Sunteți pe pagina 1din 6

Proiectare de lung durata labiologie clasa XI real

Nr.

Obiective de referin

Obiective operaionale

Coninuturi

.Sa identifice structuri


locomotoare la animale si la
om.
.Sa interpreteze relatia dintre
sistemul osos si sistemul
muscular pentru realizarea
locomotiei.

O1. Sa descrie tesutul muscular conform algoritmului


O2. Sa clasifice tipurile de tesut muscular, precizind
localizarea tesuturilor respective.
O3. Sa descrie compozitia chimica a muschilor.
O4. S1a sa descrie anatomia fibrei musculare.

Tesutul muscular.

Nr.
Ore
1

O1. Sa explice proprietatile muschilor.


O2. Sa descrie procesul de contractie musculara.
O3. Sa aprecieze importanta excitabilitatii fibrei
musculare.
O1. Sa defineasca notiunile de tonus, fortata, travaliu,
oboseala musculara
O2. Sa sa descrie procesele ce se petrec la activitatea
musculara.

Proprietatile tesutului muscular.

Manifestarile mecanice ale contractiei


musculare.
1. contractiile musculare
2. manifestarile ale contractiei
musculare
3. tonusul muscular
4. forta musculara
5. travaliul muscular
Muschii scheletici
1. muschii capului
2. muschii trunchiului
3. muschii membrelor

Igiena aparatului locomotor


1. igiena aparatului locomotor
2. somatice
3. ale coloanei vertebrale (scolioza,
cifoza lordoza)
4. boli ale sistemului muscular.
Evaluare

Transportul substantelor prin corpul


plantei

-Sa demonstreze exercitii de


acordare aprimului ajutor in
caz de luxatii, fracturi, raniri.

O1.Sa nominalizeze si sa localizeze muschii scheletici


ai omului.
O2.Sa clasifice muschii dupa diferite criterii:
*localizare
*forma
*structura
O1.Sa identifice relatii intre dezvoltarea sistemului
locomotor si factorii de risc.
O2.Sa enumere bolile aparatului locomotor si sa
indice modalitati de profilaxie.
O3.Sa acorde primul ajutor in caz de fracturi.

6
Modulul V. Circulatia substantelor in organism
7
-Sa recunoasca structura
O1.Sa aprecieze importanta circulatiei substantelor
sistemelor de organe care
prin corpul plantelor.

Activiti de
nvatare
Caracteristica
comparativa a
tesuturilor
musculare.

Observarea tipurilor
de miscare a
organismelor in
natura

Recunoasterea
descrierea factorilor
de risc asupra
organelor sistemului
locomotor.

1
Reprezentatea
grafica a

Data

asigura circulatia substantelor


prin corpul organismelor.

O2.Sa caracterizeze tesutul conducator.


O3.Sa nominalizeze vasele conducatoare ce asigura
transportul substantelor.
O4.Sa descrie succint mecanismele de circulatie a
sevei brute si sevei elaborate prin plante.
O1.Sa canstate importanta lichidelor interne in
reglarea si petrecerea proceselor vitale in organismul
animal.
O2.Sa numeasca principalele componente ale
hidrolimfei, himolinfei
O3.Sa explice care este in general structura sistemului
circulator de tip deschis si inchis.
O1.Sa caracterizeze circulatia substantelor prin prin
corpul animalelor din diferite grupe sistematice, la
reprezentantul tipic
O2.Sa idenifice principalele componente ale
sistemului circulator la animale nevertebrate.
O3.Sa compare sistemul circulator de tip tip deschis
cu cel de tip inchis.

Sa recunoasca structura
sistemelor de organe care
asigura circulatia substantelor
prin corpul organismului.

10

-Sa recunoasca structura


sistemelor de organe care
asigura circulatia substantelor.

