .. bateria", compus:1 din


tu rn ul ha i nebunul h4, intr in
funci une aducnd d ecizia printr-un
ah prin descoperIre:

3. Nht-(6++ mat.
in poziia din diagrama 53 a
albul reia la aS, atunci dup,\ T:e5
se restabilete echilibrul material
i jocu l este egal.
De asemenea,
fi nalul de patru tu.m url care ar
rezulta dup l.N:c6 T :c6 2.!:eS este
egal.
Dac

2. Tg3- g8+ !
Prin acest pseudo-sacrificiu regele negru este atras pe cimpul
nefavorabil g8 unde va ti exp!.ls
aciun ii "bateriei" albe care se form eaz.

2.
3. Tel: e6
4. c4:d5
5. 'l'e6- e<j

Rf8:g8
Td8:d5
Cc6-d4
n egrul a cedat

Forla unei "baterii" se p oate manifesta chiar dacA ea nu intr efecti v in funciune. In poziia di n
d iagrama 54. albul a jucaL;

"

V. 51111.' " "

53 "
F. N/cMllu

5. Furmull
(A I

17ln

C>mpi.,n~!

~l

U. R S S,

19~9)

Th. Xic"'-Itil
de

fin.1I a le ICampian.,ului
publiuo. Su<urqti 19511)

~_

1. Da3- b2!
dUP

Albul gsEte o interesant p0sibilitate de a folosi poziia momentan nefavorabil a pieselor ne-

gre, pentru a crea o baterie.


1. NrZ- d5

e5:f4

a cesta este for tat, de-.


I...Tf6 2.f:eS T C2+
3.Rgt se pierde calul.
Rspunsul
oarece dup

care amenintarea 2.C;g6+


pe negru s piard cel puin un pion, Este interesant c in
aceast poziie, "bateria'; nu amenin t direc t sah prin descoperire,
ci la a doua mu tare.
oblig

1. .

Ca-d

Acest atac este necesar pentru a


evita piet'deri mai mari.

IIl.Oc:tlREA SAU I. UIIERAk EA C/\lPUR/I.o R

DbS ii atinge scopul: pionul t7


nu mai poate muta i regele negru
este fcut mat.
Tot atit de importate pentru jocul practic sint combinaiile al
cror obiectiv este eliberarea unui
cimp pentru o anumit figurA,

75

sele inutile se sacrificA cu tempo


pentru a laee loc piesei utile.
In poziia din diagrama 134, atacul negru lui pare s fi ajuns la
un punct mort, in timp ce albul
amenin Of8+
urmat de 0:f7+ ,
1:14

11', Schmilfl

E. Engt lmlm
.:\ llllmhd m
U ~<all

pd n

c"ru ~ on d.nI5

(Jun i::; prin cor po"d~n\l

Clasic este exempluL din diagrama


133. Dac albul ar avea pe coloana "h" in locul unui tUI'n, dama,
el ar putea da mat ntr-o mutare,
la h7. Albul a sacrificat mai nainte dou figuri pentru a ajunge la
aceast poziie, tiind c poate obtine forat i fAr pierdere de timp
dama pe coloana " h ", prin urm
toorea combinatie:
1, Thl ~ h 8 + !
2, TdJ - h J +
3, T hl-h8+
oi, Dc l - hl +
5, Dhl ~ b' ma\.

In 193.

In 191 2)

Rg8: h 8
Rh 8~g8

Rg: h8
Rh 8- g8

Mecanismul acestei combinaii


foarte cunoscute este simplu. Pie-

Piesa care impiedic pe negru


continue atacul este propriul
su turn, care 'nu permite damei
negre s ptrund pe cmpuL a3.
s

De aceea:
1..

dupA cal'e albul aloe de ales intre


douA alternative la fel de rele:
2.R:b3 Oa3+ 3,Rc2 0:c3+ 4.Rd I
D:d3.J.. 5.Dd2 Cc3.J.. urmat de Dbl + ,
sau 2.Rc2 T:c3+ 3.Rd2 T:d3+ 4.
R:d3 D:d4...L.
In cadrul combinatiilor de blocare sau mai exact de ,,9.utoblocare"
pot fi incluse i diversele tipuri de
mal "etouffe" dei caracteristi :::a
principal a acestei combinaii r
mine atacul dublu (vezi pag. 46).

Acum. pentru a scpa de ahul


ctcrn al turnului alb, regele negtu
incearc sA ajung la f6 tntr-un
moment cnd .turnul alb se aUA la
e5 (pen tru a nu fi posibil Ne5 + ),
dar nici aceast manevr nu are
succes.
Rt7- g6
Rg6- f5
RrS- f6

6. . .
7. Te7- e6..L
8. Te6- e5+
9. T e5:a5

Acum. cnd rege!e negru a ocuPAt cimpul f6. capcana pent:-u da ma


neagr este inchis: calul i rcgele negru o mpiedic s scape!
In jocul practic prind erile de figuri survin destul de des, dar ele
nu au o dcsCuraJ'e atit de ele~a nt ca in studii. Ia tA de exemplu
cum s-a des[;"iu l'at lup ta ntr-o partidii prin coresponden jucati. in
U. R.S.S. in 1954---.55, in jurul prln-

9.D:a8 Ne7 IO.b4 N:b4 1l .D:a 7 0- (1


12.0--0 Cd5!) i cu ultima sa mutare amenin prinderea damei
prin 13 ...Ce6 14.Da8 Db6.
13. ebI- c3!

Cea mai bun mutale. Dac 13.


a3 Ne7 i albul trebuie s ret!'ag
calul g5. dup care piel'de dama.
De asemenea nu mergea 13.Nn3 din
cauza 13 .. N:n3 14.C:a3 D:g5 15.D:a 5
Nh3 16.g3 Dg..j 1713 Dd4+ 18.Rhl
b4 aa cum a artat Mazurenko i n
comentariile sale :a partid.

13. . . .

Cd5 - r ..

Mai tare decit 13...Cb6 H.C:b5


D:g5 15.D:b6 Nh3 16.g3 DiS 17.De3
cu anse egale (Sopkov-Novolelnov,
sem ifinala Campionatu lui U.R.S.S.,
1950).
H. Cg5- e4

derii dame! albe.


11111
E . Jlo: lI rfllko

Retr<'l.gerea calului la f3 du ce la
pierdere dup 14 ... Nb7, de exemplu:
15.De3 Cc..j sau l a.Cel N:g2! I G.C:g2
DgS, sau lS.Rhl C:g2 16.R:S2 D~5 + .
1.

fi-f5

IS. Ce4-gJ

Nu mergea 15.a3 din ca m::} 15...


f;c4 16.a:b4 DgS 17.g3 Dg4 de exem-

plu: IfI.De3 Cc4! 19.D:e4 Cd6 20.


De3 Ch3+ 2t.Rg2 Nb7 + 22.rJ C.:;S
etc. Este interesant c negrul foI.,..
sete ndeprtarea damei albe de
teatrul principal de operaii pentru
d iferite combinatii mpoll iva rege-:lui nlb.
15.
H!. a2- a 3
" . O~l rOllf'rhQP

;Albul a citigat in deschidere o


calltnte. ntr- o variant teoretic
mult contl'ovel'sat (I.e" e5 2.Cf3
Cc6 3.Nc4 ~f6 .4:C.~5 , ~~ 5.e:d5 Ca5
6.Nb5+ c6 7.d:CEI b .e6 "B.Df3 c:b5

Nc8- b7

Nu mergea 16.[3 din cauza 16....


Ce6 cu ctigul damei. Din nou, amcnintarea prndel'JJ damei. determin pe alb la anumite apIri.
16.
17. t2 - rJ

Nb7:gZ

COMBINA TII COMPLEXE

C
ombi~aiiile nu se prezint intotdeauna n formele simple pe care
le-am studiat pin acum. tn jocul
practic adeseori ele apar sub forme
mai complicate, cuprinzind de obicei mai multe combinatii elementare, Spre deosebire de combinali!le
simple, combinaiile complexe nu
pot fi clasificate pe baza clementului tactic principal pe care-l contin (de exemplu, legare, intel'ferent etc.), pentro motivul c niciodat un astfel de element nu se
prezint izolat i nu este canlcleristic Intr-() combinaie complicat.
De aceea este necesar un alt criteriu de clasificare i llcesta este
scopul fina.l al combim.~ici, Pentru
atingerea lui
lnll'-o combinaie
complex
pot fi utiliza te oricare
din t re combinatiile simple pe care
ie-am vzut pin acum; astrel, o
legare poate Ci urmat de un atac
dub lu sau de indeprtarea unei figuri aprt oare, pentru ca totul s
se termine cu o pozi\ie de zugzwang!

Pentru uudnta studie rii combicomplexe propunem urm


toarea clasificare a lor, in rapor t
cu scopul final urmI'it:
1, Co mbinaii a l cAror scop rinal
este m a lul (in aceast categorie intr i combinatiile in care apI'a
rea, evitind matul. pierde material).
II, Combinalii d e aprare (pat,
ah elern),
111_ Comb in a ii a l ~ror scop lina l este oblinerea uO\li a va nta j material sau poziional (bazate de obicei pe fol06irea pozitiei pl"oaste a
figurilor ad verse).
In afa ra acestor ca tegorii mari
de combinatii complexe, un capitol special tl'cbuie consarcat combinaiilor d e ploni, dei, la prima
vedere, acestea al' putea Ci incluse
intr-una din categoriile de mai sus.
Studiu] separat al combinaiilol' de
pioni este ns necesal-, deoarece
e le contin dou aspecte caracteristice: tran sfor-milrile i strpunge
rea,
na~iilol'

1.

COMBINAII

AL

CROR

D intre combinaiile

complexe cele
mai frecvente sint, fr indoial,
acelea al cror scop este matul.
Lucrul acesta este natural deoarece
matul ncheind partida i ad ucnd
victoria imediat. permite realizarea unui rnat'e numl' de combinaii care necesit mati sacrificii
de material. tn afar de aceasta, n
general, majoritatea combinaiilor
survin n zona unuia dintre regi ,

ca o

consecint

a atacurilor pe care

una dintre parti le intreprinde.

1. A.

SCOP FINAL ESTE MATUL


Varietatea combinaiilor de mat
este foarte mare. Pentru uurina
studiul ui

am

inclus n

rindul

lor

acele combinaii n care scopul


final n-a fost realizat efeotiv, deoarece adversarul, pentru a para
matul. a intmt ntr-o variant a
combinaie i care ducea la pierdere
decisiv de material.
Avind n vedere c n combinaiile de mat "victima" joac un rol
foarte important, n jurul ei desfsurindu-sc atacul i aprarea, le
vom imprli dup poziia pe care
O ocupli. regele atacat.
i

COMBINAII

DE MAT, REGELE AFLlNDU-S~ IN POZITIA


ROCADEI MICI (STRUCTURA PIONILOR INTACTA)

.J:xperiena a artat c, n generat regele este cel mai bine adli.postit in poziia rocadei mici i
aceasta explic de ce in majoritatea partidelor rocada mic se efectueaz de ambele pri, iar atacurile mpotriva poziiei e snt cele
mai frecvente i mai variate.
P roblemele care se pun atacatorului snt d iferite in raport cu grad ul de aprare al poziiei rocadei.
Dac pionii care apr regele se
afl pe poziiile iniiale (deci la f2,
g2, h2, sau f7 , g7, h7), atacul este
mai greu de dat i, in consecin,
posibilitAlle de combinaie mai reduse. Din contra, dac cel puin

unul din aceti pioni a mulat (i


in special pionii MS" i Hh") atu n ci
$&nsele atacului i posi bilitil e de
combinatie cresc. Aceast constatare, bazat pe o lung experien,
a fost fcutA pentru prima oar d e
Steinitz. care recomanda chiar evitarea deplasrii pionUor de pe cimpurile iniiale, deoareee un pion
odatA mutat nu se mai poate intoarce indrt si creeaz slbiciuni
pe cmpu rile imediate al turate.
Posibilitile
de combinaii depind desigur i de poziia pieselor
care apr rocada: ExistA poziii
tipice de piese (de exemp:u, nebunul fianchettat la g2 sau g7) care

COMBINAnl

BA7-ATIl

I'U

zi\ie dintr-o partidA Schlechter\Voit, pe care o analizeazA pe larg


maeshul P . Romanovski.
'74
H. IV,)I!

S~BICIUNnA

PUNcnJLUI

h;

2-l...Cg6, atunci urmeazA 22.!4


cu mat n citeva mutAri, ca i dup

joac

21 ... 15 22.Dh4+ .
3.Ddl- g4

r7- f5

Negrul nu a rc alt aprare mai


bun. U\ 3 ... Tg8 -llIlITIeaz mat pl"in
4.Ce6+ Rh7 5.Dh5, Iar la alte mutAri a;bul ctig prin Ce6+ .
4,e5:fti
Iat importanta existentei acestui
pion la e S.

4. . . .

g7:f6

Nu sal veaz nici 4...T:!6 5.Ce6+


Rf7 6.D :g7+ R:e6 7.Tel+ , iar la
4... R:f6 dedde Tel.
Re6-f7
Rl7:e6
R e6-f5
Ri5- g5

5. Cg5- e6+
6. Dg4- gi + !

7. '.rfl-el +
8. Dg7- h7 +
9. Tel:e'

K. SChlf chltr

In pozilia din d iaglam plcm\zelc combinaiei exist: punctul


h7 nu este aprat decit de regele
negru i nici o pies nea gr nu~1
poate apra la mutri le urmtoruc.
Albul are un pion la e5. ceea ce,
cum se va vedea. prezint o mare
importantA in combalerea apr rii
negrului. bazat pe (7- r5. Combinaia efectuat de Schlechtcr S-Il
de;fsurat astfel:
1. N d3:hi...J.. !
2. Ct3-g5+

Acum negrul, dei are o figur


plus. nu poate para diferitele
ameninri de mat ale albului. A
mai urmat 9...T g8 lO.Te3 b4 II.Tg3 +
D:g3 12.0:(8 i negrul a cedat.
n

175

H aorr r

Rg8:hi
Rhi-J:6 ~

Cea mal

b\ln aprare. Albul a


analizeze ins i continurile 2... Rg8 Si 2 ... Rh6. S vedem
care sint consccine'e 10' :
a) la 2... Rg8 umleazA 3.0hS Te8
4.0:f7+ R - ad libitum. 5.Ce6 i neg rul nu poate para matul decit
dind inapoi o fi gur, dup care
rmne cu doi pioni mai puin i

Irebu ~t

poziie

proast.

bj" la 2 ... Rh6 urmeaz 3.0g4, amenintind mat in 4 mutri prin


Dh4 + , Oh7 + e tc., iar dac negrul

Drech fr

Uuutl la FnnJr.ru ' I, io 19371

CO MIII:-< .... TI!