O1.Sa caraccterizeze circulatia substantelor prin


corpul animalelor din diferite grupe sistematice, la
reprezentantul tipic.
O2. Sa identifice principalele componente ale
aparatului circulator la animale vertebrate.

11

-Sa compare tpuri de sisteme


sangvine, vase sangvine.

O1.Sa enumere functiile aparatului circulator la om.


O2.Sa numeasca organele aparatului circulator
O3.Sa descrie inima
O4.Sa clasifice tipurile de vase sangvine.

12

O1.Sa descrie sistola si diastola cardiaca, etapele


ciclului cardiac.
O2.Sa descrie activitatea tesutului excitoconductor al
miocardului.
O3.Sa aprecieze importanta efectuarii

transportului
substantelor prin
corpul plantelor.
Mediul intern al corpului omenesc.
1. mediul intern al organismelor
2. hidrolimfa
3. hemolimfa
4. lichidele interstitiale si inercelulare

Aparatul circulator al animalelor


nevertebrate.
1. Circulatia substantelor la protozoare
2. la diderme
3. viermi
4. la moluste
5. artropode

Recunoasterea
structurilor
sistemului circulator
la animale.

Aparatul circulator la animalele


vertebrate.
1. circulatia substantelor la pesti
2. la amfibieni
3. la reptile
4. la pasari
5. la mamifere
Anatomia aparatului circulator.
1. functiile aparatului circulator
2. structura aparatului circulator la om
3. inima: localizarea, morfologia,
anatomia, functiile,
Activitatea inimii.
1. ciclul cardiac. Activitatea mecanica a
inimii.
2. electrica a inimii
3. electrocardiograma

Analiza

Reprezentarea
grafica a activitatii
inimii

electrocardiogramei
O4.Sa determine numarul de pulsatii.
O1.Sa descrie circulatia sistemica a singelui.
O2.Sa descrie circulatia pulmonara
O3.Sa defineasca notiunea de presiunea sangvina.

13

14

O1.Sa enunere functiile singelui


O2.Sa descrie copozitia plasmei sangvine.
O3.Sa enumere cauzele aparitiei bolilor sangvine

4. pulsul
Circulatia singelui in corpul uman.
1. circulatia sistemica: arteriala
venoasa,arteriala, carpilara.
2. circulatia pulmonara
3. presiunea sangvina.
Singele.
1. funtiile singelui
2. compozitia singelui. Plasma sangvina
3. eritrocitele, trombocite, leucocite
4. maladiile singelui: anemia, leucemia,
hemofilia.
Grupele sangvine. Coagularea singelui.
1. Grupele sangvine.
2. compatibilitatea grupelor sangvine
3. factarii rezus

Observatia

Activtate in grup

Reprezentarea
grafica a
compatibilitatilor
grupelor sangvine.

15

-Sa compara tipuri de sisteme


sangvine, vase sangvine, celule
sangvine, grupe sangvine

O1.Sa numeasca grupele sangvine in sistemul ABO .


O2.Sa explice cum se manifesta compatibilitatile
grupelor sangvine.
O3.Sa clasifice tipurile de hemoragii.

16

-Sa interpreteze rolul imunitatii


in viata omului.

O1.Sa defineasca notiunea de imunitate


O2.Sa clasifice tipurile de imunitate dupa modul de
aparitie.
O3.Sa interpreteze importanta vaccinarii
O1.Sa enumere functiile sistemului limfatic.
O2.Sa numeasca componentele linfei

Imunitatea.

Sistemul circulatr limfatic.

O1.Sa propuna reguli de igiena a aparatului circulator.


O2.Sa clasifice bolile aparatului circulator.

Igiena aparatului circulator.

Evaluare

Respiratia organismelor vii.

Respiratia la plante.

Respiratia in seria animala.


1. respiratia celulara

17
18

-Sa propuna reguli de igiena a


sistemului circulator.

19
Modulul VI RESPIRATIA
20
-Sa defineasca notiunile de
respiratie aeroba, anaeraba,
fermentatie.
21
22

-Sa distinga tipuri de respiratia


la animale.