II .... LAm

PJ: SIAIII CIUN" ....

Combinatia aceasta a necesitat un


calcul precis i destul de lung, de~i
major itatea mutAriJor care o C0 :11pu n sint forll.te.
tn exemplul urmtor, combinatia
reuete i fr un pion alb Ia e5,
dato)'it dublului control pe carere-I exel'citA albu i asupra punctului e5.

PU" CTU Lur

h:

S. Dh'7- h &+ mat. deoarece mutarea Cg8 nu se mal poate efectua: calul e'7 este legat ~
tn cxemp~ ul urmtol' sacrificiul
la h7 cste combinat cu o foarte
fl'u m Ol!s deschidere II centruluI.
17fi
M.

1I1i1,~c u

RgS: hi
Rhi- gS

1. Nd3: h 7+ !
2. C t3- g5 +

La 2 ... Rg6 urmeaz 3.Dg4 f5 4.Dg3


regele negro nu poate fugi prin
f6 din cauza 5.Ne5"'" C:e5 6.d:e5 +
Rg6 7.C:e6+ i citig dama.
i

3. Dd l - M

T fS- e8

Nu existA alt posibilitate de


para malul la h7.
4. Dh5;f7+

II

RiS- h8

Acum la 5.Dh5"'" Rg8 6.Dh7"'" R~


7.Dh8+ negrul dispune de apra
]'ea Cg8. De aceea albul trebuie s
.libA la dispozitie o alt continu8l'e,
care tre.buia prevAzutA la incep utul combinatiei.
5. NI,I-d6!

o loviturii. neateptat, care de


[apt ar putea fi considerat ca inreputul unei noi oombinatii partiale. Desigur, nebunul n u poate fi
luat deoarece dama tre.buie s apere turnul fa. Acum ns a lost
imobilizat i calul e7, cci la 5...Cf5
urmeaz 6.Dh5+ Ch6 7.Cf7+ i negrul pierde dama. Ca
ultimA fi nee. trebuie observat cA la 5 ... D:d6
albul nu trebuie s ia 'd irect la e8,
ci d mat n 2 mutri prin 6.Dh5 ..1R4!a 7.D:ea mat.

5. , ..

Dd8- d i

Cu intentia de a juca la mutarea


urmAtoare Cf5 d;qr acum matul e ste
posibiJ cAci dup:
8. Dt7- h 5+
i, Dh5- h7+

Rh 8- gS
R gS- fS

(Campionalul llucu r<:l liului . 1918)

1. Nd 3:h 7-4- !
2. Cf3- g5 +

Rg8: h7
Rhi - gS

NIci aici nu merge aprarea


2 ... Rg6 d ln cauza 3. Dg4 i !a 3... f5
decide 4.Dh4.
3, Ddl - h 5

Td8- c8

Face loc regelui la da. Acum, ' a


re! ca i n exemplul precedent.
albul trebuie s gseasc o nouA
rontinual'e.
cci
atacul
direct
4.Dh1 + RlS 5.Dha+ Re7 nu d
nimic.
oi. d "- d 5!

Poanhl combinatiei. Pianul acesta amenint s inainteze la d6,


t i nd dl'umul de l'etrage!'e al regelui negru i. ceea ce es te mai rAu,
negrul nu-l poate lua deoarece la
4 ... e:d5 ar urma 5.e6!. Iar la 4 ... D:d5
decide D.f7 ""'.

COMlIlNAnl

100

BAZATE.

PE SLAB ICIUNEA

aratA ci!. 8.f4 ar fi fost mal bine,


deoarece negrul nu poate rAspunde
8...f:e4 din cauza 9.Tadl Db6 tO.Td6
i cttig) 8. e:rs 9. Tadl Cd3 (Ia
mutAri ale damei ctiga CdS+ l
lO,Oh3 Cd.l4 00 ...R:g5 11 .T:d3 DaS
12.Tg3+ ru6 13.Dh7 Cf4 14D:g7+
etc.) 11,0,3 De" I.2.Tfe1 Ce2+
(nici alte mutri nu salveaz. Dac,
de exemplu, 12 ...a6 - pentru a IT)piedica CbS atunci urmeaz
13.Tel Db8 14.Ch7+ Rf7 IS.C:llII
R:ra 16De3 Nd7 17.g3 Ce6 18.Cd.5;
sau 12... Ne6 13.T:e6+ C:e6 14.Cd5)
14.T:e2 0 :,3 15.Ch7 + RI,. 16.h:,3
Tb8 17.C,5+ Rl6 18.14 negrul cedeaz, cci nu .poate para Cd5+ i
Td6+ .
Analizind aceast combinaie frumoas a Jui Capablanca, Lasker a
propus (in manualul su "Ucebnik
ahmalnoi ign", 00. II, Moscova.
1937, pag. 154) IntArirea jocului J"legru prin 4 ...f4 (In loc de Rh6) dind
varianta S.e:fS Cf5 6.Dg4 Ch6 7.Dg3
cu repetate de mutri, sau 7DM
Dd2, i iniiativa trece la negru.
Cum a artat ns maestrul s0vietic G. Lisitln, albul poate juca
mai bine 5.Dg4, "pstrnd iniiativa
i anse bune, de exemplu: 5 .... e5
6.Ce6+ Rr6 7.D:g7+ R:e6 B.Tadl
Nd7 9.e:f4 T:f4 IO.Tfel Cc6 11.Cd5!
i

ctig".

In poziia care urmeaul conducAtorul albelor dei cunoscut ca un


foarte bun juctor de atac, a supraestimat posibiiitAile de ap
rare ale .negruluL Este interesant
c i fostul campion mondial.
Dr.
M. Euwe, s-a lAsat convins de variantele date de Alexander, dei
i incepe comentariul la aceast
pozitie (In "Schach-Archiv") cu o
afirmatie caracteristic: ..La pri-

PUNCTULUI

h1

'84

A. Whi/e

r..
(Turne .. '

H. O'D Aluofldu
de b

Chd'enh .... ,

1954)

ma vedere este uimitor c in 8pozitie sacrificiul la h7 nu


reuete ..... i in continuare se dau
urm.toarele variante ale lui Alexander:
~l.N:h7 +
R lh7
2.Cg5....l..
Rg6!
3.Dg4 D:d4 4.Ce4 + Rh7 5.Dh5 +
Rga 6.Cg5 Td8 nu dA aibului decit remiz".
"Sau 3.h4 ThB 4.Dg4 f5! 5.e:l6
R:f6 i nu se vede cum ar putea
ctiga albul".
Citiva cititori olandezi au descoperit nsA c1!. albul ar fi putut
totui ctiga cu ajutorul
acestei
combinaii, in modul urmAtor:

aceast

l.N :h1 +

R :h1

2.C, 5+

Rei

3.0d3+ ! (se intimpl chiar maetri


lor s uite de aceast posibilitate!)
Acum albul ctig destul de uor:
3.. .t5 (3 ... Rh6 sau Rh5 4.Dh7+;
3...Cf5 ~.Dh3! Ch6 5.g4 i 6.Dh5
mat) 4.0h3, C:e5 (4 ... f4 5.Dh7 1R:g5 6.M+ Rg4 713 + Rg3 6.Ce2
mat) 5.d:e5 foi {sacrificnd calul,

CO ~IBI t>:i.T1 1

BAZATE

PE SLA8I CIUN E ...

PUNCTULU I

17

' 07

i negrul a cedat deoarece la 2 ..


g:l6 urmeaz 3.Tg4...!.. Rh 8 4.N:f6
mat. Poziia final este caracteristic atacurilol' de mat cu turn i
nebun.

19.:> II

Mardle

Vea l

dl.~ra,,,. IO ~

Negrul a obtinut o minunat p0zitie de atac astfel c ur.mtoarea


combinatie decurge in mod cu totul
natural. ca o consecin logic ti
concentrrii superioare de forte ti
negrului asupra flancului slAbit al
regelu i alb.
)

....

2. Dh3 :g2

Dg5:g2...!.. !!
Ce4- g3 + l

Dama alb fiind legat , prin amutare negrul forteazA deschiderea coloanei Hh".
ceast

/lanUlI
(Juca ti

pein

c" rc'l'ond"n! ~

1!l5II _59)

in

An,li~ .

3, h2:g3

Tg8- h 8 mat

3. Co mbio:llii bazate pe alacul as upra punctului f7


Cele mai multe dintre combinatiile cu sacrificii la f7 (sau f2) survin de obicei in prima faz a parUdei. inainte de rocad, cind acest
punct este slab apArat. Despre ele
vom vorbi n capitolul combinai i
lor indreptate impotriva regelui in
centru. i dup efectuarea rocadei
mici ins. mai exist nc numeroase posibiliti de combinaii cu
sacrificii la !7 (f2), de obicei legate
de prezena unui nebun pe diagonala "italian " . l.
Un exemplu clasic de sacrificiu
la 17, nc in prima faz a partidei,
dup ce rocada a fost efectuat,
este urmAtorul.
Poziia din diagrama 196 a rezultat dup ultima mutare ti negrului 9... Cd7? (primele 8 mutAri au
fost urmtoarele 1.e4 e5 2.Cf3 Cc6
3.Nc4 ef6 4.d4 e:d4 5.0- 0 d6 6.C :d4
Ne7 7.Cc3 0-0 8.h3! Te8 9.Tel).
Lipsa de aprare a punctulu i Cl a
fost fol osit imediat de ctre alb
astfel:

I Dia,"n.I~lc c~-f7 l i cl-f2 dnl denumit . ilalien,,- din cau.. duvolll';i carac_
1..,.li<e ~ n"buoiloc I~ c~ , i t.S In pa rtida
iI~lianli. (1..1 e5 t .cl3 Ccfi '. Ncf Nc5).
1 Ac"uli combin . \i. . .te alr;bu;l i In un.l.
~lr!;
lui .iobbau. en.

CO MBINAnl PROVOCATE OS DEPLA SAREA PiaNULU I "b"

Scria de combi na tii din aceast


este de mare anvergur i
face parte din ceea ce putem denu mi "marile combin a ii " .
Atacul asupra punctului g7 este
d e multe o ri uurat de sIbirea
h7- htl, ca in e xemplele urmtoare:
parti d

La 7 ... Re8 albul ctig


8.D :e6+ De7 9.Dc6+ .

8. Tg3- g' +

negrul a cedat.
2,,5

P ogals

----,""'--.'"

(Campionatul

R.p.

Unpr~ ,

Cu
g

(Turneul dc 1. Hcide1be'1'. 19-49)

I".h8:g1

RS7- g8

ameni narea Tg2+ ca rE! oblis sacrifice nebunul.

pc neg r u

N b 7:t3

3... .
4.Ta2- f2!

Mult mai tare dect 4.D:!3 du p


care negrul ar ii putut s se apere
cu f7-f5.

5. Dt6:h 6

Oc7- d 8
17- r5

6. Tf'2:13

Acum se
8.Tg7+ etc.

a m en in

6.
7. Tfl- gS
{I _

Tacti ca jocului de 13h

N.RO$$ol imo

Budal'uta.

195-4)

1. Tg3:g7!
2. OM- 16+
3. f'2 - 13

prin

ru' - c8
Rc8- d8
Rd8- c8

9. Dh6- g6+
10. Og6- g5+
11. Dg5-e'
i

254

129

7.Tg3+

Rf7

Rg8- r7
Dd8- d5

1.
2. Rh2:g2

Tg6:g2+ 1

TI8:f'2+ !!

Cu ncest dublu sacrificiu de turnuri. negrul a obtinut distrugarea


comp l et a poziiei d e pioni care
apra regele alb. Ideea com binatiei este deschiderea decisivi!. a
d iagonalei nebunul ui b7, care se
vede din urm toarea
varian t :
3.N:f'2 e3+ (ameni nti nd m a t prin
D: (2) 4.TdS 0 :f'2+ S.RhI O :cl + 6.
Rh 2 O f2 + 7.Rhl e2 i albul nu
poate para malul.
Si acum o combinatie care reia
cunoscuta tem a sacrificiulu i nebunul ui la g7.
( " ~'1 ,1!a~ram .

}, Cd 4:e6!

lI&a)

COMSINAlI

130

PROVOCATE pe DEPLASAREA PIONULUI ... -

",.

terventia

caracteristic

a turnului

in ultima faz a combinaiei.


Nu numai sacrificiul la g7, dar
i clasicul atac cu sacrificiul nebunului. la h7 este posibil, chiar
cind planul a fost mutat la h6!
Desigur, in acest caz combinatia
este ceva mai complicat dar cu
atit mai frumoas.
'

m
V . R ago:in

G. Boreza
(Olimpiada din 19.56)

Mai intii un sacrificiu pregti


tor pentru eliberarea diagonalei nebunului b2 cu ctig de timp.
1. .
2. NeI- b7+!

f7:e6

Un ah intermediar cu scopul
de a permite sacrificiul cu ah.
2. .
RlS-h8
3. NbZ:J'l'+ !t"
in stirit, sacrificiul dec isiv
al nebwlUlui, dupA acceptarea c
ruia (foratl) pozitia regelui negru
este complet d eschis.
3. .
Rh8:g7
4. DeZ-&6+
Rg'l'- h8
5. Dr6:b6
I ,

Amenint

mat in douli.

Cd7- f6

5.

Nu

merge

5.. :rt7

6.N! 5+ Rga 6.N:e6 i


grulul se prbuete.
&. Nb7-bl+

mutrI.

din

cauza
ne-

poziia

Rh8- (S

RgS- ba
7. Dh6- (a+
8. Tdl-d4
i negrul
a cedat, deoarece nu
poate para matul. De observat In-

(T",.,,~\il

G. LI,itln
matftrilo r, L~";,,, ..d, !9M)

1, Nd3- b7+ !