O1.Sa defineasca notiunea de respiratie.


O2.Sa aprecieze rolul respiratiei in viata omului.
O3.Sa clasifice tipurile de respratie dupa diferite
criterii.
O1.Sa aprecieze importanta respiratiei la plante.
O2.Sa numeasca structurile frunzei si a stomatei
O3.Sa descrie procesul de respiratie la plante.
O1.Sa numeasca diferite tpuri de respiratie la
animalele nevertebrate si vertebrate.

Activtate in grup

Activtate in grup

23

-Sa recunoasca structura


sistemului respirator laom.

24

.Sa determine capacitatea


vitala a plamiilor.
.Sa descrie mecanismul de
respiratie.

25

-Sa descrie boli respiratorii


-Sa depisteze factorii nocivi
pentru sistemul respirator.
-Sa argumenteze necesotatea
profilaxia bolilor sistemului

26
MODULUL VII.

O1.Sa numeasca principalele structuri respirator.


O2.Sa descrie structura si functiile cailor respiratorii
la om.
O3.Sa descrie structura si functiile plamiilor.
O4.Sa estimeze importanta aparatului respirator.
O1.Sa evidentieze procesele ce asigura ventilatia
pulmonara: inspiratia, expiratia.
O2.Sa descrie fiziologia inspiratiei si expiratiei.
O3.Sa numeasca cauzele care determina modificarea
cutiei toracice.
O4.Sa calculeze volumele ce constituie capacitatea
pulmonara.
O5.Sa evidentieze rolul singele in procesul de schimb.
O1.Sa enunte regulile de igiena a aparatului respirator
O2.Sa clasifice bolile respiratorii.
O3.Sa enumere maladii respiratorii.

2. tegumentara
3. branhiala
4. traheala
5. pulmonara
Sisitemului respirator la om.

Activtate in grup
Analiza

Fiziologia sistemului respirator uman.


1. inspiratia
2. expiratia
3. volumul pulmonar.
4. reglarea respiratiei. Nervoasa
umorala.

Igiena sistemului respirator.

Evaluare

Importanta nutritiei organismelor si


tipurile de nutritie.

Activtate in grup
Analiza

Nutritia autotrofa la organismele vegetale.

Activtate in grup
Analiza

Mecanismul fotosintezei.

NUTRITIA

27

-Sa determine tipuri de nutritie


la organismele vii.

28

-Sa descrie fotosinteza la


plante .

29

Sa descrie fotosinteza la

O1.Sa defineasca notiunile de nutritie . mutrimente


O2.Sa aprecieze rolul nutrimentelor in viata
organismelor.
O3.Sa descrie pe scurt mecanismele de obtinere a
hranii.
O4.Sa enumere tipuri de nutritie ale organismelor.
O1.Sa descrie structura funzei ca organ, fotosintetic.
O2.Sa explice care este structura cloroplastului.
O3.Sa aprecieze rolul fotosintezei in natura.
O1.Sa defineasca notiunile de clorofila.

30

plante.

O2.Sa descrie faza de lumina si de intuneric a


fotosintezei.
O3.Sa estimeze semnificatia fotosintezei.

- Sa dtermine tipurile de
nutritie la organismele vii.

O1.Sa numeasca organismele fotosintetizante.


O2.Sa enumere secii de plante parazitare.

31

O1.Sa descrie procesul de nutritie la organismele din


diferite grupee sistematice
O2,Sa enumere organele digestive la diferite grupe de
vertebrate.
O1.Sa enumere organele aparatului digestiv la om.
O2.Sa descrie organele cavitatii bucale ,dintii, limba,
glandele salivale.
O3.Sa descrie formula dentara la omul matur.
O1.Sa descrie morfologia si anatomia stomacului.
O2.Sa enumere componentele sucului gastric si rolul
lor.
O3.Sa enumere fermeti gastric.