Nebunul se sacrificA in gol, numai pentru a deplasa regele pe un


cmp rAu!
1 . . .

Rg8:h'7

Acceptarea saori!iciului este forat,

deoarece la 1...Rh8 mutarea


i mai tare de exemplu: 2... h:g5 3.Dh5 i mat inevitabil: sau 2 ...Db8 3.C:!7+ R:h7
4.Dd3+ Eg8 (4 ... g8 S.CgS+ h :gS
8.Tf7+ Rh6 7.h:g5+ R:gS 8.De3+
RhS 9.Th7+ Rg4 lO.Dt:4 mat)
S.C:h6+ Rh8 (S ... glh8 8.Dg8+ RhS
7.Tf7) 8.Cf'7+ Rga 7.Cg5 cu mal.
imparabil.

2.Cg5 este

2. Cf3-g5+ !

'46

COMBI~Am

CARfi FOLOSESC

Sl.BIQU:-:1

280
C.

MAT

MARI

281
A. Robilllwici

Pjri~

,---,-=-r-::;;

S. Ltvilki

E, Eliskuses
U~<O('

1..

1954, "'b..de.n, S<oli a)

(Campionalul

2.C:gi N:g7 3.T:g, Te' 4.Tf7 Tga


S.Tgi
T:17 6.D:17 Tg7 7.De8+
Tia g.g1+ ah' 9.Dl7 b5 lO.D:hS+
Dh6 1l.Df5+ Dg6 l Z-D:g6 mat.
Dac in loc de 2 ... N:g7 negrul ar
fi jucat 2...Ted8, albul ctig cu
mutarea de 'problem 3.Cea!!, ameninnd simultan C:d6, T:f8+ i
Th7+.
Dar Wl amator din Amsterdam
(van Trotsenburg), a artat c albul
ar fi putut ctiga mai repede cu
1.CbS-16!!, dup care sint posibile

variante:
A. l...g:l6 2.Df5 Ng7 3.g:16

urmtoarele

gru l

nu mai

are nici o

ne-

mutare

bun.

B. 1 ...Te7 2.D!5 g6 3.T:e7! ameTh7 mat i D:c8.


C. 1...Te6 2.Df5 T:f6 3.g:!6.

ninnd

D. l...D:d3 2.Df5!

E. 1... De6 2.Dh4 h6 3.D:h6+


In DQziia din diagrama 281, negrul a crezut c pionul g6 nu
poate fi luat din cauza Nb7, dar se
dovedete c albul poate respinge
acest rspuns ou ajutorul unei combinaii frumoase:
1. NcZ:g6!
2. Ng6- MI

Nc8- b7
Rg8:h'l

Ru.i.i,

Vilno.

19lZ)

Sacnf!cnd nebunul ,albul a cti


gat un tempo important pentru a
aduce dama la atac.
3. Dd5- h5+
4. Dh5- g5 +
5. Cc4:d 6
6. Tdl - d3

Rh'- g'

Rg'J - h7
c' :d6
f'l- l6

c negrul se apr ,
acum 7.Th3+ . atunci
7 ... 0:h3 8.g:h3 Tg8.

S-ar

cci

prea

dac

,. Tel- e'+! !

negrul cedeaz.

In poziia din diagrama 282, albul


in lAtur toi pionii aprtori ai
rocadei negrului .p rin dou sacrificii consecutive.
1. Ce6:g'7!

RgS:,,.

Schimbul la el nu uureaz apArarea negrului , de exemplu: L.


T:el 2.C:el R:g7 3.N:d7 C:d7 4.
D.dg4 + etc.
2. Ncl:h6+ !

Rg7- h8

Nebunul nu poate fi luat din


cauza 3.Dd2+
Rg7 4.0g5+ Rf7
5.Dg6+ urmat de mat.

COMBIKAnl DE MAT

4...DcI +
tig.1l.

S.Rc2 T d8

negrul

Ng4:dl
016:12
Ndl- g-l!

2 ..
3. Db3:a3
4. Oa3-d3

Nu in s 17...Td8, deoarc<:e dupA


18.Ch3! Df6 19.Dc3 albul capt
anse de salvD.te.
5. CKl- f3
6. Dd3- f5+

Ng4 :t3
Rca- b8

negrul a citigat dup ci teva


7.0 :f3 Del+ 8.Rc2 Thc8
9.Dg3+ Ce 5+ 1O.Rb3 Odl + 1l.Ra3
Tc5 ! Albul a cedat.
Un exemplu clasic de comb i na ie
impotriva u nei poziii intacte a rocadei mru'j este urmtoru l :
I

mutri:

'"

P . U orplry

r-=-=

IM POTR IVA ROCADEI MARI

157

Un sacrificiu strlucit prin care


n egrul obine eliberarea liniei a
tr cia pentru d a ma sa. Albul este
obligat s!\. ia turnul, deoarece altfel negrul rmne cu un avantaj
material prea mare.
2. Ne3:f2
3. c2---<:3

Dh3- a3! .

Dup
prerea
marelui maestru
G eza M aroczy. aceasta este cea mai
bun continuare a albulul. Poziia
este foarte complicat , cum se
poate vedea dln unl1 utoarele var iante: 3.Dc3 0:a 2 4.Tdgl g6 ! S.b3
Nb4! ctc: ; sau 3.01;5 D:b2+ 1 (nu
3...e3 ? 4.Dd8+
R.f7 S.D :c7+
Nd1
6.Nh5+ g6 7.D:d7+ Rg8 8.0eG+
Rg7 9.DeS+ ag8 10.D:e3 i albul
citig) 4.Rd2 Nb4 +
5.Re3 O a 3.1.. 1
6.Nd3 (6.Rf4 Nd6+ ) 6...Na6 7.Tgl
NfS! i negrul ctig.

3.. .
4. b2-M
5. ReJ - eZ

Oa3:a2

Da2- al +
Oal- a.4+

6. Re2- b2?
Albul s-a apl'irat cel mai bine
acum. Cu 6.ReI el ar ti putut
salva partid a. cci sacnficiul 6 ...
N :b4 7.c:b4 T:b4 8.Dg4 Da3+ 9.Rd2
T b2+ 10.Rel T :e2+ 1l.R:e2 Df3+
13.Dgl Df3 14.Dg3
12.ReI Dhl +
duce la ctig pentru ' alb. Negrul
ar fi fost obligat s dea ah etern.
Existena.
acestei posibiliti n u
scade cu nimic din frumuseea
combinaiei lui Morph y, cci calcularea tuturor consecinelor sacrificiului la C2 nu era .posibil.
pn

H. E. B iNi
(Jurat3

bLond....

In

18,)8)

6 .. . .
Ultima mutru'e a albului a fost
0--0--0. Cu aceasta Bin:!. spera s-i
pun regele la ad,post .i s treac
el insui la conLI'aatac pe flancul
rege lui. A OI'mat ns o mare lIurpriz :
1.. . .

Tf8:!2 !!

7. c3: M.

8. Dd2:b4
Rb2---<:2
N f2:e3

9.
10.
11.
12.

Tdl-d3

Rc2- d 2
13. Rd 2-d 1
i negru.} c.tig.

Nd6:M
Tb8:b4+
0a4 :b4 +
e4- e3!

Nc80b4DdDa2-

f5.J..
c4+
a2 +
bl +

CO:'>181NAll

mai

DE MAT

slabe decit cele trei


ale adversarului.

figUI;

uoare

Da5:c3

2.

Schimbul damelor este quasi-fordeoarece altfel negrul ar fi


obligat s treac la apArare.
at,

6. Dc3:b4

Negrul nu obinea dect un pion


pentru calitate n varianta 2... C:e4
3.N:e4 N:g5+ 4.Rb2, iar dup 2.. .d 5
albul se apr cu 3.Rbl.
Dc3- b4 +
Dbt- c3+

3. Rcl - bl

4. RbI-a l
remiz prin

ah

159

l.\lPQTRIVA ROCADEJ MARI

etern.

"4

Ne"l':b4

dup o lupt lung partida s-a


tenninat remizA.
fnlturarea calului de la c3 (c6)
joac un rol important in atacurile
asupra .rocadei mari. Iat o fru moas combinatie in care negrul
sacrificA dama pentru a indeprta
acest cal i a obtine un atac decisiv de mat.

/. nolellalldi

335
J. M ieSt:$

Z. M ilt l>

1. . .

Tc8:c3!

Sacrificiul calitii a pus pe alb


in taa unor probleme glele. Dru::
acum 2.b:c3. atunci dup 2 ...eS!
3.De3 (nu merge 3.f:e5 Ng5.J..) 3 ...
e:f4 4.D:f4 Nc6 5..c4 (necesa r pentru a apra 'Pi01lUI 82) 5...TbB i
negrul are un atac foarte puternic.
Milcv a gsit cea mai bun ap
rare. sacritic.ind doi pioni centrali
pentru a simplifica jocul.
Db7:e4
2. Dd4:c3
De4:f4+
3. NIl - d3
d6 - d5
4. Rel- bi
Dt4- bt
5. Tbl- tl

[rumcul de la O.lendc, 19(6)

1. . . .
2.Nd2:e3

Ne5:c3!

Este clar c nu se poate juca 2.


b:c3 din cauza Dc5 i atacul de
mat este imparabil.
2. . .
3. Rc1- bl

Bateria i nt r n
decisiv.
4. Rbl- el
5. Td l - d2
6. Dg2:d2

Nc3:b2+
Nb2- d4 +
funciune

cu efect

Nd4:e3 +
Ne3:d2 +
Tb6- bl+

. 84

COM91NAni DI! APARARE. (PAT)

1. Df8--12!
i dup ce
dama alb

negrul a trebuit s la
prin 1. .. 0:12, albul e
Destul de neplAcut cind ai

pat!

trei. piani in plus!

In marele tumeu de la NewYork, 1924, s-a ajuns la

rea

poziie

urmtoa

neobinuit:

(Vui dialBma !SO In pa,. lU)

Teoretic finalul trebuie s fie remiz (dei analize concludente in


aceast privin !nU existA). Practic
ns, albul are anse de citig, mai
ales c regele negru se afl la
band.

1. Rl3- &l?

Cu

aceast

mutare albul insA


penni~
adversarului s incheie
imediat partida printr-o combinatie simpl de pat.
1. . .
Dd6- e6+ !
2. Dr5:c6
pat!
Uneori combinaiile de pat iau
aspectul unor curse elementare. In
pozitia d in diagrama 381, negrul
este evident pierdut. Inaintarea pionului ~b" va obliga, mai curind
sau mai tirziu, turnul negru s p
rseasc linia a 3-a. Atunci
ur

meaz un ah la b3, regele alb se


elibereaz si albul Ctig uor ...
Negrul a mai lncercat ins cursa:

1. . . .

Tel- el

la care Schlechter a rspuns automat:


2. b5-b6??
Desigur, 2.Rfl ctig1\. uor. Acum
negrul se salVe..1Z:
2. . . .
Te3-el + !
3. T bl:el

""t.

Nici chiar actualul camploo mondial n-a scpat de una din cursele
tipice de pat.