32

33

34

35
36
37
38

-Sa propuna metode si regim


alimentar corect.
-Sa distinga boli digestive .

O1.Sa descrie glandele digestive dupa algoritm:


Localizare, morfologia structura,
vascularizarea,secretul.
O2.Sa descrie compozitia chimica a bilei.
O3.Sa enumerefermentii pancreatici.
O1.Sa descrie anatomia si morfologia intestinului
subtire si cel gros.
O2.Sa enumere fermentii sucului intestinar.
O1.Sa defineasca notiunea de absorbtie
O2.Sa descrie procesul de absorbtie a diferitor
substante.
O1.Sa elucideze esenta alimentatiei rationale.
O2.Sa descri regimul alimntar al unui ation alimentar.
O1.Sa enunte regulile de igiena a aparatului digestiv.

1. Etapa de lumina.
2. etapa de intuneric

Alte tipuri de nutrtie la organismele


vegeltale..
1. nutritia prin chemiosinteza.
2. plantelor parazite
3. nutrita saprofita a plantelor
insectivore.
4. nutritia vermilor plati, cilindrici,
inelati.
Nutritia in seria animala. Particularitati de
nutritie si digestie la cordate.

Observatia

Aparatul digestiv la om. Cavitatea bucala.

Activtate in grup
Analiza

Stomacul si dijestia gastrica.


1. localizarea si morfologia stomacului
2. structura stomacului
3. glandele gastricce si sucul gastric

Glandele exocrine ale tubului


digestiv:ficatul si pancreasul.

Conversatia

Digestia intestinala

Activtate in grup
Analiza

Fiziologia aparatului digestiv. Absorbtia


substantelor

Alimentatia rationala.

Igiena aparatului digestiv.

Conversatia

-Sa propuna modalitati de


profilaxie a bolilor sistemului
gigestiv.
39
MODULUL VIII. Excretia
40
-Sa distinga particularitati de
excretie la plante
41

-Sa recunoasca structura


sistemelor excretoare la
animale.

42

-Sa recunoasca structura


sistemelor excretoare la
animale si la om.
-Sa recunoasca structurile
excretoare la om.
-Sa identifice elementele
principale ale nefronului.

43

44
45

46
47

-Sa distinga boli ai sistemului


urinar.

O2.Sa clasifice bol ai aparatului digestiv.


O3.Sa constate dauna alcoolului si fumatului.
Evaluare

O1.Sa defineasca notiunea de excretie.


O2.Sa aprecieze importanta excretiei.
O3.Sa enumere citeva particularitati de excretie la
nivel de tesuturi
O1.Sa nominalizeze organele excretorii ale
nevertebratelor.
O2.Sa descrie mecanismul de functionare a
structurilor excretorii.
O1.Sa recunoasca organele secretorii ale vertebrotelor.
O2.Sa aprecieze importanta excretiei la animale.

Excretia orgaanismelor. Exxcretia si


secretia la plante.

Activtate in grup
Analiza

Excretia in seria animala. Nevertebratelor .

Conversatia

Excretia in seria animala. Cordatele

O1.Sa identifice pe schema organele excretoare la om.


O2.Sa descrie nefronul ca unitate morfofunctionala a
rinichilor.

Aparatul excretor la om.

O1.Sa descrie fiecare din caile urinare dupa algoritm.


O2.Sa descrie situatii de dereglari a parcurgerii urinei.
O1. Sa desrie etapele de formare a urinei.
O2.Sa explice cum se realkizeaza procesul de
mictiune.

Caracteristica urinei.

Mecanismul excretiei la om.

O1.Sa numeasca cauze de aparitie a unor boli renale.


O2.Sa enumere activitati de profilaxie a unor boli
renale.

Igiena aparatului excretor

Evaluare

Activtate in grup
Analiza

Activtate in grup
Analiza