382
~~~~_v. Sm/s/Q/I

38.
S. \Volf
O.

Bunlein

(TuflIcu l de 1. Cron;d,eo, 1946)

In pozitia din diagram Smslov


a inaintat neatent pionul:
1. . . .
b3- b2??
i a rost neplcut surprins cnd
Bernstein l-a luat cu turnul
2. Tb8:b2!

K. Schlechler

constatind c nu poate continua


cu 2...Th2+ deoarece regele alb nu
se duce pe linia 1, ci la tJ, dupl
care turnul b2 nu poate fi luat
din cauza patului! DupA 2...RI4

CO:..sBINAtl

DE

APRARE

(AH

ETERN)

397

1, tS:g6!
2, Dd2:e3!

M. G. KI/alkln
"Sah... U" ltu,

Sacri!iclnd dama albul ctig


tempo-ul necesar ahului etern.
2. . .
3. Cht- tS+

Pt l

"==-_
' "'C
C

M:e3
Rg7 - g8

4. Ct5-e7+
remizA prin ah etern, deoarece
regele negru nu poate muta 'la ha
(din caU7.a matului prin g6- g7).
Acestea nu sint dect citevQ exemple din vastul capitol al combinaiilor
bazate pe ah etern.
Compartndu-Ie cu celelalte tipuri
de combinatii i ,in special cu cele
de mat, constatm c ele necesit
in poziia final forte mici (in general mai -mici decit n cazul celorlalte tipuri de combinaii) i de
aceea permit sacrificii de material
considerabile. O condiie a reui
tei combinatiilor de ah etern este
posibilitat.ea de a deschide poziia
regelui advers, sau de a folosi taptul eli deplasarea l ui pe tablA este
sttnjeniUi de piesele propriI.
$ahul etern constituie de fapt
repetarea unui atac impoh'iva celei
mai importante 'Piese (care conform
regulei jocului este obligat s se
apere impotriva acestui atac), Sint
InsA posibile i atacuri impotriva
altor piese, d e exemplu dama sau
turnul. care de asemenea trebuie
apArate. deoarece pierderea lor. ar
duce ~a un dezavantaj material decisiv. Acest 'a tac repetat mpotriva
unei alte piese pOart denumirea de
urmlLrire c&ernl i constituie una
dintre temele foarte mult fo:osite
in ultimul timp de ctre comp02:todi de studii.
Urmrirea etern a damei este
realizat ntr-o
formA simp l in
urmAtorul studiu (vezi diagrama 397).

In mod surprinzAtm albul

pr

pionului f6,

care

aprarea

1. .

sa

ans

de

Dr2:f6+

Pionul trebuie luat deoarece altfel albul joacA (6- f7. Negrul ,nu
poate lua la e3 din cauza ipierderii
damei. ceea ce explic rostul mutArii Te8.
2. Re7- d1+

Re!S - fS

Desigur. nu 2... Rd5?? 3.e4 m at !


3. e3-e4+
oi. Te8-e6

RIS- It

Acum dama neagr este prizopoate scpa de urmArirea etemA a turnului alb.
nier i JlU

t. , . .
5. Te6-e1

6. Te'l'- e8

Df6- 1'l'+
Dg'7-18
remizA

Ul1'nrirea etern a turnului este


realizat ntr-o form simpl in ur-

studiu (vezi diagrama 398).


Negrul are avantaj materIal i
piOr\ul su libel' ameninl!. s. se
transforme imediat, de aceea cu
mtol'ul

1. Tf8-e8!
sete

prea a fi singura
salvare.

COMBINAnl DE PIO;o.l t

6. Ct4- e6+
"1'. d"l'-d8C +
8. c"l'- c8C mat

Cei cinci cai albi au


dea mat!

reuit

421
M . S. Li"urkin
Premiul

la concu u ul ~ia",I'"
miaia M... ha ". 19s.!

~V .

203

Din nou nebunul este ndeprtat


de pe diagonala mare printr-un sacrificiu. Este interesant de observat c pionul trebuie s se transforme numai n nebun , deoarece
dup
9.b80
urmeaz,
9... R;c4+
10.D :e5 clD+
l1.C:cl i negrul
este pat!
9. . ..

10.

Ne5:b8

Ce8~7

cu tempo calea pit>

Elibereaz

Nb8:C7
Nc"l'- e5

10.
11. e6- e7
1%. e7- e8T!!

Nici acum pionul nu se poate


transforma n dam din cauza variantei artate la mutarea a 9-a.
N~-g7

12. . . .
13. Te8--e6
14. Te6- eI

NJ''J- d4
Nd4 _ t6

15. Tel - bl!

i aici negrul amenin si!. transforme imediat pionul ne" , ceea ce


oblgi!. rpe alb in priTpul rnd ' s pareze aceast ameni.'Tlare.

1. Ct6- e4+
2. eM-e5+
3. Cc5- b3

albul

citig.

Tema studiului este transformarea 'repetat '8 pionilc r in alte piese


in afar de dam .
Un a:.t tip de combinatii de ,p ioni
li constituie strpungerile. De mu lte
<\2.>

J. Guns"ug

Re3 - dS
Rd3- c3

Nb8- e5

Acum se amenin din nou mat


prin dep:asarea regelui negru.
t. f'Z- t4
5. e1- e8C!
6. t4 - 15
7. N,1 - b2

Ne5 - g7 (sau f6)


N,7 - h8
Nh8- e5
Ne5:h2

Pentru moment albul a scpat de


de mat. dar trebuie
paratA posibilitatea ntoarcerii nebunului pc diagonala mare.

ameninarea

8. b6- b7!
9. b7- bSN !

H. N. PiIIs"ury

Nh2- e5
(Turneul

d~

1" Montc Cad ... 19001

209

CURSELH.

Reversul medaliei sint cursele in


care cade tocmai cel care a intins*o.
Un exemplu amU7.ant este urm*
torul (vezi diagrama 435):
Aici negrul ar fi putut continua
simplu cu schimbul turnuri lOl' ur*
mat de Tc4, ctigind un pion. In
loc de aceasta el a inti.ns o curs
jucind 1.. Na4! ? in care albul a in*
trat: 2.T :e4 T:e4 3.Cc3 T:e4 4.C:a4.
Aici negrul , consecvent, a jucat 4...
b5? pentru ca dup S.Re2!! s ob*
serve cA nu poate lua calul din
cauza Rd3 i turnul negru e prins
in mijlocul tablei! Cu mai mult
atentie negrul ar mai fi putut evita
dezastrul jucind (in loc de 4 ... bS?)
mai bine 4 ... Tc2+ S.ReI b5 B.RdI
Th2 ?Tcl Thl+ 8.Rd2 T:cl 9.R:cl
b :a4 dupA care, probabil, partida
s*ar f i tetminat remiz.
In incheiere, iat dou exemple
de curse de mare anvergur, survcnite in aceeai p3iUdA. Diagrama

436 prezint poziia dup mutarea


a 14-a a albului intl'*o p8.1tidA Nlmzovici-Aleh in (ViJna. 1912).
Nimzovici a jucat lS.0-o-0! intintind adversarului o curs deosebit de frumoas. Dac negru l
joac
consecvent lS ... c:d4 16.e:d4
C:d4, atunci urmcazA 11.T :d4! D:d4
18.D:e6+ Cd7 19.Dc6+ !! b:c6 20.Na6
mat! Alehin insA n-a luat la doi
i dup o sede de mutAri (IS ... Nd6
16.N:d6 T:d6 17.Nd3? c4! 18.Ng6
C(fl 19. Thgl Db4 2O.Rd2) s-a ajuns
la poziia din diagrama 437. Acum

437
.,1. Althin

..i.

.'\' Xlm; JI,id


{T~rnc .. l

de la Viln> . 1!)12j

"'im:~ "it:i

a rost rndul lui Alehin s !"c revaneze pentru cursa lui Nimzovici
de la mutarea a 15*8, prin 20...Tb6!
Daca acum albul face o mutare indiferentA. atunci uI'meazA 21 ...C:g6!
Z2.T:g6 D:b2! (aparcnt pionu' acesta
nu poate fi luat din cauza rspun
sului urmator al albului) 23.Tbl D:
c3 + !! 24.R:c3 Ce4 mat.

BIBLIOGRAFIE
E m. Las k e.r - Manual de ab (Ucebnik ahm&*nol Igri) Ed. II, MoscovaLeningl'ad, 193'1.
G. M. Lis i t TI - Straterhia i tatUb ,ahm.MnOfo iskossiva (Stratcila ,1
tactica lU1eI ,abulw) Ed. 1, Leningrad, 1952.
T. CzalI'neckJ _ 8zacb I Mal, Varovia, 1953.
K. R4 ch t elI' - Komblnatlonen, Ed. 1, Berlin, 1936.
K. R i c h t e r - Kurzgeschlchten um Schachria'uren, Ed. 1, Berlin, 19n.
K. Richte r - ner Weg zum MaU
M. Eu w e - Strategbia i taktika (traducerea rus a lucrArii "Strategie cn
tak&lek in het Schaakspel"). Moscova-Leningrad, 193'1.
M. Eu w e - Scltacb-ArchJv (Mittelspiel).
P. Romanovski - MiUelspiel, Ed. 1, Leningrad, 1929.
R. Spielmann - RicMl1" Oplem. Leipzig, 1935.
S. Tartakowe 'r - Scbacmetbodlk, Berlin, 192'1.
G. Ma.roczy - Paul Morphy, Berlin, 1925.
N. Gre k o v - 120 partide ale lui M. 1, Cigorln, Ed. Tineretului, CulturA
Fizic i Sport, Bucureti, 1956.
- 25 de ani de acUvltat.e ,abis" a maestrului 1. GudJu, Bucureti,
1933.
V. Panov - 300 partide alese ale lui A. A. Alebln, Bucureti, Editura
Tineretului, Cultur FizicA i Sport, 195'1.
S. Tar1:akower - My Best Games, Londra, 1954.
G. Negyessy i 1. Hegyi - Sakk-Komblnaclok, Budapesta, 1956.
E. Znosko-Borowski - [)as MlUelsplel Un Scbach, Berlin, 1926.
A. Kaza'l'lev, R. Colman i M. Libu.rkil"l - Sove&skli ahma.inil
eliud, Moscova, 1955.
A. Ni m z o vie i - Dle Pruls Mdnes Sys&.ems, Berlin, 1931 .
H. Gol om b e k - Capa.blauca's bundl"ed Bes' Games or Cbes:s. Londra,
194'1.

F. C hal u pe t z k Y i L. T 6 t h - Ca.pablanca, Kecskemet, 1943.


CI.r1l1e turneelor de la Bucureli 1951, 1953, 1~.
Anuarele sovietiCe ale activitii ah1Me mondiale pe anii: 1932- 35, 1936,
194'7- 49, 195&, 1951-5%, 1953, 1954, 1955.
Nuneroase aUe culegeri de partide din diferite 'umee (Siockhoim 1952,

INDEX

Numerele se refer la diagrame. Parantezele arat c juctorul res


pectiv a .avut negrul, iar lI'lumerele mai negre se refer la exemplele
comentate.
A

Adams (231)
-

TONe, 101

Ahues
-

N. N .. 3Z4

- Holzhausen, 350
Alapin (349)
Alatorzev (260)
- Konstantlnopolski , 32
- Riumin, 337
Alehin (4. 95, 131. 150, 269, 330, 4.36,
437)

L ista, 64
Kohnlein, 74
Nestor, I1H
Reshevsky, 118
Nimzovici, 123
St.erk, ZO'J
Ageir.;son, 215

N. N., 241

- Zubarev. 317
- Maroczy, 395
- Johner. 426
- Euwe, 440
Alexander
- Ma.rsehall. 94
- White, 184
Alexandrescu G. (lIl , 172)
- Popa. 14
- Mi$ka, 370
Alster (261)
Amelung
- Helmersen (386)
Andel'sen A. (Sl)
- Zukertol"lt. 179
Andersen E.
- Enevoldsen, 294

Atnastasatu (39)
Ailldritoiu
~ Leibovici, 93
Aln.drovitszky - GereberJ, 393
Apsheneek
- Grtinfeld. 338
Aratovski (182)
Al'onin (2U)
- Tolu, 162
- Aratovski, 182
Asgeirsson (2 I5)
Asztalos (l47)
- Breyer, 86
- L. Steiner, 223
Atkins (407)
A verbaeh (284)
- Fridstein, 194
- Zak, Z64
Avirovici
- Taghirov, Z82 b
B

Bahtiar
- Muhitdinov, 39 a
Bakonyi (111, 201, 302)
Bakulin
- Cisteakov, 52 a
BaUa
- Sterk, 339
Baranov (363)
Bareza (1 ' >
- Lilienthai, 13
- Bronstein, UNI
- Frydman, 256
Tatar, 293
BMde1eben (2' 1
Bastrikov (421)

'141
G u rv lci. 128
Halbersladt, 37:i
Herbstm an, 121, 397
K aspar' an, 129
K orokov. 378, 423
K ubbe:, 377
lJburkin, M , 378, 429

Mattison, 376
Moravec, 403

Reti. 1
Si mhov.icl. 390
T roitki, 36, 389. 399
Zahodiakin, 167
Wecnin k. 388

"

M _

TI<ti .... locu/l. i de

,u

T A BLA D E MATERII

Cuvint Inainte

T actica in a h i legturile ei cu strategia


T eo ri a comb l nalel

8
18

I. Ce este combinaia
II. Ela borarea combinaiilor
Comb inai i eleme n tare
1. Combinaii b azate pe

10
25
30
31
36
36
40

l egar~ a

sau d ezlegarea figur,j]or .

Exerciii

2. Combinatii bazate pe suprainc rcarea figurilor aprrii


Exe rci ii

3.

Combinaii bazate pe interfel'srea liniilor de


a le figurlo r adverse

aciune

"

Exerciii

4.

Combinaii

bazate p. a tac dub lu

ah

,p rin d roca-

46
52

perire
Exe r ciii

5.

6.

Ccmbinaii

bazate pe de schiderea liniilor

diago-

:naic:or

54

Exerciii

59
61

Combinaii

bazate pe

slbiciu-nea

ultimei linii

Exerciii

7.

Combinaii

8.

Combinaii

67

bazate pe zugzwang .
bazat..! pe b locarea sau dibe rarea unui

cmp
Exercitii
9.

Combinaii
Combinaii

C o mb ina ii

1.

Combina ii

pen tru

indeprtarea

I .A.

bazate pe blocarea
complexe
al

cror

68
72
76

figurilor a dve rse

76

prind erea figurilor .

a-l
82
88

Exerci ii

10.

"

scop final este matul .

Combinaii de mat, r egele afindu -se i n


.mici (Structura piMiior intact) .

00
poziia

rocadei
00

baZate pe slbiciunea pundului h7.


bazate pe slbiciunea punctului g? .
Combinaii bazate pe atacul asupra punctului f7
4. Combinaii folosind slbiciunea altor puncte in jurul
poziiei rocad_1 mici
.

1.

Combinaii

2.
3.

Combinaii

Exerciii

I.B.

Combinaii

de mat, rea:ele afltndu-se in

poziia

91
H12
105
112
118

rocade!

mici (structura plonilor slbit!) .


1. Combinaii care folQSesc &1Ablciunile provocate de

122

deplasarea pionulul "h" .


Combinaii
care folosesc slbldun1e provocate de
deplasarea plonului "g" .
3. Combinatii care folosesc slbiciunile provocate de
deplasarea pionului "f~ .
4. Combinall ' care folooesc sbiciunl mai mari in poziia
pionilor rocadei mi:1 .

123

2.

Exerciii

LC,

Combinaii

de mat, regele afiindu-se in

poziia

1~

Combinaii

de mat impotriva regelui

rmas

in centru .

Exerciii
Combinaii

de

aprare

1. Ideea de pat ,
2. Combinaii bazate pe

ah

etern

Exerciii

In. Alte tipuri de

III.A.

combinaii

CombinaII

complexe care au de scop

te l'ial
JIl.B. Combinaii de ploni
IILC. Cursele .
Exerciii

Solulib exerdlllor

Bibliografie
Index

141

rocadei

Exerci ii

II.

138

151

mari
I,D,

130

dtlgul

164
164
178
180
180
187
195
197

de ma-

197
200
205
210
211
229
231

Red .......... _ ... bll , I!, STANCULESCU


Tchnoted..:' .... , N, PANA1Tl(.,1!

D .. , 1. ~"I,,: 36,3.1'J62. Bm, . .. ,i;", : /0.9./%2. A


/11"" 1%1. Cu,ud. It" IlIl, T"s; : S,OOO+ /20 ."',
b'Qf.U

1I;"i~:

S""',wli~.

utln..'4

6/0 ~

nr.o.

Ct>/I

11,36. C"li ,ip.' : li,..!.i. A. JfU I/'YX!. C.7.


p."t,. bibliQ'~~i/. ",i ;<H,(S)_R.

edi,.,i.l~:

Tip.rul ".""uta, 'ub <o",.neIa n,o 16J8 la f nttep.ind.,


P"li8,..fi.~ ~,. 2. .... Sraoiu" o.. t.l_t.~ 8u'..,.qti,

II P.R

LEI 8,50

S-ar putea să vă placă și